МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2011

м. Київ

N 343

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2011 р. за N 1108/19846

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів

Відповідно до Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 398 (Указ N 398/2011), та з метою приведення нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері цивільної авіації, у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до наказу Міністерства транспорту України від 31.07.2001 N 498 "Про затвердження Порядку залучення представників Державного департаменту авіаційного транспорту - Авіаційні правила України, частина 183", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2001 за N 860/6051, замінивши у назві наказу та в пункті 1 слова "Державного департаменту авіаційного транспорту" словами "Державної авіаційної служби України".

2. Унести зміни до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 09.02.2010 N 68 "Про затвердження Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній адміністрації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2010 за N 307/17602, замінивши у назві наказу та у пункті 1 слова "Державній авіаційній адміністрації" словами "Державній авіаційній службі України".

3. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів, що додаються.

4. Державній авіаційній службі Україні забезпечити:

4.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4.2. Доведення цього наказу до відома всіх зацікавлених підприємств, установ і організацій цивільної авіації України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
05.09.2011 N 343

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2011 р. за N 1108/19846

Зміни
до деяких нормативно-правових актів

1. У Правилах сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 205, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.09.98 за N 547/2987:

1.1. У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба" у відповідних відмінках.

1.2. У додатках 3, 4 до Правил слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ" та "MINISTRY OF TRANSPORT STATE DEPARTMENT OF AVIATION TRANSPORT" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

2. У Правилах видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 07.12.98 N 486, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.12.98 за N 833/3273:

2.1. Підпункт 2.1.33 пункту 2.1 розділу 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.1.34 - 2.1.51 вважати відповідно підпунктами 2.1.33 - 2.1.50.

2.2. Абзаци четвертий, шостий та чотирнадцятий розділу 3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци перший - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами першим - одинадцятим.

2.3. У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація України", "Державний департамент авіаційного транспорту" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України"; слово "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

3. У Правилах видачі сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 07.09.99 N 435, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.09.99 за N 638/3931:

3.1. У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба" у відповідних відмінках.

3.2. У додатках 1 - 7 до Правил слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ" та "MINISTRY OF TRANSPORT STATE AVIATION ADMINISTRATION" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

4. У Правилах сертифікації типу авіаційної техніки (авіаційні правила України, частина 21 "Процедури сертифікації авіаційної техніки" розділи A, B, C, D, E), затверджених наказом Міністерства транспорту України від 03.11.2000 N 611, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за N 959/5180:

4.1. У главі 1 розділу А:

4.1.1. В абзаці другому пункту 1.1 слова "Державною авіаційною адміністрацією Міністерства транспорту та зв'язку України" замінити словами "Державною авіаційною службою України".

4.1.2. Пункт 1.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.4 - 1.33 вважати відповідно пунктами 1.3 - 1.32.

4.2. У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

5. У Правилах сертифікації виробництва авіаційної техніки (авіаційні правила України, частина 21 "Процедури сертифікації авіаційної техніки" розділи F, G), затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.12.2000 N 703, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.01.2001 за N 10/5201:

5.1. У тексті Правил слова "Державний департамент авіаційного транспорту України" та "Укравіатранс" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

5.2. У додатках 3 - 8 до Правил слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ" та "MINISTRY OF TRANSPORT STATE DEPARTMENT OF AVIATION TRANSPORT" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

6. У Порядку оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 17.07.2001 N 447, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.11.2001 за N 979/6170:

6.1. Абзац сьомий пункту 1.3 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим.

6.2. У тексті Порядку слова "Державіаадміністрація", "Державний департамент авіаційного транспорту" у всіх відмінках замінити словами "Державіаслужба України" та "Державна авіаційна служба" у відповідних відмінках.

6.3. У додатку до Порядку слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ" та "MINISTRY OF TRANSPORT STATE DEPARTMENT OF AVIATION TRANSPORT" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

7. У Порядку залучення представників Державного департаменту авіаційного транспорту - Авіаційні правила України, частина 183, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 31.07.2001 N 498, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03.10.2001 за N 860/6051:

7.1. Назву Порядку викласти в такій редакції:

"Порядок залучення представників Державної авіаційної служби України - Авіаційні правила України, частина 183".

7.2. Абзац шостий глави 2 виключити.

7.3. Абзац четвертий глави 3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим.

7.4. У тексті Порядку слова "Державний департамент авіаційного транспорту України" та "Укравіатранс" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

8. У Правилах сертифікації авіаційних тренажерів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 06.08.2002 N 529, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 687/6975, слово "Укравіатранс" у всіх відмінках замінити словами "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

9. У Положенні про передпольотне інформаційне обслуговування на аеродромах цивільної авіації України, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 25.06.2003 N 458, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10.07.2003 за N 573/7894, слово "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

10. У Правилах сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 02.04.2004 N 275, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за N 526/9125:

10.1. У пункті 1.1 слова "Міністерства транспорту України" замінити словами "Міністерства інфраструктури України".

10.2. У тексті Правил слова "Державний департамент авіаційного транспорту України" та "Укравіатранс" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

10.3. У додатку 3 до Правил слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ" та "MINISTRY OF TRANSPORT THE STATE DEPARTMENT OF AVIATION TRANSPORT" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

11. У Положенні про сертифікацію типу надлегких та дуже легких повітряних суден, планерів, мотопланерів, мотопарапланів і пілотованих вільних аеростатів, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 07.06.2004 N 470, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за N 1039/9638:

11.1. Абзаци п'ятий та сьомий пункту 1.6 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим.

11.2. У тексті Положення слова "Державний департамент авіаційного транспорту України" та "Укравіатранс" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

12. У Правилах обслуговування аеронавігаційною інформацією, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 01.07.2004 N 564, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.07.2004 за N 913/9512:

12.1. У пункті 1.3 глави 1 слова "Державний департамент авіаційного транспорту (далі - Державіаадміністрація)" замінити словами "Державна авіаційна служба України".

12.2. У тексті Правил слова "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

13. В Інструкції з продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації, продовження терміну служби обладнання світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації та аеродромів сумісного базування (використання), затвердженій наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 01.12.2004 N 204, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за N 1632/10231:

13.1. У тексті Інструкції слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

13.2. У додатку 2 слова "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ (ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)" та "STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION SAFETY OVERSIGHT (STATE AVIATION ADMINISTRATION)" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

14. У Правилах допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 01.12.2004 N 205, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за N 1644/10243:

14.1. Абзац четвертий пункту 1.11 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим.

14.2. У тексті Правил слово "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

15. У Положенні про сертифікацію суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на території України, затвердженому наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 30.12.2004 N 255, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 за N 27/10307:

15.1. У тексті Положення слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

15.2. У додатку до Положення слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба)" та "State Administration of Ukraine for Aviation Safety Oversight (State Aviation Administration)" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

16. У Положенні про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень, затвердженому наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 12.01.2005 N 10, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 92/10372:

16.1. У пункті 1.1 глави 1 слова та цифри "Указу Президента України від 15.07.2004 N 803 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" (із змінами)" замінити словами та цифрами "Положенням про Державну авіаційну службу України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 N 398 (Указ N 398/2011)".

16.2. Абзац третій пункту 1.4 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - шостим.

16.3. У тексті Положення слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

16.4. У додатку до Положення слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба)" та "State Administration of Ukraine for Aviation Safety Oversight (State Aviation Administration)" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

17. У Положенні про акредитацію суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень, затвердженому наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 12.01.2005 N 9, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 93/10373:

17.1. Абзац третій пункту 1.4 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами третім - восьмим.

17.2. У тексті Положення слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

17.3. У додатку 1 до Положення слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба)" та "State Administration of Ukraine for Aviation Safety Oversight (State Aviation Administration)" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

18. У Правилах видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20.01.2005 N 35, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.02.2005 за N 186/10466:

18.1. Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

18.2. У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

19. В Інструкції про порядок видачі посвідчень придатності до експлуатації та дозволів на право експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України, затвердженій наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 15.03.2005 N 186, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 31.03.2005 за N 349/10629:

19.1. Абзаци восьмий, дев'ятий пункту 1.4 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом восьмим.

19.2. У тексті Інструкції слова "Державна авіаційна адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

19.3. У додатках 1 та 2 до Інструкції слова "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ (ДЕРЖАВІАДМІНІСТРАЦІЯ)" та "STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION SAFETY OVERSIGHT (STATE AVIATION ADMINISTRATION)" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION OF UKRAINE".

20. У Правилах сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 17.08.2005 N 601, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.09.2005 за N 981/11261:

20.1. Абзац дев'ятий пункту 3.1 глави 3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять восьмим.

20.2. У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

20.3. У додатку 7 до Правил слова "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ (ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)" та "STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION SAFETY OVERSIGHT (STATE AVIATION ADMINISTRATION)" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

21. У Правилах сертифікації експлуатантів, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20.09.2005 N 684, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1545/11825:

21.1. Абзац сьомий пункту 2.1 глави 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - сорок шостий вважати відповідно абзацами сьомим - сорок п'ятим.

21.2. Абзац десятий глави 3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим.

21.3. У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

21.4. У додатку 4 до Правил слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ" та "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF UKRAINE STATE AVIATION ADMINISTRATION" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

21.5. У додатках 7, 8, 9, 10 до Правил слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ" та "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS STATE AVIATION ADMINISTRATION" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION OF UKRAINE".

22. У Правилах надання адрес повітряних суден, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 22.09.2005 N 692, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.10.2005 за N 1173/11453:

22.1. Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим.

22.2. У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

23. У Правилах видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.10.2005 N 740, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за N 1240/11520:

23.1. У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

23.2. У додатку 1 до Правил слова "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ (ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)" та "STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION SAFETY OVERSIGHT (STATE AVIATION ADMINISTRATION)" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

24. У Правилах реєстрації цивільних аеродромів України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25.10.2005 N 795, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.11.2005 за N 1356/11636:

24.1. Абзац третій глави 2 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

24.2. У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

24.3. У додатку 2 до Правил слова "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ" та "STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION SAFETY OVERSIGHT" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

25. У Правилах сертифікації цивільних аеродромів України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25.10.2005 N 796, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.11.2005 за N 1357/11637:

25.1. Абзац третій глави 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - шостим.

25.2. У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

25.3. У додатках 6, 7 до Правил слова "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ (ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)" та "STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION SAFETY OVERSIGHT (STATE AVIATION ADMINISTRATION)" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

26. У Правилах сертифікації навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу з авіаційної безпеки, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 09.12.2005 N 936, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.01.2006 за N 63/11937:

26.1. У пункті 1.1 глави 1 слова та цифри "Положення про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, затвердженого Указом Президента України від 16 серпня 2004 року N 912" замінити словами та цифрами "Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 398 (Указ N 398/2011)".

26.2. Абзац сьомий глави 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим.

26.3. У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

27. У Правилах реєстрації цивільних повітряних суден в Україні, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 31.01.2006 N 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за N 146/12020:

27.1. Абзац п'ятий пункту 1.4 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим.

27.2. Абзац одинадцятий пункту 1.5 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - тридцять дев'ятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцять восьмим.

27.3. У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

27.4. У додатках 2, 5, 10 до Правил слова "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ (ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)" та "STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION SAFETY OVERSIGHT (STATE AVIATION ADMINISTRATION)" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

28. У Правилах сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 02.06.2006 N 397, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.06.2007 за N 716/12590, слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" у відповідних відмінках.

29. У Правилах сертифікації аеропортів, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13.06.2006 N 407, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.06.2006 за N 740/12614:

29.1. Абзац одинадцятий пункту 1.4 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - вісімнадцятим.

29.2. Абзац дванадцятий пункту 1.5 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять сьомим.

29.3. У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

30. У Правилах сертифікації суб'єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 22.01.2007 N 42, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.02.2007 за N 104/13371:

30.1. Пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.1. Ці Правила розроблені з метою реалізації основних завдань Державіаслужби України, визначених Положенням про Державну авіаційну службу України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 N 398 (Указ N 398/2011)".

30.2. У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

31. У Правилах медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.03.2007 N 243, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.04.2007 за N 393/13660, слова "Державна авіаційна адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

32. У Правилах з організації системи контролю доступу в авіаційних суб'єктах цивільної авіації, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 18.06.2007 N 509, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.07.2007 за N 828/14095:

32.1. Абзаци восьмий, дев'ятий пункту 1.5 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим.

32.2. Абзац третій глави 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами третім - чотирнадцятим.

32.3. У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

32.4. У додатках 2, 3 до Правил слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ" та "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS STATE AVIATION ADMINISTRATION" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

33. У Порядку видачі, зберігання і знищення посвідчення члена екіпажу, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.01.2008 N 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09.02.2008 за N 111/14802:

33.1. У пунктах 1.1, 1.5 розділу I слово "Мінтрансзв'язку" замінити словами "Державіаслужбою України".

33.2. Абзац другий пункту 1.6 розділу I викласти в такій редакції:

"від Державіаслужби України - відповідний структурний підрозділ за напрямом діяльності".

33.3. Перше речення пункту 1.8 розділу I викласти у такій редакції:

"Державіаслужба України та МВС забезпечують конфіденційність отриманої інформації та її використання виключно із службовою метою для оформлення посвідчення.".

33.4. Назву розділу II викласти в такій редакції:

"II. Порядок взаємодії Державіаслужби України та МВС при оформленні посвідчення".

33.5. У тексті Порядку слова "Державна авіаційна адміністрація" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

34. У Положенні про екзаменатора з льотної діяльності, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2009 N 1234, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10.02.2010 за N 149/17444:

34.1. Пункт 7.1 розділу VII викласти в такій редакції:

"7.1. Державіаслужба України повинна розмістити перелік екзаменаторів на офіційному сайті Державної авіаційної служби України www.avia.gov.ua., вказавши кваліфікаційні відмітки кожного.".

34.2. У тексті Порядку слова "Державна авіаційна адміністрація" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

35. У Положенні про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній адміністрації, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 09.02.2010 N 68, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26.04.2010 за N 307/17602:

35.1. У назві та тексті Положення слова "Державна авіаційна адміністрація" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

35.2. У зразку посвідчення державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній адміністрації, затвердженого додатком, слова "Державна авіаційна адміністрація" та "State Aviation Administration" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

36. У Правилах схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.04.2010 N 209, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.2010 за N 591/17886:

36.1. У пунктах 1.4, 1.5 слова "Міністерства транспорту та зв'язку України" виключити.

36.2. У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація України" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" у відповідних відмінках.

36.3. У додатку 3 до Правил слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ" та "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS STATE AVIATION ADMINISTRATION" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

37. У Правилах сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.07.2010 N 430, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.07.2010 за N 558/17853:

37.1. У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.

37.2. У додатку 4 до Правил слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ" та "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF UKRAINE STATE AVIATION ADMINISTRATION" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

37.3. У додатках 6, 7, 8 до Правил слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ" та "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS STATE AVIATION ADMINISTRATION" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".

 

Директор Департаменту
політики розвитку інфраструктури транспорту та туризму

О. Г. Баранов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали