ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.02.2012 р. N 45

Про затвердження в облдержадміністрації Порядку організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонної "Гарячої лінії"

З метою забезпечення реалізації громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями, конституційного права на отримання у повному обсязі безоплатної первинної правової допомоги та обґрунтованої відповіді на звернення, у тому числі викладені в усній формі, керуючись законами України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), "Про звернення громадян", Указом Президента України від 07.02.2008 N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Класифікатором звернень громадян для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Донецької області, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.02.2009 N 50, та відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 (із змінами):

1. Затвердити Порядок організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонного зв'язку з населенням "Гаряча лінія" з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації (додається).

2. Заступникам голови, начальникам структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити проведення особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонного зв'язку з населенням "Гаряча лінія" згідно із затвердженим Порядком.

3. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) забезпечити прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, у відповідності до цього Порядку.

4. Головам райдержадміністрацій, міським головам вжити додаткових заходів щодо забезпечення належної організації та створення відповідних умов для проведення виїзних прийомів громадян керівними працівниками облдержадміністрації.

5. Управлінню інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації (Філь) забезпечити опублікування на сторінках обласних та міськрайонних періодичних видань даного Порядку, графіків і підсумків прийомів, їх розміщення на веб-сайті облдержадміністрації та надіслання для оприлюднення райдержадміністраціям, виконкомам міських рад.

6. Відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації (Купирева) забезпечити складання щомісячних відомостей про результати додержання графіків прийомів та надання їх до 10 числа місяця, наступного за звітним, заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Фоміна В. В.

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
01.02.2012 N 45

ПОРЯДОК
організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонного зв'язку з населенням "Гаряча лінія" з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено у відповідності до Конституції України, законів України "Про звернення громадян", "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), Указу Президента України від 07.02.2008 N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" і визначає основні вимоги до організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги (далі - особи), особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонного зв'язку з населенням "Гаряча лінія" з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації (далі - прийоми).

1.2. Прийоми проводяться у відповідності до функціонального розподілу обов'язків між працівниками облдержадміністрації, відповідальними за забезпечення прийомів (надалі - відповідальні працівники облдержадміністрації), в порядку черговості громадян. Прийоми Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводяться першочергово.

1.3. Облік та реєстрація усних звернень осіб та громадян проводиться відділом роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 (із змінами), Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.09.2011 N 3047/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.09.2011 за N 1114/19852, розпорядження голови облдержадміністрації від 28.11.2011 N 673 "Про виконання Закону України "Про безоплатну правову допомогу" та Класифікатора звернень громадян для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Донецької області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.02.2009 N 50.

1.4. Функції громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації (далі - Громадська приймальня облдержадміністрації), покладаються на відділ роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, повноваження завідувача Громадської приймальні облдержадміністрації - на завідувача сектору контролю та організації прийому громадян відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, який забезпечує, організовує та контролює роботу Громадської приймальні облдержадміністрації.

1.5. Вхід до Громадської приймальні облдержадміністрації, розташованої за адресою: м. Донецьк, бул. Пушкіна, 34, під'їзд N 2, каб. 103, у робочі дні з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 вільний і не потребує оформлення перепустки, крім днів і годин проведення особистого прийому голови облдержадміністрації та телефонного зв'язку з населенням "Гаряча лінія".

1.6. Прийоми, за виключенням виїзних, здійснюються у Громадській приймальні облдержадміністрації в установлені графіком прийомів дні та години.

1.6.1. У вказаному графіку, окрім прізвища, імені, по батькові, посади відповідальних працівників облдержадміністрації та часу проведення прийомів, зазначається перелік працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, які беруть участь у прийомах та мають право проводити їх у разі відсутності перших.

1.6.2. Відповідальні працівники облдержадміністрації для забезпечення кваліфікованого роз'яснення питань, порушених особами або громадянами, можуть залучати до їх розгляду посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, організацій, установ області, а також представників органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, відповідно до чинного законодавства.

1.6.3. Під час проведення прийомів можуть бути присутні представники осіб та громадян, повноваження яких оформлені у встановленому законом порядку.

1.7. Графіки прийомів затверджуються щорічно розпорядженням голови облдержадміністрації. Контроль за їх дотриманням здійснюють працівники відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, на яких покладені відповідні обов'язки.

1.8. Населення області систематично інформується про порядок, графіки, підсумки прийомів як на сторінках періодичних видань, так і на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, а також шляхом наочного розміщення у Громадській приймальні облдержадміністрації.

1.9. У разі якщо вирішити порушені особами або громадянами в усному зверненні питання безпосередньо на прийомах неможливо через складність та/або необхідність додаткового вивчення, їм може бути запропоновано викласти суть питань у письмовому вигляді. Така заява розглядатиметься у тому ж порядку, що й письмове звернення.

II. Порядок організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги

2.1. Особистий прийом осіб, які звернулись до Громадської приймальні облдержадміністрації за безоплатною первинною правовою допомогою, здійснюється юридичним управлінням облдержадміністрації із залученням працівників юридичних служб структурних підрозділів облдержадміністрації згідно із затвердженим графіком, без попереднього запису.

2.2. Реєстрація особистого обліку прийому осіб здійснюється у день їх прийому у журналі затвердженої форми згідно з документами, що посвідчують особу, працівниками відділу роботи із зверненнями громадян, на яких покладені відповідні обов'язки.

2.3. Надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, допомоги у складанні документів правового характеру здійснюється по можливості під час прийому. При необхідності залучаються працівники структурних підрозділів облдержадміністрації, до компетенції яких належить вирішення порушених питань.

2.4. Якщо під час розгляду усного звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові роз'яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги та медіації.

2.5. Організацію проведення особистого прийому осіб, контроль за своєчасним та повним розглядом їх звернень здійснюють працівники відділу роботи із зверненнями громадян, на яких покладені відповідні обов'язки.

III. Порядок організації проведення особистого прийому громадян головою облдержадміністрації

3.1. Попередній запис громадян на особистий прийом до голови облдержадміністрації здійснюється:

3.1.1. Працівниками відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, на яких покладені відповідні обов'язки, протягом перших 10 днів місяця, крім вихідних та святкових днів, з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.

3.1.2. Згідно з документами, що посвідчують особу громадянина, та відповідною письмовою заявою з зазначенням питань, які він бажає порушити.

3.1.3. Після розгляду заступниками голови облдержадміністрації питань, порушених у попередніх зверненнях, та прийняття рішень по суті.

3.1.4. Не більше одного разу протягом одного календарного року з одного і того ж питання від одного і того ж громадянина.

3.2. У разі якщо громадянин наполягає бути прийнятим особисто головою облдержадміністрації, без дотримання вимог п. 3.1 цього Порядку, йому пропонується викласти свої аргументи та суть питання письмово. Вказане звернення за дорученням голови облдержадміністрації надається одному з його заступників, до напрямків діяльності якого належить розгляд порушених у зверненні питань, для пропозицій щодо доцільності особистого втручання голови облдержадміністрації у подальше їх вирішення. При цьому:

3.2.1. Остаточне рішення щодо запрошення такого громадянина на свій особистий прийом або обґрунтовану відмову в ньому приймає голова облдержадміністрації після ознайомлення з вищезазначеними пропозиціями.

3.2.2. Про прийняте рішення у визначений законодавством термін громадянину повідомляється письмово заступником голови облдержадміністрації, який готував пропозиції стосовно доцільності особистого втручання голови облдержадміністрації у подальше вирішення порушених у зверненні питань.

3.3. За результатами попереднього запису начальник відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації складає та не пізніше ніж за три дні до прийому надає на погодження помічнику голови облдержадміністрації:

3.3.1. Списки:

- громадян, записаних на особистий прийом до голови облдержадміністрації;

- громадян, які виявили бажання бути прийнятими головою облдержадміністрації, без підстав, визначених цим Порядком;

- керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, організацій, установ області, а також представників органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, запрошених для участі у прийомі.

3.3.2. Довідку про основні питання, що планують порушити громадяни під час їх прийому головою облдержадміністрації.

3.4. Громадян та запрошених згідно з погодженими списками повідомляють про день і час прийому головою облдержадміністрації за телефоном або письмово працівники відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, на яких покладені відповідні обов'язки.

3.5. Особисті прийоми громадян головою облдержадміністрації відвідують лише ті особи, які були попередньо записані. Присутність сторонніх осіб забороняється.

3.6. Заступники голови облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, міські голови надають на ім'я голови облдержадміністрації письмову інформацію щодо попереднього розгляду питань, які планують порушити громадяни, не пізніше п'яти робочих днів до дня прийому.

3.7. Організацію проведення особистих прийомів голови облдержадміністрації, оформлення карток обліку, оформлення доручень за результатами прийомів, контроль за їх виконанням забезпечують начальник відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації та помічник голови облдержадміністрації.

3.8. Регламент особистого прийому голови облдержадміністрації обмежено двома годинами (не більше ніж 15 хвилин на спілкування з кожним громадянином, про що їм до початку прийому усно повідомляється працівниками відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, на яких покладені відповідні обов'язки).

3.9. У разі якщо особистий прийом громадян головою облдержадміністрації не може відбутися через поважні причини, він може бути або перенесений на інший день та час, або проведений заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено виконання обов'язків голови облдержадміністрації.

IV. Порядок організації проведення особистих прийомів громадян першим заступником, заступником голови - керівником апарату, заступниками голови облдержадміністрації

4.1. Особисті прийоми громадян першим заступником, заступником голови - керівником апарату, заступниками голови облдержадміністрації здійснюються згідно з затвердженим графіком, без попереднього запису.

4.2. Запис на особисті прийоми до першого заступника, заступника голови - керівника апарату, заступників голови облдержадміністрації здійснюється у день їх прийому на картках обліку, згідно з документами, що посвідчують особу громадянина, працівниками відділу роботи із зверненнями громадян, на яких покладені відповідні обов'язки.

4.3. Організацію проведення особистих прийомів першого заступника, заступника голови - керівника апарату, заступників голови облдержадміністрації, оформлення доручень на картках обліку за результатами прийомів забезпечують їх помічники.

4.4. Контроль за станом виконання доручень першого заступника, заступника голови - керівника апарату, заступників голови облдержадміністрації, наданих під час їх особистих прийомів, здійснюють працівники відділу роботи із зверненнями громадян, на яких покладені відповідні обов'язки.

V. Порядок організації проведення спільних прийомів громадян заступником голови - керівником апарату та заступником голови облдержадміністрації

5.1. Спільні прийоми громадян заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації за участю керівних працівників прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ та заступником голови облдержадміністрації за участю керівних працівників житлово-комунальних підприємств і виконавчих органів міських рад Донецької області здійснюються згідно із затвердженим графіком, за попереднім записом або без нього.

5.2. Запис на спільні прийоми здійснюється працівниками відділу роботи із зверненнями громадян, на яких покладені відповідні обов'язки, не пізніше ніж за три робочі дні до дня прийому на картках обліку, згідно з документами, що посвідчують особу громадянина.

5.3. Зазначені картки передаються для попереднього розгляду та визначення кола посадових та службових осіб, які мають брати участь у спільних прийомах:

- заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації - до відділу взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації;

- заступника голови облдержадміністрації - до Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

5.4. Напередодні прийомів картки повертаються до відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації разом зі списками учасників спільних прийомів.

5.5. Громадяни, які звернулись в дні проведення спільних прийомів без попереднього запису, приймаються на загальних підставах згідно з порядком організації особистих прийомів.

5.6. Організацію проведення спільних прийомів, оформлення доручень на картках обліку за результатами прийомів забезпечують помічники заступника голови - керівника апарату та заступника голови облдержадміністрації. Контроль за станом виконання доручень, наданих під час їх спільних прийомів, здійснюють працівники відділу роботи із зверненнями громадян, на яких покладені відповідні обов'язки.

VI. Порядок організації проведення виїзних прийомів громадян керівними працівниками облдержадміністрації

6.1. Виїзні прийоми здійснюються керівними працівниками облдержадміністрації за місцем мешкання громадян згідно із затвердженим графіком.

6.2. Організацію проведення виїзних прийомів громадян, інформування населення про їх проведення, створення відповідних умов, запис громадян забезпечують керівники райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, в яких заплановано проведення цих заходів.

6.3. За погодженням з керівними працівниками облдержадміністрації їх помічники визначають дати проведення виїзних прийомів, здійснюють контроль за підготовкою до їх проведення та оформлюють картки обліку виїзних прийомів громадян, які того ж дня передають на реєстрацію до відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації.

6.4. Контроль за станом виконання доручень керівних працівників облдержадміністрації, наданих під час їх виїзних прийомів, здійснюють працівники відділу роботи із зверненнями громадян, на яких покладені відповідні обов'язки.

VII. Порядок організації проведення телефонного зв'язку з населенням "Гаряча лінія" керівними працівниками облдержадміністрації

7.1. Прямий телефонний зв'язок з населенням "Гаряча лінія" проводиться безпосередньо керівними працівниками облдержадміністрації згідно з затвердженим графіком.

7.2. Звернення громадян, що надходять на "Гарячу лінію" до керівних працівників облдержадміністрації, оформлюються у день їх надходження на картках обліку у відповідності до відомостей, які громадяни повідомляють про себе, з обов'язковим зазначенням їх номерів телефонів.

7.3. Організацію проведення телефонного зв'язку з населенням "Гаряча лінія", оформлення доручень за результатами спілкування керівних працівників облдержадміністрації з громадянами забезпечують їх помічники.

7.4. Контроль за станом виконання доручень керівних працівників облдержадміністрації, наданих під час їх телефонного спілкування з населенням "Гаряча лінія", здійснюють працівники відділу роботи із зверненнями громадян, на яких покладені відповідні обов'язки.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали