КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 10.02.2012 р. N 180

Про затвердження Тимчасової технологічної схеми пропуску громадян, транспортних засобів та товарів через державний кордон України в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Київ" (Жуляни), під час здійснення митного контролю та митного оформлення учасників та гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу

Відповідно до вимог Закону України від 19.04.2007 N 962-V "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 N 1687-р "Про затвердження плану заходів щодо спрощення процедури прикордонного та митного контролю у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон в період підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" наказую:

1. Затвердити Тимчасову технологічну схему пропуску громадян, транспортних засобів та товарів через державний кордон України в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Київ" (Жуляни), під час здійснення митного контролю та митного оформлення учасників та гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, що додається.

2. Керівнику митного поста "Київ-аеропорт":

2.1. Довести вимоги Тимчасової технологічної схеми до задіяних структур у пункті пропуску через державний кордон України "Київ" (Жуляни).

2.2. Ознайомити особовий склад митного поста "Київ-аеропорт" з вимогами наказу під підпис.

2.3. Після введення в експлуатацію нового міжнародного терміналу у пункті пропуску через державний кордон України "Київ" (Жуляни), за адресою м. Київ, вул. Медова, 2, розробити та надати на затвердження керівництву Київської регіональної митниці схеми руху осіб у міжнародних залах вильоту/прильоту та на стоянках повітряних суден в пункті пропуску "Київ" (Жуляни).

3. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Бурі З. М. довести наказ до відома структурних підрозділів Київської регіональної митниці згідно зі списком розсилки.

4. Установити, що наказ діє на період підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на керівника митного поста "Київ-аеропорт".

6. Загальний контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника Київської регіональної митниці Білецького А. А.

 

Начальник Київської
регіональної митниці

Д. В. Поліщук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
10.02.2012 N 180

Тимчасова технологічна схема
пропуску осіб, транспортних засобів та товарів через державний кордон України в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Київ" (Жуляни), під час здійснення митного контролю та митного оформлення учасників та гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Ця тимчасова технологічна схема розроблена у відповідності до вимог чинного законодавства України та стандартів Європейського союзу відповідно до вимог Закону України від 19.04.2007 N 962-V "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 N 447 "Про здійснення прикордонного контролю в період підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 N 1687-р "Про затвердження плану заходів щодо спрощення процедур прикордонного та митного контролю у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України в період підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу", інших нормативно-правових актів з метою забезпечення швидкості, комфортності та скорочення часу на оформлення посадовими особами митного поста "Київ-аеропорт" Київської регіональної митниці та ОКПП "Київ" учасників та гостей чемпіонату в пункті пропуску для міжнародного повітряного сполучення аеропорт "Київ" (Жуляни), визначення послідовності дій та особливостей здійснення окремих складових митного контролю в рамках виконання визначених законодавством компетенцій зі скорочення процедур оформлення осіб, повітряних суден та вантажів.

2. Усі процедури контролю, що здійснюються посадовими особами митного поста "Київ-аеропорт" Київської регіональної митниці, ОКПП "Київ" та інших контролюючих органів та служб, не повинні впливати на протидію незаконній міграції, якість і результативність боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, забезпечувати скорочення процедури митного та прикордонного контролю громадян, повітряних суден та вантажів в період проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

3. Митний контроль учасників та гостей чемпіонату Європи та повітряних суден, на яких вони прибувають, здійснюється на окремих спеціально відведених стоянках аеропорту за погодженням з начальником відділу ОКПП "Київ" в пункті пропуску аеропорт "Київ" (Жуляни) та окремо виділених смугах руху громадян у міжнародних залах вильоту, прильоту, внутрішніх залах вильоту, прильоту пункту пропуску аеропорт "Київ" (Жуляни) за напрямками, визначеними на схемах, які будуть затверджуватись окремим наказом Київської регіональної митниці після введення в експлуатацію нового міжнародного терміналу.

4. Смуги руху учасників заходів з проведення чемпіонату позначаються на місцевості (приміщення міжнародного терміналу та стоянки літаків) відповідними логотипами та покажчиками Державної митної служби України та чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

5. У разі необхідності, за рішенням начальника митного поста "Київ-аеропорт" за погодженням з начальником відділу ОКПП "Київ" в пункті пропуску аеропорт "Київ" (Жуляни, та адміністрації аеропорту, прикордонний, митний та інші види контролю учасників та гостей чемпіонату та членів екіпажу повітряних суден, на яких вони прибувають, може здійснюватись на борту повітряного судна.

6. Під час пропуску через державний кордон учасників та гостей чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а саме: уповноважених працівників УЄФА, організацій; посадових осіб, представників або посадових осіб асоціацій - членів УЄФА; членів делегацій від кожної національної футбольної асоціації, які беруть участь у чемпіонаті, комерційних партнерів; представників засобів масової інформації або будь-яких інших осіб, акредитованих УЄФА у зв'язку з проведенням чемпіонату; учасників - членів команд, які здобули право на участь у чемпіонаті, що підтверджується відповідними документами, може надаватися пріоритет перед іншими особами під час здійснення митного контролю в пункті пропуску "Київ" (Жуляни).

7. У разі якщо особа заявляє про наявність у неї привілеїв, імунітету або пільг, посадова особа митного поста "Київ-аеропорт" може вимагати від неї пред'явлення документів, що підтверджують відповідний статус.

8. Митний контроль учасників та гостей чемпіонату під час в'їзду в Україну здійснюється за процедурами спрощеного митного контролю за смугою "зелений" коридор. У окремих, встановлених законодавством випадках, за результатами аналізу та оцінки ризиків, або у разі виникнення сумнівів щодо виконання громадянами порядку переміщення товарів та предметів на територію Україну, відносно них може проводитись процедура контролю за смугою "червоного" коридору.

При проходженні пасажирами митного контролю на смузі "зелений" коридор, митний контроль здійснюється уповноваженою особою митного поста "Київ-аеропорт" за допомогою відеоспостереження з урахуванням аналізу критеріїв ризику.

9. Митний контроль учасників та гостей чемпіонату, які прибувають на приватних літаках, здійснюється на борту повітряного судна за погодженням з начальником відділу ОКПП "Київ" в пункті пропуску аеропорт "Київ" (Жуляни), в залах оформлення пасажирів, VIP-залах.

10. Оформлення учасників та гостей чемпіонату на вибуття з України здійснюється на загальних підставах.

11. Час початку митного, прикордонного та інших передбачених видів контролю повітряних суден, що прибувають на територію України (вибувають з території України), установлюється з урахуванням розкладу руху повітряних суден.

12. Загальний час митного, прикордонного та інших видів контролю учасників та гостей чемпіонату не повинен перевищувати часу стоянки суден у пункті пропуску, передбаченого розкладом їх руху.

13. Режим у пункті пропуску аеропорт "Київ" (Жуляни) встановлюється начальником ОКПП "Київ" за погодженням з начальником Київської регіональної митниці та керівництвом КП МА "Київ" (Жуляни).

Режимні правила, встановлені в пункті пропуску аеропорт "Київ" (Жуляни), обов'язкові для виконання особами, що перетинають державний кордон, обслуговуючим персоналом повітряних суден міжнародного сполучення, співробітниками контрольних служб і правоохоронних органів.

Контроль за дотриманням режимних заходів у пункті пропуску аеропорт "Київ" (Жуляни) покладається на склад зміни прикордонних нарядів.

14. За порушення режиму в пункті пропуску особи, які перетинають державний кордон, а також посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Учасники та гості фінальної частини чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012", які допустили порушення режиму в пункті пропуску, несуть відповідальність згідно законодавства України на загальних підставах.

15. У разі переміщення товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному фітосанітарному, екологічному контролю окремих товарів та контролю за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України, митний контроль та митне оформлення яких розпочинається та завершується безпосередньо в пункті пропуску, пропуск товарів здійснюється після проведення відповідного виду (видів) контролю. Проведення відповідних видів контролю у формі попереднього документального контролю посадовими особами митного поста, здійснюється у відповідності до вимог пунктів 3.1.13, 3.1.14 Тимчасової технологічної схеми організації митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами у пункті пропуску "Київ-аеропорт " (Жуляни) та пункті пропуску "Гостомель", затвердженої наказом Київської регіональної митниці від 06.06.2011 N 901 (зі змінами та доповненнями).

16. Інформація про порядок проходження контролю учасниками та гостями чемпіонату, маршрути їх руху розміщується на інформаційних стендах у міжнародних залах пасажирських терміналів, VIP-залах, в аеровокзальному комплексі, в місцях продажу квитків, в місцях розміщення інформаційно-консультаційного пункту у пункті пропуску аеропорт "Київ" (Жуляни).

На інформаційних стендах (терміналах) розміщується інформація щодо:

- напрямків та маршрутів руху пасажирів;

- порядку проходження прикордонного та митного контролів;

- про порядок переміщення товарів та предметів громадянами через митний кордон України на ввезення/вивезення;

- контактної інформації консультаційного пункту;

- додаткових режимних правил.

17. Для інформування пасажирів в загальному залі розміщується інформаційні вказівники, покажчики, схеми розміщення та руху, на яких зазначаються загальна довідкова інформація, порядок реєстрації пасажирів та багажу, проходження контролю на безпеку, митний та прикордонний контроль, позначені міжнародні зали вильоту, прильоту, номери стійок, кабін паспортного контролю, напрямки руху, номери гейтів виходу на посадку, напрямки руху на "зелений" та "червоний" коридори, інша необхідна інформація.

18. В міжнародних залах вильоту, прильоту, загальному залі аеровокзального комплексу розміщуються також монітори (онлайн табло), на яких в електронному вигляді в актуальному стані надається інформація про рейси, авіакомпанії, напрямки польотів, інформація про правила та порядок реєстрації, здійснення процедур контролю на безпеку, митний та прикордонний контроль, інша необхідна інформація, що стосується обслуговування пасажирів.

19. Крім того, у відповідності до Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, що затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.04.2010 N 216 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.08.2010 за N 669/17964, перевізник або агент з обслуговування забезпечують пасажирів в аеропорту візуальною та акустичною інформацією щодо:

- часу відправлення та прибуття повітряного судна;

- місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;

- місця, часу початку та закінчення посадки в повітряне судно;

- затримок або скасування рейсів і причин затримок та скасування рейсів;

- правил та порядку проведення передпольотного та післяпольотного огляду пасажирів і багажу;

- загальних правил виконання пасажирами вимог, пов'язаних з прикордонним, митним, імміграційним, санітарно-карантинним, ветеринарним, фітосанітарним та іншими видами контролю, відповідно до застосованих законів;

- місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення багажу.

20. З метою надання консультацій з питань перетинання державного кордону, реагування на виникаючі зміни в обстановці та блокування конфліктних та нестандартних ситуацій у пункті пропуску організовується робота інформаційно-консультаційного пункту. Місце розташування інформаційно-консультаційного пункту обладнується відповідним покажчиком та забезпечує можливість особи отримати висококваліфікаційну відповідь на виникаючі запитання. Режим роботи пункту - цілодобовий.

 

Заступник начальника
митного поста "Київ-аеропорт"
Київської регіональної митниці

В. О. Джупина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали