Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження та організацію виконання Плану заходів Міненерговугілля з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" на 2019 рік

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 липня 2019 року N 306

Про затвердження та організацію виконання Плану заходів Міненерговугілля з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" на 2019 рік

З метою належної організації виконання структурними підрозділами Міністерства енергетики та вугільної промисловості завдань, визначених Планом заходів з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 року N 497-р (План N 497-р), наказую:

1. Затвердити План заходів Міненерговугілля з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" на 2019 рік (далі - План), що додається.

2. Відповідальним за виконання Плану:

1) забезпечити у повному обсязі та у встановлені терміни виконання заходів Плану.

2) надати до Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції список працівників, відповідальних за кожен захід Плану (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, посади, контактного телефону).

3) щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції про стан виконання заходів Плану.

3. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, заступнику Міністра з питань європейської інтеграції, державному секретарю забезпечити особистий контроль виконання заходів Плану, відповідно до розподілу повноважень.

4. Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції до 20 лютого 2020 року підготувати звіт про стан реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" за 2019 рік для подання до Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Н. Бойко.

 

Перший заступник Міністра

Т. Максимець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля
12 липня 2019 року N 306

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міненерговугілля з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" на 2019 рік

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

Очікувані результати

Електроенергетика

Запровадження нового ринку електричної енергії

1. Координація розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) (далі - Закон)

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
НКРЕКП (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Мінсоцполітики
Антимонопольний комітет
ДП "Енергоринок" (за згодою)
ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)

у строки, передбачені Законом (Закон N 2019-VIII) та планом організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону

прийнято нормативно-правові акти або у разі потреби схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України

запровадження правових засад функціонування нового ринку електричної енергії

5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про створення на базі структурних підрозділів (філій) оператора ринку та гарантованого покупця державного підприємства "Енергоринок" підприємств з функціями відповідно оператора ринку та гарантованого покупця

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
НКРЕКП
(за згодою) НКЦПФР (за згодою) державне підприємство "Енергоринок" (за згодою)

березень 2019 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

утворення оператора ринку та гарантованого покупця

6. Створення та започаткування роботи гарантованого покупця та оператора ринку

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
НКЦПФР (за згодою)
державне підприємство "Енергоринок" (за згодою)

березень 2019 р.
(створення державних підприємств)
1 липня 2019 р.
(започаткування роботи)

окремі державні підприємства зареєстровано, проведено конкурс з відбору керівників підприємств

започаткування роботи підприємств гарантованого покупця та оператора ринку

10. Подання оператором системи передачі до НКРЕКП запиту про сертифікацію

ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)

I квартал 2019 р.

прийнято рішення НКРЕКП щодо сертифікації

прийняття НКРЕКП рішення щодо сертифікації оператора системи передачі

11. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про утворення центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд (контроль) в галузі електроенергетики

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Управління по роботі з персоналом Держенергонагляд
Мінфін
НКРЕКП (за згодою)

березень 2019 р.

початок функціонування центрального органу виконавчої влади

утворення та функціонування центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд (контроль) в галузі електроенергетики

14. Супроводження розгляду у Верховній Раді України законопроекту "Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" реєстр. N 8253 від 10.04.2018

Департамент економіки та фінансів
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Мінфін Мінекономрозвитку Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "Енергоринок" (за згодою)
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"

до прийняття Закону України

Закон України прийнято Верховною Радою України

розв'язання проблеми накопичених боргів, що утворилися на оптовому ринку електричної енергії, до початку дії нового ринку електричної енергії

21. Супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про енергетичного омбудсмена"

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що співвиконавцем заходу є:
НКРЕКП
(за згодою)

до прийняття Закону України

Закон України прийнято Верховною Радою України

забезпечення вироблення правового механізму захисту прав споживачів запровадження на законодавчому рівні інституту енергетичного омбудсмена

22. Забезпечення початку функціонування нового ринку електричної енергії

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "Енергоринок"
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)

1 липня 2019 р.

запуск сегментів ринку, включаючи ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг

започаткування роботи нової моделі ринку електричної енергії

Генерація електричної енергії на базі викопного палива

Генеруючі потужності теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей

24. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про тимчасову підтримку окремих виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, на підставі висновку комісії, сформованої відповідно до Закону (Закон N 2019-VIII), за результатами аудиту технічного стану теплоелектроцентралей, техніко-економічного обґрунтування доцільності їх реконструкції та/або модернізації

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Мінфін
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)

грудень 2019 р.

прийнято акти Кабінету Міністрів України (індивідуально за кожним виробником)

створення умов для забезпечення підтримки окремих виробників електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралі з метою проведення їх реконструкції та/або модернізації

25. Забезпечення розроблення та подання оператором системи передачі НКРЕКП звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту та забезпечення необхідного резерву з урахуванням питання виведення у консервацію та/або заміщення сучасними високоманевровими потужностями додаткових 2 - 6 ГВт потужностей теплоелектростанцій

ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Директорат енергетичних ринків
(оператор системи передачі електричної енергії) (за згодою)
НКРЕКП (за згодою)

березень 2019 р.

розроблено та подано НКРЕКП звіт

затвердження НКРЕКП звіту з оцінки відповідності проведення оцінки достовірності прогнозних балансів потужності та електричної енергії на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу

27. Реалізація проектів, спрямованих на зменшення використання вугілля антрацитових марок:
- технічне переоснащення енергоблоків теплоелектростанцій;
- будівництво нових енергоблоків теплоелектростанцій

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)
Фонд державного майна
енергогенеруючі компанії теплоелектростанцій (за згодою)

протягом року протягом року

завершено переведення трьох енергоблоків та початок робіт на двох енергоблоках теплоелектростанцій
укладено угоди з посередником та інвестором на виконання робіт надання державної підтримки для реалізації проекту (два енергоблоки по 330 МВт)

заміщення дефіцитного антрацитового вугілля на газову групу вугілля власного видобутку та/або альтернативні види палива заміщення сучасними високоманевровими потужностями додаткових 2 - 6 ГВт потужностей теплоелектростанції введення в експлуатацію екологічно чистих потужностей, які відповідають вимогам директиви 2010/75/ЕС Європейського парламенту та Ради про промислові викиди

Ядерна енергетика

30. Розроблення довгострокової Програми розвитку ядерної енергетики

Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Держатомрегулювання
НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"

грудень 2019 р.

схвалено Кабінетом Міністрів України Концепцію програми розвитку ядерної енергетики

прийняття рішення та плану дій щодо заміщення потужностей атомних електростанцій, які будуть виводитися з експлуатації починаючи з 2023 року, або продовження строку їх експлуатації

 

 

грудень 2020 р.

затверджено Кабінетом Міністрів України Програму розвитку ядерної енергетики

 

31. Продовження строку експлуатації енергоблоків атомних електростанцій: Запорізької АЕС-4, Запорізької АЕС-5, Рівненської АЕС-3, Хмельницької АЕС-1, Южно-Української АЕС-3

Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Держатомрегулювання
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

видано ліцензії Держатомрегулюванням на продовження строку експлуатації енергоблоків атомних електростанцій

продовження строку експлуатації 5 ГВт генеруючих потужностей атомних електростанцій

32. Підвищення безпеки, ефективності та надійності експлуатації енергоблоків атомних електростанцій

Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Взяти до відома, що співвиконавцем заходу є:
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

виконано Комплексну (зведену) програму підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1270 (Постанова N 1270)

зростання частки атомної генерації в загальному обсязі виробництва електричної енергії в Україні виконання міжнародних зобов'язань України щодо постійного підвищення рівня ядерної безпеки атомних установок

36. Затвердження Кадастру майданчиків для будівництва нових енергоблоків атомних станцій в Україні

Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Взяти до відома, що співвиконавцем заходу є:
Держатомрегулювання
Мінекономрозвитку
Мінприроди
Мінрегіон
Держгеокадастр

грудень 2019 р.

прийнято акт

прийняття акта, який визначає перелік майданчиків, придатних для будівництва атомних електростанцій

Магістральні та розподільні електромережі

Система передачі електричної енергії та міждержавні інтерконектори

39. Розроблення та надання оператором системи передачі НКРЕКП плану розвитку системи передачі електричної енергії на наступні десять років на основі звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, а також планів розвитку суміжних систем передачі, систем розподілу електричної енергії

ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Директорат енергетичних ринків
НКРЕКП (за згодою)

грудень 2019 р.

подано на розгляд НКРЕКП план розвитку системи передачі на наступні десять років

запровадження стратегічного планування та управління системою передачі, в тому числі на основі сценарного моделювання

Системи розподілу електричної енергії

42. Підвищення ефективності та економічності роботи розподільних електричних мереж шляхом:
- переведення на більш високий клас напруги;
- впровадження технічних (технологічних) заходів компенсації реактивної потужності

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
оператори систем розподілу електричної енергії (за згодою)
НКРЕКП (за згодою)

грудень 2019 р.

відповідні заходи включено до інвестиційних програм енергопостачальних компаній / операторів систем розподілу та виконуються

покращення якості електропостачання через зниження показників SAIDI та SAIFI за рахунок підвищення ефективності роботи електрообладнання зниження витрат електричної енергії в електричних мережах на її передачу, збільшення пропускної спроможності мереж

Виведення з експлуатації уранових об'єктів, поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами

55. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про схвалення Концепції та про затвердження Державної цільової екологічної програми виведення з експлуатації уранових об'єктів

Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Мінприроди
Держатомрегулювання
Державний концерн "Ядерне паливо"

грудень 2019 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

забезпечення створення умов для зняття з експлуатації уранових об'єктів

57. Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива атомних електростанцій

Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
ДАЗВ
Держатомрегулювання
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"

грудень 2019 р.

введено об'єкт в експлуатацію видано ліцензію на експлуатацію ядерної установки

заощадження коштів шляхом відмови від вивезення відпрацьованого палива за кордон

Газорозподільні системи

112. Забезпечення укладення з операторами (орендарями) договорів оренди газорозподільних систем або їх складових

Управління нафтогазового комплексу

після набрання чинності Законом щодо зняття заборони на передачу газорозподільних систем в оренду

укладено договори з операторами газорозподільних систем

можливість державі отримувати плату за використання державної власності в комерційних цілях та визначити спосіб платного використання газорозподільних систем

Нафтовий сектор

Споживання нафти і нафтопродуктів

119. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, а також проекту Технічного регламенту щодо вимог до газу нафтового скрапленого з метою приведення вимог до якості та безпечності вуглеводневого пального у відповідність з європейськими стандартами

Управління нафтогазового комплексу
Взяти до відома, що співвиконавцем заходу є:
Мінекономрозвитку

протягом року

визначено орган ринкового нагляду (контролю) на ринку нафтопродуктів введено в дію зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив введено в дію Технічний регламент щодо вимог до газу нафтового скрапленого введено в дію національні стандарти, необхідні для повної гармонізації вимог до якості і безпечності вуглеводневого палива в Україні та ЄС

удосконалення державної системи контролю якості нафтопродуктів гармонізація вимог до якості та безпечності вуглеводневого пального з європейськими нормами стандартами

Переробка нафти, газу і газового конденсату

123. Дослідження:
- доцільності будівництва нових сучасних потужностей газонафтопереробки на території України

Директорат викопних видів палива
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Управління нафтогазового комплексу
Мінекономрозвитку
Мінфін Мінприроди

протягом року

підготовлено звіт за результатами дослідження про потреби в нових сучасних потужностей газонафтопереробки

визначення потреби України в нових сучасних потужностях газонафтопереробки

- можливості залучення інвестицій для будівництва нових сучасних потужностей газонафтопереробки на території України

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

124. Запровадження системних заходів, зокрема розроблення та забезпечення прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на стимулювання розбудови в Україні нових потужностей газонафтопереробки, нарощення обсягів вітчизняного виробництва скрапленого вуглеводневого газу та у разі визнання за доцільне формування запасів скрапленого вуглеводневого газу

Директорат викопних видів палива
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Директорат енергетичних ринків
Управління нафтогазового комплексу
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет

протягом року

нарощено вітчизняні потужності газонафтопереробки та збільшено обсяги виробництва скрапленого вуглеводневого газу з пріоритетом його постачання на внутрішні ринки

зниження залежності від імпорту скрапленого вуглеводневого газу та зміна структури забезпечення цим ресурсом вітчизняних споживачів

Транспортування нафти і диверсифікація постачань

125. Забезпечення на рівні та у форматі міжурядового діалогу з питань торгово-економічного співробітництва залучення нових обсягів нафтової сировини для транспортування нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи, а також транзитом через Україну

Управління міжнародного співробітництва
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Управління нафтогазового комплексу
Мінекономрозвитку
МЗС
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
ПАТ "Укргазвидобування" (за згодою)
ПАТ "Укртранснафта" (за згодою)
ПАТ "Укртатнафта" (за згодою)

протягом року

проведено консультації з потенційними партнерами щодо можливих поставок сировини на вітчизняні нафтопереробні заводи / газопереробні заводи

досягнення домовленостей щодо поставок нафтової сировини на територію України (у тому числі на умовах транзиту)

Ринок нафтопродуктів, скрапленого та компримованого газу

127. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів:
- Концепції розвитку газо- та нафтопереробної промисловості;
- Концепції розвитку ринку нафтопродуктів та газових палив України

Директорат викопних видів палива
Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Антимонопольний комітет
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
ПАТ "Укргазвидобування" (за згодою)
ПАТ "Укртранснафта" (за згодою)
ПАТ "Укртатнафта" (за згодою)

протягом року

прийнято нормативно-правовий акт про схвалення Концепції

наявність комплексного урядового бачення мети, цілей, пріоритетів, заходів та обсягів інвестицій, необхідних для забезпечення:
розвитку вітчизняного ринку нафтопродуктів і газових палив;
збільшення обсягів постачання і транзиту газових палив територією України;
збільшення частки газового пального в балансі споживання палив країни;
розвитку виробничих потужностей для виробництва нафтопродуктів і газових палив;
оптимізації рівня диверсифікації постачань нафти, нафтопродуктів і газового палива, що забезпечуватиме прийнятні цінову кон'юнктуру, безпеку постачань споживачам та енергетичну безпеку України

Вугільний сектор

141. Залучення міжнародної допомоги для пом'якшення соціальних та екологічних наслідків ліквідації вугільних шахт та соціальної реконверсії регіонів закриття шахт

Управління міжнародного співробітництва
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Директорат викопних видів палива
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики
Антимонопольний комітет

протягом року

отримано міжнародну допомогу для пом'якшення соціальних та екологічних наслідків ліквідації вугільних шахт та соціальної реконверсії регіонів закриття шахт

мінімізація негативних соціальних та екологічних наслідків закриття шахт

Сектор ядерного палива

149. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про схвалення техніко-економічного обґрунтування доцільності промислового освоєння нових родовищ уранових руд

Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Мінприроди
Держгеонадра
Антимонопольний комітет
Державний концерн "Ядерне паливо"

протягом року

прийнято акт Кабінету Міністрів України

розвиток уранодобувної галузі України

Вітрова і сонячна енергетика, енергетика біомаси

156. Супроводження розгляду у Верховній Раді України законопроекту щодо перегляду умов стимулювання виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, зокрема запровадження аукціонів на закупівлю електричної енергії з відновлюваних джерел енергії для нових установок великої потужності

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)

до прийняття Закону України

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України законопроект

стимулювання розвитку відновлюваної енергетики через уточнення норм національного законодавства

Гідроенергетика

163. Залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів "Будівництво Канівської ГАЕС" та "Будівництво Каховської ГЕС-2" за умови отримання позитивного висновку екологічної експертизи міжнародних фінансових установ, залучених до проектів

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Мінфін
ПрАТ "Укргідроенерго"

протягом року

прийнято акт Кабінету Міністрів України щодо доцільності укладення угод про кредитування угоди укладено

виконання заходів з підготовки до реалізації проектів будівництва

164. Забезпечення реконструкції існуючих потужностей гідроелектростанцій та будівництво нових агрегатів гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Директорат енергетичних ринків
Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Мінфін
ПрАТ "Укргідроенерго"
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

збільшено до 2025 року потужності гідроелектростанцій (у тому числі малих гідроелектростанцій) до 4.97 ГВт та гідроакумулюючих електростанцій до 4.41 ГВт

забезпечення адекватності генеруючих потужностей об'єднаної енергетичної системи України під час нарощування потужностей вітроелектростанцій і сонячних електростанцій відповідно до завдань Енергетичної стратегії України на період до 2035 року

165. Розроблення та затвердження схем комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річок України та уточнення обсягу невикористаного економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу з належною оцінкою впливу на навколишнє природне середовище згідно із законодавством

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Мінприроди
ПрАТ "Укргідроенерго"
Національна академія наук (за згодою)

протягом року

затверджено схеми комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річок України

уточнення обсягу невикористаного економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу

Система управління

Вдосконалення корпоративного управління

168. Послідовне запровадження суб'єктами управління об'єктами державної власності та відповідними суб'єктами господарювання державного сектору економіки у паливно-енергетичному комплексі Принципів корпоративного управління ОЕСР відповідно до вимог законодавства

Департамент корпоративних та майнових відносин
Взяти до відома, що співвиконавцем заходу є:
Фонд державного майна

протягом року

на особливо важливих для економіки підприємствах паливно-енергетичного комплексу запроваджено нову модель корпоративного управління

посилення нагляду та підвищення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, забезпечення ефективного управління та запобігання безпосередньому втручанню органів державної влади у господарську діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки

170. Призначення (у разі потреби) керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки у паливно-енергетичному комплексі, в тому числі (у разі відкриття вакансії) керівників особливо важливих для економіки підприємств за результатами конкурсного відбору у порядку та відповідно до вимог, встановлених законодавством

Управління по роботі з персоналом
Взяти до відома, що співвиконавцем заходу є:
Фонд державного майна

протягом року

призначено керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, в тому числі особливо важливих для економіки підприємств, у паливно-енергетичному комплексі

підвищення операційної та фінансової ефективності суб'єктів господарювання державного сектору економіки у паливно-енергетичному комплексі, створення умов для забезпечення ефективного управління

Вдосконалення прогнозування та стратегічне планування

172. Вибір та/або розроблення і застосування математичних оптимізаційних та імітаційних моделей, які повинні відповідати міжнародній методології, розроблятися за участю провідних експертів (в тому числі з ЄС) та слугувати засобами підтримки прийняття рішень (у разі потреби) у процесі виконання та/або коригування Енергетичної стратегії України та плану заходів з її реалізації, зокрема для:
прогнозування енергетичного балансу України за різними економічними, енергетичними та кліматичними сценаріями;
довгострокового прогнозування надійності та збалансованості роботи об'єднаної енергетичної системи України (в тому числі у разі суттєвого зростання частки відновлюваної енергетики та в умовах інтеграції об'єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E);
проведення дослідження та аналізу функціонування ринків енергетичних ресурсів (насамперед електричної енергії та газу)

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Директорат енергетичних ринків
Національна академія наук (за згодою)

протягом року

розроблено математичні моделі, схвалені Міненерговугіллям, як засоби підтримки прийняття рішень в енергетичній сфері або пов'язаній з нею

використання схвалених Міненерговугіллям математичних моделей під час розроблення стратегій, планів, програм тощо в енергетичній сфері або пов'язаній з нею

173. Підготовка та оприлюднення щорічного національного звіту в рамках реалізації міжнародної Ініціативи прозорості видобувних галузей

Директорат викопних видів палива
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Мінфін

грудень 2019 р.

оприлюднено щорічний звіт

запровадження механізму прозорості та підзвітності за принципами Ініціативи прозорості видобувних галузей у видобувних галузях, в тому числі у галузі видобутку та використання власних паливних ресурсів

174. Врахування цілей, завдань та механізму реалізації Енергетичної стратегії України, зокрема цього плану заходів, під час формування програмних документів (концепцій, стратегій, програм) та планів заходів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, планів діяльності органів державної влади, суб'єктів господарювання та під час розроблення державних цільових програм

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
інші центральні органи виконавчої влади

грудень 2019 р.

гармонізовано з Енергетичною стратегією України програмні документи з питань соціально-економічного розвитку, плани діяльності органів державної влади, суб'єктів господарювання та державні цільові програми

забезпечення цілісної та послідовної державної політики в енергетичному секторі та суміжних галузях

175. Запровадження моніторингу стану енергетичної безпеки та показників реалізації Енергетичної стратегії України

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінприроди
НКРЕКП (за згодою)
Держстат

протягом року

затверджено методику та порядок проведення моніторингу стану енергетичної безпеки

оцінка рівня енергетичної безпеки

Професійна освіта, підготовка персоналу та тренінгові програми

178. Запровадження системи підвищення кваліфікації кадрів працівників енергетичного сектору (моделі ринків, безпека, відновлювана енергетика, "розумні" мережі тощо)

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Управління міжнародного співробітництва
Директорат енергетичних ринків
МОН

протягом року

підвищення рівня кваліфікації працівників енергетичного сектору

запровадження програм перепідготовки персоналу з метою підготовки персоналу до роботи в нових ринкових умовах

Інше

Контроль за державною допомогою суб'єктам господарювання

181. Приведення програм державної допомоги у відповідність з критеріями, визначеними у статтях 262 і 264 Угоди про асоціацію

Департамент економіки та фінансів
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Директорат викопних видів палива
Департамент вугільно-промислового комплексу
НКРЕКП (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

31 грудня 2019 р.

подані повідомлення

наповнення бази для забезпечення приведення раніше розпочатих програм державної допомоги у відповідність з критеріями, визначеними Угодою про асоціацію

Захист об'єктів критичної інфраструктури

183. Забезпечення реалізації Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури (Розпорядження N 1009-р) (протягом 2017 - 2027 років)

Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту
Взяти до відома, що співвиконавцями заходу є:
Мінекономрозвитку
Мінфін
НКРЕКП (за згодою)

протягом року

проведено інституційні та організаційні зміни існуючої системи захисту критичної інфраструктури

визначення пріоритету Енергетичної стратегії України: удосконалення системи захисту критичної інфраструктури на основі кращих практик країн НАТО та ЄС, створення системи кризового управління в енергетичному комплексі

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, У ЯКИХ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ ВИЗНАЧЕНО СПІВВИКОНАВЦЕМ

Електроенергетика

Запровадження нового ринку електричної енергії

4. Здійснення тестових операцій з купівлі-продажу електричної енергії на відповідних сегментах нового ринку електричної енергії

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
державне підприємство "Енергоринок" (за згодою)

червень 2019 р.

тестові операції завершено

тестування програмно-технічного забезпечення, а також навчання учасників ринку роботі на відповідних сегментах ринку електричної енергії

Магістральні та розподільні електромережі

Системи розподілу електричної енергії

41. Розроблення та надання НКРЕКП планів розвитку систем розподілу електричної енергії на наступні п'ять років з урахуванням плану розвитку системи передачі на наступні десять років та перспектив розвитку розподіленої генерації електричної енергії

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
оператори систем розподілу електричної енергії (за згодою)

грудень 2019 р.

затверджено НКРЕКП плани розвитку систем розподілу на наступні п'ять років

запровадження стратегічного планування розвитку мереж та забезпечення фінансування реконструкції / розбудови розподільних мереж з урахуванням розвитку розподіленої генерації електричної енергії

43. Встановлення та забезпечення виконання вимог до якості енергопостачання, зокрема щодо безперервності (надійності) енергопостачання; комерційної якості послуг та якості електричної енергії; безпеки їх надання

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
НКРЕКП (за згодою)

грудень 2019 р.

відповідні заходи включено до інвестиційних програм енергопостачальних компаній / операторів систем розподілу та виконуються

підвищення якості енергопостачання, захист прав споживачів

44. Збільшення частки встановлених автоматизованих систем обліку електричної енергії (SMART системи)

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
НКРЕКП (за згодою)

грудень 2019 р.

відповідні заходи включено до інвестиційних програм енергопостачальних компаній / операторів систем розподілу та виконуються

удосконалення моніторингу споживання електричної енергії, підвищення надійності електричних мереж, зменшення втрат і оптимізація розподілу навантаження

Охорона навколишнього природного середовища

Створення основ для розбудови системи утилізації відходів паливно-енергетичного комплексу

46. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про відходи видобувної промисловості

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
Мінприроди

31 жовтня 2019 р.

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект

прийняття національного законодавства у сфері управління відходами видобувної промисловості та визначення уповноваженого органу (органів) відповідно до Директиви ЄС 2006/21/EU (про управління відходами видобувної промисловості)

Реалізація стратегічних цілей у сфері охорони навколишнього природного середовища

Охорона атмосферного повітря та запобігання зміні клімату

54. Стимулювання запровадження на об'єктах паливно-енергетичного комплексу системи екологічного менеджменту та аудиту відповідно до міжнародних стандартів

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
Мінприроди

грудень 2019 р.

отримано об'єктами паливно-енергетичного комплексу сертифікати відповідності системи екологічного менеджменту міжнародному стандарту

впровадження міжнародних стандартів екологічного менеджменту на підприємствах паливно-енергетичного комплексу

Енергоефективність

67. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року з урахуванням результатів виконання Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
Мінрегіон

грудень 2019 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

імплементація вимог Директиви 2012/27/EU від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність в законодавство України

Теплопостачання

82. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення "Про затвердження плану заходів з впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання"

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
Мінрегіон

протягом року

прийнято акт Кабінету Міністрів України

формування та реалізація державної політики у сфері теплозабезпечення населених пунктів країни

Видобуток природного газу

108. Забезпечення виконання Програми-20/20 для ПАТ "Укргазвидобування" (щодо нарощення видобутку газу до 20 млрд. куб. метрів до 2020 року) за рахунок залучення іноземних підрядників для інтенсифікації видобутку

Управління нафтогазового комплексу
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)

протягом року

збільшено обсяг видобутку в Україні природного газу відповідно до цільових показників Концепції розвитку газовидобувної галузі України, зокрема:
сукупного обсягу власного видобутку на рівні 26,2 млрд. куб. метрів у 2019 році;
27,6 млрд. куб. метрів у 2020 році;
в тому числі видобутку підприємствами ПАТ "НАК "Нафтогаз України" на рівні не менш як 18,2 млрд. куб. метрів у 2019 році, та 20,1 млрд. куб. метрів у 2020 році;
іншими підприємствами галузі на рівні не менш як 8 млрд. куб. метрів у 2019 році, 7,5 млрд. куб. метрів у 2020 році

суттєве збільшення обсягу інвестицій у газовидобувну галузь шляхом залучення фінансових ресурсів підприємств галузі, іноземних інвесторів та міжнародних фінансових інституцій, а також кредитних ресурсів та коштів інших джерел

Транспортування і зберігання природного газу

115. Посилення співпраці з операторами суміжних газотранспортних систем країн Європи щодо покращення взаємодії між оператором газотранспортної системи України та операторами газотранспортної системи сусідніх європейських країн

Управління нафтогазового комплексу
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
оператор газотранспортної системи України (за згодою)

протягом року

підписано між операторами газотранспортної системи України та суміжних систем, зокрема Польщі, Словаччини та Румунії, відповідних Угод про взаємодію за всіма точками транскордонних з'єднань реалізовано в рамках актуального Десятирічного плану розвитку ENTSO-G проект забезпечення гарантованої потужності в напрямку України

забезпечення надійності транзиту і постачання природного газу з країн Європи до/територією України забезпечення достатніх гарантованих потужностей на точках входу/виходу газотранспортної системи України для покриття потреб України, забезпечення енергетичної безпеки постачань та ефективності використання наявних потужностей

Нафтовий сектор

Переробка нафти, газу і газового конденсату

122. Завершення інвентаризації майна Одеського нафтопереробного заводу, визначення та запровадження найбільш прийнятної форми управління таким об'єктом, пошук та визначення на конкурсних засадах нового ефективного власника/партнера з управління ним для гарантованого забезпечення реконструкції / технічного переоснащення виробничих потужностей заводу із запровадженням сучасних технологій глибокої переробки та якнайшвидшого відновлення виробництва якісних нафтопродуктів

Управління нафтогазового комплексу
Департамент корпоративних та майнових відносин
Директорат викопних видів палива
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
Фонд державного майна

протягом року

завершено інвентаризацію майна нафтопереробного заводу прийнято рішення про форму управління об'єктом
проведено прозорий конкурсний відбір власника/партнера з управління
укладено договір з власником/партнером з чітко визначеним обсягом інвестиційних зобов'язань, строками, відповідальністю та гарантіями

залучення нового ефективного власника/ партнера з управління Одеським нафтопереробним заводом для забезпечення його реконструкції / технічного переоснащення та якнайшвидшого відновлення роботи

Вугільний сектор

136. Затвердження переліку шахт, які підлягають приватизації

Директорат викопних видів палива

листопад 2019 р.

пропозиції щодо приватизацій державних вугледобувних підприємств та/або відокремлених підрозділів надано Департаменту корпоративних та майнових відносин

роздержавлення вугледобувних підприємств

Департамент вугільно-промислового комплексу

листопад 2019 р.

інформацію технічного, економічного та фінансового характеру щодо поточного стану державних вугледобувних підприємств надано Директорату викопних видів палива

Департамент корпоративних та майнових відносин
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
Фонд державного майна

грудень 2019 р.

узагальнені пропозиції щодо приватизацій державних вугледобувних підприємств та/або відокремлених підрозділів надано до Фонду держмайна

145. Застосування принципу імпортного паритету у разі виникнення дефіциту вугілля власного видобутку до моменту повного запровадження нового ринку електричної енергії

Директорат енергетичних ринків
Департамент вугільно-промислового комплексу
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
НКРЕКП (за згодою)

до початку дії нового ринку електричної енергії

прийнято відповідні нормативно-правові акти

забезпечення енергетичної безпеки постачань

Сектор ядерного палива

147. Завершення дослідно-промислової експлуатації палива компанії Westinghouse Electric Sweden AB

Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"

грудень 2019 р.

прийнято рішення про промислову експлуатацію тепловидільних збірок виробництва Westinghouse Electric Sweden AB

досягнення цільового індикатора щодо диверсифікації поставок, визначеного в Енергетичній стратегії України

Відновлювані джерела енергії

151. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нового Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року з урахуванням результатів виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
Мінрегіон

протягом року

прийнято акт Кабінету Міністрів України

актуалізація державної політики у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії створення засад для забезпечення виконання Україною міжнародних зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію

Вітрова і сонячна енергетика, енергетика біомаси

153. Проведення міжнародних комунікаційних кампаній для заохочення участі у ринку відновлюваних джерел енергії міжнародних стратегічних та фінансових інвесторів

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
Мінрегіон

протягом року

проводиться щороку міжнародний захід із заохочення національних та міжнародних стратегічних та фінансових інвесторів щодо реалізації проектів розвитку відновлюваних джерел енергії

сприяння розвитку відновлюваних джерел енергії через проведення активної комунікаційної політики сприяння участі у ринку відновлюваних джерел енергії міжнародних стратегічних та фінансових інвесторів

Вдосконалення прогнозування та стратегічне планування

171. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України річного прогнозного паливно-енергетичного балансу

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
Мінекономрозвитку

грудень 2019 р.

прогнозний паливно-енергетичний баланс сформовано та схвалено на регулярній основі

забезпечення формування короткострокового паливно-енергетичного балансу

Професійна освіта, підготовка персоналу та тренінгові програми

177. Уточнення змісту навчальних програм та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка (навчання) фахівців у вищих навчальних закладах для потреб енергетики України, зокрема щодо отримання компетенцій за напрямами: "енергетичні ринки", "сучасні інноваційні технології в енергетиці", "проектний аналіз в енергетиці", "енергетична безпека", "інтелектуальні електричні мережі" та "кібернетична безпека в електроенергетиці"

Директорат енергетичних ринків
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
МОН

протягом року

запроваджено нові спеціальності (уточнено навчальні програми)

запровадження нових спеціальностей підготовки персоналу для енергетичного сектору та нових навчальних програм підготовки фахівців з метою підготовки персоналу до роботи в нових ринкових умовах

Інше

Контроль за державною допомогою суб'єктам господарювання

182. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання у вугільній галузі

Директорат викопних видів палива
Взяти до відома, що головним виконавцем заходу є:
Антимонопольний комітет

31 грудня 2019 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

визначення критеріїв допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання у вугільній галузі
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали