РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 8 червня 1959 р. N 840

Київ

Про затвердження типового Положення про юрисконсультів господарських органів Української РСР

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 13 серпня 1976 року N 384)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити типове Положення про юрисконсультів господарських органів Української РСР /додається/.

2. Міністерствам, відомствам, центральним установам УРСР, раднаргоспам, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих забезпечити здійснення, на підставі затвердженого цією постановою Положення, правової роботи в підпорядкованих їм підприємствах, установах та організаціях шляхом встановлення посад юрисконсультів або створення договірно-юридичних відділів /груп, секторів/, в залежності від обсягу роботи, в межах затверджених штатних контингентів і фондів заробітної плати.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

І. Сенін

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Ради Міністрів УРСР
від 8 червня 1959 року N 840

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про юрисконсультів господарських органів Української РСР

1. Посади юрисконсультів встановлюються для здійснення правової роботи в господарських органах.

Посади юрисконсультів можуть встановлюватися, крім господарських органів, і в інших установах та організаціях в залежності від характеру та обсягу роботи.

2. На юрисконсульта покладається:

а) дача висновків, консультацій і довідок по правових питаннях діяльності підприємства, установи або організації, зокрема по питаннях зміцнення державної, фінансової і трудової дисципліни;

б) участь у роботі по підготовці до укладання господарських та інших договорів; перевірка проектів договорів;

в) участь у підготовці матеріалів і складанні проектів рішень по майнових спорах, що їх розв'язує, згідно з діючим законодавством, керівник даного підприємства, установи або організації;

г) своєчасне оформлення і підготовка для направлення матеріалів по майнових та переддоговірних спорах в судові, арбітражні та вищестоящі по відношенню до боржників органи, нагляд за рухом цих матеріалів та участь в їх розгляді;

д) участь в опрацюванні заходів по боротьбі з розкраденням, розтратами, недостачами і псуванням соціалістичного майна.

Своєчасне оформлення і підготовка для направлення слідчим органам матеріалів про розкрадання соціалістичного майна та про інші злочини для притягнення винних до кримінальної відповідальності з одночасним поданням цивільних позовів про відшкодування матеріальних збитків, заподіяних цими злочинами;

є) участь разом з керівником і головним /старшим/ бухгалтером у розгляді матеріалів про стан дебіторської заборгованості та в розробці заходів по її ліквідації;

ж) перевірка всіх проектів наказів, інструкцій та інших документів правового характеру, які подаються керівництву підприємства, установи або організації, з точки зору їх відповідності діючому законодавству, наказам та інструкціям вищестоящих органів;

з) порушення перед керівництвом підприємства, установи або організації питань про перегляд наказів та інструкцій даного підприємства, установи або організації в зв'язку зі зміною законодавства, наказів та інструкцій вищестоящих органів;

і) перевірка стану правової роботи в підвідомчих підприємствах, установах та організаціях, а також інструктування юрисконсультів цих підприємств, установ та організацій;

к) роз'яснення діючого законодавства серед працівників даного підприємства, установи або організації;

л) зберігання, облік і систематизація законодавчих та інструктивних матеріалів.

3. При виявленні в діяльності підприємства, установи або організації, або окремих її працівників порушень діючого законодавства, наказів або інструкцій вищестоящих органів юрисконсульт зобов'язаний негайно доповісти про це керівництву підприємства, установи або організації для вжиття необхідних заходів.

4. Юрисконсульт зобов'язаний доводити до відома керівників або юрисконсультів вищестоящих органів про кожний випадок проведення, всупереч його висновкам, керівником даного підприємства, установи або організації заходів, які суперечать діючому законодавству, наказам та інструкціям вищестоящих органів.

5. Юрисконсульт має право вимагати та одержувати від відділів і відповідних працівників підприємства, установи або організації всі необхідні, за характером виконуваної ним роботи, довідки, документи та інші матеріали.

6. Призначення, переміщення та звільнення юрисконсульта провадиться керівником підприємства, установи або організації не інакше як за погодженням з вищестоящим органом.

На посаду юрисконсульта може бути призначена особа, яка має вищу юридичну освіту або, як виняток, середню юридичну освіту при наявності трирічного стажу юридичної роботи.

7. Юрисконсульт підпорядкований безпосередньо керівникові підприємства, установи або організації.

8. Юрисконсульт зобов'язаний систематично підвищувати свою кваліфікацію і подавати допомогу в підвищенні кваліфікації юрисконсультам підвідомчих підприємств, установ та організацій.

9. Юрисконсульт не може використовуватися на роботі, яка не відповідає завданням, покладеним на юрисконсультів цим Положенням.

10. Юрисконсульти підприємств, установ та організацій несуть у відповідних випадах дисциплінарну відповідальність на загальних підставах, згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

* * *

При утворенні, замість посади юрисконсульта, договірно-юридичного відділу /групи або сектора/ це Положення застосовується до завідуючого юридичним відділом /групою, сектором/.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали