ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 вересня 2011 року N 831

Про затвердження Технологічної схеми обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та Республіки Молдова, використання цієї інформації

З метою реалізації протоколів між Державною митною службою України та митною службою Республіки Молдова щодо організації обміну попередньою інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та Республіки Молдова, визначення порядку використання цієї інформації наказую:

1. Затвердити Технологічну схему обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та Республіки Молдова, використання цієї інформації (далі - Технологічна схема).

2. Установити, що Технологічна схема застосовується у разі переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України та Республіки Молдова.

3. У пункті 2 наказу Держмитслужби від 02.11.2009 N 1051 "Про затвердження Технологічної схеми обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, та використання цієї інформації" слова "України та Республіки Молдова" виключити.

4. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (Пашко П. В.) до 10.10.2011 забезпечити програмно-технічну реалізацію виконання положень Технологічної схеми.

5. Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції (Лисий В. М.), Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (Пашко П. В.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення (Сьомка С. М.) до 10.10.2011 розробити та подати в установленому порядку на затвердження відповідний алгоритм контролю за електронними копіями ВМД (книжок МДП) суміжної сторони, за якими протягом минулої доби не відбулось фактичного переміщення вантажів через пункти пропуску, або відбулось переміщення порожніх (без вантажу) транспортних засобів або транспортних засобів з товаром в обсязі, що не підлягає оподаткуванню.

Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (Пашко П. В.) в термін п'яти робочих днів з дати затвердження алгоритму забезпечити програмну реалізацію вищезазначеного алгоритму контролю.

6. Департаменту розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва (Тимофєєв І. В.), Департаменту організації митного контролю та оформлення (Сьомка С. М.):

інформувати митну службу Республіки Молдова про положення цього наказу;

порушити питання перед митною службою Республіки Молдова щодо запровадження щоденного обміну інформацією на рівні пунктів пропуску через державний кордон про транспортні засоби, що мали прибути згідно з попередньою інформацією, але фактично не прибули.

7. Установити, що цей наказ набирає чинності через три робочих дні з дати видання.

8. Начальнику Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції (Лисий В. М.), начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (Пашко П. В.), керівникам митних органів визначити коло посадових осіб, відповідальних за контроль реєстрів та забезпечити внесення відповідних змін до їх посадових обов'язків.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М. та заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С. Д., у межах їх повноважень.

 

Голова Служби

І. Г. Калєтнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
26.09.2011 N 831

Технологічна схема
обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та Республіки Молдова, використання цієї інформації

1. Загальні положення

1.1. Цю Технологічну схему розроблено з метою реалізації протоколів між Державною митною службою України і митною службою Республіки Молдова щодо організації обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та Республіки Молдова (далі - суміжна сторона), визначення порядку використання цієї інформації.

1.2. Технологічна схема застосовується під час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України та суміжної сторони, крім:

ввезення товарів на митну територію України з використанням книжок (карнетів) А.Т.А.;

ввезення товарів на митну територію України у ручній поклажі, у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, у міжнародних поштових і експрес-відправленнях, стаціонарними засобами транспортування.

1.3. У цій Технологічній схемі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:

суміжна сторона - іноземна держава, з якою Україною підписано протокол про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон цих держав, та налагоджено обмін такою інформацією;

попередня інформація про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон - електронна інформація України та суміжної сторони, яка містить відомості про товари і транспортні засоби, ідентичні відомостям відповідних вантажних митних декларацій (далі - ВМД) і книжок МДП, та свідчить про намір їх переміщення на митну територію України чи суміжної сторони;

контрольовані показники - інформація, яка міститься у ВМД, книжках МДП України та суміжної сторони (відомості про вагу, вартість, код та найменування товару тощо), порівняння яких дозволяє встановити ризики порушення законодавства України.

Інші терміни у цій Технологічній схемі вживаються відповідно до законодавства України з питань митної справи.

1.4. Обмін інформацією здійснюється відповідно до Технічних умов організації обміну інформацією про товари й транспортні засоби, затверджених уповноваженими посадовими особами митних адміністрацій України та суміжної сторони (далі - Технічні умови).

1.5. Обмін попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митну територію України, згідно з Технічними умовами, здійснюється:

Департаментом митних інформаційних технологій та статистики Держмитслужби України (далі - ДМІТС);

Уповноваженим підрозділом митної адміністрації суміжної сторони.

1.6. Основні етапи обміну попередньою інформацією:

ДМІТС та уповноважений підрозділ митної адміністрації суміжної сторони заздалегідь повідомляють одна одну про наміри ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України чи суміжної сторони. Дане повідомлення складається на основі митних документів країни вивозу товарів і транспортних засобів.

ДМІТС та уповноважений підрозділ митної адміністрації суміжної сторони повідомляють одна одну про документальне оформлення фактичного вивозу товарів і транспортних засобів за межі митної території України чи суміжної сторони.

ДМІТС та уповноважений підрозділ митної адміністрації суміжної сторони підтверджують факт доставки товарів і транспортних засобів на митну територію України чи суміжної сторони.

У разі транзитного переміщення вантажів ДМІТС та уповноважений підрозділ митної адміністрації суміжної сторони підтверджують факт вивозу товарів і транспортних засобів з території України чи суміжної країни.

2. Порядок використання попередньої інформації про товари та транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України

2.1. ДМІТС, одержавши від уповноваженого підрозділу митної адміністрації суміжної сторони попередню інформацію про товари і транспортні засоби, які переміщуються на митну територію України, розміщує її в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби).

2.2. Посадова особа митного органу України при здійсненні пропуску товарів і транспортних засобів, які переміщуються на митну територію України з митної території суміжної сторони, та з метою контролю за доставкою яких, згідно з законодавством України з питань митної справи, передбачено оформлення документа контролю за переміщенням товарів (далі - ДКПТ), в межах своїх повноважень:

перевіряє наявність у поданих до митного оформлення товаросупровідних документах завіреного належним чином реєстраційного номера ВМД (книжки МДП) суміжної сторони;

робить запит до ЄАІС Держмитслужби за реєстраційним номером ВМД (книжки МДП) суміжної сторони і перевіряє наявність в ЄАІС Держмитслужби електронної копії цієї ВМД (книжки МДП).

2.3. За наявності ВМД (книжки МДП) суміжної сторони в ЄАІС Держмитслужби посадова особа митного органу України в пункті пропуску:

звіряє інформацію, що міститься в ДКПТ, з інформацією наявною в електронній копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони;

вносить до електронної копії ДКПТ за допомогою відповідного програмно-інформаційного комплексу (далі - ПІК) ЄАІС Держмитслужби реєстраційний номер ВМД (книжки МДП) суміжної сторони;

за відсутності розбіжностей в інформації, робить відповідну відмітку про підтвердження відсутності таких розбіжностей з метою подальшого автоматичного формування реєстру 1 та виконує інші дії, передбачені Положенням про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженим наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (далі - Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення).

2.4. У разі відсутності в ЄАІС Держмитслужби, за умови пошуку по номеру ВМД (книжки МДП) суміжної країни, електронної копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони посадова особа митного органу України в пункті пропуску робить повторний запит до ЄАІС Держмитслужби за державним реєстраційним номером транспортного засобу, що перетинає кордон, і перевіряє наявність в ЄАІС Держмитслужби електронної копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони. За наявності ВМД (книжки МДП) суміжної сторони посадова особа митного органу України виконує аналогічні заходи, передбачені пунктом 2.3 цієї Технологічної схеми.

2.5. У разі відсутності в ЄАІС Держмитслужби електронної копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони за результатами пошуку відповідно до пункту 2.4 цієї Технологічної схеми, відповідний ПІК ЄАІС Держмитслужби відображає результати пошуку та формує запис у реєстрі 2 про відсутність електронної копії такої ВМД (книжки МДП), а посадова особа митного органу України після перегляду результатів пошуку в установленому порядку оформлює картку відмови у пропуску на митну територію України товарів і транспортних засобів в ПІК "Інспектор - 2006" із послідуючим переданням реквізитів картки відмови до реєстру 2 та підтвердженням факту відмови у відповідному ПІК ЄАІС по доставці вантажів.

2.6. За наявності в ЄАІС Держмитслужби електронної копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони та виявлення невідповідності відомостей про товари та транспортні засоби у цій копії ВМД (книжки МДП) та ДКПТ посадова особа митного органу України встановлює справжні відомості про такі товари та транспортні засоби шляхом вивчення наявних документів або здійснення митного огляду товарів (якщо в інший спосіб неможливо встановити ці відомості).

У разі виявлення ознак порушення митних правил посадова особа митного органу в пункті пропуску вживає заходів, передбачених законодавством.

У разі виявлення розбіжностей у відомостях про товари та транспортні засоби, що містяться в електронній копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони, та ДКПТ, посадова особа приймає рішення про застосування форм митного контролю згідно з чинним законодавством та вносить відповідну відмітку до електронної копії ДКПТ з метою подальшого автоматичного формування реєстру 3.

При цьому, у разі здійснення пошуку ВМД (книжки МДП) суміжної сторони за номером транспортного засобу і відсутності невідповідності відомостей про товари та транспортні засоби у цій копії ВМД та ДКПТ, але неспівпадіння номеру ВМД (книжки МДП) суміжної сторони, зазначеного в правому верхньому куті ТСД з фактично виявленою ВМД на товари, що переміщуються, вживає заходів встановлених пунктом 2.3 цієї Технологічної схеми з унесенням до ДКПТ правильного номеру ВМД (книжки МДП) суміжної сторони.

2.7. При внесенні посадовою особою митного органу в пункті пропуску інформації до електронної копії ДКПТ, під час здійснення пропуску товарів і транспортних засобів на митну територію України із суміжної сторони, відповідний ПІК ЄАІС Держмитслужби здійснює форматно-логічний контроль за:

відповідністю формату реєстраційного номера ВМД суміжної сторони (книжки МДП);

внесенням реєстраційного номера ВМД суміжної сторони (книжки МДП) до електронної копії ДКПТ в ЄАІС Держмитслужби;

відповідністю реєстраційного номера ВМД суміжної сторони (книжки МДП), внесеного посадовою особою митного органу до електронної копії ДКПТ, реєстраційному номеру електронної копії ВМД суміжної сторони (книжки МДП), що знаходиться в ЄАІС Держмитслужби.

2.8. Програмне забезпечення ЄАІС Держмитслужби забезпечує автоматичне зв'язування інформації, зазначеної в електронній копії ДКПТ, з інформацією, зазначеною в електронній копії ВМД суміжної сторони (книжки МДП) для надання можливості здійснення подальшого аналізу отриманої інформації.

2.9. Після надходження до ЄАІС Держмитслужби інформації від митних органів України про пропуск товарів і транспортних засобів на митну територію України, зазначена інформація, відповідно до Технічних умов, передається до суміжної сторони.

2.10. При здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів, ввезених з митної території суміжної сторони, модуль Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками ПІК "Інспектор - 2006" (далі - АСАУР):

здійснює перевірку наявності електронної копії ВМД суміжної сторони (книжки МДП) в ЄАІС Держмитслужби та відповідну внесену інформацію при здійсненні пропуску товарів і транспортних засобів на митну територію України;

видає електронне повідомлення посадовій особі митного органу про необхідність застосування звірення контрольованих показників з урахуванням вимог положень цієї Технологічної схеми;

здійснює, за наявності в ЄАІС Держмитслужби відповідної інформації, звірення контрольованих показників та відображення результатів такого звірення (реєстр 4).

2.11. Посадова особа митного органу України при здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів, ввезених з митної території суміжної сторони, в межах своїх повноважень:

перевіряє відповідність відомостей, які містяться в українській ВМД (ДКПТ), відомостям, що містяться у відповідному паперовому примірнику ВМД суміжної сторони (книжці МДП), у разі наявності;

вживає заходів, передбачених законодавством України з питань митної справи, за результатами спрацювання АСАУР та/або виявлення розбіжностей контрольованих показників, що мають ознаки порушення митних правил чи можуть призвести до зменшення сум належних до сплати податків і зборів;

виконує інші дії, передбачені Порядком здійснення митного контролю і митного оформлення товарів із застосуванням ВМД, затвердженим наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719.

2.12. Митний орган, посадові особи якого здійснюють пропуск товарів на митну територію України, здійснює контроль за електронними копіями ВМД (книжок МДП) суміжної сторони, за якими передбачається прибуття вантажів в Україну, але протягом доби після надходження попередньої інформації не відбулось фактичного переміщення таких вантажів через пункти пропуску, або відбулось переміщення порожніх (без вантажу) транспортних засобів або транспортних засобів з товаром в обсязі, що не підлягає оподаткуванню.

3. Порядок використання попередньої інформації про товари та транспортні засоби, які вивозяться з митної території України

3.1. Якщо передбачається вивезення товарів і транспортних засобів з митної території України на митну територію суміжної сторони, то митниця відправлення в Україні після завершення митного оформлення товарів і транспортних засобів забезпечує передання до ЄАІС Держмитслужби електронних копій ВМД відповідно до вимог розділу 3 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення.

3.2. Посадова особа митниці призначення на митному кордоні України, під час здійснення пропуску товарів і транспортних засобів, проставляє в правому верхньому кутку одного з поданих до митного оформлення товаротранспортних документів реєстраційний номер української ВМД і завіряє цей запис відбитком особистої номерної печатки.

3.3. Після надходження до ЄАІС Держмитслужби інформації від митних органів України про документальне оформлення пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, зазначена інформація, згідно з Технічними умовами, передається до суміжної сторони.

3.4. Після отримання від суміжної сторони підтвердження доставки товару на її митну територію, зазначена інформація розміщується в ЄАІС Держмитслужби.

3.5. Програмне забезпечення ЄАІС Держмитслужби забезпечує автоматичне зв'язування інформації, зазначеної в електронній копії української ВМД (книжки МДП), з відповідною електронною інформацією суміжної сторони. При цьому забезпечується автоматичне формування реєстру 5.

3.6. Митний орган, посадові особи якого здійснили пропуск товарів за межі митної території України, здійснює контроль за українськими ВМД (книжками МДП), за якими відсутня інформація про документальне оформлення доставки товарів і транспортних засобів до митниці призначення суміжної сторони (реєстр N 5), та вживає невідкладних заходів (з інформуванням Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції) щодо з'ясування фактичних обставин переміщення.

4. Типи реєстрів, які формуються під час роботи механізму інформаційного обміну

4.1. Типи інформації, яка міститься в ЄАІС Держмитслужби, про результати обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, та використання цієї інформації - електронні реєстри:

1 - реєстр інформації, що фіксує відсутність розбіжностей відомостей, що містяться в електронній копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони та наявні в ДКПТ;

2 - реєстр інформації відсутніх електронних копій ВМД (книжок МДП) суміжної сторони на момент перетину митного кордону транспортним засобом;

3 - реєстр виявлених розбіжностей в пункті пропуску;

4 - реєстр результатів звірення контрольованих показників, виявлених під час митного оформлення товарів;

5 - реєстр українських ВМД (книжок МДП), за якими відсутня інформація про документальне оформлення доставки товарів і транспортних засобів до митниці призначення суміжної сторони.

5. Відповідальність

5.1. Відповідальність за виконання вимог цієї Технологічної схеми покладається на:

а) посадових осіб митних органів, що здійснюють пропуск товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України та суміжної сторони, в частині:

обов'язкового достовірного внесення реєстраційних номерів ВМД суміжної сторони (книжок МДП) до відповідних електронних копій ДКПТ, що містяться в ЄАІС Держмитслужби та належного виконання заходів, передбачених цією Технологічною схемою;

чіткого і розбірливого проставляння в правому верхньому кутку одного з товаротранспортних документів на товари і транспортні засоби, що переміщуються на митну територію суміжної сторони, реєстраційного номера української ВМД і завірення цього запису відбитком особистої номерної печатки;

б) посадових осіб митних органів, що здійснюють митне оформлення товарів і транспортних засобів, ввезених з митної території суміжної сторони, в частині:

обов'язкового звірення контрольованих показників, а також вжиття заходів, передбачених законодавством України з питань митної справи, за результатами спрацювання АСАУР та/або виявлення розбіжностей контрольованих показників, що мають ознаки порушення митних правил чи призводять до зменшення сум належних до сплати податків і зборів;

в) ДМІТС, в частині:

програмно-технічного виконання положень цієї Технологічної схеми;

організації взаємодії з представниками уповноваженого підрозділу митної адміністрації суміжної сторони для щомісячного з'ясування причин відсутності електронних копій ВМД суміжної сторони (книжок МДП) на момент пропуску на митну територію України та митного оформлення товарів і транспортних засобів;

надання до Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції результатів з'ясування причин відсутності електронних копій ВМД суміжної сторони (книжок МДП);

повноти та коректності ведення реєстрів 1 - 5, своєчасності передання їх підрозділам Держмитслужби та митним органам, визначеним цією Технологічною схемою, а також відповідності форматів даних цих реєстрів для зручності обробки їх користувачами;

контролю реєстру 1 і 2;

г) Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, в частині:

подальшого контролю та аналізу щодо вжиття заходів відповідного реагування, передбачених законодавством України, якщо в результаті порівняння контрольованих показників виявлено розбіжності, що мають ознаки порушення митних правил чи призводять до зменшення сум належних до сплати податків і зборів;

функціонування АСАУР при роботі Технологічної схеми та аналізу зворотної інформації про результати використання митними органами попередньої інформації;

подальшого контролю та аналізу за електронними копіями ВМД (книжок МДП) суміжної сторони, за якими протягом доби з моменту отримання попередньої інформації не відбулось фактичного переміщення вантажів через пункти пропуску, або відбулось переміщення порожніх (без вантажу) транспортних засобів або транспортних засобів з товаром в обсязі, що не підлягає оподаткуванню за окремо визначеним Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції спільно з Департаментом організації митного контролю та оформлення, ДМІТС механізмом;

підготовку пропозиції до ДМІТС щодо подальшого вдосконалення механізму інформаційного обміну попередньої інформацією та доопрацювання відповідного програмного забезпечення.

щоквартального інформування заступника Голови Служби за напрямком про стан справ щодо функціонування системи обміну попередньою інформацією в Держмитслужбі;

контролю реєстрів 3, 4, 5.

д) Департамент організації митного контролю та оформлення, в частині:

функціонування в митних органах передбаченого цією Технологічною схемою механізму використання попередньої інформації для цілей митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів;

підготовку пропозиції щодо подальшого вдосконалення механізму інформаційного обміну попередньої інформацією, здійснення процедур митного контролю та оформлення, доопрацювання відповідного програмного забезпечення;

е) керівників митних органів, в частині:

дотримання посадовими особами митних органів, розташованих у пунктах пропуску, та підрозділів митного оформлення положень цієї Технологічної схеми;

вжиття заходів оперативного реагування, передбачених законодавством України, якщо в результаті порівняння контрольованих показників виявлено розбіжності, що мають ознаки порушення митних правил чи призводять до зменшення сум належних до сплати податків і зборів;

здійснення належного контролю та реагування за фактами відсутності інформації про документальне оформлення доставки товарів і транспортних засобів до митниці призначення суміжної сторони (реєстр N 5) та вжиття невідкладних заходів щодо з'ясування фактичних обставин переміщення;

здійснення належного контролю та реагування за фактами наявності попередньої інформації суміжної сторони про прибуття товарів і транспортних засобів в Україну, у разі ненадходження таких товарів, або у разі надходження порожніх (без вантажу) транспортних засобів або транспортних засобів з товаром в обсязі, що не підлягає оподаткуванню.

6. Прикінцеві положення

6.1. Формати та зміст електронних реєстрів визначаються Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції по узгодженню з Департаментом організації митного контролю та оформлення, ДМІТС.

6.2. Формування та наповнення електронних реєстрів здійснюється автоматизовано. Посадовим особам митних органів України, відповідно до їх функціональних обов'язків, може встановлюватись доступ до електронних реєстрів.

Посадові особи, яким наданий доступ до відповідних електронних реєстрів та які визначені наказом митного органу як відповідальні щодо контролю відповідного реєстру, зобов'язані переглядати зазначені реєстри не рідше, ніж один раз на добу протягом робочого часу.

6.3. Електронні реєстри повинні дозволяти здійснювати пошук зазначеної в них інформації за визначеним періодом, державним реєстраційним номером транспортного засобу, митницею оформлення (пропуску), номером ВМД, ДКПТ, книжки МДП тощо та з виведенням інформації за період не менше одного місяця.

 

Начальник Департаменту
боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції

В. М. Лисий

Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення

С. М. Сьомка

Т. в. о начальника Департаменту митних
інформаційних технологій та статистики

О. О. Ніколайчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали