МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2011

м. Київ

N 321

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2011 р. за N 1072/19810

Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід - Захід

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід - Захід, що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Правильне застосування цього наказу та поінформувати про рівень тарифів пасажирів на вокзалах і в пунктах продажу проїзних документів.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 18 серпня 2008 року N 1037 "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід - Захід", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 вересня 2008 року за N 806/15497.

4. Цей наказ набирає чинності з 11.12.2011.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра інфраструктури

К. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник керівника
СПО профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
19.08.2011 N 321

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2011 р. за N 1072/19810

ТАРИФИ
на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід - Захід

I. Загальні положення

1. Ці Тарифи, установлені для міжнародного сполучення Схід - Захід, є граничними та застосовуються під час обчислення вартості квитка за проїзд пасажирів територією України, за перевезення багажу і вартості плацкарти у спальних вагонах України (за весь шлях прямування).

2. Тарифи на перевезення пасажирів диференційовані залежно від відстані поїздки, категорії поїзда і вагона та виражені в євро.

3. Вартість квитка для дітей віком від 4 до 12 років становить 50 відсотків вартості квитка дорослого пасажира, а вартість плацкарти дорівнює вартості плацкарти дорослого пасажира.

4. Вартість повного квитка на всі поїзди, крім поїздів, що курсують від (до) кордону Ягодин, розраховується згідно з таблицями розділу II.

5. Вартість повного квитка на поїзди, що курсують від (до) кордону Ягодин, розраховується згідно з таблицями розділу III.

6. Вартість квитка, до якого застосовується відповідна знижка, у тому числі дитячого, визначається шляхом множення вартості в євро, визначеної за таблицями розділів II, III, на відповідний коефіцієнт знижки і заокруглюється до одного знака після коми.

7. Вартість плацкарти на всі поїзди, крім поїздів, що курсують від (до) кордону Ягодин, розраховується згідно з таблицею розділу IV.

8. Вартість плацкарти на поїзди, що курсують від (до) кордону Ягодин, розраховується згідно з таблицею розділу V.

9. Податок на додану вартість нараховується згідно з чинним законодавством.

10. Страховий збір розраховується шляхом множення визначеної вартості квитка за весь шлях прямування та окремо плацкарти у гривнях на відповідний коефіцієнт та заокруглюється до двох знаків після коми.

11. Кожна складова квитка, плацкарти, доплатної квитанції розраховується та заокруглюється окремо.

12. Під час проїзду в міжнародному сполученні Схід - Захід з пересадкою на території України у вагони Укрзалізниці вартість плацкарти для ділянки прямування у внутрішньому сполученні розраховується за тарифом внутрішнього сполучення.

13. Під час оформлення доплати до міжнародного квитка, оформленого за умовами Тарифу Схід - Захід, розрахунок вартості квитка для ділянки прямування у внутрішньому сполученні розраховується за тарифом внутрішнього сполучення.

14. При оформленні проїзду на умовах "СІТІ - СТАР" у сполученні з Болгарією, Сербією, Чорногорією та Словаччиною встановлюється така базова ставка на одного пасажира під час проїзду "туди і назад":

у сполученні з Болгарією транзитом через Румунію, Сербією та Чорногорією транзитом через Румунію, Болгарію на відстань від 1 до 750 км у вагоні 2-го класу - 40 євро, у вагоні 1-го класу - 75 євро; на відстань понад 750 км у вагоні 2-го класу - 60 євро, у вагоні 1-го класу - 90 євро;

у сполученні зі Словаччиною на відстань від 1 до 500 км у вагоні 2-го класу - 21 євро, у вагоні 1-го класу - 33,6 євро; на відстань понад 500 км у вагоні 2-го класу - 42 євро, у вагоні 1-го класу - 67,2 євро.

При цьому перший пасажир повністю сплачує вищезазначену вартість проїзду, інші дорослі пасажири сплачують половину цієї вартості. За проїзд дітей сплачується четверта частина базової ставки дорослого пасажира.

Якщо вирахувана вартість за цими умовами є вищою від звичайного тарифу (вартості повного квитка), застосовується звичайний тариф.

15. Знижки до вартості квитка та плацкарти на поїзди, напрямки, дні тижня, а також періоди року встановлюються відповідно до протоколів міжнародних нарад, угод, договорів тощо.

16. Вартість проїзду пасажирів територією України у сполученні Хирів - Ясло встановлюється в розмірі 0,5 євро.

17. Вартість проїзду пасажирів територією України у сполученні Тересва - Сігет установлюється у розмірі 3 євро.

18. Вартість перевезення багажу встановлюється у розмірі 0,003 євро за кожні (повні й неповні) 10 кг на 1 кілометр відстані.

19. Вартість порожнього пробігу спеціальних пасажирських поїздів та спеціальних вагонів у складі регулярних поїздів, вартість пробігу спеціальних вагонів, не призначених для перевезення пасажирів (вагонів-ресторанів, вагонів-барів, конференц-вагонів, багажних вагонів тощо), установлюється в розмірі 0,5 євро за 1 вагоно-км, якщо інше не передбачено окремими угодами.

20. Вартість перевезення пасажирів у вагоні-салоні дорівнює вартості проїзду (квитка та плацкарти) для 11 дорослих пасажирів у вагоні 1-го класу.

21. Вартість за спеціальний поїзд (вагон) дорівнює вартості повних проїзних документів за всю кількість місць у поїзді (вагоні) за тарифом відповідного класу поїзда (вагона) з урахуванням тільки групових знижок, якщо інше не передбачено окремими угодами.

22. Вартість за простій спеціальних поїздів (вагонів) встановлюється в розмірі 33,3 євро на 1 вагон за добу, якщо інше не передбачено окремими угодами. Неповна доба вважається за повну.

23. Вартість квитка, плацкарти, порожнього пробігу вагонів, перевезення багажу та простою спеціальних поїздів (вагонів) визначена без урахування страхового збору та податку на додану вартість.

24. Вартість квитка, плацкарти (за відповідними таблицями розділів II, III, IV, V), вартість порожнього пробігу вагонів, перевезення багажу та простою спеціальних поїздів (вагонів) у гривнях визначаються шляхом перемноження ставок у євро на курс 1 євро до гривні. Для визначення курсу 1 євро до гривні необхідно вартість 100 євро у гривнях, установлену Національним банком України, поділити на 100 і заокруглити до чотирьох знаків після коми.

25. Для розрахунків застосовується курс євро до гривні, оголошений Національним банком України на передостанній день кожного місяця, який приймається, починаючи з 1-го числа кожного місяця.

У разі значного підвищення (зниження) курс може вираховуватись частіше, але не більше 4 разів на місяць. Значним відхиленням курсу як у бік підвищення, так і зниження вважається відхилення від попереднього оголошеного на 2 - 2,5 %.

II. Вартість повного квитка на всі поїзди, крім поїздів, що курсують від (до) кордону Ягодин у міжнародному сполученні Схід - Захід (у євро без ПДВ)

Відстань, км

Повна вартість

Відстань, км

Повна вартість

2-й клас

1-й клас

2-й клас

1-й клас

1 - 10

2,0

3,0

301 - 350

21,2

31,6

11 - 20

2,6

3,6

351 - 400

23,2

34,6

21 - 30

2,8

4,2

401 - 450

24,8

37,2

31 - 40

3,2

5,0

451 - 500

25,6

38,2

41 - 50

3,8

5,6

501 - 550

27,2

40,6

51 - 60

4,2

6,6

551 - 600

28,8

43,2

61 - 70

5,0

7,6

601 - 650

30,6

46,0

71 - 80

5,6

8,2

651 - 700

32,6

48,6

81 - 90

6,2

9,6

701 - 800

36,2

54,2

91 - 100

6,6

10,0

801 - 900

37,8

56,6

101 - 110

8,8

13,2

901 - 1000

40,0

60,0

111 - 120

9,0

13,6

1001 - 1100

43,6

65,6

121 - 130

9,6

14,2

1101 - 1200

45,2

68,0

131 - 140

10,2

15,2

1201 - 1300

47,2

71,0

141 - 150

10,6

15,6

1301 - 1400

49,8

74,6

151 - 160

11,0

16,6

1401 - 1500

51,6

77,6

161 - 170

11,6

17,2

1501 - 1600

53,2

79,6

171 - 180

12,0

18,0

1601 - 1700

55,2

83,0

181 - 190

12,2

18,6

1701 - 1900

59,2

89,0

191 - 200

14,2

21,2

1901 - 2100

66,8

100,2

201 - 250

15,8

23,6

2101 - 2300

70,2

105,6

251 - 300

17,8

26,6

2301 - 2500

74,0

111,0

Примітка.

Розміри знижок для груп від 6 і більше осіб - 30 %.

III. Вартість повного квитка при розрахунку проїзду від (до) кордону Ягодин у міжнародному сполученні Схід - Захід (у євро без ПДВ)

Відстань, км

Повна вартість

Відстань, км

Повна вартість

2-й клас

1-й клас

2-й клас

1-й клас

1 - 10

2,2

3,2

301 - 350

23,2

34,8

11 - 20

2,8

4,0

351 - 400

25,6

38,2

21 - 30

3,2

4,6

401 - 450

27,2

41,0

31 - 40

3,6

5,6

451 - 500

28,2

42,0

41 - 50

4,2

6,2

501 - 550

30,0

44,8

51 - 60

4,8

7,2

551 - 600

31,8

47,6

61 - 70

5,6

8,2

601 - 650

33,8

50,6

71 - 80

6,2

9,0

651 - 700

35,8

53,6

81 - 90

7,0

10,6

701 - 800

39,8

59,6

91 - 100

7,2

11,0

801 - 900

41,6

62,2

101 - 110

9,8

14,6

901 - 1000

44,0

66,0

111 - 120

10,0

14,8

1001 - 1100

48,0

72,2

121 - 130

10,6

15,6

1101 - 1200

49,8

74,8

131 - 140

11,2

16,6

1201 - 1300

52,2

78,2

141 - 150

11,6

17,2

1301 - 1400

54,8

82,2

151 - 160

12,2

18,2

1401 - 1500

56,8

85,2

161 - 170

12,6

19,0

1501 - 1600

58,6

87,6

171 - 180

13,2

19,8

1601 - 1700

60,8

91,2

181 - 190

13,6

20,2

1701 - 1900

65,2

98,0

191 - 200

15,6

23,2

1901 - 2100

73,6

110,2

201 - 250

17,6

26,0

2101 - 2300

77,2

116,2

251 - 300

19,6

29,2

2301 - 2500

81,6

122,2

Примітка.

Розміри знижок для груп від 6 і більше осіб - 30 %.

IV. Вартість плацкарти в міжнародному сполученні Схід - Захід у спальних вагонах України на всі поїзди, крім поїздів, що курсують через кордон Ягодин (у євро без ПДВ)

Відстань,
км

Вартість плацкарти

2/S

2/0

ТУРИСТ
2/4

ТУРИСТ
2/3

ДУБЛЬ
1/2

СИНГЛЬ
1/1

1 - 10

1

1

3

4

6

12

11 - 20

1

1

3

4

6

12

21 - 30

1

1

3

4

6

12

31 - 40

1

3

4

5

8

16

41 - 50

1

3

4

5

8

16

51 - 60

1

3

4

5

8

16

61 - 70

1

3

5

6

9

18

71 - 80

1

3

5

6

9

18

81 - 90

1

3

5

6

9

18

91 - 100

1

3

5

6

9

18

101 - 110

1

3

6

7

11

22

111 - 120

1

3

6

7

11

22

121 - 130

1

3

6

7

11

22

131 - 140

1

3

6

7

11

22

141 - 150

1

3

7

8

13

26

151 - 160

2

3

7

8

13

26

161 - 170

2

4

8

9

13

26

171 - 180

2

4

8

9

13

26

181 - 190

2

5

8

10

15

30

191 - 200

2

5

8

10

15

30

201 - 250

2

5

9

11

17

34

251 - 300

2

5

9

11

17

34

301 - 350

2

5

10

12

18

36

351 - 400

2

6

10

12

18

36

401 - 450

2

6

11

13

20

40

451 - 500

2

6

11

13

20

40

501 - 550

2

7

12

14

21

42

551 - 600

2

7

12

14

21

42

601 - 650

2

7

13

15

23

46

651 - 700

3

7

13

15

23

46

701 - 800

3

8

13

16

24

48

801 - 900

3

8

13

16

24

48

901 - 1000

3

8

14

17

26

52

1001 - 1100

3

8

14

17

26

52

1101 - 1200

3

8

15

18

28

56

1201 - 1300

3

9

16

19

29

58

1301 - 1400

3

9

17

20

30

60

1401 - 1500

3

9

17

20

30

60

1501 - 1600

3

9

17

20

30

60

1601 - 1700

4

10

18

21

32

64

1701 - 1900

4

10

18

21

32

64

1901 - 2100

4

10

18

22

33

66

2101 - 2300

 

11

19

23

35

70

2301 - 2500

 

11

20

24

37

74

2501 - 2700

 

12

21

25

38

76

2701 - 2900

 

13

22

26

39

78

2901 - 3100

 

13

23

28

43

86

3101 - 3300

 

13

24

29

44

88

3301 - 3500

 

14

26

31

47

94

3501 - 3700

 

16

28

33

50

100

3701 - 4000

 

17

29

35

53

106

4001 - 4300

 

18

31

37

56

112

4301 - 4600

 

18

33

40

61

122

4601 - 4900

 

20

35

42

63

126

4901 - 5200

 

21

37

44

67

134

5201 - 5500

 

22

39

47

71

142

5501 - 5800

 

23

41

49

74

148

5801 - 6100

 

24

43

52

79

158

6101 - 6400

 

25

45

54

82

164

6401 - 6700

 

27

48

57

87

174

6701 - 7100

 

28

49

59

89

178

7101 - 7500

 

29

53

63

96

192

7501 - 7900

 

31

55

66

100

200

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

ТУРИСТ 2/4 - купейний вагон 2-го класу з 4-місними купе;

ТУРИСТ 2/3 - купейний вагон 2-го класу з 3-місними купе;

2/0 - вагон 2-го класу з плацкартними місцями;

2/S - вагон 2-го класу з місцями для сидіння;

ДУБЛЬ, БІЗНЕС-КЛАС 1/2 - вагон СВ 1-го класу з 2-місними купе;

СИНГЛЬ, БІЗНЕС-КЛАС 1/1 - вагон 1-го класу з одномісними купе.

V. Вартість плацкарти в міжнародному сполученні Схід - Захід у спальних вагонах України на поїзди, що курсують через кордон Ягодин (у євро без ПДВ)

Відстань,
км

Вартість плацкарти

2/S

2/0

ТУРИСТ
2/4

ТУРИСТ
2/3

ДУБЛЬ
1/2

СИНГЛЬ
1/1

01 - 10

2

2

6

8

12

24

11 - 20

2

2

6

8

12

24

21 - 30

2

2

6

8

12

24

31 - 40

2

6

8

10

16

32

41 - 50

2

6

8

10

16

32

51 - 60

2

6

8

10

16

32

61 - 70

2

6

10

12

18

36

71 - 80

2

6

10

12

18

36

81 - 90

2

6

10

12

18

36

91 - 100

2

6

10

12

18

36

101 - 110

2

6

12

14

22

44

111 - 120

2

6

12

14

22

44

121 - 130

2

6

12

14

22

44

131 - 140

2

6

12

14

22

44

141 - 150

2

6

14

16

26

52

151 - 160

4

6

14

16

26

52

161 - 170

4

8

16

18

26

52

171 - 180

4

8

16

18

26

52

181 - 190

4

10

16

20

30

60

191 - 200

4

10

16

20

30

60

201 - 250

4

10

18

22

34

68

251 - 300

4

10

18

22

34

68

301 - 350

4

10

20

24

36

72

351 - 400

4

12

20

24

36

72

401 - 450

4

12

22

26

40

80

451 - 500

4

12

22

26

40

80

501 - 550

4

14

24

28

42

84

551 - 600

4

14

24

28

42

84

601 - 650

4

14

26

30

46

92

651 - 700

6

14

26

30

46

92

701 - 800

6

16

26

32

48

96

801 - 900

6

16

26

32

48

96

901 - 1000

6

16

28

34

52

104

1001 - 1100

6

16

28

34

52

104

1101 - 1200

6

16

30

36

56

112

1201 - 1300

6

18

32

38

58

116

1301 - 1400

6

18

34

40

60

120

1401 - 1500

6

18

34

40

60

120

1501 - 1600

6

18

34

40

60

120

1601 - 1700

8

20

36

42

64

128

1701 - 1900

8

20

36

42

64

128

1901 - 2100

8

20

36

44

66

132

2101 - 2300

 

22

38

46

70

140

2301 - 2500

 

22

40

48

74

148

2501 - 2700

 

24

42

50

76

152

2701 - 2900

 

26

44

52

78

156

2901 - 3100

 

26

46

56

86

172

3101 - 3300

 

26

48

58

88

176

3301 - 3500

 

28

52

62

94

188

3501 - 3700

 

32

56

66

100

200

3701 - 4000

 

34

58

70

106

212

4001 - 4300

 

36

62

74

112

224

4301 - 4600

 

36

66

80

122

244

4601 - 4900

 

40

70

84

126

252

4901 - 5200

 

42

74

88

134

268

5201 - 5500

 

44

78

94

142

284

5501 - 5800

 

46

82

98

148

296

5801 - 6100

 

48

86

104

158

316

6101 - 6400

 

50

90

108

164

328

6401 - 6700

 

54

96

114

174

348

6701 - 7100

 

56

98

118

178

356

7101 - 7500

 

58

106

126

192

384

7501 - 7900

 

62

110

132

200

400

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

ТУРИСТ 2/4 - купейний вагон 2-го класу з 4-місними купе;

ТУРИСТ 2/3 - купейний вагон 2-го класу з 3-місними купе;

2/0 - вагон 2-го класу з плацкартними місцями;

2/S - вагон 2-го класу з місцями для сидіння;

ДУБЛЬ, БІЗНЕС-КЛАС 1/2 - вагон СВ 1-го класу з 2-місними купе;

СИНГЛЬ, БІЗНЕС-КЛАС 1/1 - вагон 1-го класу з одномісними купе.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі
залізничного транспорту

О. Федоренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали