Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 грудня 2014 року N 1195

Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу

З метою реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року N 774-р (Розпорядження N 774-р), в частині запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Структуру кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасову класифікацію видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.

2. Департаменту місцевих бюджетів (Кузькін Є. Ю.) забезпечити доведення цього наказу до місцевих фінансових органів для використання в роботі у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення щодо застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 14 лютого 2011 року N 97 "Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів";

від 26 липня 2013 року N 705 "Про затвердження Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (Наказ N 705).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Уманського І. І.

 

Міністр

О. Шлапак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 грудня 2014 року N 1195

Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

1

2

3

4

Пояснення

ХХ

Х

ХХХ

Х

 

ХХ

0

000

0

Головний розпорядник (код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 96))

ХХ

Х

000

0

Відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника.
Якщо відповідальним виконавцем бюджетної програми є безпосередньо головний розпорядник бюджетних коштів, то третім знаком коду проставляється цифра "1", для визначення інших відповідальних виконавців використовуються цифри від "2" до "9" в межах одного головного розпорядника.
Відповідальні виконавці у розрізі підпрограм бюджетної програми не визначаються, а третім знаком коду підпрограми проставляється цифра "0"

ХХ

Х

ХХХ

Х

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується наказом Мінфіну, складається з 4-х цифр, які відображають номер бюджетної програми та номер підпрограми

ХХ

Х

ХХХ

0

Номер програми. Параметри визначаються у Типовій програмній класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

ХХ

Х

ХХХ

Х

Номер підпрограми, який використовується для ідентифікації підпрограм, сформованих у межах відповідних бюджетних програм:
  цифра "0" присвоюється всім бюджетним програмам (незалежно від того, поділяються вони на підпрограми чи ні);
  номер підпрограми від 1 до 9 визначається в межах конкретної бюджетної програми у разі її поділу на підпрограми

Відповідно до вимог частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах.

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується з урахуванням вимог Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується Міністерством фінансів України.

 

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 грудня 2014 року N 1195

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТПКВКМБ / ТКВКБМС)

Код за (ТПКВКМБ / ТКВКБМС)

Назва коду за ТПКВКМБ / ТКВКБМС

КФК, що відповідає цьому коду

0100

Державне управління

 

0120

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим

0111

0130

Забезпечення діяльності депутатів Автономної Республіки Крим

0111

0140

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим

0112

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим

0111

0160

Керівництво і управління у відповідній сфері в Автономній Республіці Крим

0111

0170

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

0111

0180

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

0111

0190

Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві

0111

1000

Освіта

 

1010

Дошкільна освіта

0910

1020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0921

1030

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

0921

1040

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

0922

1050

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

0922

1060

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

0910

1070

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

0922

1080

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

0922

1090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0960

1100

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

0930

1110

Підготовка кадрів професійно-технічними училищами соціальної реабілітації

0930

1120

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

0941

1130

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

0942

1140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

0950

1150

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти

0950

1160

Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників

0970

1170

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

0990

1180

Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями

0990

1190

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

0990

1200

Здійснення централізованого господарського обслуговування

0990

1210

Утримання інших закладів освіти

0990

1220*

Інші освітні програми

0990

1230

Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

0990

2000

Охорона здоров'я

 

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0731

2020

Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями

0731

2030

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

0732

2040

Діагностика і лікування у клініках науково-дослідних інститутів

0732

2050

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

0733

2060

Санаторне лікування хворих на туберкульоз

0734

2070

Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

0734

2080

Санаторно-реабілітаційна допомога населенню

0734

2090

Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

0761

2100

Створення банків крові та її компонентів

0762

2110

Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню

0724

2120

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

0721

2130

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

0722

2140

Надання стоматологічної допомоги населенню

0722

2150

Первинна медико-санітарна допомога

0725

2160

Заходи боротьби з епідеміями

0740

2170

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

0740

2180

Первинна медична допомога населенню

0726

2190

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

0763

2200

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування

0763

2210

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

 

2211

Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики

0740

2212

Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

0763

2213

Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

0763

2214

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0763

2215

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

0763

2220*

Інші заходи в галузі охорони здоров'я

0763

2300**

Вторинна медична допомога населенню

 

2301**

Інтенсивна багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0731

2302**

Планова багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0731

2303**

Спеціалізована, відновна та паліативна стаціонарна медична допомога населенню

0732

2304**

Консультативно-діагностична допомога населенню

0721

2305**

Спеціалізована консультативно-діагностична допомога населенню

0722

2306**

Надання лікарсько-акушерської допомоги перинатальними центрами та пологовими будинками

0733

2400**

Третинна медична допомога населенню

 

2401**

Третинна багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0731

2402**

Високоспеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

0732

2403**

Високоспеціалізована консультативно-діагностична допомога населенню

0722

2404**

Надання високоспеціалізованої лікарсько-акушерської допомоги перинатальними центрами

0733

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

3011

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

1030

3012

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги

1030

3013

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

1070

3014

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

1070

3015

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

1070

3016

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1060

3017

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води

1060

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

 

3021

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

1030

3022

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

1030

3023

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

1070

3024

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива

1070

3025

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

1070

3026

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1060

3027

Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян

1060

3028

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

1060

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1030

3031

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

1030

3032

Надання інших пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури

1030

3033

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

1070

3034

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

1070

3035

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1070

3036

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1070

3037

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1070

3038

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

1070

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

 

3041

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1040

3042

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

1040

3043

Надання допомоги при народженні дитини

1040

3044

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1040

3045

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

1040

3046

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1040

3047

Надання допомоги при усиновленні дитини

1040

3048

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

1040

3049

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

1010

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1070

3060

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1070

3070

Виплата компенсації реабілітованим

1070

3080

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

1010

3090

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

1030

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

 

3101

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

1010

3102

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

1020

3103

Навчання та трудове влаштування інвалідів

1010

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1020

3105

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

1010

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

 

3111

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

1040

3112

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

1040

3120

Забезпечення соціальними послугами з довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійного способу життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

1020

3130

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

 

3131

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1040

3132

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1040

3133

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

1040

3134

Заходи державної політики з питань сім'ї

1040

3140

Заходи державної політики з питань молоді

1040

3150

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

1040

3160

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1040

3170

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з України

1070

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

3181

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

1010

3182

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

1010

3183

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп

1010

3190

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

1060

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

 

3201

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

1030

3202

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

1030

3210

Технічне та бухгалтерське обслуговування закладів та установ соціального захисту

 

3211

Здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

1090

3212

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері соціального захисту

1090

3220

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

1090

3230

Компенсація втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального

1070

3300*

Інші установи та заклади

1090

3400*

Інші видатки на соціальний захист населення

1090

3500*

Інші видатки

1040

4000

Культура і мистецтво

 

4010

Творчі спілки

0829

4020

Театри

0821

4030

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

0822

4040

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

0829

4050

Фінансова підтримка гастрольної діяльності

0829

4060

Бібліотеки

0824

4070

Музеї і виставки

0824

4080

Заповідники

0827

4090

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

0828

4100

Школи естетичного виховання дітей

0960

4110

Кінематографія

0823

4200*

Інші культурно-освітні заклади та заходи

0829

5000

Фізична культура і спорт

 

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

 

5011

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0810

5012

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0810

5020

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

 

5021

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

0810

5022

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0810

5023

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

0810

5024

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

0810

5025

Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

0810

5030

Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху

 

5031

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи

0810

5032

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств у проведенні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

0810

5033

Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства "Колос"

0810

5040

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів

 

5041

Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

0810

5042

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

0810

5050

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

0810

5060

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури

0810

5100*

Інші видатки

0810

6000

Житлово-комунальне господарство

 

6010

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

0610

6020

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

6021

Капітальний ремонт житлового фонду

0610

6022

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0610

6030

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

0610

6040

Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

0640

6050

Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства

 

6051

Забезпечення функціонування теплових мереж

0620

6052

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

0620

6053

Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

0620

6054

Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності

0620

6060

Благоустрій міст, сіл, селищ

0620

6070

Підтримка діяльності газових заводів та газової мережі

0432

6080

Підтримка діяльності готельного господарства

0470

6090

Забезпечення проведення берегоукріплювальних робіт

0511

6100

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

0620

6110

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

0620

6120

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

0620

6130

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

0620

6140

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

0640

6150

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

0640

6300

Будівництво

 

6310

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0490

6320

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

 

6321

Здешевлення вартості будівництва житла у молодіжних житлових комплексах

1060

6322

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів

1060

6323

Забезпечення здешевлення вартості будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення селянських (фермерських) господарств

1060

6324

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

1060

6330

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0921

6340

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

0922

6350

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

0960

6360

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю

0731

6370

Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високим ступенем готовності

0432

6380

Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

0732

6390

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

0453

6400

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності

0620

6410

Реалізація інвестиційних проектів

0470

6420

Збереження пам'яток історії та культури

 

6421

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

0829

6422

Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури

0829

6430

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

0443

6600

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

6610

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

0451

6620

Севастопольський морський торговельний порт

0452

6630

Регулювання цін на послуги метрополітену та міського електротранспорту

 

6631

Регулювання цін на послуги метрополітену

0453

6632

Регулювання цін на послуги міського електротранспорту

0453

6640

Інші заходи у сфері електротранспорту

0455

6650

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0456

6660

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

6661

Програми у сфері зв'язку

0460

6662

Національна програма інформатизації

0460

6700*

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

0460

6800*

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

0451

7000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

 

7010

Місцева пожежна охорона

0320

7020

Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи

0456

7030

Спеціальні приймальники-розподільники

0310

7040

Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду

0310

7050

Приймальники-розподільники для неповнолітніх

0310

7060

Адресно-довідкові бюро

0310

7100*

Інші правоохоронні заходи і заклади

0380

7200

Засоби масової інформації

 

7210

Підтримка засобів масової інформації

 

7211

Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

0830

7212

Підтримка періодичних видань (газет та журналів)

0830

7213

Підтримка книговидання

0830

7214

Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації" та моніторинг інформаційного середовища

0830

7300

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

 

7310

Проведення заходів із землеустрою

0421

7320

Програми у галузі лісового господарства і мисливства

0422

7330

Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства

0421

7400

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

 

7410

Заходи з енергозбереження

0470

7420

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

0490

7430

Платежі за кредитними угодами, укладеними під гарантії Уряду

0170

7440

Видатки на обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

0133

7450

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

0411

7460

Видатки на погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками та на поповнення їх капіталу

0411

7470

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

0490

7480

Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

0490

7490

Повернення коштів, наданих із бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування для виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

0490

7500*

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

0411

7600

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

 

7610

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

7611

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

0511

7612

Охорона і раціональне використання земель

0511

7613

Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів

0511

7620

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

0511

7630

Збереження природно-заповідного фонду

0520

7700*

Інші природоохоронні заходи

0540

7800

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

7810

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0320

7820

Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

0220

7830

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0380

7840

Організація рятування на водах

0320

7850

Видатки на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року

0320

8000

Видатки, не віднесені до основних груп

 

8010

Резервний фонд

0133

8020

Проведення виборів та референдумів

 

8021

Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

0160

8022

Проведення референдумів

0160

8030

Утримання апарату Виборчої комісії Автономної Республіки Крим

0160

8040

Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат

1070

8050

Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки

0133

8060

Видатки на будівництво та реконструкцію релігійних споруд

0850

8070

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

0490

8080

Реалізація проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 

8081

Впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

0490

8082

Повернення позик, наданих для впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

0490

8090

Надання та повернення бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності

 

8091

Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності

0490

8092

Повернення бюджетних позичок

0490

8100

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

8101

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1060

8102

Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян

1060

8103

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1060

8104

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1060

8105

Надання пільгового кредиту членам житлово-будівельних кооперативів

1060

8106

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам

1060

8107

Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників

1060

8108

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1060

8109

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

1060

8110

Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

1090

8120

Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти

0180

8130

Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів

0180

8140

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету

0180

8150

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів

0180

8160

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із додаткової дотації з міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів

0180

8170

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками до державного бюджету з місцевих бюджетів

0180

8180

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з державного бюджету

0180

8190

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами

0180

8200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та суб'єктам літакобудування

0180

8210

Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів

0180

8220

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

0180

8230

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах"

0180

8240

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ

0180

8250

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, встановлених Законом України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим"

0180

8260

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку

0180

8270

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращання надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення

0180

8280

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів I чи II групи внаслідок психічного розладу

0180

8290

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

0180

8300

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів

0180

8310

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

0180

8320

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

0180

8330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

0180

8340

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0180

8350

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення кредиторської заборгованості за медичне обладнання, придбане в 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я

0180

8360

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

0180

8370

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0180

8380

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

0180

8390

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

0180

8400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

0180

8410

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

0180

8420

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

0180

8430

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

0180

8440

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0180

8450

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту, автотранспорту, техніки, інвентарю та медичного обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

0180

8460

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва

0180

8470

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров'я

0180

8480

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

0180

8490

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

0180

8500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1080

8510

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

0180

8520

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для сплати заборгованості за поставлене у 2012 році медичне обладнання вітчизняного виробництва

0180

8530

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення

0180

8540

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

0180

8600*

Інші видатки

0133

8700*

Інші додаткові дотації

0180

8800*

Інші субвенції

0180

9010

Обслуговування боргу

0170

9100

Цільові фонди

 

9110

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0511

9120

Утилізація відходів

0512

9130

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

0513

9140

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0540

9150

Збереження природно-заповідного фонду

0520

9160

Заходи щодо заповнення водосховищ

0540

9170*

Інші фонди

1090

9180*

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0133


* За необхідності деталізації бюджетної програми за окремими заходами у бюджетній програмі формуються окремі завдання з відповідними результативними показниками.

** Бюджетні програми (підпрограми), що формуються для реалізації пілотного проекту реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві.

 

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали