ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Десята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 28.07.2011 р. N 239

Про затвердження Тимчасових правил благоустрою м. Чернівців

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", пункту 44 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики", з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об'єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень у місті Чернівцях, розглянувши пропозиції та зауваження, що надійшли під час обговорення проекту регуляторного акта, Чернівецька міська рада вирішила:

1. Затвердити Тимчасові правила благоустрою м. Чернівців (додаються).

2. Встановити, що на період до затвердження у встановленому порядку схем обмежень використання територій об'єктів благоустрою, схем меж об'єктів благоустрою населеного пункту з визначенням балансоутримувачів цих об'єктів а також меж територій, закріплених за підприємствами, установами, організаціями, використовується інформація щодо меж зазначених територій та об'єктів, що міститься у Державному земельному кадастрі, рішеннях про передачу територій або об'єктів благоустрою (їх частин) на баланс, рішеннях про закріплення територій або об'єктів благоустрою (їх частин) за підприємствами, установами, організаціями, громадянами, правочинах, що встановлюють право власності або користування земельними ділянками, інших правочинах, актах органів місцевого самоврядування, судових рішеннях, інших документах.

3. Пропозиції департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради розглянути на засіданнях постійних комісій міської ради з подальшим розглядом на сесії міської ради.

4. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради та районним в місті радам в двомісячний термін забезпечити ОСББ, ЖБК, ЖБТ, ОСН Тимчасовими правилами благоустрою м. Чернівців.

5. Організацію виконання рішення покласти на в. о. директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Ніконова В. М., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д. О., та голів районних в місті рад Бурегу Ю. І., Мельничука В. А., Пазюка М. Д.

6. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в газеті "Чернівці" та на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі інтернет.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
28.07.2011 N 239

ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА
благоустрою м. Чернівців

1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою м. Чернівців (надалі - Правила) розроблені відповідно до законів України: "Про благоустрій населених пунктів", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про охорону атмосферного повітря", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про охорону культурної спадщини", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення в сфері містобудування", "Про житлово-комунальні послуги", "Про рекламу", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про засади державної регуляторної політики", Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших нормативно-правових актів України.

Правила встановлюють та регулюють права і обов'язки учасників правовідносин у галузі благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

1.2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

- балансоутримувач - спеціально уповноважені на конкурсних засадах виконавчим комітетом міської ради підприємства, організації, які відповідають за утримання об'єкта благоустрою;

- благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- відповідальні посадові особи - посадові особи суб'єктів господарювання;

- відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення;

- відходи промислові - рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки;

- відходи побутові (тверді, рідкі), сміття - усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

- вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

- декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі - Декларація) - документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

- державний адміністратор - посадова особа міської ради, яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів;

- дозвіл на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення - документ, який надає право суб'єктам господарювання здійснювати торговельну діяльність або надавати послуги у спеціально відведених для цього місцях за встановленим зручним для населення режимом роботи (далі по тексту - Дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг);

- дозвільні органи - органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до чинного законодавства видавати документи дозвільного характеру;

- закріплена територія - територія, яка закріплена рішенням виконавчих комітетів районних у місті рад;

- заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

- комплексний благоустрій - проведення на визначеній території населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду;

- користувачі земельних ділянок - фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову оренду або користування;

- малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою:

в'їзні знаки, рекламне обладнання, фонтани, ліхтарі вуличного освітлення, урни, паркани, паркові лави тощо;

- матеріально-технічна база суб'єкта господарювання - виробничі площі, матеріальні ресурси, засоби виробництва і документи, що використовуються суб'єктом господарювання у процесі вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності.

- пересувна мала архітектурна форма - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності;

- пункт одноразової торгівлі - пересувна мала архітектурна форма для торгівлі протягом одного дня;

- прилегла територія:

- територія, яка межує з територією суб'єкта господарювання на відстані 15 м (по периметру) від огорожі, споруди або обмежена краєм проїжджої частини вулиці чи дороги, включаючи прибардюрну частину;

- при наявності розривів між будовами, якщо межа територій між ними не визначена, нею вважається середина розриву. Якщо розрив складає більше 100 м, то рішення про границі прибирання території громадянами, підприємствами, установами, організаціями приймає виконавчий комітет відповідної районної в місті ради;

- при відсутності з будь-якого боку інших об'єктів господарювання межі території встановлюються на відстані 50 м від межі території, якою користується чи яка належить підприємству, установі, організації, домовласнику;

- прилеглою територією до тимчасових об'єктів для обслуговування населення вважати територію на відстані 15 м по периметру;

- присадибна ділянка - це ділянка землі, що передається у власність громадян для обслуговування житлового фонду;

- територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів,,прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту;

- утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, Правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

- спеціалізовані підприємства - підприємства, функціональним призначенням яких є виконання відповідних робіт;

- стаціонарна мала архітектурна форма - тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище, ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 квадратних метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення фундаменту;

- суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка проводить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;

- територія прибирання - територія, на якій проведений комплекс заходів щодо збору, вивезення сміття та складається з території суб'єкта господарювання, закріпленої території та прилеглої території;

- територія суб'єкта господарювання - це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в оренду фізичним чи юридичним особам;

- тимчасові об'єкти для обслуговування населення - кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, літні майданчики, стоянки автотранспорту, пункти масових ігор, зупинки громадського транспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщених на термін до 5 років;

- зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

- історичний ареал населеного місця - частина населеного місця, що зберегла об'єкт культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку;

- вивіска - інформація про підприємство, організацію, установу незалежно від форм власності, громадянина, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, посадову, юридичну особи розміщена на фасаді, біля входу (в'їзду), або про її продукцію у вітрині споруди, в якій ця особа займає приміщення.

1.3. Дія цих Правил поширюється на:

1.3.1. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.

1.3.2. Громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

1.4. Правила містять загальнообов'язкові на території міста норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення і обов'язкові до виконання усіма юридичними та фізичними особами на території міста.

2. Об'єкти благоустрою

2.1. До об'єктів благоустрою належать:

2.1.1. Території загального користування:

парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) пляжі;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2.1.2. При будинкові території.

2.1.3. Території будівель та споруд інженерного захисту територій.

2.1.4. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

2.1.5. До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах міста.

2.2. Елементами благоустрою є:

2.2.1. Покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів.

2.2.2. Зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях.

2.2.3. Будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів.

2.2.4. Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами.

2.2.5. Технічні засоби регулювання дорожнього руху.

2.2.6. Будівлі та споруди системи інженерного захисту території.

2.2.7. Комплекси та об'єкти монументального мистецтва.

2.2.8. Обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків.

2.2.9. Малі архітектурні форми.

2.2.10. Інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

3. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян у сфері благоустрою

3.1. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою мають право:

3.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку м. Чернівців та заходів з благоустрою.

3.1.2. Брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою.

3.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою території або призводять до її нецільового використання.

3.1.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи.

3.1.5. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою.

3.1.6. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою.

3.2. Громадяни у сфері благоустрою мають право:

3.2.1. Користуватись об'єктами благоустрою.

3.2.2. Брати участь в обговоренні Правил та проектів благоустрою території.

3.2.3. Вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою.

3.2.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.

3.2.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

3.2.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян.

3.2.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

3.3. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності та громадяни у сфері благоустрою зобов'язані:

3.3.1. Здійснювати благоустрій закріплених відповідними рішеннями виконавчих комітетів міської та районних в місті рад територій за затвердженими у встановленому порядку проектами та технологіями, які передбачають забезпечення естетики і дизайну міського середовища, сучасних вимог щодо механізованого прибирання і утримання дорожнього покриття, площ, бульварів, внутрішньоквартальних та прибудинкових територій, газонів, зелених насаджень тощо.

3.3.2. Забезпечувати належний технічний стан шляхів, тротуарів та інших твердих покрить на територіях житлової забудови, а також малих форм архітектури, дорожніх знаків, декоративних скульптур.

3.3.3. Утримувати в належному стані будинки і споруди, дитячі і спортивні майданчики, будинкові знаки, вуличні і дорожні покажчики, огорожі, павільйони, кіоски, рекламу, вітрини, вивіски, паркани, кабіни телефонів-автоматів, покриття вулиць і тротуарів, бордюри, поребрики, зливові приймальні та оглядові колодязі, опори зовнішнього електроосвітлення та контактної мережі, будівельні і ремонтні майданчики та прилеглу до них територію.

3.3.4. Власники будівель, споруд, житлових будинків встановлюють на них будинкові знаки (назва вулиці і номерний знак) та флагшток і утримують їх в належному естетичному, санітарному та технічному стані.

3.3.5. Забезпечувати прибирання парків, скверів, садів, прибережних смуг та територій, які знаходяться на балансі, а також територій, закріплених за ними відповідними рішеннями виконавчих комітетів міської та районних в місті рад згідно з затвердженими санітарними нормами.

3.3.6. Забезпечувати належний санітарний стан територій прибирання незалежно від того, працюють чи не працюють підприємства, установи, організації та підприємницькі об'єкти, а громадяни - власники будинків - незалежно від проживання.

3.3.7. Утримувати в належному стані та зберігати архітектуру фасадів, будинків, не допускати фарбування скульптурних зображень, пам'ятників, монументів, меморіальних комплексів.

3.3.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будинків тільки на основі затверджених проектів та паспортів за погодженням з департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради. В межах історико-культурної заповідної території - за погодженням відділу з питань охорони культурної спадщини міської ради.

3.3.9. Дотримувати вимог Правил розміщення зовнішньої реклами в місті, розміщувати вивіски, інші засоби зовнішньої інформації згідно з встановленим порядком. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм, рекламоносіїв згідно з затвердженим паспортом.

3.3.10. Встановлювати об'єкти дрібнороздрібної торговельної мережі на території міста за рішенням сесії міської ради та на підставі дозволу департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

3.3.11. Забезпечувати технічно справний стан і роботу об'єктів зовнішнього освітлення, що знаходяться у них на балансі.

3.3.12. Не допускати самовільного прокладення телефонних ліній та ліній кабельного телебачення, Інтернету.

3.3.13. Не допускати проведення суб'єктами господарювання та підприємницької діяльності, громадянами міста виносної (виїзної) торгівлі сільгосппродукцією, продовольчими і непродовольчими товарами на власній і прилеглій території, яка закріплена для благоустрою та прибирання.

3.3.14. Забезпечувати чистоту і порядок в місцях провадження торговельної діяльності і надання послуг, кінцевих пунктах міського пасажирського автоелектротранспорту протягом всього часу, а автозаправочні станції - в межах встановленої санітарно-захисної зони.

3.3.15. Підтримувати в зразковому стані зовнішній вигляд об'єктів торгівлі, засоби зовнішнього оформлення (вивіски, трафарети та інше) і рекламу.

3.3.16. Розміщення об'єктів стаціонарної зовнішньої реклами на території міста Чернівців проводиться на підставі рішення виконавчого комітету міської ради. Розміщення виносної малогабаритної реклами здійснюється відповідно до дозволів, наданих департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

Встановлення інформаційних вивісок, пам'ятних знаків на фасадах будівель здійснюється на підставі паспортів, погоджених департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради і відділом охорони культурної спадщини міської ради (у випадках розміщення об'єкта містобудування в межах історичних ареалів та в охоронних зонах окремо розташованих пам'яток).

Стаціонарна реклама та інформаційні вивіски мають бути виключно українською мовою.

3.3.17. Складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, розміщення будівельних машин та механізмів забезпечувати в межах будівельних майданчиків.

3.3.18. На будівельному майданчику в доступному для огляду місці на стенді завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш 1 метра розміщується інформація про надання дозволу на виконання:

- підготовчих робіт (реєстраційний номер, дата видачі, термін дії дозволу, найменування та номер телефону інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала такий дозвіл і здійснює контроль за виконанням підготовчих робіт) та відомості про найменування об'єкта містобудування, замовника, підрядників;

- будівельних робіт (реєстраційний номер, дата видачі, термін дії дозволу, найменування та номер телефону інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала такий дозвіл на виконання будівельних робіт і здійснює контроль за будівництвом об'єкта) та відомості про найменування об'єкта з його зображенням та основними техніко-економічними показниками, замовника, проектувальника, підрядників, відповідального виконавця робіт, осіб, відповідальних за здійснення авторського і технічного нагляду.

3.3.19. При встановленні огорожі будівельного майданчика передбачати влаштування захисних навісів над місцями проходу пішоходів (при необхідності) та освітлення території забудови відповідно до діючих нормативних вимог і утримувати їх в належному естетичному, санітарному та технічному стані.

3.3.20. На під'їзних шляхах до території будівельного майданчика здійснити заходи з влаштування твердого покриття або підсипки щебенем.

3.3.21. На виїздах з території будівельного майданчика встановити спеціальну установку з оборотним водозабезпеченням для миття виїжджаючих з майданчика машин.

3.3.22. Забезпечувати водовідведення поверхневих і ґрунтових вод із вулиць, доріг, в межах закріпленої та прилеглої території, присадибної ділянки шляхом облаштування кюветів та встановлення перепускних труб на в'їздах.

3.3.23. Надавати інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, а також інформацію про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи, до уповноважених виконавчих органів міської ради.

4. Порядок утримання і прибирання територій

4.1. Механізоване та ручне прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів здійснюється спеціалізованими підприємствами.

4.2. Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території несуть підприємства, установи та організації незалежно від форм власності (посадові особи), громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності та громадяни, власники, балансоутримувачі, орендарі. Орендарі несуть відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території, якщо ця умова передбачена договором з балансоутримувачем, власником.

4.3. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності та громадяни зобов'язані щодня прибирати прилеглі та закріплені території, як правило з 6 год. до 10 год. та з 16 год., а також підтримувати належний санітарний стан протягом всього режиму роботи.

4.4. При наявності розриву між будівлями або земельними ділянками, якщо межа між ними не визначена виконавчими комітетами районних у місті рад та актом землекористування, межею є середина розриву.

4.5. Житлово-експлуатаційні підприємства усіх форм власності, що обслуговують житловий фонд, здійснюють прибирання асфальтобетонного покриття, зелених зон та на внутрішньо квартальних територіях в межах домоволодінь, а також забезпечують прибирання підвалів від сміття, сторонніх предметів, за умови підписання мешканцями додаткової угоди, своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах.

4.6. Підприємства, організації, установи та суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та відомчої належності, які розміщені в житлових будинках та на територіях будинковолодінь, а також кіоски, майстерні, лотки і інші повинні мати погоджені з міськсанепідемстанцією та житлово-експлуатаційною дільницею схеми прилеглих територій, прибирання яких здійснюється працівниками цих підприємств чи організацій.

4.7. Прибирання відведеної та прийнятою будівельниками під забудову території, а також території навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані 15 м виконується будівельними організаціями до здачі об'єкта в експлуатацію.

4.8. Чернівецька дистанція колії Львівської залізниці здійснює прибирання залізничного полотна та прилеглі до цього полотна схили в межах міста.

4.9. Прибирання на ділянках навколо вуличних кіосків, ринків, павільйонів, лотків, майстерень з ремонту годинників та взуття, трансформаторних підстанцій, теплопунктів, бойлерних та пересувних об'єктів торгівлі в радіусі 15 м здійснюють власники цих об'єктів, а від сміття, характерного для цього об'єкта, на відстані забруднення відходами. Забороняється використовувати для складування тари та товарів прилеглу до них територію.

4.10. Власники земельних ділянок, орендарі, будівлі та ділянки яких розміщені на вулицях, що не мають забудови з протилежної сторони, прибирають увесь масив проїжджої території та двох тротуарів.

4.11. Прибирання міських територій в районах приватної забудови здійснюється їх власниками в межах будинковолодінь до проїжджої частини вулиці.

4.12. Прибирання міських територій та вивіз сміття здійснюється щоденно. Роботи з прибирання магістральних вулиць та прилеглих до них тротуарів повинні виконуватися переважно в нічний час і закінчуватися літом до 7-ої години, взимку до 8-ої годин ранку.

4.13. Спеціалізованим підприємствам дозволяється проводити роботи з вивезення твердо-побутових відходів, а також прибирання проїжджих частин доріг, тротуарів від сміття та снігу в нічний час.

4.14. Спеціалізовані комунальні підприємства встановлюють урни на тротуарах, площах, зупинках громадського транспорту, в парках, скверах та інших громадських місцях.

4.15. Суб'єкти господарювання інших форм власності зобов'язані встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень, біля торгових палаток, павільйонів та інших споруд.

4.16. Урни повинні утримуватися в належному естетичному, технічному стані та щоденно звільнятися від сміття.

4.17. Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення проводиться підприємствами, в яких вони знаходяться на балансі, не менше одного разу на квартал.

4.18. В разі спричинення перешкод механізованому прибиранню територій, організації руху транспорту і пішоходів, вивезенню твердих побутових відходів, знищення зеленої зони, створення безпеці дорожнього руху, залишення водієм транспорту з порушенням правил зупинки чи стоянки здійснюється примусове переміщення транспортних засобів.

4.19. Кількість контейнерів для зберігання побутових відходів визначається чисельністю населення, що ними користується, та нормами надання послуг з вивезення побутових відходів. Сумарний об'єм контейнерів для зберігання побутових відходів повинен перевищувати фактичний об'єм їх утворення на 25 %.

Загальний санітарний день прибирання міста - п'ятниця.

5. Особливості сезонного прибирання

5.1. Зимове прибирання забезпечує нормальний рух пішоходів та транспорту і включає: підмітання та зсув снігу; усунення слизькості; прибирання снігу та сніжно-льодяних утворень.

5.1.1. Прибирання вулиць і тротуарів, площ в період снігопаду проводиться комунальними спеціалізованими підприємствами.

5.1.2. У випадку сильних снігопадів прибирання здійснюється відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету міської ради із затвердженням режиму прибирання територій міста, участі організацій, установ і підприємств.

5.1.3. Прибирання здійснюється негайно з початку снігопаду, для запобігання накату, безперервно - до закінчення снігопаду.

5.1.4. На територіях прибирання суб'єкти господарювання та підприємницької діяльності прибирають: тротуари від снігу і льоду та посипають їх піском; дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки (встановлення огорож на тротуарах і негайним прибиранням скинутого снігу та льоду).

Пісок заготовлюється кожним суб'єктом господарювання до настання холодів.

5.1.5. Тротуари вулиць в мікрорайонах приватної забудови прибирають домовласники в межах свого будинковолодіння.

5.1.6. Під переміщення снігу з тротуару на проїжджу частину вулиці чи дороги з метою його механізованого видалення снігові вали слід розміщувати на відстані не більше одного метра від бордюру.

5.1.7. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, на зупинках маршрутних транспортних засобів, в місцях в'їзду у двори і на внутрішньоквартальні території, а також на зелених насадженнях, решітках зливоприймальних колодязів, контейнерних майданчиках для збору твердо-побутових відходів.

5.1.8. Вивезення снігу здійснюється в спеціально відведені місця, визначені рішеннями районних в місті рад за погодженням з міськСЕС.

5.2. Весною та в період танення снігу, крім звичайних прибиральних робіт, розчищаються канави для стоку води до приймальних колодязів зливової мережі і т. д.

5.3. Літнє прибирання містить:

5.3.1. Підмітання пилу та сміття з поверхні покриття.

5.3.2. Полив територій для зменшення пилоутворення та підвищення вологості повітря.

5.3.3. Регулярне косіння трави на газонах, зелених зонах. Максимальна висота травостою має бути 10 см. В разі невиконання скошування, роботи може проводити трест зеленого господарства та протизсувних робіт з подальшим відшкодуванням йому вартості робіт.

5.3.4. Знищення бур'янів, карантинних рослин, омели та парослі на деревах.

5.4. Восени, крім звичайних прибиральних робіт, здійснюється підмітання, згрібання листя, що вивозиться у встановлені місця, визначені рішеннями районних в місті рад.

5.5. Незалежно від пори року, крім прибирання територій, очищаються від сміття і миються урни, таблички (вказівники) з найменуванням вулиці та номера будинку, прибираються території контейнерних майданчиків та біля них.

6. Порядок збирання, вивезення відходів

6.1. Відходи вивозяться спеціалізованими підприємствами на підставі укладених договорів, а також самостійно підприємствами спеціально обладнаним транспортом.

6.2. Підприємства, установи, організації, суб'єкти підприємницької діяльності та установи, що обслуговують житлові будинки, житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи, об'єднання власників багатоквартирних будинків та інші обслуговуючі житловий фонд організації та громадяни, які мають будинки на правах приватної власності, щорічно, за два місяця до кінця календарного року, укладають договори на вивезення, приймання та знешкодження побутових відходів на наступний рік.

6.3. Місця (майданчики) передбачені для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів визначаються житлово-експлуатаційними підприємствами і узгоджуються з управліннями житлового господарства районної в місті ради, міською санепідемстанцією та державною екологічною інспекцією, асфальтуються, освітлюються місця (майданчика), забезпечується вільний проїзд.

6.4. Майданчики для встановлення контейнерів повинні мати водонепроникне покриття і при можливості мають бути огороджені з трьох боків. Відстань від житлових будинків, дитячих закладів, спортивних площадок і від місць відпочинку населення має бути не менше 20 м, але не більше 100 м.

В районах існуючої забудови, де немає можливості дотримання нормативних відстаней, та у конфліктних ситуаціях місця встановлення контейнерів встановлюється комісійно.

6.5. Забороняється збереження відходів у несанкціонованих місцях і об'єктах.

6.6. Графіки руху спецавтотранспорту по збору побутових відходів розроблюються спеціалізованим підприємством та погоджуються з міською санітарно-епідеміологічною станцією, власниками будинків, вуличними комітетами.

6.7. Комунальним підприємствам дозволяється проводити роботи з вивезення твердо-побутових відходів в нічний час.

6.8. Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерних майданчиків покладається на споживачів послуг з вивезення твердих побутових відходів. Прибирання місць завантаження твердих побутових відходів після їх вивантаження з контейнерів у спецавтомобіль здійснює надавач послуг. За належний технічний стан сміттєзбірників (контейнерів) відповідає їх власник.

6.9. Забороняється заповнювати контейнерні ємності палаючими або тліючими відходами, великогабаритними предметами, снігом, льодом, а також відходами, що можуть псувати контейнер і спецавтотранспорт.

6.10. Великогабаритні відходи, будівельні відходи вивозяться бортовими машинами на полігони для захоронення твердо-побутових відходів, за заявками та коштами накопичувачів (виробників відходів).

6.11. Великогабаритні відходи, підготовлені до вивезення, розміщуються біля краю проїжджої частини на майданчику, призначеному для розміщення контейнерів, не раніше 17.00 напередодні дня вивозу або не пізніше 7.00 у день вивозу таким чином, щоб не перешкоджати вуличному руху, пішоходам, а також регулярному вивозу побутових відходів.

6.12. Власники або орендарі житлових та нежилих приміщень перед виконанням ремонтно-будівельних робіт укладають угоду з спеціалізованим підприємством на вивіз будівельного сміття, погоджують місце тимчасового розміщення будівельних відходів з житловим підприємством та міською санітарно-епідеміологічною станцією.

6.12.1 При виконанні ремонтних робіт не пізніше ніж за тиждень попереджають житлово-експлуатаційне підприємство, що обслуговує будинок, про намір виконання ремонтних робіт, погоджують місце тимчасового розміщення будівельних відходів та забезпечують їх вивезення.

6.13. Будівельні та транспортні підприємства:

6.13.1. Складують будівельне сміття на будівельному і ремонтно-будівельному майданчику, не захаращуючи пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджуючи зелені насадження та газони, не затемнюючи вікна житлових приміщень будівельними матеріалами на прибудинкових територіях.

6.13.2. Вивозять будівельне сміття з будівельних і ремонтно-будівельних майданчиків не менш ніж один раз в десять днів, не допускаючи накопичення будівельного сміття на майданчиках та прилеглих територіях.

6.14. При перевезенні будівельних відходів, неущільненого ґрунту, відходів розкриття дорожнього покриття та сипких вантажів автотранспорт накривається брезентом.

6.15. Вивіз рідких нечистот із вигрібних туалетів будинковолодінь незалежно від їх форм власності та відомчої належності здійснюється спеціалізованим транспортом.

6.16. Власники будинків забезпечують вільний під'їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення цих територій в темний час доби.

6.17. Вибирання твердих осадків із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного їх вивезення.

6.18. Дворові та громадські туалети утримуються їх власниками в постійній чистоті і справності та щоденно дезінфікуються.

6.19. Токсичні та шкідливі складові побутових відходів (наприклад, медикаменти, акумулятори, гальванічні елементи, фарби, розчинники, лаки, клеї, кислоти, луги, засоби захисту рослин і дерев'яних виробів, люмінесцентні трубки, термометри та інший брухт, який містить ртуть, олії та забруднені оліями відходи, конденсатори), окремо збираються і накопичуються виробниками відходів.

Вивезення цих відходів здійснюється спеціалізованими організаціями, які мають відповідні ліцензії, за окремими договорами на спеціалізовані підприємства, де провадиться їх сортування, знешкодження та знищення.

6.20. Мешканці приватного сектору забудови мають встановлювати на території свого будинковолодіння 100 - 120 літрові бачки для збору та вивезення твердо-побутових відходів.

6.21. Малозабезпечені сім'ї забезпечуються контейнерами за рахунок коштів, виділених з міського бюджету.

7. Утримання та охорона зелених насаджень

7.1. Зелені насадження - дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери та лісосмуги, бульвари, озеленені упорядковані території, зелені зони та інші об'єкти озеленення.

За функціональними ознаками та за характером використання зелені насадження розподіляються на:

- загального користування (парки, сквери, бульвари, лісопарки, лугопарки та ін.);

- обмеженого користування (насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств, складських територій тощо);

- спеціального призначення (насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні насадження, пришляхові насадження в межах міста, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження).

7.2. Розроблення та забезпечення виконання заходів щодо розвитку і утримання зелених насаджень міста покладається на виконавчий комітет міської ради та районні у місті ради.

7.3. Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається:

7.3.1 Щодо насаджень, які відносяться до комунальної власності, - на трест зеленого господарства та протизсувних робіт, до інших форм власності - на землевласників і землекористувачів.

7.3.2 На вулицях перед будівлями до проїжджої частини (окрім дерев алейної висадки, повздовж проїжджої частини вулиці), всередині квартальних насаджень та садів мікрорайонів - на власників (орендарів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, а також на власників, будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров'я, які розташовані у житлових районах.

7.3.3. На територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах - на ці підприємства.

7.3.4. На територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня початку робіт - на керівників організацій, котрим відведені земельні ділянки, або керівників будівельних організацій.

7.3.5. На пустирях, берегах водоймищ, річок - на керівників прилеглих підприємств за рішенням виконавчих комітетів районних у місті рад.

7.3.6. На приватних садибах і прилеглих ділянках - на їх власників.

7.4. Власники і користувачі міських зелених насаджень забезпечують:

7.4.1. Збереження насаджень, квітів, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними.

7.4.2. Поливання зелених насаджень.

7.4.3. Необхідні заходи щодо боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень, в тому числі лікування пошкоджень зелених насаджень.

7.4.4. Видалення сухостійних дерев та чагарників, вирізування сухих і поламаних гілок самостійно або за договорами укладеними із спеціалізованими підприємствами та організаціями відповідно до пункту 7.6 цих Правил.

7.4.5. Косіння трави, збирання та вивезення сміття та опалого листя.

7.4.6. Заміну у повному обсязі засохлих та пошкоджених дерев і кущів, а також садіння нових.

7.4.7. Планомірне підвищення декоративних якостей міських парків, лісопарків та інших зелених насаджень, доведення їх до рівня садово-паркового мистецтва шляхом ландшафтної реконструкції. Проведення своєчасного зносу аварійних та фаутних зелених насаджень.

7.4.8. В районах зелених насаджень охоронної зони повітряних електричних ліній та підземних теплових, водопровідних і каналізаційних мереж своєчасне обрізування гілок в охоронній зоні струмопровідних мереж, а також тих, що закривають найменування вулиць та номерні знаки будинків, забезпечують балансоутримувачі електричних мереж та балансоутримувачі житлових будинків. Обрізування проводиться за графіком, погодженим з власником (балансоутримувачем) зелених насаджень та під його контролем.

7.4.9. Проведення ефективних заходів щодо підвищення родючості ґрунтів, запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, їх заболочуванню та заростанню бур'янами.

7.4.10. Підживлення та поливання дерев і кущів, обрізання їх крон, вирізування сухих гілок, знешкодження омели та інших паразитичних утворень, утримання в належному стані живої огорожі (газонного бордюру).

7.4.11. Огородження дерев при проведенні будівельних та ремонтних робіт.

7.4.12. Власники будівель та інших архітектурних форм, розташованих на території зелених насаджень, зобов'язані своєчасно ремонтувати все своє майно та будівлі, утримувати його в належному технічному та естетичному стані.

7.4.13. На їх території охорону і захист диких звірів та птахів, а також проведення біотехнічних заходів для створення оптимальних умов їх мешкання та розмноження.

7.5. На території об'єктів зелених насаджень забороняється:

7.5.1. Знесення та пересаджування дерев та чагарників без спеціального дозволу;

7.5.2. Складування будь-яких матеріалів;

7.5.3. Влаштування звалищ сміття, снігу та льоду;

7.5.4. Самовільне садіння дерев, кущів, влаштування городів;

7.5.5. Посипання кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;

7.5.6. Облаштування стоянок автомашин, мотоциклів, велосипедів та інших транспортних засобів;

7.5.7. Влаштування зупинок пасажирського транспорту на газонах, біля дерев та живоплотів без погодження зі спеціально уповноваженими органами;

7.5.8. Ходіння на газонах, влаштовувати катки, кататися на ковзанах, санчатах;

7.5.9. Випалювання сухої рослинності, розпалювання багаття;

7.5.10. Підвішування на деревах гамаків, гойдалок, мотузок для сушіння білизни, прикріплювання рекламних щитів, електропроводів, електрогірлянд та інших предметів, які можуть пошкодити дерево;

7.5.11. Добування з дерев соку смоли, нанесення механічних пошкоджень;

7.5.12. Знищування мурашників, полювання на птахів та звірів;

7.5.13. Засмічування водоймищ або влаштування на них на них загати;

7.5.14. Знесення та пересаджування дерев, кущів, квітників, змінювання планування зелених зон;

7.5.15. Випас худоби, пошкодження дерев, кущів, квітників, зривання квітів, пуп'янок та бруньок;

7.5.16. Відведення ділянок під вантажно-розвантажувальні роботи;

7.5.17. При здійсненні підкопів у зоні кореневої системи дерев проводити роботи на глибині менше 1,5 - 2 метрів;

7.5.18. Після закінчення торгівлі залишати на території зелених насаджень сміття, бруд, контейнери та інші предмети і речовини.

7.6. Порядок знесення зелених насаджень.

7.6.1. Підприємствам, установам та організаціям міста всіх форм власності, суб'єктам господарювання знесення зелених насаджень дозволяється за наявності спеціального дозволу (ордера), який видається департаментом житлово-комунального господарства міської ради на підставі акта комісійного обстеження зелених насаджень, погодженого в управлінні охорони навколишнього середовища в Чернівецькій області.

7.6.2. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної і надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров"ю фізичних та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження.

7.6.3. Видалення зелених насаджень на території кладовищ здійснюється за рішенням балансоутримувача.

7.6.4. За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень керівники підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи, винні в спричиненні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному відношенні до об'єктів озеленення, притягуються до відповідальності та відшкодовують спричинені збитки у встановленому законодавством розмірі та порядку.

7.6.5. За вимушене знесення та пошкодження зелених насаджень (при будівництві, прокладанні комунікацій тощо) підприємства, установи, організації та фізичні особи зобов'язані відшкодувати їх відновлювальну вартість на рахунок КП "Чернівецький міський комунальний трест зеленого господарства та протизсувних робіт" з наступним спрямуванням цих сум на відновлення зелених насаджень.

7.6.6 За незаконну порубку або пошкодження дерев з винних осіб стягується спричинена шкода та штраф у встановленому чинним законодавством розмірі.

7.6.7. Особи, винні у викраденні квітів, дерев, кущів, садово-паркового інвентаря, обладнання для поливу, фонтанів, малих архітектурних форм, притягуються до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

8. Утримання тварин (собак, котів та хижих тварин)

8.1. Відповідальні посадові особи житлово-експлуатаційних підприємств всіх форм власності міста:

8.1.1. Ознайомлюють всіх громадян, які мешкають на їх території з Правилами утримання собак, котів і хижих тварин у м. Чернівцях.

8.1.2. Вимагають від мешканців, власників тварин, проведення реєстрації тварин та щеплення проти сказу.

8.2. Громадяни - власники тварин зобов'язані:

8.2.1. Реєструвати тварин в житлово-експлуатаційних організаціях та проводити їм щеплення від сказу.

8.2.2. Не допускати утримання собак і котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових клітинах, горищах).

8.2.3. У приватних будинках встановлювати таблички на парканах про наявність собаки, а також дзвінки.

8.2.4. Вигулювати собак тільки на повідку та в наморднику, крім декоративних пород, уникати при цьому місць масового скупчення людей, особливо дітей.

8.2.5. Не відвідувати з собаками магазини, підприємства громадського харчування, об'єкти соціального, культурного та побутового призначення.

8.2.6. Не допускати забруднення тваринами тротуарів, газонів, алей, парків, скверів, дитячих майданчиків. У разі забруднення - прибирати за твариною.

8.2.7. Не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді.

8.2.8. Прибирати екскременти за своїми тваринами в під'їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування. Ці вимоги не поширюються на власників собак-поводирів.

8.3. Забороняється:

8.3.1. Вигулювання собак в місцях масового відпочинку людей, на подвір'ях дошкільних та загальноосвітніх закладах, дитячих майданчиках, пляжу та інших місцях загального користування, а також випасання худоби у не відведених для цього місцях.

8.3.2. Викидання трупів собак та котів в контейнери для збору сміття або на міські сміттєзвалища чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

8.4. Підприємствам і організаціям:

8.4.1. Допускається утримання собак і котів за погодженням з міським управлінням ветеринарної медицини.

8.4.2. Утримання собак для охорони на підприємствах, в установах і організаціях дозволяється в обладнаних приміщеннях або на прив'язі.

9. Проведення земляних робіт

9.1. Для здійснення земляних робіт, які проводяться на міських територіях (вулицях, провулках, спусках, зелених зонах, площах, дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях, дворах) - фізичні та юридичні особи, які безпосередньо проводять роботи, повинні отримати у відділі з питань благоустрою, санітарії та екології при виконавчому комітеті відповідної районної в місті ради дозвіл (ордер) на право виконання земляних робіт.

Підставою для отримання дозволу (ордера) є заява із зазначенням виду земляних робіт, проект - схема та угода із спеціалізованими підприємствами на відновлення асфальтобетонного покриття та зелених зон, які забезпечують необхідну якість відновлювальних робіт.

9.2. При проведенні робіт, пов'язаних з розкопуванням ґрунту, суб'єкти господарювання та підприємницької діяльності забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття в термін, встановлений ордером.

9.3. У всіх випадках під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені безпечні умови для руху транспорту та пішоходів:

9.3.1. Виставлятися попереджувальні знаки.

9.3.2. Встановлюватися пішохідні містки та огорожа стандартного зразка.

9.4. Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у місцях виконання робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі ордера залишається за виконавцем робіт.

9.5. При виконанні робіт забороняється:

9.3.1. Засипання землею та будівельними матеріалами дерев, кущів, газонів, люків колодязів, лотків, водоприймальних решіток, перепускних труб та дренажів, геодезичних знаків, проїжджих частин вулиць, тротуарів.

9.3.2. Псування існуючих споруд, зелених насаджень, елементів благоустрою, засобів регулювання дорожнього руху.

9.3.3. Відкачування води із колодязів, траншей і котлованів та резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць.

9.3.4. Залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт.

9.3.5. Займання зайвої площі для складування матеріалів, огороджування території для проведення робіт більше відведеної.

9.3.6. Захаращування проходів і проїздів у дворах, порушування нормального проїзду автотранспорту і рух пішоходів.

10. Додержання тиші в громадських місцях

Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов'язані:

10.1. Не допускати перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами в таких приміщеннях і на таких територіях міста (захищені об'єкти) впродовж доби:

10.1.1. Житлових будинках і прибудинкових територіях.

10.1.2. Лікувальних, санаторно-курортних закладах, будинках-інтернатах, закладах освіти, культури.

10.1.3. Готелях і гуртожитках.

10.1.4. Закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу.

10.1.5. Інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

10.1.6. Парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території житлових мікрорайонів.

10.2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

10.3. У нічний час із 22 до 8 години на цих об'єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, фейєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21 до 8 години, а у святкові та неробочі дні - цілодобово.

10.4. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

10.5. Вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

10.5.1. Здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

10.5.2. Попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

10.5.3. Надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень.

10.5.4. Попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони.

10.5.5. Проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено міську раду.

10.5.6. Роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

10.5.7. Відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста та інших свят відповідно до рішень міської ради, проведення спортивних змагань.

10.5.8. Проведення салютів, фейєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом міської ради.

10.6. Громадянам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності забороняється проведення салютів, фейєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у межах міста без погодження уповноваженого органу міської ради.

10.7. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

10.8. Забороняється використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті або шумові ефекти, на відстані ближче 100 метрів від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків престарілих, інших громадських споруд та житлових будинків, в межах захисних зон АЗС та інших вибухово-небезпечних об'єктів.

10.9. При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати фейєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

11. Заборона дій суб'єктів господарювання та громадян, встановлених Правилами

Підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності та громадянам ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

11.1. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території.

11.2. Складування на вулицях і газонах міста будівельних матеріалів (цегли, труб, піску, ґрунту, щебеню та ін.), будівельного та побутового сміття, палива та інше.

11.3. Здійснення паркування автотранспорту на тротуарах, бордюрах, газонах та інших невстановлених для цього місцях.

11.4. Забруднювання проїжджої частини вулиць при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків, миття балконів зливанням води.

11.5. Проведення без відповідної проектно-кошторисної документації на вулицях, площах, подвір'ях роботи з прокладання водопровідних, каналізаційних та інших мереж.

11.6. Витрушування одягу, килимів, інших речей у під'їздах, парадних входах до будинків, викидання з балконів і вікон різних предметів.

11.7. Виливання рідких відходів на міські території та у водойми.

11.8. Проїзд у забрудненому одязі в міському пасажирському транспорті.

11.9. Городництво та садівництво на прибудинкових територіях.

11.10. Спалювання сміття, опалого листя, побутового, промислового та інших відходів, забруднення території хімічними та іншими розчинами.

11.11. Торгівля з рук, із машин або іншим чином у невстановлених місцях.

11.12. Ходіння по газонах, зривання квітів, гілок дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших місцях загального користування.

11.13. В'їзд автотранспорту, крім транспорту спеціального призначення, до місць масового відпочинку, парків, скверів, заповідних зон.

Зони для стоянки автотранспорту, біля місць масового відпочинку людей, визначаються виконавчим комітетом міської ради.

11.14. Складування сміття, відходів на території міста, на схилах озер, річок та інших водойм, а також в місцях масового відпочинку, лісосмугах, зелених насадженнях.

11.15. Скидання в зливову каналізацію виробничих та побутових стоків, нафтопродуктів, кидання сміття, піску та інше.

11.16. Пересування вулицями міста (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу(крім зимового періоду, під час снігових заметів).

11.17. Виведення водостічних елементів (труб, жолобів, ринв) на проїжджу частину вулиць.

11.18. Заправка, миття, ремонт автомобілів та інших транспортних засобів на прибудинкових територіях, берегах річок, озер та штучних водоймищ, вулицях, тротуарах, у парках і скверах, біля криниць та водорозбірних колонок.

11.19. Перекриття вулиць, шляхів до будівель, житлових будинків та споруд без погодження з УДАІ УМВС України в Чернівецькій області, департаментом житлово-комунального господарства міської ради.

11.20. Знесення дерев й кущів без спеціального дозволу.

11.21. У прибережних захисних смугах розорювання земель, садівництво, городництво, зберігання та застосування пестицидів та добрив, будівництво баз відпочинку, дач, гаражів, мийки та обслуговування транспортних засобів і техніки, організація звалищ сміття, гноєсховищ, накопичення побутових та промислових відходів, будівельних матеріалів, стоянки автомобілів, скотомогильників, полів фільтрації тощо, будівництво будь-яких споруд.

11.22. Встановлення без відповідного дозволу палаток торгового та іншого призначення, інформаційних стендів на газонах, в парках, скверах, тротуарах, площах та біля історичних пам'яток.

11.23. Вивішування та наклеювання на будинках спорудах, павільйонах, зупинках міського пасажирського транспорту, огорожах, у підземних переходах, на опорах та деревах об'яв, плакатів, афіш тощо.

11.24. Написання на стінах будинків, інших споруд, парканах, тротуарах, шляхах тощо.

11.25. Проведення будь-яких (планових або аварійних) земляних робіт без ордеру, отриманого у відділі з питань благоустрою, екології та санітарії районної в місті ради, суворо дотримуючись всіх вимог та умов, зазначених в ордері.

11.26. Встановлення без відповідного дозволу споруд, пам'ятних знаків в місцях загибелі громадян.

11.27. Вивішування дорожніх знаків без погодження з УДАІ УМВС України в Чернівецькій області.

11.28. Викидання сміття, паперу, недопалків тощо на вулицях, площах, парках, скверах та інших громадських місцях.

11.29. Допущення забруднення собаками, кішками та іншими свійськими тваринами сходових кліток, дворів, вулиць, газонів, а також їх вигул у громадських місцях.

11.30. Використання ємності для твердих побутових відходів не за призначенням. Спалювання сміття у контейнерах та урнах.

11.31. Паркування транспорту на внутрішньоквартальних проїздах, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштування постійних стоянок приватного та службового транспорту на прибудинкових територіях і територіях, прилеглих до колективних гаражів, автостоянок тощо.

11.32. Захаращення балконів і лоджій предметами та матеріалами.

11.33. Проведення роздрібного або дрібнороздрібного продажу (включаючи виносну або виїзну торгівлю) і надання послуг населенню без дозволу департаменту економіки міської ради на розміщення об'єктів торгівлі та послуг, а також в місцях, невизначених для цього.

11.34. Заїзд транспортним засобам (крім спецавтотранспорту) на тротуари та газони.

11.35. Захаращення проїздів до колодязів водопостачання, водовідведення, енергозабезпечення, засипання їх землею, сміттям, металобрухтом, зливання в них рідини, яка містить кислоти, солі, грунтові та атмосферні води, води після миття автомашин без попередньої очистки.

11.36. Очищення дахів від снігу та криги без встановлення тимчасових огорож в місцях скиду.

11.37. Організація будь-яких звалищ сміття (відходів сировини, будівельного і побутового сміття, накопичення снігу та криги) на територіях міста, спалювання сміття, листя, гілок та інших відходів, влаштування багаття в місцях спільного користування.

11.38. Чинення інших дій, заборонених чинним законодавством.

12. Фінансування заходів з благоустрою

12.1. За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються:

12.1.1. Заходи з виконання місцевих програм благоустрою.

12.1.2. Охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих міською радою на баланс підприємствам, установам та організаціям.

12.1.3. Охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності міста.

12.1.4. Роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності.

12.1.5. Організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

12.2. За рахунок коштів підприємств, установ та організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

12.2.1. Благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування.

12.2.2. Усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

12.2.3. Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

12.2.4. Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

12.3. Підприємства, установи та організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об'єкта благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування утримання закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об'єкта благоустрою.

12.4. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності та громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

12.5. Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів.

12.6. Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

13. Повноваження органів місцевого самоврядування контролю з виконання цих Правил

13.1. Виконавчий комітет міської ради затверджує норми накопичення твердих побутових відходів для житлових будинків, установ, закладів та підприємств громадського призначення.

13.2. Виконавчі комітети районних у місті рад:

13.2.1. Затверджують перелік вулиць, площ і проїздів, які підлягають механізованому прибиранню, а також черговість їх прибирання в літній та зимовий період року.

13.2.2. Встановлюють перелік і визначають межі санітарного прибирання прилеглих і прибудинкових територій, закріплених за організаціями, підприємствами, установами, балансоутримувачами, орендарями, організаціями, що експлуатують житлові й офісні будинки, замовниками будівельних об'єктів, власниками, громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, громадянами на підставі відповідних рішень виконавчих комітетів міської та районних в місті рад згідно з затвердженими санітарними нормами та Правилами благоустрою м. Чернівців.

13.2.3. Контролюють стан експлуатації та утримання зелених насаджень незалежно від форм власності.

13.2.4. При прийомі в експлуатацію будівель та споруд мають право встановлювати їх власникам зони прибирання прилеглої території в розмірах, що перевищують встановлені цими Правилами.

13.3. Для здійснення контролю за станом благоустрою в м. Чернівцях виконанням Правил благоустрою, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями міста територій, при районних у місті радах функціонують відділи з питань благоустрою і санітарно-екологічного стану.

13.4. Відділи з питань благоустрою і санітарно-екологічного стану районних в місті рад виявляють осіб, які порушують санітарний стан території та в установленому порядку оформляють на них матеріали і направляють їх для розгляду у адміністративні районні комісії.

13.5. Згідно з основами законодавства України, нагляд за дотриманням санітарних Правил утримання вулиць, дворів та інших територій міста, а також місць громадського користування, пляжів здійснюється органами міліції, санепідемстанцією, державним управлінням екології, відділами з питань санітарії та благоустрою районних в місті рад та відповідними комунальними службами міста.

13.6. Громадський контроль у сфері благоустрою здійснюється громадськими інспекторами благоустрою згідно з положенням, яке затверджується виконавчим комітетом міської ради.

14. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою

14.1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою притягаються фізичні та юридичні особи, винні у:

14.1.1. Порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів.

14.1.2. Проектуванні об'єктів благоустрою з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм.

14.1.3 Порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою.

14.1.6. Порушенні Правил благоустрою.

14.1.5. Порушенні режиму використання і охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення.

14.1.6. Самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою.

14.1.7. Пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою.

14.1.8. Знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення.

14.1.9. Забрудненні (засміченні) території міста.

14.1.10. Неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення тощо.

14.1.11. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до Закону України "Про рекламу".

14.1.12. Перелік порушень, за які настає відповідальність наведено в додатку.

14.2. Притягнення осіб до відповідальності, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

14.3. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням міської ради, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин

 

Додаток
до Тимчасових правил благоустрою м. Чернівців

ПЕРЕЛІК
порушень, за які настає відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

N
з/п

Найменування порушень

Одиниця виміру

Коефіцієнт до розміру неоподаткованого мінімуму

громадяни

посадові особи, громадяни - суб'єкти господарської діяльності

1

2

3

4

5

1.

Самовільне (без ордера) виконання земляних робіт або підготовчих робіт

один об'єкт

20-80

50-100

1.1

При будівництві нових об'єктів

- " -

20-80

50-100

1.2

При розширенні діючих підприємств

- " -

20-80

50-100

1.3

При реконструкції об'єктів

- " -

20-80

50-100

1.4

При реставрації об'єктів

- " -

20-80

50-100

1.5

При капітальному ремонті об'єктів

- " -

20-80

50-100

1.6

При переобладнанні об'єктів

- " -

20-80

50-100

1.7

При поточному ремонті об'єктів

- " -

20-80

50-100

1.8

При ремонті аварійних елементів будинків

- " -

20-80

50-100

1.9

При знесенні будівель або споруд

- " -

20-80

50-100

1.10

При ліквідації аварій на інженерних мережах

- " -

20-80

50-100

2.

Несвоєчасне закриття або продовження ордерів на проведення робіт

- " -

20-80

50-100

3.

Самовільне розміщення або розміщення в не відведених для цього місцях побутових вагончиків, контейнерів, ємкостей, інвентарю, пристроїв, механізмів, транспортних засобів та їх елементів, будівельних матеріалів і конструкцій

- " -

20-80

50-100

4.

Пошкодження технічного стану інженерно-технічних комунікацій

- " -

20-80

50-100

5.

Несвоєчасне вивезення матеріалів, будівельних відходів та сміття від розбирання будівель та споруд

 

20-80

50-100

6.

Залишення без догляду об'єктів незавершеного будівництва, реконструкції, ремонту

- " -

20-80

50-100

7.

Несвоєчасне виконання робіт по відновленню благоустрою після земляних робіт та неякісне виконання робіт з відновлення твердого покриття після земляних робіт

- " -

20-80

50-100

8.

Викидання через прорізи будівель необладнаними пристроями сміття, тощо

- " -

20-80

50-100

9.

Проведення ремонтних робіт на фасадах будинків без застосування захисної сітки

- " -

20-80

50-100

10.

Самовільне перекриття проїжджої частини вулиці без погодження з ДАІ

- " -

20-80

50-100

11.

Порушення утримання об'єктів міської інфраструктури

- " -

20-80

50-100

11.1

Будівель внаслідок фізичних факторів впливу на їх конструкції

- " -

20-80

50-100

11.2

Несучих конструкцій будівель та споруд

- " -

20-80

50-100

11.3

Окремих конструктивних елементів будинків, споруд та інженерних мереж (даху, водостічних труб, парапетів. Дверей, вікон, вітрин, цоколів, східців, поручнів, балконів, лоджій, водоприймальних пристроїв, лотків, колодязів)

- " -

20-80

50-100

11.4

Залишення без нагляду будівель і споруд, які не експлуатуються

- " -

20-80

50-100

11.5

Платформ, естакад, мостів, шляхопроводів, транспортних розв'язок, залізничних переїздів, підземних переходів, підпірних стін, сходів та інших інженерних споруд

- " -

20-80

50-100

11.6

Рекламоносіїв, засобів інформації і художньо-декоративного оформлення. Елементів зовнішнього і габаритного освітлення, електроопір, таксофонів, майданчиків відпочинку та їх обладнання, басейнів, фонтанів, павільйонів місць очікувань міського пасажирського транспорту, контейнерів, урн, написів про належність об'єктів, вивісок, будинкових та шляхових знаків, світлофорів, паспортів на об'єкти будівництва та ремонту

- " -

20-80

50-100

11.7

Огорож (або відсутність їх на будівельних об'єктах), парканів, галерей, перил

- " -

20-80

50-100

11.8

Покриття тротуарів, доріг, площ та їх конструктивних елементів, прибудинкових територій, відсутність кришок люків на інженерних мережах

- " -

20-80

50-100

11.9

Пам'ятників, скульптур, погрудь, меморіальних дошок

- " -

20-80

50-100

11.10

Прибудинкових зелених зон, газонів, клумб, квітників, скверів, зелених розподілювачів, паркових меблів, стоянки машин на газонах та тротуарах

- " -

20-80

50-100

12.

Порушення утримання території та забезпечення належного санітарного стану

- " -

20-80

50-100

12.1

Захаращення та несвоєчасне прибирання території від побутового, будівельного сміття, піску, деревини, опалого листя, гілля, нанесення транспортними засобами на дорогу ґрунту, піску чи інших залишків будматеріалів, мийки автотранспорту у не відведених місцях

- " -

20-80

50-100

12.2

Несвоєчасне очищення або вивезення вмісту урн, контейнерів (або їх відсутність), сміттєзбірників, використаних матеріалів, конструкцій та залишеного ґрунту, піску, розчину бетону, сумішей

- " -

20-80

50-100

12.3

Несвоєчасне прибирання дорожнього покриття, залізничних колій (у межах відведених територій), паркових зон та зон відпочинку, пляжів, берегової смуги водоймищ

- " -

20-80

50-100

12.4

Організацію звалищ побутових, будівельних матеріалів і конструкцій, снігу, піску, розчинів, землі тощо у не відведених для цього місцях.

- " -

20-80

50-100

12.5

Несвоєчасну ліквідацію несанкціонованих звалищ.

- " -

20-80

50-100

12.6

Захоронення в землю або виливання на землю використаних матеріалів, відходів виробництва, побутового і будівельного сміття, розчинів, сумішей, бетону та різних екологічно отруйних речовин, сполук.

- " -

20-80

50-100

12.7

Накопичення на дорозі розчинів, сумішей, ґрунту, різних матеріалів, побутового сміття та різних відходів виробництва

- " -

20-80

50-100

12.8

Спалювання листя, трави, бур'яну, гілля, деревини, відходів виробництва, побутового сміття.

- " -

20-80

50-100

12.9

Несвоєчасне усунення порослі з будівель, споруд, конструкцій, лунок, дерев

- " -

20-80

50-100

12.10

Несвоєчасне знищення бур'янів та об'єктів рослинного карантину, косіння газонів на прилеглих та закріплених територіях

- " -

20-80

50-100

12.11

Несвоєчасне зрізання та вивезення сухих гілок, дерев, викорчування пнів та їх вивезення

- " -

20-80

50-100

12.12

Несвоєчасне усунення розриттів

- " -

20-80

50-100

12.13

Відсутність санітарного паспорта

- " -

20-80

50-100

12.14

Відсутність договору на використання питної води для поливу зелених насаджень і присадибних ділянок

- " -

20-80

50-100

12.15

Відсутність договору на вивіз сміття

- " -

20-80

50-100

12.16

Відсутність сплати на вивіз сміття

- " -

20-80

50-100

13.

Порушення у розміщенні архітектурних малих форм, рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою

- " -

20-80

50-100

13.1

Самовільне виконання робіт

- " -

20-80

50-100

13.2

Розриття при встановленні павільйонів, кіосків, лотків, гаражів, торговельних майданчиків, рекламоносіїв (конструктивних елементів), навісів тощо

- " -

20-80

50-100

13.3

Встановлення павільйонів, кіосків, лотків, гаражів, торговельних майданчиків, рекламоносіїв (конструктивних елементів), навісів тощо

- " -

20-80

50-100

13.4

Розміщення торговельних лотків, столиків, візків, автомобілів

- " -

20-80

50-100

13.5

Встановлення торшерів, декоративних стінок, огорож, лав, ваз, тощо

- " -

20-80

50-100

14.

Порушення у розміщенні об'єктів зовнішньої реклами

- " -

20-80

50-100

14.1

Самовільне встановлення будь-яких стендів, плакатів, панно, екранів, тумб, вивісок, покажчиків, транспарантів, тролів, зонтів, повітряних куль, тощо розміром до 3 кв. м

- " -

20-80

50-100

14.2

Розклеювання оголошень у не відведених для цього місцях

- " -

20-80

50-100

14.3

Самовільне (без ордера) встановлення (монтаж) рекламоносіїв (конструктивів) розміром більше 3 кв. м

- " -

20-80

50-100

14.4

Здійснення заходів щодо озеленення і утримання зелених насаджень не уповноваженими (що діють без відповідного дозволу) фізичними та юридичними особами.

- " -

20-80

50-100

Розрахунок стягнень за порушення Правил благоустрою здійснюється за формулою: С = А * К, де С - розмір стягнення, А - розмір неоподаткованого мінімуму громадян, К - коефіцієнт, що застосовується до одного виду порушення.

Порушники вимог цих Правил та санітарно-гігієнічних правил і норм притягуються до адміністративної відповідальності згідно з діючим законодавством України, а також компенсують в повному обсязі витрати, пов'язані з ліквідацією порушення та заподіяної шкоди.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали