МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 жовтня 2011 року N 555

Про затвердження Тематичного плану наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції на 2011 рік

З метою гармонізації вітчизняних стандартів в галузі агропромислового виробництва до вимог СОТ та ЄС, підвищення рівня нормативного забезпечення та виходячи з підсумків виконання наукових розробок у сфері стандартизації і сертифікації сільськогосподарської продукції за 2009 - 2010 роки, наказую:

1. Затвердити Тематичний план наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції на 2011 рік, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації 2801060 "Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції", що додається.

2. Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку (Кваша С. М.) у місячний термін після підписання наказу забезпечити укладання додаткових угод до діючих договорів за 2009 - 2010 роки та укласти договори на 2011 рік щодо виконання розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції із установами-виконавцями.

3. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.) забезпечити фінансування установ-виконавців наукових розробок у сфері стандартизації на 2011 рік відповідно до актів виконаних робіт.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
21.10.2011 N 555

Тематичний план наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції на 2011 рік

N
п/п

Код НД за ДК 004

Назва проекту НД та вид роботи

Позначення міжнародних та регіональних стандартів

Термін виконання робіт (рік)

Організація-розробник та співвиконавці

Вартість робіт, всього,
тис. грн.

Вартість робіт на 2011 рік,
тис. грн.

Примітка

початок

подання на затвердження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

розділ 1

ТК 23 Продукція садів, виноградників і виноробна продукція

 

 

 

1

65.020.20

Технічний регламент. Сертифікація маточників та садивного матеріалу винограду

Розроблення вперше

2009

2011

НІВіВ Магарач НААНУ ТК 23

150,0

75,0

 

розділ 2

ТК 24 Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки

 

 

 

1

67.080

ДСТУ Консерви. Томати українські. Технічні умови

Розроблення вперше

2009

2011

Відокремлений підрозділ НУБІП України "Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції"

30,0

15,0

 

2

67.080

ДСТУ Консерви. Морква гостра. Технічні умови

Розроблення вперше

2009

2011

Відокремлений підрозділ НУБІП України "Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції"

30,0

15,0

 

3

67.080

ДСТУ Консерви. Яблука в подрібненій журавлині з цукром. Технічні умови

Розроблення вперше

2009

2011

Відокремлений підрозділ НУБІП України "Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції"

30,0

20,0

 

розділ 3

ТК 41 Зернові культури та продукти їх переробки

 

 

 

1

13.040

Технічний регламент. Менеджмент і аудит викидів в атмосферу у зернопереробній галузі.

Розроблення вперше

2009

2011

Державне підприємство Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань

150,0

7,5

 

2

67.260

Технічний регламент. Вимоги до систем діагностування та обслуговування технологічного обладнання на підприємствах зернопереробної галузі.

Розроблення вперше

2009

2011

Державне підприємство Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань

150,0

7,5

 

розділ 4

ТК 64 Спиртогорілчані вироби, дріжджі

 

 

 

1

71.080

ДСТУ Біоетанол. Технічні умови

Розроблення вперше

2009

2011

УкрНДІспиртбіопрод

45,0

5,0

 

2

71.080

ДСТУ Спирт етиловий та продукція спиртовмісна. Метод визначання вмісту сірчистих сполук

Розроблення вперше

2009

2011

УкрНДІспиртбіопрод

45,0

5,0

 

розділ 5

ТК 69 Трактори і сільськогосподарські машини

 

 

 

1

65.060.80

ДСТУ ISO 6814 Лісогосподарські машини. Машини пересувні та самохідні. Терміни, визначення понять та класифікація

ISO 6814:2008

2009

2011

ПАТ "НДІферммаш"

35,0

12,4

 

2

65.060.10

ДСТУ ISO 10998 Сільськогосподарські трактори. Вимоги до керування

ISO 10998:2008

2009

2011

ПАТ "НДІферммаш"

35,0

15,0

 

3

65.060.80

ДСТУ ISO 13772 Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові портативні. Характеристики автоматичного гальма ланцюга

ISO 13772:2006

2009

2011

ПАТ "НДІферммаш"

35,0

15,0

 

4

65.060.40

ДСТУ ISO 21278-1 Устатковання для захисту рослин. Бункери впускні. Частина 1. Методи випробовувань

ISO 21278-1:2008

2009

2011

ПАТ "НДІферммаш"

35,0

15,0

 

розділ 6

ТК 132 Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки

 

 

 

1

65.120

Технічний регламент. Виробничий менеджмент і регламентація робіт з відходами та некондиційною продукцією.

Розроблення вперше

2009

2011

Державне підприємство Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань

150,0

7,5

 

2

65.120

Технічний регламент. Вимоги до технологій поглибленого перероблення сировини у комбікормовій галузі.

Розроблення вперше

2009

2011

Державне підприємство Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань

150,0

7,5

 

3

65.120

Технічний регламент. Вимоги безпечності та якості до комбікормів та кормових добавок для свиней.

Розроблення вперше

2009

2011

Державне підприємство Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань

150,0

7,5

 

розділ 7

ТК 140 Молоко, м'ясо та продукти їх переробки

 

 

 

1

67.120.10

ДСТУ Продукти м'ясні та м'ясомісткі. Номенклатура та вимоги до назв.

Розроблення вперше

2009

2011

Технологічний інститут молока та м'яса НААНУ

30,0

30,0

 

2

67.100

ДСТУ Сири м'які із козиного молока. Загальні технічні умови.

Розроблення вперше

2009

2011

Харківська державна зооветеринарна академія

30,0

10,0

 

розділ 8

ТК 142 Ґрунтознавство

 

 

 

1

13.080.01

ДСТУ Охорона ґрунтів. Деградація ґрунтів. Оцінювання хімічної та фізичної деградації ґрунтів

Розроблення вперше

2009

2011

ННЦ "ІГА імені О. Н. Соколовського" НААНУ

30,0

20,0

 

2

13.080.01

ДСТУ Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів за ступенем підлуження

Розроблення вперше

2009

2011

ННЦ "ІГА імені О. Н. Соколовського" НААНУ

30,0

20,0

 

3

13.080.01

ДСТУ Якість ґрунту. Порядок створення мережі об'єктів моніторингу ґрунтів земель сільськогосподарського призначення

Розроблення вперше

2009

2011

ННЦ "ІГА імені О. Н. Соколовського" НААНУ

30,0

20,0

 

4

13.080.01

ДСТУ Якість ґрунту. Дистанційне зондування ґрунтів. Картографування ґрунтового покриву методом багатоспектрального сканування.

Розроблення вперше

2009

2011

ННЦ "ІГА імені О. Н. Соколовського" НААНУ

30,0

20,0

 

5

13.080.10

ДСТУ Якість ґрунту. Метод визначення загального вуглецю і азоту в органогенних зразках

Розроблення вперше

2009

2011

ННЦ "ІГА імені О. Н. Соколовського" НААНУ

30,0

20,0

 

розділ 9

ТК 149 Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними

 

 

 

1

13.100

ДСТУ Система стандартів безпеки праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги

На заміну ГОСТ 12.1.008-76

2009

2011

Державний науково-контрольний ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів

35,0

17,0

 

2

11.220

ДСТУ Препарати ветеринарні імунобіологічні. Вакцини проти сказу інактивовані. Технічні вимоги та методи контролювання

Розроблення вперше

2009

2011

Державний науково-контрольний ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів

45,0

20,0

 

розділ 10

ТК 158 Тваринництво

 

 

 

1

65.140

ДСТУ Свинарство. Методики апробації селекційних досягнень.

Розроблення вперше

2009

2011

Інститут розведення і генетики тварин НААНУ

30,0

15,0

 

2

65.140

ДСТУ Свинарство. Племінне господарство. Основні вимоги до організації.

Розроблення вперше

2009

2011

Інститут розведення і генетики тварин НААНУ

30,0

15,0

 

розділ 11

ТК 160 Субтропічне та декоративне рослинництво, озеленення і дизайн

 

 

 

1

65.020.40

ДСТУ Захист зелених насаджень від шкідників та хвороб в населених пунктах. Загальні вимоги безпеки

на заміну РСТ УССР 1994-89

2009

2011

ДП Львівхарчопроект

35,0

25,0

 

2

65.020.40

ДСТУ Роботи в лісопарках. Посадка і рубка дерев. Загальні вимоги безпеки

на заміну РСТ УССР 1979-87

2009

2011

ДП Львівхарчопроект

35,0

20,0

 

розділ 12

Без ТК

 

 

 

1

67.030

Технічний регламент. Щодо використання генетично модифікованих мікроорганізмів

Розроблення вперше

2009

2011

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України

100,0

90,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова тематика на 2011 рік

 

 

 

 

розділ 13

ТК 23 Продукція садів, виноградників і виноробна продукція

 

 

 

1

67.080

ДСТУ Яблука свіжі середніх та пізніх термінів достигання. Технічні умови

На заміну ГОСТ 21122-75

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

67.080

ДСТУ Груші свіжі ранніх термінів достигання. Технічні умови

На заміну ГОСТ 21714-76

2011

2012

 

35,0

23,0

 

3

67.080

ДСТУ Черешня свіжа. Технічні умови

На заміну ГОСТ 21922-76

2011

2012

 

35,0

23,0

 

4

65.020.20

ДСТУ Плоди свіжі. Терміни та визначення

На заміну ДСТУ 2789-94

2011

2012

 

35,0

23,0

 

5

68.35.53

ДСТУ Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів суниці.

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

6

68.35.53

ДСТУ Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів груші

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

7

68.35.53

ДСТУ Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів сливи

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

8

67.160.10

Зміна N 1 до ДСТУ 4112.25:2002 Вина і виноматеріали. Метод визначення диоксиду сірки

Зміна N 1 до ДСТУ 4112.25:2002

2011

2012

 

15,0

10,0

 

9

67.080.10

Зміна N 1 до ДСТУ 2366 2009 Виноград свіжий технічний. Технічні умови

Зміна N 1 до ДСТУ 2366:2009

2011

2012

 

15,0

10,0

 

розділ 14

ТК 24 Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки

 

 

 

1

67.080.10

ДСТУ Консерви. Фрукти натуральні. Загальні технічні умови

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

2

67.080.01

ДСТУ ISO 6557.1 Фрукти, овочі та продукти переробки. Визначення вмісту аскорбінової кислоти. Частина 1. Контрольний метод

ISO 6557.1:1986

2011

2012

 

35,0

23,0

 

3

67.080

ДСТУ Продукти переробки фруктів та овочів. Методи визначення вмісту етилового спирту

на заміну ГОСТ 25555.2-91

2011

2012

 

35,0

23,0

 

4

07.100.30

ДСТУ Продукти харчові. Методи виявлення та визначення кількості STAPHYLOCOCCUS AUREUS

на заміну ГОСТ 10444.2-94

2011

2012

 

35,0

23,0

 

5

67.080

ДСТУ Консерви. Закуски овочеві. Загальні технічні умови

на заміну РСТ УРСР 1586-91, РСТ УРСР 1877-85, РСТ УРСР 1948-84

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 15

ТК 29 Насіння і коренеплоди цукрових буряків

 

 

 

1

65.020.20

ДСТУ Коренеплоди цукрового буряка для промислової переробки. Технічні умови

Перегляд ДСТУ 4327:2004

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

65.020.20

ДСТУ Генетичномодифіковані сільськогосподарські рослини. Основні вимоги, терміни та визначення

Розроблення вперше

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 16

ТК 33 Рибне господарство

 

 

 

1

67.120.30

Зміна N 1 ДСТУ 4378:2005 Риба океанічного промислу заморожена. Технічні умови

Зміна N 1 ДСТУ 4378:2005

2011

2012

 

15,0

10,0

 

2

67.120.30

Зміна N 1 ДСТУ 4379:2005 Філе рибне заморожене. Технічні умови

Зміна N 1 ДСТУ 4379:2005

2011

2012

 

15,0

10,0

 

3

67.120.30

Зміна N 1 ДСТУ 4868:2007 Риба заморожена. Технічні умови

Зміна N 1 ДСТУ 4868:2007

2011

2012

 

15,0

10,0

 

4

67.120.30

Зміна N 1 ДСТУ 6093:2009 Риба хрящова заморожена. Технічні умови

Зміна N 1 ДСТУ 6093:2009

2011

2012

 

15,0

10,0

 

5

67.120.30

Зміна N 1 ДСТУ 4381:2005 Кальмар заморожений. Технічні умови

Зміна N 1 ДСТУ 4381:2005

2011

2012

 

15,0

10,0

 

6

67.120.30

Зміна N 1 ДСТУ 4440:2005 Креветки морожені. Технічні умови

Зміна N 1 ДСТУ 4440:2005

2011

2012

 

15,0

10,0

 

7

67.120.30

Зміна N 1 ДСТУ 6091:2009 Лангусти заморожені. Технічні умови

Зміна N 1 ДСТУ 6091:2009

2011

2012

 

15,0

10,0

 

8

67.120.30

Зміна N 1 ДСТУ 6092:2009 Восьминіг заморожений Технічні умови

Зміна N 1 ДСТУ 6092:2009

2011

2012

 

15,0

10,0

 

9

67.120.30

ДСТУ-Н CAC/RCP 52 Норми та правила для риби та рибних продуктів

CAC/RCP 52:2003

2011

2012

 

35,0

23,0

 

10

67.120.30

ДСТУ EN 14176 Продукти харчові. Визначення домоєвої кислоти у мідіях

EN 14176:2003

2011

2012

 

35,0

23,0

 

11

67.120.30

ДСТУ EN 14524 Продукти харчові. Визначення окадаїкової кислоти у мідіях. Метод якісного рідинного хроматографічного аналізу з екстракцією очищеної твердої фази, отримання похідних та флуоресцентне виявлення

EN 14524:2004

2011

2012

 

35,0

23,0

 

12

67.120.30

ДСТУ EN 14194 Продукти харчові. Визначення сакситоксину та dc-сакситоксину у мідіях. Метод рідинної хроматографії високого розрішення з постоколончатою дериватизацією

EN 14194:2002

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 17

ТК 41 Зернові культури та продукти їх переробки

 

 

 

1

67.060

ДСТУ Борошно пшеничне. Технічні умови

Розробка вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

2

67.060

ДСТУ Крупи рисові. Технічні умови

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

3

67.060

ДСТУ Зерно. Методи визначення ручним способом кількості та якості клейковини у пшениці

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

4

67.060

ДСТУ Пластівці із зернових культур. Технічні умови

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

5

67.060

ДСТУ 3769:98 Ячмінь. Технічні умови

Перегляд

2011

2012

 

40,0

26,0

 

6

67.060

ДСТУ Борошно, побічні продукти і відходи. Терміни та визначення

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

7

67.120

ДСТУ Комбікорми. Терміни та визначення

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

8

67.200.20

ДСТУ 7011:2009 Соняшник. Технічні умови

Перегляд

2011

2012

 

35,0

23,0

 

9

67.160.10

Технічний регламент виробництва та зберігання тихих вин

Розроблення вперше

2011

2012

 

90,0

63,0

 

10

67.160.10

Технічний регламент виробництва та зберігання шампанського України та ігристих вин

Розроблення вперше

2011

2012

 

90,0

63,0

 

11

67.080.01

Технічний регламент плодоовочевого сховища

Розроблення вперше

2011

2012

 

90,0

63,0

 

12

67.160.10

Технічний регламент виробництва та зберігання коньяків

Розроблення вперше

2011

2012

 

90,0

63,0

 

13

67.060

Технічний регламент портового та зерноперевантажувального терміналу

Розроблення вперше

2011

2012

 

90,0

63,0

 

14

67.060

Технічний регламент виробництва зерноекструзійної продукції

Розроблення вперше

2011

2012

 

90,0

63,0

 

15

65.040

Перегляд Технічного регламенту зернового складу

Перегляд

2011

2012

 

90,0

63,0

 

16

65.10

Технічний регламент. Підтвердження відповідності вимог безпечності і якості до комбікормів для риби

Технічний реглам. 1831/2003/ЄС

2011

2012

 

90,0

63,0

 

17

65.10

Технічний регламент. Підтвердження відповідності вимог безпечності і якості до комбікормів для коней

Технічний реглам. 1831/2003/ЄС

2011

2012

 

90,0

63,0

 

18

65.10

Технічний регламент. Нормативні вимоги для вироблення продовольчих та кормових висівок

Технічний реглам. 184/2000/ЄС

2011

2012

 

90,0

63,0

 

розділ 18

ТК 56 Цукор та крохмалепатокові продукти

 

 

 

1

67.180.10

ДСТУ Меляса бурякова. Технічні умови

Перегляд ДСТУ 3696-98

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

67.108.10

ДСТУ Цукор. Метод визначення сульфітів

CODEX STAN 212-1999 "Цукри" Методика ICUMSA GS2/17-33 (2005)

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 19

ТК 67 Пиво та безалкогольні напої

 

 

 

1

67.060

ДСТУ Сплав зерновий та ростки солодові. Технічні умови

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

2

67.060

ДСТУ Дробина пивна. Технічні умови

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

3

67.060

ДСТУ Відходи від полірування та аспірації. Суміш зернова та відходи зернові. Технічні умови

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

4

67.060

ДСТУ Дріжджі пивні. Технічні умови

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

розділ 20

ТК 69 Трактори і сільськогосподарські машини

 

 

 

1

65.060.25

ДСТУ ISO 4254-8 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Машини для внесення твердих добрив

ISO 4254-8:2009.

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

65.060.50

ДСТУ ISO 4254-10 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Сіноворушилки та граблі обертальні

ISO 4254-10:2009.

2011

2012

 

35,0

23,0

 

3

65.060.80

ДСТУ ISO 8082-1 Лісогосподарські самохідні машини. Експлуатаційні вимоги та лабораторні випробовування конструкцій для захисту під час перекидання. Частина 1. Основні машини

ISO 8082-1:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

4

65.060.40

ДСТУ ISO 22856 Устаткування для захисту рослин. Методи лабораторного вимірювання знесення отрутохімікатів під час обприскування. Аеродинамічні труби

ISO 22856:2008

2011

2012

 

35,0

23,0

 

5

65.060.80

ДСТУ EN 609-1 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Безпечність машин для розщеплювання колод. Частина 1. Машини клинові

EN 609-1:1999 + А2:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

6

65.060.80

ДСТУ EN 609-2 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Безпечність машин для розщеплювання колод. Частина 2. Машини гвинтові

EN 609-2:1999 + А1:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

7

65.060.80

ДСТУ ISO 3463 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Конструкції для захисту під час перекидання (ROPS). Метод динамічного випробування та умови приймання

ISO 3463:2006. На заміну ДСТУ ISO 3463:2005

2011

2012

 

35,0

23,0

 

8

65.060.40

ДСТУ ISO 21278-2 Устаткування для захисту рослин. Бункери впускні. Частина 2. Загальні вимоги та граничні технічні характеристики

ISO 21278-2:2008

2011

2012

 

35,0

23,0

 

9

65.060.10

ДСТУ ISO 5692-3 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з'єднання на причепах. Частина 3. Поворотна петля зчеплення

ISO 5692-3:2011

2011

2012

 

35,0

23,0

 

10

65.060.10

ДСТУ ISO 26322-2 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Трактори вузькоколійні та малогабаритні

ISO 26322-2:2010

2011

2012

 

35,0

23,0

 

11

65.060.80

ДСТУ ISO 11839 Лісогосподарські машини. Скло та панельні матеріали, які використовуються в огорожах для захисту оператора від відкинутих зубів пилки. Експлуатаційні характеристики та метод випробування

ISO 11839:2010

2011

2012

 

35,0

23,0

 

12

75.160.10

ДСТУ-П EN 14774-3 Біопаливо тверде. Методи визначення вмісту вологи. Метод висушування у сушильній шафі. Частина 3. Волога в довільній пробі для аналізу

EN 14774-3:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

13

35.240.99

ДСТУ ISO 12188-1 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Методики випробовувань супутникових систем визначення місцеположення. Частина 1. Динамічні випробування

ISO 12188-1:2010

2011

2012

 

35,0

23,0

 

14

65.060.40

ДСТУ ISO 28139 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Розпилювачі аерозолів з приводом від двигуна внутрішнього згорання ранцеві. Вимоги щодо безпеки

ISO 28139:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

15

75.160.10

ДСТУ-П CEN/TS 15370-1 Біопаливо тверде. Метод визначення властивості горіння. Частина 1. Метод характеристичних температур

CEN/TS 15370-1:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

16

65.060.50

ДСТУ ISO 17103 Сільськогосподарські машини. Косарки обертальні дискові, барабанні та ціпові. Методи випробування і критерії відповідності фартухів

ISO 17103:2009. На заміну ДСТУ ISO 17103:2006

2011

2012

 

35,0

23,0

 

17

65.060.40

ДСТУ ISO 22369-2 Устаткування для захисту рослин. Класифікація обприскувального устаткування за ступенем знесення крапель. Частина 2. Класифікація обприскувачів польових культур за результатами польових вимірювань

ISO 22369-2:2010.

2011

2012

 

35,0

23,0

 

18

65.060.10

ДСТУ ISO 6489-5 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з'єднання між причепами та тягачами. Частина 5. Технічні характеристики неповоротних зчіпних вилок

ISO 6489-5:2011

2011

2012

 

35,0

23,0

 

19

65.060.40

ДСТУ ISO 12809 Устаткування для захисту рослин. Помпи об'ємні зворотно-поступальні та відцентрові. Методи випробування

ISO 12809:2011

2011

2012

 

35,0

23,0

 

20

35.240.99

ДСТУ ISO 25119-1 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування та модернізації

ISO 25119-1:2010

2011

2012

 

35,0

23,0

 

21

35.240.99

ДСТУ ISO 25119-4 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Елементи безпечності систем керування. Частина 4. Виробництво, експлуатування, модифікування та обслуговування

ISO 25119-4:2010

2011

2012

 

35,0

23,0

 

22

65.060.01

ДСТУ ISO 10975 Сільськогосподарські трактори та машини. Системи автоматичного керування для керованих оператором тракторів та самохідних машин. Вимоги щодо безпеки

ISO 10975:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

23

65.060.80

ДСТУ EN 14861 Лісогосподарські машини. Самохідні машини. Вимоги щодо безпеки

EN 14861:2004 + А1:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

24

65.060.70

ДСТУ ISO 21299 Привідне устаткування для догляду за дереном з місцем для водія. Конструкції захисні під час перекидання (ROPS). Методики випробовування та умови приймання

ISO 21299:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

25

65.060.80

ДСТУ ISO 11837 Лісогосподарські машини. Системи захисту під час розривання ланцюга пилки. Метод випробування та робочі характеристики

ISO 11837:2011

2011

2012

 

35,0

23,0

 

26

23.100.10

ДСТУ ISO 3662 Об'ємні гідроприводи. Помпи та гідромотори. Номінальні робочі об'єми

ISO 3662:1976

2011

2012

 

35,0

23,0

 

27

23.100.20

ДСТУ ISO 4395 Гідравлічні і пневматичні системи та їх елементи. Порожнини поршньових штоків циліндрів. Типи та розміри

ISO 4395:2009/Cor.1:2010

2011

2012

 

35,0

23,0

 

28

23.100.20

ДСТУ ISO 8139 Пневмоприводи. Циліндри на номінальний тиск 1 МПа (10 бар). Приєднувальні розміри сферичних вушок на кінцях штоків

ISO 8139:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

29

23.100.20

ДСТУ ISO 8140 Пневмоприводи. Циліндри на номінальний тиск 1 МПа (10 бар). Приєднувальні розміри вилок на кінцях штоків

ISO 8140:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

30

65.060.10

ДСТУ ISO 3776-3 Сільськогосподарські трактори і машини. Ремені безпеки. Частина 3. Вимоги щодо монтажу. Тотожний переклад ISO 3776-3:2009

ISO 3776-3:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

31

65.060.10

ДСТУ ISO 4252 Трактори сільськогосподарські. Робоче місце оператора, вхід та вихід. Розміри. Тотожний переклад ISO 4252:2007 На заміну ДСТУ ISO 4252:2006 (ISO 4252:1992)

ISO 4252:2007

2011

2012

 

35,0

23,0

 

32

65.060.20

ДСТУ ISO 4254-5 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Устаткування ґрунтообробне з механічним урухомником. Тотожний переклад ISO 4254-5:2008 На заміну ДСТУ ISO 4254-5:2007 (ISO 4254-5:1992)

ISO 4254-5:2008

2011

2012

 

35,0

23,0

 

33

65.060.80

ДСТУ ISO 19472 Лісогосподарські машини. Лебідки. Розміри, технічні характеристики та вимоги щодо безпеки. Тотожний переклад ISO 19472:2006 На заміну ДСТУ ГОСТ ИСО 4254-4:2004, ГОСТ 28957 (ИСО 6687-82), ГОСТ 29009-91 (ИСО 6816-84)

ISO 19472:2006

2011

2012

 

35,0

23,0

 

34

65.060.40

ДСТУ ISO 19732 Устаткування для захисту сільськогосподарських рослин. Фільтри для обприскувачів. Кольорове ідентифікаційне кодування. Тотожний переклад ISO 19732:2007

ISO 19732:2007

2011

2012

 

35,0

23,0

 

35

65.060.70

ДСТУ ISO 21628 Садові машини. Системи привідні збиральні. Безпека. Тотожний переклад ISO 21628:2008

ISO 21628:2008

2011

2012

 

35,0

23,0

 

36

65.060.40

ДСТУ ISO 22522 Устаткування для захисту сільськогосподарських рослин. Польові вимірювання щодо розподілення розпилювання на деревних та кущових культурах. Тотожний переклад ISO 22522:2007

ISO 22522:2007

2011

2012

 

35,0

23,0

 

37

65.060.10

ДСТУ ISO 26322-1 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Трактори стандартні. Тотожний переклад ISO 26322-1:2008 На заміну ДСТУ ISO 4254-3:2007 (ISO 4254-3:1992, IDT)

ISO 26322-1:2008

2011

2012

 

35,0

23,0

 

38

65.060.80

ДСТУ ISO 8083 Лісогосподарські машини. Пристрій захисту від предметів, що падають. Вимоги щодо безпеки та методи випробовувань. Тотожний переклад ISO 8083:2006 На заміну ДСТУ ГОСТ ИСО 8083-2004 (ГОСТ ИСО 8083-2002).

ISO 8083:2006

2011

2012

 

35,0

23,0

 

39

65.060.80

ДСТУ ISO 11512 Лісогосподарські машини. Машини гусеничні спеціальні. Критерії оцінювання експлуатаційних параметрів гальмівних систем. Тотожний переклад ISO 11512:1995

ISO 11512:1995

2011

2012

 

35,0

23,0

 

40

65.060.10

ДСТУ ISO 21244 Сільськогосподарське устаткування. Механічні з'єднання між тягачами та причепами. Кільця причіпні для знаряддя та приладдя до тракторних зчіпних брусів. Тотожний переклад ISO 21244:2008

ISO 21244:2008

2011

2012

 

35,0

23,0

 

41

65.060.01

ДСТУ ISO/TS 28923 Сільськогосподарські машини. Пристрої захисні для рухомих частин системи передавання потужності. Вимоги щодо безпеки у разі відкривання захисних пристроїв за допомогою інструментів. Тотожний переклад ISO/TS 28923:2007

ISO/TS 28923:2007

2011

2012

 

35,0

23,0

 

42

65.060.01

ДСТУ ISO/TS 28924 Сільськогосподарські машини. Пристрої захисні для рухомих частин системи передавання потужності. Вимоги щодо безпеки у разі відкривання захисних пристроїв без допомоги інструментів. Тотожний переклад ISO/TS 28924:2007

ISO/TS 28924:2007

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 21

ТК 71 "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал"

 

 

 

1

67.080.20

ДСТУ Селера молода свіжа. Технічні умови

на заміну РСТ УРСР 303-89

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

67.080.20

ДСТУ Цибуля-порей свіжа. Технічні умови

на заміну РСТ УРСР 311-89

2011

2012

 

35,0

23,0

 

3

67.080.20

ДСТУ Міцелій посівний зерновий. Технічні умови

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

розділ 22

ТК 82 Охорона навколишнього природного середовища України

 

 

 

1

65.080

Технічний регламент. Органічне виробництво. Вимоги до добрив та поліпшувачів ґрунту

Розроблення вперше

2011

2012

 

90,0

63,0

 

2

65.100.01

Технічний регламент. Органічне виробництво. Вимоги до пестицидів (речовин для захисту рослин)

Розроблення вперше

2011

2012

 

90,0

63,0

 

3

65.120

Технічний регламент. Органічне виробництво. Кормові матеріали та добавки, дозволені для використання у годівлі тварин

Розроблення вперше

2011

2012

 

90,0

63,0

 

4

65.120 67.120

Технічний регламент щодо органічного виробництва та маркування продукції тваринництва, аквакультур та кормів

Регламент Ради (ЄС) N 834/2007 від 28 червня 2007 року

2011

2012

 

90,0

63,0

 

5

67.040 67.060

Технічний регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів

Регламент Ради (ЄС) N 834/2007 від 28 червня 2007 року

2011

2012

 

90,0

63,0

 

6

67.080

Технічний регламент щодо вимог до розміщення на ринку моркви

Регламент Комісії (ЄС) N 730/1999 від 7 квітня 1999 року

2011

2012

 

90,0

63,0

 

7

67.080

Технічний регламент щодо вимог до розміщення на ринку яблук

Регламент Комісії (ЄС) N 85/2004 від 15 січня 2004 року

2011

2012

 

90,0

63,0

 

8

67.080

Технічний регламент щодо вимог до розміщення на ринку слив

Регламент Комісії (ЄС) N 1168/1999 від 3 червня 1999 року

2011

2012

 

90,0

63,0

 

9

67.080.

Технічний регламент щодо вимог до якості огірків

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1677/88 від 15 червня 1988 року

2011

2012

 

90,0

63,0

 

10

67.080

Технічний регламент щодо вимог до якості кабачків, брюссельської капусти, селери та шпинату

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1591/87 від 5 червня 1987 року

2011

2012

 

90,0

63,0

 

11

67.200.20

Технічний регламент щодо вимог до торгівлі насінням олійних та волокнистих культур

Директива Ради 2002/57/ЄС від 13 червня 2002 року

2011

2012

 

90,0

63,0

 

12

65.020.20

Технічний регламент щодо вимог до торгівлі насінням овочів

Директива Ради 2002/55/ЄС від 13 червня 2002 року

2011

2012

 

90,0

63,0

 

13

65.250

Технічний регламент щодо матеріалів та виробів з пластмаси, призначених для контактування з харчовими продуктами

Директива Комісії 2002/72/ЄС від 6 серпня 2002 року

2011

2012

 

90,0

63,0

 

розділ 23

ТК 86 Олії, жири та продукти їх переробки

 

 

 

1

67.200

ДСТУ ISO 6885 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення анізидинового числа

ISO 6885:2006

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

67.200

ДСТУ ISO 6886 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стійкості до окислення (метод прискореного окислення)

ISO 6886:2006

2011

2012

 

35,0

23,0

 

3

67.200

ДСТУ ISO 8534 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту води. Метод Карла Фішера

ISO 8534:2008

2011

2012

 

35,0

23,0

 

4

67.200

ДСТУ ISO 6883 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стандартної маси на об'єм (маса літра в повітрі)

ISO 6883:2007

2011

2012

 

35,0

23,0

 

5

67.200

ДСТУ ISO 660 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення кислотного числа та кислотності

ISO 660:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

6

67.200.10

ДСТУ ISO 15305 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення кольору за Ловібондом

ISO 15305:1998

2011

2012

 

35,0

23,0

 

7

67.200

ДСТУ ISO 17059 Насіння олійне. Екстракція олії та готування метилових ефірів жирних кислот тригліцеридів для аналізування газовою хроматографією (Рекомендований метод)

ISO 17059:2007

2011

2012

 

35,0

23,0

 

8

67.200

ДСТУ ISO 22959 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів з використанням комплексної донорно-акцепторної хроматографії у режимі реального часу та високоефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним детектуванням

ДСТУ ISO 22959:2009

2011

2012

 

35,0

23,0

 

9

67.200

ДСТУ ISO 10539 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення лужності

ISO 10539:2002

2011

2012

 

35,0

23,0

 

10

67.200

ДСТУ CAC/RCP 36-2005 Рекомендовані міжнародні норми та правила зберігання та транспортування харчових жирів і олій наливом

CAC/RCP 36-2005

2011

2012

 

35,0

23,0

 

11

67.200

ДСТУ ISO 663 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту нерозчинних домішок

зміна до ДСТУ ISO 663

2011

2012

 

15,0

10,0

 

12

67.200

ДСТУ ISO 3960 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення пероксидного числа

зміна до ДСТУISO 3960

2011

2012

 

15,0

10,0

 

13

67.200

ДСТУ ISO 3961 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення йодного числа

зміна до ДСТУ ISO 3961

2011

2012

 

15,0

10,0

 

14

67.200

ДСТУ ISO 5555 Жири тваринні і рослинні та олії. Відбирання проб

зміна до ДСТУ ISO 5555

2011

2012

 

15,0

10,0

 

15

67.200

ДСТУ CODEX STAN 19-1981 Стандарт Кодексу для харчових жирів і олій по яким відсутні окремі стандарти

CODEX STAN 19-1981

2011

2012

 

15,0

10,0

 

16

67.200

ДСТУ ISO 6884 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту золи

зміна до ISO 6884:2008

2011

2012

 

15,0

10,0

 

17

67.200

ДСТУ ISO 6321 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення точки плавлення в відкритих капілярних трубках

зміна до ДСТУ ISO 6321

2011

2012

 

15,0

10,0

 

розділ 24

ТК 110 Насіння сільськогосподарських культур

 

 

 

1

65.020.20

ДСТУ Насінництво кормових культур. Інспектування насінницьких посівів кормових трав згідно міжнародної схеми сертифікації (OECD)

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

розділ 25

ТК 111 Добрива та пестициди

 

 

 

1

65.080

ДСТУ Добрива органічні. Метод визначення загального азоту

ГОСТ 26715-85

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

65.080

ДСТУ Добрива органічні. Метод визначення органічної речовини

ГОСТ 27980-88

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 26

ТК 132 Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки

 

 

 

1

07.100.30

ДСТУ ISO 6579 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення сальмонели

ISO 6579:2002

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

65.120

ДСТУ Комбікорми-концентрати для дійних кобил. Технічні умови.

На заміну ГОСТ 28256-89

2011

2012

 

35,0

23,0

 

3

65.120

ДСТУ Комбікорми-концентрати гранульовані для тренувальних та спортивних коней. Технічні умови.

На заміну ГОСТ 22841-77

2011

2012

 

35,0

23,0

 

4

65.120

ДСТУ Корми для тварин. Замінники незбираного молока. Технічні умови

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

5

65.120

ДСТУ Борошно кормове з відходів переробки птиці. Технічні умови

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

6

65.120

ДСТУ ISO 22119 Мікробіологія продуктів харчування і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (PCR) у реальному часі для виявлення патогенних харчових мікроорганізмів. Загальні вимоги та визначення

ISO 22119:2011

2011

2012

 

35,0

23,0

 

7

65.120

ДСТУ ISO 12078:2006 Визначення складу стеролів методом газорідинної хроматографії (Референтний метод).

ISO 12078:2006

2011

2012

 

35,0

23,0

 

8

65.120

ДСТУ ISO 12873:2010 Олії оливкові та макухи. Визначення концентрації воску методом капілярної газової хроматографії.

ISO 12873:2010

2011

2012

 

35,0

23,0

 

9

65.120

ДСТУ ISO 17678 Молоко і молочні продукти. Визначення чистоти молочного жиру методом газорідинної хроматографії тригліцеридів (Референтний метод).

ISO 17678:2010

2011

2012

 

35,0

23,0

 

10

65.120

ДСТУ Корми для тварин. Критерії оцінки якості та безпеки кормової сировини і кормів у системі органічного землеробства

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

11

65.120

ДСТУ Корми для тварин. Методи визначення мікотоксинів імуноферментним методом у кормах і кормових добавках

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

12

65.120

ДСТУ Корми для тварин. Екологічно безпечна методика визначення сирої клітковини в кормах із застосуванням автоклавування.

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

13

65.120

Технічний регламент. Корми для тварин. Зберігання вологого зерна кукурудзи у вакуумному середовищі на кормові цілі та виробництво спирту

Розроблення вперше

2011

2012

 

90,0

63,0

 

розділ 27

ТК 140 Молоко, м'ясо та продукти їх переробки

 

 

 

1

67.120.10

ДСТУ Консерви м'ясні. Гуляші. Загальні технічні умови

На заміну ГОСТ 7987-79 ТУ У 46.38 ГО 183-97

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

67.120.10

ДСТУ Вироби ковбасні та продукти з м'яса. Методи визначення мікробного забруднення

На заміну ГОСТ 9958-81

2011

2012

 

35,0

23,0

 

3

67.120.20

ДСТУ Консерви м'ясні. М'ясо птиці у власному соку. Загальні технічні умови

На заміну ГОСТ 28589-90

2011

2012

 

35,0

23,0

 

4

67.120.10

ДСТУ М'ясо та м'ясні продукти. Метод вимірювання масової частки жиру

На заміну ГОСТ 23042-86

2011

2012

 

35,0

23,0

 

5

67.100.10

ДСТУ Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Визначення кислотності потенціометричним та титрометричним методами

На заміну ГОСТ 30305.3-95

2011

2012

 

35,0

23,0

 

6

67.100.10

ДСТУ Молоко та молочні продукти. Вимірювання pH потенціометричним методом

На заміну ГОСТ 26781-85

2011

2012

 

35,0

23,0

 

7

67.100.10

ДСТУ Молоко та молочні продукти. Методи визначення вологи та сухої речовини

На заміну ГОСТ 3626-73

2011

2012

 

35,0

23,0

 

8

67.100.10

ДСТУ Молоко-сировина та вершки-сировина. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

На заміну ГОСТ 13928-84

2011

2012

 

35,0

23,0

 

9

67.120.10

ДСТУ М'ясо фасоване. Технічні умови.

На заміну ГОСТ 3739-89

2011

2012

 

35,0

23,0

 

10

67.100.20

Зміна N 2 до ДСТУ 4445:2005 Спреди та суміші жирові. Загальні технічні умови

Зміна N 2 до ДСТУ 4445:2005

2011

2012

 

15,0

10,0

 

11

67.100.10

Зміна N 1 до ДСТУ 4554:2006 Сир кисломолочний. Технічні умови

Зміна N 1 до ДСТУ 4554:2006

2011

2012

 

15,0

10,0

 

12

67.100.10

Зміна N 1 до ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

Зміна N 1 до ДСТУ 2212:2003

2011

2012

 

15,0

10,0

 

13

67.100.20

Зміна N 1 до ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні вимоги

Зміна N 1 до ДСТУ 4399:2005

2011

2012

 

15,0

10,0

 

14

67.100.10

Зміна N 1 до ДСТУ 4417:2005 Кефір. Технічні умови

Зміна N 1 до ДСТУ 4417:2005

2011

2012

 

15,0

10,0

 

15

67.100.10

Зміна N 1 до ДСТУ 4418:2005 Сметана. Технічні умови

Зміна N 1 до ДСТУ 4418:2005

2011

2012

 

15,0

10,0

 

16

67.100.10

СОУ Продукти молоковмісні сирні. Загальні технічні умови

Розроблення вперше

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 28

ТК 142 Ґрунтознавство

 

 

 

1

13.080.10

ДСТУ Якість ґрунту. Метод визначення рухомих сполук заліза

На заміну ГОСТ 27395-87

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

13.080.10

ДСТУ Якість ґрунту. Метод визначення нітратного азоту у торфовому ґрунті

На заміну ГОСТ 27894.4-88

2011

2012

 

35,0

23,0

 

3

13.080.10

ДСТУ Якість ґрунту. Метод визначення амонійного азоту у торфовому ґрунті

На заміну ГОСТ 27894.3-88

2011

2012

 

35,0

23,0

 

4

13.080.20 33.020

ДСТУ ISO 14688-1 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація і класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація і опис

ISO 14688-1-2002

2011

2012

 

40,0

26,0

 

5

13.080.01 17.240

ДСТУ ISO 18589-2 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Грунт. Частина 2. Настанови щодо вибору стратегії відбирання проб та готування проб

ДСТУ ISO 18589-2:2007

2011

2012

 

40,0

26,0

 

6

65.080 13.080.99

ДСТУ Добрива органічні. Вимоги до застосування добрив у органічному виробництві

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

7

65.080 13.080.99

ДСТУ Добрива органічні. Агрономічні вимоги до якості добрив, що застосовують у органічному виробництві

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

8

13.080.01

ДСТУ Якість ґрунту. Оцінювання змін родючості ґрунтів. Порядок і правила проведення

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

розділ 29

ТК 145 Меліорація і водне господарство

 

 

 

1

65.060.35

ДСТУ ISO 8772 Системи пластмасових безнапірних трубопроводів для підземних дренажних та каналізаційних систем. Поліетилен

ISO 8772: 2006

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

65.060.35

ДСТУ EN ISO 4126-2 Пристрої запобіжні захисту від надлишкового тиску. Частина 2. Запобіжні пристрої з розривним диском

EN ISO 4126-2:2003 + АС:2006

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 30

ТК 149 Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними

 

 

 

1

11.220

ДСТУ Гідроокис алюмінію для ветеринарних потреб. Технічні вимоги та методи контролювання

на заміну ГОСТ 18287-81

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

11.110, 11.220

ДСТУ ISO 6706:1981 Пластиковий лабораторний посуд. Вимірювальні градуйовані циліндри

ISO 6706:1981

2011

2012

 

35,0

23,0

 

3

11.110, 11.220

ДСТУ ISO 7886-1:1993 Стерильні шприци для підшкірних ін'єкцій одноразового використання. Частина 1. Шприци для ручного використання

ISO 7886-1:1993

2011

2012

 

35,0

23,0

 

4

11.220

ДСТУ ISO 7886-2:1996 Стерильні шприци для підшкірних ін'єкцій одноразового використання. Частина 2. Шприци для використання з механічним приводом

ISO 7886-2:1996

2011

2012

 

35,0

23,0

 

5

11.220

ДСТУ ISO 7886-3:2005 Шприци стерильні для підшкірних ін'єкцій одноразового використання. Частина 3. Шприци з автоматичним приведенням до непридатності після використання для імунізації фіксованою дозою

ISO 7886-3:2005

2011

2012

 

35,0

23,0

 

6

11.220

ДСТУ ISO 7886-4:2006 Шприци стерильні для підшкірних ін'єкцій одноразового використання. Частина 4. Шприци з пристроєм, що перешкоджає їх повторному використанню

ISO 7886-4:2006

2011

2012

 

35,0

23,0

 

7

11.220

ДСТУ ISO 14565:2000 - Корма для тварин - Визначення вмісту вітаміну А - Метод з використанням високоефективної жидкісної хроматографії

ISO 14565:2000

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 31

ТК 152 Продукція кондитерська та харчоконцентратна

 

 

 

1

67.140

ДСТУ Шоколад. Загальні технічні умови

Перегляд ДСТУ 3924-2000

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 32

ТК 153 Хлібобулочні та макаронні вироби

 

 

 

1

57050

ДСТУ Вироби хлібобулочні. Органолептичне оцінювання показників якості

Розробляється вперше зі скасуванням ДСТУ 7044 в частині визначання органолептичних показників

2011

2012

 

40,0

25,0

 

розділ 33

ТК 154 Соки та соковмісні продукти

 

 

 

1

67.160.20

ДСТУ Консерви. Сік березовий купажований. Загальні технічні умови

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

2

67.080.00

ДСТУ Консерви. Соки з баштанних культур і баштанно-фруктові. Загальні технічні умови

Розроблення вперше

2011

2012

 

40,0

26,0

 

3

65.160.20

ДСТУ-Н Загальний стандарт Кодексу для соків та соків з м'якоттю

CODEX STAN 247-2005

2011

2012

 

35,0

23,0

 

4

65.160.20

ДСТУ Настанови щодо запобігання забрудненню патуліном у яблучному соку, компонентах яблучного соку та інших напоях

CAC/RCP 50-2003

2011

2012

 

35,0

23,0

 

5

65.160.20

ДСТУ Соки фруктові та овочеві. Визначення співвідношення стійкого вуглецевого ізотопу (13C/12/C) в м'якоті фруктових соків. Метод масспектрометрії.

ENV 13070:1998

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 34

ТК 158 Тваринництво

 

 

 

1

65.020.30

ДСТУ Свині. Велика біла порода

Розроблення вперше

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

65.020.30

ДСТУ Свині. Метод генотипування свиней з використанням однонуклеотидногополіморфізму ESR-гена для селекції на багатоплідність

Розроблення вперше

2011

2012

 

35,0

23,0

 

3

65.020.30

ДСТУ Сперма бугаїв плідників. Визначення показників якості та допущення до використання ТУ

Розроблення вперше

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 35

ТК 159 Землеробство

 

 

 

1

65.020.20

ДСТУ Настанови з управління ризиками для здоров'я рослин, пов'язаними з біовідходами рослинного походження

Гармонізація з PM 3/66 (2) Guidelines for the management of plant health risks of biowaste of plant origin

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

65.020.20

ДСТУ Виробництво трав'яних декоративних рослин, які слугують для виявлення патогенів

Гармонізація з PM 4/34 (1) Production of pathogen-tested herbaceous ornamentals

2011

2012

 

35,0

23,0

 

3

65.020.20

ДСТУ Проведення і звітування про оцінювання ефективності випробувань, включаючи належну експериментальну практику

Гармонізація з PP 1/181(3) Conduct and reporting of efficacy evaluation trials, including good experimental practice

2011

2012

 

35,0

23,0

 

4

65.020.20

ДСТУ Принципи прийнятної ефективності

Гармонізація з PP 1/214(1) Principles of acceptable efficacy

2011

2012

 

35,0

23,0

 

5

65.020.20

ДСТУ Принципи оцінки ефективності для незначного використання (пестицидів)

Гармонізація з PP 1/224(1) Principles of efficacy evaluation for minor uses

2011

2012

 

35,0

23,0

 

6

65.020.20

ДСТУ Число ефективних випробувань

Гармонізація з PP 1/226(1) Number of efficacy trials

2011

2012

 

35,0

23,0

 

7

65.020.20

ДСТУ Належна практика захисту рослин

Гармонізація з PP 2/1(2) Good plant protection practice

2011

2012

 

35,0

23,0

 

8

65.020.20

ДСТУ Ефективність попередників культур

Гармонізація з PP 1/207 (2) Effects on succeeding crops

2011

2012

 

35,0

23,0

 

9

65.020.20

ДСТУ Ефективність суміжних культур

Гармонізація з PP 1/256 (1) Effects on adjacent crops

2011

2012

 

35,0

23,0

 

10

65.020.20

ДСТУ Прогнозування та аналіз ефективності оцінки випробувань

Гармонізація з PP 1/152 (3) Design and analysis of efficacy evaluation trials

2011

2012

 

35,0

23,0

 

11

65.020.20

ДСТУ Аналіз ризиків стійкості

Гармонізація з PP 1/213(2) Resistance risk analysis

2011

2012

 

35,0

23,0

 

12

65.020.20

ДСТУ Введення у ефективність оцінки засобів захисту рослин

Гармонізація з PP 1/223(1) Introduction to the efficacy evaluation of plant protection products

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 36

ТК 160 Субтропічне та декоративне рослинництво, озеленення і дизайн

 

 

 

1

07.080

ДСТУ EN 12683:1998 Біотехнологія. Змінені організми для використовування в довкіллі. Настанови щодо складання характеристики генетично зміненого організму через аналізування тривкості зміни геному на молекулярному рівні

EN 12683:1998

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

07.080

ДСТУ EN 12689:1998 Біотехнологія. Настанови щодо оцінювання чистоти, біологічної активності та тривкості продуктів на основі мікроорганізмів

EN 12689:1998

2011

2012

 

35,0

23,0

 

3

07.080

ДСТУ EN 1659:1996 Системи діагностики in vitro. Культуральні середовища в мікробіології. Терміни та визначення понять

EN 1659:1996

2011

2012

 

35,0

23,0

 

4

65.020.20

ДСТУ ISO 6575:1982 Гуньба ціла або мелена (порошкоподібна). Технічні умови

ISO 6575:1982

2011

2012

 

35,0

23,0

 

5

65.020.20

ДСТУ ISO 23391:2006 Плоди шипшини сушені. Технічні вимоги та методи випробувань

ISO 23391:2006

2011

2012

 

35,0

23,0

 

6

65.020.20

ДСТУ ISO 23393:2006 Плоди граната. Технічні вимоги та методи випробувань

ISO 23393:2006

2011

2012

 

35,0

23,0

 

7

65.020.20

ДСТУ ISO 377:1984 Ягоди ялівцю (Juniperus communis Linnaeus). Технічні умови

ISO 377:1984

2011

2012

 

35,0

23,0

 

8

65.020.20

ДСТУ ISO 7928-1:1991 Чабер. Технічні умови. Частина 1. Гірський чабер (Satureia montana Linnarus)

ISO 7928-1:1991

2011

2012

 

35,0

23,0

 

9

65.020.20

ДСТУ ISO 11163:1995 Васильки камфорні сушені (Ocimum basilicum L).

ISO 11163:1995

2011

2012

 

35,0

23,0

 

10

65.020.20

ДСТУ ISO 11164:1995 Розмарин сушений (Rosmarinus officinails L.). Технічні умови

ISO 11164:1995

2011

2012

 

35,0

23,0

 

11

71.100.60

ДСТУ ISO 4733:2004 Олія ефірна кардамонова (Elettaria cardomomum (L.) Maton)

ISO 4733:2004

2011

2012

 

35,0

23,0

 

12

71.100.60

ДСТУ ISO 4731:2006 Олія ефірна геранієва (Pelargonium X spp)

ISO 4731:2006

2011

2012

 

35,0

23,0

 

13

67.080.10

ДСТУ-Н Ананас консервований. Стандарт Кодексу

CODEX STAN 42-1981

2011

2012

 

35,0

23,0

 

14

67.080.10

ДСТУ-Н Маслини столові. Стандарт Кодексу

CODEX STAN 66-1981

2011

2012

 

35,0

23,0

 

15

67.080.10

ДСТУ-Н Мармелад цитрусовий. Стандарт Кодексу

CODEX STAN 80-1981

2011

2012

 

35,0

23,0

 

16

67.080.10

ДСТУ-Н Салат із тропічних фруктів консервований. Стандарт Кодексу

CODEX STAN 99-1981

2011

2012

 

35,0

23,0

 

17

67.080.10

ДСТУ-Н Папайя. Стандарт Кодексу

CODEX STAN 183-1993

2011

2012

 

35,0

23,0

 

18

67.080.10

ДСТУ-Н Імбир. Стандарт Кодексу

CODEX STAN 218-1999

2011

2012

 

35,0

23,0

 

19

67.080.10

ДСТУ-Н Вишня ананасна (фізаліс). Стандарт Кодексу

CODEX STAN 226-2001

2011

2012

 

35,0

23,0

 

20

67.080.10

ДСТУ-Н Плоди цитрусових консервовані. Стандарт Кодексу

CODEX STAN 254-19812007

2011

2012

 

35,0

23,0

 

21

67.080.10

ДСТУ Горіхи волоські. Технічні умови

На заміну ГОСТ 16832-71

2011

2012

 

35,0

23,0

 

22

67.220.10

ДСТУ Лист лавровий сухий. Технічні умови

На заміну ГОСТ 17594-81

2011

2012

 

35,0

23,0

 

розділ 37

БЕЗ ТК

 

 

 

1

01.140.20

СОУ Основні вимоги до функціонування сільськогосподарських бібліотек

Розроблення вперше

2011

2012

 

35,0

23,0

 

2

01.120

Перегляд СОУ 01-37-176:2004 Організація та порядок розроблення нормативних документів в Мінагрополітики України

Перегляд СОУ 01-37-176:2004

2011

2012

 

35,0

23,0

 

3

01.140.20

Перегляд СОУ 72.4-37-120:2004 Організація функціонування довідково-інформаційного фонду нормативних документів та порядок інформаційного забезпечення підприємств, установ і організацій, що підпорядковуються Мінагрополітики України

Перегляд СОУ 72.4-37-120:2004

2011

2012

 

35,0

23,0

 

4

67.020

Технічний регламент. Кодекс гігієнічної практики відносно складу сухих сумішей для немовлят і маленьких дітей

Кодекс гігієнічної практики відносно складу сухих сумішей для немовлят і маленьких дітей

2011

2012

 

90,0

63,0

 

5

67.020 65.120

Технічний регламент. Встановлення максимально припустимих рівнів пестицидів для контролю харчових продуктів та кормів рослинного й тваринного походження

Регламент (ЄС) N 396/2005 Європейського парламенту і Ради від 23 лютого 2005 року щодо максимально допустимих рівнів пестицидів у харчових продуктах і кормах рослинного і тваринного походження

2011

2012

 

90,0

63,0

 

ВСЬОГО:

10735,0

6576,9

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали