ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 листопада 2011 року N 187

Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної податкової служби України від 24 січня 2012 року N 63 (Наказ N 63)

На виконання пункту 2.4 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг", пунктів 2 (План N 1076-р) та 4.1 Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг (План N 1076-р), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1076-р, з метою запровадження системи управління якістю у сфері адміністративних послуг, що надаються органами ДПС, наказую:

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що безоплатно надаються органами ДПС України (додаток 1).

2. Затвердити Стандарти надання адміністративних послуг (платних та безоплатних) (далі - Стандарти) (додатки 2 - 48).

3. Керівникам структурних підрозділів ДПС України, Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби забезпечити неухильне дотримання Стандартів.

4. Головам комісій з проведення реорганізації державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити неухильне дотримання Стандартів та доведення їх до підпорядкованих органів ДПС для забезпечення виконання.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. В. Клименко

 

Додаток 1
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Перелік адміністративних послуг, що безоплатно надаються органами ДПС України

N
з/п

Назва адміністративної послуги

Ідентифікатор стандарту адміністративної послуги

Органи ДПС, які надають адміністративну послугу

Відповідальний підрозділ за надання адміністративної послуги

1.

Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання

САП-04

Державна податкова служба України

Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України

Органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях

Регіональні управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України

2.

Видача довідок про внесення місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності - виробників спирту та алкогольних напоїв; місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують спирт для забезпечення виробничих та інших потреб, якщо його кількість перевищує 100 декалітрів на квартал до, Єдиного державного реєстру місць зберігання

САП-05

Державна податкова служба України

Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України

3.

Оформлення нарядів на відпуск та повернення спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, спирту етилового ректифікованого денатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), абсолютованого спирту, біоетанолу (далі - спирт); фракції головної етилового спирту, невиправного браку; спирту, який зберігається на підприємствах, але визнаний безхазяйним чи конфіскованим або таким, що перейшов у власність держави з інших підстав; повернення покупцем спирту, спиртовмісних рідин виробникам спирту у разі припинення діяльності, закінчення терміну дії ліцензії та в інших випадках (за наявності об'єктивних причин); спирту на експорт

САП-06

Державна податкова служба України

Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України

4.

Розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків

САП-07

Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань

5.

Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

САП-08

Органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях

Підрозділи інформатизації та обліку платників податків

Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції

Підрозділи реєстрації та обліку платників податків

6.

Внесення відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

САП-09

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції

Підрозділи реєстрації та обліку платників податків

7.

Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків

САП-10

Органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях

Підрозділи інформатизації та обліку платників податків

Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції

Підрозділи реєстрації та обліку платників податків

8.

Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)

САП-11

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи реєстрації та обліку платників податків

9.

Реєстрація книг обліку розрахункових операцій

САП-12

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи податкового контролю юридичних осіб у державних податкових інспекціях.
Підрозділи податкового супроводження у спеціалізованих державних податкових інспекціях

10.

Надання повідомлення про взяття на облік органом ДПС рахунка, відкритого платнику податків у фінансовій установі

САП-13

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи реєстрації та обліку платників податків

11.

Видача повідомлення про включення/невключення до Реєстру великих платників податків

САП-14

Державна податкова служба України

Департамент прогнозування, аналізу, обліку та звітності

12.

Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані чи інші органи ДПС

САП-15

Державна податкова служба України

Департамент прогнозування, аналізу, обліку та звітності

13.

Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість (Положення N 1394)

САП-16

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи реєстрації та обліку платників податків

14.

Видача Свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (Положення N 1394)

САП-17

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи реєстрації та обліку платників податків

15.

Видача Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою

САП-18

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції

Підрозділи оподаткування юридичних осіб

16.

Видача Свідоцтва платника єдиного податку (Наказ N 1675) фізичній особі - підприємцю

САП-19

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції

Підрозділи оподаткування фізичних осіб

17.

Видача Рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості (Наказ N 37)

САП-20

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції

Підрозділи оподаткування юридичних осіб

18.

Видача довідки про зняття з обліку платника податків

 

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи реєстрації та обліку платників податків

19.

Видача довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій, в т. ч. з купівлі-продажу іноземної валюти

САП-22.1.
САП-22.2.

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи податкового контролю юридичних осіб у державних податкових інспекціях.
Підрозділи податкового супроводження у спеціалізованих державних податкових інспекціях

20.

Видача довідки про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій

САП-23

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи податкового контролю юридичних осіб у державних податкових інспекціях.
Підрозділи податкового супроводження у спеціалізованих державних податкових інспекціях

21.

Видача довідки про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

САП-24

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи податкового контролю юридичних осіб у державних податкових інспекціях.
Підрозділи податкового супроводження у спеціалізованих державних податкових інспекціях

22.

Видача довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій

САП-25

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи податкового контролю юридичних осіб у державних податкових інспекціях.
Підрозділи податкового супроводження у спеціалізованих державних податкових інспекціях

23.

Реєстрація Книги обліку доходів і витрат

САП-26

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції

Підрозділи оподаткування фізичних осіб

24.

Реєстрація розрахункових книжок

САП-27

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи податкового контролю юридичних осіб у державних податкових інспекціях.
Підрозділи податкового супроводження у спеціалізованих державних податкових інспекціях

25.

Видача довідки про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку

САП-28

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції

Підрозділи оподаткування юридичних осіб

26.

Видача патенту

САП-29.1.

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи оподаткування юридичних осіб у державних податкових інспекціях.
Підрозділи податкового супроводження у спеціалізованих державних податкових інспекціях

САП-29.2.

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції

Підрозділи оподаткування фізичних осіб

27.

Розгляд скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення про визначення сум грошових зобов'язань

САП-32

Державна податкова служба України

Департамент правової роботи.
Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях

Підрозділи правової роботи

28.

Видача довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах, що контролюються органами ДПС

САП-33

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань

29.

Видача довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах (форма N 22 ОПП)

 

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи реєстрації та обліку платників податків

30.

Видача довідки про заборгованість, у т. ч. із строком виникнення більш як півроку до дати її видачі

САП-35

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань

31.

Видача повідомлення про грошові зобов'язання та податковий борг (форма N 10-ОПП)

САП-36

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань

32.

Підготовка висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань

САП-37

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи обліку та звітності

33.

Проведення звірення стану розрахунків платника податків з бюджетами за податками, зборами

САП-38

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи обліку та звітності

34.

Надання повідомлення платнику податків про надходження коштів за рахунок стягнення заборгованості з його дебіторів

САП-39

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань

35.

Видача довідки про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів)

САП-40

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи оподаткування фізичних осіб у державних податкових інспекціях.
У спеціалізованих державних податкових інспекціях відповідальні підрозділи призначаються керівниками таких інспекцій

36.

Видача довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку

САП-41

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції

Підрозділи оподаткування фізичних осіб

37.

Видача довідки про доходи за останній звітний період (рік), одержані протягом заявленого періоду

САП-42

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції

Підрозділи оподаткування фізичних осіб

38.

Надання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

САП-43

Державна податкова служба України

Департамент інформатизації та обліку платників податків

39.

Надання платникам податків програмного забезпечення по формуванню податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді

САП-44

Державна податкова служба України

Департамент інформатизації та обліку платників податків

Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Департамент оподаткування юридичних осіб

Департамент оподаткування фізичних осіб

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи інформатизації процесів оподаткування

40.

Приймання податкової звітності платників податків в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку

САП-45

Державна податкова служба України

Департамент інформатизації та обліку платників податків

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи інформатизації процесів оподаткування

41.

Надання платникам повідомлення про виявлені розбіжності між податковим зобов'язанням/податковим кредитом платників та їх контрагентів

САП-46

Державна податкова служба України

Департамент інформатизації та обліку платників податків

42.

Включення/виключення до/з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій моделей реєстраторів розрахункових операцій, їх модифікацій вітчизняного та іноземного виробництва, розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделей, продовження строку їх первинної реєстрації

САП-47

Державна податкова служба України

Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби

43.

Засвідчення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

САП-48

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД у державних податкових інспекціях.
Підрозділи податкового супроводження у спеціалізованих державних податкових інспекцій

44.

Реєстрація довідки про відсутність у суб'єктів підприємницької діяльності за межами України валютних цінностей та майна

САП-49

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції

Підрозділи контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД у державних податкових інспекціях.
Підрозділи податкового супроводження у спеціалізованих державних податкових інспекцій

 

Директор Департаменту
розвитку та модернізації
державної податкової служби

О. І. Охтень

 

Додаток 2
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
__________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача ліцензій, дублікатів ліцензій (додатків до них) на право оптової торгівлі спиртом (спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим), алкогольними напоями (алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), сидром та перрі (без додання спирту) та тютюновими виробами"

САП-01

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача ліцензій, дублікатів ліцензій (додатків до них) на право оптової торгівлі спиртом (спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим), алкогольними напоями (алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), сидром та перрі (без додання спирту) та тютюновими виробами" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - Державна податкова служба;

ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР;

3.3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" від 31 березня 1999 року N 500;

3.4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" від 20 листопада 2000 року N 1719;

3.5. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною податковою службою" від 14 вересня 2011 року N 870-р (Перелік N 870-р).

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальним за надання адміністративної послуги є Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України (далі - Департамент).

4.2. Відповідальним за організацію процесу надання адміністративної послуги є директор Департаменту.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу надання адміністративної послуги є Департамент.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року N 870-р (Перелік N 870-р) затверджено перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною податковою службою.

Бланк ліцензії видається безоплатно.

Встановлена річна плата за ліцензії на право оптової торгівлі у розмірі:

алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) - 500000 гривень;

тютюновими виробами - 500000 гривень;

сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень.

Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.

Плата за ліцензію вноситься щороку.

Без відмітки про внесення чергових платежів дія ліцензії призупиняється.

За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі 780 гривень.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Ліцензія (або рішення про відмову у видачі) видається заявнику не пізніше десяти календарних днів з дня одержання законодавчо визначених документів.

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з реорганізацією суб'єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб'єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб'єкту господарювання дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградам, спиртом етиловим ректифікованим плодовим за наявності ліцензій, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання зооветеринарного постачання; суб'єкти господарювання всіх форм власності, які можуть здійснювати оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами за наявності ліцензій.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є прийнята заява встановленого зразка.

До заяви додаються:

виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копія платіжного доручення (з відміткою установи банку про сплату);

довідка відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету.

6.2. Блок-схему процесу "Видача ліцензій, дублікатів ліцензій (додатків до них) на право оптової торгівлі спиртом (спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим), алкогольними напоями (алкогольними напоями крім сидру та перрі (без додання спирту), сидром та перрі (без додання спирту) та тютюновими виробами" представлено на рис. 1.

Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами (далі - ліцензія) видається суб'єктам господарювання терміном на 5 років.

У разі якщо суб'єкт господарювання здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами через філію (яка не є юридичною особою), інформація про місцезнаходження та ідентифікаційний код філії зазначаються в додатку до ліцензії.

Додаток видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається копія довідки про включення філії до ЄДРПОУ з присвоєним ідентифікаційним кодом, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

надання не в повному обсязі документів та/або надання документів з недостовірними даними, поданих заявником для отримання ліцензії.

У разі подання документів на одержання ліцензії з порушенням вимог, щодо їх оформлення вони повертаються заявнику з відміткою про зміст порушення. Термін розгляду документів при цьому поновлюється після подання заявником виправлених документів. З поверненням заявнику документів та їх наступним поданням робляться відповідні відмітки на заяві та в журналі обліку вхідних документів.

Про відмову у видачі ліцензії суб'єкт господарювання сповіщається у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами видається заявникові у разі пред'явлення ним документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), або уповноваженому на це представнику заявника.

Для ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами використовуються бланки ліцензій єдиного зразка, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності".

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача ліцензій, дублікатів ліцензій (додатків до них) на право оптової торгівлі спиртом (спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим), алкогольними напоями (алкогольними напоями крім сидру та перрі (без додання спирту), сидром та перрі (без додання спирту) та тютюновими виробами"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Ліцензії, дублікати ліцензій та додатки до них

Бланк ліцензій єдиного зразка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року N 1719

Уповноважена особа Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України

Відповідно до надходження зареєстрованої заяви

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Рішення про відмову у видачі ліцензії

Довільна форма

Уповноважена особа Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України

Відповідно до надходження зареєстрованої заяви

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу: співвідношення кількості зареєстрованих та вчасно переданих до виконання заяв, у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Кзаяв1).

Критерієм результативності процесу є Кзаяв1 = 100 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
___________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача ліцензій, дублікатів ліцензій (додатків до них) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами"

САП-02

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача ліцензій, дублікатів ліцензій (додатків до них) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

СГ - суб'єкт господарювання.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР;

3.3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами" від 13 травня 1996 року N 493;

3.4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" від 20 листопада 2000 року N 1719;

3.5. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною податковою службою" від 14 вересня 2011 року N 870-р (Перелік N 870-р).

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є Регіональні управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники Регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

4.3. Відповідальними за моніторинг і аналіз процесу надання адміністративної послуги є Регіональні управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі та Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року N 870-р (Перелік N 870-р) затверджено перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною податковою службою.

Бланк ліцензії видається безоплатно.

Річна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю становить:

алкогольними напоями:

на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі - 8000 гривень;

для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), - 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі;

на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі;

тютюновими виробами:

на кожне місце торгівлі - 2000 гривень;

для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), - 2000 гривень на кожне місце торгівлі;

на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 250 гривень на кожне місце торгівлі;

сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.

Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрі (без додання спирту) без отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі цими алкогольними напоями.

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами здійснюється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством.

За видачу дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі здійснюється плата у розмірі 780 гривень, яка зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги - ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше десяти календарних днів з дня одержання законодавчо визначених документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з реорганізацією суб'єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб'єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб'єкту господарювання дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - суб'єкти господарювання всіх форм власності, у тому числі виробники алкогольних напоїв (крім столових вин) або тютюнових виробів.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є заява про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (далі - Заява).

До Заяви додаються:

виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі;

копія платіжного доручення (з відміткою банку) про сплату 1/4 частини встановленої річної плати за ліцензію до відповідного бюджету;

довідка відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету.

6.2. Блок-схему процесу "Видача ліцензій, дублікатів ліцензій (додатків до них) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами" представлено на рис. 1.

Документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Заява про видачу ліцензії та законодавчо визначені документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб'єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі і вказується перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.

Видача ліцензій здійснюється тільки за умови фактичного надходження 1/4 частини встановленої річної плати за ліцензію до відповідного бюджету.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органі державної податкової служби, а у сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта господарювання.

У разі подання документів на одержання ліцензії з порушенням вимог щодо їх оформлення, вони повертаються заявнику з обов'язковою письмовою відміткою про зміст порушення. Термін розгляду документів при цьому переривається до подання заявником переоформлених документів. З поверненням заявнику документів на переоформлення та їх наступним поданням ставляться відмітки на заяві та в журналі обліку вхідних документів органу, який видає ліцензії.

Рішення про відмову у видачі ліцензії надсилається заявнику з обгрунтуванням причин відмови. Лист про відмову підписується уповноваженою особою органу, що видає ліцензії.

Таке рішення може бути оскаржене у порядку, визначеному згідно із законодавством.

Оформлені ліцензії видаються заявникові при пред'явленні ним документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), або уповноваженому на те представнику заявника.

Для ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами використовуються бланки ліцензій єдиного зразка, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності".

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача ліцензій, дублікатів ліцензій (додатків до них) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами".

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Ліцензії, дублікати ліцензій та додатки до них

Бланк ліцензій єдиного зразка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності"

Уповноважена особа регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Рішення про відмову у видачі ліцензії

Довільна форма

Уповноважена особа регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість зареєстрованих та вчасно переданих до виконання заяв СГ, у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Кзверн1).

Критерієм результативності процесу є Кзверн1 = 100 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
_

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача ліцензій, дублікатів ліцензій (додатків до них) на виробництво спирту (спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового), алкогольних напоїв, видача ліцензій та дублікатів ліцензій на виробництво тютюнових виробів"

САП-03

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача ліцензій, дублікатів ліцензій (додатків до них) на виробництво спирту (спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового), алкогольних напоїв, видача ліцензій та дублікатів ліцензій на виробництво тютюнових виробів" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

СГ - суб'єкт господарювання.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР;

3.3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" від 20 листопада 2000 року N 1719;

3.4. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною податковою службою" від 14 вересня 2011 року N 870-р (Перелік N 870-р).

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальним за надання адміністративної послуги є Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є директор Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України.

4.3. Відповідальними за моніторинг і аналіз процесу надання адміністративної послуги є Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року N 870-р (Перелік N 870-р) затверджено перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною податковою службою.

Бланк ліцензії видається безоплатно.

Встановлена річна плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та для суб'єктів господарювання первинного виноробства становить 780 гривень.

Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.

Плата за ліцензію справляється щорічно.

Без відмітки про внесення чергових платежів дія ліцензії призупиняється.

За видачу дубліката ліцензії здійснюється плата у розмірі 780 гривень.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги - ліцензія (або рішення про відмову у видачі) видається заявнику не пізніше тридцяти календарних днів з дня одержання законодавчо визначених документів.

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з реорганізацією суб'єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом семи робочих днів видає суб'єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом семи робочих днів видає суб'єкту господарювання дублікат ліцензії (строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії).

5.3. Споживачі адміністративної послуги:

виробники спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), - державні підприємства;

виробники біоетанолу - юридичні особи усіх форм власності;

виробники спирту коньячного і плодового - юридичні особи, незалежно від форми власності, які мають повний технологічний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів та кваліфікованими фахівцями;

виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробів - усі суб'єкти господарювання незалежно від форми власності (ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку).

На виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є заява про видачу ліцензій на виробництво спирту (спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового), алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - Заява).

До Заяви додаються:

платіжне доручення оригінал (код бюджетної класифікації 22010500, символ звітності банку 892 у р/рахунку) та підтвердження казначейства або державної податкової інспекції про зарахування коштів до місцевого бюджету;

витяг або виписка про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

засновницькі документи (Статут, установчий договір);

довідка органу державної податкової служби України про взяття заявника на облік платника податків (4-ОПП (Порядок N 1588));

дозвіл про допуск підприємства до виробництва продукції, виданий відповідним органом державного пожежного нагляду - у дозволі серед іншого повинно бути вказано про допуск підприємства до роботи по виробництву продукції (спирт, виноробна, лікеро-горілчана, тютюнова) та зазначена адреса виробництва;

дозвіл на початок роботи підприємства, виданий територіальним управлінням Державного комітету України по нагляду за охороною праці - серед інших реквізитів повинно бути зазначено адресу виробництва та перелік обладнання;

довідка відповідного органу державної санітарно-епідеміологічної служби про санітарно-технічний стан виробництва і безпеки праці - у довідці повинно бути зазначено про санітарно-технічний стан виробництва і безпеки праці при виробництві певної продукції, зокрема, відповідає він вимогам законодавства чи ні, та адреса виробництва;

довідка органу державної податкової служби України про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру (для виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв);

атестат виробництва та свідоцтво про атестацію лабораторії з доданням галузі акредитації;

документи, що підтверджують власність на приміщення та виробничі потужності або договір оренди з актом прийому-передачі;

свідоцтва про право власності на знаки для товарів і послуг або рішення про прийняття заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг (на період до видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг), або дозволи інших власників знаків для товарів і послуг - ліцензійні угоди;

технологічні інструкції, рецептури та дозволи інших власників на їх використання.

Документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв видаються суб'єктам господарювання, які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб'єкт господарювання.

6.2. Блок-схему процесу "Видача ліцензій, дублікатів ліцензій (додатків до них) на виробництво спирту (спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового), алкогольних напоїв, видача ліцензій та дублікатів ліцензій на виробництво тютюнових виробів" представлено на рис. 1.

Ліцензії видаються терміном на п'ять років.

Одночасно з ліцензією суб'єкту господарювання видається додаток до ліцензії, який містить перелік видів спиртів та алкогольних напоїв, які вправі виробляти суб'єкт господарювання, а також перелік знаків для товарів і послуг, які суб'єкт господарювання може використовувати у виробництві алкогольних напоїв на підставі прав власності на знаки для товарів і послуг, або на підставі рішень про прийняття заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг (на період до видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг), або на підставі дозволів інших власників знаків для товарів і послуг (якщо такі знаки зареєстровані після введення в дію Закону).

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є надання не в повному обсязі документів та/або надання документів з недостовірними даними, поданих заявником для отримання ліцензії.

Про відмову у видачі ліцензії суб'єкт господарювання сповіщається у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видається заявникові у разі пред'явлення ним документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), або уповноваженому на це представнику заявника.

Для ліцензування виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів використовуються бланки ліцензій єдиного зразка, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності".

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача ліцензій, дублікатів ліцензій (додатків до них) на виробництво спирту (спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового), алкогольних напоїв, видача ліцензій та дублікатів ліцензій на виробництво тютюнових виробів".

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Ліцензії, дублікати ліцензій та додатки до них

Бланк ліцензій єдиного зразка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" від 20 листопада 2000 року N 1719

Уповноважена особа Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Рішення про відмову у видачі ліцензії

Довільна форма

Уповноважена особа Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість зареєстрованих та вчасно переданих до виконання заяв СГ, у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Кзверн1).

Критерієм результативності процесу є Кзверн1 = 100 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання"

САП-04

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація

ДПС - Державна податкова служба

СПД - суб'єкт підприємницької діяльності

3. Нормативні документи

3.1. Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР.

3.2. Порядок ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру, затверджений наказом ДПА України від 28.05.2002 N 251, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за N 670/6958.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України (далі - Департамент) або його регіональні управління.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є директор Департаменту або керівники його регіональних управлінь.

4.3. Відповідальними за моніторинг і аналіз процесу надання адміністративної послуги є Департамент або його регіональні управління.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Довідка видається Департаментом або його регіональним управлінням, до якого було подано заяву про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру, уповноваженому представнику заявника (керівнику чи іншій особі за довіреністю) або надсилається рекомендованим листом на адресу заявника.

Довідка про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного реєстру - протягом семи календарних днів від дати подання заяви.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - суб'єкти господарювання.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є заява суб'єкта господарювання.

Для внесення місць зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів до Єдиного реєстру - заява Департаменту.

Для внесення місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв або тютюнових виробів до Єдиного реєстру - заява до регіонального управління Департаменту за місцезнаходженням місця зберігання.

До заяви додаються такі документи:

нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, копія документа, що підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, свідоцтво на право власності тощо).

6.2. Блок-схему процесу "Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання" представлено на рис. 1.

Заява із резолюцією керівництва та начальника відділу розглядається виконавцем, який перевіряє додані до заяви документи на відповідність чинному законодавству.

Довідка видається Департаментом або його регіональним управлінням, до якого була подана заява про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру, уповноваженому представнику заявника (керівнику чи іншій особі за довіреністю) або надсилається рекомендованим листом на адресу заявника.

У разі зміни відомостей про заявника місця зберігання (найменування або місцезнаходження юридичної особи, прізвища або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) або характеристик місця зберігання орган державної податкової служби, який вносив місце зберігання до Єдиного реєстру, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом семи календарних днів вносить зміни до Єдиного реєстру та видає СПД довідку, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання".

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Довідка про внесення місця зберігання

Форма, затверджена дод. 3 до наказу ДПА України від 28.05.2002 N 251

Уповноважена особа Департаменту або його регіонального управління

У разі надходження заяви

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу: співвідношення кількості довідок, підготовлених у терміни згідно із затвердженими часовими проміжками, до загальної кількості підготовлених довідок (Кдов. місць зберігання) у відсотках.

Критерієм результативності процесу є Кдов. місць зберігання = 100 %.

 

Додаток А

Листок реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Листок ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача довідок про внесення місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності - виробників спирту та алкогольних напоїв; місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують спирт для забезпечення виробничих та інших потреб, якщо його кількість перевищує 100 декалітрів на квартал, до Єдиного державного реєстру місць зберігання"

САП-05

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача довідок про внесення місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності - виробників спирту та алкогольних напоїв; місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують спирт для забезпечення виробничих та інших потреб, якщо його кількість перевищує 100 декалітрів на квартал, до Єдиного державного реєстру місць зберігання" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація

ДПС - Державна податкова служба

СПД - суб'єкт підприємницької діяльності

3. Нормативні документи

3.1. Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР.

3.2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом" від 29 серпня 2002 року N 1266.

3.3. Порядок ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру, затверджений наказом ДПА України від 28.05.2002 N 251, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за N 670/6958.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальним за надання адміністративної послуги є Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України (далі - Департамент).

4.2. Відповідальним за організацію процесу надання адміністративної послуги є директор Департаменту.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу надання адміністративної послуги є Департамент.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Довідка про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру видається протягом п'яти календарних днів від дати подання заяви.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - суб'єкти господарювання.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є довідка про відповідність місця зберігання спирту встановленим вимогам та заява суб'єкта господарювання.

Заява про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру подається за формою згідно з додатком 1 до наказу ДПА України від 28.05.2002 N 251 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру".

6.2. Блок-схему процесу "Видача довідок про внесення місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності - виробників спирту та алкогольних напоїв; місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують спирт для забезпечення виробничих та інших потреб, якщо його кількість перевищує 100 декалітрів на квартал, до Єдиного державного реєстру місць зберігання" представлено на рис. 1.

У місцях здійснення технологічного процесу виробництва спирту або продукції з його вмістом повинне бути зареєстровано одне або кілька місць зберігання спирту.

Довідка про відповідність місця зберігання спирту вимогам діючих будівельних, технологічних, протипожежних, техніки безпеки та санітарних норм і правил складається один раз на 5 років працівниками Департаменту або його регіональних управлінь.

Місця зберігання спирту повинні відповідати установленим ДПС України вимогам, бути обладнані необхідними засобами вимірювальної техніки, повіреними територіальними органами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, та мати відповідні умови для проведення інвентаризації спирту.

На підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про відповідність місця зберігання спирту встановленим вимогам та документа, що підтверджує право користування цим приміщенням, Департамент вносить місце зберігання спирту до Єдиного реєстру і видає довідку за формою, затвердженою ДПС України.

Довідка про відповідність місця зберігання спирту встановленим вимогам видається Департаментом або його регіональними управліннями.

Заява з резолюцією керівництва та начальника відповідного підрозділу розглядається виконавцем, який перевіряє додані до заяви документи на відповідність чинному законодавству.

Про внесення місця зберігання спирту (із зазначенням місткості відповідно до найменування спирту) до Єдиного реєстру за одним місцезнаходженням суб'єкту підприємницької діяльності видається одна довідка.

Невідповідність місця зберігання спирту зазначеним вимогам є підставою для відмови у видачі довідки про відповідність місця зберігання спирту вимогам установленим Інструкцією з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики від 13.04.2009 N 264, та вимогам до місць зберігання спирту, що встановлюються ДПС України.

У разі зміни відомостей про заявника місця зберігання (найменування або місцезнаходження юридичної особи, прізвища або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) або характеристик місця зберігання орган державної податкової служби, який вносив місце зберігання до Єдиного реєстру, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом семи календарних днів вносить зміни до Єдиного реєстру та видає СПД довідку, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

Виключення місця зберігання з Єдиного реєстру здійснюється органом державної податкової служби, який його вносив, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності, що був заявником такого місця зберігання, або у разі анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення цих підстав.

Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття розпорядження про виключення місця зберігання з Єдиного реєстру орган державної податкової служби видає СПД засвідчену копію письмового розпорядження.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача довідок про внесення місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності - виробників спирту та алкогольних напоїв; місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують спирт для забезпечення виробничих та інших потреб, якщо його кількість перевищує 100 декалітрів на квартал, до Єдиного державного реєстру місць зберігання".

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Довідка про внесення місця зберігання

Форма, затверджена дод. 3 до наказу ДПА України від 28.05.2002 N 251

Уповноважена особа Департаменту або його регіонального управління

У разі надходження заяви

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

співвідношення кількості довідок, підготовлених у терміни згідно з затвердженими часовими проміжками, до загальної кількості підготовлених довідок за період (Кдов.місць збер.) у відсотках.

Критерієм результативності процесу є Кдов.місць зберігання = 100 %.

 

Додаток А

Листок реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Листок ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Оформлення нарядів на відпуск та повернення спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, спирту етилового ректифікованого денатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), абсолютованого спирту, біоетанолу (далі - спирт); фракції головної етилового спирту, невиправного браку; спирту, який зберігається на підприємствах, але визнаний безхазяйним чи конфіскованим або таким, що перейшов у власність держави з інших підстав; повернення покупцем спирту, спиртовмісних рідин виробникам спирту у разі припинення діяльності, закінчення терміну дії ліцензії та в інших випадках (за наявності об'єктивних причин); спирту на експорт"

САП-06

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Оформлення нарядів на відпуск та повернення спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, спирту етилового ректифікованого денатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), абсолютованого спирту, біоетанолу (далі - спирт); фракції головної етилового спирту, невиправного браку; спирту, який зберігається на підприємствах, але визнаний безхазяйним чи конфіскованим або таким, що перейшов у власність держави з інших підстав; повернення покупцем спирту, спиртовмісних рідин виробникам спирту у разі припинення діяльності, закінчення терміну дії ліцензії та в інших випадках (за наявності об'єктивних причин); спирту на експорт" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація

ДПС - Державна податкова служба

3. Нормативні документи

3.1. Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР.

3.2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом" від 29 серпня 2002 року N 1266.

3.3. Порядок оформлення нарядів на відпуск спирту, фракції головної етилового спирту та повернення спиртовмісних рідин, затверджений наказом ДПА України від 31.03.2003 N 145, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.06.2003 за N 478/7799.

3.4. Форми щодо контролю за обігом спирту, затверджені наказом ДПА України від 29.10.2002 N 515.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальним за надання адміністративної послуги є Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України (далі - Департамент).

4.2. Відповідальним за організацію процесу надання адміністративної послуги є директор Департаменту.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу надання адміністративної послуги є Департамент.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Наряди оформлюються у триденний строк від дня надходження рознарядок.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - суб'єкти господарювання.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідними документами для надання споживачу адміністративної послуги є рознарядки Міністерства аграрної політики та продовольства України та лист-звернення суб'єкта господарювання щодо видачі наряду на фракцію головну етилового спирту.

На підставі рознарядок та довідок, виданих органами державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, в яких зазначається обсяг і мета використання спирту, Департамент до 25 числа місяця, що передує наступному кварталу, оформляє та видає наряди на відпуск спирту для споживання на внутрішньому ринку. Наряди оформлюються у триденний строк від дня надходження рознарядок.

Форму та порядок видачі довідки визначено наказом ДПА України від 29.10.2002 N 515 "Про затвердження форм щодо контролю за обігом спирту". Довідка дійсна протягом поточного кварталу.

Підставою для оформлення нарядів на відпуск фракції головної етилового спирту є рознарядка уповноваженого органу та письмове звернення суб'єкта підприємницької діяльності до Департаменту, в якому зазначається найменування, код згідно з ЄДРПОУ, адреса і місце провадження діяльності, банківські реквізити, потреба на квартал та мета використання спирту.

Відпуск спирту, фракції головної етилового спирту без наряду забороняється, крім випадків відпуску суб'єктам підприємницької діяльності, обсяги споживання спирту якими становлять до 60 декалітрів на квартал, за умови сплати акцизного збору за повною ставкою, визначеною законодавством.

Оформлення нарядів на відпуск спирту і спиртовмісних рідин (конфіскованого або такого, що перейшов у власність держави з інших підстав) здійснюється на підставі інформації, яка надається Департаменту органами, що вилучили такий спирт, із зазначенням кількості у декалітрах, його місцезнаходження, копії відповідного судового рішення, підтвердження регіонального управління Департаменту про фактичну наявність спирту у місці його перебування, фізико-хімічного та органолептичного аналізу незалежної акредитованої лабораторії та погодження спиртового заводу, який візьме спирт на промпереробку.

Оформлення нарядів на повернення спирту, фракції головної етилового спирту, спиртовмісних рідин і невиправного браку підприємствами, які припинили діяльність або в яких закінчився термін дії ліцензії та в інших випадках (за наявності об'єктивних причин), безпосередньо виробникам спирту проводиться на підставі відомостей органів державної податкової служби щодо залишків спирту на таких підприємствах і даних про кількість і місце його перебування, фізико-хімічного та органолептичного аналізу незалежної акредитованої лабораторії та підтвердження спиртового заводу, який приймає спирт.

6.2. Блок-схему процесу "Оформлення нарядів на відпуск та повернення спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, спирту етилового ректифікованого денатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), абсолютованого спирту, біоетанолу (далі - спирт); фракції головної етилового спирту, невиправного браку; спирту, який зберігається на підприємствах, але визнаний безхазяйним чи конфіскованим або таким, що перейшов у власність держави з інших підстав; повернення покупцем спирту, спиртовмісних рідин виробникам спирту у разі припинення діяльності, закінчення терміну дії ліцензії та в інших випадках (за наявності об'єктивних причин); спирту на експорт" представлено на рис. 1.

За результатом розгляду документів бланк наряду оформляється у трьох примірниках.

Перший примірник наряду надсилається постачальнику спецзв'язком або видається його керівнику або уповноваженій ним особі з відміткою у журналі.

Другий - надсилається покупцеві за його місцезнаходженням або видається керівнику чи уповноваженій ним особі.

Третій - залишається в Департаменті разом з документами, на підставі яких оформлено цей наряд.

Наряд діє протягом кварталу, зазначеного при його оформленні, і по закінченні цього терміну вважається недійсним.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Оформлення нарядів на відпуск та повернення спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, спирту етилового ректифікованого денатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), абсолютованого спирту, біоетанолу (далі - спирт); фракції головної етилового спирту, невиправного браку; спирту, який зберігається на підприємствах, але визнаний безхазяйним чи конфіскованим або таким, що перейшов у власність держави з інших підстав; повернення покупцем спирту, спиртовмісних рідин виробникам спирту у разі припинення діяльності, закінчення терміну дії ліцензії та в інших випадках (за наявності об'єктивних причин); спирту на експорт"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Наряд

Форма, затверджена наказом ДПА України від 31.03.2003 N 145

Керівник Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

У разі надходження рознарядок

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість зареєстрованих та переданих до виконання звернень СГ, у відсотках до загальної кількості звернень, які надійшли за період (Кзверн).

Критерієм результативності процесу є Кзверн. = 100 %.

 

Додаток А

Листок реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Листок ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
___________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків"

САП-07

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація;

ОДПС - орган державної податкової служби;

Кодекс - Податковий кодекс України.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків (далі - Порядок), затверджений наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1036, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1431/18726.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних, спеціалізованих державних податкових інспекцій за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ погашення прострочених податкових зобов'язань).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент погашення податкового боргу.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги - протягом тридцяти календарних днів з дня подання заяви.

Строк розгляду реєстраційної заяви, поданої одержувачем адміністративної послуги, та надання адміністративної послуги або відмови в її наданні:

У разі якщо рішення про розстрочення (відстрочення) приймається органом державної податкової служби вищого рівня, орган державної податкової служби за місцем обліку платника податків або за місцем обліку його грошових зобов'язань (податкового боргу) протягом десяти календарних днів розглядає заяву платника, здійснює аналіз його фінансового стану та формує відповідний висновок про можливість надання розстрочення (відстрочення), який разом з копіями документів, доданих платником до заяви, надсилає на адресу органу державної податкової служби вищого рівня.

У такому самому порядку здійснюється розгляд заяви платника податків у випадку, якщо рішення приймається центральним органом державної податкової служби. При цьому центральним органом державної податкової служби рішення приймається протягом десяти календарних днів.

Підстави для відмови у прийнятті заяви платника податків про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) (далі - Заява) не передбачені.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - платники податків - фізичні особи (резиденти і нерезиденти), юридичні особи (резиденти і нерезиденти) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування, згідно з Кодексом або податковими законами і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з Кодексом.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є заява про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу).

6.2. Блок-схему процесу "Розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків" представлено на рис. 1.

Податковий орган за місцем обліку платника податків або за місцем обліку грошового зобов'язання (податкового боргу) отримує від одержувача адміністративної послуги відповідно до пункту 3.2 розділу III Порядку письмову заяву.

До заяви додається економічне обґрунтування, яке складається з:

переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин;

аналізу фінансового стану;

графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум;

розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

Підставою для розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу) платника податків є:

- надання ним достатніх доказів існування обставин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків,

- економічне обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань (податкового боргу) та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму розстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків.

Підрозділом погашення податкового боргу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податків (за місцем обліку грошового зобов'язання (податкового боргу)) реєструються прийняті рішення про розстрочення (відстрочення), у тому числі й рішення, прийняті органами державної податкової служби вищого рівня, стосовно платників податків, які перебувають у них на обліку, в журналі реєстрації надання розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) (додаток 3 Порядку), який ведеться в електронному вигляді.

Реєстрація здійснюється в день прийняття або отримання рішення про розстрочення (відстрочення).

Не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття або отримання рішення орган державної податкової служби за місцем обліку платника податків (або за місцем обліку його грошового зобов'язання (податкового боргу)) укладає з цим платником договір про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) (додаток 4 Порядку).

Строк дії договору починається з дати його підписання.

У день укладання договору про розстрочення (відстрочення) підрозділ погашення податкового боргу вносить до журналу (додаток 3 Порядку) відомості про укладений договір, які переносяться до АІС органів державної податкової служби.

Не пізніше дня, наступного за днем внесення до журналу відомостей про укладений договір, копія такого договору передається підрозділу обліку і звітності для проведення звірки повноти та правильності відображення розстрочених (відстрочених) сум в АІС органів державної податкової служби.

За результатами розгляду керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби:

приймає рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу), яке оформляється на бланку відповідного органу державної податкової служби (Додаток 2 Порядку);

відмовляє платнику в розстроченні (відстроченні) в письмовій формі за відсутності підстав, наведених у пункті 6.1 цього розділу, та при недотриманні обов'язкових вимог, визначених Порядком.

Рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) складається у двох примірниках: перший - для платника податків, другий - для органу державної податкової служби. Якщо рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) приймається органом державної податкової служби вищого рівня, рішення складається у трьох примірниках: перший - для платника податків, другий - для органу державної податкової служби за місцем обліку такого платника податків (за місцем обліку такого грошового зобов'язання (податкового боргу)), третій - для органу державної податкової служби, який приймає рішення.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків"

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна
за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу погашення податкового боргу

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Рішення

Форма рішення, затверджена Порядком

Працівник підрозділу погашення податкового боргу

По мірі надходження заяв

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Договір

Форма договору, затверджена Порядком

Працівник підрозділу погашення податкового боргу

По мірі надходження прийнятих рішень

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.3. Вихідні дані процесу

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

К =

Кд
________
Кзаяв

· 100 %

де:

Кд - кількість документів (Рішень або листів з вмотивованими відмовами), виданих платникам податків;

Кзаяв - кількість заяв на отримання Рішень, що надходять від платників податків до ОДПС.

Критерієм результативності процесу є К = 100 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
___________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків"

САП-08

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

ФО - фізична особа - платник податків;

Державний реєстр - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків;

Облікова картка - облікова картка фізичної особи - платника податків.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та втрату чинності деяких наказів Державної податкової адміністрації України (далі - Положення), затверджене наказом ДПА України від 17.12.2010 N 954, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1388/18683.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи реєстрації та обліку платників податків державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій за місцем проживання фізичних осіб - платників податків (громадянам України), за місцем отримання доходів або місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування (громадянам України, які не мають постійного місця проживання в Україні), підрозділи інформатизації та обліку платників податків державних податкових адміністрацій Автономної Республіки Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (іноземцям та особам без громадянства або громадянам України), до яких звертаються за наданням адміністративної послуги.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу реєстрації та обліку платників податків або підрозділу інформатизації та обліку платників податків.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу надання адміністративної послуги є Департамент інформатизації та обліку платників податків.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Строк розгляду Облікової картки та надання адміністративної послуги (або відмови в наданні) становить десять робочих днів від дня подання Облікової картки. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Обліковій картці фізичній особі може бути продовжено строк реєстрації.

5.3. Споживачі послуги - фізичні особи - платники податків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідними документами для процесу є:

- Облікова картка за формою N 1ДР;

- заява за формою N 5ДР;

6.2. Блок-схему процесу "Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків" представлено на рис. 1.

Визначений керівником підрозділу реєстрації та обліку платників податків або підрозділу інформатизації та обліку платників податків працівник (далі - виконавець) здійснює отримання та перевірку документів, які подаються фізичними особами до органу ДПС для проведення реєстрації, обліку, внесення змін щодо додержання повноти відомостей, вказаних в Обліковій картці або Заяві.

Виконавець приймає від фізичної особи (як резидента, так і нерезидента), для якої раніше не формувалася Облікова картка та яка не включена до Державного реєстру, Облікову картку за формою N 1ДР згідно з додатком 1 до Положення, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та перевіряє документ, що посвідчує особу та містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.

У разі якщо фізична особа (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше формувалася Облікова картка, подає відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки, виконавець приймає Заяву (в обов'язковому порядку перевіряє наявність реєстраційного номеру облікової картки платника податків) за формою N 5ДР згідно з додатком 10 до Положення.

Виконавець приймає для реєстрації Облікову картку від іноземця та особи без громадянства разом з документом, що посвідчує особу, та засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад цього документа на українську мову.

Облікові картки неповнолітніх фізичних осіб приймаються від одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника) за наявності свідоцтва про народження дитини та паспортного документа одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, перевіряється наявність засвідченого, у встановленому законодавством порядку, перекладу свідоцтва на українську мову.

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Обліковій картці фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації.

Виконавець вносить облікові дані до бази даних та передає їх до центрального органу ДПС.

Центральний орган ДПС здійснює перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки фізичної особи - платника податків.

Центральний орган ДПС України надає Обліковій картці реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації Облікової картки у Державному реєстрі і надсилається до органу ДПС за місцем реєстрації фізичної особи, за місцем проживання фізичної особи, за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування фізичної особи.

При внесенні змін до даних, що вносяться до Державного реєстру з Облікової картки за формою N 1ДР та/або Заяви за формою N 5ДР, реєстраційний номер облікової картки особи, яку зареєстровано в Державному реєстрі, не змінюється.

При отриманні документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, фізична особа пред'являє паспортний документ, який містить прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце народження, місце проживання (країна, область, район, населений пункт).

Виконавець перед видачею документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, зобов'язаний пересвідчитися, що в паспорті громадянина України відсутня відмітка про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або таку відмітку скасовано (анульовано). Якщо фізична особа має у своєму паспорті відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, вважається недійсним.

У разі якщо фізична особа є неповнолітньою, виконавець видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та паспортного документа одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Виконавець реєструє видачу документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, в журналі за формою згідно з додатком 5 до Положення.

У разі пошкодження або втрати Облікової картки видається дублікат за встановленою формою у терміни, передбачені Положенням.

Виконавець на прохання фізичної особи може внести до паспорта громадянина України (сьома, восьма або дев'ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру за формою згідно з додатком 3 до Положення.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків)

Згідно з Положенням

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Копія не зберігається

Споживач

Відмітка у паспорті громадянина України про реєстраційний номер облікової картки платника податків

Згідно з Положенням

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Копія не зберігається

Споживач

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

Кк = К1/К2, де

К1 - кількість своєчасно підготовлених документів, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі;

К2 - загальна кількість Облікових карток.

Критерієм результативності процесу є Кк = 1.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
__________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Внесення відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта"

САП-09

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Внесення відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

ФО - фізична особа - платник податків;

Державний реєстр - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків;

Окремий реєстр Державного реєстру - Окремий реєстр Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

Повідомлення - заява для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються приймати реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Облікова картка - облікова картка фізичної особи - платника податків.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та втрату чинності деяких наказів Державної податкової адміністрації України (далі - Положення), затверджене наказом ДПА України від 17.12.2010 N 954, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1388/18683.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи реєстрації та обліку платників податків державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій за місцем проживання фізичних осіб - платників податків (громадянам України), за місцем отримання доходів або місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування (громадянам України, які не мають постійного місця проживання в Україні), які звертаються за наданням адміністративної послуги.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу реєстрації та обліку платників податків.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент інформатизації та обліку платників податків.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Строк розгляду заяви платника податків та надання адміністративної послуги або відмови в її наданні становить десять робочих днів від дня подання такого Повідомлення.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - фізичні особи - платники податків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є Повідомлення.

6.2. Блок-схему процесу "Внесення відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" представлено на рис. 1.

Облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються приймати реєстраційний номер облікової картки платника податків та надають до органу ДПС Повідомлення, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Визначений керівником підрозділу реєстрації та обліку платників податків працівник (далі - виконавець) приймає Повідомлення за формою N 1П згідно з додатком 7 до Положення, яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру, та здійснює його перевірку на дотримання вимог щодо оформлення документів. Платник податків пред'являє виконавцю паспорт громадянина України, у разі необхідності особа, крім паспорта громадянина України, пред'являє свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за наявності).

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданому Повідомленні фізичній особі може бути відмовлено у взятті на облік та/або внесенні відмітки до паспорта або продовжено строк взяття на облік.

Підставою для відмови у наданні адміністративної послуги також є:

відсутність громадянства України;

відсутність паспорта громадянина України.

Виконавець реєструє Повідомлення за формою N 1П в журналі за формою згідно з додатком 9. Після чого формує та направляє запит до центрального органу ДПС щодо обліку фізичної особи в окремому реєстрі Державного реєстру.

Відповідальний виконавець центрального органу ДПС перевіряє дані фізичної особи та у випадку відсутності інформації про нього включає його до окремого реєстру Державного реєстру.

Про взяття на облік фізичної особи в окремому реєстрі Державного реєстру центральний орган ДПС інформує орган ДПС:

за місцем обліку фізичної особи;

за місцем проживання фізичної особи;

за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування фізичної особи.

За зверненням фізичної особи, яка подала Повідомлення для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру, виконавець на районному рівні після отримання інформації з Державного реєстру про взяття такої особи на облік за прізвищем, ім'ям, по батькові, серією і номером паспорта вносить до паспорта громадянина України такої особи відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта за формою згідно з додатком 8 до Положення.

Фізична особа, до паспорта якої було внесено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта та яка через деякий час змінила свої переконання і бажає отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків, подає до органу ДПС за місцем проживання Облікову картку, заяву в довільній формі з проханням анулювати попередньо внесену відмітку з метою отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків та пред'являє паспорт громадянина України.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Внесення відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта у паспорті громадянина України

Згідно з Положенням

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Копія не зберігається

Споживач

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків"

САП-10

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

ФО - фізична особа - платник податків;

Державний реєстр - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків;

Окремий реєстр Державного реєстру - Окремий реєстр Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

Повідомлення - заява для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються прийняти реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Облікова картка - облікова картка фізичної особи - платника податків.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та втрату чинності деяких наказів Державної податкової адміністрації України (далі - Положення), затверджене наказом ДПА України від 17.12.2010 N 954, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1388/18683.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи реєстрації та обліку платників податків державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій за місцем проживання фізичних осіб - платників податків (громадянам України), за місцем отримання доходів або місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування (громадянам України, які не мають постійного місця проживання в Україні), підрозділи інформатизації та обліку платників податків державних податкових адміністрацій Автономної Республіки Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (іноземцям та особам без громадянства або громадянам України).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу реєстрації та обліку платників податків або підрозділу інформатизації та обліку платників податків.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент інформатизації та обліку платників податків.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Строк розгляду заяви платника податків та надання адміністративної послуги або відмови в її наданні становить десять робочих днів.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - платники податків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є облікова картка або її дублікат.

Одночасно з обліковою карткою пред'являються відповідно до Положення такі документи:

документ, що посвідчує особу та містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство;

документ, що посвідчує особу, та засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську мову цього документа (для іноземців та осіб без громадянства);

паспортний документ або його ксерокопія (з чітким зображенням) фізичної особи, яка реєструється, а також довіреність, засвідчена у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі. Для реєстрації іноземців та осіб без громадянства додатково подається засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську мову паспортного документа іноземця чи особи без громадянства;

свідоцтво про народження дитини та паспортний документ одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, додатково подається засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад свідоцтва на українську мову.

6.2. Блок-схему процесу "Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків" представлено на рис. 1.

Визначений керівником підрозділу реєстрації та обліку платників податків або підрозділу інформатизації та обліку платників податків працівник (далі - виконавець) приймає облікову картку, у якій встановлено порушення чи неточності при формуванні реєстраційного номера облікової картки платника податків, які не можна усунути. Споживач пред'являє виконавцю одночасно документ, що посвідчує особу та містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.

Виконавець формує та направляє запит до центрального органу ДПС щодо усунення неточності при формуванні реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Відповідальний виконавець центрального органу ДПС виправляє порушення чи неточності і надсилає уточнені дані виконавцю районного рівня.

Виконавець друкує та видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі зі зміненим реєстраційним номером, та за бажанням - довідку про зміну реєстраційного номера облікової картки за формою згідно з додатком 4 до Положення.

Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків реєструється у журналі за формою згідно з додатком 6 до Положення.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач

Довідка про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків

Згідно з Положенням

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Копія не зберігається

Споживач

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

Кд = К1/К2, де

К1 - кількість виданих довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків;

К2 - загальна кількість виданих Облікових карток.

Критерієм результативності процесу є Кд = 0.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)"

САП-11

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

ЄДР - Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

довідка - довідка про взяття на облік платника податків;

повідомлення - повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку;

свідоцтво - свідоцтво про реєстрацію інвестора як платника податків при виконанні угоди про розподіл продукції.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15 травня 2003 року N 755-IV;

3.3. Порядок обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України (далі - Порядок), затверджений наказом ДПА України від 22.12.2010 N 979, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1439/18734.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи реєстрації та обліку платників податків державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних, спеціалізованих державних податкових інспекцій за місцем обліку платника податків.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу реєстрації та обліку платників податків.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент інформатизації та обліку платників податків.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Строк надання адміністративної послуги або відмови в її наданні становить:

для новостворених споживачів - довідка за формою N 4-ОПП згідно з додатком 2 до Порядку або свідоцтво за формою N 4-УРП згідно з додатком 3 до Порядку надсилається споживачу наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою споживача не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка (свідоцтво) може бути видана споживачу чи його уповноваженій особі;

у разі заміни довідки (свідоцтва), видачі копій та дублікатів і для повідомлення за формою N 16-ОПП згідно з додатком 10 до Порядку - протягом двох робочих днів після надходження звернення від споживача.

5.3. Споживачі адміністративної послуги -платники податків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідними документами для процесу є:

відомості з ЄДР;

заява за формою N 1-ОПП, або за формою N 5-ОПП, або за формою N 1-РПП та документи, визначені Порядком:

- для платника податків - юридичної особи (резидента) пунктом 4.1 Порядку;

- для відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі відокремленого підрозділу нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента у значенні, наведеному у підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України та пункті 5.1 розділу V цього Порядку) пунктом 4.2 Порядку;

- для платника податків військової частини пунктом 4.3 Порядку;

- для іноземних компаній або організацій чи дипломатичних місій, які отримали майнові права на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, пунктом 4.4 Порядку;

- для взяття на облік інвестора, як платника податків при виконанні угоди про розподіл продукції, пунктом 4.5 Порядку;

- для обліку договору про спільну діяльність пунктом 4.6 Порядку;

- для обліку договору управління майном пунктом 4.7 Порядку;

- для нерезидентів - виконавців проекту (програми) міжнародної технічної допомоги пунктом 4.8 Порядку;

- для взяття на облік та реєстрації постійного представництва нерезидента платником податку на прибуток в органах ДПС розділом V Порядку;

- для взяття на облік за основним місцем обліку самозайнятих осіб розділом VI Порядку;

- для взяття на облік за неосновним місцем обліку платника податків пунктом 7.2 Порядку;

- звернення із зазначенням причини заміни довідки (повідомлення) та доданою до нього старою довідкою (повідомленням).

6.2. Блок-схему процесу "Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)" представлено на рис. 1.

Визначений керівником підрозділу реєстрації та обліку платників податків працівник (далі - виконавець) здійснює наступні дії.

У разі обліку за основним місцем обліку платника податків виконавець приймає відомості з ЄДР або заяву від платника податків за формою N 1-ОПП, або за формою N 5-ОПП, або за формою N 1-РПП та інші документи для взяття на облік (внесення змін), або приймає запит для заміни довідки (свідоцтва).

При отриманні повідомлення від державного реєстратора або документів від платника податків для взяття на облік (внесення змін, перереєстрація) в органі ДПС щодо кожного платника податків робиться запис у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (перереєстрацію, реорганізацію, внесення змін) платників податків за формою N 2-ОПП згідно з додатком 1 до Порядку.

Про отримання повідомлення від державного реєстратора або заяви від фізичної особи - підприємця в органі ДПС стосовно кожної фізичної особи - підприємця робиться запис у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (перереєстрацію, унесення змін) платників податків (для самозайнятих осіб) за формою N 7-ОПП згідно з додатком 9 до Порядку.

Отримані відомості або документи обробляються засобами відповідного програмного забезпечення, згідно з регламентом такої обробки, та вносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Дані про дату взяття на облік платника податків - юридичної особи чи її відокремленого підрозділу або фізичної особи - підприємця, які включені до ЄДР, орган ДПС у день взяття на облік передає відповідному державному реєстратору для внесення цих відомостей до ЄДР.

Виконавець розглядає документи на їх відповідність вимогам Порядку та приймає рішення про видачу відповідних документів або відмову у видачі. У разі прийняття відповідного рішення виконавець здійснює реєстрацію довідки (свідоцтва) у журналі за формою N 14-ОПП згідно з Порядком та здійснює видачу.

У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці (свідоцтві) (найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) платника податків, керівника, органу ДПС, в якому платник податків перебуває на обліку, тощо), довідка (свідоцтво) підлягає заміні.

Виконавець за основним місцем обліку приймає документи відповідно до розділу IX Порядку, перевіряє їх, вносить зміни до облікових даних платника податків та протягом двох робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику податків нову довідку (свідоцтво).

У такому самому порядку видається дублікат довідки (свідоцтва) замість зіпсованої чи втраченої або їх копії. У разі втрати довідки (свідоцтва) нова довідка (свідоцтво) видається за заявою споживача, у якій надані пояснення і викладені обставини втрати довідки (свідоцтва), або до якої додані документи, що підтверджують факт втрати довідки (свідоцтва).

У разі обліку за неосновним місцем обліку платника податків виконавець приймає реєстраційну заяву за формою N 1-ОПП або за формою N 5-ОПП з позначкою "облік за неосновним місцем обліку". Дані заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб. Виконавець розглядає документи на відповідність Порядку та вносить дані заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Органом ДПС за неосновним місцем обліку споживачу може бути видане повідомлення, строк дії якого обмежується бюджетним роком та яке є доповненням до довідки і дійсне тільки разом із такою довідкою.

Видачу такого повідомлення відповідний орган ДПС здійснює на письмовий запит споживача протягом двох робочих днів після надходження звернення від споживача. Про його видачу робиться запис у журналі за формою N 14-ОПП, а відповідний запит зберігається в обліковій справі споживача. Повідомлення не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу ДПС.

Підставою для відмови у наданні адміністративної послуги є:

в заяві за формою N 1-ОПП, формою N 5-ОПП, або N 1-РПП не зазначені обов'язкові реквізити;

надані недостовірні або неповні дані;

заяву не скріплено печаткою платника податків, не підписано відповідальною особою платника податку чи особою, яка має документально підтверджене повноваження від платника податку щодо підпису заяви;

документи подані не у повному обсязі або не пред'явлені оригінали відповідних документів.

Для особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність:

наявності обмежень на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених законодавством;

коли документи подані за неналежним місцем обліку;

коли документи не відповідають встановленим вимогам, подані не в повному обсязі;

коли зазначені в різних документах відомості є взаємоневідповідними;

коли фізична особа вже перебуває на обліку, як самозайнята особа;

неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі
(підрозділи, посадові особи)

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач

Інформація про виявлені помилки у відомостях з ЄДР

Електронна квитанція, затверджена порядком взаємодії з державними реєстраторами та ЄДР

Працівник підрозділу інформатизації та обліку платників податків

Щоденно, відповідно до порядку взаємодії з державними реєстраторами та ЄДР

Відповідно до номенклатури справ

Державні реєстратори

Довідка за формою N 4-ОПП

Згідно з Порядком

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач

Свідоцтво за формою N 4-УРП

Згідно з Порядком

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач

Повідомлення за формою N 16-ОПП

Згідно з Порядком

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

повнота і своєчасність надання адміністративної послуги.

Оцінювання результативності процесу проводиться за показником:

К = Кд / Кзаяв,

Кдокум - кількість документів або листів з вмотивованими відмовами, виданих споживачам адміністративної послуги у встановлений термін з дня подання заяви,

Кзаяв - кількість вхідних документів споживачів адміністративної послуги, що надійшли до органу ДПС.

Критерієм результативності процесу є К = 1.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Реєстрація книг обліку розрахункових операцій"

САП-12

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Реєстрація книг обліку розрахункових операцій" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

Книга ОРО - книга обліку розрахункових операцій;

РРО - реєстратор розрахункових операцій;

СГ - суб'єкт господарювання.

3. Нормативні документи

3.1. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР;

3.2. Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджений наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 (далі - Порядок), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 106/5297.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи податкового контролю юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - підрозділи податкового контролю юридичних осіб) та підрозділи податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі - підрозділи податкового супроводження) за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу податкового контролю юридичних осіб та підрозділу податкового супроводження.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент податкового контролю.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Термін реєстрації - не пізніше двох робочих днів з моменту подання, а взяття на облік - у день подання СГ необхідних документів.

5.3. Споживачі адміністративної послуги:

- СГ, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

- підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати книги ОРО за місцезнаходженням цих філій.

Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" може реєструвати книги ОРО за місцем розташування відособлених безбалансових виробничих підрозділів, які мають окремі поточні рахунки у місцевих відділеннях банків, як для власних потреб цих підрозділів, так і для підпорядкованих їм відділень поштового зв'язку. Зазначене поширюється також на Державне підприємство спеціального зв'язку та державні територіально-галузеві об'єднання (підприємства) залізничного транспорту, а також відкрите акціонерне товариство "Укртелеком".

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій (далі - Довідка).

6.2. Блок-схему процесу "Реєстрація книг обліку розрахункових операцій" представлено на рис. 1.

Реєстрація книг ОРО на кожний РРО здійснюється у тому самому органі ДПС, де зареєстрований РРО. Форма книги ОРО на РРО має відповідати додатку 2 Порядку, форма книги ОРО на господарську одиницю - додатку 3 Порядку, книги ОРО на представництво агента (для сфери розповсюдження державних лотерей) - додатку 4 Порядку.

Форма книги ОРО для рухомого складу підприємств електротранспорту, яка використовується при реалізації разових квитків у салоні транспортного засобу, наведена в додатку 5 Порядку. Вона містить титульну сторінку та послідовно пронумеровані квитково-облікові аркуші, які складаються з корінця та відривної частини. Обидві частини квитково-облікового аркуша повинні мати однакові серію (три літери) та номер (шість цифр), нанесені друкарським способом при виготовленні книги ОРО. Серії (у межах трьох літер) та номери (у межах шести цифрових розрядів) квитково-облікових аркушів не повинні повторюватись у книгах ОРО, зареєстрованих одним СГ.

Форма книги ОРО, що використовується при наданні послуг пасажирським автомобільним транспортом у разі проведення розрахунків без застосування РРО, відповідає додатку 3 Порядку.

При цьому на титульній сторінці повинна бути зазначена назва документа "Книга обліку розрахункових операцій"; квитково-касові листи в книзі повинні бути послідовно пронумеровані, обидві частини кожного квитково-касового листа повинні мати однакові серію (три літери) та номер (шість цифр), нанесені друкарським способом при виготовленні. Серії (у межах трьох літер) та номери (у межах шести цифрових розрядів) квитково-касових листів не повинні повторюватись у книгах ОРО, зареєстрованих одним СГ.

Перед реєстрацією книги ОРО забезпечується:

шнурування книги ОРО;

послідовне нумерування її сторінок;

установлення на неї засобу контролю таким чином, щоб унеможливити розшнурування книги без порушення цілісності засобу контролю;

здійснення на титульній сторінці книги записів, що містять дані про СГ (назва та адреса господарської одиниці, назва СГ, код за ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи), кількість сторінок, номер установленого засобу контролю, дані про РРО (модифікація РРО, заводський і фіскальний номери РРО, версія програмного забезпечення).

Вхідними документами для процесу є:

1. Реєстрація першої книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора):

- письмова заява СГ довільної форми, де зазначається сфера діяльності;

- книга ОРО;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію СГ (якщо СГ має зареєстровані в даному органі ДПС книги ОРО на інші господарські одиниці чи РРО, то копія свідоцтва не потрібна);

- дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею);

- для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу, - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності.

2. Реєстрація першої книги ОРО на РРО:

- письмова заява СГ довільної форми;

- книга ОРО;

- реєстраційне посвідчення на РРО.

Реєстраційне посвідчення повертається СГ.

3. Реєстрація другої книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора) та на РРО:

- письмова заява СГ довільної форми;

- довідка про реєстрацію книги ОРО;

- книга ОРО.

4. Узяття на облік книги ОРО:

- довідка про реєстрацію книги ОРО.

5. Перереєстрація книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора):

- письмова заява СГ довільної форми;

- довідка про реєстрацію книги ОРО з відміткою про зняття книги ОРО з обліку;

- усі зазначені в Довідці незакінчені книги ОРО;

- усі зазначені в Довідці незакінчені розрахункові книжки;

- дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею);

- для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу, - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності.

Оригінали документів повертаються СГ, копії залишаються в органі ДПС.

Зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС отримана заява від СГ довільної форми та інші документи, у разі необхідності, надходять до підрозділу контролю за проведенням готівкових розрахунків на виконання.

Першій книзі ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора) надається фіскальний номер, який складається з коду області (дві цифри), коду району або міста (дві цифри) згідно з місцезнаходженням СГ (для великих платників податків - коду міста, де вони обслуговуються) та порядкового номера запису (шість цифр) у відповідному розділі Книги облікових форм. За бажанням СГ на одну господарську одиницю (депо) реєструється декілька перших книг ОРО для використання в окремих місцях проведення розрахунків. Такі книги реєструються у Книзі облікових форм під різними порядковими номерами і отримують, відповідно, різні фіскальні номери.

При реєстрації першої книги ОРО на РРО їй надається фіскальний номер, який складається з фіскального номера РРО та літери "р".

Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових форм і виписує Довідку відповідно до додатка 6 Порядку у двох примірниках: один примірник надається СГ, другий - залишається в органі ДПС. Номер Довідки збігається з фіскальним номером книги ОРО. Посадова особа органу ДПС заповнює також рядки титульної сторінки книги ОРО: номер книги ОРО, дата реєстрації, назва органу ДПС, дані про посадову особу органу ДПС.

Номер другої та наступних книг ОРО складається з фіскального номера першої книги ОРО, зареєстрованої на ту саму господарську одиницю (місце проведення розрахунків) або на той самий РРО, та проставленого через дріб порядкового номера наступної книги ОРО.

При узятті книги ОРО на облік в органах ДПС за місцем провадження підприємницької діяльності посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових форм, а також відмітку в наданій Довідці.

При перереєстрації книги ОРО вносяться зміни до відповідних записів у Книзі облікових форм та титульних сторінках книг ОРО, вилучається Довідка та оформляється нова Довідка з таким самим номером, як у попередньої, у якій записуються дані про всі перереєстровані книги ОРО та розрахункові книжки.

У разі, якщо органом ДПС прийнято рішення про відмову в реєстрації книги ОРО, то необхідно повідомити про це СГ не пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних документів. Підставою для відмови у реєстрації книги ОРО може бути невідповідність наданих СГ документів вимогам чинного законодавства, вичерпання терміну їх дії, невиконання вимог даного розділу Порядку стосовно форми, призначення книги ОРО, підготовки її до реєстрації.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Реєстрація книг обліку розрахункових операцій"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Форма листа довільна

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Книга обліку розрахункових операцій

Форма книги визначена Додатком 2 до Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Книга обліку розрахункових операцій

Форма книги визначена Додатком 3 до Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Книга обліку розрахункових операцій при розповсюдженні державних лотерей

Форма книги визначена Додатком 4 до Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Книга обліку розрахункових операцій для рухомого транспорту підприємств електротранспорту

Форма книги визначена Додатком 5 до Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій

Форма Довідки визначена Додатком 6 до Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість фактів порушення строків реєстрації книг обліку розрахункових операцій у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Креєстрації книг ОРО).

Критерієм результативності процесу є Креєстрації книг ОРО = 0 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 14
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
___________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Надання повідомлення про взяття на облік органом ДПС рахунка, відкритого платнику податків у фінансовій установі"

САП-13

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Надання повідомлення про взяття на облік органом ДПС рахунка, відкритого платнику податків у фінансовій установі" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

ЄДР - Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

ДРФО - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків;

фінансові установи - банки та інші фінансові установи;

Повідомлення - повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків - юридичних осіб, у тому числі відкритих через їх відокремлені підрозділи, та самозайнятих фізичних осіб;

НБУ - Національний банк України.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121-III;

3.3. Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби (далі - Порядок), затверджений наказом ДПА України від 23.12.2010 N 993, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1426/18721.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи реєстрації та обліку платників податків державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних, спеціалізованих державних податкових інспекцій за місцем обліку платника податків.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу реєстрації та обліку платників податків.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент інформатизації та обліку платників податків.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Строк розгляду Повідомлення для взяття рахунку на облік або відмови у взятті рахунку на облік становить три робочі дні.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - банки та інші фінансові установи.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є:

Повідомлення про відкриття/закриття рахунку платника податків у фінансовій установі (в електронному або паперовому вигляді).

6.2. Блок-схему процесу "Надання повідомлення про взяття на облік органом ДПС рахунка, відкритого платнику податків у фінансовій установі" представлено на рис. 1.

Визначений керівником підрозділу реєстрації та обліку платників податків працівник (далі - виконавець) здійснює наступні дії.

У разі електронного документообігу:

виконавець приймає від НБУ, Державного казначейства України та інших фінансових установ в електронному вигляді згідно з додатком 1 повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків та відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків, які повинні бути подані протягом трьох робочих днів з дня проведення операції, включаючи день відкриття/закриття рахунків, заносить до електронного журналу реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою N П3 згідно з додатком 5 до Порядку. Повідомлення роздруковується, засвідчується підписом виконавця. Корінці Повідомлень підшиваються до реєстраційної частини облікової справи Платника податків.

Виконавець перевіряє інформацію про відкриття/закриття рахунків платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність існуючій інформації в ЄДР, ЄДРПОУ, ДРФО та у базах даних органів ДПС.

Підставою для відмови в узятті органом ДПС рахунку на облік є:

відсутність платника податків на обліку в органі ДПС;

наявність у ЄДР запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

наявність у ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції;

наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про такий рахунок, яка збігається з реквізитами, що надійшли від фінансової установи в Повідомленні про відкриття рахунку;

наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про видачу Платнику податків, щодо якого надійшла інформація про відкриття рахунку, довідки про відсутність заборгованості по податках та зборах, яка видається Платнику податків за умови закриття всіх рахунків для закінчення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік в органах ДПС;

наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України);

невідповідність інформації щодо податкового номера або серії та номера паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті, найменування (прізвища, імені, по батькові), податкової адреси платника податків, поданої у Повідомленні, відомостям у ДРФО, ЄДР та Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб.

Виконавець формує та надсилає в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ з використанням засобів захисту інформації НБУ до фінансової установи файл-відповідь щодо взяття рахунку на облік, структура якого визначається згідно з додатком 1 до Порядку.

Якщо Повідомлення надається в електронному вигляді, то у разі відмови в узятті рахунку на облік файл-відповідь повинен містити підставу відмови.

У разі паперового документообігу:

виконавець отримує зареєстроване відповідно до регламенту Повідомлення у паперовому вигляді, здійснює перевірку на наявність обов'язкових реквізитів, заносить запис про нього до електронного журналу реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою N П3 згідно з додатком 5 до Порядку.

Виконавець перевіряє інформацію про відкриття/закриття рахунків платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність існуючій інформації в ЄДР, ЄДРПОУ, ДРФО та у базах даних органів ДПС. Підстави для відмови в узятті органом ДПС рахунку на облік ті самі, що і при електронному документообігу.

Протягом трьох робочих днів з дня отримання Повідомлення виконавець надсилає до фінансової установи, в якій відкрито рахунок платнику податків, корінець Повідомлення згідно з додатком 2 до Порядку з відміткою про взяття рахунку на облік або повідомлення органу ДПС про відмову в узятті на облік рахунку Платника податків за формою N П2 згідно з додатком 4 до Порядку із зазначенням причини відмови.

Виконавець заносить відправлене Повідомлення до електронного журналу реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою N П3 згідно з додатком 5 до Порядку. Корінці Повідомлень зберігаються в реєстраційній частині облікової справи Платника податків.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Надання повідомлення про взяття на облік органом ДПС рахунка, відкритого платнику податків у фінансовій установі"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Повідомлення органу ДПС про відмову в узятті на облік рахунка платника податків

Згідно з Порядком

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач, органи ДПС

Повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків

Згідно з Порядком

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач, органи ДПС

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

Кп = К1/К2

К1 - кількість фактів порушення строків надсилання Повідомлень та відповідей з вмотивованою відмовою;

К2 - загальна кількість Повідомлень, які надійшли за період.

Критерієм результативності процесу є Кп = 1.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 15
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача повідомлення про включення/невключення до Реєстру великих платників податків"

САП-14

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача повідомлення про включення/не включення до Реєстру великих платників податків" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

ВПП - великий платник податків;

Повідомлення - повідомлення про включення/не включення платника податків до Реєстру великих платників податків за формою N 1-ВПП.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Порядок формування Реєстру великих платників податків, затверджений наказом ДПА України від 22.12.2010 N 986, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2010 за N 1372/18667;

3.3. Порядок обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України (далі - Порядок), затверджений наказом ДПА України від 22.12.2010 N 979, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1439/18734.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальним за надання адміністративної послуги є структурний підрозділ ДПС України, за яким закріплено функцію організації роботи з ВПП.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є Голова ДПС України або його заступник, який здійснює керівництво роботою підрозділу, за яким закріплено функцію організації роботи з ВПП.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є структурний підрозділ ДПС України, за яким закріплено функцію організації роботи з ВПП.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Повідомлення - протягом десяти робочих днів після затвердження Реєстру ВПП.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - платники податків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є:

дані бази даних органів ДПС.

6.2. Блок-схему процесу "Видача повідомлення про включення/не включення до Реєстру великих платників податків" представлено на рис. 1.

Визначений керівником працівник підрозділу ДПС України, за яким закріплено функції організації роботи з ВПП (далі - виконавець) та працівник ДПС України, відповідальний за комп'ютерну обробку податкової звітності здійснюють аналіз:

сумарних обсягів доходів від усіх видів діяльності платника податків за друге півріччя попереднього року та перше півріччя поточного року (розраховується за даними податкової звітності з податку на прибуток підприємств за перше півріччя попереднього року, за попередній рік та за перше півріччя поточного року);

сум сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, у другому півріччі попереднього року та першому півріччі поточного року.

За результатами відбору виконавець формує переліки ВПП у розрізі регіонів та до сімнадцятого робочого дня серпня направляє їх до органів ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за формою згідно з додатком 1 до Порядку формування Реєстру ВПП для уточнення.

Працівники в органах ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі аналізують отримані переліки ВПП, надають пропозиції щодо включення/виключення до/з переліків окремих платників податків та в останній робочий день серпня засобами електронного зв'язку надсилають до ДПС України погоджені головами (першими заступниками голів) уточнені переліки за формою згідно з додатком 2 до Порядку формування Реєстру ВПП.

Виконавець в ДПС України приймає уточнений перелік, у разі потреби протягом п'яти робочих днів, наступних за днем отримання, забезпечує проведення узгодження з органами ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі переліків ВПП за встановленим графіком.

За результатами узгодження виконавець формує Реєстр ВПП на наступний календарний рік за формою згідно з додатком 3 до Порядку формування Реєстру ВПП.

Виконавець забезпечує підготовку наказу центрального органу ДПС щодо затвердження реєстру ВПП на наступний календарний рік до десятого робочого дня вересня поточного року, який надсилається до органів ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та не пізніше наступного робочого дня забезпечує оприлюднення на офіційному сайті ДПС України.

Виконавець протягом десяти робочих днів після затвердження Реєстру ВПП організує направлення:

кожному платнику податків, якого включено до Реєстру ВПП, - Повідомлення (поштою, з повідомленням про вручення);

кожному платнику податків, якого включено до Реєстру ВПП на поточний календарний рік і якого не включено до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, - Повідомлення про включення/невключення такого платника податків до Реєстру ВПП на наступний рік (поштою, з повідомленням про вручення);

до органів ДПС за місцем обліку платника податків у поточному році та за новим місцем обліку - засобами електронного зв'язку інформацію щодо надісланих платникам податків Повідомлень.
Працівник органу ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснює наступне:

приймає Реєстр ВПП та інформацію про надіслані платникам податків Повідомлення, організовує роботу щодо забезпечення взяття на облік/зняття з обліку платників податків у відповідних органах ДПС.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача повідомлення про включення/не включення до Реєстру великих платників податків"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Реєстр ВПП

Згідно з додатком 3 Порядку формування Реєстру великих платників податків

Працівник підрозділу ДПС України, за якими закріплено функції організації роботи з великими платниками податків

Один раз на рік

Відповідно до номенклатури справ

Споживач, органи ДПС

Повідомлення про включення/не включення платника податків до Реєстру великих платників податків

Згідно з додатком 14 Порядку

Працівник підрозділу ДПС України, за якими закріплено функції організації роботи з великими платниками податків

По мірі необхідності, щонайменше один раз на рік

Відповідно до номенклатури справ

Споживач, органи ДПС

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

Квпп1 = К1/К2, де

К1 - кількість надісланих Повідомлень про включення до Реєстру ВПП платникам податків;

К2 - загальна кількість платників, які включено до Реєстру ВПП.

Критерієм результативності процесу є Квпп1 = 1.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 16
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
___________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані чи інші органи ДПС"

САП-15

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані чи інші органи ДПС" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

ВПП - великий платник податків;

Рішення - Рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік у спеціалізований чи інший орган державної податкової служби за формою N 2-ВПП.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Порядок формування Реєстру великих платників податків, затверджений наказом ДПА України від 22.12.2010 N 986, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2010 за N 1372/18667;

3.3. Порядок обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України (далі - Порядок), затверджений наказом ДПА України від 22.12.2010 N 979, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1439/18734.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальним за надання адміністративної послуги є структурний підрозділ ДПС України, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є Голова ДПС України або його заступник, який здійснює керівництво роботою підрозділу, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є структурний підрозділ ДПС України, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Рішення - протягом десяти робочих днів після 10 січня.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - платники податків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є Реєстр великих платників податків.

6.2. Блок-схему процесу "Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані чи інші органи ДПС" представлено на рис. 1.

Працівник органу ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснює наступне:

приймає Реєстр ВПП та інформацію про надіслані платникам податків Повідомлення, організовує роботу щодо забезпечення взяття на облік/зняття з обліку платників податків у відповідних органах ДПС;

до 10 січня наступного року інформує засобами електронного зв'язку визначеного керівником працівника підрозділу ДПС України, за якими закріплено функції організації роботи з великими платниками податків (далі - виконавець) про неподання заяви платниками податків, яких включено/не включено до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, про зняття з обліку/взяття на облік у відповідних органах ДПС.

Центральним органом ДПС приймається рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік у спеціалізований чи інший орган ДПС за формою N 2-ВПП, згідно з додатком 15 до Порядку, стосовно платників податків, які не подали заяву за формою N 1-ОПП про взяття на облік з початку календарного року, на який сформовано реєстр, до органу державної податкової служби за новим місцем обліку. Виконавець направляє кожному великому платнику податків, який самостійно не став на облік у спеціалізованому органі ДПС, рішення за формою N 2-ВПП (поштою, з повідомленням про вручення). Рішення направляється платнику податків та по одній копії до відповідних органів ДПС.

Після отримання копії Рішення працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків органу ДПС за попереднім місцем обліку здійснює передачу облікової справи платника податків у десятиденний строк після прийняття такого рішення, а орган ДПС за новим місцем обліку - взяття на облік протягом двадцяти календарних днів після прийняття такого рішення незалежно від того, отримана чи ні облікова справа такого платника податків від органу ДПС за його попереднім місцем обліку.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані чи інші органи ДПС"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік у спеціалізований чи інший орган державної податкової служби

Згідно з додатком 15 Порядку

Працівник підрозділу ДПС України, за якими закріплено функції організації роботи з великими платниками податків

Один раз на рік

Відповідно до номенклатури справ

Споживач, органи ДПС

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

Квпп2 = К1/К2, де

К1 - кількість платників податків, які самостійно подали заяву за формою N 1-ОПП для переходу у відповідний орган ДПС;

К2 - загальна кількість платників, які включено до реєстру.

Критерієм результативності процесу є Квпп2 = 1.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 17
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
__________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість"

САП-16

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У стандарті використовують такі скорочення:

ОДПС - орган державної податкової служби

Кодекс - Податковий кодекс України

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 N 978, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1400/18695 (далі - Положення).

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи реєстрації та обліку платників податків державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій за місцезнаходженням (місцем проживання) платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ реєстрації та обліку платників податків).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу реєстрації та обліку платників податків.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент інформатизації та обліку платників податків.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку на додану вартість (далі - ПДВ) податковий орган зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) Свідоцтво платника ПДВ (далі - Свідоцтво) не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації платника ПДВ, зазначеного у його заяві, або протягом 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи такий день настає раніше дати, що припадає на останній день строку, встановленого для реєстрації платника ПДВ податковим органом. Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, зазначений у заяві особи, настає після завершення 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, податковий орган зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) Свідоцтво платника ПДВ не пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платника ПДВ, зазначеного у його заяві.

Протягом 10 робочих днів від дня отримання заяви податковий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ або звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

5.3. Споживачі адміністративної послуги:

суб'єкт господарювання - юридична особа, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій;

інша юридична особа, що не є суб'єктом господарювання;

фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка провадить діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва відповідно до законодавства), та/або ввозить товари на митну територію України;

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи;

інвестор угоди про розподіл продукції;

учасник договору про спільну діяльність;

управитель майна.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є реєстраційна заява платника податку на додану вартість за формою N 1-ПДВ.

6.2. Блок-схему процесу "Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість" представлено на рис. 1.

У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 Кодексу.

У разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту 180.1 статті 180 Кодексу, реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на загальну систему оподаткування (за умови відповідності вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 Кодексу) з початку календарного року, реєстраційна заява має бути подана не пізніше 10 січня цього календарного року; у разі якщо такий перехід здійснюється упродовж календарного року, реєстраційна заява подається одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

При реєстрації осіб як платників податку, які обрали спрощену систему оподаткування, що передбачає сплату податку (за умови відповідності вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 Кодексу) реєстраційна заява подається одночасно з поданням заяви на право застосування спрощеної системи оподаткування.

У заяві про реєстрацію платника ПДВ зазначається спосіб отримання свідоцтва про таку реєстрацію - поштою або безпосередньо в податковому органі. Якщо особа обрала спосіб отримання свідоцтва поштою, то оплату вартості поштових послуг щодо відправлення свідоцтва така особа здійснює до отримання свідоцтва шляхом подання до податкового органу поштових марок на суму, що відповідає вартості послуг поштового зв'язку з пересилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

Особи, зазначені у пунктах 183.3 та 183.4 статті 183 Кодексу (у разі добровільної реєстрації), можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних.

Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. Заява має бути підписана заявником (заявниками) із зазначенням дати. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають заповненню.

Якщо у заяві про реєстрацію не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані (крім розділу 15 такої заяви), її не скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису реєстраційної заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, то протягом 10 робочих днів від дня отримання заяви податковий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Податковий орган відмовляє у реєстрації особи як платника ПДВ, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу (пункт 5 розділу I, пункти 3, 4, підпункт 5.1 пункту 5 розділу III Положення), або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 розділу V Кодексу (пункт 1 розділу V Положення).

При реєстрації платника ПДВ обов'язково відповідальною особою проводиться перевірка реєстраційних даних з Єдиного банку даних про платників податку-юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб (дані реєстраційної заяви мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру).

За результатами роботи, проведеної виконавцем, у разі відсутності/наявності підстав для відмови у видачі Свідоцтва керівництвом підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб приймається рішення про видачу Свідоцтва або відмову у видачі відповідно.

Свідоцтво видається за формою N 2-ПДВ (додаток 2 до Положення).

Бланк Свідоцтва виготовляється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки.

Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва поштою, воно надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, указаним у свідоцтві, з повідомленням про вручення за рахунок одержувача.

У податковому органі Свідоцтво може одержати сам платник ПДВ - фізична особа або відповідальна особа платника ПДВ - юридичної особи, вказана у реєстраційній заяві, чи будь-яка особа за наявності належним чином оформленої довіреності від платника ПДВ. Особа, яка отримує Свідоцтво, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику ПДВ Свідоцтво у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке Свідоцтво, відсутністю за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось Свідоцтво, на підставі інформації структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення Свідоцтва. Така довідка разом із Свідоцтвом зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків. У цьому разі платник ПДВ чи представник платника може отримати Свідоцтво в податковому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації згідно з Положенням. При цьому податковий орган здійснює заходи щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ.

У разі виникнення змін у даних платника, для заміни Свідоцтва платник подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація". До такої заяви мають бути додані Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва.

Податковий орган видає платнику ПДВ нове Свідоцтво замість старого у такому ж порядку, як і при реєстрації.

Замість зіпсованого, зношеного або втраченого Свідоцтва видається нове Свідоцтво.

Для видачі нового Свідоцтва у разі псування чи зношення податковий орган, в якому перебуває на обліку платник ПДВ, розглядає додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв'язку із псуванням Свідоцтва", Свідоцтво, усі засвідчені копії Свідоцтва.

Для видачі нового Свідоцтва при втраті податковий орган, в якому перебуває на обліку платник ПДВ, розглядає додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв'язку з утратою Свідоцтва", усі засвідчені копії Свідоцтва, пояснення за підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або керівника платника ПДВ (для юридичних осіб) щодо втрати Свідоцтва.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна
за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Свідоцтво платника податку на додану вартість

Затверджена Положенням

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

К =

Кд
_______
Кзаяв

· 100 %

де:

Кд - кількість документів (Свідоцтв або листів з вмотивованими відмовами), виданих платникам податків,

Кзаяв - кількість реєстраційних заяв на отримання Свідоцтва, що надходять від платників податків до ОДПС.

Критерієм результативності процесу є К = 100 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 18
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
___________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість"

САП-17

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація;

ОДПС - Орган державної податкової служби;

Кодекс - Податковий кодекс України.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (далі - Положення), затверджене наказом ДПА України від 22.12.2010 N 978, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1400/18695.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи реєстрації та обліку платників податків державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій за місцезнаходженням (місцем проживання) платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ реєстрації та обліку платників податків).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу реєстрації та обліку платників податків.

4.3. Відповідальними за моніторинг і аналіз процесу є Департамент інформатизації та обліку платників податків.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

За результатами розгляду заяви про реєстрацію за формою N 1-РС (Положення N 1394) податковий орган протягом 10 робочих днів видає свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (Положення N 1394) (далі - Спеціальне свідоцтво) або письмову відмову у видачі такого Спеціального свідоцтва.

ОДПС видає (надсилає поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) Спеціальне свідоцтво (Положення N 1394) або письмову відмову у видачі такого Спеціального свідоцтва у випадках подання недостовірних даних або у випадках, визначених як підстави для відмови у наданні адміністративної послуги.

5.3. Споживач адміністративної послуги - резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 статті 209 розділу V Кодексу (далі - сільськогосподарське підприємство).

Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є реєстраційна заява платника за формою N 1-РС (Положення N 1394).

6.2. Блок-схему процесу "Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість" представлено на рис. 1.

Одержувач адміністративної послуги для отримання Спеціального свідоцтва відповідно до пункту 2 розділу VI Положення надає заяву про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою N 1-РС (Положення N 1394). Така заява має бути подана сільськогосподарським підприємством не пізніше 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа бажає перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, у місяці, який передує початку такого податкового періоду.

У заяві за формою N 1-РС (Положення N 1394) вказується питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у сукупній вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують місяцю, в якому подається заява.

Заява (Положення N 1394) має містити виключний перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, що підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та визначені статтею 209 розділу V Кодексу на основі Національного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375, із змінами (далі - КВЕД).

Достовірність відомостей про види діяльності сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру, який містить відомості про основні види діяльності сільськогосподарського підприємства за КВЕД та який сільськогосподарське підприємство додає до заяви.

Податковий орган відмовляє сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо такий платник податків:

а) вказує у заяві про реєстрацію видів діяльності, які не підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та не визначені статтею 209 розділу V Кодексу на основі КВЕД;

б) перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності за єдиним податком за ставкою 10 відсотків;

в) був виключений із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та від дати такого виключення до дати подання заяви про повторну реєстрацію суб'єктом спеціального режиму оподаткування не сплило 12 послідовних звітних податкових періодів;

г) поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), або не відповідає іншим критеріям, встановленим пунктом 209.6 статті 209 розділу V Кодексу (підпункт 1.1 пункту 1 розділу VI Положення);

ґ) не підпадає під визначення сільськогосподарського підприємства, є особою, яка не може бути зареєстрована як суб'єкт спеціального режиму оподаткування чи на яку не поширюються норми статті 209 розділу V Кодексу;

д) не підпадає під визначення платника ПДВ згідно з пунктом 5 розділу I Положення або за наявності підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ, визначених пунктом 1 розділу V Положення, або при яких підлягає анулюванню Спеціальне свідоцтво (Положення N 1394) згідно з пунктами 209.11, 209.12 статті 209 розділу V Кодексу (пункти 4, 9 розділу VI Положення);

е) подав заяву з порушенням строків, визначених пунктом 183.3 статті 183 розділу V Кодексу та підпунктом 2.1 пункту 2 розділу VI Положення.

За результатами розгляду заяви про реєстрацію податковий орган видає (надсилає поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) Спеціальне свідоцтво за формою N 2-РС (додаток 9 до Положення (Положення N 1394)) або письмову відмову у видачі такого Спеціального свідоцтва.

Бланк свідоцтва (Положення N 1394) виготовляється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки.

Якщо особа обрала спосіб отримання свідоцтва (Положення N 1394) поштою, воно надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, указаним у свідоцтві, з повідомленням про вручення за рахунок одержувача.

У податковому органі Свідоцтво (Положення N 1394) може одержати сам платник ПДВ - фізична особа або відповідальна особа платника ПДВ - юридичної особи, вказана у реєстраційній заяві, чи будь-яка особа за наявності належним чином оформленої довіреності від платника ПДВ. Особа, яка отримує Свідоцтво, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику ПДВ Свідоцтво у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке Свідоцтво (Положення N 1394), відсутністю за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось Свідоцтво, на підставі інформації структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення Свідоцтва. Така довідка разом із Свідоцтвом зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків. У цьому разі платник ПДВ чи Представник платника може отримати Свідоцтво в податковому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації згідно з цим Положенням (Положення N 1394). При цьому податковий орган здійснює заходи щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ згідно з Порядком обліку.

У разі виникнення змін у даних платника, псування, заміни заношеного свідоцтва платник подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву за ф. N 1-РС (Положення N 1394) з позначкою "Перереєстрація". До такої заяви мають бути додані Спеціальне свідоцтво та всі засвідчені копії.

Податковий орган видає платнику ПДВ нове Спеціальне свідоцтво (Положення N 1394) замість старого у такому ж порядку, як і при реєстрації.

Для отримання нового Спеціального свідоцтва (Положення N 1394) подається додаткова реєстраційна заява за ф. N 1-РС (Положення N 1394) з позначкою "Перереєстрація у зв'язку з утратою Спеціального свідоцтва", усі засвідчені копії Спеціального свідоцтва, пояснення за підписом керівника платника ПДВ щодо втрати Спеціального свідоцтва.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Спеціальне свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (Положення N 1394)

Затверджена Положенням (Положення N 1394)

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

К =

Кд
_______
Кзаяв

· 100 %

де:

Кд - кількість документів (Спеціальних свідоцтв (Положення N 1394) або листів з вмотивованими відмовами), виданих платникам податків,

Кзаяв - кількість реєстраційних заяв на отримання Спеціальних свідоцтв (Положення N 1394), що надходять від платників податків до ОДПС.

Критерієм результативності процесу є К = 100 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 19
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою"

САП-18

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація;

ДПС - державна податкова служба.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня 1998 року N 727;

3.3. Порядок видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою, затверджений наказом ДПА України від 13.10.98 N 476 (далі - наказ N 476), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.10.98 за N 688/3128.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи оподаткування юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ оподаткування юридичних осіб органу ДПС).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу оподаткування юридичних осіб.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу надання адміністративної послуги є Департамент оподаткування юридичних осіб.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги - протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідної заяви.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких протягом року середньооблікова кількість працівників не перевищує п'ятдесят осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на рік не перевищує 1 млн. гривень.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є заява про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку (далі - Заява).

6.2. Блок-схему процесу "Видача Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою" представлено на рис. 1.

Керівник підрозділу оподаткування юридичних осіб органу ДПС отримує Заяву з візою керівника органу ДПС або його заступника, який здійснює керівництво роботою підрозділу оподаткування юридичних осіб (далі - заступник), та у підпорядкованому йому підрозділі визначає виконавця адміністративної послуги (далі - виконавець).

Виконавець з'ясовує, чи є споживач адміністративної послуги новоствореним суб'єктом малого підприємництва. (Примітка. Новостворені та зареєстровані в установленому порядку суб'єкти малого підприємництва, які подали до органу ДПС за місцем їх обліку заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, вважаються суб'єктами спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацію.)

Якщо споживач адміністративної послуги є новоствореним суб'єктом малого підприємництва, виконавець оформляє Свідоцтво про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою (далі - Свідоцтво) та передає на підпис керівнику органу ДПС або його заступнику.

Після підписання керівником органу ДПС або його заступником і скріплення печаткою виконавець видає Свідоцтво споживачу адміністративної послуги під підпис, який проставляється на корінці свідоцтва разом з датою вручення. Корінець свідоцтва зберігається в підрозділі оподаткування юридичних осіб у звітній частині облікової справи споживача адміністративної послуги.

Свідоцтво видається терміном на один рік і є документом суворої звітності.

Виконавець вносить реєстраційний запис до журналу обліку видачі Свідоцтв, де вказується повна назва і місцезнаходження споживача адміністративної послуги, номер та серія Свідоцтва, дата його видачі та термін дії.

Якщо споживач адміністративної послуги не є новоствореним суб'єктом малого підприємництва, виконавець здійснює щодо нього наступні перевірки:

- чи переходив споживач адміністративної послуги на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності протягом поточного календарного року?

- чи подано ним Заяву не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу)?

- чи сплачені ним усі установлені податки та збори за попередні звітні (податкові) періоди?

- чи середньооблікова чисельність найманих працівників споживача адміністративної послуги не перевищує п'ятдесят осіб?

- чи обсяг його виручки від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг) за один рік не перевищує 1 млн. гривень?

Якщо споживачем адміністративної послуги не дотримано хоча б однієї з вищевказаних умов, виконавець направляє йому мотивовану відмову у видачі Свідоцтва, оформлену за правилами діловодства. Якщо дотримані всі вищевказані умови - видає Свідоцтво в тому ж порядку, що і для новостворених підприємств.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Свідоцтво про право сплати єдиного податку

Форма Свідоцтва, затверджена наказом N 476

Працівник підрозділу оподаткування юридичних осіб органу ДПС

По мірі надходження Заяв

Корінець Свідоцтва зберігається в підрозділі оподаткування юридичних осіб органу ДПС

Споживач адміністративної послуги

Відмова у видачі Свідоцтва

Форма відмови довільна

Працівник підрозділу оподаткування юридичних осіб органу ДПС

По мірі надходження Заяв та у разі неможливості переведення споживача адміністративної послуги на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Копія документа зберігається в підрозділі оподаткування юридичних осіб органу ДПС

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість своєчасно виданих Свідоцтв (Ксв.юр).

Критерієм результативності процесу є Ксв.юр / (Кзаяв - Квідмов) = 1.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 20
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
__________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача Свідоцтва платника єдиного податку фізичній особі - підприємцю"

САП-19

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача Свідоцтва платника єдиного податку фізичній особі - підприємцю" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

МФУ - Міністерство фінансів України.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи оподаткування фізичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ оподаткування фізичних осіб органу ДПС).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу оподаткування фізичних осіб.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу надання адміністративної послуги є Департамент оподаткування фізичних осіб.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги:

видача Свідоцтва платника єдиного податку (Наказ N 1675) новоствореним суб'єктам господарювання - у день отримання органом ДПС заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування;

видача Свідоцтва платника єдиного податку (Наказ N 1675) - протягом десяти календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

надання вмотивованої відмови у видачі Свідоцтва платника єдиного податку (Наказ N 1675) - протягом десяти календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - фізичні особи підприємці, які:

перша група - не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;

друга група - здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства (крім фізичних осіб підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД ДК 009:2005), за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не більше десяти осіб, та обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

третя група - протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не більше двадцяти осіб, та обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідними документами для надання споживачу адміністративної послуги є заява щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування (Порядок N 1675) (далі - Заява) та розрахунок доходу за попередній календарний рік (Порядок N 1675).

6.2. Блок-схему процесу "Видача Свідоцтва платника єдиного податку фізичній особі - підприємцю" представлено на рис. 1.

Керівник підрозділу оподаткування фізичних осіб органу ДПС отримує Заяву (Порядок N 1675) з візою керівника органу ДПС або його заступника, який здійснює керівництво роботою підрозділу оподаткування фізичних осіб (далі - заступник), та у підпорядкованому йому відділі визначає виконавця адміністративної послуги (далі - виконавець).

Виконавець перевіряє, чи є споживач адміністративної послуги новоствореним суб'єктом господарювання і чи може він бути платником єдиного податку?

Якщо споживач адміністративної послуги є новоствореним суб'єктом господарювання і відповідає вимогам статті 291 Податкового кодексу України, виконавець у день отримання Заяви (Порядок N 1675) оформляє йому Свідоцтво платника єдиного податку (Наказ N 1675) (далі - Свідоцтво), підписує у керівника або заступника керівника органу ДПС, реєструє у журналі обліку виданих Свідоцтв та видає споживачу адміністративної послуги під підпис.

Якщо споживач адміністративної послуги новостворений суб'єкт господарювання не відповідає вимогам статті 291 Податкового кодексу України, виконавець направляє йому вмотивовану відмову у видачі Свідоцтва (Наказ N 1675), оформлену за правилами діловодства.

Якщо споживач адміністративної послуги не є новоствореним суб'єктом господарювання виконавець здійснює наступні перевірки щодо нього:

- чи подавав споживач адміністративної послуги протягом календарного року заяву про перехід на спрощену систему оподаткування (Порядок N 1675)?

- чи подано Заяву (Порядок N 1675) не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку кварталу, з якого обрано спосіб оподаткування доходів за єдиним податком та розрахунок доходу за попередній календарний рік?

- чи погашені всі податкові зобов'язання та податковий борг, що виникли у суб'єкта господарювання в результаті реорганізації будь-якого платника податку?

- чи відповідає споживач адміністративної послуги вимогам статті 291 Податкового кодексу України?

Якщо споживач адміністративної послуги не відповідає вимогам статті 291 Податкового кодексу України, та/або являється суб'єктом господарювання, який утворюється в результаті реорганізації будь-якого платника податку і має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, та/або подавав протягом календарного року заяву про перехід на спрощену систему оподаткування, виконавець направляє йому вмотивовану відмову у видачі Свідоцтва (Наказ N 1675), оформлену за правилами діловодства.

В іншому випадку виконавець оформляє Свідоцтво (Наказ N 1675), підписує у керівника або заступника керівника органу ДПС, реєструє в журналі обліку виданих Свідоцтв та видає споживачу адміністративної послуги під підпис.

В порядку, встановленому для видачі Свідоцтва, виконавець видає споживачу адміністративної послуги дублікат Свідоцтва (Наказ N 1675), у разі втрати або псування Свідоцтва.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача Свідоцтва платника єдиного податку фізичній особі - підприємцю"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі
(підрозділи, посадові особи)

Свідоцтво платника єдиного податку

Форма Свідоцтва (Наказ N 1675), затверджена МФУ

Працівник підрозділу оподаткування фізичних осіб органу ДПС

По мірі надходження Заяв (Порядок N 1675)

Корінець Свідоцтва (Наказ N 1675) (або копія Свідоцтва) зберігається в підрозділі оподаткування фізичних осіб органу ДПС

Споживач адміністративної послуги

Вмотивована відмова у видачі Свідоцтва

Форма вмотивованої відмови довільна

Працівник підрозділу оподаткування фізичних осіб органу ДПС

По мірі надходження Заяв (Порядок N 1675)

Підрозділ оподаткування фізичних осіб органу ДПС

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість своєчасно виданих Свідоцтв (Наказ N 1675) (Ксв.фіз).

Критерієм результативності процесу є Ксв.фіз / (Кзаяв - Квідмов) = 1.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 21
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
_________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості"

САП-20

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

Кодекс - Податковий кодекс України;

Рішення - рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій (далі - Положення), затверджене наказом ДПА України від 24.01.2011 N 37 (Наказ N 37), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.02.2011 за N 161/18899.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи оподаткування юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу оподаткування юридичних осіб.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент оподаткування юридичних осіб.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Строк розгляду документів та надання адміністративної послуги становить не більше одного місяця від дня надходження заяви.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, створені для здійснення наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку (далі - неприбуткові організації), доходи яких згідно із статтею 157 розділу III Кодексу звільняються від сплати податку на прибуток.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є реєстраційна заява за формою 1-РН (Наказ N 37).

6.2. Блок-схему процесу "Видача рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості" представлено на рис. 1.

Включення установи та організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр) - автоматизованої системи збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові організації, проводиться органом ДПС за їх місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості згідно з пунктом 5 розділу I Положення (Наказ N 37).

Зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС реєстраційна заява за формою 1-РН (згідно з додатком 1 до Положення (Наказ N 37)), а також копії установчих документів надходять до підрозділу оподаткування юридичних осіб.

Визначений керівником підрозділу працівник (далі - виконавець) проводить перевірку відомостей, що містяться у поданих документах. Підставою для відмови у наданні адміністративної послуги є:

- подання документів за неналежним місцем обліку;

- в реєстраційній заяві за формою, визначеною Положенням (Наказ N 37), не зазначені обов'язкові реквізити або занесені дані, що не відповідають установчим документам;

- подання документів, що не відповідають встановленим вимогам, або не в повному обсязі.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні адміністративної послуги виконавець готує Рішення про відмову у внесенні установи або організації до Реєстру неприбуткових установ або організацій (додаток 2 до Положення (Наказ N 37)).

При включенні організації до Реєстру та визначенні ознаки неприбуткової організації виконавець керується пунктом 157.1 статті 157 розділу III Кодексу.

При визначенні структури ознаки неприбутковості виконавець керується такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Кодексом, законами України, що регулюють діяльність відповідної неприбуткової установи та організації тощо.

За результатами роботи, проведеної виконавцем, щодо розгляду документів, керівництвом підрозділу оподаткування юридичних осіб приймається рішення про:

- внесення, повторне внесення установи або організації до Реєстру;

- відмову у внесенні установи або організації до Реєстру;

- присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості.

Рішення за формою згідно з додатком 2 до Положення (Наказ N 37) готується виконавцем у двох примірниках - перший надається споживачу адміністративної послуги, а другий (з підписом посадової особи, яка отримала Рішення, та печаткою споживача адміністративної послуги) залишається в органі ДПС.

Реєстраційна заява за формою 1-РН (Наказ N 37) разом з другим примірником Рішення (Наказ N 37) передається до підрозділу реєстрації та обліку платників податків для внесення інформації в реєстраційну картку споживача адміністративної послуги та формування реєстраційної частини його облікової справи.

У разі виникнення змін (доповнень) у даних споживача адміністративної послуги, визначених реєстраційною заявою (Наказ N 37), такий споживач в десятиденний строк (після їх виникнення) подає до органу ДПС за його місцезнаходженням документи з указаними змінами (доповненнями) та додаткову реєстраційну заяву з позначкою "зміни" або "доповнення". У разі зміни найменування, місцезнаходження чи присвоєння іншої ознаки неприбутковості споживача адміністративної послуги орган ДПС за основним місцем обліку видає нове рішення про повторне внесення за формою (додаток 2 до Положення (Наказ N 37)) на підставі звернення споживача адміністративної послуги та доданим до нього оригіналом попереднього Рішення.

У разі виявлення помилок, Рішення (Наказ N 37) замінюється.

У разі пошкодження або втрати Рішення (Наказ N 37), видається його дублікат.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Рішення

Згідно з додатком 2 до Положення (Наказ N 37)

Працівник підрозділу оподаткування юридичних осіб

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

повнота і своєчасність надання адміністративної послуги.

Крішень = Кзаяв, де:

Крішень - кількість Рішень (Наказ N 37), виданих споживачам адміністративної послуги;

Кзаяв - кількість реєстраційних заяв (Наказ N 37) споживачів адміністративної послуги, що надійшли до органу ДПС.

Критерієм результативності процесу є К = 100 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 22
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача Довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій"

САП-22.1.

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача Довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

РРО - реєстратор розрахункових операцій;

СГ - суб'єкт господарювання;

ЦСО - центр сервісного обслуговування.

3. Нормативні документи

3.1. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР;

3.2. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 (далі - наказ N 614), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 107/5298.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи податкового контролю юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - підрозділи податкового контролю юридичних осіб) за місцезнаходженням (місцем проживання) СГ, та підрозділи податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі - підрозділи податкового супроводження) за місцем податкового обліку СГ.

У разі використання РРО на території іншої адміністративно-територіальної одиниці його необхідно до початку використання взяти на облік в органі ДПС за місцем використання, крім РРО, що застосовуються на об'єктах виїзної торгівлі (надання послуг), та резервних РРО.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу податкового контролю юридичних осіб та підрозділу податкового супроводження.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент податкового контролю.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Реєстрація здійснюється не пізніше двох робочих днів з моменту отримання, взяття на облік - у день отримання від суб'єкта господарювання (далі - СГ) усіх необхідних документів.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є отримана від споживача, зареєстрована та з відповідною резолюцією керівника органу ДПС, перших заступників (заступників) керівника органу ДПС, заява СГ в довільній формі, у якій зазначені сфера застосування та реквізити РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного забезпечення, виробник або постачальник, дата виготовлення), а також надані ним копії таких документів, завірені підписом керівника і печаткою СГ - юридичної особи або особистим підписом СГ - фізичної особи:

свідоцтва про державну реєстрацію СГ (якщо СГ має зареєстровані у цьому органі ДПС РРО чи книги обліку розрахункових операцій, копію свідоцтва надавати не треба);

документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

паспорта (формуляра) на РРО;

дозволу місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею); для реєстрації резервного РРО слід надати такі документи на кожну господарську одиницю, де буде використовуватися РРО;

для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності;

у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим СГ, - довідки про скасування реєстрації.

Оригінали документів повертаються СГ, копії залишаються в органі ДПС.

6.2. Блок-схему процесу "Видача Довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій" представлено на рис. 1.

ДПС отримує від споживача зареєстровану та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС заяву СГ щодо видачі Довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій (далі - Довідка), яка надходить до підрозділу контролю за проведенням готівкових розрахунків на виконання.

Визначений керівником підрозділу працівник (далі - виконавець) перевіряє правильність заповнення та повноту комплекту отриманих документів. На підставі вивчення наданих СГ документів відповідальна посадова особа органу ДПС (виконавець) не пізніше двох днів з моменту отримання від СГ документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО. У разі позитивного рішення виписується Довідка за формою, затвердженою наказом N 614, у двох примірниках, один примірник довідки надається СГ, другий залишається в органі ДПС.

Якщо підтверджується правильність заповнення та повнота комплекту поданих документів, виконавець готує Довідку та забезпечує її підписання та вручення СГ.

У випадку коли орган ДПС не отримав від СГ повного пакета документів або встановлено відсутність модифікації РРО в Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій або невідповідність сфері застосування, зазначеній у заяві СГ, закінчення терміну служби РРО або невиконання зазначених у стандарті вимог, виконавець:

- готує лист платнику податків у довільній формі з вмотивованою відмовою щодо задоволення його заяви;

- забезпечує підписання та відправлення на адресу СГ листа з вмотивованою відмовою за правилами документообігу.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача Довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Відмова у видачі Довідки

Форма відмови довільна

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження Заяв

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Довідка

Форма Довідки затверджена наказом N 614

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження Заяв

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість фактів порушення строків видачі Довідок та відповідей з вмотивованою відмовою у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Кдовідка).

Критерієм результативності процесу є Кдовідка = 0 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 23
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача Довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти"

САП-22.2

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача Довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

РРО - реєстратор розрахункових операцій;

СГ - суб'єкт господарювання;

ЦСО - центр сервісного обслуговування.

3. Нормативні документи

3.1. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР;

3.2. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (далі - Порядок), затверджений наказом ДПА України від 12.02.2004 N 87, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.02.2004 за N 234/8833.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи податкового контролю юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій, за місцезнаходженням СГ (далі - підрозділ податкового контролю юридичних осіб), підрозділи податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі - підрозділи податкового супроводження).

У разі використання РРО на території іншої адміністративно-територіальної одиниці його необхідно до початку використання взяти на облік в органі ДПС за місцем провадження діяльності.

Підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням цих філій.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу податкового контролю юридичних осіб та підрозділу податкового супроводження.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент податкового контролю.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

На підставі вивчення отриманих від суб'єкта господарювання (далі - СГ) документів відповідальна посадова особа органу ДПС не пізніше двох днів з моменту їх подання приймає рішення про можливість реєстрації РРО, а взяття на облік - у день подання СГ усіх необхідних документів.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також уповноважені банки, що здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, а також суб'єкти господарювання, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками.

Примітка. До реєстрації приймаються РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО з визначеною сферою застосування "операції з купівлі-продажу іноземної валюти", за умови, що термін служби РРО не вичерпаний, та з урахуванням термінів реєстрації, установлених Державним реєстром РРО.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є отримана від споживача, зареєстрована та з відповідною резолюцією керівника органу ДПС, перших заступників (заступників) керівника органу ДПС, письмова заява СГ довільної форми, у якій зазначені сфера застосування та реквізити РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного забезпечення, постачальник або виробник, дата виготовлення), а також надані ним такі документи та їх копії, завірені підписом керівника і печаткою СГ:

копії свідоцтва про державну реєстрацію СГ (якщо СГ має зареєстрований в даному органі ДПС реєстратор, то копію свідоцтва надавати не треба);

документ, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування реєстратором;

паспорт (формуляра) на РРО;

належним чином оформлені довідки про реєстрацію пункту обміну іноземної валюти у відповідному територіальному управлінні Національного банку України;

у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим СГ, - довідка про скасування реєстрації.

Оригінали документів повертаються СГ, копії залишаються в органі ДПС.

На підставі вивчення наданих СГ документів відповідальна посадова особа органу ДПС не пізніше двох днів з моменту їх отримання приймає рішення про можливість реєстрації РРО. За позитивним рішенням виписується довідка про резервування фіскального номера РРО з купівлі-продажу іноземної валюти у двох примірниках; один примірник довідки надається СГ, другий залишається в органі ДПС. Форма довідки про резервування фіскального номера РРО з купівлі-продажу іноземної валюти наведена в додатку 2 Порядку.

Підставою для відмови у видачі довідки про резервування фіскального номера РРО з купівлі-продажу іноземної валюти може бути:

відсутність модифікації РРО в Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій або її невідповідність сфері застосування, зазначеній у заяві СГ, вичерпання терміну служби РРО або невиконання вимог, зазначених у стандарті.

Після усунення недоліків повторна відмова на підставі неправильного оформлення документів не допускається, за винятком випадків, коли недоліки містяться у документах, що при попередньому зверненні не були представлені.

Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання довідки про резервування фіскального номера реєстратора СГ повинен забезпечити укладення договору про сервісне обслуговування реєстратора з центром сервісного обслуговування (далі - ЦСО), який має відповідний договір з постачальником даної моделі РРО. Необхідно також перевести РРО у фіскальний режим роботи, занести фіскальний номер до фіскальної пам'яті, опломбувати реєстратор у відповідності до розділу 3 Порядку.

Довідка про опломбування РРО та договір про сервісне обслуговування разом з їх завіреними копіями СГ подається протягом терміну чинності довідки про резервування фіскального номера до органу ДПС за місцем її видачі. У разі невиконання або несвоєчасного виконання дій, передбачених цим пунктом, довідка про резервування фіскального номера РРО вважається недійсною.

6.2. Блок-схему процесу "Видача Довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з купівлі - продажу іноземної валюти" представлено на рис. 1.

Отримана від СГ, зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС заява, щодо видачі йому довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (далі адміністративна послуга) надходить до підрозділу контролю за розрахунковими операціями на виконання.

Визначений керівником підрозділу контролю за розрахунковими операціями працівник (далі - виконавець) перевіряє: наявність пакету документів та правильність їх оформлення.

Якщо так, то виконавець приймає рішення про реєстрацію РРО та виписується Довідка про резервування фіскального номера РРО за формою додатка 2 Порядку в двох примірниках. Виконавець забезпечує її підписання та вручення СГ: один примірник довідки надається СГ, другий залишається в органі ДПС.

У випадку, коли ДПС не отримав від СГ повного пакету документів або має місце відсутність модифікації РРО в Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій або її невідповідність сфері застосування, зазначеній у заяві СГ, вичерпання терміну служби РРО або невиконання вимог зазначених у стандарті, виконавець:

- готує лист платнику податків у довільній формі з вмотивованою відмовою щодо виконання його заяви;

- забезпечує підписання та відправлення на адресу СГ листа з вмотивованою відмовою за правилами документообігу.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу надання адміністративної послуги

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі
(підрозділи, посадові особи)

Відмова у видачі Довідки

Форма відмови довільна

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Довідка

Форма довідки визначена Порядком

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість фактів порушення строків видачі Довідок та відповідей з вмотивованою відмовою у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Кдовідка).

Критерієм результативності процесу є Кдовідка = 0 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 24
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
___________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача Довідки про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій"

САП-23

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача Довідки про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

РРО - реєстратор розрахункових операцій;

СГ - суб'єкт господарювання.

3. Нормативні документи

3.1. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР;

3.2. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (далі - Порядок), затверджений наказом ДПА України від 12.02.2004 N 87, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.02.2004 за N 234/8833.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи податкового контролю юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - підрозділ податкового контролю юридичних осіб), підрозділи податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі - підрозділи податкового супроводження) за місцем реєстрації РРО.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу податкового контролю юридичних осіб та підрозділу податкового супроводження.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент податкового контролю.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Термін реєстрації - не більше двох робочих днів з моменту подання суб'єктом господарювання (далі - СГ) усіх необхідних документів.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. На кожний РРО слід зареєструвати журнал використання РРО у тому самому органі ДПС, де зареєстрований РРО. Форма журналу наведена в додатку 4 Порядку. Перед реєстрацією СГ повинен забезпечити:

шнурування журналу та послідовне нумерування його сторінок;

установлення на журналі засобу контролю таким чином, щоб унеможливити розшнурування журналу або вилучення його аркушів без порушення цілісності засобу контролю;

здійснення на титульній сторінці журналу використання РРО записів, що містять дані про СГ, кількість аркушів, номер установленого засобу контролю, дані про РРО (модифікація, заводський і фіскальний номери, версія програмного забезпечення).

Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є:

реєстрація першого журналу використання РРО, яка здійснюється одночасно з реєстрацією РРО або

зареєстрована та з відповідною резолюцією керівника органу ДПС, перших заступників (заступників) керівника органу ДПС, заява СГ в довільній формі та реєстраційне посвідчення на РРО, яке повертається СГ.

Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, виписує довідку про реєстрацію журналу використання РРО (додаток 5 Порядку) у двох примірниках, а також здійснює записи у незаповнених рядках титульної сторінки журналу.

Журналу використання РРО надається фіскальний номер, який збігається з фіскальним номером РРО та який є одночасно номеромдовідки про реєстрацію. Один примірник довідки надається СГ, другий - залишається в органі ДПС.

Реєстрація другого та наступних журналів використання РРО здійснюється за поданням СГ письмової заяви довільної форми та довідки про реєстрацію журналу використання РРО. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, додаткові записи в обох примірниках довідки про реєстрацію журналу використання РРО, а також заповнює відповідні рядки титульної сторінки журналу.

Номер другого та наступних журналів використання РРО складається з фіскального номера першого журналу, зареєстрованого на той самий реєстратор, та проставленого через дріб порядкового номера журналу.

6.2. Блок-схему процесу "Видача Довідки про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій" представлено на рис. 1.

Зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС отримана заява від СГ довільної форми щодо видачі йому Довідки про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій (далі - адміністративна послуга) разом із реєстраційним посвідченням на РРО, яке повертається СГ, надходить до підрозділу контролю за проведенням готівкових розрахунків на виконання.

Визначений керівником підрозділу працівник (далі - виконавець) перевіряє: правильність та повноту комплекту подання документів.

Якщо підтверджується правильність заповнення купівлі-продажу іноземної валюти та повнота поданих документів, виконавець за представленими даними здійснює запис у відповідному розділі Книги РРО, а також готує Довідку за формою визначено Порядком, у двох примірниках, а також здійснює записи у незаповнених рядках титульної сторінки журналу.

Журналу використання РРО надається фіскальний номер, який збігається з фіскальним номером РРО та який є одночасно номером довідки про реєстрацію. Після проходження процедури реєстрації виконавець забезпечує її підписання, вручення СГ.

Один примірник довідки надається СГ, другий - залишається в органі ДПС. Термін реєстрації - не більше двох робочих днів з моменту подання СГ усіх необхідних документів.

Реєстрація другого та наступних журналів використання РРО здійснюється за отриманням від СГ письмової заяви довільної форми та довідки про реєстрацію журналу використання РРО. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, додаткові записи в обох примірниках довідки про реєстрацію журналу використання РРО, а також заповнює відповідні рядки титульної сторінки журналу.

Номер другого та наступних журналів використання РРО складається з фіскального номера першого журналу, зареєстрованого на той самий реєстратор, та проставленого через дріб порядкового номера журналу.

У випадку, коли ДПС не отримало від СГ повного пакету документів або має місце невиконання вимог, зазначених у стандарті, виконавець:

- готує лист платнику податків у довільній формі з вмотивованою відмовою щодо виконання його заяви;

- забезпечує підписання та відправлення на адресу СГ листа з вмотивованою відмовою за правилами документообігу.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача Довідки про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Відмова у видачі Довідки

Форма відмови довільна

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Довідка

Форма Довідки визначена Порядком

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість фактів порушення строків видачі Довідок та відповідей з вмотивованою відмовою у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Кдовідка).

Критерієм результативності процесу є Кдовідка = 0 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 25
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
___________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача Довідки про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій"

САП-24

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача Довідки про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

РРО - реєстратор розрахункових операцій;

СГ - суб'єкт господарювання;

ЦСО - центр сервісного обслуговування.

3. Нормативні документи

3.1. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР;

3.2. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (далі - Порядок), затверджений наказом ДПА України від 12.02.2004 N 87, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.02.2004 за N 234/8833.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи податкового контролю юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій, за місцезнаходженням СГ (далі - підрозділ податкового контролю юридичних осіб), підрозділи податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі - підрозділи податкового супроводження).

У разі використання РРО на території іншої адміністративно-територіальної одиниці його необхідно до початку використання взяти на облік в органі ДПС за місцем провадження діяльності.

Підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням цих філій.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу податкового контролю юридичних осіб та підрозділу податкового супроводження.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент податкового контролю.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

У разі прийняття органом ДПС рішення про відмову щодо реєстрації (перереєстрації) РРО необхідно повідомити про це СГ не пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних документів.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також уповноважені банки, що здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, а також суб'єкти господарювання, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є отримана від СГ, зареєстрована та з відповідною резолюцією керівника органу ДПС, перших заступників (заступників) керівника органу ДПС, подана заява довільної форми, де зареєстроване РРО та копія відповідного документа органів внутрішніх справ (у разі викрадення РРО). При скасуванні реєстрації посадова особа органу ДПС перевіряє, що РРО знято з обліку, про що є відмітка в реєстраційному посвідченні, і розпломбовано в центрі сервісного обслуговування (далі - ЦСО) (крім випадків установлення невідповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника) вилучає реєстраційне посвідчення, довідку про опломбування, вносить відповідні дані до Книги РРО з купівлі-продажу іноземної валюти та виписує довідку про скасування реєстрації РРО за встановленою формою (додаток 6 Положення), яка надається СГ.

6.2. Блок-схему процесу "Видача Довідки про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій" представлено на рис. 1.

Отримана від СГ, зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС заява довільної форми щодо видачі йому Довідки про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій (далі - адміністративна послуга) (далі - Довідка), де зареєстровано РРО, надходить до підрозділу контролю за проведенням готівкових розрахунків на виконання.

Визначений керівником підрозділу працівник (далі - виконавець) перевіряє: правильність та повний комплект подання документів.

У разі викрадення РРО для скасування реєстрації СГ ДПС повинна отримати від СГ додатково копію відповідного документа органів внутрішніх справ.

Якщо перелік документів задовільний, то виконавець вилучає реєстраційне посвідчення, довідку про опломбування, вносить відповідні дані до Книги РРО з купівлі-продажу іноземної валюти та виписує довідку про скасування реєстрації РРО за встановленою формою додатка 6 Положення та за правилами документообігу надає СГ.

У випадку, коли ДПС не отримав повного пакету документів або має місце невиконання вимог, зазначених у стандарті, виконавець:

- готує лист платнику податків у довільній формі з вмотивованою відмовою щодо виконання його заяви;

- забезпечує підписання та відправлення на адресу СГ листа з вмотивованою відмовою за правилами документообігу.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу надання адміністративної послуги

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Відмова у видачі Довідки

Форма відмови довільна

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Довідка

Форма Довідки визначена Порядком

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість фактів порушення строків видачі Довідок та відповідей з вмотивованою відмовою у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Кдовідка).

Критерієм результативності процесу є Кдовідка = 0 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 26
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
_

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача Довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій"

САП-25

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить інформацію, відповідно до чинних нормативно-правових актів, про процедуру надання адміністративної послуги "Видача Довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій" (далі - адміністративна послуга)

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

РРО - реєстратор розрахункових операцій;

СГ - суб'єкт господарювання;

ЦСО - центр сервісного обслуговування.

3. Нормативні документи

3.1. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР;

3.2. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, затверджений наказом ДПА України від 12.02.2004 N 87 (далі - наказ N 87), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.02.2004 за N 234/8833.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи податкового контролю юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - підрозділи податкового контролю юридичних осіб), за місцем обліку реєстратора, який звертається за наданням адміністративної послуги, підрозділи податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі - підрозділи податкового супроводження).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу податкового контролю юридичних осіб та підрозділу податкового супроводження.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент податкового контролю.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання довідки про резервування фіскального номера реєстратора СГ повинен забезпечити укладання договору про сервісне обслуговування реєстратора з центром сервісного обслуговування (далі - ЦСО), який має відповідний договір з постачальником даної моделі РРО. Необхідно також перевести РРО у фіскальний режим роботи, занести фіскальний номер до фіскальної пам'яті, опломбувати реєстратор у відповідності до розділу 3 Порядку.

Довідку про опломбування РРО та договір про сервісне обслуговування (разом із завіреними копіями) СГ повинен подати протягом терміну чинності довідки про резервування фіскального номера до органу ДПС за місцем її видачі.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) під час продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, уповноважені банки, що здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, а також суб'єкти господарювання, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. У разі опломбування РРО уповноваженою посадовою особою органу ДПС замість реквізитів Центру сервісного обслуговування та його уповноваженої особи при оформленні довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій (далі - адміністративна послуга), за встановленою формою (додаток 7) Положення, вказуються відповідні дані про орган ДПС та посадову особу, що здійснила опломбування (розпломбування).

Опломбування реєстратора може здійснюватися ЦСО у таких випадках:

перед реєстрацією РРО;

після його ремонту;

при заміні засобу контролю;

при прийнятті на сервісне обслуговування РРО, який до цього обслуговувався в іншому ЦСО;

за рішенням органу ДПС.

Після перевірки відповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника (далі - перевірка відповідності РРО) опломбування може здійснюватися уповноваженим представником органу ДПС.

Під час опломбування РРО складається (або доповнюється) довідка про опломбування РРО (додаток 7) Положення у двох примірниках, один з яких надається СГ, а другий - зберігається у ЦСО (в органі ДПС), що здійснив опломбування. У довідці обов'язково відображаються дані щодо відповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника, а також щодо переведення РРО у фіскальний режим роботи.

При виявленні ЦСО невідповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника довідка про опломбування складається у трьох примірниках, один з яких ЦСО надає СГ, другий - передає до місцевого органу ДПС, а третій - залишає у себе.

Цілісність та справжність засобів контролю визначається за методикою, затвердженою їх виробником.

Розпломбування РРО з вилученням попередньої довідки про опломбування та складанням нової довідки здійснюється:

представником органу ДПС - для проведення перевірки відповідності РРО та перед скасуванням реєстрації РРО у разі виявлення невідповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника.

ЦСО - при необхідності доступу до внутрішніх вузлів реєстратора для проведення його ремонту, якщо таке передбачено документацією виробника, за рішенням органу ДПС, перед скасуванням реєстрації РРО (крім випадків виявлення невідповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника), після закінчення терміну використання засобу контролю, а також у разі припинення дії договору про сервісне обслуговування даного реєстратора;

При розпломбуванні реєстратора в ЦСО перед скасуванням його реєстрації у довідці про опломбування вказуються всі дані, крім даних про опломбування. Якщо після проведення такого розпломбування ЦСО виявив невідповідність програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника, то реєстратор опломбовується і довідка про опломбування складається відповідно до вимог абзацу другого пункту 3.2 Положення.

Копію кожної довідки про опломбування РРО, виданої ЦСО, СГ повинен подати до органу ДПС за місцем обліку реєстратора не пізніше настання найближчого терміну подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО.

У разі порушення цілісності засобу контролю, установленого на реєстратор, СГ зобов'язаний припинити застосування РРО, повідомити про це орган ДПС, де реєстратор перебуває на обліку, та ЦСО, який здійснив опломбування.

Перевірка відповідності РРО, у тому числі перевірка програмного забезпечення за допомогою верифікатора, повинна проводитися за рішенням керівника органу ДПС або його заступника в таких випадках, передбачених пунктом 3.8 Положення.

Перевірку проводять уповноважені посадові особи органу ДПС, після чого реєстратор опломбовується відповідно до вимог Положення. Якщо опломбування здійснила вповноважена посадова особа органу ДПС, то СГ повинен забезпечити переопломбування реєстратора в ЦСО не пізніше наступного робочого дня після перевірки (крім випадків виявлення невідповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника).

Щоквартально до 25 числа наступного за звітним кварталом місяця ЦСО подають до органів ДПС за своїм місцезнаходженням звіт про використання засобів контролю за формою додатка 8 Положення. У разі припинення діяльності ЦСО або припинення дії договору з постачальником окремої моделі (модифікації) РРО звіт про використання засобів контролю повинен подаватися не пізніше двох тижнів від дня виникнення зазначених обставин.

6.2. Блок-схему процесу "Видача Довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій" представлено на рис. 1.

Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання довідки про резервування фіскального номера реєстратора в ДПС заявник подає заяву довільної форми, яка реєструється, з резолюцією керівника (заступника керівника) надходить до підрозділу контролю за проведенням готівкових розрахунків на виконання.

Визначений керівником підрозділу працівник (далі - виконавець) перевіряє правильність та повний комплект подання документів. Одночасно СГ, для отримання послуги, повинен забезпечити:

укладення договору про сервісне обслуговування реєстратора з центром сервісного обслуговування (далі - ЦСО), який має відповідний договір з постачальником даної моделі РРО;

перевести РРО у фіскальний режим роботи;

занести фіскальний номер до фіскальної пам'яті.

Якщо перелік документів задовільний, то виконавець виписує Довідку про опломбування РРО (додаток 7) у двох примірниках, один з яких надається СГ, а другий - зберігається у ЦСО (в органі ДПС), що здійснив опломбування. У довідці обов'язково відображаються дані щодо відповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника, а також щодо переведення РРО у фіскальний режим роботи.

При виявленні ЦСО невідповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника довідка про опломбування складається у трьох примірниках, один з яких ЦСО надає СГ, другий - передає до місцевого органу ДПС, а третій - залишає у себе.

Розпломбування РРО з вилученням попередньої довідки про опломбування та складанням нової довідки здійснюється представником органу ДПС та ЦСО відповідно до чинного Положення.

Якщо після проведення такого розпломбування ЦСО виявив невідповідність програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника, то реєстратор опломбовується і довідка про опломбування складається відповідно до вимог Положення.

Копію кожної довідки про опломбування РРО, виданої ЦСО, СГ повинен подати до органу ДПС за місцем обліку реєстратора не пізніше настання найближчого терміну подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО.

У випадку, коли орган ДПС не отримав від СГ повного пакета документів або має місце невиконання вимог, зазначених у стандарті, виконавець:

- готує лист платнику податків у довільній формі з вмотивованою відмовою щодо виконання його заяви;

- забезпечує підписання та надсилання на адресу СГ листа з вмотивованою відмовою за правилами документообігу.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача Довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна
за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Форма відмови довільна

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Довідка

Форма Довідки затверджена наказом N 87

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість фактів порушення строків видачі Довідок та відповідей з вмотивованою відмовою у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Кдовідка).

Критерієм результативності процесу є Кдовідка = 0 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 27
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
__________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Реєстрація Книги обліку доходів і витрат"

САП-26

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Реєстрація Книги обліку доходів і витрат" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення та визначення

2.1. У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація;

ДПС - державна податкова служба;

КМУ - Кабінет Міністрів України.

2.2. У цьому стандарті використовують такі визначення:

Заявник - особа (юридична, фізична тощо), щодо якої складено заяву на отримання адміністративної послуги.

3. Нормативні документи

3.1.Податковий кодекс України;

3.2. Порядок ведення книги обліку доходів і витрат, затверджений постановою КМУ від 26 вересня 2001 року N 1269;

3.3. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджений наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1025 (далі - Наказ N 1025), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1425/18720.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи оподаткування фізичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій за основним місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ оподаткування фізичних осіб).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу оподаткування фізичних осіб.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент оподаткування фізичних осіб.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Термін надання адміністративної послуги.

Строк розгляду поданих Заявником або уповноваженою особою документів для надання адміністративної послуги або відмови в її наданні становить два робочих дні від дати подання таких документів.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі - самозайняті особи).

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є зареєстрована та з відповідною резолюцією керівника органу ДПС, перших заступників (заступників) керівника органу ДПС заява в довільній формі щодо реєстрації Книги обліку доходів і витрат (далі - Заява).

Разом з Заявою має подаватись прошнурований з пронумерованими сторінками та заповненою титульною сторінкою примірник Книги обліку доходів і витрат (далі - Книга).

Приклади заповнення такої Заяви, титульної сторінки Книги та її форма, встановлена Наказом N 1025, мають бути розміщені на інформаційній дошці в приміщенні органу ДПС.

6.2. Блок-схему процесу "Реєстрація Книги обліку доходів і витрат" представлено на рис. 1.

Подані Заявником або уповноважено особою вхідні документи надходять до підрозділу оподаткування фізичних осіб.

Визначений керівником підрозділу оподаткування фізичних осіб працівник цього підрозділу (далі - виконавець) отримує такі документи та перевіряє:

чи може бути споживачем адміністративної послуги особа, зазначена у поданих документах;

чи є основним місцем обліку для споживача адміністративної послуги орган ДПС, до якого подано документи. Книга реєструється за основним місцем обліку платника;

чи правильно оформлено Заяву. Заява має довільну форму та повинна містити прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта* споживача адміністративної послуги. Зазначені відомості повинні відповідати наявним в органі ДПС реєстраційним даним;

чи правильно оформлено Книгу. Книга повинна мати вигляд зошита чи блокнота, бути прошнурованою з пронумерованими сторінками, на титульному листі містити адресу місця провадження діяльності, прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта* самозайнятої особи. Форма Книги повинна відповідати, встановленій Наказом N 1025. У разі реєстрації Книги самозайнятою особою для працівника - фізичної особи (далі - наймана особа) на титульному листі Книги має бути після адреси додатково зазначено прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта* найманої особи.


* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

За результатами розгляду та перевірки поданих документів виконавець приймає рішення щодо надання адміністративної послуги або відмови у її наданні.

Для надання адміністративної послуги виконавець:

вносить запис щодо реєстрації Книги в журналі обліку зареєстрованих Книг обліку доходів і витрат (далі - Журнал)

на титульному аркуші Книги зазначає загальну кількість сторінок, відомості про орган ДПС (назву органу ДПС), що проводить реєстрацію, дату реєстрації та номер запису в Журналі. Засвідчує ці відомості своїм підписом та скріплює печаткою органу ДПС "Для довідок";

видає зареєстрований примірник Книги споживачу адміністративної послуги або уповноваженій особі під підпис у Журналі;

підшиває опрацьовану Заяву в реєстраційну частину облікової справи споживача адміністративної послуги.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні адміністративної послуги виконавець:

готує лист у довільній формі з вмотивованою відмовою в реєстрації Книги;

забезпечує оформлення та відправлення такого листа та наданого примірника Книги на адресу, зазначену у Заяві, відповідно до правил діловодства, або, за можливості, вручає лист та повертає наданий примірник Книги Заявнику або уповноваженій особі;

підшиває опрацьовану Заяву та лист з вмотивованою відмовою у справі відповідно до номенклатури справ.

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Зареєстрований органом ДПС примірник Книги обліку доходів і витрат

Встановлена Наказом N 1025

Працівник підрозділу оподаткування фізичних осіб

По мірі надходження Заяв

Копія в органі ДПС не зберігається

Споживач адміністративної послуги

Лист з вмотивованою відмовою

Довільна

Працівник підрозділу оподаткування фізичних осіб

По мірі надходження Заяв

Відповідно до номенклатури справ

Заявник

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Реєстрація Книги обліку доходів і витрат"

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість своєчасно зареєстрованих Книг та листів з вмотивованими відмовами у реєстрації Книг у відсотках до загальної кількості зареєстрованих Книг та листів з вмотивованими відмовами у реєстрації Книг (Ккниг).

Критерієм результативності процесу є Ккниг = 100 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 28
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
___________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Реєстрація розрахункових книжок"

САП-27

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Реєстрація розрахункових книжок" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

Книга ОРО - книга обліку розрахункових операцій;

РК - розрахункова книжка;

РРО - реєстратор розрахункових операцій;

СГ - суб'єкт господарювання.

3. Нормативні документи

3.1. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР;

3.2. Положення про форму та зміст розрахункових документів (далі - Положення), затверджене наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 105/5296;

3.3. Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок (далі - Порядок), затверджений наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 106/5297;

3.4. Вимоги щодо виготовлення квитанційних книжок форм N 1, N П-2, N 5, N 47 (далі - Вимоги), затверджені наказом Державного комітету зв'язку України від 07.12.98 N 167, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 17.05.99 за N 314/3607.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи податкового контролю юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - підрозділи податкового контролю юридичних осіб) та підрозділи податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі - підрозділи податкового супроводження) за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу податкового контролю юридичних осіб та підрозділу податкового супроводження.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент податкового контролю.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Термін реєстрації - два робочі дні з моменту подання СГ усіх необхідних документів.

5.3. Споживачі адміністративної послуги -суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідними документами для надання споживачу адміністративної послуги є:

- прийнята органом ДПС письмова заява довільної форми;

- довідка про реєстрацію книги ОРО;

- РК.

До реєстрації РК, за виключенням РК, що використовуються при наданні послуг міського та приміського пасажирського транспорту, розповсюдженні державних лотерей, наданні послуг підприємствами зв'язку, та РК, що використовуються на залізничному транспорті, приймаються зброшуровані РК, які складаються з блоків послідовно пронумерованих розрахункових квитанцій або спрощених розрахункових квитанцій встановленої форми, виготовлених відповідно до Положення, та реєстраційної сторінки, при цьому серії та номери квитанцій одного виду, зареєстрованих окремим СГ, не повинні повторюватися у межах розрядності серій та номерів. Форма реєстраційної сторінки РК має відповідати додатку 7 Порядку. РК повинна бути скріплена виготівником машинним способом, що унеможливлює вилучення корінців розрахункових квитанцій без порушення засобів кріплення.

Перед реєстрацією РК СГ забезпечує:

- заповнення на реєстраційній сторінці РК рядків, що містять назву, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи (рядок, позначений літерами "ІД");

- заповнення у всіх розрахункових квитанціях реквізитів "Назва СГ", "код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи" або "Податковий номер платника ПДВ".

Перед реєстрацією РК, яка складається зі спрощених розрахункових квитанцій, СГ забезпечує:

- відсутність у РК квитанцій із серіями та номерами, що повторюються;

- відповідне заповнення реєстраційної сторінки, яка може знаходитися на останньому аркуші разом з квитанціями;

- заповнення в усіх спрощених розрахункових квитанціях реквізиту "код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи".

На кожну РК, що подається на реєстрацію, встановлюється засіб контролю таким чином, щоб унеможливити розкріплення книжки без порушення цілісності засобу контролю.

Для реєстрації РК, які складаються з блоків послідовно пронумерованих розрахункових квитанцій (квитків) установленої форми та будуть використовуватися при розрахунках за разові послуги міського і приміського пасажирського автомобільного транспорту, електротранспорту, обов'язковим є надання оригіналу та копії довідки про придбання РК (додаток 8 Порядку). Оригінал довідки повертається СГ, копія залишається в органі ДПС. До довідки про придбання РК додаються зразки розрахункових квитанцій (квитків) усіх типів, що реєструються.

При реєстрації РК, які складаються з комплектів послідовно пронумерованих білетів державних лотерей встановленої форми та які будуть використовуватися для реєстрації розрахункових операцій при розповсюдженні державних лотерей, обов'язковим є надання таких документів:

- у разі ввезення білетів на територію України - завіреної печаткою та підписом керівника агента копії вантажної митної декларації, у якій вказані номери та кількість білетів, що ввозяться на митну територію України;

- у разі виготовлення білетів на території України - завіреної печаткою та підписом керівника агента копії накладної про передачу товарно-матеріальних цінностей, у якій вказані номери та кількість білетів;

- копії ліцензії на провадження діяльності з випуску та проведення державних лотерей.

До реєстрації, для підприємств зв'язку, приймаються РК, які виготовлені відповідно до Вимог.

Для підприємств залізничного транспорту, обов'язковим є надання довідки про видачу квитанційних книжок за формою додатка 10 (для підприємств зв'язку) або довідки про реєстрацію розрахункових книжок за формою додатка 11 Порядку (для підприємств залізничного транспорту) у двох примірниках. До реєстрації приймаються РК, які складаються з блоків послідовно пронумерованих розрахункових квитанцій (квитків приміського сполучення, абонементних квитків, квитків вихідного дня, квитанцій для оформлення послуг тощо), визначені Положенням.

6.2. Блок-схему процесу "Реєстрація розрахункових книжок" представлено на рис. 1.

Зареєстрована з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС отримана заява від СГ довільної форми щодо реєстрації РК, довідка про реєстрацію книги ОРО, РК та інші документи, у разі необхідності, надходять до підрозділу податкового контролю на виконання.

Визначений керівником підрозділу працівник (далі - виконавець) перевіряє відповідність та повну комплектність наданих документів.

Якщо підтверджується правильність заповнення та комплектність наданих документів, виконавець за представленими даними здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових форм, додаткові записи в обох примірниках довідки про реєстрацію книги ОРО та заповнює рядки реєстраційної сторінки РК: номер книжки, дата реєстрації, назва органу ДПС, дані про посадову особу органу ДПС, серія та номер першого бланка, кількість бланків, номер установленого засобу контролю.

При реєстрації РК надається номер, що складається з фіскального номера книги ОРО, з якою буде використовуватись РК, та проставленого через дріб порядкового номера РК, зареєстрованої на дану книгу ОРО. До порядкового номера РК, що складається зі спрощених розрахункових квитанцій, додається літера "с".

Посадова особа органу ДПС здійснює реєстрацію РК, які будуть використовуватися для реєстрації розрахункових операцій при розповсюдженні державних лотерей, робить запис у відповідному розділі Книги облікових форм і виписує довідку про реєстрацію розрахункових книжок (додаток 9 Порядку) у двох примірниках; один примірник довідки надається СГ, другий - залишається в органі ДПС.

При реєстрації РК для підприємств залізничного транспорту виконавець після здійснення записів у відповідному розділі Книги облікових форм виконує записи в обох примірниках довідки про видачу квитанційних книжок або довідки про реєстрацію розрахункових книжок, які завіряються печаткою та підписом керівника органу ДПС. Один примірник довідки надається підприємству, другий - залишається в органі ДПС.

Після проходження процедури реєстрації виконавець забезпечує її вручення СГ.

У випадку, коли органом ДПС не отримано від СГ повного пакету документів або має місце невиконання вимог, зазначених у стандарті, виконавець не більше двох робочих днів:

- готує лист платнику податків у довільній формі з вмотивованою відмовою щодо виконання його заяви;

- забезпечує підписання та відправлення на адресу СГ листа з вмотивованою відмовою за правилами документообігу.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Реєстрація розрахункових книжок"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Форма листа довільна

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Розрахункова книжка

Форма Розрахункової книжки визначена Додатком 7 Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Довідка про придбання розрахункових книжок

Форма Довідки визначена Додатком 8 до Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Довідка про реєстрацію розрахункових книжок

Форма Довідки визначена Додатком 9 Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Довідка про видачу квитанційних книжок

Форма Довідки визначена Додатком 10 Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Довідка про реєстрацію розрахункових книжок

Форма Довідки визначена Додатком 11 Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість фактів порушення строків реєстрації РК у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Крк).

Критерієм результативності процесу є Крк = 0 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 29
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача довідки про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку"

САП-28

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача довідки про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

Кодекс - Податковий кодекс України.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку, затверджена наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1016, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за N 27/18765;

3.3. Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 17.12.2010 N 837.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи оподаткування юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій, за місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку) платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ оподаткування юридичних осіб).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу оподаткування юридичних осіб.

4.3. Відповідальними за моніторинг і аналіз процесу є Департамент оподаткування юридичних осіб.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Довідка про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку видається протягом десяти робочих днів з дня подання сільськогосподарським товаровиробником податкової декларації або заяви.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є декларація або заява.

6.2. Блок-схему процесу "Видача довідки про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку" представлено на рис. 1.

Сільськогосподарські товаровиробники для набуття і підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку подають до 1 лютого поточного року:

загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), - органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки;

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва - органам ДПС за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань державної аграрної політики за погодженням з центральним органом державної податкової служби;

відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - органам ДПС за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомості (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються відомості про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Довідка про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку видається органом ДПС на підставі поданої платником податків декларації або заяви за місцезнаходженням такого платника (місцем перебування на податковому обліку).

Не може бути зареєстрований як платник податку:

суб'єкт господарювання, у якого понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин, диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра;

суб'єкт господарювання, що провадить діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

суб'єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

За результатами роботи, проведеної виконавцем, у разі відсутності/наявності підстав для відмови у видачі Довідки керівництвом підрозділу оподаткування юридичних осіб приймається рішення про видачу Довідки або відмову у видачі відповідно.

Підтвердження платником статусу сільськогосподарського товаровиробника є підставою для застосування спеціального податкового режиму.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача довідки про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку"

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу оподаткування юридичних осіб

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Довідка

Довільна

Працівник підрозділу оподаткування юридичних осіб

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.3. Вихідні дані процесу

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість підготовлених Довідок або вмотивованих відмов платникам податків.

К =

Кд
______
Кзаяв

· 100 %

де:

Кд - кількість документів (Довідок або листів з вмотивованими відмовами), виданих платникам податків,

Кзаяв - кількість реєстраційних заяв або декларацій на отримання Довідки, що надходять від платників податків до ОДПС.

Критерієм результативності процесу є К = 100 %.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 30
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
___________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача торгового патенту"

САП-29.1.

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача торгового патенту" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

Кодекс - Податковий кодекс України.

3. Нормативні документи

1. Податковий кодекс України;

2. Порядок заповнення торгових патентів, форма Заявки на придбання торгового патенту (далі - Порядок), затверджений наказом ДПА України від 28.02.2011 N 109 (Наказ N 109), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.03.2011 N 357/19095.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи оподаткування юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій та підрозділи податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу оподаткування юридичних осіб.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент оподаткування юридичних осіб.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Строк розгляду заявки, поданої споживачем адміністративної послуги, та надання адміністративної послуги або відмови в її наданні становить три дні з моменту надходження заявки.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які провадять діяльність (згідно з пунктом 267.1 статті 267 розділу XII Кодексу) з роздрібної торгівлі, обміну готівкових валютних цінностей, надання деяких платних послуг, а також послуг у сфері розваг.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є заявка за формою, визначеною Порядком (Наказ N 109).

6.2. Блок-схему процесу "Видача торгового патенту" представлено на рис. 1.

Заявка за формою, визначеною Порядком (Наказ N 109), оформлена відповідно до підпункту 267.4.1 пункту 267.4 статті 267 розділу XII Кодексу надходить до підрозділу оподаткування юридичних осіб. Визначений керівником підрозділу працівник (далі - виконавець) проводить звірку відомостей, наведених в поданій споживачем адміністративної послуги заявці, з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких споживачем адміністративної послуги заповнена така заявка. Звірка відомостей здійснюється на момент подання такої заявки та включає перевірку:

- найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвища, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичної особи);

- юридичної адреси (місцезнаходження) споживача адміністративної послуги, а якщо патент отримується для відокремленого підрозділу - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

- виду підприємницької діяльності, для провадження якої отримується торговий патент (Наказ N 109);

- виду торгового патенту (Наказ N 109);

- найменування документа про повну або часткову сплату збору;

- назви та фактичної адреси (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

- назви, дати, номеру документа, що засвідчує право власності (оренди);

- періоду, на який отримується торговий патент (Наказ N 109).

Після звірки оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред'явлені споживачем адміністративної послуги, йому повертаються.

Підставою для відмови у наданні адміністративної послуги є:

- подання заявки за неналежним місцем обліку або не за формою, встановленою Порядком (Наказ N 109);

- в заявці на отримання торгового патенту (Наказ N 109) не зазначені усі обов'язкові реквізити або занесені відомості, що не відповідають документам, на підставі яких заповнена така заявка;

- відсутність сплати збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у розмірах, визначених пунктом 267.3 статті 267 розділу XII Кодексу;

- відсутність дозволу на провадження відповідного виду діяльності.

За результатами роботи, проведеної виконавцем, у разі відсутності/наявності підстав для відмови у видачі торгового патенту (Наказ N 109) керівництвом підрозділу оподаткування юридичних осіб приймається рішення про видачу торгового патенту або відмову у видачі відповідно.

Торговий патент готують на бланку суворого обліку за підписом керівника органу ДПС, а у разі його відсутності - заступника керівника, та печаткою органу ДПС.

Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис. Перед видачею торгового патенту виконавець повинен отримати підтвердження факту надходження суми збору до бюджету. Датою придбання торгового патенту (Наказ N 109) є зазначена в ньому дата.

У разі виявлення помилок торговий патент замінюється.

У разі пошкодження або втрати торгового патенту видається його дублікат за встановленою формою у терміни, передбачені Кодексом.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача торгового патенту"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу оподаткування юридичних осіб

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Торговий патент (в т. ч. пільговий, короткотерміновий)

Затверджена Порядком (Наказ N 109)

Працівник підрозділу оподаткування юридичних осіб

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість своєчасно підготовлених торгових патентів або вмотивованих відмов за заявками споживачів адміністративної послуги.

К =

Кд
_______
Кзаяв

,

де:

Кд - кількість документів (торгових патентів або листів з вмотивованими відмовами), виданих споживачам адміністративної послуги у триденний термін з дня подання заявки;

Кзаяв - кількість заявок на придбання торгового патенту, що надходять від споживачів адміністративної послуги до органів ДПС.

Критерієм результативності процесу є К = 1.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 31
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача патенту"

САП-29.2.

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача патенту" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - державна податкова служба;

Патент - патент, який видається відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26 грудня 1992 року N 13-92 (про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян).

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26 грудня 1992 року N 13-92 (далі - Декрет);

3.3. Наказ ДПА України "Про затвердження форми патенту та Порядку його заповнення" (далі - Порядок), затверджений 25.03.98 N 137, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.03.98 N 196/2636.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи оподаткування фізичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділів оподаткування фізичних осіб.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент оподаткування фізичних осіб.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Строк надання адміністративної послуги або відмови в її наданні становить три дні з дня надходження заяви від споживача адміністративної послуги.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та діяльність яких задовольняє умови статті 14 Декрету:

- кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з такою особою, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує п'яти;

- валовий дохід такої фізичної особи від самостійного здійснення підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів;

- фізична особа здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є заява у довільній формі, документ, що засвідчує сплату фіксованого податку.

6.2. Блок-схему процесу "Видача патенту" представлено на рис. 1.

Зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС заява, складена в довільній формі, та документ, що засвідчує сплату фіксованого податку, надходять до підрозділу оподаткування фізичних осіб.

Визначений керівником підрозділу працівник (далі - виконавець) проводить перевірку документів, що надійшли від споживача адміністративної послуги.

У разі невідповідності поданих документів вимогам Декрету і Порядку:

надходження документів до органу ДПС не за місцем постійного проживання споживача адміністративної послуги;

відсутності у заяві хоча б одного з обов'язкових реквізитів:

- прізвище, ім'я, по батькові заявника - фізичної особи;

- ідентифікаційний номер заявника;

- місце здійснення діяльності;

- вид діяльності;

- перелік та ідентифікаційні номери осіб, які перебувають у трудових відносинах з заявником, або членів його сім'ї, які беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності;

- інформація про доходи платника податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців або неотримання таких доходів;

непідтвердження поданими документами підстав для застосування фіксованого податку та видачі Патенту;

відсутності сплати фіксованого податку,

виконавець надає споживачу адміністративної послуги лист - роз'яснення із зазначенням причин відмови у наданні адміністративної послуги або повертає заяву для виправлення із зазначенням підстав неприйняття.

Попередня перевірка достовірності даних, зазначених у заяві про доходи споживача адміністративної послуги від здійснення підприємницької діяльності, або даних про їх неотримання виконавцем не здійснюється. Відповідальність за достовірність таких даних несе споживач адміністративної послуги відповідно до законодавства України.

Якщо за результатами розгляду документів виконавцем з'ясовано, що подані документи відповідають вимогам Декрету і Порядку, він заповнює Патент на бланку суворого обліку згідно з правилами, визначеними Порядком. Заповнений Патент завіряється керівником, а у разі його відсутності - заступником керівника органу ДПС та засвідчується печаткою органу ДПС.

Патент видається під підпис споживачу адміністративної послуги безпосередньо в органу ДПС.

Корінець Патенту разом із заявою на отримання Патенту виконавець долучає до реєстраційної частини облікової справи споживача адміністративної послуги.

У тексті Патенту підчистки і необумовлені виправлення не допускаються.

Виправлення помилок повинно бути обумовлене написом "виправлено", підтверджено підписом відповідальної особи, що підписала Патент, та печаткою органу ДПС.

У разі повідомлення споживачем адміністративної послуги органу ДПС про залучення до підприємницької діяльності додаткових осіб, зміни до Патенту вносяться і завіряються згідно з пунктом 2 Порядку.

У разі подовження терміну дії Патенту виконавець на підставі документа про сплату фіксованого податку на зворотному боці оригіналу Патенту робить відмітку: "Термін дії патенту подовжено з (число, місяць (літерами), рік) по (число, місяць (літерами), рік) на підставі (назва документа про сплату фіксованого податку)". Такий запис підтверджується підписом керівника органу ДПС, а в разі його відсутності - його заступником, та засвідчується печаткою органу ДПС, що видав Патент.

У разі втрати Патенту видається дублікат у терміни та спосіб, передбачені Порядком. Підставою для видачі дубліката є письмова заява споживача адміністративної послуги та довідка органів МВС України або інших уповноважених державних органів.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача патенту"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу оподаткування фізичних осіб

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Патент

Форма N 11 згідно з Порядком

Працівник підрозділу оподаткування фізичних осіб

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість своєчасно підготовлених та виданих Патентів або вмотивованих відмов за заявами споживачів адміністративної послуги.

К =

Кд
_______
Кзаяв

,

де:

Кд - кількість документів (Патентів або листів з вмотивованими відмовами), виданих споживачам адміністративної послуги у триденний термін з дня подання заяви;

Кзаяв - кількість заяв на одержання Патенту, що надходять до органів ДПС від споживачів адміністративної послуги.

Критерієм результативності процесу є К = 1.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 32
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
___________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Розгляд скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення про визначення сум грошових зобов'язань"

САП-32

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Розгляд скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення про визначення сум грошових зобов'язань" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС - Державна податкова служба;

Кодекс - Податковий кодекс України.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Закон України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР;

3.3. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 року N 509-XII;

3.4. Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (далі - Положення), затверджене наказом ДПС України від 23.12.2010 N 1001, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 06.01.2011 за N 10/18748.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи правової роботи органів державної податкової служби Автономної Республіки Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;

Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України - в частині розгляду скарг на рішення регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України;

управління апеляцій Департаменту правової роботи ДПС України.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу правової роботи та Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України.

4.3. Відповідальними за моніторинг і аналіз процесу є Департамент правової роботи ДПС України, Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Протягом двадцяти календарних днів, наступних за днем отримання скарги платника податків (збільшення терміну розгляду можливе до шістдесяти днів);

5.3. Споживачі адміністративної послуги - платники податків, а саме: фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є скарга.

6.2. Блок-схему процесу "Розгляд скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення про визначення сум грошових зобов'язань" представлено на рис. 1.

Податковий орган отримує від споживача адміністративної послуги відповідно до п. 8.1 Положення скаргу у письмовій формі з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати.

При поданні первинної скарги - органи ДПС Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя розглядають скарги на рішення органів ДПС районного рівня.

На рішення спеціалізованих органів ДПС, якщо вони підпорядковані ДПС України - ДПС України, в інших випадках на рішення спеціалізованих органів ДПС - органи ДПС Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України розглядає скарги на рішення регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України.

Центральний орган ДПС - на рішення Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів центрального органу ДПС.

Подання повторної скарги:

Якщо орган ДПС приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги, платник податків має право звернутися з повторною скаргою до органу ДПС вищого рівня.

Рішення ДПС України, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.

Орган ДПС зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом двадцяти календарних днів, наступних за днем отримання скарги платника податків, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Керівник органу державної податкової служби (заступник керівника) може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад строк, визначений в абзаці другому цього пункту, але не більше шістдесяти календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення строку, визначеного в абзаці другому цього пункту.

Скарга, оформлена без дотримання вимог, зазначених у підпункті "ґ" пункту 3 Положення, або оформлена без дотримання вимог, зазначених у підпунктах "а" - "г" пункту 3 Положення, що не дає змоги розглянути скаргу по суті, повертається особі, яка її подала (надіслала), з відповідними роз'ясненнями не пізніше п'яти днів від дня отримання такої скарги.

Відмова у прийнятті скарги платника податків забороняється.

При цьому, не розглядаються повторні звернення до одного і того самого органу ДПС від однієї і тієї самої особи з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті.

Строки подання заяв про перегляд рішень органів ДПС підлягають продовженню керівником органу ДПС (заступником керівника) за письмовим запитом платника податків у випадках, зазначених у п. 12 Положення.

Якщо питання, порушені у скарзі, одержаній органом ДПС, не належать до компетенції органів ДПС, то така скарга в термін не більше п'яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється особі, яка подала скаргу. Скарга, подана з порушенням порядку, встановленого Положенням, не підлягає розгляду по суті і повертається особі, яка подала скаргу, з роз'ясненням порядку і строків оскарження податкових повідомлень-рішень або будь-яких інших рішень органів державної податкової служби.

За результатом розгляду скарги одержувач адміністративної послуги отримує рішення, яке приймає керівник органу ДПС (заступник керівника).

Орган ДПС приймає одне з таких рішень:

а) залишає податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби, яке оскаржується, без змін, а скаргу без задоволення;

б) скасовує у певній частині податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби, яке оскаржується, і не задовольняє скаргу платника податків у певній частині;

в) скасовує податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби, яке оскаржується, і задовольняє скаргу платника податків повністю;

г) збільшує суму грошового зобов'язання або податкового боргу;

ґ) залишає у випадках, передбачених статтею 8 Закону України "Про звернення громадян", скаргу без розгляду та повертає автору.

Рішення оформляється на бланку органу ДПС, який розглядав скаргу.

Надання адміністративної послуги одержувачу здійснюється шляхом надсилання рішення.

Рішення вважається надісланим (наданим) юридичній особі - платнику податків, якщо його вручено посадовій особі або уповноваженій особі такої юридичної особи - платника податків під розписку або надіслано поштою з повідомленням про вручення на адресу, зазначену юридичною особою - платником податків безпосередньо у скарзі як адреса, на яку необхідно надіслати рішення на скаргу.

Рішення вважається надісланим (наданим) фізичній особі - платнику податків, якщо його вручено особисто фізичній особі або її представникові під розписку чи надіслано поштою з повідомленням про вручення за адресою, зазначеною фізичною особою - платником податків у скарзі як адреса, на яку необхідно надіслати рішення на скаргу.

Копія рішення, прийнятого органом ДПС вищого рівня за розглядом первинної скарги платника податків, надсилається для виконання до органу ДПС за місцем взяття на облік платника податків і зберігається у справі з матеріалами розгляду скарги, які долучаються до справи платника податків.

Копія рішення, прийнятого органом ДПС вищого рівня за розглядом повторної скарги платника податків, надсилається для виконання до органу ДПС за місцем взяття на облік платника податків та до органу ДПС вищого рівня, який розглядав первинну скаргу платника податків.

Копія рішення, прийнятого органом ДПС вищого рівня за розглядом повторної скарги платника податків, зберігається у справі з матеріалами розгляду скарги.

У разі коли пошта не може вручити платнику податків рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника органу ДПС (заступника керівника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника органу ДПС (заступника керівника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Розгляд скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення про визначення сум грошових зобов'язань"

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу апеляцій

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Рішення

Наказ ДПА України від 23.12.2010 N 1001

Працівник підрозділу апеляцій

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.3. Вихідні дані процесу

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість повних, підготовлених у встановлені законодавством терміни відповідей у відсотках до загальної кількості підготовлених відповідей за період (Кскарг).

Критерієм результативності процесу є Кскарг = 100 %

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 33
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах, що контролюються органами ДПС"

САП-33

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах, що контролюються органами ДПС" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація;

ДПС - державна податкова служба;

КОР - картка особового рахунка.

3. Нормативні документи

3.1. Закон України "Про здійснення державних закупівель" від 1 червня 2010 року N 2289-VI;

3.2. Порядок відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року N 1089;

3.3. Порядок використання коштів державного бюджету для надання підтримки фермерським господарствам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1102;

3.4. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року N 337;

3.5. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року N 352;

3.6. Порядок проведення державних форвардних закупівель зерна, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року N 736;

3.7. Положення про порядок видачі ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1999 року N 500;

3.8. Типова інструкція з діловодства в органах державної податкової служби, затверджена наказом ДПА України від 01.07.98 N 315;

3.9. Лист ДПА України від 16.02.2004 N 2461/7/19-2117/116 "Щодо довідки про підтвердження відсутності податкового боргу".

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій, відділень за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ погашення прострочених податкових зобов'язань).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент погашення податкового боргу.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Строк розгляду заяви платника податків та видача довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами державної податкової служби (далі - Довідка), або відмови в її наданні становить п'ять робочих (Наказ N 63) днів від дня отримання такої заяви податковим органом.

(абзац другий пункту 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної податкової служби України від 24.01.2012 р. N 63) (Наказ N 63)

5.3. Споживачі адміністративної послуги - платники податків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є зареєстрована та з відповідною резолюцією керівника органу ДПС, перших заступників (заступників) керівника органу ДПС, заява платника податків довільної форми, з обов'язковим посиланням на відповідний нормативний документ, що передбачає надання органом ДПС Довідки, та зазначенням назви установи (організації, закладу), до якої Довідку буде подано платником податків.

6.2. Блок-схему процесу "Видача довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах, що контролюються органами ДПС" представлено на рис. 1.

Зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС заява платника податків щодо надання йому Довідки надходить до підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань.

Визначений керівником підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань працівник цього підрозділу (далі - виконавець) за даними карток особового рахунку визначає чи є у платника податків податковий борг. Виконавець перевіряє:

чи усі грошові зобов'язання за деклараціями платника, актами перевірок тощо відображені в КОР;

у разі, якщо платник податків оскаржує свої грошові зобов'язання в адміністративному порядку, чи не припадає строк завершення такого оскарження на період розгляду заяви платника податків щодо видачі йому Довідки.

Якщо у платника податків відсутній податковий борг, усі грошові зобов'язання з терміном погашення, що передує терміну надання та дії Довідки, відображені в КОР, платник не оскаржує податкові зобов'язання або строк завершення оскарження не припадає на період розгляду заяви платника податків щодо видачі йому Довідки, виконавець готує Довідку за формою, затвердженою листом ДПА України від 16.02.2004 N 2461/7/19-2117/116, забезпечує її підписання та вручення споживачу адміністративної послуги.

За наявності податкового боргу - виконавець готує лист платнику податків у довільній формі з вмотивованою відмовою щодо видачі йому Довідки, забезпечує підписання цього листа та відправлення на адресу платника податків відповідно до правил діловодства.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах, що контролюються органами ДПС"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна
за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Довідка про відсутність заборгованості

Лист ДПА України від 16.02.2004 N 2461/7/19-2117/116

Працівник підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість своєчасно підготовлених Довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами державної податкової служби, та відповідей з вмотивованою відмовою у видачі такої Довідки до загальної кількості заяв, поданих платниками податків, щодо отримання таких Довідок за певний період часу (Кдовідка).

Критерієм результативності процесу є Кдовідка = 1.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 34
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009
___________

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача довідки про заборгованість, у т. ч. із строком виникнення більш як півроку до дати її видачі"

САП-35

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача довідки про заборгованість, у т. ч. із строком виникнення більш як півроку до дати її видачі" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація;

ДПС - державна податкова служба;

КОР - картка особового рахунка.

3. Нормативні документи

3.1. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 року N 232;

3.2. Порядок підтвердження заборгованості, що виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року N 191;

3.3. Типова інструкція з діловодства в органах державної податкової служби, затверджена наказом ДПА України від 01.07.98 N 315.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій, відділень за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ погашення прострочених податкових зобов'язань).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент погашення податкового боргу.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Строки розгляду заяви платника податків та надання йому довідки про заборгованість (далі - Довідка) визначаються нормативними документами, які передбачають надання таких Довідок органами ДПС.

Якщо у нормативному документі такі строки не визначено, Довідка або вмотивована відмова у її видачі надаються платникам податків у терміни, встановлені наказом ДПА України від 01.07.98 N 315, а саме - протягом п'ятнадцяти календарних днів від дня отримання органом ДПС заяви платника податків.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - платники податків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є зареєстрована та з відповідною резолюцією керівника органу ДПС, перших заступників (заступників) керівника органу ДПС заява платника податків у довільній формі, з обов'язковим посиланням на відповідний нормативний документ, що передбачає надання органом ДПС такої Довідки, та зазначенням назви установи (організації, закладу), до якої Довідку буде подано платником податків.

6.2. Блок-схему процесу "Видача довідки про заборгованість, у т. ч. із строком виникнення більш як півроку до дати її видачі" представлено на рис. 1.

Зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС заява платника податків щодо надання йому Довідки надходить до підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань.

Визначений керівником підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань працівник цього підрозділу (далі - виконавець) за даними КОР платника податків визначає суми податкового боргу платника податків та дати його виникнення. Якщо інформація за даними КОР відповідає вимогам нормативного документа, на який у своїй заяві посилається платник податків, виконавець готує Довідку, забезпечує її підписання та вручення платнику податків. У разі невідповідності даних КОР платника податків вимогам нормативного документа, зазначеного у заяві платника податків - готує лист такому платнику податків з вмотивованою відмовою, забезпечує його підписання та відправлення на адресу платника податків відповідно до правил діловодства.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача довідки про заборгованість, у т. ч. із строком виникнення більш як півроку до дати її видачі"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Довідка про заборгованість

Відповідно до нормативного документа, на який посилається платник податків

Працівник підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість своєчасно підготовлених Довідок про заборгованість, у тому числі із строком виникнення більш як півроку до дати її видачі та відповідей з вмотивованою відмовою у видачі такої Довідки до загальної кількості заяв, поданих платниками податків, щодо отримання таких Довідок за певний період часу (Кдовідка).

Критерієм результативності процесу є Кдовідка = 1

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 35
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача повідомлення про грошові зобов'язання та податковий борг (форма N 10-ОПП)"

САП-36

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача повідомлення про грошові зобов'язання та податковий борг (форма N 10-ОПП)" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація;

ДПС - державна податкова служба;

ЄДР - Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Порядок обліку платників податків і зборів (далі - Порядок), затверджений наказом ДПА України від 22.12.2010 N 979, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1439/18734.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу погашення податкового боргу.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент погашення податкового боргу.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Термін надання адміністративної послуги становить два робочі дні після підписання відповідного висновку про причини неможливості видачі довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах за формою N 22-ОПП (додаток 18 до Порядку) або довідки про зняття з обліку платника податків за формою N 12-ОПП (додаток 5 до Порядку), якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - платники податків, щодо яких органом ДПС проводяться процедури припинення.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є заява про припинення платника податків.

6.2. Блок-схему процесу "Видача повідомлення про грошові зобов'язання та податковий борг (форма N 10-ОПП)" представлено на рис. 1.

Необхідною умовою для надання адміністративної послуги відповідно до цього стандарту є неможливість підписання обхідного листа відповідальними працівниками підрозділів обліку та звітності, підрозділу погашення податкового боргу чи підрозділу податкового контролю, якщо після проведеної документальної позапланової перевірки споживача адміністративної послуги та на наступний день після спливання законодавчо визначених строків сплати узгоджених грошових зобов'язань споживача адміністративної послуги встановлено факт наявності податкового боргу (за даними обліку податків і зборів платника податків), адміністративного або судового оскарження грошових зобов'язань (за даними реєстру виданих податкових повідомлень-рішень), несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам (за даними акта перевірки).

Після встановлення таких фактів відповідальним працівником підрозділу обліку та звітності формується повідомлення про грошові зобов'язання та податковий борг за формою N 10-ОПП, встановленою додатком 19 до Порядку (далі - Повідомлення).

Повідомлення готується у двох примірниках, завіряється керівником, а у разі його відсутності - заступником керівника органу ДПС та засвідчується печаткою органу ДПС.

Перший примірник Повідомлення надається підрозділу погашення податкового боргу для направлення (видачі) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з пунктом 97.4 статті 97 Кодексу.

Другий примірник Повідомлення повинен містити візи керівників наступних структурних підрозділів органу ДПС: обліку та звітності, погашення податкового боргу, податкового контролю та зберігатися в ліквідаційній частині облікової справи споживача адміністративної послуги.

Повідомлення за формою N 10-ОПП формується та направляється споживачу адміністративної послуги окремо кожним органом ДПС, у якому такий споживач перебуває на обліку як за основним, так і за неосновним місцем обліку, чи в якому перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. Засвідчені копії Повідомлень як додаток до відповідного висновку органу ДПС, у яких споживач адміністративної послуги перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи, направляються до органу ДПС за основним місцем обліку споживача адміністративної послуги.

У разі проведення спрощеної процедури ліквідації на підставі надходження до органу ДПС відомостей з ЄДР, копія Повідомлення додається до повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за формою N 23-ОПП (додаток 20 до Порядку), яке направляється державному реєстратору.

У разі виявлення помилок Повідомлення замінюється.

У разі пошкодження або втрати Повідомлення видається його дублікат.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача повідомлення про грошові зобов'язання та податковий борг (форма N 10-ОПП)"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Повідомлення про грошові зобов'язання та податковий борг

Затверджена додатком 19 до Порядку

Працівники: підрозділу обліку та звітності, підрозділу погашення податкового боргу, підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

повнота і якість надання інформації, (К).

К =

Кзам
_______
Кповід

,

де:

Кзам - кількість замінених повідомлень про грошові зобов'язання та податковий борг, виданих замість попередніх повідомлень, у яких були виявлені помилки;

Кповід - загальна кількість повідомлень про грошові зобов'язання та податковий борг, виданих споживачам адміністративної послуги.

Критерієм результативності процесу є К = 0.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 36
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Підготовка висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань"

САП-37

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Підготовка висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація;

ДПС - державна податкова служба;

КОР - картка особового рахунка;

ДКУ - Державне казначейство України.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затверджена наказом ДПА України від 18.07.2005 N 276, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 02.08.2005 за N 843/11123;

3.3. Порядок взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, затверджений наказом ДПА України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України від 21.12.2010 N 974/1597/499, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1389/18681.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи обліку та звітності державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій, відділень за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ обліку та звітності).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу обліку та звітності.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент прогнозування, аналізу, обліку та звітності.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Строк розгляду заяви платника податків та надання адміністративної послуги або відмови в її наданні - не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви

5.3. Споживачі адміністративної послуги - платники податків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є зареєстрована та з відповідною резолюцією керівника органу ДПС, перших заступників (заступників) керівника органу ДПС, заява платника податків у довільній формі, з зазначенням напряму перерахування коштів.

6.2. Блок-схему процесу "Підготовка висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань" представлено на рис. 1.

Зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС заява платника податків щодо повернення/перерахування надміру або помилково сплачених коштів надходить до підрозділу обліку та звітності для виконання.

Визначений керівником підрозділу обліку та звітності працівник цього підрозділу (далі - виконавець) перевіряє можливість повернення/перерахування коштів за заявою платника податків:

- наявність помилково та/або надміру сплаченої суми коштів на КОР за вказаним у заяві податком. При цьому виконавець перевіряє наявність переплати та чи не відноситься наявна в КОР переплата до категорії, що не підлягає поверненню/перерахуванню, чи усі грошові зобов'язання за деклараціями платника, актами перевірок тощо відображені в КОР, чи відсутні заперечення щодо повернення/перерахування коштів за заявою платника податків від структурних підрозділів органу ДПС, яких визначено співвиконавцями відповідно до резолюції керівника (заступника керівника) органу ДПС до заяви платника податків щодо повернення/перерахування надміру або помилково сплачених коштів. У разі необхідності отримання додаткової інформації, виконавець, в робочому порядку, може звернутися до працівника відповідного структурного підрозділу органу ДПС.

- чи не минув строк позивної давності (1095 днів від дня зарахування до бюджету) помилково та/або надміру сплаченої суми коштів;

У разі якщо заява платника податків стосується повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань на його поточний рахунок додатково перевіряється відсутність у платника податкового боргу.

Якщо за результатом перевірки підтверджено можливість повернення/перерахування коштів за заявою платника податків виконавець:

- готує висновок про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань (далі - Висновок), форму якого затверджено наказом ДПА України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України від 21.12.2010 N 974/1597/499;

- погоджує у відповідному місцевому фінансовому органі Висновки за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами;

- передає для виконання відповідному територіальному органу Державного казначейства України Висновки за платежами, належними державному бюджету, та висновки, погоджені відповідним місцевим фінансовим органом.

Якщо за результатом перевірки не підтверджено можливість повернення/перерахування коштів за заявою платника податків виконавець:

- готує лист платнику податків у довільній формі з вмотивованою відмовою щодо виконання його заяви;

- забезпечує підписання та відправлення на адресу платника податків листа з вмотивованою відмовою відповідно до правил діловодства.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Підготовка висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу обліку та звітності

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Висновок про повернення/
перерахування коштів

Наказ ДПА України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України від 21.12.2010 N 974/1597/499

Працівник підрозділу обліку та звітності

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Територіальний орган Державного казначейства України*


* Висновок передається територіальному органу ДКУ не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви. Протягом наступних п'яти днів територіальний орган ДКУ на підставі отриманих висновків здійснюють повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань.

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість своєчасно підготовлених висновків та відповідей за заявами платників податків щодо повернення або перерахування надміру або помилково сплачених коштів до загальної кількості підготовлених за період висновків та відповідей за такими заявами платників податків (Квисн).

Критерієм результативності процесу є Квисн = 1.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 37
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Проведення звірення стану розрахунків платника податків з бюджетами за податками, зборами"

САП-38

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Проведення звірення стану розрахунків платника податків з бюджетами за податками, зборами " (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація;

ДПС - державна податкова служба;

КОР - картка особового рахунка.

3. Нормативні документи

3.1. Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затверджена наказом ДПА України від 18.07.2005 N 276, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 02.08.2005 за N 843/11123;

3.2. Типова інструкція з діловодства в органах державної податкової служби, затверджена Наказом ДПА України від 01.07.98 N 315.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи обліку та звітності державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій, відділень за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ обліку та звітності).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу обліку та звітності.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент прогнозування, аналізу, обліку та звітності.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

За усним зверненням платника податків - адміністративна послуга надається одразу після такого звернення.

За письмовим зверненням платника податків - Акт про проведене звірення розрахунків платника з бюджетом за певний період (далі - Акт) надається платнику податків, згідно з пп. 4.2.7 розділу 4 наказу ДПА України від 01.07.98 N 315, не пізніше п'ятнадцяті календарних днів з дня отримання органом ДПС такої заяви платника податків.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - платники податків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Процес починається з усного звернення платника податків або його представника до уповноваженого працівника підрозділу обліку та звітності (далі - виконавець) щодо проведення процедури звірення стану його розрахунків з бюджетом.

У разі якщо платник податків бажає підсумки звірення своїх розрахунків з бюджетами за податками, зборами оформити Актами - він має подати відповідну заяву до органу ДПС. У цьому випадку - вхідним документом для процесу є зареєстрована та з відповідною резолюцією керівника органу ДПС, перших заступників (заступників) керівника органу ДПС, заява платника податків у довільній формі.

6.2. Блок-схему процесу "Проведення звірення стану розрахунків платника податків з бюджетами за податками, зборами" представлено на рис. 1.

У разі усного звернення платника податків - виконавець проводить процедуру звірення стану його розрахунків з бюджетами за певний період по кожному податку/збору окремо. Результати звірення відображаються виконавцем у Книзі обліку звірення стану розрахунків платників з бюджетами (далі - Книга) та засвідчуються підписами платника податків (його представника) та виконавця, який проводив звірення.

Якщо платник податків подав заяву щодо оформлення результатів звірення стану своїх розрахунків з бюджетами Актами, тоді звірення відбувається таким чином:

виконавець, який, згідно з резолюцією керівника органу ДПС, має провести процедуру звірення, узгоджує з платником податків час його візиту до органу ДПС;

під час такого візиту виконавець проводить звірення стану розрахунків платника податків з бюджетами за певний період та окремо по кожному податку/збору формує Акт у двох примірниках, які засвідчуються підписами виконавця та платника податків або його представником. Про проведене звірення виконавець робить запис у Книзі. Один примірник оформленого Акту надається платнику податків або його представнику.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Проведення звірення стану розрахунків платника податків з бюджетами за податками, зборами"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Акт про проведене звірення розрахунків платника з бюджетом за певний період

Наказ ДПА України від 18.07.2005 N 276

Працівник підрозділу обліку та звітності

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги, зацікавлені підрозділи органу ДПС

Книга обліку звірення стану розрахунків платників з бюджетами

Наказ ДПА України від 18.07.2005 N 276

Працівник підрозділу обліку та звітності

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Підрозділ обліку та звітності та інші зацікавлені підрозділи органу ДПС

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість скарг платників податків на якість проведення виконавцем процедури звірення стану розрахунків платника податків з бюджетами за податками, зборами до загальної кількості звернень платників податків (усних та письмових), щодо проведення такої процедури (Кзвірка)

Критерієм результативності процесу є Кзвірка = 0.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 38
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Надання повідомлення платнику податків про надходження коштів за рахунок стягнення заборгованості з його дебіторів"

САП-39

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Надання повідомлення платнику податків про надходження коштів за рахунок стягнення заборгованості з його дебіторів" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація;

ДПС - державна податкова служба.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Порядок використання додаткових джерел погашення податкового боргу, затверджений наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1040, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1422/18717.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій, відділень за місцем обліку платників податків (далі - підрозділ погашення прострочених податкових зобов'язань).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент погашення податкового боргу.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Орган ДПС повідомляє платника податків про надходження сум дебіторської заборгованості у п'ятиденний термін з дня отримання відповідного документа.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - платники податків, у яких здійснення заходів щодо продажу майна не призвело до повного погашення суми податкового боргу та існує дебіторська заборгованість, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідними документами для процесу є:

- документи, що свідчать про право вимоги до дебітора;

- рішення суду;

- платіжні документи, що свідчать про надходження коштів для погашення боргу платника податків за рахунок його дебіторів.

6.2. Блок-схему процесу "Надання повідомлення платнику податків про надходження коштів за рахунок стягнення заборгованості з його дебіторів" представлено на рис. 1.

У разі, коли продаж майна споживача адміністративної послуги не призвів до повного погашення суми податкового боргу, орган ДПС пропонує погасити залишки боргу за рахунок дебіторів.

Якщо споживач адміністративної послуги згоден використати дебіторську заборгованість, строк погашення якої настав, як джерело погашення залишків свого податкового боргу, між ним та органом ДПС укладається відповідний письмовий Договір.

Працівник підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань:

- отримує від споживача адміністративної послуги документи, що свідчать про його право вимоги до дебітора;

- перевіряє отримані документи та визначає дебіторську заборгованість, щодо якої споживачем адміністративної послуги може бути передано право вимоги органу ДПС;

- здійснює підготовку Договору та забезпечує його підписання сторонами. У Договорі обов'язково зазначається, що споживач адміністративної послуги переводить на орган ДПС своє право вимоги до дебітора в рахунок погашення податкового боргу;

- формує та направляє дебітору Повідомлення про переведення права вимоги дебіторської заборгованості споживача адміністративної послуги на органи ДПС (далі - Повідомлення 1);

- здійснює (разом з юридичним підрозділом органу ДПС) підготовку усіх необхідних документів для звернення до суду щодо стягнення з дебіторів споживача адміністративної послуги сум дебіторської заборгованості відповідно до Договору;

- на виконання позитивного Рішення суду здійснює заходи стягнення з дебітора сум коштів, визначених у Договорі;

- направляє споживачу адміністративної послуги Повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості (далі - Повідомлення 2) після надходження сум дебіторської заборгованості в рахунок сплати податкового боргу споживача адміністративної послуги.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Надання повідомлення платнику податків про надходження коштів за рахунок стягнення заборгованості з його дебіторів"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Повідомлення 1

Наказ ДПА України від 24.12.2010 N 1040

Працівник підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Дебітор споживача адміністративної послуги

Договір

Наказ ДПА України від 24.12.2010 N 1040

Працівник підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

1. Споживач адміністративної послуги
2. Підрозділ погашення прострочених податкових зобов'язань
3. Юридичний підрозділ

Повідомлення 2

Наказ ДПА України від 24.12.2010 N 1040

Працівник підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показники, за якими оцінюють результативність процесу:

кількість рішень суду, прийнятих на користь органу ДПС, до загальної кількості звернень до суду щодо погашення податкового боргу споживача адміністративної послуги за рахунок стягнення коштів з його дебіторів (Кдебітор);

кількість своєчасно направлених споживачу адміністративної послуги повідомлень про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості до загальної кількості таких повідомлень (Кповідомл).

Критеріями результативності процесу є:

(Кдебітор) = 1;

(Кповідомл) = 1.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б.

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 39
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача довідки про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів)"

САП-40

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача довідки про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів)" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація;

ДПС - державна податкова служба;

КОР - картка особового рахунка.

3. Нормативні документи

3.1. Порядок видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 року N 322;

3.2. Довідка про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів), затверджена наказом ДПА України від 04.11.2010 N 849, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 23.11.2010 за N 1158/18453;

3.3. Типова інструкція з діловодства в органах державної податкової служби, затверджена наказом ДПА України від 01.07.98 N 315.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи оподаткування фізичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних державних податкових інспекцій, відділень за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ оподаткування фізичних осіб органу ДПС).

У спеціалізованих державних податкових інспекціях відповідальні підрозділи призначаються керівниками таких інспекцій.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділів, відповідальних за надання адміністративної послуги.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент оподаткування фізичних осіб.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Згідно з пп. 4.2.7 розділу 4 наказу ДПА від 01.07.98 N 315 довідка про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів) (далі - Довідка) видається протягом п'ятнадцяті календарних днів з дня отримання органом ДПС заяви платника податків.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - юридичні та самозайняті особи, які, згідно з чинним законодавством, для використання праці іноземців та осіб без громадянства у своїй діяльності оформляють відповідний дозвіл у центрі зайнятості.

6. Опис процесів надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є зареєстрована та з відповідною резолюцією керівника органу ДПС або його заступника, який здійснює керівництво роботою підрозділів відповідальних за надання адміністративної послуги (далі - заступник), довільна заява споживача адміністративної послуги.

6.2. Блок-схему процесу "Видача довідки про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів)" представлено на рис. 1.

Зареєстрована та з резолюцією керівника органу ДПС або його заступника заява споживача адміністративної послуги надходить для виконання до підрозділу, згідно з п. 4.1 цього Стандарту.

Визначений керівником підрозділу відповідальний працівник цього підрозділу за даними КОР споживача адміністративної послуги

- готує Довідку за формою, затвердженою наказом ДПА від 04.11.2010 N 849;

- забезпечує її підписання у керівника органу ДПС або його заступника та вручення споживачу адміністративної послуги.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача довідки про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів)"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Довідка

Наказ ДПА від 04.11.2010 N 849

Працівник підрозділу оподаткування юридичних/фізичних осіб

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість фактів порушення строків видачі Довідок та фактів видачі Довідок з помилками до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Кдовідка).

Критерієм результативності процесу є Кдовідка = 0.

 

Додаток А

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Аркуш ознайомлення

N
з/п

Посада

Підпис

П. І. Б

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 40
до наказу ДПС України
30.11.2011 N 187

Система управління якістю
ДСТУ ISO 9001:2009

(+) Контрольний екземпляр

(  ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Видача довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку"

САП-41

Варіант N 1

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги "Видача Довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку" (далі - адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація;

ДПС - державна податкова служба.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Порядок отримання довідки про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та відсутність податкових зобов'язань з цього податку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1243;

3.3. Довідка про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку, затверджена наказом ДПА України від 22.12.2010 N 981, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1422/18717;

3.4. Порядок направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затверджений наказом ДПА України від 22.12.2010 N 985, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1440/18735.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи оподаткування фізичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій, відділень за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ оподаткування фізичних осіб органу ДПС).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу оподаткування фізичних осіб.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент оподаткування фізичних осіб.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

У разі відсутності у фізичної особи податкових зобов'язань по податку на доходи фізичних осіб за останні три звітні періоди та за поточний рік, Довідка видається протягом тридцяти календарних днів з дня отримання органом ДПС податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація).

У разі наявності податкових зобов'язань по податку на доходи фізичних осіб за даними Декларації, орган ДПС протягом тридцяти календарних днів з дня її отримання надсилає фізичній особі податкове повідомлення - рішення. Довідка видається після погашення всіх грошових зобов'язань фізичної особи по податку на доходи фізичних осіб за останні три звітні періоди та за поточний рік.

5.3. Споживачі адміністративної послуги - фізичні особи - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання.

6. Опис процесів надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є подана фізичною особою Декларація, зареєстрована в органі ДПС.

6.2. Блок-схему процесу "Видача Довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку" представлено на рис. 1.

Зареєстрована Декларація надходить до підрозділу оподаткування фізичних осіб.

Визначений керівником підрозділу оподаткування фізичних осіб працівник цього підрозділу (далі - виконавець)

- перевіряє, за який період подано Декларацію. Якщо споживачем адміністративної послуги подано Декларації за три останні звітні податкові періоди, Декларація має подаватися за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої декларації). Якщо споживач адміністративної послуги не звітував раніше або не звітував за будь який з трьох останніх звітних періодів, Декларація має охоплювати три останні звітні податкові періоди та звітний період поточного року.

- розраховує податкові зобов'язання споживача адміністративної послуги за даними Декларації;

- формує та надсилає споживачу адміністративної послуги податкове повідомлення-рішення згідно з наказом ДПА України від 22.12.2010 N 985 (у випадку, коли за даними Декларації, визначено податкові зобов'язання по податку на доходи фізичних осіб). Споживач адміністративної послуги може оскаржити податкове повідомлення-рішення згідно з чинним законодавством;

- перевіряє, чи сплачено споживачем адміністративної послуги податок на доходи фізичних осіб за три останні звітні періоди (у випадку, коли споживач адміністративної послуги щорічно подавав Декларації до органу ДПС);

- готує Довідку за формою, затвердженою наказом ДПА України від 22.12.2010 N 981, забезпечує її підписання та вручення споживачу адміністративної послуги за умови відсутності у нього податкових зобов'язань по податку на доходи фізичних осіб за три останні звітні періоди та за поточний рік на дату подачі Декларації або після погашення всіх грошових зобов'язань споживача адміністративної послуги по податку на доходи фізичних осіб;

- готує та направляє споживачу адміністративної послуги лист з вмотивованою відмовою у видачі Довідки у разі якщо споживач адміністративної послуги не звітував за будь-який з трьох останніх звітних періодів, а Декларацію подав лише за поточний період.

  

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа

Форма документа

Особа, відповідальна за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Праці
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали