ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.02.2012 р. N 61

Про затвердження Заходів щодо розвитку сфери побутового обслуговування населення області на 2012 - 2014 роки

Загальний стан економічного розвитку, підвищення платоспроможного попиту громадян, збільшення обсягів кредитування фізичних осіб - підприємців та населення сприяли закріпленню позитивних тенденцій у сфері побутового обслуговування.

Підприємствами профільної галузі за підсумками 2011 року реалізовано побутових послугна суму 46,7 млн гривень, що більше, ніж у попередньому році, у фактичних цінах на 7,8 %, з урахуванням росту цін - на 1,5 %.

Рівень реалізації побутових послуг збільшився в 11-ти районах. Найбільші темпи приросту досягнуті у Менському (+38,6 %), Бахмацькому (+36,1 %), Ніжинському (+35,4 %), Н.-Сіверському (+30,0 %), Чернігівському (+27,1 %) та Куликівському (+23,5 %) районах.

Дещо підвищився обсяг реалізованих побутових послуг у розрахунку на одного жителя області і становив 42,7 грн проти 39,2 грн у 2010 році. В розрізі адмінтериторій найкращі показники - у м. Чернігова (100,1 грн), а також у Козелецького (53,0 грн) та Бобровицького (47,1 грн) районів, де один мешканець отримав побутових послуг більше, ніж у середньому по області.

З метою забезпечення сільського населення соціально необхідними видами послуг в області здійснювалось виїзне обслуговування жителів віддалених та малочисельних населених пунктів. Станом на 01.01.2012 із 754 населених пунктів, на території яких відсутня стаціонарна мережа об'єктів сфери побуту, виїзним обслуговуванням було охоплено 670.

Упродовж 2011 року у сфері побутового обслуговування створено 282 робочі місця, в т. ч. 140 - у сільській місцевості; розпочали діяльність 186 фізичних осіб - підприємців.

Упродовж 2011 року державними професійно-технічними навчальними закладами області підготовлено 451 кваліфікованого працівника для сфери побутового обслуговування; 109 осіб з числа незайнятого населення здобули професії перукаря, швачки та манікюрниці. За участю державних центрів зайнятості здійснено навчання 469 безробітних за 24 професіями, що орієнтовані на самозайнятість, зокрема перукаря (перукаря-модельєра), швачки, слюсаря з ремонту автомобілів та ін.

Разом з тим, сучасний стан побутового обслуговування населення, особливо у сільській місцевості, не в повній мірі задовольняє потреби її мешканців у необхідних послугах.

Територіально побутові підприємства (юридичні особи) розташовані нерівномірно. Найбільше таких об'єктів функціонують у містах обласного значення: в Чернігові - 27 од. (36 % від загальної кількості), Ніжині - 9 од. (12 %).

Мережа діючих підприємств-юридичних осіб сфери побуту упродовж 2011 року скоротилась на 11 об'єктів. У 2011 році побутові послуги фактично надавали 76 підприємств, у т. ч. 38 - в сільській місцевості.

Аналогічна тенденція спостерігалась серед фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність у профільній сфері. Станом на 01.01.2012 забезпечували населення широким спектром побутових послуг понад 2,3 тис фізичних осіб - підприємців (проти 2,4 тис на 01.01.2011). Найбільша їх кількість зосереджена в містах Чернігові - 875 (питома вага - 37,0 %) та Прилуках - 179 (7,6 %). Найменше їх у Чернігівському і Талалаївському районах (відповідно, 13 та 15).

З метою підвищення якості побутового обслуговування населення, подальшого розвитку, оновлення виробничого потенціалу служби побуту та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 N 569-р "Про затвердження Концепції розвитку сфери побутового обслуговування населення":

1. Затвердити Заходи щодо розвитку сфери побутового обслуговування населення області на 2012 - 2014 роки, що додаються.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, райдержадміністраціям, виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, іншим відповідальним виконавцям Заходів, починаючи з 2012 року, надавати Головному управлінню економіки облдержадміністрації щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про стан виконання Заходів.

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації щороку до 20 лютого інформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання Заходів.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Білоус Н. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
29.02.2012 N 61

ЗАХОДИ
щодо розвитку сфери побутового обслуговування населення області на 2012 - 2014 роки

N
з/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Очікуваний результат

Розвиток інфраструктури побутового обслуговування населення області

1.

Задоволення потреб населення в різноманітних якісних послугах у повній мірі та забезпечення на цій основі позитивної динаміки кількісних показників розвитку сфери побуту (додаток 1)

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук спільно із суб'єктами господарювання профільної сфери

2012 - 2014 роки

Зростання споживчого попиту та створення належних умов для розвитку сфери побуту та її інфраструктури

2.

Розширення системи виїзного обслуговування населення віддалених та малочисельних населених пунктів, де відсутня стаціонарна мережа об'єктів сфери побуту

Райдержадміністрації спільно із суб'єктами господарювання

2012 - 2014 роки

Забезпечення населення соціально необхідними видами послуг

3.

Розширення спектру видів побутових послуг для одиноких непрацездатних громадян, особливо у малонаселених та віддалених населених пунктах

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

Забезпечення населення соціально необхідними видами послуг

4.

Сприяння розширенню існуючої мережі комунально-побутових підприємств на селі

Райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

Постійно

Розширення мережі об'єктів сфери побуту

5.

Проведення інвентаризації існуючої мережі лазень та хімчисток

Райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

I квартал 2012 - 2014 року

Аналіз забезпечення наявної матеріально-технічної бази існуючої мережі

6.

Опрацювання питання щодо фінансової підтримки суб'єктів господарювання, які надають санітарно-гігієнічні послуги сільському населенню, за рахунок коштів місцевих бюджетів

Райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

Постійно

Відновлення роботи лазень в сільській місцевості
(за можливості)

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів сфери побутового обслуговування населення

7.

Реалізація комплексу заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у відповідності з реальними потребами та темпами розвитку сфери побуту, в т. ч. випускників сільських шкіл

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості населення, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2012 - 2014 роки

Сприяння самозайнятості населення у сфері побуту та зменшення на цій основі рівня безробіття

8.

Сприяння участі фахівців сфери побуту області у чемпіонатах з перукарського мистецтва, майстер-класах, конкурсах кращих моделей, змаганнях на міському, обласному та державному рівнях

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, підприємства та підприємці сфери побуту

Постійно

Підвищення професійно-кваліфікаційного рівня кадрового потенціалу галузі

Активізація розвитку підприємницької діяльності у сфері побутового обслуговування населення

9.

Розвиток підприємницької ініціативи населення та створення нових робочих місць у сфері побуту (додаток 2) з урахуванням Нормативів забезпеченості населення побутовими послугами, затверджених наказом Мінекономіки України від 09.03.2010 N 252

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

2012 - 2014 роки

Підвищення рівня зайнятості населення, виконання державних соціальних стандартів і нормативів у сфері побутового обслуговування

10.

Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб'єктів підприємницької діяльності сфери побуту

Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області"

За потребою

Розширення спектру фінансово-кредитної підтримки для підприємців

11.

Надання фінансової підтримки у формі фінансового кредиту на реалізацію інвестиційних проектів суб'єктів господарювання у сфері надання побутових послуг населенню

12.

Надання інформаційної та методичної допомоги підприємцям сфери побуту щодо можливості та умов отримання фінансово-кредитної підтримки

Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області"

Постійно

Спрощення доступу суб'єктів господарювання у сфері надання побутових послуг до фінансово-кредитних ресурсів

13.

Активізація роз'яснювальної роботи серед населення та суб'єктів господарювання, які мають відповідну освіту та професію, щодо умов впровадження підприємницької діяльності у сфері побуту та реєстрації суб'єктів відповідно до вимог чинного законодавства України

Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з Державною податковою адміністрацією в області

Постійно

Розширення мережі об'єктів сфери побуту шляхом активізації підприємницької ініціативи

14.

Проведення "Днів юридичної допомоги" для суб'єктів малого підприємництва, у т. ч. для тих, які здійснюють діяльність у сфері побуту

Головне управління економіки облдержадміністрації, Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області"

Постійно

Розвиток системи інформаційного забезпечення підприємств сфери побуту на безоплатній основі

Організаційні заходи

15.

Розробка та затвердження заходів щодо розвитку сфери побутового обслуговування населення на 2012 - 2014 роки на рівні районів та міст обласного підпорядкування

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

I квартал 2012 року

Поліпшення стану побутового обслуговування населення

16.

Проведення нарад, семінарів, засідань "за круглим столом" з питань підвищення ефективності функціонування системи побутового обслуговування населення

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

За потребою

Підвищення ефективної діяльності служби побуту, налагодження партнерських відносин між владними структурами та представниками бізнесових кіл

17.

Вжиття заходів щодо виявлення та легалізації діяльності осіб, які надають послуги населенню без відповідної реєстрації та сплати податків

Державна податкова адміністрація в області спільно з райдержадміністраціями та міськвиконкомами

Постійно

Зменшення рівня тінізації сфери побутових послуг та збільшення надходжень до бюджетів

18.

Надання інформаційної, юридичної та методичної допомоги суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері побутового обслуговування населення

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2012 - 2014 роки

Підвищення ефективної діяльності служби побуту

19.

Посилення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання сфери побуту щодо дотримання ними вимог відповідних нормативно-правових актів

Чернігівський обласний центр стандартизації, метрології та сертифікації, Держспоживінспекція у Чернігівській області

Постійно

Забезпечення населення широким спектром високоякісних сервісних послуг

20.

Проведення інвентаризації наявної мережі об'єктів сфери побуту

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Щороку до 1 березня

Моніторинг розвитку інфраструктури сфери побуту

21.

Здійснення моніторингу показників розвитку сфери побутового обслуговування в цілому по області та в розрізі районів і міст

Головне управління економіки облдержадміністрації

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

Аналіз поточної ситуації щодо кількісних показників розвитку сфери побутових послуг

22.

Підготовка пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо удосконалення нормативно-правових актів у сфері послуг

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

За потребою

Підвищення ефективної діяльності служби побуту

 

Додаток 1
до Заходів

ЗАВДАННЯ
щодо зростання обсягів реалізованих побутових послуг підприємств - юридичних осіб на 2012 - 2014 роки

Назва району, міста

Темпи росту до попереднього року у порівняних цінах, %

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Область

101,0

101,5

101,7

Бахмацький

102,5

101,0

101,0

Бобровицький

100,1

100,2

100,4

Борзнянський

101,0

101,0

101,0

Варвинський

103,1

103,3

103,5

Городнянський

102,0

103,0

104,0

Ічнянський

102,3

103,5

104,5

Козелецький

100,0

100,1

100,2

Коропський

100,2

100,3

100,5

Корюківський

100,0

100,1

100,2

Куликівський

100,1

100,1

100,1

Менський

105,0

101,0

101,0

Ніжинський

100,0

100,0

100,0

Н.-Сіверський

100,0

102,3

102,7

Носівський

100,4

101,0

101,5

Прилуцький

101,7

102,0

102,5

Ріпкинський

100,0

100,0

100,0

Семенівський

103,5

102,0

102,0

Сосницький

100,0

100,5

101,0

Срібнянський

100,0

100,0

100,0

Талалаївський

100,8

101,5

102,0

Чернігівський

101,6

102,0

102,2

Щорський

101,0

102,0

102,5

м. Ніжин

100,0

100,1

100,2

м. Прилуки

102,1

102,0

101,9

м. Чернігів

101,0

101,5

101,7

 

Додаток 2
до Заходів

ЗАВДАННЯ
щодо створення нових робочих місць у сфері надання побутових послуг населенню на 2012 - 2014 роки
(юридичні особи та фізичні особи - підприємці)

Назва району, міста

Кількість робочих місць, од.

Всього

у тому числі за роками:

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Область

445

144

146

155

у тому числі:

 

 

 

 

Бахмацький

17

5

6

6

Бобровицький

5

2

1

2

Борзнянський

1

1

-

-

Варвинський

6

2

1

3

Городнянський

9

2

3

4

Ічнянський

6

2

2

2

Козелецький

28

7

9

12

Коропський

4

2

1

1

Корюківський

3

1

1

1

Куликівський

3

1

1

1

Менський

9

3

3

3

Ніжинський

6

2

2

2

Н.-Сіверський

9

3

3

3

Носівський

18

6

6

6

Прилуцький

11

3

4

4

Ріпкинський

12

4

4

4

Семенівський

12

4

4

4

Сосницький

5

1

2

2

Срібнянський

6

1

2

3

Талалаївський

3

1

1

1

Чернігівський

4

1

2

1

Щорський

8

2

3

3

м. Ніжин

30

10

10

10

м. Прилуки

78

30

25

23

м. Чернігів

152

48

50

54

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали