МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 травня 2011 року N 190

Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2011 рік, які фінансуються за кошти Державного бюджету України

З метою ефективного використання бюджетних коштів та вирішення пріоритетних завдань розвитку галузей агропромислового виробництва наказую:

1. Внести до Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2008 рік, які фінансуються за кошти Державного бюджету України, затвердженого наказом Мінагрополітики від 25.04.2008 N 272, такі зміни:

у позиції 23 у графі 5 цифри "300" замінити цифрами "236" (договір N 45/156);

у позиції 107 у графі 5 цифри "300" замінити цифрами "255" (договір N 1/44).

2. Внести у додаток до наказу Міністерства аграрної політики України від 04.11.2008 N 729 "Про доповнення до наказу Мінагрополітики від 25.04.2008 року N 272" такі зміни:

у позиції 4 у графі 5 цифри "430" замінити цифрами "310" (договір N 22/20).

3. Внести до Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2009 рік, які фінансуються за кошти Державного бюджету України, затвердженого наказом Мінагрополітики від 15.05.2009 N 334, такі зміни:

у позиції 55 у графі 5 цифри "95" замінити цифрами "70" (договір N 45/178);

у позиції 75 у графі 5 цифри "297,3" замінити цифрами "176" (договір N 18/8).

4. Внести у додаток до наказу Міністерства аграрної політики України від 17.09.2010 N 573 "Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 05.02.2010 N 43" такі зміни:

у позиції 27 у графі 5 цифри "80" замінити цифрами "50" (договір N 31/15);

у позиції 76 у графі 4 цифри 2009 - 2011 замінити цифрами "2009 - 2012" (договір N 43/12).

5. Припинити дію договорів на розроблення науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (далі - НДДКР), теми яких втратили актуальність, шляхом оформлення двостороннього акта (відповідно до підпункту 3.7 пункту 3 договору):

договір N 17/14 від 26.11.2007; договір N 15/86 від 05.05.2008; договір N 15/95 від 07.05.2008; договір N 15/97 від 01.09.2008; договір N 28/22 від 05.05.2008; договір N 39/9 від 05.05.2008; договір N 61/13 від 05.05.2008; договір N 96/19 від 05.05.2008; договір N 108/6 від 05.05.2008; договір N 113/20 від 05.05.2008; договір N 84/5 від 13.08.2009; договір N 14/32 від 13.08.2009; договір N 40/13 від 22.06.2009; договір N 45/177 від 25.06.2009; договір N 96/21 від 13.08.2009; договір N 96/22 від 13.08.2009; договір N 183/1 від 13.08.2009; договір N 16/12 від 20.09.2010; договір N 27/20 від 20.09.2010; договір N 45/190 від 20.09.2010; договір N 46/40 від 20.09.2010; договір N 61/21 від 20.09.2010.

Забезпечити підписання актів з виконавцями НДДКР (відповідно до підпункту 3.7 пункту 3 договору на розроблення науково-технічної продукції) про припинення виконання перехідних НДДКР, що втратили актуальність.

6. Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій (Синявська І. М.) забезпечити внесення до договорів на розроблення науково-технічної продукції (N 45/156, N 1/44, N 22/20, N 45/178, N 18/8, N 31/15, N 43/12) відповідних змін, пов'язаних з новими термінами їх виконання та обсягами фінансування.

7. Затвердити Тематичний план перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2011 рік, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, згідно з додатком 1.

8. Затвердити Тематичний план науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2011 рік, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, згідно з додатком 2.

9. Керівникам структурних підрозділів Мінагрополітики - замовникам НДДКР - у місячний термін після підписання наказу забезпечити складання календарних планів і кошторисів видатків на виконання НДДКР та укладання додаткових угод з відповідними установами-виконавцями.

10. Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій разом з керівниками державних агенцій, структурних підрозділів Мінагрополітики - замовниками НДДКР внести на розгляд комітету з конкурсних торгів Мінагрополітики перелік нової тематики НДДКР для визначення в установленому порядку процедури державних закупівель та проведення конкурсного відбору установ - виконавців наукових досліджень, які започатковуються у 2011 році.

11. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.) забезпечити фінансування установ - виконавців НДДКР відповідно до укладених договорів та додаткових угод на 2011 рік за кодом програмної класифікації видатків 2801050 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів".

12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра М. Д. Безуглого.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

Додаток 1
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
20.05.2011 N 190

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2011 рік, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України

N
з/п

Найменування розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

Виконавець

Строки виконання,
роки

Кошторисна вартість розробки (проекту),
тис. грн.

Очікувані результати досліджень

всього

у т. ч. на 2011 р.

1

2

3

4

5

6

7

За кодом програмної класифікації 2801050 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів"

Прикладні наукові та науково-технічні розробки

Секція аграрної економіки

Управління бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

1

44/31 Розроблення та впровадження програм аналізу діяльності бюджетних організацій та формування довідок використання бюджетних коштів

ДП "Агроінвест"

2009 - 2011

 

 

Розроблено та впроваджено програмне забезпечення для аналізу діяльності бюджетних організацій та формування довідок про використання бюджетних коштів, що сприятиме підвищенню оперативності і достовірності державного регулювання та контролю за використанням бюджетних коштів

Департамент економічного розвитку і аграрного ринку

2

45/156 Науковий аналіз і прогноз кон'юнктури ринків основних видів сільськогосподарської продукції та продовольства України на світовому ринку. Тенденції і висновки

ННЦ "Інститут аграрної економіки " НААН України

2008 - 2011

 

 

Буде проведено ринкові огляди-прогнози щодо попиту, пропозиції та цінової ситуації основних видів сільськогосподарської продукції та продовольства України та на світовому ринку.
Буде зроблено тенденції і висновки

Секція землеробства та механізації

Департамент землеробства

3

180/1 Розроблення сучасної комплексної технології вирощування і збирання нетрадиційних коренеплодів

Житомирський НАЕУ

2009 - 2011

 

 

Буде розроблена нова ресурсозберігаюча, комплексна технологія вирощування і збирання цикорію з метою виробництва продукції з дієтичними і лікувальними властивостями

4

31/15 Дослідження методів комплексного використання ЕМ-, захисних та стимулюючих препаратів природного походження при вирощуванні помідора та огірка в умовах закритого ґрунту

ДП "Науково-дослідний, виробничий комбінат "Пуща-Водиця"

2010 - 2011

 

 

Застосування результатів дослідження дасть змогу отримати біологічно чисту продукцію при зниженні її собівартості

 

Всього

 

 

 

 

 

Секція науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

5

45/178 Розроблення організаційно-методичних рекомендацій зі складання програм соціально-економічного розвитку сільських громад і територій

ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України

2009 - 2011

 

 

Будуть виконані заходи Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року та рішення спільного засідання колегій Мінагрополітики та Мінрегіонбуду від 18.07.2008.
Розроблені методичні рекомендації зі складання програм соціально-економічного розвитку сільських громад і територій; підготовлено проект наказу Мінагрополітики по їх схваленню

6

61/16 Розробка системи незалежного комп'ютерного оцінювання професійних знань студентів аграрних ВНЗ

НМЦ аграрної освіти

2008 - 2011

 

 

Будуть розроблені тести професійної компетенції випускників ВНЗ для їх використання в системах комп'ютерного оцінювання; створено і перевірено методики організації та проведено контроль якості підготовки студентів та випускників засобами комп'ютерного оцінювання

7

190/1 Аналіз стану та перспектив розвитку ринку праці в аграрному секторі, розробка моделі молодіжного центру занятості в аграрному секторі

Державний інститут розвитку сім'ї та молоді

2010 - 2011

 

 

Модель молодіжного центру занятості в аграрному секторі (положення, структура і т. п.)

 

Всього

 

 

 

 

 

Секція продовольства

Департамент продовольства

8

22/20 Розробити екологічно-безпечні ресурсозберігаючі технології та технічні вимоги до обладнання для перероблення овочів та фруктів та отримання продуктів функціонального дієтичного харчування дітей різних вікових груп

Відокремлений підрозділ НУБіП України "Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції"

2008 - 2011

 

 

Будуть розроблені технології, асортимент та технологічна документація на виробництво сухих та консервованих продуктів функціонального та дієтичного призначення для дитячого харчування. Вихідні вимоги на створення вітчизняного обладнання для реалізації нових технологій виробництва сухих та консервованих продуктів для дитячого харчування

Секція ветеринарної та фітосанітарної служби

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

9

126/11 Розробка методики державної апробації (випробування) генетично модифікованих сортів сої

Інститут експертизи сортів рослин

2010 - 2011

 

 

Методика державної апробації ГМО сортів сої у відкритій системі. На сьогоднішній день ще недостатньо досліджено вплив ГМО сортів на процеси загального кругообігу речовин, енергії та інформації в межах агроландшафтів, сучасних знань в галузі екології, щоб зрозуміти остаточні наслідки від взаємодії ГМО сортів з навколишнім середовищем, в яке вони потрапляють

10

126/12 Розробка методики державної апробації (випробування) генетично модифікованих сортів кукурудзи

Інститут експертизи сортів рослин

2010 - 2011

 

 

Методика державної апробації (випробування) генетично модифікованих сортів кукурудзи у відкритій системі, зокрема вивчення впливу ГМО сортів кукурудзи на розвиток дикорослих рослин та засміченість ними посівів культурних рослин, визначення можливості виникнення джерела неконтрольованих інфекцій; аналіз продукування специфічних речовин у вегетативних органах

11

126/13 Розробка методики державної апробації (випробування) генетично модифікованих сортів ріпаку

Інститут експертизи сортів рослин

2010 - 2011

 

 

Результатом роботи стане методика державної апробації (випробування) генетично модифікованих сортів ріпаку у відкритій системі, зокрема вивчення впливу ГМО сортів ріпаку на розвиток дикорослих рослин та засміченість ними посівів культурних рослин, визначення можливості виникнення джерела неконтрольованих інфекцій; аналіз продукування специфічних речовин у вегетативних органах

12

126/14 Розроблення норм та нормативів затрат праці на проведення ґрунтового та лабораторного сортового контролю у різних природно-кліматичних зонах України

Інститут експертизи сортів рослин

2010 - 2012

 

 

Будуть розроблені та обґрунтовані розцінки розмірів платних послуг щодо проведення ґрунтового та лабораторного сортового контролю товаровиробниками насіння і садивного матеріалу відповідно до міжнародних схем насінництва Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD) у різних ґрунтово-кліматичних зонах України

13

1/44 Розробити діагностичні критерії і лікувально-профілактичні заходи при хірургічній та акушерській, внутрішній патології у коней

Білоцерківський НАУ

2008 - 2011

 

 

1. Будуть розроблені методи діагностики та лікування патології системи еритропоезу у коней; діагностика і лікування патології гепаторенального синдрому у коней; нефропатія у коней (етіологія, діагностика, лікування і профілактика).
Біохімічний моніторинг показників стану гепатобіліарної системи у коней

14

4/7 Епізоотологічні особливості ринопневмонії коней, удосконалення системи діагностики та профілактики

Житомирський національний агроекологічний університет

2008 - 2011

 

 

Будуть удосконалені методи діагностики та профілактики ринопневмонії коней

15

18/8 Розроблення комплексної системи вакцино-профілактики репродуктивно-респіраторного синдрому, цирковірусної інфекції 2-го типу та парвовірусної інфекції свиней

Харківська зооветакадемія

2009 - 2011

 

 

Буде розроблена комплексна системи вакцино-профілактики репродуктивно-респіраторного синдрому, цирковірусної інфекції 2-го типу та парвовірусної інфекції свиней

16

43/11 Розроблення системи диференційної діагностики хвороб птиці, зумовлених параміксовірусами

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів

2010 - 2012

 

 

Буде розроблена тест-система для диференціальної діагностики параміксовірусної інфекції різних серотипів у домашньої, синантропної, перелітної та декоративної птиці

17

25/24 Розроблення та впровадження методів контролю вмісту ГМО у кормах та кормових добавках

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

2010 - 2012

 

 

Будуть розроблені та впроваджені у практику методи кількісного та якісного визначення вмісту генетично модифікованих організмів у кормах і кормових добавках та методичні рекомендації щодо системи їх контролю

18

43/12 Розроблення системи контролю харчових токсикоінфекцій, зумовлених кампілобактеріями

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів

2010 - 2012

 

 

Буде розроблено експрес-метод індикації кампілобактерій на основі внутрішньовидової диференціації і антибіотикорезистентності та система їх моніторингу в продуктах тваринництва

19

148/4 Розроблення комплексної системи діагностики лістеріозу

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

2010 - 2012

 

 

Будуть удосконалені методи індикації та ідентифікації збудника лістеріозу в патологічному матеріалі від тварин і птахів, продуктах харчування, кормах та об'єктах зовнішнього середовища, методичні рекомендації щодо комплексної діагностики лістеріозу

 

Всього прикладні

 

 

 

 

 

Державне замовлення у сфері розвитку агропромислового комплексу

Секція землеробства та механізації

Департамент землеробства

20

74/18ДЗ Створення вибіркової мережі спостережень за посівними площами, станом та продуктивністю зернових колосових культур за матеріалами космічної інформації (Агрокосмос)

Інститут агроекології НААН України

2008 - 2011

 

 

Буде розроблена комплексна методологія системи дистанційного моніторингу посівних площ зернових культур України

21

159/1ДЗ Оцінка впливу змін клімату на сільське господарство України та наукове обґрунтування його адаптації до цих змін

Одеський державний екологічний університет

2008 - 2011

 

 

Будуть розроблені рекомендації щодо заходів адаптації сільського господарства до існуючих та очікуваних змін клімату

22

17/21ДЗ Розроблення нормативно-методичної бази управління якістю ґрунтів і продукції рослинництва в зоні Лісостепу України

Харківський НАУ ім. В. В. Докучаєва

2008 - 2011

 

 

Буде розроблена нормативно-методична база управління якістю ґрунтів і продукції рослинництва в зоні Лісостепу України

23

41/5ДЗ Розроблення нових наукоємних технологій для агропромислового комплексу

Міжнародна академія комп'ютерних наук і систем

2008 - 2011

 

 

Будуть розроблені сучасні нетрадиційні технології для галузей рослинництва, що забезпечать підвищення врожайності с. г. культур на 15 - 20 %

24

17/23ДЗ Розроблення технології інтегрального використання даних дистанційного зондування й цифрових моделей рельєфу для оцінки якості та ефективного використання земель

Харківський НАУ ім. В. В. Докучаєва

2009 - 2011

 

 

Буде розроблена нова технологія інтегрального геоінформаційного використання даних дистанційного зондування та цифрових моделей рельєфу для оцінки якості та ефективного використання земель

25

31/14ДЗ Створення скоростиглих, холодостійких, тінєвиносливих високо-продуктивних гібридів F1 помідора й огірка для умов скляних і плівкових теплиць

Науково-дослідний і навчальний центр закритого ґрунту ДП "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця"

2009 - 2011

 

 

Будуть створені високоадаптивні сучасні гібриди помідора і огірка для вирощування в умовах закритого ґрунту

26

17/24ДЗ Розроблення нормативів водоохоронної лісистості та ведення лісового господарства на водозбірно-ландшафтних засадах для умов Лівобережного Лісостепу України

ХарківськийНАУ ім. В. В. Докучаєва

2009 - 2011

 

 

Будуть розроблені нормативи водоохоронної лісистості ключових водозборів Лівобережного Лісостепу України та рекомендації щодо ведення лісового господарства на водозбірно-ландшафтних засадах

27

11/11ДЗ Розроблення та впровадження комплексного біопрепарату з біофунгіцидними властивостями на основі штаму Bacillus subtilis для профілактики та захисту рослин від грибкових та бактеріальних хвороб

Миколаївський ДАУ

2009 - 2011

 

 

Буде розроблено і впроваджено новий біофунгіцид для захисту рослин від грибкових та бактеріальних хвороб

28

3/9ДЗ Визначення та обґрунтування екологічного різноманіття агробіоценозів як передумови для впровадження системи точного землеробства на рекультивованих землях Дніпропетровської області

Дніпропетровський ДАУ

2009 - 2011

 

 

Будуть визначені основні закономірності екологічного різноманіття агробіоценозів для впровадження системи точного землеробства на рекультивованих землях

29

27/19ДЗ Розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для економічної оцінки сільськогосподарських земель в нових умовах господарювання

ДП УкрІСГАГВ

2009 - 2011

 

 

Будуть розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо економічної оцінки сільськогосподарських земель в нових умовах господарювання та запровадження ефективної системи раціонального сільськогосподарського землекористування

30

21/33ДЗ Наукове обґрунтування та експериментальна адаптація моніторингу агроресурсів Лісостепової зони України за аналогом європейської системи MARS

ДП УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

2009 - 2011

 

 

Будуть розроблені система моніторингу агроресурсів за європейською системою MARS та бюлетень прогнозу врожаїв основних посівів сільськогосподарських культур в зоні Лісостепу України

Секція тваринництва

Департамент тваринництва

31

49/27ДЗ Створення експертної системи з моніторингу та прогнозування стану ринків племінних генетичних ресурсів в Україні і світі

Інститут розведення і генетики тварин НААН України

2009 - 2011

 

 

Буде створена система оперативного збору та обробки інформації бази даних щодо стану племінних генетичних ресурсів. Підготовлено аналітичні матеріали та прогноз стану ринків племінних генетичних ресурсів в Україні та світі

32

49/28ДЗ Обґрунтування нормативної документації щодо діяльності та порядків фінансування контролер-асистентської і експерт-бонітерської служби з ведення племінного обліку в тваринництві України

Інститут розведення і генетики тварин НААН України

2009 - 2011

 

 

Буде розроблена нормативна документація з діяльності та порядків фінансування контролер-асистентської, експерт-бонітерської служби ведення племінного обліку в тваринництві України

33

1/45ДЗ Наукове обґрунтування, розроблення та впровадження енергозберігаючих технологій виробництва екологічно чистої продукції тваринництва

Білоцерківський НАУ

2009 - 2011

 

 

Буде розроблена енергозберігаюча технологія виробництва екологічно чистої продукції тваринництва

34

21/32ДЗ Обґрунтування, розроблення та впровадження енергетично збалансованого і екологічно безпечного технологічного комплексу з виробництва молока

ДП УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

2009 - 2011

 

 

Буде обґрунтовано, розроблено та впроваджено енергетично збалансований і екологічно безпечний технологічний комплекс з виробництва молока

35

45/179ДЗ Удосконалення системи економіко-організаційних механізмів функціонування м'ясо-молочних підкомплексів України

ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України

2009 - 2011

 

 

Буде розроблено методичні рекомендації з удосконалення системи економіко-організаційних механізмів функціонування м'ясо-молочних підкомплексів України

36

14/30ДЗ Підготовлення сучасних нормативних документів із селекції тварин та питань зоотехнії згідно з вимогами ICAR, INTERBULL

Сумський НАУ

2009 - 2011

 

 

Буде підготовлено сучасні нормативні документи з селекції тварин та питань зоотехнії згідно з вимогами ICAR, INTERBULL

37

40/14ДЗ Обґрунтування прогресивних технологій польового кормовиробництва

ХНТУСГ ім. Петра Василенка

2009 - 2011

 

 

Буде підготовлено науково обґрунтовані технологічні карти на вирощування кормових культур

38

67/11ДЗ Обґрунтування технолого-проектних та техніко-економічних рішень виробництва комбікормів (у рамках цільової програми "Комбікорми")

Інститут тваринництва НААН України

2009 - 2011

 

 

Буде підготовлено техніко-економічне і технологічне обґрунтування виробництва комбікормів та забезпечення ними господарств населення

39

49/29ДЗ Обґрунтування механізму державної підтримки щодо збереження природних і культурних пасовищ, які перебувають у державній та комунальній власності (у рамках цільової програми "Пасовища")

Інститут розведення і генетики тварин НААН України

2009 - 2011

 

 

Обґрунтовано механізм державної підтримки збереження природних і культурних пасовищ, що перебувають у державній та комунальній власності

Секція ветеринарної та фітосанітарної служби

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

40

25/21ДЗ Гармонізувати систему реєстрації нових ветеринарних препаратів, контролю їх залишків у продуктах тваринного походження та кормових добавок згідно з міжнародними вимогами

ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок

2008 - 2011

 

 

Будуть розроблені нормативні документи щодо реєстрації ветеринарних препаратів, кормових добавок згідно з міжнародними вимогами, а також встановлено період каренції для препаратів, які не зареєстровані в Європейському співтоваристві

41

79/4ДЗ Розробка програми з оздоровлення території України від сказу

Інститут ветеринарної медицини НААН України

2008 - 2011

 

 

Буде розроблено систему моніторингу за епізоотичною та епідемічною ситуацією щодо сказу в Україні, молекулярно-генетичні властивості вуличних ізолятів вірусу сказу та їх відповідність вакцинним штамам, система контролю діагностики захворювання

42

80/3ДЗ Розроблення та впровадження комп'ютеризованої інформаційної системи з епізоотологічного моніторингу в Україні для прогнозування і запобігання поширенню небезпечних хвороб, у тому числі спільних для людини і тварин

Інститут епізоотології НААН України

2008 - 2011

 

 

Буде розроблено: науково-методичні та методологічні підходи, програмно-технічне забезпечення для створення загальнодержавної комп'ютеризованої постійно обновлюваної бази даних епізоотологічного моніторингу, що дозволить суттєво покращити існуючі системи забезпечення біобезпеки та біозахисту з метою досягнення гарантованого нерозповсюдження небезпечних інфекцій, особливо тих, що є спільними для людини і тварин

43

43/9ДЗ Розроблення системи діагностики африканської чуми свиней за молекулярно-генетичним методом

ДНКІ біотехнології і штамів мікроорганізмів

2009 - 2011

 

 

Буде розроблено набір для діагностики африканської чуми свиней та методичні рекомендації

44

148/2ДЗ Розроблення нормативно-правових актів гармонізованих до міжнародного законодавства щодо проведення розширеного ветеринарно-санітарного контролю за програмою вибіркового контролю кормів та розширеного ветеринарно-санітарного контролю за програмою вибіркового контролю необроблених харчових продуктів тваринного походження

ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

2009 - 2011

 

 

Буде гармонізовано нормативно-правові акти до міжнародного законодавства щодо проведення розширеного ветеринарно-санітарного контролю за програмою вибіркового контролю кормів та необроблених харчових продуктів тваринного походження

45

25/22ДЗ Розроблення якісних та кількісних методів визначення забруднювачів у кормах, кормових добавках, преміксах відповідно до міжнародних вимог

ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок

2009 - 2011

 

 

Будуть розроблені методичні рекомендації з визначення забруднювачів у кормах (антибіотики, альдегіди, мікотоксини, гормони, кокцидіостатики тощо)

46

43/10ДЗ Розроблення системи контролю цитотоксичних та мутагенних властивостей імунобіологічних ветеринарних препаратів

ДНКІ біотехнології і штамів мікроорганізмів

2009 - 2011

 

 

Будуть розроблені методичні рекомендації з визначення мутагенних та токсичних властивостей ветеринарних препаратів та визначено допустимі рівні цих показників

47

14/31ДЗ Проведення моніторингу репродуктивної функції великої рогатої худоби і свиней залежно від ураження кормів мікотоксинами та розроблення комплексу лікувально-профілактичних заходів

Сумський НАУ

2009 - 2011

 

 

Буде проведено моніторинг репродуктивної функції великої рогатої худоби і свиней залежно від ураження кормів мікотоксинами, методичні рекомендації з профілактики та лікування при мікотоксикозах великої рогатої худоби та свиней

 

Всього держзамовлення

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
науково-освітнього забезпечення АПВ
та розвитку сільських територій

І. М. Синявська

 

Додаток 2
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
20.05.2011 N 190

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2011 рік, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України

N
з/п

Найменування розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

Виконавець

Строки виконання,
роки

Кошторисна вартість розробки (проекту),
тис. грн.

Очікувані результати досліджень

всього

у т. ч. на 2011 р.

1

2

3

4

5

6

7

За кодом програмної класифікації 2801050 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів"

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів

Секція аграрної економіки

Департамент економічного розвитку і аграрного ринку

1

Науково-аналітичне узагальнення діяльності аграрної галузі за 2010 рік

Конкурсні торги

2011

 

 

Науково-аналітична довідка-панорама діяльності галузі у 2010 році, її адаптація для представлення на міжнародних спеціалізованих заходах та тиражування в обсязі 1000 примірників

2

Розробка науково-методичних підходів щодо визначення базових положень про функції галузі національної економіки, її місію, цілі, завдання, заходи підтримки та законодавче закріплення цих засад

Конкурсні торги

2011

 

 

Розроблення концепції та проекту Закону України "Про сільське господарство України"

3

Розробка науково-методичних підходів щодо визначення кількісних показників продовольчої безпеки держави відповідно до базових вимог ФАО і ВОЗ та продовольчої складової у споживчому кошику населення

Конкурсні торги

2011

 

 

Розроблення концепції та проекту Закону України "Про продовольчу безпеку України"

4

Розробка прогнозу собівартості виробництва продукції сільського господарства і харчової промисловості, оцінка доходності та рентабельності в Україні протягом 2011 року

Конкурсні торги

2011

 

 

Прогноз собівартості продукції, доходності та рентабельності сільськогосподарського виробництва в Україні у 2011 році у друкованій і електронній формі щомісячної періодичності подання інформації

5

Моніторинг та аналіз виконання документів особливого та довгострокового контролю в інформаційно-пошуковій системі організаційно-розпорядчої документації

Конкурсні торги

2011

 

 

Аналіз виконання документів особливого та довгострокового контролю в інформаційно-пошуковій системі організаційно-розпорядчої документації

6

Кон'юнктура світового та регіональних ринків сільськогосподарської продукції і продовольства за УКТЗЕД 01 - 24 та вплив її на стан ринкової рівноваги на аграрному ринку України

Конкурсні торги

2011

 

 

Аналітичні квартальні текстові і/або електронні огляди попиту та пропозиції на світових ринках сільськогосподарської продукції та продовольства, ринкові огляди-прогнози по певних видах сільськогосподарської продукції та окремих видах продовольства на споживчому ринку

7

Науково-методичні рекомендації щодо організаційно-економічної діяльності оптових ринків з просування сільськогосподарської продукції та механізму ціноутворення на неї

Конкурсні торги

2011

 

 

Буде розроблено рекомендації до Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції у контексті формування організаційних зв'язків між учасниками ринку щодо просування продукції та особливості ціноутворення на них

8

Дослідження ємності внутрішнього споживчого ринку сільськогоподарської продукції та продовольства на основі вартості споживчого кошику та реального платоспроможного попиту населення

Конкурсні торги

2011

 

 

Науково обґрунтовані прогнози щодо ємності внутрішнього продовольчого ринку з врахуванням реального платоспроможного попиту населення України на 2011 - 2015 роки та рекомендації по удосконаленню цінового механізму на ринках сільськогосподарської продукції та продовольства

9

Обґрунтування науково-методичних підходів і пропозицій з удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку громадського самоврядування в АПК

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

Буде розроблено концепцію та законопроект "Про професійні та між професійні об'єднання в агропродовольчому комплексі"

Управління бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

10

Наукове забезпечення розробки системи обліку та аналізу діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у контексті удосконалення проекту Закону України "Про обслуговуючу кооперацію"

Конкурсні торги

2011

 

 

В результаті виконання наукових досліджень будуть розроблені методичні рекомендації щодо ведення обліку та аналізу діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та фермерських господарств. Виконання розробки забезпечить зняття зауваження Верховної Ради до Закону України "Про обслуговуючу кооперацію" в контексті питань обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах

Департамент фінансово-кредитної політики

11

Розроблення та впровадження автоматизованої системи ведення фінансування основних програм підтримки розвитку АПК у розрізі регіонів і напрямів бюджетних коштів та моніторингу їх використання

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

Автоматизована система ведення фінансування основних програм підтримки розвитку АПК у розрізі регіонів і напрямів бюджетних коштів та моніторингу їх використання

12

Розроблення нового науково обґрунтованого фінансово-кредитного механізму забезпечення виробників фінансовими ресурсами на основі введення тимчасового збору від реалізації всіх товарів, робіт і послуг

Конкурсні торги

2011

 

 

Розробка і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту концепції та Закону України "Про створення фонду підтримки українського села" з метою підтримання фінансової стійкості держпідприємств АПК через введення щорічних відрахувань на потреби аграрної галузі 1 % коштів від реалізації всіх товарів, робіт і послуг

13

Підготовка пропозицій щодо впровадження в Україні програм підтримки сільського господарства через заходи "зеленої скриньки" СОТ з урахуванням світового досвіду

Конкурсні торги

2011

 

 

Розробка стратегії просування сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки. Підготовка конкретних пропозицій щодо перспективних до впровадження в Україні програм підтримки сільського господарства через заходи "зеленої скриньки" СОТ та з урахуванням світового досвіду

Департамент зовнішньоекономічних зв'язків

14

Особливості залучення іноземних інвестицій в пріоритетні галузі тваринництва (свинарство і молочне скотарство) відповідно до національних проектів

Конкурсні торги

2011

 

 

Проведення аналізу світового досвіду залучення/стимулювання іноземних майнових і грошових інвестицій та специфіка їх реалізації у пріоритетних галузях тваринництва

15

Розробка стратегії стимулювання і просування продукції агропромислового виробництва на ринки країн ЄС в умовах завершення формування ЗВТ з ЄС

Конкурсні торги

2011

 

 

Проведення аналізу кількісних і якісних характеристик української продукції АПК за УКТЗЕД 1 - 24 та перспективи її просування на ринки Європейського Союзу, здійснення моніторингу законодавства та заходів, які вживаються ЄС до основних торговельних партнерів та по відношенню до української сільськогосподарської та продовольчої продукції

16

Проведення дослідження щодо цінової ситуації по основних продовольчих продуктах на внутрішніх ринках інших країн

Конкурсні торги

2011

 

 

Щотижневе інформування Мінагрополітики на основі моніторингу цін на основні сільськогосподарські та продовольчі продукти на внутрішніх ринках інших країн та визначення основних тенденцій

17

Моделювання економічних наслідків створення зон вільної торгівлі з Європейським союзом для виробників і споживачів сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки

Конкурсні торги

2011

 

 

Удосконалення системи аналізу експорту та імпорту основних видів сільськогосподарської продукції від 4-х до 8-ми значного класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності

 

Всього по секції

 

 

 

 

 

Секція тваринництва

Департамент тваринництва

18

Розробка механізмів реалізації та напрямів розвитку галузей молочного скотарства та свинарства України на перспективу до 2015 року

Конкурсні торги

2011

 

 

Буде розроблено науково обґрунтований організаційно-економічний і техніко-технологічний механізм створення сприятливих умов для розвитку галузей тваринництва, на основі балансів споживання, експорту та імпорту

19

Створення Національної електронної інформаційної бази даних племінних ресурсів України та організаційної структури ведення ефективної селекції в тваринництві (молочне, м'ясне скотарство, свинарство, вівчарство, конярство)

Конкурсні торги

2011

 

 

Технічне завдання для створення інтерактивної системи збору і обробки селекційної інформації, оцінка племінних ресурсів, моніторинг попиту та пропозицій для їх реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, а також наукове обґрунтування сучасної нормативної бази ведення і організації племінного обліку в тваринництві України

20

Створення аналітичної системи оцінки та прогнозування ринків виробництва, переробки і споживання тваринницької продукції в Україні

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

Створення єдиної системи (на базі ПК) збору і обробки статистичної інформації з виробництва, переробки і споживання (баланс споживання) тваринницької продукції з метою прогнозування ситуації та визначення механізмів необхідного регулювання

21

Розроблення проектно-технологічних рішень щодо створення різних типорозмірів ферм з виробництва молока, яловичини, свинини

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

Проектні рішення різних типорозмірів ферм з виробництва молока, яловичини, свинини

22

Моніторинг чисельності поголів'я та продуктивності худоби та птиці, виробництва тваринницької продукції та аналіз цін на тваринницьку продукцію в регіональному аспекті

Конкурсні торги

2011 - 2013

 

 

Інформаційно-аналітична система виробництва тваринницької продукції в регіональному аспекті

 

Всього

 

 

 

 

 

23

Розроблення національного проекту "Зерно України"

Конкурсні торги

2011

 

 

Розробка галузевої програми для забезпечення виробництва зерна за 5 років до 80 млн. тонн, нарощування валового виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок збільшення врожайності зернових та технічних культур, підвищення ефективності використання посівних площ, забезпечення захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, підвищення рівня розвитку селекції у рослинництві, зниження собівартості виробництва за рахунок застосування ресурсозберігаючих технологій та індустріальних форм організації виробництва, збирання, доробки і зберігання зернових та технічних культур з використанням машин і обладнання

24

Науково обґрунтувати та розробити концепцію виробництва овочево-баштанної продукції в Україні виходячи з фізіологічних норм споживання на період до 2015 року

Конкурсні торги

2011

 

 

Розробка комплексу заходів щодо нарощування виробництва якісної овочевої продукції до 2020 року, доведення забезпечення потреб населення України продукцією овочівництва як в свіжому, так і в переробному вигляді, в кількості і асортименті, визначених науково обґрунтованими нормами споживання, що становить 161 кг овочів на одну людину в рік, забезпечення обсягу експорту овочевої продукції в кількості до 3,0 млн. тонн на рік

25

Розробити наукові засади техніко-технологічного переоснащення підприємств агропромислового комплексу України

Конкурсні торги

2011

 

 

Розробка проектів концепції та програми техніко-технологічного переоснащення підприємств агропромислового комплексу України. Підготовка змін до Державної програми реалізації технічної політики на період до 2011 року (продовження виконання завдань і заходів програми на період до 2015 року)

26

Моніторинг балансу насінництва і розсадництва в Україні з використанням інформаційно-аналітичної системи "Насінництво України"

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

Створення бази даних (БД) уніфікованого формату та механізму доступу до БД шляхом підтримки комунікаційних зв'язків через заповнення користувачем HTML сторінок. Підтримка та розвиток БД направлено на проведення моніторингу насінництва та розсадництва України

Секція науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

27

Науково-методичне і організаційне забезпечення та проведення суцільної паспортизації сіл та її узагальнення у регіональному аспекті

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

Буде забезпечено організаційно-методичний супровід та узагальнення матеріалів паспортизації сільських населених пунктів України

28

Розроблення організаційно-правових засад та економічних механізмів підвищення продуктивності, конкурентоспроможності мало товарних господарств та їх ролі у сільському розвитку

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

Розроблення основних засад політики, інституціонального середовища та механізмів сільського розвитку на базі громад. Розроблення концепції Закону України "Про групи і об'єднання мало товарних господарств в аграрному секторі". Розроблення моделей, взірцевих Статутів та Правил внутрішньої господарської діяльності сільських кооперативів зі спільного використання техніки (міні-МТС) та плодово-овочевих складських приміщень

29

Науково-методичне і організаційно адміністративне обґрунтування удосконалення структури системи аграрної освіти і науки в контексті виконання плану заходів щодо реалізації Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки в Україні

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

Розробка плану заходів щодо реалізації Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки

30

Наукове забезпечення системного функціонування галузевого державного управління сільським господарством і сільськогосподарського дорадництва в Україні

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

План заходів щодо реалізації формування державної системи сільськогосподарського дорадництва в Україні та положень про діяльність складових державної системи сільськогосподарського дорадництва

31

Комплексний моніторинг та інформаційно-аналітичне забезпечення Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ за напрямом "Розвиток сільського господарства та земельна реформа"

Конкурсні торги

2011

 

 

Моніторинг та інформаційно-аналітичне забезпечення у текстовому і електронному вигляді міністерства для контролю за ходом виконання Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних Реформ за напрямом "Розвиток сільського господарства та земельна реформа"

32

Розроблення науково-інформаційної бази новітньої сільськогосподарської техніки для використання в управлінському, науковому і освітянському процесах

Конкурсні торги

2011

 

 

Будуть підготовлені текстові і електронні інформаційні матеріали щодо конюктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні

Секція продовольства

Департамент продовольства

33

Розроблення новітніх ресурсо-зберігаючих та природозбережних енерготехнологічних схем цукрових виробництв

Конкурсні торги

2011

 

 

Будуть розроблені новітні енерготехнологічні схеми цукрових виробництв із врахуванням одночасного виробництва цукру та цукровмісної сировини для виробництва біоетанолу і енергозабезпечення біоетанольного виробництва; технологічний регламент "Приймання, зберігання і облік цукрових буряків ", адаптований до вимог директив ЄС; методичні рекомендації з питань планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в цукровій промисловості; методику розрахунків індивідуальних балансових норм водоспоживання і водовідведення для цукрових заводів. Будуть проведені техніко-економічні розрахунки ефективного функціонування цукрових заводів різної потужності та моніторинг впливу різних чинників на собівартість продукції цукрової галузі

34

Розроблення технології одержання нового виду цукровмісної продукції із збереженням природних речовин з метою розширення асортименту продукції

Конкурсні торги

2011 - 2013

 

 

Буде створена технологія одержання нового виду цукровмісної продукції, а саме цукру з корисними для здоров'я природними компонентами.
Впровадження технології дозволить розширити асортимент продукції цукрових заводів та збільшити обсяги споживання цукру

35

Розроблення Положення по ліквідації та консервації гірничодобувних об'єктів або їх ділянок соляної промисловості України

Конкурсні торги

2011

 

 

В результаті виконання роботи буде розроблено Положення по ліквідації та консервації гірничодобувних об'єктів або їх ділянок соляної промисловості України

Секція ветеринарної та фітосанітарної служби

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

36

Розробити та підготувати проект порядку відбору та досліджень зразків продукції птахівництва у відповідності із регламентом 2073/2004 ЄС, удосконалити моніторингові дослідження залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів в живих тваринах та сировині тваринного походження

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

Буде розроблено проект порядку відбору та досліджень зразків продукції птахівництва у відповідності із Регламентом 2073/2004 ЄС, що дасть можливість гармонізувати українське законодавство до європейського в частині безпечності продукції птахівництва та удосконалення моніторингових досліджень залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів в живих тваринах та сировині тваринного походження

37

Розробити систему моніторингу збудника блутангу за молекулярно-генетичним методом діагностики та визначити ареали поширення в Україні комах, його переносників

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

Будуть вивчені ареали поширення в Україні комах - переносників збудника блутангу, буде розроблена його діагностика за молекулярно-генетичним методом та система моніторингу серед жуйних тварин

38

Удосконалити та розробити нові методи діагностики, профілактики та лікування лептоспірозів у тварин

Конкурсні торги

2011 - 2013

 

 

Будуть розроблені нові високочутливі методи діагностики, специфічні засоби лікування та профілактики лептоспірозів у тварин і система заходів боротьби з ними

39

Розробити систему ветеринарно-санітарного контролю генетичних ресурсів (сперми, ембріонів) щодо збудників інфекційних хвороб та ефективні засоби їх деконтамінації

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

Будуть розроблені молекулярно-генетичні методи індикації в генетичному матеріалі хламідій, вірусів і бактерій гармонізовані до міжнародних вимог ASTM та ISO, ефективні засоби деконтамінації та методичні рекомендації з профілактики мікробної контамінації

40

Розробити методологічні основи визначення впливу генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських культур на розвиток та поширення бур'янів, хвороб, шкідників під час проведення державної апробації (випробування)

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

Будуть визначені наслідки впливу генетично модифікованих організмів на збільшення ареалу дикорослих рослин та засміченість ними посівів культурних рослин в наслідок неконтрольованого розмноження; джерела інфекцій, що спричиняють виникнення епіфітотій; продукування особливих специфічних речовин у вегетативних і генеративних органах рослин, які стимулюють розмноження шкідників, що створює умови для епізоотії

41

Теоретично обґрунтувати та розробити методичні засади виділення, оцінки, реєстрації та розмноження клонів сортів винограду в Україні

Конкурсні торги

2011 - 2012

 

 

Методичні і прикладні рекомендації щодо виділення, оцінки, реєстрації та розмноження клонів сортів винограду в Україні

Секція земельних відносин

Державне агентство земельних ресурсів України

42

Розроблення основних законопроектів "Про ринок земель" та "Про державний земельний кадастр"

Конкурсні торги

2011

 

 

Законопроекти "Про ринок земель" та "Про державний земельний кадастр"

 

Всього по секції

 

 

 

 

 

 

Всього по прикладним розробкам

 

 

 

 

 

Державне замовлення у сфері розвитку агропромислового комплексу
Розробка найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового виробництва

Секція земельних відносин

Державне агентство земельних ресурсів

43

Розроблення теоретико-методологічних засад інституціонального забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення та посилення державного контролю за їх використанням (НП - БЛОК ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА)

Конкурсні торги

2011 - 2013

 

 

Розробка блоку законів для формування інституціонального та економіко-правового механізму з обороту земель сільськогосподарського призначення та цій основі їх консолідації в умовах ринку земель сільськогосподарського призначення

Секція аграрної економіки

Департамент економічного розвитку і аграрного ринку

44

Розроблення Національної виробничо-технологічної програми у сільському господарстві та її фінансово-економічного забезпечення у 2011 - 2013 роках (НП - БЛОК "ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ")

Конкурсні торги

2011 - 2013

 

 

Визначення, на основі системи показників, обсягів продукції та витрат на її виробництво за галузями сільського господарства, розрахунок структурних і календарних потреб у фінансово-кредитних бюджетних і власних ресурсах на основі побудови економіко-математичних моделей виробничої діяльності галузей

Секція продовольства

Департамент продовольства

45

Розроблення комплексної ресурсо-збережної та енергоавтономної технології біоетанолу замкнутого циклу з відновлюваної цукровмісної сировини з раціональним використанням її складових та утилізації відходів з отриманням біогазу для забезпечення енергією власного виробництва (НП "БІОПАЛИВО УКРАЇНИ")

Конкурсні торги

2011 - 2013

 

 

Зниження собівартості виробництва біоетанолу та цукру, зменшення питомих витрат енергоресурсів не менше ніж на 10 %, водних ресурсів не менше ніж на 25 %, ефективне використання альтернативних теплоносіїв. Утилізація відходів з одержанням біогазу забезпечить підприємство більш ніж на 50 % енергією власного виробництва

 

Всього по держзамовленню

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
науково-освітнього забезпечення АПВ
та розвитку сільських територій

І. М. Синявська

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали