МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 квітня 2012 року N 51

Про затвердження уніфікованої форми акта перевірки у сфері карантину

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" наказую:

1. Затвердити уніфіковану форму акта з переліком питань, який складається за результатами перевірки при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері карантину рослин, що додається.

2. Відділу господарського забезпечення (Шевченко Ф. П.) забезпечити розміщення уніфікованої форми акта перевірок на сайті Державної служби з карантину рослин України.

3. Відділу документального обігу та діловодства (Мельник О. В.) довести даний наказ до відома начальників державних інспекцій з карантину рослин АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головної державної інспекції з карантину рослин України від 2 грудня 2008 року N 279 "Про затвердження уніфікованих актів".

5. Контроль за виконанням даного наказу покладається на заступника начальника Челомбітка А. Ф.

6. Цей наказ набирає чинності з 9 квітня 2012 року.

 

Начальник

В. Є. Симонов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрголовдержкарантину
02.04.2012 N 51

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З КАРАНТИНУ РОСЛИН УКРАЇНИ

__________
__________
(назва, адреса та телефони державної інспекції з карантину рослин, що здійснює перевірку)

Акт
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин

(плановий, позаплановий, потрібне підкреслити)

N ______ від __ 20___ р.

_________
сфера нагляду (контролю) та вид господарської діяльності, здійснюваної суб'єктом господарювання

________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код ЄДРПОУ / ІПН , ___
                                                                                                                                 (адреса, телефон)
___________.

Перевірено:
                                     (найменування об'єктів юридичної особи або фізичної особи - підприємця, їх адреси, телефони)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ N від

Направлення на перевірку N від

  планова;

  позапланова.

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході

Посадові особи (назва органу контролю): ___________
                                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

___________

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
___________
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
___________

Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період з по ;

Акт перевірки від

  була у період з по ;

Акт перевірки від

Загальні та спеціальні питання, що підлягають перевірці

N з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1.

Особа, яка здійснює господарську діяльність, пов'язану з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею рослинами і рослинними продуктами:

 

стаття 12 ЗУ N 3348-XII

1.1.

Виконує розпорядження посадових осіб органу державного фітосанітарного нагляду (контролю) щодо проведення відповідних карантинних заходів

 

 

 

 

стаття 12 ЗУ N 3348-XII

1.2.

Виконує фітосанітарні правила

 

 

 

 

стаття 12 ЗУ N 3348-XII

1.3.

Здійснює необхідні фітосанітарні заходи

 

 

 

 

стаття 12 ЗУ N 3348-XII

1.4.

Зареєстрована у відповідному органі державного фітосанітарного нагляду (контролю), якщо це вимагається згідно із статтею 27 Закону України "Про карантин рослин"

 

 

 

 

стаття 12 ЗУ N 3348-XII

1.5.

Подає на вимогу спеціалістів органу державного фітосанітарного нагляду (контролю) відомості про об'єкти регулювання

 

 

 

 

стаття 12 ЗУ N 3348-XII

1.6.

Здійснює систематичний моніторинг земельних угідь, які належать їй на правах власності або користування, а також потужностей (об'єктів), на яких здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинного походження з метою виявлення регульованих шкідливих організмів

 

 

 

 

стаття 12 ЗУ N 3348-XII

1.7.

Зберігає фітосанітарні сертифікати, карантинні сертифікати та карантинні дозволи

 

 

 

 

стаття 12 ЗУ N 3348-XII

1.8.

Сприяє проведенню карантинних заходів у карантинних та прилеглих до них зонах у разі виявлення карантинних організмів

 

 

 

 

стаття 12 ЗУ N 3348-XII

Порушення вимог законодавства, виявлені в ході заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

НА1, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Перелік питань для контролю дій перевіряючих

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

п. 4 ст. 5 ЗУ N 877

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

п. 5 ст. 7, абзац третій ст. 10 ЗУ N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

 

 

п. 5 ст. 7, абзаци третій та шостий ст. 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

п. 12 ст. 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

 

п. 1 ст. 6 ЗУ N 877


Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку підприємства

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Даний Акт перевірки складено у 2 примірниках, один примірник вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, другий - зберігається в органі, що здійснив перевірку.


* Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства!

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки

"Так"

- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє

"Ні"

- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє

"НВ"

- не вимагається від підприємства / об'єкта, що перевіряється

"НП"

- не перевірялося на даному підприємстві / об'єкті

"НА1"

- нормативний акт

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу контролю

 

_
посада

 


підпис

 

_____
прізвище, ім'я та по батькові

_
посада

 


підпис

 

_____
прізвище, ім'я та по батькові

_
посада

 


підпис

 

_____
прізвище, ім'я та по батькові

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи

_
посада

 


підпис

 

_____
прізвище, ім'я та по батькові

_
посада

 


підпис

 

_____
прізвище, ім'я та по батькові

_
посада

 


підпис

 

_____
прізвище, ім'я та по батькові

Примірник цього Акта перевірки отримано

_
посада

 


підпис

 

_____
прізвище, ім'я та по батькові

Нормативні акти, на підставі яких складені питання, передбачені цим Актом перевірки

N з/п

Позначення НА

Назва НА

Затверджено

вид НА та назва органу

дата та номер НА

1.

Закон України від 30.06.93 N 3348-XII

"Про карантин рослин"

Закон України, Верховна Рада України

30.06.93 N 3348-XII

2.

Закон України від 05.04.2007 N 877-V

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Закон України, Верховна Рада України

05.04.2007 N 877-V

 

Завідувач юридичного відділу

В. О. Євтушик

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали