ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 квітня 2011 року N 18

Про затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відповідно до вимог статей 1, 22, 25 та керуючись статтею 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Затвердити Заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (додаються).

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

Голова правління 

Б. Райков 

 

Додаток
до пункту 1 постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
19.04.2011 N 18 

ЗАХОДИ
з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки

I. Розробка та вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці

N
п/п 

Заходи 

Ініціатор заходу, загальний термін виконання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Очікуваний результат 

1.1. 

Розроблення та перегляд нормативно-правових і нормативних актів з охорони праці 

Державні органи управління охороною праці 

2011 рік - 5544,8
2012 рік - 2979,8
(загалом - 8524,6) 

Вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці 

1.1.1. 

Розроблення та перегляд нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП) згідно з планами, затвердженими уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони праці 

Державні органи управління охороною праці
2011 - 2012 рр. 

2011 рік - 4858,6
2012 рік - 2821,0
(загалом - 7679,6) 

Вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці. Приведення нормативної бази у відповідність з сучасними умовами праці та технологіями, рекомендаціями МОП та міжнародними зобов'язаннями. 

1.1.2. 

Розроблення та перегляд нормативних актів з охорони праці (НАОП) згідно з пропозиціями центральних органів виконавчої влади 

Державні органи управління охороною праці
2011 - 2012 рр. 

2011 рік - 686,2
2012 рік - 158,8
(загалом - 845,0) 

1.2. 

Розроблення технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні 

Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці
2011 - 2012 рр. 

2011 рік - 400,0
2012 рік - 700,0
(загалом - 1100,0) 

Розроблення, узгодження та затвердження в установленому порядку "Технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні", які враховували би сучасні тенденції ведення вибухових робіт 

1.3. 

Розробка довідника для методичної роботи страхових експертів з охорони праці 

Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці
2011 рік. 

2011 рік - 450,0 

Розробка довідника для методичної та нормативно-правової допомоги страховим експертам з охорони праці для підвищення рівня профілактичної діяльності 

1.4. 

Вивчення діючих норм безоплатної видачі працюючим засобів індивідуального захисту для визначення пріоритетності перегляду та розроблення цих норм 

Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці
2011 р. 

2011 рік - 470,0 

Вдосконалення нормотворчого процесу щодо індивідуального захисту працюючих. Рекомендації щодо пріоритетності перегляду та розроблення норм безоплатної видачі працюючим засобів індивідуального захисту. 

1.5. 

Визначення та розробка гігієнічних нормативів поводження з токсичними хімічними речовинами під час їх виробництва, зберігання та використання 

МОЗ
Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців хімічної промисловості України
2011 - 2012 рр. 

2011 рік - 500,0
2012 рік - 2500,0
(загалом - 3000,0) 

Затвердження нових гігієнічних нормативів на токсичні хімічні речовини, що призведе до зменшення ризику впливу не визначених шкідливих властивостей токсичних хімічних речовин (сумішей) на працівників під час виробництва, зберігання та використання цих речовин. 

1.6. 

Опрацювання проектів нормативно-правових актів щодо впровадження механізму економічної зацікавленості роботодавців у створенні безпечних та нешкідливих умов праці. 

Інститут розвитку соціального страхування та кредитування 

2011 рік - 96,0 

Проекти нормативно-правових актів щодо впровадження механізму економічної зацікавленості роботодавців у створенні безпечних та нешкідливих умов праці 

Загалом по розділу: 13640,6 (у т. ч. 2011 р. - 7460,8; 2012 р. - 6179,8)

II. Пропаганда нешкідливих та безпечних умов праці

N
п/п 

Заходи 

Ініціатор заходу, загальний термін виконання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Очікуваний результат 

2.1. 

Комплекс заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці (робочі органи Фонду) 

Управління виконавчої дирекції Фонду у АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі
2011 рік 

2011 рік - 5422,9 

Виконання статутних завдань робочими органами Фонду щодо проведення профілактичних заходів, у тому числі заходів, передбачених регіональними програмами поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.  

2.2. 

Інформаційна підтримка заходів запобігання виробничому травматизму та професійній захворюваності 

Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці
2011 рік 

2011 рік - 200,0 

Інформаційне забезпечення фахівців і керівництва Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України сучасними матеріалами вітчизняного та закордонного досвіду щодо вирішення проблемних питань з профілактики нещасних випадків  

2.3. 

Поширення через ЗМІ інформації щодо стану умов та безпеки праці та результатів впровадження на підприємствах хімічної промисловості України програми "Відповідальна турбота" 

Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців хімічної промисловості України
2011 - 2012 рр. 

2011 рік - 50,0
2012 рік - 50,0
(загалом - 100,0) 

Впровадження сучасних стандартів з охорони праці на підприємствах хімічної промисловості України 

Загалом по розділу: 5722,9 (у т. ч. 2011 р. - 5672,9; 2012 р. - 50,0)

III. Аналіз стану умов та безпеки праці. Розробка та обґрунтування пропозицій, організаційно-технічних рішень щодо обмеження впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів

N
п/п 

Заходи 

Ініціатор заходу, загальний термін виконання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Очікуваний результат 

3.1. 

Розроблення системи профілактики виробничого травматизму на основі ризикоорієнтованого підходу 

Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці
2011 - 2012 рр. 

2011 - 400,0
2012 - 800,0
(загалом - 1200,0) 

Розроблення системи профілактики виробничого травматизму на основі ризикоорієнтованого підходу шляхом здійснення комплексу наукових, нормативних та організаційних заходів щодо розробки системи управління виробничими ризиками на підприємствах 

3.2. 

Розроблення рекомендацій щодо профілактики нещасних випадків на виробництві, спричинених організаційними факторами. 

Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці
2011 рік 

2011 рік - 250,0 

Організаційно-технічні рекомендації з профілактики травматизму на виробництві 

3.3. 

Створення інтегрованого банку даних про стан шахтної атмосфери на підприємствах вугільної промисловості для профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності (на основі даних системи УТАС). 

Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці
2011 - 2012 рр. 

2011 рік - 3000,0
2012 рік - 1500,0
(загалом - 4500,0) 

Розвиток УТАС та забезпечення комплексного використання інформаційних даних про стан шахтної атмосфери при здійсненні профілактичної діяльності в сфері охорони праці та промислової безпеки 

3.4. 

Розробка принципів та підходів здійснення заходів щодо забезпечення професійної і трудової реабілітації постраждалих на виробництві від виробничого травматизму та професійної захворюваності 

Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
2011 рік  

2011 рік - 1850,0 

Розробка принципів, підходів та методології із забезпечення професійної і трудової реабілітації постраждалих на виробництві, опрацювання економічних механізмів управління професійною і трудовою реабілітацією постраждалих на виробництві, розроблення переліків обладнання, устаткування та засобів забезпечення професійної і трудової реабілітації постраждалих на виробництві від виробничого травматизму та професійної захворюваності 

3.5. 

Аналіз стану виробничого травматизму та професійної захворюваності в Україні у 2000 - 2010 років. Розробка рекомендованого переліку профілактичних заходів, що можуть включатися до загальнодержавних, регіональних, галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища у фінансуванні яких Фонд бере участь 

Інститут розвитку соціального страхування та кредитування
2011 рік 

2011 рік - 93,0 

Рекомендації щодо профілактичних заходів, що можуть включатися до загальнодержавних, регіональних та галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та фінансуватися за рахунок коштів Фонду, а також порядку та обсягу їх фінансування у 2012 році 

3.6.

Розроблення методики для проведення паспортизації санітарно - технічного стану умов праці дільниці, цеху, підприємства машинобудування 

Міністерство промислової політики України 2011 рік 

2011 рік - 200,0 

Використання методики для проведення паспортизації санітарно-технічного стану умов праці працюючих забезпечить комплексне обстеження виробничих приміщень, обладнання, засобів захисту працюючих і на основі достовірних даних дасть змогу створити систему впровадження оптимальних рішень щодо покращення умов праці та зниження професійної захворюваності працюючих 

3.7. 

Розроблення методичних рекомендацій щодо управління ризиками виникнення нещасних випадків та аварій на підприємствах, в цехах, ділянках підвищеної небезпеки машинобудівного комплексу України 

Міністерство промислової політики України 2011 рік 

2011 рік - 260,0 

Виявлення робочих місць з високим рівнем шкідливих і небезпечних факторів умов праці у машинобудуванні, приведення їх до стану відповідності сучасним нормативним актам з охорони праці, що сприятиме зниженню виробничого травматизму і професійних захворювань на виробництві 

3.8. 

Проведення досліджень, розробка та виготовлення технічної документації на моделі вентиляторів радіальних вибухозахищених високого тиску продуктивністю від 330 до 15000 куб. м/.год. для хімічно небезпечних та інших виробництв підприємств машинобудівного комплексу України 

Міністерство промислової політики України
2011 - 2012 рр. 

2011 рік - 280,0
2012 рік - 280,0
(всього - 560,0) 

Реалізація рекомендацій НДР дозволить створити для потенційно небезпечних вибухозахищених виробництв машинобудування України вітчизняне, конкурентоспроможне на світовому рівні, вибухозахищене вентиляційне обладнання високого тиску, яке забезпечить високий рівень техніки безпеки і охорони праці на виробництві 

3.9. 

Проведення досліджень, розробка та виготовлення технічної документації на модель агрегату очищення повітря від токсичних газів та речовин у зварювальному та гальванічних виробництвах 

Міністерство промислової політики України
2011 - 2012 рр. 

2011 рік - 210,0
2012 рік - 210,0
(всього - 420,0) 

Реалізація рекомендацій шляхом створення вітчизняного вентиляційного агрегату із матеріалів українського виробництва, якість очищення повітря якого дозволить його рециркуляцію, що практично виключає забруднення навколишнього середовища від вентиляційних викидів гальванічних та зварювальних виробництв 

3.10. 

Проведення аналізу виробничого середовища на підприємствах гірничо-металургійної галузі при переробці шлаку на шлакових відвалах. Розроблення засобу пилопригнічення на відвалах 

Інститут хімії високомолекулярних сполук
2011 рік 

2011 рік - 700,0 

Дослідження дозволять впровадити нові засоби та технології пилопригнічення, що дозволить досягти нормативної якості оточуючого середовища 

3.11. 

Проведення аналізу виробничого середовища при видобутку вугілля на підприємствах вугільної галузі. Розроблення засобу пилопригнічення при видобутку вугілля 

Інститут хімії високомолекулярних сполук
2011 - 2012 рр. 

2011 рік - 350,0
2012 рік - 350,0
(всього - 700,0) 

Дослідження дозволять впровадити нові засоби та технології пилопригнічення, що дозволить знизити вплив вугільного пилу 

Загалом по розділу: 10733,0 (у т. ч. 2011 р. - 7593,0; 2012 р. - 3140,0)

IV. Навчання та підвищення рівня знань фахівців органів, які вирішують питання охорони праці

N
п/п 

Заходи 

Ініціатор заходу, загальний термін виконання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Очікуваний результат 

4.1. 

Проведення навчання спеціалістів з питань охорони праці суб'єктів господарювання, забезпечення слухачів відповідними нормативно-довідковими матеріалами 

Виконавча дирекція Фонду та управління виконавчої дирекції Фонду у АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі
2011 рік 

2011 рік - 4113,9 

Виконання статутних завдань робочими органами Фонду щодо проведення профілактичних заходів. Набуття спеціалістами з питань охорони праці нових знань, ознайомлення з ефективними формами і методами створення безпечних і нешкідливих умов праці.
Кількість слухачів - 16,5 тисяч осіб. 

4.2. 

Створення уніфікованої автоматизованої системи контролю знань фахівців органів виконавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій з питань охорони праці та соціального страхування. 

Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці
2011 - 2012 рр. 

2011 р. - 1240,0
2012 р. - 1500,0
(загалом - 2740,0) 

Розробка уніфікованої автоматизованої системи контролю знань (АСКЗ), що буде використовуватись для перевірки та контролю спеціальних знань фахівців органів виконавчої влади суб'єктів підприємницької діяльності з питань охорони праці та соціального страхування працюючих 

Загалом по розділу: 6853,9 (у т. ч. 2011 р. - 5353,9; 2012 р. - 1500,0)

V. Робота з опрацювання договорів попереднього періоду та заходи щодо поліпшення стану виконання програм з профілактичної роботи

N
п/п 

Заходи 

Ініціатор заходу, загальний термін виконання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Очікуваний результат 

5.1. 

Виконання робіт за договорами попередніх періодів 

Державні органи управління охороною праці.
2011 рік 

2011 рік - 1686,6 

Продовження робіт за договорами попередніх періодів (2002 - 2010 рр.) щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

5.2. 

Оцінка поточних заявок на виконання робіт профілактичного спрямування і розроблення рекомендацій до формування заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань  

Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці
2011 рік 

2011 рік - 200,0 

Рекомендації до формування проекту заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

5.3. 

Проведення експертизи проектної та звітної документації на виконання заходів профілактичного спрямування 

Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці
2011 - 2012 рр. 

2011 р. - 960,00
2012 р. - 1500,0
(загалом - 2460,0) 

Підтримка сучасного наукового рівня робіт профілактичного спрямування, визначення їх актуальності та повноти обґрунтування заходів 

5.4. 

Виконання Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010 - 2011 роки, що затверджені Постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України N 15 від 13.04.2010 р. зі змінами внесеними Постановою Правління Фонду N 44 від 30.11.2010 р. та N 62 від 22.12.2010 р. 

Постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України N 15 від 13.04.2010 р. зі змінами внесеними Постановою Правління Фонду N 44 від 30.11.2010 р. та N 62 від 22.12.2010 р. 

2011 р. - 21199,9 

Реалізація заходів направлених на зниження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що затверджені Постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України N 15 від 13.04.2010 р. зі змінами внесеними Постановою Правління Фонду N 44 від 30.11.2010 р. та N 62 від 22.12.2010 р. 

Загалом по розділу: 25546,5 (у т. ч. 2011 р. - 24046,5; 2012 р. - 1500,0)

VI. Загальні обсяги фінансування заходів

6.1. 

Всього по розділам I - VI:
2011 рік - 50127,1 тис. грн.;
2012 рік - 12369,8 тис. грн.
 

6.2. 

Резерв коштів: 127939,2 тис. грн. 

 

Додаток
до підпункту 1.1.1 пункту 1.1 розділу I Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки 

Розроблення та перегляд нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП) згідно з планами, затвердженими уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони праці

N
з/п 

Назва нормативно-правового акта 

Термін розроблення 

Вартість робіт, тис. грн. 

Всього 

2011 р. 

  

Металургія 

  

  

  

1. 

Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів 

2011 - 2012 

160,0 

64,0 

2. 

Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі 

2011 - 2012 

130,0 

52,0 

3. 

Правила охорони праці під час виробництва алюмінію 

2011 - 2012 

130,0 

52,0 

  

Енергетика 

  

  

  

4. 

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу 

2011 - 2012 

95,0 

76,0 

  

Хімічна промисловість 

  

  

  

6. 

Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції) 

2011 - 2012  

230,0 

92,0 

7. 

Правила охорони праці на об'єктах з виробництва товарів побутової хімії 

2011 - 2012 

230,0 

50,0 

8. 

Правила охорони праці на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції 

2011 - 2012 

230,0 

50,0 

9. 

Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів 

2011 - 2012 

230,0 

92,0 

10. 

Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів 

2011 - 2012 

230,0 

50,0 

11. 

Правила промислової безпеки виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив 

2011 - 2012 

230,0 

92,0 

12. 

Правила промислової безпеки виробництва парфумерно-косметичної продукції 

2011 - 2012 

230,0 

50,0 

13. 

Правила охорони праці під час виробництва органічних хімічних реактивів 

2011 - 2012 

130,0 

100,0 

14. 

Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами 

2011 

260,0 

260,0 

15. 

Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості 

2011 - 2012 

130,0 

100,0 

16. 

Правила охорони праці під час виробництва скловолокна і склопластиків 

2011 

150,0 

150,0 

17. 

Правила охорони праці під час виробництва хімічних волокон 

2011 

190,0 

190,0 

18 

Правила безпеки при пересуванні та доробленні деталей з пластичних мас 

2011 - 2012 

360,0 

240,0 

19 

Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору 

2011 - 2012 

390,0 

200,0 

20 

Правила охорони праці на об'єктах при ротаційному формуванні пластмас 

2011 - 2012 

360,0 

240,0 

  

Легка промисловість 

  

  

  

21. 

Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва 

2011 - 2012 

210,0 

84,0 

22. 

Правила охорони праці для працівників швейного виробництва 

2011 - 2012 

210,0 

84,0 

23. 

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів 

2011 

150,0 

150,0 

24. 

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин 

2011 

150,0 

150,0 

  

Природоохоронна галузь 

  

  

  

25 

Правила техніки безпеки при виконанні інженерно-геологічних морських робіт 

2011 

223,2 

223,2 

26 

Правила техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах 

2011 

271,4 

271,4 

  

Гірничорудна та нерудна промисловість 

  

  

  

27 

Правила охорони праці під час проектування та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт (П) 

2011 

220,0 

220,0 

28 

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам добровільних гірничорятувальних команд 

2011 - 2012 

80,0 

64,0 

  

Машинобудування 

  

  

  

29 

Правила охорони праці під час фарбувальних робіт 

2011 - 2012 

180,0 

120,0 

30 

Правила охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів 

2011 - 2012 

180,0 

72,01 

31 

Правила охорони праці під час паяльних робіт 

2011 - 2012 

125,0 

100,0 

32 

Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів 

2011 - 2012 

150,0 

60,0 

33 

Правила охорони праці під час холодного оброблення металів 

2011 - 2012 

170,0 

120,0 

34 

Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів 

2011 - 2012 

210,0 

150,0 

35. 

Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів 

2011 - 2012 

210,0 

150,0 

36. 

Правила охорони праці у виробництві лужних акумуляторів 

2011 

120,0 

120,0 

37 

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань 

2011 - 2012 

95,0 

76,0 

  

Деревообробна та паперова промисловість 

  

  

  

38 

Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит 

2011 - 2012 

150,0 

60,0 

39 

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва 

2011 - 2012 

160,0 

128,0 

  

Виробництво неметалевих мінеральних виробів 

  

  

  

40 

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту 

2011 - 2012 

160,0 

128,0 

  

Інші галузі 

  

  

  

41 

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства 

2011 - 2012 

160,0 

128,0 

  

Загалом 

  

7679,6 

4858,6 

 

Додаток
до підпункту 1.1.2 пункту 1.1 розділу I Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки 

Розроблення та перегляд нормативних актів з охорони праці (НАОП) згідно з пропозиціями центральних органів виконавчої влади

Назва НАОП 

2011 

2012 

Примірна інструкція з охорони праці апаратника (оператора) виробництва хімічного волокна капрон 

120,0 

  

Примірна інструкція з охорони праці апаратника (оператора) виробництва порошкоподібних мийних засобів за технологією сухого змішування 

80,0 

  

Примірна інструкція з охорони праці апаратника (оператора) виробництва товарів побутової хімії в аерозольній упаковці 

80,0 

  

Примірна інструкція з охорони праці апаратника (оператора) виробництва клею 

75,0 

  

Примірна інструкція з охорони праці апаратника (оператора) виробництва поліетиленових плівок 

  

70,0 

Примірна інструкція з охорони праці апаратника (оператора) виробництва порошкоподібних чистильних засобів 

  

60,0 

Примірні інструкції з охорони праці працівників, зайнятих у виробництві матеріалів та виробів на основі хризотилового азбесту 

216,0 

  

Примірна інструкція з обробки та чищення забрудненого азбестовим пилом робочого одягу та спеціального захисного одягу 

115,2 

28,8 

  

Загалом 

686,2 

158,8 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали