ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 березня 2011 року N 67

Про затвердження Стратегічного плану діяльності Головдержслужби у 2011 році

З метою подальшого розвитку державної служби та забезпечення скоординованих дій на виконання завдань Головдержслужби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1180 "Про затвердження Положення про Головне управління державної служби України", наказую:

1. Затвердити Стратегічний план діяльності Головдержслужби у 2011 році (додається).

2. Заступникам Начальника Головдержслужби, директору Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (далі - Центру), директору Школи вищого корпусу державної служби (далі - Школи), керівникам структурних підрозділів та територіальних органів Головдержслужби забезпечити якісне і своєчасне виконання завдань та заходів Стратегічного плану діяльності Головдержслужби у 2011 році.

3. Адміністративно-фінансовому департаменту ознайомити з цим наказом заступників Начальника Головдержслужби, директора Центру, директора Школи, керівників структурних підрозділів центрального апарату та керівників територіальних органів Головдержслужби.

4. Контроль за виконанням Стратегічного плану діяльності Головдержслужби у 2011 році та координацію дій, пов'язаних з його реалізацією, залишаю за собою.

 

Начальник Головдержслужби 

Т. Мотренко 

 

Додаток 

Стратегічний план діяльності Головного управління державної служби України у 2011 році

Завдання відповідно до стратегічних та функціональних пріоритетів діяльності Головдержслужби 

Заходи, передбачені для реалізації завдання 

Періодичність моніторингу / термін виконання 

Людські ресурси 

Фінансові ресурси
(передбачено в
Державному бюджеті на 2011 рік / з інших джерел фінансування) 

Найменування кількісного показника, що свідчить про виконання завдання 

Планове значення показника на рік 

В тому числі на звітний період 

Головний виконавець (назва структурного підрозділу /
підвідомчої організації)
 

Співвиконавці (назва структурного підрозділу / підвідомчої або підрядної організації / проекту міжнародної технічної допомоги) 

Код бюджетної програми (КПКВК) / інші джерела фінансування 

Сума (тис. грн.) / 
(тис. у. о.)
 

3 місяці 

6 місяців 

9 місяців 

12 місяців 

Ціль 1. Реформування системи центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів та місцевих органів виконавчої влади 

1.1. Розроблення нормативно-правового забезпечення 

1.1.1. Розроблення нормативно-правових актів з питань реформування центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів 

Щокварталу / - 

Юридичний департамент 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6122030 

В межах кошторису видатків на утримання центрального апарату та територіальних органів Головдержслужби (далі - в межах кошторису ГУДС) 

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, од. 

10 

10 

1.2. Інформаційна підтримка та реалізація тренінгових заходів з питань реформування центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів та місцевих органів виконавчої влади 

1.2.1. Організація та проведення тренінгів з питань реформування центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів та місцевих органів виконавчої влади 

- / I, III, IV квартали 

Школа вищого корпусу державної служби 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6122050 Міжнародна технічна допомога DANIDA 

В межах кошторису видатків на утримання Школи вищого корпусу державної служби (далі - в межах кошторису Школи)
 
В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість проведених тренінгів, од. 

1.3. Реформування системи центральних органів виконавчої влади 

1.3.1. Проведення секторальних функціональних обстежень деяких центральних органів виконавчої влади (далі - ЦОВВ) 

- / II квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6122030 

В межах кошторису видатків на утримання Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (далі - в межах кошторису Центру) 

Кількість проведених секторальних функціональних обстежень, од. 

12 

Кількість прийнятих/розроблених рекомендацій за результатами проведення функціональних обстежень 

6/8 

6/8 

6/8 

6/8 

1.3.2. Оновлення реєстру державних функцій 

Щокварталу / - 

Кількість оновлень реєстрів державних функцій, од. 

1.3.3. Оновлення реєстру адміністративних послуг 

Щокварталу / - 

Кількість оновлень реєстрів адміністративних послуг, од. 

1.3.4. Забезпечення доступу громадян до реєстру адміністративних послуг онлайн 

Щокварталу / - 

Кількість відвідувань сторінки реєстру в мережі Інтернет, од. 

1200 

300 

600 

900 

1200 

1.3.5. Проведення консультацій щодо проведення адміністративної реформи на місцевому рівні 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість комунікаційних заходів для місцевих органів виконавчої влади щодо адміністративної реформи на місцевому рівні, од. 

500 

125 

250 

375 

500 

Кількість органів, залучених до проведення комунікаційних заходів, од. 

500 

125 

250 

375 

500 

Кількість учасників заходів, од. 

2000 

500 

1000 

1500 

2000 

Кількість розміщеної на сайтах ТО ГУДС інформації щодо проведення адміністративної реформи на місцевому рівні, од. 

500 

125 

250 

375 

500 

1.4. Реформування системи та структури місцевих державних адміністрацій 

1.4.1. Проведення горизонтальних та вертикальних функціональних обстежень системи та структури місцевих державних адміністрацій в Херсонській області 

- / IV квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Територіальний орган Головдержслужби (далі - ТО ГУДС) у Херсонській області 

6122030
 
Міжнародна технічна допомога DANIDA 

140,0
 
В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість функціональних обстежень, од. 

Ціль 2. Розбудова системи функціонального управління державною службою та службою в органах місцевого самоврядування 

2.1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення 

2.1.1. Супроводження проекту Закону України "Про державну службу" (нова редакція) до його прийняття 

- / III квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Юридичний департамент 

6122030 

В межах кошторису Центру 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од. 

2.1.2. Розроблення нормативно-правових актів, необхідних для виконання Закону України "Про державну службу" (нова редакція) та супроводження до їх прийняття 

- / III, IV квартали 

Юридичний департамент 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, од. 

15 

15 

Кількість проведених обговорень, од. 

10 

10 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Юридичний департамент 

Кількість комунікаційних заходів щодо обговорення проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби, од. 

500 

125 

250 

375 

500 

Кількість залучених органів, од. 

500 

125 

250 

375 

500 

Кількість учасників заходів, од. 

3000 

750 

1500 

2250 

3000 

2.1.3. Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби відповідно до чинного Закону України "Про державну службу" та супроводження до їх прийняття 

Щокварталу / - 

Юридичний департамент 

Структурні підрозділи Головдержслужби (далі - ГУДС), Школа вищого корпусу державної служби, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, од. 

10 

10 

2.1.4. Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань присвоєння рангів, віднесення посад та супроводження до їх прийняття 

Щокварталу / - 

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування 

Юридичний департамент 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, од. 

120 

30 

60 

90 

120 

Кількість опрацьованих подань щодо присвоєння рангів державмим службовцям, од. 

400 

100 

200 

300 

400 

2.1.5. Внесення пропозицій до ГУДС щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення проходження служби в органах місцевого самоврядування 

- / II квартал 

ТО ГУДС у Вінницькій (скликання), Автономній Республіці Крим (далі - АР Крим) та м. Севастополь, Херсонській, Харківській, Закарпатській областях 

Юридичний департамент 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість внесених пропозицій щодо розроблення нормативно-правових актів, од. 

2.1.6. Проведення аналізу застосування чинного Закону України "Про державну службу" та формування пропозицій щодо його удосконалення 

- / II квартал 

ТО ГУДС у Дніпропетровській (скликання), Івано-Франківській, Волинській, Миколаївській, Луганській областях 

Юридичний департамент 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість аналітичних матеріалів, од. 

2.1.7. Проведення аналізу практики застосування нормативно-правових актів з питань проходження державної служби та формування пропозицій щодо удосконалення законодавства 

- / IV квартал 

ТО ГУДС у Запорізькій (скликання), Донецькій, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях 

Юридичний департамент 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість аналітичних матеріалів, од. 

2.2. Забезпечення методичного керівництва з питань проходження державної служби 

2.2.1. Консультативне і методичне забезпечення кадрових служб органів державної влади з питань проходження державної служби, у тому числі шляхом реалізації тренінгових заходів 

- / II, IV квартали 

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування 

Структурні підрозділи ГУДС, Школа вищого корпусу державної служби, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6121010 

25,3 

Кількість засідань Ради керівників кадрових служб ЦОВВ, од. 

- / IV квартал 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість методичних матеріалів, од. 

- / IV квартал 

9,4 

Кількість семінарів за участі керівників кадрових служб, од. 

- / II, III, IV квартали 

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування 

Школа вищого корпусу державної служби
 
проект "Реформування управління персоналом у системі державної служби України" 

6121010
 
Міжнародна технічна допомога CIDA 

В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість семінарів з питань управління персоналом у системі державної служби, од. 

2.2.2. Опрацювання подань та підготовка висновків щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади, керівників кадрових служб та заступників голів - керівників апаратів обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій 

Щокварталу / - 

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість висновків щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад, од. 

15 

10 

15 

2.2.3. Опрацювання подань щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі 

Щокварталу / - 

Департамент персоналу державних органів та місцевого самоврядування 

ТО ГУДС 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість опрацьованих подань щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі, од. 

1500 

375 

750 

1125 

1500 

2.2.4. Проведення роботи щодо формування кадрового резерву на посади керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України 

- / II квартал 

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість опрацьованих пропозицій ЦОВВ, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, од. 

99 

99 

99 

99 

Кількість аналітичних довідок, од. 

2.2.5. Організація та проведення роботи щодо надання роз'яснень фізичним та юридичним особам, народним депутатам України та депутатам місцевих рад з питань застосування законодавства про державну службу 

Щокварталу / - 

Юридичний департамент 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість письмових звернень, опрацьованих центральним апаратом ГУДС, од. 

2250 

562 

1125 

1687 

2250 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Кількість письмових звернень, опрацьованих ТО ГУДС, од. 

4500 

1200 

2300 

3400 

4500 

2.2.6. Консультативно-методичне забезпечення ТО ГУДС з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 

- / III квартал 

Юридичний департамент 

Структурні підрозділи 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість семінарів з питань правової роботи, од. 

- / II, III, IV квартали 

Кількість перевірок правової роботи ТО ГУДС з наданням методично-консультативної допомоги, од. 

2.2.7. Надання консультативно-методичної допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Частка органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яким надана консультативно-методична допомога до загальної кількості таких органів у регіоні, % 

10 

2,5 

7,5 

10 

2.2.8. Внесення організаційно-кадрових питань на розгляд сесії облради в рамках взаємодії з органами місцевого самоврядування 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість внесених ТО ГУДС питань на розгляд сесій обласної ради, од. 

50 

10 

20 

40 

50 

2.2.9. Внесення організаційно-кадрових питань на розгляд колегії облдержадміністрацій в рамках взаємодії з Радою міністрів АР Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (далі - місцеві органи виконавчої влади) 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість прийнятих рішень за результатами розгляду, од. 

50 

10 

20 

40 

50 

2.2.10. Внесення організаційно-кадрових питань на розгляд колегії територіальних органів центральних органів виконавчої влади в рамках взаємодії з місцевими органами виконавчої влади 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість прийнятих рішень за результатами розгляду, од. 

100 

25 

50 

75 

100 

2.2.11. Внесення організаційно-кадрових питань на розгляд керівництва облдержадміністрацій в рамках взаємодії з місцевими органами виконавчої влади 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість прийнятих рішень за результатами розгляду, од. 

100 

25 

50 

75 

100 

2.2.12. Проведення заходів ТО ГУДС та органів місцевого самоврядування відповідно до планів реалізації угод про співробітництво 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Частка органів місцевого самоврядування, з якими було проведено такі заходи, % 

100 

25 

50 

75 

100 

2.2.13. Виконання планів заходів щодо реалізації тристоронніх угод про співробітництво між ГУДС, обласними радами та обласними державними адміністраціями, Верховною Радою АР Крим та Радою міністрів АР Крим, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями 

- / I квартал 

Структурні підрозділи ГУДС, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу,
ТО ГУДС в Дніпропетровській Донецькій, Івано-Франківській та Чернівецькій, Кіровоградській Одеській, Полтавській та Херсонській областях 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Частка виконаних заходів, % 

100 

100 

100 

100 

100 

2.3. Запровадження нових підходів до управління персоналом на державній службі 

2.3.1. Розроблення рекомендацій незалежного моніторингу прийняття на службу та просування по службі 

- / IV квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Структурні підрозділи, Школа вищого корпусу державної служби 

6122030
 
Міжнародна технічна допомога CIDA 

В межах кошторису Центру
 
В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість підготовлених рекомендації щодо порядку незалежного моніторингу, од. 

2.3.2. Розроблення Порядку проведення щорічного оцінювання результатів діяльності державних службовців 

- / IV квартал 

Департамент персоналу державних органів та місцевого самоврядування 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість розроблених Порядків проведення щорічного оцінювання результатів діяльності державних службовців, од. 

- / III квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Структурні підрозділи ГУДС, Школа вищого корпусу державної служби 

6122030
 
 
Міжнародна технічна допомога CIDA 

В межах кошторису Центру
 
В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість тренінгів для представників кадрових служб щодо використання нових інструментів щорічного оцінювання результатів діяльності державних службовців, од. 

2.3.3. Розроблення методики паспортизації посад державних службовців та примірних паспортів посад державних службовців 

- / II квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Структурні підрозділи, Школа вищого корпусу державної служби 

6122030
 
Міжнародна технічна допомога CIDA 

В межах кошторису Центру
 
В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість аналітичних матеріалів за результатами вивчення кращих практик міжнародного досвіду щодо класифікації посад державних службовців, од. 

- / II, III, IV квартали 

ТО ГУДС у Одеській (скликання), Черкаській, Хмельницькій, Чернівецькій, м. Києві та Київській областях 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість аналітичних матеріалів за результатами проведення пілотного проекту щодо збору інформації для аналізу робіт в рамках розроблення нової системи класифікації посад державних службовців, од. 

15 

10 

15 

- / IV квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування 

6122030
 
Міжнародна технічна допомога CIDA 

В межах кошторису Центру
 
В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість розроблених методик, од. 

- / III квартал 

ТО ГУДС у Полтавській (скликання), Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській ообластях 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість розроблених проектів примірних паспортів посад державних службовців (за окремим планом), од. 

2.3.4. Розроблення методики опису професійних компетенцій державних службовців 

- / IV квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування 

6122030 

В межах кошторису Центру 

Кількість проведених навчань, од. 

- / III квартал 

Міжнародна технічна допомога CIDA 

В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість розроблених методик опису професійних компетенцій державних службовців, од. 

2.4. Проведення інформаційно-рекламної соціальної кампанії, спрямованої на популяризацію державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 

2.4.1. Проведення комунікативних заходів з питань розвитку державної служби 

- / III, IV квартали 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість громадських слухань, од. 

- / II, IV квартали 

Кількість засідань Громадської ради при ГУДС, од. 

2.4.2. Організація та проведення міжнародного форуму молодих державних службовців "Розвиток Полісся - справа молоді" 

- / III квартал 

ТО ГУДС у Сумській області 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість форумів, од. 

2.4.3. Проведення постійнодіючого семінару з відповідальними за кадрові питання міських, районних рад області на тему: "Правові та практичні аспекти організації та ведення кадрової роботи в органах місцевого самоврядування" 

- / I, III квартали 

ТО ГУДС у Сумській області 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість занять, од. 

30 

18 

18 

30 

30 

2.4.4. Організація проведення щорічного конкурсу серед молоді Запорізької області "Державна служба - моя служба" 

- / II квартал 

ТО ГУДС у Запорізькій області 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість осіб, які взяли участь у Конкурсі, осіб 

25 

25 

25 

25 

2.4.5. Організація стажування молоді на посадах державних службовців в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування в рамках обласної програми "Молодь Дніпропетровщини 2007 - 2011" 

- /II квартал 

ТО ГУДС у Дніпропетровській області 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість студентської молоді, залученої до програми стажування, осіб 

300 

300 

300 

300 

2.4.6. Виконання спільної угоди з центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств і організацій (далі - ЦППК) АР Крим та Міністерством у справах молоді, сім'ї та гендерної політики АР Крим з питань залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 
на 2011 рік 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС в
АР Крим та
м. Севастополі 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Відсоток виконаних заходів, % 

100 

25 

40 

75 

100 

2.4.7. Організація та проведення прес-конференцій, брифінгів, інтерв'ю у засобах масової інформації з керівництвом ГУДС 

Щокварталу / - 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість прес-конференцій та брифінгів, од. 

14 

10 

14 

2.4.8. Проведення прямих телефонних ліній 

Щокварталу / - 

Юридичний департамент 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість телефонних ліній "Суспільство проти корупції", проведених центральним апаратом ГУДС, од. 

Щокварталу / - 

Кількість звернень за результатами прямих телефонних ліній "Суспільство проти корупції", опрацьованих центральним апаратом ГУДС, од. 

80 

20 

40 

60 

80 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Кількість телефонних ліній "Суспільство проти корупції", проведених ТО ГУДС, од. 

96 

24 

48 

72 

96 

Щокварталу / - 

Кількість звернень за результатами прямих телефонних ліній "Суспільство проти корупції", опрацьованих ТО ГУДС, од. 

480 

120 

240 

360 

480 

Щокварталу / - 

Адміністративно-фінансовий департамент 

Юридичний департамент 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість телефонних ліній з питань проходження державної служби, проведених центральним апаратом ГУДС, од. 

53 

13 

26 

39 

53 

Щокварталу / - 

Кількість звернень за результатами проведення телефонних ліній з питань проходження державної служби, опрацьованих центральним апаратом ГУДС, од. 

720 

180 

360 

540 

720 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Кількість телефонних ліній з питань проходження державної служби, проведених ТО ГУДС, од. 

56 

14 

28 

42 

56 

Щокварталу / - 

Кількість звернень за результатами проведених телефонних ліній з питань проходження державної служби, опрацьованих ТО ГУДС, од. 

4900 

1225 

2450 

3675 

4900 

2.4.9. Особистий прийом громадян 

Щокварталу / - 

Адміністративно-фінансовий департамент 

Структурні підрозділи ГУДС 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість звернень за результатами особистого прийому керівництвом ГУДС, опрацьованих центральним апаратом ГУДС, од. 

130 

32 

64 

96 

130 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Кількість звернень за результатами особистого прийому керівництвом ТО ГУДС, опрацьованих ТО ГУДС, од. 

4800 

1200 

2400 

3600 

4800 

2.4.10. Діяльність громадських експертних груп при ТО ГУДС 

- / II, IV квартали 

ТО ГУДС 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість проведених заходів, од. 

100 

50 

50 

100 

2.4.11. Організація та проведення міжнародної науково-практичної конференції "Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів виконавчої влади" 

- / IV квартали 

ТО ГУДС в Полтавській області 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

7,0 

Кількість проведених конференцій, од. 

2.4.12. Науково-практична конференція на тему: "Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення" 

- / IV квартали 

ТО ГУДС у Волинській області 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

5,0 

Кількість проведених конференцій, од. 

2.4.13. Організація стажування працівників структурних підрозділів ОДА, РДА, міських, районних, сільських та селищних рад, відповідальних за роботу з кадрами 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС в Донецькій області 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість осіб, залученої до програми стажування, осіб 

120 

40 

70 

90 

120 

2.4.14. Науково-практична конференція "Науково-практичні аспекти оптимізації управління діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування" 

- / IV квартали 

ТО ГУДС у Запорізькій області 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

5,0 

Кількість проведених конференцій, од. 

2.5. Забезпечення випуску друкованих видань з питань функціонування та розвитку державної служби 

2.5.1. Підготовка наукового фахового видання у галузі знань "Державне управління" - "Вісник державної служби" 

Щокварталу / - 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість номерів на рік, од. 

2.5.2. Підготовка та видання Публічної доповіді та Звіту про підсумки діяльності ГУДС у 2010 році 

- / I квартал 

Департамент модернізації державної служби 

Структурні підрозділи, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Школа вищого корпусу державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість найменувань друкованих видань, од. 

2.5.3. Підготовка та видання інформаційно-аналітичних та презентаційно-пропагандистських матеріалів з питань адаптації державної служби до стандартів ЄС 

Щокварталу / - 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Структурні підрозділи ГУДС, ТО ГУДС, організації, визначені за результатами відбору 

6122030 

В межах кошторису Центру 

Кількість найменувань друкованих видань з питань адаптації державної служби до стандартів ЄС, од. 

20 

15 

20 

Міжнародна технічна допомога DANIDA 

В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

6122030 (Спецфонд) 

17,2 

6122030 (Спецфонд) 

44,0 

ТО ГУДС 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість поданих аналітичних матеріалів з актуальних питань розвитку регіонів для опублікування в електронному інформаційному бюлетені з питань державної служби, од. 

300 

75 

150 

225 

300 

2.6. Проведення щорічних загальнонаціональних конкурсів у сфері державної служби 

2.6.1. Проведення щорічного конкурсу "Приязна адміністрація" у 2010 - 2011 роках 

- / II квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи,
ТО ГУДС 

6122030 

115,6 

Частка міністерств, ЦОВВ та місцевих органів виконавчої влади, що поліпшили умови та якість обслуговування громадян протягом останніх 12 місяців завдяки участі у конкурсі, від загальної кількості учасників конкурсу у 2010 - 2011 роках, % 

30 

30 

30 

30 

- / I квартал 

Кількість міністерств, ЦОВВ та місцевих органів виконавчої влади, які візьмуть участь у конкурсі у 2010 - 2011 роках, од. 

50 

50 

50 

50 

50 

- / I, II квартали 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, ТО ГУДС 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи 

Кількість повідомлень у ЗМІ, од. 

52 

26 

52 

52 

52 

- / I квартал 

ТО ГУДС 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість районних державних адміністрацій та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, які візьмуть участь у конкурсі у 2010 - 2011 роках, од. 

953 

953 

953 

953 

953 

2.6.2. Поширення кращого досвіду надання адміністративних послуг органами виконавчої влади за підсумками конкурсу "Приязна адміністрація" у 2010 - 2011 роках 

- / II квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи,
ТО ГУДС 

6122030 

120,0 

Кількість комунікативних заходів, проведених у м. Києві, од. 

- / II квартал 

Кількість комунікативних заходів, проведених в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, од. 

- / III квартал 

Кількість публікацій, од. 

2.6.3. Проведення щорічного конкурсу "Приязна адміністрація" у 2011 - 2012 роках 

- / IV квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи,
ТО ГУДС 

6122030 

115,6 

Кількість міністерств, ЦОВВ та місцевих органів виконавчої влади, які візьмуть участь у конкурсі у 2011 - 2012 роках, од. 

50 

50 

- / III, IV квартали 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, ТО ГУДС 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи 

6122030 

В межах кошторису Центру 

Кількість повідомлень у засобах масової інформації од. 

52 

26 

52 

- / I квартал 

ТО ГУДС 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість районних державних адміністрацій та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, які візьмуть участь у конкурсі у 2011 - 2012 роках, од. 

800 

800 

800 

800 

800 

2.6.4. Організація проведення Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців АР Крим, областей, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 

- / II квартал 

Адміністративно-фінансовий департамент 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість державних службовців, які візьмуть участь у змаганнях, осіб 

43000 

43000 

43000 

43000 

- / II квартал 

ТО ГУДС 

Загальна кількість державних службовців, які взяли участь у змаганнях, % від працюючих державних службовців у регіоні, % 

25 

25 

25 

25 

2.7. Координація діяльності ТО ГУДС 

2.7.1. Ефективність діяльності ТО ГУДС за результатами їх рейтингового оцінювання 

- / II квартал 

ТО ГУДС 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість ТО ГУДС, які досягли показника ефективності діяльності (85 %) відповідно до результатів рейтингового оцінювання діяльності ТО ГУДС, од. 

2.7.2. Контроль за виконанням запланованих показників за результатами аналізу інформаційних карток щотижневого моніторингу діяльності ТО ГУДС 

Щокварталу / - 

Департамент модернізації державної служби 

ТО ГУДС 

Частка заходів, виконаних ТО ГУДС, % 

100 

100 

100 

100 

100 

2.7.3. Висвітлення діяльності ТО ГУДС на власних веб-сайтах 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Департамент модернізації державної служби 

Частка інформаційних повідомлень про реалізацію заходів ТО ГУДС, розміщених на веб-сайтах, від загальної кількості таких заходів, % 

50 

50 

50 

50 

50 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість ТО ГУДС, які досягли показника базового бала (9) відповідно до Методики рейтингового оцінювання роботи ТО ГУДС із власними веб-сайтами, од 

20 

10 

15 

20 

Ціль 3. Реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

3.1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення 

3.1.1. Розроблення та прийняття нормативно-правових актів з питань реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Щокварталу / - 

Управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Юридичний департамент 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість розроблених нормативно-правових актів, од. 

3.2. Удосконалення системи підготовки державних службовців, що займають посади V - VII категорії, у галузі знань "Державне управління" 

3.2.1. Організація та проведення заходів з удосконалення системи підготовки державних службовців, що займають посади V - VII категорій, у галузі знань "Державне управління" 

- / III, IV квартали 

Управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку державних службовців, що займають посади V - VII категорій, за спеціальністю "Державна служба" в галузі знань "Державне управління", відібрані на конкурсні основі (далі - ВНЗ, відібрані на конкурсній основі), ТО ГУДС 

6121020 

В межах видатків на підготовку державних службовців, що займають посади V - VII категорій, за спеціальністю "Державна служба" в галузі знань "Державне управління" 

Кількість семінарів, круглих столів, од. 

Щокварталу / - 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість інформаційно-аналітичних документів, од. 

- / III квартал 

Кількість ВНЗ - учасників реалізації пілотного проекту щодо впровадження дистанційної освіти у системі підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління", од. 

3.2.2 Організація конкурсного відбору вищих навчальних закладів для здійснення підготовки магістрів у галузі знань "Державне управління" 

- / І квартал 

Кількість засідань конкурсної комісії для відбору вищих навчальних закладів, од. 

3.2.3. Оптимізація мережі вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку державних службовців, що займають посади V - VII категорій, за спеціальністю "Державна служба" у галузі знань "Державне управління" 

- / III квартал 

6121020 

Відповідно до розподілу державного замовлення 

Кількість ВНЗ, вперше залучених до виконання державного замовлення на підготовку державних службовців, що займають посади V - VII категорії, за спеціальністю "Державна служба" у галузі знань "Державне управління", од. 

3.2.4. Організаційне забезпечення Експертно-координаційної ради з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і методичного проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 

- / IV квартал 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість засідань Експертно-координаційної ради, од. 

3.3. Підготовка державних службовців, що займають посади V - VII категорії, у галузі знань "Державне управління" 

3.3.1. Організація підготовки державних службовців, що займають посади V - VII категорій, за спеціальністю "Державна служба" у галузі знань "Державне управління" 

- / III квартал 

Управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

ВНЗ, відібрані на конкурсній основі 

6121020 

19070,3 

Кількість підготовлених магістрів (випуск) денної форми навчання, осіб 

292 

292 

292 

- / III квартал 

Кількість підготовлених магістрів (випуск) заочної форми навчання, осіб 

1065 

1065 

1065 

- / III квартал 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість опрацьованих акредитаційних справ, од. 

- / III квартал 

Кількість опрацьованих ліцензійних справ, од. 

3.3.2. Організація підготовки державних службовців, що займають посади V - VII категорії, за спеціальністю "Державне управління" у галузі знань "Державне управління" в Національній академії державного управління при Президентові України 

- / І квартал 

Управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Національна академія державного управління при Президентові України (далі - НАДУ) 

6121020 

10823,0 

Кількість підготовлених магістрів (випуск) денної форми навчання, осіб 

53 

53 

53 

53 

53 

- / І квартал 

Кількість підготовлених магістрів (випуск) вечірньої форми навчання, осіб 

101 

101 

101 

101 

101 

- / І квартал 

Кількість підготовлених магістрів (випуск) заочної форми навчання, осіб 

549 

549 

549 

549 

549 

3.4. Підвищення кваліфікації державних службовців, що займають посади I - IV категорії, та посадових осіб місцевого самоврядування 

3.4.1. Організація підвищення кваліфікації державних службовців, що займають посади I - IV категорій, та посадових осіб місцевого самоврядування 

Щокварталу / - 

НАДУ 

6121020 

3668,4 

Кількість державних службовців, що займають посади I - IV категорії, та посадових осіб місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію на початок наступного періоду, осіб 

5760 

1100 

2800 

3900 

5760 

3.4.2. Сприяння ліцензуванню ЦППК 

- / III квартал 

ТО ГУДС 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість опрацьованих ліцензійних справ ЦППК, од. 

3.4.3. Моніторинг стану підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

- / II, III, IV квартали 

Кількість інформаційно-аналітичних матеріалів з питань стану підвищення кваліфікації, од. 

- / III, IV квартали 

Кількість семінарів для працівників ЦППК, од. 

3.5. Підвищення кваліфікації державних службовців II - VII категорій посад в рамках щорічного конкурсу "Кращий державний службовець" 

3.5.1. Організація заходів з підвищення кваліфікації державних службовців в рамках щорічного конкурсу "Кращий державний службовець" 

- / I, II, IV квартали 

Управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи, ТО ГУДС, ЦППК, НАДУ, Академія муніципального управління (за згодою) 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість державних службовців центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, які взяли участь у конкурсі, осіб 

1570 

1500 

1550 

1550 

1570 

- / I, II, IV квартали 

ТО ГУДС 

Управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Кількість державних службовців місцевих органів виконавчої влади, які взяли участь у конкурсі (за окремим планом), осіб 

8080 

7000 

8010 

8010 

8080 

3.6. Підтримка розвитку та вдосконалення системи підготовки державних службовців в Україні в рамках реалізації проекту Twinning 

3.6.1. Проведення круглих столів 

- / II, IV квартали 

Управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Центр адаптації
державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість круглих столів, од. 

3.6.2. Проведення засідань робочих груп 

- / II, IV квартали 

Кількість робочих груп, од. 

3.6.3. Розроблення проекту стратегії підготовки державних службовців 

- / IV квартал 

Кількість проектів нормативно-правових актів, од. 

3.7. Реалізація плану заходів на 2011 рік з виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008 - 2011 роки 

3.7.1. Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської та світової інтеграції 

- / II, III, IV квартали 

Школа вищого корпусу державної служби 

Структурні підрозділи ГУДС, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, ТО ГУДС, ВНЗ, залучені до реалізації програми 

6121030 

5773,4 

Кількість державних службовців, які здійснили підвищення кваліфікації, осіб 

5119 

200 

2000 

5119 

3.7.2. Затвердження методичних рекомендацій з вивчення навчальних потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції 

- / I квартал 

Школа вищого корпусу державної служби 

6121030 

В межах кошторису Школи 

Кількість методичних рекомендацій, од. 

3.7.3. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України 

- / II квартал 

Школа вищого корпусу державної служби 

6121030
 
Міжнародна технічна допомога UEPLAC 

В межах кошторису Школи
 
В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість розроблених концепцій, од. 

Ціль 4. Створення системи професійного розвитку для державних службовців, що займають посади I - II категорій (вищий корпус державної служби) на центральному та регіональному рівні 

4.1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення з питань становлення і розвитку професійного вищого корпусу державної служби, процедури добору на посади вищого корпусу державної служби та оцінювання його службової діяльності 

4.1.1. Розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері професійного розвитку вищого корпусу державної служби з питань розвитку управління персоналом, оцінювання результатів діяльності вищого корпусу державної служби 

Щокварталу / - 

Школа вищого корпусу державної служби, 

Юридичний департамент,
 
проект "Реформування управління персоналом у системі державної служби України" 

6122050
 
Міжнародна технічна допомога CIDA 

В межах кошторису Школи
 
В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість розроблених нормативно-правових актів з питань розвитку управління персоналом, оцінювання результатів діяльності вищого корпусу державної служби, од. 

4.2. Реалізація тренінгових програм для вищого корпусу державної служби 

4.2.1. Розроблення методики оцінки навчальних потреб вищого корпусу державної служби 

- / II квартал 

Школа вищого корпусу державної служби 

Юридичний департамент,
 
проект "Реформування управління персоналом у системі державної служби України" 

6122050
 
Міжнародна технічна допомога CIDA 

В межах кошторису Школи
 
В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість розроблених методик, од. 

4.2.2. Підготовка та виконання тренінгових програм з питань управлінського та професійного розвитку для вищого корпусу державної служби на центральному та регіональному рівні 

- / I квартал 

проекти "Реформування управління персоналом у системі державної служби України" та "Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні" 

6122050
 
Міжнародна технічна допомога CIDA та DANIDA 

В межах кошторису Школи
 
В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість розроблених тренінгових програм, од. 

Щокварталу / - 

Кількість розроблених тренінгових модулів, од. 

12 

10 

12 

Щокварталу / - 

Кількість проведених тренінгових заходів, од. 

47 

24 

33 

47 

Щокварталу / - 

Кількість державних службовців, які взяли участь у тренінгових заходах, осіб 

260 

40 

200 

220 

260 

- / II, III квартали 

Кількість комунікативних заходів з розвитку мережі державних службовців, од. 

Кількість державних службовців, які взяли участь у комунікативних заходах, осіб 

105 

35 

70 

105 

4.3. Запровадження нових підходів до управління персоналом вищого корпусу державної служби 

4.3.1. Визначення основних критеріїв аналізу роботи на посадах вищого корпусу державної служби, підготовка описів критеріїв та їх рівнів 

- / IV квартал 

Школа вищого корпусу державної служби 

6122050
 
Міжнародна технічна допомога CIDA 

В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість підготовлених описів, од. 

4.3.2. Розроблення проекту методики збору інформації для аналізу робіт на посадах вищого корпусу державної служби на основі критеріїв для визначення груп посад та підготовка проекту структури типового паспорту посади 

- / IV квартал 

Школа вищого корпусу державної служби 

6122050
 
Міжнародна технічна допомога CIDA 

В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість проектів методик збору інформації, од. 

Кількість проектів структури типових паспортів посад, од 

4.3.3. Розроблення проекту порядку оцінювання результатів службової діяльності осіб, що займають посади вищого корпусу державної служби, та проекту методичних рекомендацій щодо застосування порядку оцінювання 

- / IV квартал 

Школа вищого корпусу державної служби 

  

6122050
 
Міжнародна технічна допомога CIDA 

В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість проектів порядку оцінювання, од. 

4.4. Інституційний розвиток вищого корпусу державної служби 

4.4.1. Розроблення пропозицій про внесення змін до Порядку організації і проведення Школою вищого корпусу державної служби тренінгів для державних службовців I - II категорій посад щодо покладання на Школу вищого корпусу державної служби функції розроблення, системного оновлення та виконання тренінгових програм для вищого корпусу державної служби 

- / III квартал 

Школа вищого корпусу державної служби 

6122050 

2646,7 

Кількість розроблених пропозицій, од. 

4.4.2. Розроблення пропозицій щодо реалізації тренінгових заходів для державних службовців вищого корпусу України та країн регіону "Східного партнерства" з питань адміністративної реформи 

- / III квартал 

Кількість розроблених пропозицій, од. 

Ціль 5. Запобігання проявам корупції на державній службі 

5.1. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства 

5.1.1. Проведення семінарів, тренінгів та круглих столів з питань запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування і з питань професійної етики державних службовців 

- / II, III, IV квартали 

Юридичний департамент 

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість семінарів з питань запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування і з питань професійної етики державних службовців, од. 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Департамент модернізації державної служби, Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість тренінгів, семінарів, круглих столів, од. 

600 

50 

250 

500 

600 

5.1.2. Проведення комплексних перевірок щодо дотримання вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства у: 

  

Юридичний департамент 

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування,
 
Управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,
 
ТО ГУДС у Одеській області 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість комплексних перевірок, од. 

Міністерстві культури України 

лютий 

Міністерстві юстиції України 

березень 

Державній службі фінансового моніторингу України 

травень 

Одеській обласній державній адміністрації 

липень 

Державній фінансовій інспекції України 

вересень 

Державній службі статистики України 

листопад 

5.1.3. Проведення перевірок за запитами та зверненнями щодо дотримання вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства 

Щокварталу / - 

Юридичний департамент 

Структурні підрозділи, ТО ГУДС 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість перевірок, проведених центральним апаратом ГУДС, од. 

20 

10 

15 

20 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

Кількість перевірок, проведених ТО ГУДС, од. 

400 

100 

200 

300 

400 

5.1.4. Проведення службових розслідувань з питань додержання державними службовцями законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією, а також фактів порушення етики поведінки державного службовця 

Щокварталу / - 

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування 

Структурні підрозділи, ТО ГУДС 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість службових розслідувань, од. 

10 

10 

5.1.5. Проведення спеціальних перевірок відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців 

Щокварталу / - 

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість спеціальних перевірок, од. 

300 

50 

150 

250 

300 

5.1.6. Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією 

Щокварталу / - 

Управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Національна академія внутрішніх справ,
ЦППК 

6121020 

4582,2 

Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію, осіб 

12598 

300 

800 

6200 

12598 

Ціль 6. Реформування системи надання адміністративних послуг 

6.1. Реформування системи надання адміністративних послуг на місцевому рівні 

6.1.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо розроблення регламентів надання адміністративних послуг та затвердження відповідної Методики 

- / II квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Департамент модернізації державної служби 

6122030
 
Міжнародна технічна допомога DANIDA 

В межах кошторису Центру
 
В межах кошторису проекту міжнародної технічної допомоги 

Кількість проектів нормативно-правових актів, од. 

6.1.2. Реалізація пілотного проекту щодо надання адміністративних послуг 

- / IV квартал 

Кількість розроблених регламентів надання адміністративних послуг, од. 

10 

10 

10 

6.1.3. Формування пропозицій щодо внесення змін до законодавства стосовно надання адміністративних послуг за допомогою інтернет-технологій 

- / II квартал 

ТО ГУДС у Донецькій (скликання), Вінницькій, Полтавській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість пропозицій, од. 

6.1.4. Організація проведення системних обстежень райдержадміністрацій щодо стану інформатизації та надання адміністративних послуг 

- / II квартал 

ТО ГУДС 

Кількість аналітичних звітів, од. 

25 

25 

25 

25 

6.1.5. Супроводження експериментального впровадження автоматизованої системи надання адміністративних послуг (далі -
АС НАП) 

- / III квартал 

ТО ГУДС у Вінницькій області 

Кількість аналітичних звітів за результатами експериментального впровадження АС НАП, од. 

6.1.6. Підготовка пропозицій до Типового проекту АС НАП щодо подальшого впровадження 

- / IV квартал 

ТО ГУДС у Вінницькій області 

Кількість пропозицій щодо типового проекту АС НАП, од. 

Ціль 7. Створення інформаційно-аналітичної системи функціонального управління державною службою (ІАС ФУДС) 

7.1. Розроблення технічного завдання на створення ІАС ФУДС, макета ядра та компонентів автоматизації кадрового обліку 

7.1.1 Розроблення технічного завдання на ІАС ФУДС з урахуванням вимог до комплексної системи захисту інформації 

- / III квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Департамент модернізації державної служби 

6122060 

830,0 

Кількість технічних завдань, од. 

- / II, III квартали 

Кількість наукових розробок, од. 

7.1.2 Створення компоненту автоматизованого кадрового обліку за веб-технологією в обсязі функцій системи "Кадри, вер. 7.3" 

- / III квартал 

Кількість автоматизованих функцій підтримки груп наказів, од. 

7.1.3 Створення макету ядра ІАС ФУДС в складі серверів додатків та бази даних, терміналів доступу працівника кадрової служби та адміністратора системи 

- / III квартал 

Кількість створених макетів, од. 

7.2. Імпорт даних з системи "Картка" та верифікація даних стосовно державних службовців 

7.2.1 Розроблення тимчасового модуля верифікації електронних особових карток державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

- / II квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Департамент модернізації державної служби 

6122060 

90,0 

Кількість модулів імпорту та верифікації електронних особових карток державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, од. 

7.2.2 Імпорт електронних карток державних службовців, що займають посади I - III категорії 

- / III квартал 

Частка імпорту даних електронних карток державних службовців, що займають посади I - III категорії, % 

100 

100 

100 

7.2.3. Імпорт даних електронних карток державних службовців, що займають посади IV - VII категорії 

- / III, IV квартали 

Частка імпорту даних електронних карток державних службовців, що займають посади IV - VII категорії, % 

100 

20 

100 

- / II квартал 

Кількість розроблених методик 

7.3. Інтеграція та забезпечення доступу до єдиних довідників ІАС ФУДС 

7.3.1 Розроблення веб-компонентів адміністрування довідників та первинне їх наповнення. Забезпечення доступу до єдиних довідників з ядра та веб-порталу ІАС ФУДС через інтерфейс прикладного програмування (АРІ-інтерфейс) 

- / I, II, III квартали 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Департамент модернізації державної служби 

6122060 

80,0 

Кількість наукових розробок, од. 

- / I, II, III квартали 

Кількість створених та введених в дію автоматизованих довідників, од. 

- / II, III квартали 

Кількість науково-прикладних розробок, результати яких будуть впроваджені у практику діяльності органів виконавчої влади, од. 

7.4. Розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби 

7.4.1. Створення закритої термінальної корпоративної інформаційно-телекомунікаційної мережі ГУДС на основі технологій побудови віртуальних термінальних каналів зв'язку у складі центрального апарату ГУДС 

- / I квартал 

Департамент модернізації державної служби 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Школа вищого корпусу державної служби
ТО ГУДС 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Частка ТО ГУДС, інтегрованих до корпоративної інформаційно-
телекомунікаційної мережі, % 

100 

100 

100 

100 

100 

Щокварталу / - 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6122060 

Не передбачено бюджетом (потреба - 604,0) 

Кількість терміналізованих робочих місць, од. 

121 

40 

80 

121 

7.4.2. Розвиток IP-інфраструктури для забезпечення сучасних методів взаємодії державних службовців 

- / II квартал 

Департамент модернізації державної служби 

ТО ГУДС 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Частка ТО ГУДС, підключених до підсистеми трансляції презентацій, % 

100 

100 

100 

100 

- / II, III, IV квартали 

Частка ТО ГУДС, у яких проведено адаптацію IP-телефонії, % 

100 

25 

50 

100 

7.4.3. Модернізація інформаційних ресурсів офіційного веб-сайту Головдержслужби з урахуванням розвитку веб-ресурсів територіальних органів для надання інформаційних послуг 

- / III, IV квартали 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Департамент модернізації державної служби, ТО ГУДС 

6122060 

Не передбачено бюджетом (потреба - 384,0) 

Кількість впроваджених публічних модулів створюваного веб-порталу, од. 

Відсоток інтегрованих ресурсів, тис. од. 

100 

25 

100 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Департамент модернізації державної служби 

6122040 

Не передбачено бюджетом (потреба - 350,0) 

Кількість електронних експозицій у віртуальному музеї ГУДС, доступних для онлайн відвідування, од. 

10 

10 

Щокварталу / - 

Департамент модернізації державної служби 

ТО ГУДС 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість відвідувачів офіційного веб-сайту, тис. од. 

350 

80 

145 

230 

350 

Кількість переглянутих сторінок, тис. од. 

6 000 

2000 

3000 

4000 

6000 

Ціль 8. Впровадження технологій електронного урядування 

8.1. Удосконалення нормативно-правової бази 

8.1.1. Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо надання електронних адміністративних послуг 

- / IV квартал 

Департамент модернізації державної служби 

Юридичний департамент 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість проектів нормативно-правових актів, од. 

8.2. Впровадження інтегрованого електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису на базі захищеної системи електронного документообігу 

8.2.1. Побудова комплексної системи захисту інформації на базі відомчої системи електронного документообігу ГУДС 

- / III квартал 

Департамент модернізації державної служби 

Структурні підрозділи, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Школа вищого корпусу державної служби, ТО ГУДС 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість робочих місць, охоплених КСЗІ, од. 

433 

433 

433 

8.2.2. Підтримка використання системи діловодства та контролю виконавської дисципліни в центральному апараті ГУДС, її територіальних органах та підвідомчих установах 

- / I, IV квартали 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Відсоток документів, проходження яких здійснюється в електронному вигляді відносно загальної кількості документів, що опрацьовуються ГУДС, % 

100 

98 

98 

98 

100 

Ціль 9. Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби та з питань державного управління 

9.1. Співробітництво і виконання спільних заходів у рамках міжурядових та міжвідомчих договорів про співробітництво у сфері державної служби з питань державного управління та адміністративної реформи, зокрема, в рамках реалізації у 2010 році Стратегії міжнародного співробітництва Головдержслужби України на 2009 - 2011 роки 

9.1.1. Поглиблення та розширення співпраці з державними органами - партнерами ГУДС з інших країн 

- / II, III, IV квартали 

Департамент модернізації державної служби 

Департамент модернізації державної служби 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість підписаних угод або інших двосторонніх документів, од. 

9.1.2.Координація проектів міжнародної технічної допомоги 

- / I, II, IV квартали 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Структурні підрозділи ГУДС, Школа вищого корпусу державної служби 

6122030 

В межах кошторису Центру 

Кількість засідань наглядових рад проектів, од. 

- / I, II квартали 

Кількість міжнародних проектів з питань державного управління та державної служби, од. 

9.2. Посилення ролі України у міжнародних організаціях, що беруть участь у вирішенні питань державного управління та державної служби, зокрема, в рамках реалізації у 2011 році Стратегії міжнародного співробітництва Головдержслужби України на 2009 - 2011 роки 

9.2.1. Участь у засіданнях Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) 

- / II, IV квартали 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Департамент модернізації державної служби 

6122030 

В межах кошторису Центру
100,0 (сплата членських внесків до бюджету ОЕСР) 

Кількість міжнародних заходів у сфері державного управління у яких взяли участь представники ГУДС, од. 

9.2.2. Участь у 43-му та 44-му засіданнях Комітету з питань державного управління (ОЕСР) 

- / II, IV квартали 

Ціль 10. Підтримка, модернізація діяльності та удосконалення системи управління якістю Головдержслужби та її територіальних органів 

10.1. Модернізація діяльності в рамках проекту Twinning "Підтримка розвитку державної служби в Україні" 

10.1.1. Проведення інституціонального аналізу 

- / III квартал 

Департамент модернізації державної служби 

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування, Юридичний департамент, Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість рекомендацій щодо оновлення структури ГУДС, од. 

10.1.2. Розробка середньострокових планів управління персоналом 

- / IV квартал 

Кількість проектів середньострокових планів, од. 

10.1.3. Розроблення проекту Комунікативної стратегії 

- / IV квартал 

Кількість проектів Комунікативної стратегії, од. 

10.1.4. Здійснення комунікативних заходів 

- / II, III, IV квартали 

Кількість зустрічей, семінарів та експертних обговорень, од. 

10 

10 

10.2. Забезпечення діяльності та удосконалення системи управління якістю ГУДС та ТО ГУДС 

10.2.1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності ГУДС 

Щокварталу / - 

Адміністративно-фінансовий департамент 

Структурні підрозділи ГУДС 

6121010 

3931,7 

Стан своєчасної оплати за енергоресурси, % 

100 

100 

100 

100 

100 

Щокварталу / - 

Стан виконання заходів з профілактичного ремонту та технічного обслуговування інженерної мережі (вода, електроенергія, опалення), % 

100 

100 

100 

100 

100 

- / I, II, III квартали 

Кількість укладених договорів щодо утримання центрального апарату, од. 

30 

14 

30 

30 

- / II квартал 

Частка договорів, що залишилася без оплати до загальної кількості, % 

- / I квартал 

Кількість підготовлених паспортів бюджетних програм, од. 

Щокварталу / - 

Кількість звітів про виконання паспортів бюджетних програм, од. 

- / III квартал 

Кількість бюджетних запитів ГУДС на 2012 рік, од. 

Щокварталу / - 

Кількість актів перевірок щодо цільового використання бюджетних коштів у ТО ГУДС та ВНЗ, відібраних на конкурсній основі, од. 

15 

10 

15 

10.2.2. Удосконалення системи управління якістю в ГУДС та ТО ГУДС 

- / III квартал 

Департамент модернізації державної служби 

Структурні підрозділи ГУДС,

ТО ГУДС, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Школа вищого корпусу державної служби, Українська асоціація якості (за згодою) 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість внутрішніх аудитів у центральному апараті ГУДС, Школі вищого корпусу державної служби, Центрі адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та ТО ГУДС, од. 

28 

28 

28 

- / IV квартал 

10,0 

Кількість наглядових аудитів, од. 

10.2.3. Підвищення кваліфікації державних службовців з питань впровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади 

- / III квартал 

Департамент модернізації державної служби 

6121020 

98,0 

Кількість державних службовців, що пройшли підвищення кваліфікації з питань впровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади, осіб 

190 

190 

190 

10.2.4. Проведення семінарів, лекцій, навчань з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість семінарів, лекцій, навчань, од. 

100 

25 

50 

75 

100 

Ціль 11. Посилення в органах виконавчої влади інституційної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire) 

11.1. Організація наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби та з питань її адаптації до стандартів Європейського Союзу 

11.1.1. Супроводження виконання наукових досліджень та прикладних розробок 

- / II, III, IV квартали 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Структурні підрозділи ГУДС, Школа вищого корпусу державної служби 

6122040 

1813,2 

Кількість науково-прикладних досліджень та розробок, од. 

- / II, III квартали 

Кількість науково-прикладних розробок, од. 

Кількість науково-прикладних розробок результати яких будуть впроваджені в практику діяльності органів виконавчої влади, од. 

11.2. Застосування інструментів інституціональної розбудови Twinning,TAIEX, SIGMA та забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning 

11.2.1. Координація інструменту Twinning 

- / I, III квартали 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6122030 

350,0 

Кількість практичних семінарів для державних службовців щодо інструменту Twinning, од. 

- / I квартал 

Кількість опрацьованих та включених до Робочого плану проектів Twinning, од. 

37 

37 

37 

37 

37 

- / II, IV квартали 

Кількість опрацьованих заявок на участь у проекті Twinning, од. 

20 

18 

18 

20 

Щокварталу / - 

Кількість зустрічей, семінарів та експертних обговорень, од. 

200 

50 

100 

150 

200 

- / I квартал 

Кількість органів державної влади, що беруть участь у підготовці та реалізації проектів Twinning на початок періоду, од. 

37 

37 

37 

37 

37 

- / III квартал 

Кількість конференцій, од. 

Щокварталу / - 

Кількість проектів Twinning, що будуть реалізовуватися у поточному році, од. 

Щокварталу / - 

Кількість підготовлених аналітичних, інформаційних матеріалів у рамках координації проектів Twinning, од. 

100 

25 

50 

75 

100 

11.2.2. Координація інструменту TAIEX 

Щокварталу / - 

Центр адаптації
державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Кількість проведених заходів TAIEX, од. 

50 

15 

30 

40 

50 

  

Кількість державних установ, що прийняли участь у заходах TAIEX, од. 

100 

30 

80 

90 

100 

Щокварталу / - 

Кількість державних службовців, що взяли участь у заходах інструменту TAIEX, осіб 

2000 

500 

1000 

1500 

2000 

Щокварталу / - 

Кількість підготовлених та направлених заявок до Європейської Комісії щодо участі у заходах TAIEX у поточному році, од. 

100 

30 

60 

70 

100 

11.2.3. Координація інструменту SIGMA 

Щокварталу / - 

Центр адаптації
державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Кількість заходів, проведених за участі експертів SIGMA, од. 

11.2.4. Координація інструменту TAIEX в ТО ГУДС 

Щокварталу / - 

ТО ГУДС 

6121010 

В межах кошторису ГУДС 

Кількість проведених роз'яснень щодо використання інструменту TAIEX, од 

500 

125 

250 

375 

500 

Кількість залучених органів, од. 

500 

125 

250 

375 

500 

Кількість учасників заходів, осіб 

2000 

500 

1000 

1500 

2000 

Кількість розміщеної на сайтах ТО ГУДС інформації про зазначені заходи, од. 

500 

125 

250 

375 

500 

11.3. Підготовка проекту бюджетної підтримки Європейської Комісії у сфері реформування державного управління та державної служби 

11.3.1. Підготовка спільно з Європейською Комісією Угоди про фінансування пріоритетних сфер з боку Європейського Союзу 

- / IV квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Департамент модернізації державної служби 

6122030 

В межах кошторису Центру 

Кількість проектів угод, од. 

11.3.2. Проведення комунікативних заходів 

Щокварталу / - 

Кількість зустрічей, нарад, інших комунікативних заходів, од. 

20 

10 

15 

20 

11.3.3. Створення міжвідомчої моніторингової групи з питань підготовки проекту бюджетної підтримки Європейської Комісії 

- / III, IV квартали 

Кількість груп, од. 

11.3.4. Розроблення проекту технічного завдання для проекту підтримки реалізації бюджетної підтримки 

- / IV квартал 

Кількість технічних завдань, од. 

11.4. Реалізація програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство" (далі - програма СІВ) у сферах, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 N 2078-р 

11.4.1. Підготовка планів інституційних реформ для виконання програми СІВ 

- / I, II квартали 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6122030
(Спецфонд) 

22,0 

Кількість планів інституційної розбудови, од. 

11.4.2. Проведення комунікативних заходів 

Щокварталу / - 

6122030 

В межах кошторису Центру 

Кількість зустрічей, нарад, інших комунікативних заходів, од. 

20 

10 

15 

20 

11.4.3. Підтримка розроблення технічних завдань для проектів технічної допомоги /Twinning/TAIEX/ постачання 

- / III, IV квартали 

Кількість технічних завдань, од. 

11.5. Участь самоврядних професійних асоціацій у використанні інструменту TAIEX 

11.5.1. Проведення наради щодо залучення самоврядних професійних асоціацій до використання інструменту TAIEX 

- / II квартал 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

6122030 

В межах кошторису Центру 

Кількість проведених нарад, од. 

11.5.2. Створення бази даних самоврядних професійних асоціацій України 

- / I квартал 

Кількість баз даних, од. 

11.5.3. Координація підготовки та проведення заходів TAIEX для самоврядних професійних асоціацій 

- / III, IV квартали 

Кількість направлених заявок, од. 

12 

12 

- / IV квартал 

Кількість погоджених заявок, од. 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали