ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.03.2012 р. N 204/А-2012

Про затвердження заходів щодо виконання у 2012 році в Одеській області Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року", Указу Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" (Указ N 1163/2011), з метою забезпечення функціонування цілісної системи захисту прав дітей:

1. Затвердити заходи щодо виконання у 2012 році в Одеській області Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" (додаються).

2. Структурним підрозділам Одеської обласної державної адміністрації, причетним до виконання заходів, районним державним адміністраціям забезпечити реалізацію затверджених заходів та поінформувати службу у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації до 25 січня 2013 року.

3. Службі у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації узагальнити надані матеріали та поінформувати обласну державну адміністрацію до 15 лютого 2013 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації з гуманітарних питань.

 

Виконуючий обов'язки голови
обласної державної адміністрації

Н. А. Чегодар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
03.03.2012 N 204/А-2012

Заходи
щодо виконання у 2012 році в Одеській області Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

1. Активізувати роботу, спрямовану на пошук кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі з урахуванням потреб дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, які потребують влаштування в прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Протягом року

Районні державні адміністрації

2. Продовжувати роботу з активізації розвитку в районі сімейних форм виховання: усиновлення, опіки та піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу тощо.

Протягом року

Районні державні адміністрації

3. Забезпечити ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти" з метою обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей.

Протягом року

Районні державні адміністрації

4. Організувати проведення серед дітей притулків області конкурсів фотографій, малюнків, творів на спортивну тематику тощо.

Протягом року

Районні державні адміністрації

5. Проводити роз'яснювальну роботу з метою формування у населення культури усиновлення дітей старшого віку, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Протягом року

Районні державні адміністрації

6. Проводити профілактичні рейди "Діти вулиці", "Вокзал", "Літо", "Підліток і праця", Всеукраїнський рейд "Урок", благодійну акцію "Готуємо дітей до школи".

Протягом року

Служба у справах дітей облдержадміністрації, районні державні адміністрації

7. Забезпечити встановлення опіки над житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та здійснювати постійний контроль за станом його збереження.

Протягом року

Районні державні адміністрації

8. Вжити заходів щодо належного житлового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року

Районні державні адміністрації

9. Здійснювати моніторинг за відповідним забезпеченням та вихованням дітей у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Протягом року

Районні державні адміністрації

10. Сприяти створенню теле- та радіопрограм, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, запобігання сексуальній експлуатації дітей, торгівлі ними та виховання безпечної поведінки дітей під час користування мережею Інтернет.

Протягом року

Служба у справах дітей, управління освіти і науки облдержадміністрації

11. Проводити методичні семінари для працівників інтернатних закладів, кримінальної міліції у справах дітей, юристів, головних лікарів пологових будинків, сільських та селищних голів.

Протягом року

Служба у справах дітей облдержадміністрації

12. Забезпечити проведення акцій щодо покращення матеріального забезпечення, першочергової допомоги дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації

13. Оновлювати реєстр дітей, хворих на хронічні захворювання.

Протягом року

Районні державні адміністрації

14. Організувати направлення на санаторно-курортне лікування дітей, хворих на хронічні захворювання, дітей-інвалідів з цукровим діабетом, онко- та онкогематологічними захворюваннями.

Протягом року

Районні державні адміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

15. Залучати дітей до вивчення культурної спадщини, ознайомлення з художніми промислами і ремеслами, творами декоративно-ужиткового мистецтва рідного краю.

Протягом року

Районні державні адміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації

16. Вжити заходів щодо забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, клубів, інших закладів соціально - культурної сфери новітніми навчальними програмами, телекомунікаційними засобами для доступу до мережі в Інтернет, методичною літературою, технічним мистецьким обладнанням та необхідним інвентарем.

Протягом року

Районні державні адміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації

17. Організувати та провести конкурси, фестивалі для дітей з метою виявлення в них творчих здібностей, підвищення рівня естетичного та патріотичного виховання.

Протягом року

Районні державні адміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації

18. Проводити тренінги, семінари, конференції для представників державних та недержавних організацій, у тому числі працівників сфери туризму, з метою попередження торгівлі дітьми, їх сексуальної експлуатації та жорстокого поводження з дітьми.

Протягом року

Районні державні адміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації

19. Забезпечити:

- надання соціальних послуг та підтримки сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, з метою попередження та вилучення дитини з сім'ї, створення сприятливої атмосфери для життя й розвитку дитини в родині та забезпечення її прав та інтересів.

Протягом року

Районні державні адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

- проведення інформаційно-рекламної кампанії з метою заохочення населення до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Протягом року

Районні державні адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

20. Організувати проведення навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, усиновлювачів.

Протягом року

Районні державні адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

21. Проводити підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів.

Протягом року

Районні державні адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

22. Здійснювати соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників.

Протягом року

Районні державні адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

23. Забезпечити проведення профілактично-просвітницької роботи щодо відповідального батьківства, попередження відмов від новонародженої дитини, профілактики раннього соціального сирітства через діяльність мережі консультативних пунктів у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини.

Протягом року

Районні державні адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

24. Проводити тренінги та освітні семінари для керівників служб соціально-профілактичної роботи, мобільно-консультаційних пунктів соціальної роботи, консультаційних пунктів у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини, закладів соціального обслуговування з метою підвищення професійного рівня.

Протягом року

Районні державні адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

25. Активізувати здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання правопорушень, профілактику наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, хвороб, що передаються статевим шляхом та ВІЛ/СНІДу у дитячому та молодіжному середовищі.

Протягом року

Районні державні адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

26. Надавати соціальні послуги особам, які звільнилися з місць позбавлення волі, та особам, засудженим до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Протягом року

Районні державні адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

27. Провести обласний фотоконкурс серед дітей та молоді "Сім'я очима дитини" з метою сприяння самореалізації дітей та молоді.

IV квартал 2012 року

Районні державні адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

28. Забезпечити проведення обласного конкурсу творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Джерело надії" з метою сприяння творчому саморозвитку та інтеграції дітей і молоді з функціональними обмеженнями у суспільство.

IV квартал 2012 року

Районні державні адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

29. Організувати та провести щорічне оздоровлення дітей соціально незахищених категорій.

Протягом року

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, районні державні адміністрації

30. Сприяти проведенню:

- тренінгів із залученням відомих педагогів - психологів, експертів з питань сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- "круглого столу" "Прийомні сім'ї - рідні діти" із залученням засобів масової інформації;

- тематичної творчої майстерні для сімей "Родина, як благо, як оберіг";

- майстер-класи з народно-прикладного мистецтва;

- культурно-пізнавальної та розважальної програми для дітей та дорослих.

Протягом року

Районні державні адміністрації

31. Вживати заходів щодо:

- запобігання порушень зору у дітей в дошкільних та загальноосвітніх закладах;

- розвитку дитячого туризму з метою пропагування історичних місць України;

- недопущення використання найгірших форм дитячої праці;

- створення мережі районних психолого-педагогічних консультацій.

Протягом року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації

32. Запровадити в загальноосвітніх навчальних закладах проведення у Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом "Уроку заради життя".

1 грудня 2012 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації

33. Сприяти щорічному оздоровленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції вад розумового та (або) фізичного розвитку, дітей-інвалідів, з числа учнів та вихованців навчальних закладів області інтернатного типу.

Протягом року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації

34. Забезпечити безоплатне перевезення дітей-інвалідів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів до навчальних закладів.

Протягом року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації

35. Забезпечити проведення:

- конкурсів навчально-виховних методик і технологій у системі навчальних закладів і пропагувати досвід найкращих педагогічних колективів;

- конкурсів та фестивалів з метою виявлення в дітей здібностей до образотворчого мистецтва, літератури, журналістики;

- у загальноосвітніх навчальних закладах у Міжнародний день інвалідів "Уроку добра і рівних можливостей", "Повір у себе";

- у загальноосвітніх навчальних закладах профілактичної роботи з метою попередження торгівлі дітьми, їх сексуальної експлуатації та жорстокого поводження з дітьми.

Протягом року

Районні державні адміністрації

36. Розширити мережу інклюзивних та інтегрованих класів (груп) у загальноосвітніх навчальних закладах, у тому числі й спеціальних груп раннього віку.

Протягом року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації

37. Сприяти залученню волонтерів з числа учнівської та студентської молоді для роботи в закладах для дітей-інвалідів.

Протягом року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації

38. Впроваджувати систему професійного інформування вихованців шкіл-інтернатів шляхом налагодження співпраці з професійно-технічними навчальними закладами, центрами зайнятості, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснювати допрофесійну підготовку вихованців шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Протягом року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації

39. Забезпечити соціально-медико-психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах і класах.

Протягом року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації

40. Здійснювати соціально-педагогічний патронаж сімей, в яких виховуються діти з особливостями психофізичного розвитку.

Протягом року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації

41. Забезпечити умови для залучення дітей з особливими освітніми потребами до участі в гуртках, секціях, студіях та інших творчих об'єднаннях, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Протягом року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації

42. Сприяти відкриттю діагностичних класів (груп) при спеціальних школах і школах-інтернатах з метою визначення варіанту навчання для дітей, які не відвідували дошкільні навчальні заклади, мають комплексні порушення розвитку і потребують тривалої діагностики в динаміці педагогічного процесу.

Протягом року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації

43. Сприяти залученню до оплачуваних громадських робіт учнівської молоді з числа дітей, що потрапили у складні життєві обставини, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.

Протягом року

Районні державні адміністрації

44. Сприяти організації змістовного дозвілля дітей, утворенню на базі закладів культури, позашкільних закладів, дитячих юнацьких спортивних шкіл, клубів, гуртків за місцем проживання та за інтересами, дитячих творчих колективів.

Протягом 2012 року

Служба у справах дітей, управління культури і туризму, освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали