ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2011 року N 75

Про затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відповідно до вимог статей 1, 22, 25 та керуючись статтею 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Затвердити Заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що додаються.

2. Виконання заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 рік, обсяг фінансування яких складає 13002,89 тис. грн., перенести на 2012 рік та внести відповідні зміни до бюджету Фонду на 2011 рік за статтею видатків "Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань".

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Фонду від 13 квітня 2010 року N 15 "Про затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010 - 2011 роки (першочергові) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України", від 30 листопада 2010 року N 44 "Про внесення змін до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010 - 2011 роки (першочергові) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 13 квітня 2010 року N 15", від 22 грудня 2010 року N 62 "Про внесення змін до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010 - 2011 роки (першочергові) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 13 квітня 2010 року N 15" (Постанова N 62), від 19 квітня 2011 року N 18 "Про затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" (Постанова N 18), від 20 липня 2011 року N 39 "Про внесення змін до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" (Постанова N 39), від 3 листопада 2011 року N 52 "Про внесення змін до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 19 квітня 2011 року N 18 (у редакції постанови від 20 липня 2011 року N 39)" (Постанова N 52).

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

Голова правління

Б. Райков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
20.12.2011 N 75

ЗАХОДИ
з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік

I. Розробка та вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці

N
з/п

Найменування заходів

Обсяг фінансування
на 2012 рік
(тис. грн.)

Очікуваний результат

1.1

Розроблення та перегляд нормативних актів з охорони праці згідно з пропозиціями центральних органів виконавчої влади (переліки нормативних актів наведено у додатках 1 і 2)

9738,7

Вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці

Загалом по розділу: 9738,7 тис. грн.

II. Пропаганда нешкідливих і безпечних умов праці

N
п. п.

Найменування заходів

Обсяг фінансування
на 2012 рік
(тис. грн.)

Очікуваний результат

2.1

Поширення через ЗМІ інформації щодо стану умов та безпеки праці та результатів впровадження на підприємствах хімічної промисловості України програми "Відповідальна турбота"

50,0

Пропаганда впровадження сучасних стандартів з охорони праці на підприємствах хімічної промисловості України

2.2

Поширення через ЗМІ інформації щодо стану умов та безпеки праці на підприємствах легкої промисловості та результатів щодо розробки та перегляду нормативно-правових документів з питань охорони праці

50,0

Пропаганда впровадження сучасних стандартів з охорони праці на підприємствах легкої промисловості України

2.3

Комплекс заходів з пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці (виготовлення та розміщення відеоматеріалів у форматі "Гість студії" та тематичних рубрик)

2646,1

Виготовлення та розміщення відеосюжетів і відеоматеріалів у форматі "Гість студії", тематичної рубрики "Безпечна праця" з питань охорони праці, профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності в ефірі загальнонаціональних телеканалів

2.4

Створення тематичного навчального відеофільму "Вступний інструктаж з питань охорони праці на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України"

246,0

Методична допомога та підвищення якості проведення інструктажів з охорони праці

2.5

Програма з реалізації комплексних (дослідницьких, навчальних, агітаційних) заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві на підприємствах житлово-комунальної галузі України. Поширення інформації через ЗМІ щодо стану безпеки праці у сфері утримання (управління) багатоквартирних будинків і надання роз'яснень з питань забезпечення належного рівня охорони праці

556,38

За результатами прикладних досліджень з питань охорони праці на підприємствах, що здійснюють управління та утримання житлового фонду, а також ОСББ, буде здійснено видання спеціалізованого журналу про стан безпеки праці у сфері утримання (управління) багатоквартирних будинків і надання роз'яснень з питань забезпечення належного рівня охорони праці

2.6

Програма з реалізації комплексних (дослідницьких, навчальних, агітаційних) заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві на підприємствах житлово-комунальної галузі України. Друк та розповсюдження спеціалізованих видань: "Довідник з організації охорони праці на підприємствах ЖКГ, що надають житлові послуги, та ОСББ", "Довідник з організації охорони праці на підприємствах водопостачання та водовідведення", "Довідник з організації охорони праці на підприємствах теплопостачання"

742,22

Друк і розповсюдження спеціалізованих видань: "Довідник з організації охорони праці на підприємствах ЖКГ, що надають житлові послуги, та ОСББ", "Довідник з організації охорони праці на підприємствах водопостачання та водовідведення", "Довідник з організації охорони праці на підприємствах теплопостачання"

2.7

Проведення спільних науково-практичних семінарів і конференцій з питань охорони праці та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

1099,0

Ознайомлення фахівців з досвідом розв'язання проблем охорони праці, опрацювання відповідних рішень та рекомендацій, поліпшення профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Загалом по розділу: 5389,7 тис. грн.

III. Аналіз стану умов та безпеки праці. Розробка та обґрунтування пропозицій, організаційно-технічних рішень щодо обмеження впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів

N
п. п.

Найменування заходів

Обсяг фінансування
на 2012 рік
(тис. грн.)

Очікуваний результат

3.1

Розроблення системи профілактики виробничого травматизму на основі ризикоорієнтованого підходу

800,0

Розроблення системи профілактики виробничого травматизму на основі ризикоорієнтованого підходу шляхом здійснення комплексу наукових, нормативних та організаційних заходів щодо розробки системи управління виробничими ризиками на підприємствах

3.2

Створення інтегрованого банку даних про стан шахтної атмосфери на підприємствах вугільної промисловості для профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності (на основі даних системи УТАС)

1500,0

Забезпечення комплексного використання інформаційних даних про стан шахтної атмосфери при здійсненні профілактичної діяльності в сфері охорони праці та промислової безпеки

3.3

Розробка принципів та підходів здійснення заходів щодо забезпечення професійної і трудової реабілітації потерпілих на виробництві від виробничого травматизму та професійної захворюваності

1000,0

Розробка принципів, підходів та методології із забезпечення професійної і трудової реабілітації потерпілих на виробництві. Опрацювання економічних механізмів управління професійною і трудовою реабілітацією. Розроблення переліків обладнання, устаткування та засобів забезпечення професійної і трудової реабілітації потерпілих на виробництві від виробничого травматизму та професійної захворюваності

3.4

Проведення досліджень, розробка та виготовлення технічної документації на моделі вентиляторів радіальних вибухозахищених високого тиску продуктивністю від 330 до 15000 куб. м/.год. для хімічно небезпечних та інших виробництв підприємств машинобудівного комплексу України

280,0

Реалізація рекомендацій дозволить створити для потенційно небезпечних вибухозахищених виробництв машинобудування України вітчизняне, конкурентоспроможне на світовому рівні, вибухозахищене вентиляційне обладнання високого тиску, яке забезпечить високий рівень техніки безпеки та охорони праці на виробництві

3.5

Проведення досліджень, розробка та виготовлення технічної документації на модель агрегата очищення повітря від токсичних газів і речовин у зварювальному та гальванічних виробництвах

210,0

Реалізація рекомендацій шляхом створення вітчизняного вентиляційного агрегата з матеріалів українського виробництва, якість очищення повітря яким дозволить його рециркуляцію, що практично виключає забруднення навколишнього середовища від вентиляційних викидів гальванічних і зварювальних виробництв

3.6

Створення Реєстру підприємств, де є робочі місця з шкідливими та небезпечними умовами праці, для обліку та контролю проведення атестації робочих місць за умовами праці

960,0

Створення та введення у постійну експлуатацію автоматизованої системи "Реєстр підприємств зі шкідливими та небезпечними умовами праці на робочих місцях для обліку та контролю проведення атестації робочих місць за умовами праці"

3.7

Заходи щодо дослідження міжнародного досвіду у сфері трудової та професійної реабілітації потерпілих на виробництві

450,0

Дослідження організаційно-правових засад трудової та професійної реабілітації потерпілих на виробництві. Розроблення пропозицій щодо реформування системи трудової та професійної реабілітації. Щомісячний моніторинг інтернет-видань у сфері трудової та професійної реабілітації та поширення аналітичних оглядів для задоволення інформаційних потреб підприємств, установ, організацій

3.8

Розроблення та виготовлення дослідної установки для одержання волокнистих нетканих матеріалів з електретними властивостями для виготовлення аерозольно-фільтруючих та пилозахисних респіраторів

750,0

Розроблення та виготовлення дослідного зразка установки для одержання волокнистих нетканих матеріалів з електретними властивостями

3.9

Розроблення та виготовлення дослідної мембранної установки генерації сухого технічного азоту для захисту працюючих під підвищеним тиском пожежо-, вибухонебезпечних хіміко-технологічних апаратів

660,0

Розробка та виготовлення дослідного зразка установки генерації сухого технічного азоту підвищеного тиску як інертного захисного середовища, з використанням мембранних технологій газорозподілу

3.10

Розроблення концепції, побудова та здійснення пілотного проекту державної електронної бібліотеки з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці

630,0

Підвищення ефективності використання забезпечення доступності документів і друкованих видань, які зберігаються у бібліотечних та архівних фондах, шляхом створення і забезпечення функціонування державної електронної бібліотеки з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці

3.11

Розробка принципів і підходів підтримки наглядової діяльності за охороною праці та промисловою безпекою

1020,0

Розроблення методології державного нагляду за охороною праці та промисловою безпекою, створення пілотного проекту інформаційно-аналітичної системи обліку та аналізу наглядової діяльності

3.12

Створення уніфікованої автоматизованої системи контролю знань фахівців органів виконавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій з питань охорони праці та соціального страхування

2740,0

Розробка уніфікованої автоматизованої системи контролю знань (АСКЗ), що використовуватиметься для перевірки та контролю спеціальних знань фахівців органів виконавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності з питань охорони праці та соціального страхування працюючих

3.13

Впровадження у вищих та професійно-технічних навчальних закладах навчальної і пошукової систем, адаптованих до типових програм нормативних дисциплін "Основи охорони праці" та "Основи охорони праці в галузі"

2900,0

Впровадження сучасних комп'ютерних технологій в процес навчання студентів, курсантів і слухачів вищих навчальних закладів забезпечить незалежність тестування та створить умови для підвищення рівня знань з питань охорони праці

3.14

Впровадження навчальної і пошукової систем, адаптованих до потреб вугільної промисловості, на підприємствах та суб'єктах господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці працівників вугільної промисловості

2280,0

Впровадження комп'ютерної навчальної і пошукової систем забезпечить підвищення рівня знань, незалежність процесу перевірки знань, розповсюдження нормативно-правової інформації та міжнародного досвіду з питань охорони праці

Загалом по розділу: 16180,0 тис. грн.

IV. Навчання та підвищення рівня знань фахівців органів, які вирішують питання охорони праці.

N
п. п.

Найменування заходів

Обсяг фінансування
на 2012 рік
(тис. грн.)

Очікуваний результат

4.1

Організація навчання з питань охорони праці технічних інспекторів праці та представників профспілок

188,7

Підвищення кваліфікації представників профспілок з питань охорони праці

4.2

Проведення навчання з питань охорони праці спеціалістів служби охорони праці міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, членів комісії з перевірки знань з охорони праці цих органів відповідно до законодавства України про охорону праці та загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

93,2

Підвищення кваліфікації фахівців з питань охорони праці центральних органів виконавчої влади (103 особи з 14 центральних органів виконавчої влади)

Загалом по розділу: 281,9 тис. грн.

V. Заходи щодо проблемних питань медицини та гігієни праці

N
п. п.

Найменування заходів

Обсяг фінансування
на 2012 рік
(тис. грн.)

Очікуваний результат

5.1

Здійснення заходів з підвищення стандартів медичного обслуговування, лікування, профілактики та реабілітації потерпілих на виробництві від виробничого травматизму і професійної захворюваності та створення інформаційної інфраструктури підтримки лікувальних закладів, медичних працівників і пацієнтів при консультуванні та встановленні діагнозу, виборі методики лікування та призначенні лікарських засобів

590,0

Створення механізмів, що забезпечують уніфікацію і підтримку процесу прийняття рішень медичними працівниками при консультуванні потерпілих на виробництві від виробничого травматизму і професійної захворюваності, визначенні діагнозу, виборі методики лікування та призначенні лікарських засобів на основі впровадження сучасних засобів телекомунікацій, новітніх інформаційних технологій та Інтернет-мереж

Загалом по розділу: 590,0 тис. грн.

VI. Робота з опрацювання договорів попереднього періоду та заходи щодо поліпшення стану виконання програм з профілактичної роботи

N
п. п.

Найменування заходів

Обсяг фінансування
на 2012 рік
(тис. грн.)

Очікуваний результат

6.1

Виконання робіт за договорами попередніх періодів

1481,39

Продовження робіт за договорами попередніх періодів (2002 - 2010 рр.) щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

6.2

Проведення експертизи пропозицій, проектної та звітної документації на виконання заходів профілактичного спрямування, оцінка поточних заявок на виконання робіт профілактичного спрямування і розроблення рекомендацій до формування заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

1500,0

Підтримка сучасного наукового рівня робіт профілактичного спрямування, визначення їх актуальності та повноти обґрунтування заходів, обґрунтування вартості, рекомендації до формування проекту заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Загалом по розділу: 2981,39 тис. грн.

VII. Загальні обсяги фінансування заходів

7.1

Всього по розділах I - VI: 2012 рік - 35161,69 тис. грн.

7.2

Резерв коштів: 271691,59 тис. грн.

 

Додаток 1
до постанови правління Фонду
20.12.2011 N 75,
пункту 1.1 розділу I Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік

Розроблення та перегляд нормативних актів з охорони праці згідно з пропозиціями центральних органів виконавчої влади

N
з/п

Назва нормативно-правового акта

Вартість робіт,
тис. грн.

 

Металургія

 

1

Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів

96,0

2

Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі

78,0

3

Правила охорони праці під час виробництва алюмінію

78,0

 

Енергетика

 

4

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу

19,0

 

Хімічна промисловість

 

5

Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції)

138,0

6

Правила охорони праці на об'єктах з виробництва товарів побутової хімії

180,0

7

Правила охорони праці на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції

180,0

8

Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів

138,0

9

Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів

180,0

10

Правила промислової безпеки виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив

138,0

11

Правила промислової безпеки виробництва парфумерно-косметичної продукції

180,0

12

Правила безпеки при пересуванні та доробленні деталей з пластичних мас

120,0

13

Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору

190,0

14

Правила охорони праці на об'єктах при ротаційному формуванні пластмас

120,0

15

Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами

260,0

16

Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості

30,0

 

Легка промисловість

 

17

Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва

126,0

18

Правила охорони праці для працівників швейного виробництва

126,0

19

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів

120,0

20

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин

120,0

 

Гірничорудна та нерудна промисловість

 

21

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам добровільних гірничорятувальних команд

16,0

 

Машинобудування

 

22

Правила охорони праці під час фарбувальних робіт

60,0

23

Правила охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів

108,0

24

Правила охорони праці під час паяльних робіт

25,0

25

Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів

90,0

26

Правила охорони праці під час холодного оброблення металів

50,0

27

Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів

60,0

28

Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів

60,0

29

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань

19,0

30

Правила охорони праці у виробництві лужних акумуляторів

120,0

 

Деревообробна та паперова промисловість

 

31

Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит

90,0

32

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

32,0

 

Виробництво неметалевих мінеральних виробів

 

33

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

32,0

 

Інші галузі

 

34

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства

32,0

35

Розроблення технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні

700,0

36

Визначення та розробка гігієнічних нормативів поводження з токсичними хімічними речовинами під час їх виробництва, зберігання та використання

3000,0

37

Правила охорони праці під час технічного обслуговування авіаційної техніки

100,00

38

Правила експлуатації виробництв з випуску та переробки вибухових матеріалів і речовин

300,00

39

Правила охорони праці у будівництві

425,00

40

Правила охорони праці у тваринництві. Конярство

115,00

41

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

115,00

42

Правила охорони праці на рибоводних підприємствах внутрішніх водойм

115,00

43

Правила охорони праці для виноробного виробництва

102,00

44

Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях

106,00

45

Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення

121,50

46

Правила охорони праці під час виконання робіт у морських портах

117,50

47

Норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам морського та річкового транспорту

85,90

48

Правила улаштування підприємств з виготовлення порохів, ракетних твердих палив, вибухових речовин, піротехнічних засобів та сумішей, засобів ініціювання виробів воєнної техніки на їх основі

315,00

Загалом:

9128,9

 

Додаток 2
до постанови правління Фонду
20.12.2011 N 75,
пункту 1.1 розділу I Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік

Розроблення та перегляд нормативних актів з охорони праці (НАОП) згідно з пропозиціями центральних органів виконавчої влади

N
п. п.

Найменування НАОП

Обсяг фінансування, тис. грн.

1

Примірна інструкція з охорони праці апаратника (оператора) виробництва порошкоподібних мийних засобів за технологією сухого змішування

80,0

2

Примірна інструкція з охорони праці апаратника (оператора) виробництва товарів побутової хімії в аерозольній упаковці

80,0

3

Примірна інструкція з охорони праці апаратника (оператора) виробництва клею

75,0

4

Примірна інструкція з охорони праці апаратника (оператора) виробництва поліетиленових плівок

70,0

5

Примірна інструкція з охорони праці апаратника (оператора) виробництва порошкоподібних чистильних засобів

60,0

6

Примірні інструкції з охорони праці працівників, зайнятих у виробництві матеріалів та виробів на основі хризотилового азбесту

216,0

7

Примірна інструкція з обробки та чищення забрудненого азбестовим пилом робочого одягу та спеціального захисного одягу

28,8

Загалом

609,8

 

Додаток 3
до постанови правління Фонду
20.12.2011 N 75,
пункту 2.8 розділу II Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік

Проведення спільних науково-практичних семінарів і конференцій з питань охорони праці та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

N
п. п.

Тематика семінарів і конференцій

Обсяг фінансування, тис. грн.

1

Науково-практичний семінар "Управління системою охорони праці та соціального захисту потерпілих під час геологорозвідувальних робіт"

70,0

2

Науково-практичний семінар "Управління системою охорони праці та соціального захисту потерпілих під час топографо-геодезичних та картографічних робіт"

70,0

3

Науково-практичний семінар "Охорона праці та запобігання нещасним випадкам у національних природних парках та заповідниках України"

70,0

4

Науково-практичний семінар "Охорона праці та запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням на виробництвах, підприємствах та в установах у природоохоронній галузі"

70,0

5

Науково-практичний семінар "Запобігання професійним захворюванням та нещасним випадкам у процесі діяльності, пов'язаної з поводженням із небезпечними відходами"

70,0

6

Науково-практичний семінар "Організаційні принципи управління охороною праці під час роботи з небезпечними відходами для забезпечення безпеки життєдіяльності населення"

70,0

7

Науково-виробнича конференція "Безпека поводження з небезпечними хімічними речовинами відповідно до міжнародних стандартів GPS (глобальна продуктова стратегія) та PS (супроводження продукції)"

80,0

8

Науково-виробничий семінар "Порядок розробки Паспортів безпеки хімічної речовини (суміші)"

40,0

9

Науково-виробничий семінар "Порядок розробки Паспортів безпеки сплавів"

40,0

10

Науково-виробничий семінар "Безпека застосування хімічних речовин при виробництві товарів легкої промисловості"

40,0

11

Науково-виробничий семінар "Безпека застосування сплавів при виробництві металів"

40,0

12

Науково-виробничий семінар "Безпека застосування хімічних речовин (сумішей) при виробництві продукції машинобудування"

40,0

13

Науково-виробничий семінар "Основні шкідливі і небезпечні фактори на виробництві. Заходи щодо зниження кількості випадків виробничого травматизму і професійних захворювань"

41,0

14

Семінар-нарада "Удосконалення управління охороною праці на галузевому рівні"

35,0

15

Науково-виробничий семінар "Стан забезпечення працівників хімічної та машинобудівної галузей засобами індивідуального захисту. Сучасні норми забезпечення"

45,0

16

Науково-виробничий семінар "Дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу в легкій промисловості"

90,0

17

Науково-виробничий семінар "Взаємодія страхувальників та застрахованих осіб за створення безпечних умов праці на підприємствах малого та середнього бізнесу"

90,0

18

Науково-виробничий семінар "Правила охорони праці під час застосування хімічних засобів захисту рослин у процесі агропромислових робіт"

98,0

Загалом

1099,0

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали