МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.02.2011 р. N 17-р

Про затвердження заходів щодо реалізації в 2011 році Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009 - 2013 роки

Відповідно до статей 2, 22, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009 - 2013 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26 березня 2009 року N 9, з метою забезпечення належних умов для дозвілля, відпочинку, оздоровлення дітей, стимулювання та підтримки діяльності дитячих оздоровчих закладів:

1. Затвердити заходи щодо реалізації в 2011 році Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009 - 2013 роки (далі - заходи), що додаються.

2. Покласти координацію діяльності управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад щодо виконання заходів на управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

3. Створити обласну комісію з перевірки готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в оздоровчих закладах області у складі згідно з додатком та забезпечити її діяльність відповідно до чинного законодавства.

4. Доручити головам райдержадміністрацій, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації та запропонувати міським (міст обласного значення) головам:

4.1. Забезпечити належну підготовку і проведення літнього відпочинку та оздоровлення дітей в 2011 році, залучивши до цього професійні спілки, підприємства, установи та організації;

4.2. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства при підборі, направленні та перебуванні дітей області в дитячих оздоровчих закладах та закладах відпочинку за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

4.3. Забезпечити в установленому порядку оздоровлення дітей пільгових категорій;

4.4. Подавати інформацію щодо стану реалізації заходів управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації: про підготовку до оздоровчої кампанії - до 10 квітня, 10 травня; про хід оздоровчої кампанії - до 10 червня, 10 липня, 10 серпня та про підсумки проведення оздоровлення дітей - до 25 вересня 2011 року;

4.5. Забезпечити першочергове фінансування видатків на літнє оздоровлення дітей і підлітків, виходячи з сум, передбачених у місцевих бюджетах.

5. Запропонувати управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (Слєпаньову) забезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку дітей і підлітків, безкоштовне супроводження автомобільного транспорту з дітьми, а також суворий нагляд за технічним станом автотранспорту, яким будуть перевозити дітей до оздоровчих закладів і в зворотному напрямку.

6. Доручити управлінням облдержадміністрації: освіти і науки; у справах сім'ї та молоді; охорони здоров'я та запропонувати управлінню у справах захисту прав споживачів у Миколаївській області, державній санітарно-епідеміологічній службі Миколаївської області та обласній раді профспілок встановити на оздоровчий період "гарячу" телефонну лінію за номерами відповідно:

(0512) 37-37-53

(0512) 37-05-54

(0512) 37-86-52

(0512) 37-22-17

(0512) 36-91-12

(0512) 37-26-27

(0512) 41-75-38

(0512) 49-06-99.

7. Доручити управлінню освіти і науки облдержадміністрації (Мельніченку), головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Сивопляс), управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (Хотіній) та запропонувати обласній раді профспілок (Толмачову), керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку надати матеріали щодо результатів оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2011 року управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації (Жуку) до 25 вересня 2011 року.

8. Запропонувати головному управлінню статистики у Миколаївській області (Зацаринському) підготувати та надати облдержадміністрації узагальнену інформацію за підсумками оздоровчої кампанії 2011 року до 15 жовтня 2011 року.

9. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, що є розпорядниками коштів, призначених на оздоровлення та відпочинок дітей Миколаївської області, здійснювати витрати на фінансування заходів 2011 року в межах асигнувань, передбачених для них в обласному бюджеті.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
02.02.2011 N 17-р


Заходи щодо реалізації в 2011 році
Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009 - 2013 роки

1. Організаційне супроводження відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді

1.1. Здійснити своєчасну, в повному обсязі підготовку і проведення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2011 року, розробити і затвердити відповідні заходи, забезпечити проведення необхідних ремонтних та підготовчих робіт у дитячих оздоровчих закладах, створення належних умов для їх ефективного функціонування. Утворити районні комісії з перевірки готовності дитячих оздоровчих закладів до приймання дітей.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Квітень - травень 2011 року.


1.2. Розробити та затвердити план дислокації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області, що прийматимуть на оздоровлення та відпочинок дітей і використовуватимуться для різних форм і видів відпочинку, зайнятості організованих груп дітей та підлітків.

Управління облдержадміністрації:
у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів, обласна рада профспілок (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), головне управління статистики у Миколаївській області (за узгодженням).

До 25 травня 2011 року.


1.3. Не допускати випадків закриття, перепрофілювання та використання дитячих оздоровчих закладів не за призначенням, а також передачі в оренду приміщень (будівель) для провадження діяльності, не пов'язаної з оздоровленням та відпочинком дітей, під час їх перебування в них.

Управління облдержадміністрації:
у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), обласна рада профспілок (за узгодженням).

Постійно, протягом 2011 року.


1.4. Вжити заходів щодо створення електронного банку даних дітей, які потребують оздоровлення.

Управління у справах сім'ї та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

До 1 травня 2011 року.


1.5. Проводити регіональні селекторні наради та семінари з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підбиття підсумків її проведення.

Управління облдержадміністрації:
у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Травень - вересень 2011 року.


1.6. Забезпечити виконання заходів щодо безпечного перевезення дітей до місць відпочинку та у зворотному напрямку, а також перебування їх у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, посилити персональну відповідальність керівників і працівників закладів оздоровлення та відпочинку, туристичних організацій за дотримання санітарних, протипожежних правил, порядку проведення екскурсій, походів і купання дітей у водоймах.

Організовувати роз'яснювальну роботу серед дітей про суворе дотримання правил поводження на воді, з легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами.

Управління облдержадміністрації:
охорони здоров'я, у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням), головне управління МНС України в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

Травень - вересень 2011 року.


1.7. Рекомендувати відповідним підприємствам забезпечити всі оздоровчі заклади постійним телефонним зв'язком та безперебійним електро-, водо- та газопостачанням.

Відкрите акціонерне товариство енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго" (за узгодженням), Миколаївська філія відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (за узгодженням), відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Миколаївгаз" (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2011 року.


1.8. Вживати заходів щодо розвитку різноманітних форм і видів організації оздоровлення та відпочинку дітей (профільні та наметові табори, табори відпочинку з денним перебуванням на базі шкіл, інтернатних, дошкільних, позашкільних, культурно-освітніх і спортивних закладів, туристичні походи і поїздки, літні спортивні змагання, спартакіади, художні, музичні та інші творчі конкурси і фестивалі), постійного збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку.

Управління облдержадміністрації:
у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, культури, з питань фізичної культури і спорту, з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), громадські організації (за узгодженням).

Травень - вересень 2011 року.


1.9. Вживати заходів щодо створення умов для повноцінного літнього оздоровлення та відпочинку, зайнятості дітей з використанням бази стаціонарних закладів оздоровлення та відпочинку, бази позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2011 року.


1.10. Забезпечити проведення рейдів "Діти вулиці" для виявлення бездоглядних дітей та дітей з девіантною поведінкою з метою їх соціально-психологічної реабілітації.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2011 року.


1.11. Забезпечити функціонування існуючих дитячих ігрових і спортивних майданчиків у дитячих оздоровчих закладах і житлових мікрорайонах та вживати заходів до розширення їх мережі, благоустрою і використання для відпочинку та дозвілля дітей.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2011 року.


1.12. Забезпечити проведення рейдів-перевірок умов утримання та виховання дітей в оздоровчих закладах області.

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, охорони здоров'я, служба у справах дітей облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), обласна рада профспілок (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2011 року.


1.13. Передбачити в місцевих бюджетах кошти на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки.

Червень - серпень 2011 року.


1.14. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, вихованців дитячих будинків сімейного типу.

Управління облдержадміністрації:
у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, охорони здоров'я, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Червень - серпень 2011 року.


1.15. Забезпечити оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах, що фінансуються з обласного бюджету.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Червень - серпень 2011 року.


1.16. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які утримуються в притулках для дітей служб у справах дітей Миколаївської міської ради, Первомайської міської ради, Вознесенської міської ради та Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей "Соціальний готель", служби у справах дітей Южноукраїнської міської ради.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

Червень - серпень 2011 року.


1.17. З метою здійснення оцінки стану організації оздоровчо-виховного процесу, матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, присвоєння їм відповідної категорії провести в установленому порядку державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

Червень - серпень 2011 року.


2. Організація оздоровлення та відпочинку дітей соціально незахищених категорій

2.1. Продовжувати практику оздоровлення за рахунок коштів державного бюджету дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на базі Міжнародного дитячого центру "Артек" та Українського дитячого центру "Молода гвардія".

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 року.


2.2. Продовжувати практику створення літніх оздоровчо-реабілітаційних таборів для дітей і підлітків з неблагополучних сімей та дітей, які потребують додаткового виховного впливу і захисту, за участі молодіжних громадських організацій.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2011 року.


2.3. Перевести дошкільні заклади, дитячі будинки області на тримісячний оздоровчий період.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2011 року.


2.4. Забезпечити оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2011 року.


2.5. Здійснювати контроль за дотриманням встановленого порядку направлення дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 року.


2.6. Проводити роботу щодо зайнятості учнів, які залишилися без догляду, схильних до правопорушень, які стоять на обліку в органах внутрішніх справ, виховуються у неблагополучних сім'ях. Поєднувати їх відпочинок із суспільно-корисною працею та залученням до громадських робіт у порядку, встановленому чинним законодавством.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням),управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням).

Червень - серпень 2011 року.


2.7. Забезпечити інформування управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад про дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують оздоровлення та відпочинку у літній період.

Служби у справах дітей райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Травень 2011 року.


3. Медичне забезпечення відпочинку і оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді

3.1. Сприяти забезпеченню дитячих оздоровчих закладів медичними працівниками. Допускати до роботи медичних працівників, які будуть працювати в оздоровчих закладах області, тільки за наявності заліку з питань надання невідкладної допомоги.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління охорони здоров'я облдержадміністрації, керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До 25 травня 2011 року.


3.2. Забезпечити організацію своєчасного безкоштовного проведення медичного обстеження дітей, які направляються на відпочинок, медичний огляд виховательського та обслуговуючого персоналу дитячих оздоровчих закладів.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

З 25 травня до 1 вересня 2011 року.


3.3. Здійснювати контроль за дотриманням власниками закладів оздоровлення та відпочинку санітарно-гігієнічних вимог.

Державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), обласне управління у справах захисту прав споживачів (за узгодженням).

З 25 травня до 1 вересня 2011 року.


3.4. Організовувати харчування дітей в закладах оздоровлення та відпочинку згідно із затвердженими фізіологічними нормами. Сприяти збагаченню харчування дітей вітамінами, продуктами радіопротекторної дії та профілактики йодної недостатності.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2011 року.


3.5. Вжити заходів щодо укладання директорами дитячих оздоровчих закладів договорів з лікувально-профілактичними закладами області з метою залучення до роботи лікарів-педіатрів у дитячих оздоровчих закладах на оздоровчий період та створення умов роботи згідно з вимогами нормативних документів з питань оздоровлення. Забезпечити наявність необхідного переліку медикаментів та засобів медичного призначення для надання медичної допомоги дітям.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління охорони здоров'я облдержадміністрації, керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

З 25 травня до 1 вересня 2011 року.


3.6. Здійснити аналіз ефективності літнього оздоровлення в дитячих закладах відпочинку та оздоровлення різних типів за визначеними критеріями.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Після закінчення оздоровчої кампанії 2011 року.


4. Інформаційно-методичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді

4.1. Забезпечувати надання організаційно-методичної допомоги дитячим оздоровчим закладам з питань відпочинку та оздоровлення дітей.

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Травень - вересень 2011 року.


4.2. Сприяти забезпеченню своєчасного і якісного підбору педагогічних кадрів для роботи в дитячих оздоровчих закладах, залучати до роботи студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації під час проходження ними педагогічної практики.

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки.

З 1 червня до 1 вересня 2011 року.


4.3. Створювати умови для змістовного дозвілля, естетичного та патріотичного виховання, фізкультурно-спортивної роботи в дитячих оздоровчих закладах. Впроваджувати нові форми і методи виховання дітей з метою духовного відродження нації та утвердження національних традицій.

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, з питань фізичної культури і спорту, культури, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2011 року.


4.4. Сприяти висвітленню у пресі, на радіо та телебаченні матеріалів про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської і студентської молоді області.

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, у справах преси та інформації, облдержтелерадіокомпанія (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2011 року.


5. Організація протипожежного та техногенного захисту місць відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді

5.1. Провести аналіз стану виконання запропонованих протипожежних заходів порівняно з 2010 роком, розробити плани заходів щодо забезпечення пожежної безпеки зазначених об'єктів на 2011 рік. Забезпечити 100 % виконання приписів державного пожежного нагляду та планів-заходів усунення протипожежних недоліків на їх підставі.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), головне управління МНС України в Миколаївській області (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До 1 травня 2011 року.


5.2. У будівлях об'єктів оздоровлення та відпочинку шляхи евакуації привести у відповідність з вимогами норм і правил пожежної безпеки. У спорудах та будівлях відпочинку та оздоровлення провести монтаж, ремонт і налагодження системи автоматичного протипожежного захисту з виведенням сигналу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До початку оздоровчого сезону 2011 року.


5.3. Передбачити монтаж, ремонт та налагодження систем оповіщення та аварійного освітлення (від безперервного джерела живлення) на об'єктах відпочинку та оздоровлення на випадок пожежі. Забезпечити обслуговуючий персонал баз відпочинку електричними ліхтарями на випадок відключення електроенергії.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До початку оздоровчого сезону 2011 року.


5.4. Провести ремонт-ревізію зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання оздоровчих закладів. Пожежні крани укомплектувати пожежними рукавами та стволами зі з'єднувальними головками однакового типу.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).
До початку оздоровчого сезону 2011 року


5.5. Провести технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), доукомплектувати вогнегасниками територію та приміщення згідно з нормами.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До початку оздоровчого сезону 2011 року.


5.6. Зобов'язати обслуговуючий персонал оздоровчих закладів пройти курс щорічного навчання правил пожежної безпеки.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До початку оздоровчого сезону 2011 року.


5.7. Передбачити створення соціальної реклами на протипожежну тематику та щодо безпечної поведінки на воді у місцях масового відпочинку дітей, на територіях дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

Протягом оздоровчого сезону 2011 року.


5.8. Забезпечити вільний під'їзд до будівель та споруд, розташованих на територіях баз відпочинку, під'їзні шляхи до моря та обладнання майданчиків з твердим покриттям для забору води пожежною технікою.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

Протягом оздоровчого сезону 2011 року.


5.9. Провести обстеження дна акваторії пляжів, причалів (місць масового відпочинку населення) водолазами-професіоналами підрозділу, атестованого та зареєстрованого в МНС України (державним спеціалізованим воєнізованим аварійно-рятувальним загоном).

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До початку оздоровчого сезону 2011 року.


5.10. Забезпечити цілодобову роботу об'єктових рятувальних постів, оснастити їх комплектами рятувальника, провести навчання рятувальників у спеціалізованих організаціях.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До початку оздоровчого сезону 2011 року.


5.11. Відпрацювати схему спостереження за акваторією, порядок зв'язку з органами місцевого самоврядування, центральною районною лікарнею, районним відділом управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, районним відділом головного управління МНС України у Миколаївській області.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До початку оздоровчого сезону 2011 року.


 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
02.02.2011 N 17-р


Склад
обласної комісії з перевірки готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в оздоровчих закладах області

Голова комісії:

Іванцова Наталя Борисівна

заступник голови облдержадміністрації

Співголова комісії:

Жук
Микола Васильович

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Заступник голови комісії:

Смоквіна
Микола Миколайович

заступник начальника управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Члени комісії:

Артеменко
Людмила Анатоліївна

головний державний інспектор охорони праці управління Держгірпромнагляду по Миколаївській області (за узгодженням)

Гондера
Алла Олександрівна

головний державний санітарний лікар Очаківського району (за узгодженням)

Дубіна Марина Олександрівна

депутат Миколаївської обласної ради (за узгодженням)

Ілляшенко
Ганна Володимирівна

начальник відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації

Кравченко
Анатолій Миколайович

депутат Миколаївської обласної ради (за узгодженням)

Гайченко
Олена Олександрівна

головний спеціаліст сектора бухгалтерського обліку, звітності та оздоровлення управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Кушнір
Ірина Миколаївна

начальник відділу зайнятості, трудових відносин, альтернативної служби та охорони праці головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Лукінська
Тамара Іванівна

головний спеціаліст-довірений лікар організаційного відділу обласної ради профспілок (за узгодженням)

Мандрик
Людмила Петрівна

головний спеціаліст відділу контролю послуг, реклами та звернень громадян управління у справах захисту прав споживачів у Миколаївській області (за узгодженням)

Махота
Сергій Анатолійович

головний фахівець відділу нормативно-технічної роботи державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки головного управління МНС України в Миколаївській області (за узгодженням)

Медведєв
Денис Андрійович

виконувач обов'язків завідувача сектором захисту прав, свобод і законних інтересів дітей служби у справах дітей облдержадміністрації

Островський
Микола Олексійович

головний спеціаліст з питань безпеки життєдіяльності управління освіти і науки облдержадміністрації

Павловець
Володимир Геннадійович

головний державний санітарний лікар Березанського району (за узгодженням)

Пономаренко
Наталя Анатоліївна

провідний спеціаліст відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Сорокін
Володимир Михайлович

заступник директора Миколаївського обласного центру зайнятості (за узгодженням)

Сорокіна Людмила Дмитрівна

завідуюча відділенням гігієни дітей та підлітків державної обласної санітарно-епідеміологічної служби Миколаївської області (за узгодженням)

Терещук
Валентина Петрівна

головний спеціаліст відділу контролю безпеки продовольчого та непродовольчого ринку управління у справах захисту прав споживачів у Миколаївській області (за узгодженням)

Трофіменко
Олександр Ігорович

старший інженер сектора пожежно-профілактичної роботи на об'єктах та новобудовах головного управління МНС України в Миколаївській області (за узгодженням)


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали