Про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)

Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 1 серпня 2011 року N Р-530/0/3-11

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
9 серпня 2011 р. за N 95/1711

Керуючись законами України "Про автомобільний транспорт", "Про місцеві державні адміністрації", постановами Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (зі змінами та доповненнями), від 18 лютого 1997 року N 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" (зі змінами та доповненнями), рішенням обласної ради від 29 січня 2009 року N 513-18/V "Про Програму розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту у Дніпропетровській області на 2009 - 2017 роки" (зі змінами та доповненнями), з метою поліпшення організації перевезення пасажирів, розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг, визначення процедури проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, вибору на конкурсних засадах юридичних та фізичних осіб, які забезпечуватимуть виконання необхідних обсягів та якість перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування:

1. Затвердити Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 19 червня 2007 року N Р-221/0/3-07 "Про умови проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування", зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 10 серпня 2007 року за N 25/1448.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Темника Г. П.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
01.08.2011 N Р-530/0/3-11

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
9 серпня 2011 р. за N 95/1711

УМОВИ
проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)

I. Загальні положення

1.1. Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), далі - Умови, розроблені відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт", постанов Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядку проведення конкурсу), від 18 лютого 1997 року N 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" (зі змінами та доповненнями).

1.2. Організатором проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), є Дніпропетровська обласна державна адміністрація, далі - Організатор.

1.3. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на (внутрішньообласних) міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, дотримання вимог транспортного законодавства України.

1.4. Визначення перевізника на автобусному маршруті здійснюється виключно на конкурсних засадах. Для проведення конкурсу організатор утворює комітет з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), далі - конкурсний комітет. Положення про нього та персональний склад конкурсного комітету затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.5. Для організації і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету організатор може залучити робочий орган, що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації перевезень, який визначається на конкурсних засадах та здійснює свою діяльність відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу.

1.6. Затверджені Умови є обов'язковими для виконання членами конкурсного комітету, учасниками конкурсу, робочим органом.

1.7. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менше як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом оприлюднення у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

1.8. Визначення переможця серед перевізників-претендентів, які беруть участь у конкурсі, та оформлення подальших відносин з ним здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу.

1.9. Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу.

II. Об'єкти конкурсу

2.1. Об'єктами конкурсу є приміський автобусний маршрут (кілька маршрутів), сукупність оборотних рейсів за умови, що кількість таких рейсів на об'єкті конкурсу становить не менше як 50 на тиждень, маршрут (кілька маршрутів) та/або оборотний рейс (кілька оборотних рейсів) міжміського автобусного сполучення, які зазначаються в переліку, що затверджується відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації.

2.2. Об'єктами конкурсу можуть бути тільки маршрути із затвердженими паспортами.

III. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

3.1. Дотримання перевізниками-претендентами вимог чинного законодавства при перевезенні пасажирів.

3.2. Безумовне виконання чинного законодавства щодо забезпечення пільгових перевезень пасажирів відповідно до статті 37 Закону України "Про автомобільний транспорт".

3.3. Використання у достатній кількості автомобільними перевізниками на законних підставах сертифікованих автобусів відповідного класу та категорії.

Клас та категорії транспортних засобів за видами сполучення та протяжністю маршрутів визначаються з урахуванням особливості конструкції та технічних вимог, визначених державними стандартами і наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року N 285 "Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за N 499/13766.

На приміських автобусних маршрутах загального користування можуть бути задіяні автобуси категорії М2 класу А та В, категорії М3 класу А, В та I, II, III; на міжміських внутрішньообласних маршрутах протяжністю до 150 км - категорії М2 класу В, категорії М3 класу А та В, II та III; на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування протяжністю понад 150 км - категорії М3 класу В, II та III.

3.4. На автобусних маршрутах загального користування можуть бути задіяні автобуси за пасажиромісткістю відповідно до встановленої категорії та класу.

3.5. Необхідність наявності резерву автобусів для об'єкта конкурсу у автомобільних перевізників, виходячи із такого розрахунку:

при кількості автобусів, необхідних для здійснення перевезень на об'єкті конкурсу, до 5 передбачається 1 одиниця рухомого складу;

при кількості автобусів від 6 до 10 передбачається 2 одиниці рухомого складу;

при кількості автобусів від 11 до 20 передбачається 3 одиниці рухомого складу;

при кількості автобусів від 21 до 30 передбачається 4 одиниці рухомого складу;

при кількості понад 30 автобусів передбачається 5 одиниць рухомого складу.

Категорія та клас резерву автобусів повинні відповідати структурі парку автобусів, заявлених для перевезення на об'єкті конкурсу.

3.6. Забезпечення відповідності автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування, екологічним показникам, які визначені ДСТУ 4277:2004 "Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі".

3.7. Забезпечення встановленого рівня регулярності руху на маршруті: на приміських автобусних маршрутах загального користування - не менше 0,96, на міжміських автобусних маршрутах загального користування - не менше 0,97.

3.8. Забезпечення укладання договору із пасажиром на перевезення з обов'язковим наданням квитка.

3.9. Забезпечення належного диспетчерського контролю та управління перевезеннями здійснюється шляхом:

укладання договору з власниками автостанцій на надання послуг та виконання робіт, пов'язаних з відправленням та прибуттям пасажирів;

здійснення відправлення з початкового та кінцевого пунктів маршруту з автостанцій, а в разі їх відсутності - з облаштованих майданчиків (зупинок), передбачених розкладом руху.

3.10. Забезпечення укладання згідно з чинним законодавством України договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та особистого страхування від нещасних випадків на транспорті.

3.11. Виконання перевезень пасажирів у режимі руху та в порядку здійснення, визначеному організатором відносно кожного об'єкта конкурсу:

у приміському сполученні - в звичайному, експресному та в режимі маршрутного таксі;

в міжміському сполученні перевезення пасажирів допускаються за порядком здійснення ("самостійно", "паритет" і "через день").

3.12. Забезпечення роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування не менше як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

3.13. Переможець конкурсу повинен підтвердити спроможність самостійно забезпечувати перевезення пасажирів транспортними засобами загального користування.

3.14. У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.

3.15. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років.

3.16. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:

3.16.1. Визнані банкрутами, або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб'єкта господарювання;

3.16.2. Подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

3.16.3. Пропонують використовувати на маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси;

3.16.4. Мають несплачені штрафні санкції, накладені Головавтотрансінспекцією або Державтоінспекцією, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

3.16.5. Не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до діючих договорів (дозволів);

3.16.6. Не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт".

IV. Подання документів на конкурс

4.1. Для участі у конкурсі на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), автомобільний перевізник подає до конкурсного комітету на кожний об'єкт конкурсу окремо такі документи:

4.1.1. Заяву на участь у конкурсі за формою, згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу;

4.1.2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

4.1.3. Нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

4.1.4. Перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті;

4.1.5. Копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

4.1.6. Документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі;

4.1.7. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

4.1.8. Копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

4.1.9. Перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмову інформацію про їх відсутність;

4.1.10. Анкету встановленої форми, визначеної у додатку 5 до Порядку проведення конкурсу;

4.1.11. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;

4.1.12. Довідку про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень, яка повинна містити відмітку про відсутність переобладнання з вантажного транспортного засобу;

4.1.13. Висновок Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України про відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, який складається та видається в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.

4.2. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь у конкурсі.

4.3. Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритому конверті (пакеті), на якому зазначається назва, адреса й найменування об'єкта конкурсу, з поміткою "Заява на участь у конкурсі".

4.4. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається Організатором і не може становити менше 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

4.5. Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.

Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі, відкривається конкурсним комітетом наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

4.6. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до Організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 4.1. розділу ІV цих Умов, перевіряється Організатором або робочим органом не пізніше, ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

4.7. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі IV заяви, визначеної у додатку 2 до Порядку проведення конкурсу, і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.

4.8. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до Організатора або до робочого органу, який зобов'язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління
транспорту зв'язку та дорожнього
будівництва облдержадміністрації

І. Ю. Антімонов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали