ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.03.2010 р. N 144


Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з ліцензування провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (Розпорядження N 745)

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Вінницької обласної державної адміністрації від 28 грудня 2011 року N 745 (Розпорядження N 745)

(У назві та тексті розпорядження слово "роздрібної" виключено згідно з розпорядженням Вінницької обласної державної адміністрації від 28 грудня 2011 року N 745) (Розпорядження N 745)

Відповідно допідпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг", наказу Міністерства економіки України від 12 липня 2007 року N 219 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг", розпорядження голови облдержадміністрації від 4 квітня 2008 року N 124 "Про організацію ліцензування обласною державною адміністрацією певних видів господарської діяльності":

1. Затвердити Стандарт адміністративної послуги з ліцензування провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), що додається. (Розпорядження N 745)

2. Відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Шевчук Л. С.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації Стандарту адміністративної послуги з ліцензування провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин). (Розпорядження N 745)

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Коровія В. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

О. Домбровський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
30.03.2010 N 144СТАНДАРТадміністративної послуги з ліцензування провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (Розпорядження N 745)

1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу

21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а, Головне управління агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації к. 301, 302 vinagro@in.vn.ua, тел. (0432) 67-08-25, 67-08-34.

Сторінка офіційного веб-сайта облдержадміністрації (www.vin.gov.ua).

2. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення


Усі суб'єкти господарювання, які мають намір провадити господарську діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин). (Розпорядження N 745)

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги


Відповідно до вимог (Розпорядження N 745) Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон) суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (далі - Головне управління) із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії та подає документи, встановлені частиною 4 (Розпорядження N 745) статті 10 Закону та пунктів 30 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого (Розпорядження N 745) постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), а саме: (Розпорядження N 745)

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

- копія довідки про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій, в якій вказано ліцензійний вид діяльності, засвідчена в установленому порядку;

- засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих приміщень;

- засвідчена в установленому порядку копія санітарного паспорта на складське (торговельне) приміщення, який містить належним чином оформлені позитивні висновки органів, що здійснюють контроль за протипожежною та екологічною безпекою, дотриманням санітарно-гігієнічних норм торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) або ці ж висновки, оформлені окремими листами зазначених органів на місце провадження відповідного виду господарської діяльності;

- засвідчені в установленому порядку копії допусків (посвідчень) працівників на право роботи із пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);

- гарантійний лист щодо утилізації токсичних відходів, що виникають у процесі здійснення торгівлі. (Розпорядження N 745)

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Видача ліцензії передбачає наступні дії:

а) для одержувача адміністративної послуги:

- подання до Головного управління заяви та документів, що встановлені частиною 4 статті 10 Закону та пунктами 30 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";

- здійснення плати за видачу ліцензії (у разі позитивного рішення обласної Ліцензійної комісії, утвореної наказом Головного управління від 10 травня 2005 року N 30 та із внесеними змінами згідно з наказами Головного управління) і за видачу копій ліцензій (у разі наявності філій, відокремленого підрозділу ліцензіата, що провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої суб'єктом господарювання ліцензії); (Розпорядження N 745)

(абзац четвертий підпункту 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Вінницької обласної державної адміністрації від 28.12.2011 р. N 745) (Розпорядження N 745)

- подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

- отримання ліцензії;

- можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян", або у судовому порядку;

б) для адміністративного органу:

- прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

- видача копії опису документів, що додаються до заяви з відміткою про прийняття документів;

- розгляд заяви та документів, що додані до неї;

- прийняття рішення обласною Ліцензійною комісією, про видачу ліцензії;

- відправлення повідомлення стосовно прийняття рішення про видачу ліцензії заявникові;

- прийняття документів, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії;

- видача ліцензії та копій ліцензій (для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, що провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої суб'єктом господарювання ліцензії).

4.2. Видача копії ліцензії (у разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності, згідно з отриманою ліцензією) передбачає наступні дії:

а) для одержувача адміністративної послуги:

- подання до Головного управління встановленого зразка заяви про видачу копії ліцензії та документів, що встановлені частиною 4 статті 10 Закону та пунктом 1 переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" і визначених пунктом 3 цього Стандарту;

- здійснення плати за видачу копії ліцензії (у разі позитивного рішення органу ліцензування);

- подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу копії ліцензії;

- отримання копії ліцензії;

- можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР "Про звернення громадян", або у судовому порядку;

б) для адміністративного органу:

- прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

- видача копії опису документів, що додаються до заяви, з відміткою про прийняття документів;

- розгляд заяви та документів на видачу копії ліцензії;

- прийняття рішення про видачу копії ліцензії;

- відправлення повідомлення про прийняття рішення про видачу копії ліцензії заявникові;

- прийняття документів, що підтверджують внесення плати за видачу копії ліцензії;

- видача копії ліцензії.

4.3. Переоформлення ліцензії передбачає наступні дії:

а) для одержувача адміністративної послуги:

- подання до Головного управління встановленого зразка заяви про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріальними копіями, які підтверджують відповідні зміни;

- здійснення плати за переоформлення ліцензії;

- подання документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії;

- отримання переоформленої ліцензії;

- можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян", або у судовому порядку;

б) для адміністративного органу:

- прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

- видача копії опису документів, що додаються до заяви;

- розгляд заяви про переоформлення ліцензії та документів, які додані до неї;

- прийняття рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, із внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру.

- прийняття рішення обласною Ліцензійною комісією про переоформлення ліцензії;

- прийняття документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії;

- видача переоформленої ліцензії.

4.4. Видача дублікатів ліцензій передбачає наступні дії:

а) для одержувача адміністративної послуги:

- звернення до Головного управління із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додаються відповідні документи та документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

- повернення непридатного для користування бланка ліцензії (крім випадків втрати бланку ліцензії);

- внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

- подання документа, що підтверджує внесення плати за дубліката ліцензії;

- отримання дублікату ліцензії;

- можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР "Про звернення громадян", або у судовому порядку.

б) для адміністративного органу:

- прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

- видача копії опису документів, що додаються до заяви з відміткою про прийняття документів;

- розгляд заяви та документів, які додані до неї;

- прийняття рішення обласною Ліцензійною комісією про видачу дубліката ліцензії та визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, із внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру;

- прийняття документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

- видача дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

4.4.1. У разі якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження:

- подання заяви про видачу дубліката ліцензії;

- подання непридатної для користування ліцензії;

- внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

- подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

5. Вимоги до строків надання адміністративної послуги, здійснення дій та прийняття рішень під час надання адміністративної послуги

Відповідно до статей 11, 14 Закону:

- обласна ліцензійна комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви;

- повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення, у рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови;

- Головне управління повинне оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

- якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною;

- обласна ліцензійна комісія приймає рішення про видачу копії ліцензії (у разі створення ліцензіата нової філії, іншого відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності, згідно з отриманою ліцензією) або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Відповідно до статті 16 Закону підставами для переоформлення ліцензії є:

- зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи);

- зміна місцезнаходження юридичної особи;

- зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в статті 9 цього Закону.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зазначені зміни.

Головне управління протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, із внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.

Непереоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

Відповідно до ст. 18 Закону підставами для видачі дубліката ліцензії є:

- втрата ліцензії;

- пошкодження ліцензії.

Головне управління протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

Головне управління фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв та виданих ліцензій.

Журнал обліку заяв і виданих ліцензій містить відомості про заявника, дату надходження заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, а також відомості про видачу копій ліцензії.

При видачі ліцензії у журналі обліку заяв і виданих ліцензій зазначаються дата видачі ліцензії, прізвище заявника, якого ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду господарської діяльності, що засвідчується його підписом.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

6.1. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

- заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

- документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону.

6.2. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

- недостовірність даних у документах, поданих заявником;

- невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

7.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" ліцензія друкується на спеціальному бланку за встановленою формою. Ліцензія має облікову серію і номер.

У ліцензії зазначаються:

- найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

- вид господарської діяльності, вказаний згідно з статтею 9 Закону (в повному обсязі або частково) на право провадження якого видається ліцензія;

- найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код юридичної особи;

- місцезнаходження юридичної особи;

- дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

- посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

- дата видачі ліцензії;

- печатка.

7.2. Для кожної філії, іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання, що здійснюватимуть діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) на підставі отриманої цим суб'єктом ліцензії, орган ліцензування видає йому засвідчені копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. (Розпорядження N 745) Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії, іншого відокремленого підрозділу на здійснення відповідного виду діяльності.

7.3. Суб'єкт господарювання не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для здійснення діяльності по торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин). (Розпорядження N 745)

8. Інформація про вартість адміністративної послуги та розмір плати за її надання

Розмір плати за видачу копії ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, встановлено статтями 14, 15,16 і 18 Закону:

- за видачу ліцензії постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року N 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розмір і порядок зарахування плати за її видачу" встановлено плату, яка справляється у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

- за видачу копії ліцензії - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

- за переоформлення ліцензії - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за видачу дубліката ліцензії - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Плата, що вноситься суб'єктом господарювання зараховується до Державного бюджету України.

Банківські реквізити та призначення платежу уточнюються Головним управлінням при внесенні відповідної плати.

Плата за видачу ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що ліцензується справляється виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент видачі ліцензії та згідно з пунктом 52 частини другої статті 38 Бюджетного кодексу України визначається в Законі України про Державний бюджет на відповідний рік.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Спеціалісти з вищою агрономічною, юридичною, економічною, хімічною освітою, з рівнем кваліфікації спеціаліст, магістр, знанням законодавства України, діловодства, вільним володінням українською мовою.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Прийом заяв про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, та видача ліцензій здійснюється у приміщенні Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (вул. Соборна, 15-а, м. Вінниця, 21100), місцезнаходження якого відповідає транспортній і пішохідній доступності.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

Прийом та видача документів здійснюється відповідно до затвердженого Головним управлінням графіка, який розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua).

Прийом документів та видача ліцензій:

- вівторок з 9-00 до 13-00 та з 14-00 до 16-00

- середа з 9-00 до 13-00

- четвер з 14-00 до 17-00.

Бланки типового зразка заяви на видачу ліцензії, видачу копії ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензій суб'єкти господарювання отримують в Головному управлінні, електронну версію бланків - розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua).

12. Черговість надання адміністративної послуги

Послуга надається по мірі надходження документів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщуються нормативно-правові акти з питань ліцензування, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, копій ліцензії (у разі створення нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією) та перелік документів, що додаються до відповідних заяв.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Послуга надається без обмежень юридичним та фізичним особам.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Скарга на недотримання стандарту може адресуватися Головному управлінню або облдержадміністрації та розглядається у терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається у письмовому вигляді до Головного управління на адресу: м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а; до облдержадміністрації - вул. Соборна, 70. Реєстрація скарг проводиться згідно з Законом України "Про звернення громадян".

Відповідно до статті 7 Закону суб'єкти господарювання можуть оскаржити рішення органу ліцензування до експертно-апеляційної ради.

Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, утвореним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування (Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, який розмішується за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Положення про експертно-апеляційну раду та її склад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 200 року N 1669. До компетенції експертно-апеляційної ради належить розгляд заяв, претензій і скарг фізичних осіб - підприємців щодо рішення органу ліцензування стосовно порушення цим органом законодавства у сфері ліцензування.

Звернення (апеляції) розглядаються експертно-апеляційною радою протягом 20 робочих днів з дня їх реєстрації спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

За результатами розгляду поданих звернень (апеляцій) приймається рішення експертно-апеляційної ради, яке оформляється протоколом, що підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.

16. Порядок виправлення недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

У разі необхідності заміни зіпсованих бланків Головне управління керується вимогами Інструкції про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка, затвердженої наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18 грудня 2000 року N 78 "Про затвердження Інструкції про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за N 3/5194.

17. Інше

Перелік нормативно-правових актів з питань ліцензування:

1. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

3. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року N 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розмір і порядок зарахування плати за її видачу".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності".

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 року N 295 "Про затвердження порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні", якою визначається та публікується в офіційному виданні Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, із щорічними доповненнями до нього про нові зареєстровані препарати, а також заборонені до використання.

9. Спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України від 1 лютого 2006 року N 9/30 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2006 року за N 148/12022 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)".

10. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 4 квітня 2008 року N 124 "Про організацію ліцензування обласною державною адміністрацією певних видів господарської діяльності".

11. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2010 року N 34 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 4 квітня 2008 року N 124".

12. Наказ Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації від 10 травня 2005 року N 30 "Про ліцензійну комісію з ліцензування провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами".

13. Наказ Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації від 12 березня 2008 року N 21 "Про внесення змін до Положення про ліцензійну комісію з ліцензування провадження господарської діяльності з роздрібної торгівля пестицидами та агрохімікатами".

14. Наказ Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації від 25 березня 2009 року N 30 "Про ліцензійну комісію з ліцензування впровадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали