ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.08.2011 р. N 700/А-2011

Про затвердження заходів щодо реалізації положень Регіональної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Одеській області на 2011 - 2012 роки

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення виконання Регіональної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Одеській області на 2011 - 2012 роки між Одеською обласною державною адміністрацією і Об'єднанням організацій роботодавців Одеської області та Федерацією профспілок Одеської області:

1. Затвердити заходи щодо реалізації положень Регіональної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Одеській області на 2011 - 2012 роки (додаються).

2. Доручити керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, головам районним державним адміністраціям та рекомендувати керівникам територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади щопівроку до 10 числа наступного за звітним півріччям місяця надавати Головному управлінню праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації інформацію про хід виконання заходів.

3. Головному управлінню праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації узагальнювати матеріали та до 25 числа наступного за звітним півріччям місяця інформувати Федерацію профспілок Одеської області та обласну державну адміністрацію.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації.

 

Голова
обласної державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
30.08.2011 N 700/А-2011

ЗАХОДИ
щодо реалізації положень Регіональної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Одеській області на 2011 - 2012 роки

РОЗДІЛ I
Сприяння розвитку вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості

1.1. Визначити на обласному рівні пріоритетом на 2011 - 2012 роки розвиток внутрішнього ринку і підтримку вітчизняного товаровиробника.

Забезпечити реалізацію заходів щодо подальшого зростання обсягів вітчизняного виробництва, збереження підприємств з виробництва товарів широкого використання.

Вживати заходів щодо збільшення обсягів залучення інвестицій для подальшого розвитку економіки області. Всебічно сприяти підприємствам та підприємцям регіону у випуску імпортозамінюючої продукції, налагодження прямих зв'язків між підприємствами області та зарубіжжя.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції, райдержадміністрації

1.2. Сприяти впровадженню принципів корпоративного управління.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.3. Забезпечити участь Сторін Угоди у розробленні та здійсненні у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, агропромислового розвитку, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.4. Сприяти вирішенню питань довгострокового пільгового кредитування виробничого сектора економіки та новоутворених агроформувань, поповнення оборотних коштів через залучення банківських структур та страхових компаній, збільшуючи обсяги такого кредитування на 10 - 12 % щороку.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: агропромислового розвитку, економіки, райдержадміністрації

1.5. Спрямовувати зусилля на забезпечення реалізації державної регуляторної політики, дотримання вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

У межах наданих повноважень проводити роботу щодо виявлення дій або бездіяльності посадових осіб, органів виконавчої влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування, які спричинили перешкоду у діяльності суб'єктів господарювання та призвели до погіршення умов їх функціонування через порушення чинного законодавства. У разі виявлення таких фактів вживати заходів щодо їх усунення в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.6. Сприяти в розробці програми соціально-економічного і культурного розвитку Одеської області на 2012 рік з урахуванням пріоритетного розвитку наступних галузей: промисловість, агропромисловий комплекс, транспортний комплекс, порти і розвиток транзитних перевезень, туризм.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, праці та соціального захисту населення; управління Одеської облдержадміністрації: морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку, культури та туризму, райдержадміністрації

1.7. Сприяти в розробці і здійсненні заходів щодо поліпшення управління державною власністю та корпоративними правами, оформленню держзамовлень для державних підприємств, відновленню діяльності Чорноморського морського пароплавства, кранобудівної холдингової компанії "Краян".

Протягом дії Угоди

Головне управління економіки Одеської облдержадміністрації, управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області

1.8. Розглянути в рамках Інвестиційної стратегії Одеської області на 2011 - 2015 роки та інших регіональних програм можливість реалізації пілотних проектів створення в Одеській області радіоелектронного та біодизельного кластерів або технопарків. Виступити з ініціативою про прискорення прийняття Закону України "Про організаційно-економічний механізм та спеціальний режим функціонування інноваційних підприємств".

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції, економіки, райдержадміністрації

1.9. Відповідно до потреб регіону сприяти отриманню через міністерства державних замовлень підприємствами області на виготовлення продукції.

Протягом дії Угоди

Головне управління економіки Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.10. Сприяти у вирішенні питань пільгового кредитування реального сектору економіки, зокрема: промислових підприємств, будівельних, транспортних, новоутворених агроформувань, проектних організацій.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.11. Проводити консультації із Об'єднанням організацій роботодавців Одеської області та Федерацією профспілок Одеської області стосовно основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку України до їх схвалення.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, капітального будівництва, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, праці та соціального захисту населення; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.12. Сприяти у розробці та реалізації Регіональної програми розширення рекреаційно-туристичних послуг, створення додаткових туристичних потоків по Одеській області, проведення широкомасштабних рекламних заходів туристичного міста Одеси, міст області і визначних пам'яток регіону.

Протягом дії Угоди

Управління культури та туризму Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.13. Під час розробки регіональних програм розвитку галузей економіки передбачити заходи щодо сприяння реалізації інноваційних та інвестиційних проектів, шляхом створення індустріальних (промислових) парків, кластерів з розвитку перспективних виробництв, впровадження субконтрактації.

Протягом дії Угоди

Головне управління економіки Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.14. Вивчити причини невиконання умов договорів купівлі-продажу (приватизації) державних підприємств області, визначитись із заходами щодо їх усунення.

Протягом дії Угоди

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області, Головне управління економіки Одеської облдержадміністрації; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.15. Надавати допомогу і підтримку у реалізації запропонованих стороною роботодавців проектів, перш за все тих, в яких пропонуються інвестиції, в тому числі закордонні.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції, економіки, агропромислового розвитку, райдержадміністрації

1.16. Залучати до розробки, обговорення проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності представників профспілкових органів, роботодавців, громадських об'єднань підприємців.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.17. Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

- приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання;

- передачі об'єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну.

Протягом дії Угоди

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області, Головне управління економіки Одеської облдержадміністрації; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.18. 3 метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, в межах своєї компетенції, забезпечувати реалізацію Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року N 828.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, райдержадміністрації

1.19. Здійснювати заходи щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв.

Протягом дії Угоди

Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.20. Здійснювати за участю Сторін заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, райдержадміністрації

1.21. Дотримуватися принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб'єктів господарювання і надавати Сторонам Угоди відповідно до законодавства таку інформацію на їх вимогу для вжиття передбачених законодавством дій.

Протягом дії Угоди

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області, Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.22. Сприяти запровадженню суб'єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу.

Протягом дії Угоди

Головне управління економіки Одеської облдержадміністрації; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.23. За участю представників профспілок розглядати плани санації збиткових підприємств у частині соціально-трудових відносин.

Протягом дії Угоди

Відділ з питань банкрутства в Одеській області, Головне управління економіки Одеської облдержадміністрації; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

1.24. Забезпечити перевищення кількості щорічно створюваних робочих місць над кількістю ліквідованих, неефективних робочих місць.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.25. Створити умови для сталого скорочення нелегальної та тіньової зайнятості населення, легалізації трудових відносин.

Протягом дії Угоди

Державна податкова адміністрація в Одеській області, головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, капітального будівництва, праці та соціального захисту населення; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.26. Рекомендувати передбачати у галузевих угодах та колективних договорах зобов'язання роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.27. Здійснювати фінансування заходів сприяння зайнятості безробітних громадян, передбачених в обласній програмі зайнятості населення.

Протягом дії Угоди

Одеський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації

1.28. Поліпшити підготовку робочої сили відповідно до потреб ринку праці, підвищити якість робочої сили на підприємствах, установах, професійно-технічних навчальних закладах, організаціях усіх форм власності.

Проводити профорієнтаційну роботу серед молоді з метою її професійного самовизначення, запобігання молодіжному безробіттю.

Протягом дії Угоди

Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації, Одеський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації

1.29. Забезпечувати попереднє обговорення соціальними партнерами рішень, які регулюють соціально-трудові відносини, шляхом проведення завчасних консультацій і, при необхідності, забезпечувати розгляд на обласному координаційному комітеті сприяння зайнятості населення.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, Одеський обласний центр зайнятості

1.30. Щоквартально аналізувати стан ринку праці. За підсумками півріччя і року через засоби масової інформації інформувати населення про стан зайнятості і вжиті заходи щодо запобігання масового безробіття.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, Одеський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації

1.31. Рекомендувати роботодавцям передбачити в колективних договорах заходи щодо забезпечення ефективної зайнятості працівників, у тому числі заходи, спрямовані на зменшення плинності кадрів.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.32. Звернутися до відповідних центральних органів виконавчої влади з пропозицією передати функції контролю за діяльністю суб'єктів господарської діяльності, що надають посередницькі послуги з метою працевлаштування громадян, у тому числі за кордоном, обласним державним адміністраціям.

До 1 вересня 2011 року

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації

1.33. Вживати заходів для державної підтримки соціально-економічного розвитку малих міст з метою забезпечення зайнятості населення таких міст.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва, Одеський обласний центр зайнятості

1.34. За участю роботодавців проаналізувати відповідність підготовки вищими навчальними закладами та профтехучилищами області кадрів потребам підприємств, організацій. Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці.

Протягом дії Угоди

Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації, Одеський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації

1.35. Забезпечити в межах діючої статистичної звітності щомісячне надання соціальним партнерам аналітично-статистичної інформації про стан ринку праці.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

РОЗДІЛ II
Трудові відносини

1. У сфері оплати праці, підвищення рівня доходів

2.1.1. Установити, що в разі виникнення на підприємстві (в установі, організації) заборгованості із заробітної плати строком понад один місяць органи виконавчої влади, об'єднання роботодавців і профспілкові органи вживають ефективних заходів для її ліквідації, розробляють графіки щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.1.2. Систематично аналізувати причини виникнення, непогашення заборгованості із заробітної плати за попередні роки і вжити всіх заходів для її погашення.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.1.3. Сприяти зростанню середньої заробітної плати в цілому по економіці області у 2011 році - не нижче ніж на 15 % у порівнянні з 2010 роком, у 2012 році - не нижче ніж на 16 % у порівнянні з 2011 роком.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.1.4. Сприяти за період з 2011 по 2012 рік середньорічне зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання регіонального внутрішнього продукту.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.1.5. Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж один раз на квартал, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень Регіональної Угоди у сфері оплати праці та здійснені заходи за фактами виявлених порушень.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.1.6. Забезпечити своєчасне фінансування видатків на виплату заробітної плати працівникам, які фінансуються з обласного бюджету, та сприяти своєчасному фінансуванню цих видатків з бюджетів міст та районів.

Протягом дії Угоди

Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.1.7. Здійснювати контроль за виплатою поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї з урахуванням сум індексації заробітної плати у зв'язку із зростанням цін відповідно до чинного законодавства.

Протягом дії Угоди

Територіальна державна інспекції праці в Одеській області, Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.1.8. Сприяти проведенню розрахунків з підприємствами, організаціями за виконані роботи, надані послуги відповідно до укладених договорів, замовниками яких є місцеві органи виконавчої влади.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.1.9. Сприяти укладанню на рівні районів і міст обласного значення регіональних угод між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, районними, міськими організаціями роботодавців та профспілковими координаційними комітетами.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.1.10. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2011 році заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах та недопущення її виникнення у подальшому.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2. У сфері охорони праці

2.2.1. Забезпечити виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях одеського регіону.

Протягом дії Угоди

Територіальне управління Держгірпромнагляду України по Одеській області, райдержадміністрації

2.2.2. Здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях контроль якості атестації робочих місць за умовами праці з метою встановлення пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.2.3. Рекомендувати встановлювати у колективних договорах особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.2.4. Рекомендувати передбачати у розділі "Охорона праці та здоров'я" регіональних угод і колективних договорів підприємств, установ і організацій усіх форм власності:

- зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства України;

- перелік робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятих на таких роботах;

- умови і порядок запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.2.5. Рекомендувати при укладанні колективних договорів передбачати можливість створення медичної служби на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працюючих більше 1000 осіб, а на інших підприємствах санітарних постів або інших місць надання медичної допомоги.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.2.6. Продовжити проведення роз'яснювальної роботи із створення системи управління охороною праці на підприємствах усіх форм власності.

Протягом дії Угоди

Територіальне управління Держгірпромнагляду України по Одеській області, райдержадміністрації

2.2.7. Рекомендувати бюджетним установам щорічно передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці, а головним розпорядникам бюджетних коштів - забезпечити контроль за виконанням вказаного доручення.

Протягом дії Угоди

Райдержадміністрації

2.2.8. За участю місцевих органів виконавчої влади, об'єднань роботодавців і профспілок щороку розглядати умови та стан безпеки праці на виробництві, виробничого травматизму, професійної захворюваності та вживати відповідних заходів.

Протягом дії Угоди

Територіальне управління Держгірпромнагляду України по Одеській області, управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Одеській області, Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.2.9. Розглядати на спільному засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради стан забезпечення умов праці, питання виробничого травматизму і професійних захворювань в області.

Протягом дії Угоди

Територіальне управління Держгірпромнагляду України по Одеській області, управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Одеській області, Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації

2.2.10. Розробити регіональну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Протягом дії Угоди

Територіальне управління Держгірпромнагляду України по Одеській області, управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Одеській області

3. У сфері режиму праці та відпочинку

2.3.1. Забезпечувати формування трудових відносин у сфері праці, відпочинку та оздоровлення на засадах дотримання державних гарантій і договірного регулювання згідно із Законом України "Про колективні договори і угоди", Кодексом законів про працю України, Генеральною та галузевими угодами тощо.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.3.2. Вивчати на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та вживати заходів, спрямованих на їх ослаблення чи усунення. При необхідності інформувати з цього питання місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Протягом дії Угоди

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Одеській області

РОЗДІЛ III
Забезпечення соціальних прав та гарантій

1. У галузях житлово-комунального забезпечення, охорони здоров'я та освіти

3.1.1. Сприяти розвитку житлового будівництва за рахунок коштів підприємств і організацій різних форм власності, кредитів банків, бюджетних коштів для малозабезпечених верств населення.

Протягом дії Угоди

Головне управління капітального будівництва Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.2. Згідно із Законом України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" продовжити роботу з енерго- та ресурсозабезпечення сіл області з використанням місцевих видів палива та відновлюваних джерел енергії за рахунок усіх джерел фінансування.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, агропромислового комплексу, райдержадміністрації

3.1.3. Сприяти кредитуванню будівництва житла молодими сім'ями за рахунок розвитку Державної програми довготермінового молодіжного житлового кредитування.

Протягом дії Угоди

Управління у справах сім'ї та молоді Одеської облдержадміністрації, Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.4. Сприяти передбаченню у місцевих бюджетах коштів на фінансування молодіжних програм і заходів, спрямованих на соціальну підтримку молоді.

Протягом дії Угоди

Управління у справах сім'ї та молоді Одеської облдержадміністрації, Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.5. З метою забезпечення доступності медичної допомоги населенню області не допускати необґрунтованого скорочення мережі лікувально-профілактичних закладів, насамперед у сільській місцевості, згідно з Указом Президента України від 6 грудня 2005 року N 1694/2005 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення".

Протягом дії Угоди

Управління охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.6. Сприяти забезпеченню фельдшерсько-акушерських пунктів телефонним зв'язком та необхідним обладнанням згідно з табельним оснащенням.

Протягом дії Угоди

Управління Одеської облдержадміністрації: морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку, охорони здоров'я, райдержадміністрації

3.1.7. Сприяти забезпеченню дотримання державних гарантій щодо надання громадянам безоплатної медичної допомоги.

Протягом дії Угоди

Управління охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.8. Здійснювати контроль за фінансуванням закладів охорони здоров'я в порядку і обсягах, визначених обласним та іншими місцевими бюджетами.

Протягом дії Угоди

Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, управління охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.9. Забезпечити фінансування програм профілактики та боротьби із захворюванням на туберкульоз, цукровий діабет, наркоманію та СНІД у межах коштів, передбачених державним та місцевими бюджетами, а також реалізацію проекту СМАРТ (профілактика ВІЛ/СНІДу у виробничому середовищі) на підприємствах області.

Сприяти відповідно до статті 5 Закону України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", розробленню на кожному підприємстві щорічних заходів щодо боротьби із захворюванням на СНІД у межах своєї компетенції.

Протягом дії Угоди

Управління Одеської облдержадміністрації: охорони здоров'я, у справах сім'ї та молоді, Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.10. Сприяти розширенню мережі центрів раннього втручання і соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями. Залучати до вирішення цих завдань громадські організації та об'єднання відповідної спрямованості.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, управління охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.11. Рішення про зміну форм власності, передачу або ліквідацію закладів (установ) охорони здоров'я та соціально-культурних закладів (культурних, спортивних, дитячих оздоровчих таборів, баз відпочинку, дитячих садків та інше), які перебувають на балансі підприємств і організацій усіх форм власності, приймати за участю відповідних профспілкових органів та трудових колективів.

Протягом дії Угоди

Управління Одеської облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, охорони здоров'я, культури і туризму, освіти і науки, у справах фізичної культури та спорту, райдержадміністрації

3.1.12. Забезпечити формування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів, розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів "Загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад".

Протягом дії Угоди

Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.13. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади разом з профспілками не допускати продажі та перепрофілювання дитячих, студентських оздоровчо-спортивних таборів, закладів культури. Зберегти умови для подальшої реалізації, працівниками та членами їхніх сімей права брати участь у культурному та спортивному житті області і держави.

Забезпечити належне функціонування будинків культури, закладів позашкільної освіти.

Протягом дії Угоди

Управління Одеської облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, охорони здоров'я, культури і туризму, освіти і науки, у справах фізичної культури та спорту, райдержадміністрації

3.1.14. Рекомендувати органам місцевого самоврядування надавати фінансову підтримку дитячим та студентським оздоровчим таборам.

Протягом дії Угоди

Управління Одеської облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, райдержадміністрації

3.1.15. Забезпечити бюджетне фінансування галузі освіти в порядку і обсягах, визначених відповідними бюджетами.

Протягом дії Угоди

Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.16. Рекомендувати міськрадам та райдержадміністраціям передбачити в місцевих бюджетах кошти на безкоштовне житло, паливо, освітлення згідно з чинним законодавством сім'ям медичних, культурно-освітніх і педагогічних працівників сільської місцевості.

Протягом дії Угоди

Управління Одеської облдержадміністрації: охорони здоров'я, культури і туризму, освіти і науки

3.1.17. Забезпечити фінансування та підтримку заходів Регіональної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2009 - 2013 роки (рішення обласної ради від 11 вересня 2009 року N 917-V).

Протягом дії Угоди

Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.18. Рекомендувати роботодавцям забезпечити стовідсоткове охоплення медоглядами працюючих в умовах підвищеної небезпеки і шкідливості та проведення лікувально-профілактичних заходів для попередження захворювань внаслідок дії несприятливих виробничих умов.

Протягом дії Угоди

Управління охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.19. Забезпечити зайнятість інвалідів шляхом створення нових робочих місць за нормами, передбаченими чинним законодавством.

Протягом дії Угоди

Одеське обласне відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.20. Сприяти розробці та реалізації Програми поводження з побутовими відходами в Одеській області.

Протягом дії Угоди

Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.21. Сприяти в забезпеченні енергетичної безпеки Одеської області.

Протягом дії Угоди

Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.22. Після затвердження Генерального плану розвитку м. Одеси Одеському міськвиконкому розглянути можливість проведення детальних досліджень і підготовки техніко-економічного обґрунтування будівництва легкого (глибиною залягання 13 - 18 метрів нижче міських комунікацій) метрополітену в обласному центрі - місті Одесі згідно з пунктом 25 постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2006 р. N 257.

Протягом дії Угоди

Управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації

3.1.23. Забезпечувати повне відшкодування підприємствам житлово-комунального господарства, транспорту нарахованих пільг та субсидій на оплату наданих послуг у межах перерахованих області обсягів субвенцій з Державного бюджету України.

Протягом дії Угоди

Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.24. Щороку передбачати в місцевих бюджетах кошти на організацію оздоровлення дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.

Протягом дії Угоди

Управління Одеської облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.25. Забезпечити спільно з керівниками установ і закладів освіти, охорони здоров'я обов'язкові щорічні медичні огляди школярів.

Протягом дії Угоди

Управління Одеської облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, райдержадміністрації

3.1.26. Систематично інформувати населення про техногенну, екологічну ситуацію та про заходи, які вживаються щодо оздоровлення навколишнього природного середовища в області.

Протягом дії Угоди

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.1.27. Розглянути можливість надання (відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні") додаткових фінансових заохочень медичним працівникам таких категорій:

- молодим спеціалістам з числа лікарів та середнього медичного персоналу протягом 5 років після закінчення інтернатури та медичних училищ;

- працівникам Білгород-Дністровського та Ізмаїльського будинків дитини;

- лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу відділень новонароджених та інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої клінічної лікарні та пологового відділення обласної клінічної лікарні.

Протягом дії Угоди

Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, управління охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації

2. У сфері соціального захисту населення

3.2.1. Залучати підприємства, установи та організації усіх форм власності, благодійні громадські фонди та організації, релігійні організації до участі у благодійних акціях з надання допомоги малозабезпеченим ветеранам війни та праці, іншим громадянам похилого віку, інвалідам та сім'ям з дітьми.

Проводити благодійні акції "Милосердя" щорічно до Міжнародного дня громадян похилого віку - 1 жовтня та Міжнародного дня інвалідів - 3 грудня.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.2.2. Рекомендувати підприємствам передбачати в колективних договорах заходи щодо соціальної підтримки малозабезпечених членів трудових колективів, пенсіонерів та ветеранів війни і праці, які раніше працювали на цих підприємствах.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.2.3. Забезпечити дотримання встановлених законодавством України строків під час видачі державних актів щодо права власності на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Протягом дії Угоди

Головне управління земельних ресурсів в Одеській області

3.2.4. Забезпечити дієвий контроль за використанням коштів, субвенцій з Державного бюджету України на надання пільг та субсидій населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, тверде паливо і скраплений газ.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.2.5. Забезпечити захист економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай).

Протягом дії Угоди

Головне управління агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.2.6. Систематично контролювати своєчасність та повноту виплати пенсій, соціальних допомог та компенсацій. Здійснювати заходи щодо погашення заборгованості з цих виплат.

Протягом дії Угоди

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області, Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.2.7. Через засоби масової інформації роз'яснювати населенню положення законодавчих та нормативних актів з питань пенсійного забезпечення, соціального захисту ветеранів війни та праці, громадян похилого віку, інвалідів та сімей з дітьми.

Протягом дії Угоди

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області, Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.2.8. Сприяти забезпеченню безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури, обладнавши адміністративні будинки, магазини, лікарні, аптеки, інші життєво важливі об'єкти спеціальними засобами та пристосуваннями. Сприяти збільшенню кількості пасажирського транспорту, обладнаного спеціальними пристроями для інвалідів.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, капітального будівництва, управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.2.9. Рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачити в місцевих бюджетах кошти на фінансування адресної допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми, одиноким громадянам похилого віку та іншим категоріям населення. Встановити контроль за використанням цих коштів.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.2.10. Рекомендувати під час укладання колективних договорів включати положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3. У сфері задоволення соціально-культурних та духовних потреб населення

3.3.1. Відповідно до Закону України "Про культуру" забезпечити в містах та районах області діяльність базової мережі закладів культури і мистецтва, закладів освіти, сфери культури.

Забезпечити бюджетне фінансування галузі культури в порядку і обсягах, визначених обласним та іншими місцевими бюджетами відповідно до чинного законодавства України.

Протягом дії Угоди

Управління Одеської облдержадміністрації: культури і туризму, Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.3.2. Рекомендувати підприємствам включати в колективні договори питання щодо розвитку фізичної культури та спорту і відпочинку працівників, членів їхніх сімей, у тому числі включення до штатних розписів спеціалістів з фізкультурно-оздоровчої роботи.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, управління у справах фізичної культури та спорту Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.3.3. Сприяти створенню умов для обладнання на підприємствах кімнат психологічного розвантаження, приміщень для фізкультурно-оздоровчої роботи.

Протягом дії Угоди

Управління у справах фізичної культури та спорту Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.3.4. Сприяти реалізації соціальної політики з питань збереження та розвитку мережі закладів соціально-культурного призначення всеукраїнських організацій інвалідів.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, управління культури і туризму Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.3.5. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об'єднаних у фізкультурно-спортивні товариства.

Протягом дії Угоди

Управління у справах фізичної культури та спорту Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.3.6. Рекомендувати вживати щороку заходів, спрямованих на проведення оздоровлення і відпочинку дітей із залученням додаткових джерел фінансування. Максимально охоплювати оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Протягом дії Угоди

Управління Одеської облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, охорони здоров'я, Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.3.7. Передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Протягом дії Угоди

Головне управління економіки Одеської облдержадміністрації, управління Одеської облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, охорони здоров'я, райдержадміністрації

3.3.8. Сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах, незалежно від форми власності.

Протягом дії Угоди

Управління Одеської облдержадміністрації: культури і туризму, освіти і науки, райдержадміністрації

РОЗДІЛ IV
Вдосконалення соціального партнерства, координація діяльності Сторін та забезпечення контролю за виконанням цієї Угоди

4.1. Соціальний діалог здійснювати у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей, засідань за "круглим столом", громадських слухань з питань здійснення державної соціальної, економічної політики та соціально-трудових відносин, які є предметом цієї угоди.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.2. Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, є обов'язковими для розгляду органами державної влади, організаціями, до яких вони надсилаються, з наступним інформуванням соціальних партнерів.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.3. Здійснювати соціальний діалог у процесі розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягати узгодження інтересів і позицій Сторін.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.4. Сприяти діяльності профспілок і організацій роботодавців, їх консолідації в об'єднаннях, з метою формування соціального партнерства на всіх рівнях колективно-договірних відносин.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.5. Забезпечувати участь уповноважених представників від профспілок і роботодавців, які є Сторонами Регіональної Угоди, на засіданнях колегій облдержадміністрації, райдержадміністрацій під час розгляду нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та надавати їм можливість представляти позицію сторін при їх обговоренні та прийнятті рішення.

Рекомендувати включати до складу колегій місцевих органів виконавчої влади, виконкомів органів місцевого самоврядування представників організацій роботодавців та профспілок відповідного рівня.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.6. Створювати умови для реалізації прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, визначених законодавством.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.7. Сприяти укладенню угод на галузевому, регіональному рівнях та колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, що перебувають у сфері дії Сторін, а також внесенню до них змін і доповнень, якщо вони включають нижчі, порівняно з Генеральною, галузевими і Регіональною Угодою, соціальні гарантії, компенсації, пільги.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.8. Здійснювати контроль за виконанням Регіональної Угоди в порядку, визначеному кожною Стороною.

Протягом дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації

4.9. Раз на півроку розглядати стан виконання Регіональної Угоди і надавати відповідну інформацію іншій Стороні протягом місяця, після закінчення півріччя.

Інформувати населення про хід виконання Угоди, діяльність організацій роботодавців, підприємців, профспілкових органів проводити через засоби масової інформації на безоплатній основі.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.10. Спірні питання, що виникають під час реалізації цієї Угоди, розв'язувати шляхом проведення попередніх консультацій і переговорів.

Приймати рішення про вступ до колективного трудового спору з питань виконання окремих положень цієї Угоди Стороною, за оцінкою якої зазначені положення вважаються невиконаними, та вживати заходів щодо його вирішення шляхом здійснення примирних процедур відповідно до законодавства.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.11. Сприяти в організації зустрічей представників роботодавців, профспілкових органів з керівництвом центральних органів виконавчої влади під час їх робочих поїздок до області.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.12. Забезпечити висвітлення на безоплатній основі в комунальних засобах масової інформації роботу Об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області з питань, які є предметом цієї Угоди, та здійснення соціального діалогу.

Протягом дії Угоди

Управління у справах преси та інформації Одеської облдержадміністрації

4.13. Надавати Федерації профспілок області, Об'єднанню організацій роботодавців Одеської області наявну інформацію з питань, які є предметом Угоди.

Протягом дії Угоди

Головні управління Одеської облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, розвитку інфраструктури та енергозабезпечення, капітального будівництва; управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали