ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.06.2011 р. N 490/А-2011

Про затвердження заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року N 261-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки" (План N 261-р):

1. Затвердити заходи щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки (додаються).

2. Причетним до виконання заходів про їх реалізацію інформувати Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації до 1 січня та 1 липня.

3. Головному управлінню праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації узагальнювати надані матеріали та до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати обласну державну адміністрацію.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук


 

Додаток
до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
25.06.2011 N 490/А-2011


ЗАХОДИ
щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

Розділ I
Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості

1.1. Рекомендувати керівникам державних та комунальних підприємств залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новоутворених суб'єктів господарювання) та внесення змін до:

- статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

- внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо).

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області, райдержадміністрації


1.2. Рекомендувати керівникам державних підприємств залучати представників первинних профспілкових організацій до:

- розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств;

- підготовки та подання правлінню та/або наглядовій раді таких суб'єктів господарювання пропозицій стосовно спрямування частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами;

підготовки пропозицій стосовно спрямування прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, на соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами, та подання таких пропозицій керівникам державних підприємств.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області, райдержадміністрації


1.3. Рекомендувати включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання.

Постійно

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області, головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.4. Забезпечувати подання безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об'єднань інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна зобов'язань за договорами його купівлі - продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин.

Постійно

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області, Головне управління агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації, управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.5. Забезпечувати залучення представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов'язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов.

Постійно

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області, Головне управління агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації, управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.6. Забезпечувати залучення у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб'єктів господарювання.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.7. Рекомендувати керівникам підприємств проводити не рідше ніж раз на п'ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.8. Вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.9. Забезпечувати в межах повноважень здійснення заходів, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року N 243.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, економіки, Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.10. Здійснювати за участю сторін Регіональної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Одеській області на 2011 - 2012 роки заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок у разі проведення антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних розслідувань іноземними державами.

Постійно

Головне управління економіки Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.11. Забезпечити дотримання принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб'єктів господарювання і надавати сторонам Регіональної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Одеській області на 2011 - 2012 роки відповідно до законодавства таку інформацію на їх вимогу для вжиття передбачених законодавством дій.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.12. Сприяти запровадженню суб'єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.13. Сприяти приєднанню суб'єктів господарювання до Глобального договору ООН.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.14. Вживати заходів щодо надання підприємствам реального сектору економіки фінансово-кредитної підтримки.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва, Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.15. Сприяти залученню представників профспілок та роботодавців до розгляду Міжвідомчою комісією з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств питань, порушених у їх зверненнях.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

1.16. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій створювати умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п'ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі потреби визначати у колективних договорах).

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.17. Рекомендувати під час укладання колективних договорів визначати критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.18. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій разом з профспілками розробляти у разі невідворотності масових вивільнень заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.19. Рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладання передбачати зобов'язання роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.20. Вживати заходів для:

- підвищення щороку рівня зайнятості населення віком 15 - 70 років;

- зниження щороку рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15 - 70 років).

Постійно

Одеський обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.21. Вживати заходів для забезпечення працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці.

Постійно

Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації, Одеський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації


1.22. Вживати заходів для державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст з метою збереження існуючих та утворення нових робочих місць і забезпечення на цій основі зайнятості їх населення.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, капітального будівництва, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації


1.23. Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці.

Щороку

Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації, Одеський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації


Розділ II
Оплата праці

2.1. Систематично розглядати під час засідань колегій, апаратних нарад облдержадміністрації, райдержадміністрацій питання про вжиті заходи щодо забезпечення зростання середньої заробітної плати в цілому в економіці у 2011 році - не нижче ніж на 15 відсотків у порівнянні з 2010 роком, у 2012 році - не нижче ніж на 16 відсотків у порівнянні з 2011 роком.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, райдержадміністрації


2.2. Забезпечити середньорічне зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання реального внутрішнього валового продукту.

Протягом 2011 - 2012 років

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2.3. Передбачати під час укладання колективних договорів положення щодо умов оплати праці, за яких розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за виконану у повному обсязі норму часу в нормальних умовах праці повинен бути вище за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2.4. Рекомендувати сторонам під час укладання колективних договорів встановлювати конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати та міжпосадові, міжрозрядні співвідношення.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2.5. Передбачати у колективних договорах заходи, спрямовані на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2.6. Рекомендувати сторонам під час укладання колективних договорів застосовувати коефіцієнт перевищення прожиткового мінімуму в регіоні встановленого законодавством рівня під час визначення мінімальних місячних (часових) тарифних ставок (окладів) працівників.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2.7. Рекомендувати сторонам під час укладання колективних договорів включати положення щодо переліку і розміру доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ та організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), згідно з додатком 3 до Генеральної угоди.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2.8. Рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2.9. Здійснювати контроль за своєчасною та в повному обсязі виплатою заробітної плати і вживати оперативних заходів відповідно до законодавства у разі несвоєчасної чи не в повному обсязі виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності.

Постійно

Територіальна державна інспекція праці в Одеській області, Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2.10. Проводити постійний моніторинг та подавати соціальним партнерам інформацію про стан дотримання вимог законодавства і положень Генеральної угоди у сфері оплати праці та вжиті заходи за фактами виявлених порушень.

Щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2.11. Забезпечити на державних і комунальних підприємствах збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату, розмір якої перевищує три прожиткові мінімуми.

Щороку

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2.12. Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності у разі затримки виплати заробітної плати працівникам подавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємств, установ та організацій відповідно до статті 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і не виплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці".

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2.13. Постійно розглядати під час засідань обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та легалізації доходів питання про вжиті заходи щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2.14. Вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних і комунальних економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів, що утворилася на кінець 2010 року.

Протягом 2011 року

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, відділ з питань банкрутства в Одеській області, райдержадміністрації


2.15. Постійно розглядати під час засідань обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та легалізації доходів питання про вжиті заходи щодо забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2.16. Вжити заходів щодо забезпечення зростання середньої заробітної плати в цілому в економіці області, у тому числі в бюджетній сфері в рамках діючого законодавства.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, управління Одеської облдержадміністрації: охорони здоров'я, освіти і науки, культури і туризму, у справах фізичної культури та спорту, райдержадміністрації


Розділ III
Охорона праці, умови праці та відпочинку, охорона навколишнього природного середовища

3.1. Рекомендувати встановлювати у колективних договорах особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


3.2. Вживати заходів з метою підтримки та заохочення ініціативи щодо поширення екологічно чистих технологій, у тому числі запроваджувати механізми стимулювання.

Постійно

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, райдержадміністрації


3.3. Рекомендувати під час укладання колективних договорів підприємств, установ та організацій усіх форм власності включати до розділу "Охорона праці та здоров'я":

- зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, відповідно до законодавства;

- перелік робіт, під час яких через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах;

- умови і порядок установлення скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда.

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, територіальне управління Держгірпромнагляду України по Одеській області, райдержадміністрації


3.4. Рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо можливості утворення медичної служби на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працівників більш як 1 тис. осіб.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку, охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


3.5. Зобов'язати керівників державних та комунальних підприємств надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення заходів щодо:

- належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень);

- проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників;

- своєчасного проведення атестацій робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління Одеської облдержадміністрації: морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку, охорони здоров'я, державна санітарно-епідеміологічна служба Одеської області, райдержадміністрації


3.6. Розглядати під час засідань обласної тристоронньої соціально-економічної ради питання щодо стану забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань в Одеській області.

Щороку

Територіальне управління Держгірпромнагляду України по Одеській області, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Одеській області, Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації


3.7. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи з утворення системи управління охороною праці на підприємствах усіх форм власності.

Постійно

Територіальне управління Держгірпромнагляду України по Одеській області


Розділ IV
Соціальний захист працівників

4.1. Сприяти збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які отримують санаторно-курортне лікування, у тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Щороку

Виконавча дирекція Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління Одеської облдержадміністрації: освіти і науки, культури і туризму, у справах фізичної культури та спорту, райдержадміністрації


4.2. Сприяти внесенню відповідних змін до колективних договорів щодо запровадження недержавного пенсійного забезпечення.

Проводити системні цілеспрямовані інформаційні кампанії для роз'яснення населенню та роботодавцям необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління Одеської облдержадміністрації: освіти і науки, морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку, культури і туризму, у справах фізичної культури та спорту, райдержадміністрації


4.3. Рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладання включати зобов'язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління Одеської облдержадміністрації: освіти і науки, морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку, культури і туризму, у справах фізичної культури та спорту, райдержадміністрації


4.4. Рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління Одеської облдержадміністрації: освіти і науки, морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку, культури і туризму, у справах фізичної культури та спорту, райдержадміністрації


4.5. Організувати статистичні спостереження за рівнем і динамікою середніх цін на первинному і вторинному ринку житла і розрахунків індексів цін.

Протягом 2011 року

Головне управління статистики в Одеській області, Головне управління капітального будівництва Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


4.6. Забезпечити систематичне оприлюднення відомостей щодо змін цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, рівнів заробітної плати працівників галузей економіки, індексів споживчих цін.

Постійно

Головне управління статистики в Одеській області


4.7. Забезпечувати рівномірне перерахування відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з метою компенсації підприємствам витрат, пов'язаних з пільговим проїздом окремих категорій громадян, відповідно до розпису асигнувань державного бюджету та зобов'язань.

Постійно

Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


Розділ V
Задоволення духовних потреб населення

5.1. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об'єднаних у фізкультурно-спортивні товариства.

Постійно

Управління у справах фізичної культури та спорту Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


5.2. Вживати заходів, спрямованих на проведення оздоровлення і відпочинку дітей, із залученням додаткових джерел фінансування.

Вживати заходів з максимального охоплення оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Щороку

Управління Одеської облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, служба у справах дітей, райдержадміністрації


5.3. Передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Постійно

Управління Одеської облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, служба у справах дітей, райдержадміністрації


5.4. Сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах незалежно від форми власності.

Постійно

Управління Одеської облдержадміністрації: культури і туризму, освіти і науки, райдержадміністрації


З молодіжних питань

5.5. При підготовці бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти на проведення капітального та поточного ремонту студентських гуртожитків.

Щороку

Управління Одеської облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації


Розділ VI
Соціальний діалог

6.1. Забезпечити розгляд висновків та рекомендацій, прийнятих за результатами здійснення соціального діалогу, які надходять до обласної державної адміністрації, та інформування соціальних партнерів.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


6.2. Забезпечувати розгляд результатів моніторингу, проведеного соціальними партнерами, про випадки порушень прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців і у разі підтвердження фактів порушень вживати в межах повноважень заходи для їх усунення.

Ініціювати у разі потреби розгляд зазначених питань на засіданнях колегії обласної державної адміністрації за участю представників соціальних партнерів або на засіданнях обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


6.3. Надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання.

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


6.4. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів із соціальними партнерами.

Постійно

Управління у справах преси та інформації Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


6.5. Рекомендувати під час повідомної реєстрації колективних договорів їх сторонам застосовувати визначені Генеральною угодою засади ведення соціального діалогу на відповідному рівні.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


Заключні положення

1. Сприяти здійсненню соціального діалогу на тристоронній основі.

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


2. Сприяти приведенню норм та положень колективних договорів у відповідність з Генеральною угодою.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


3. Проводити оперативний моніторинг виконання положень Генеральної угоди між засіданнями обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації


4. Забезпечувати надання соціальним партнерам на безоплатній основі інформації з питань, які є предметом Генеральної угоди.

Постійно

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали