СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

27.02.2018

м. Київ

N 286

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 березня 2018 р. за N 361/31813

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", з метою упорядкування організації реабілітаційного та санаторно-курортного лікування у Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 15 листопада 2012 року N 512 (Наказ N 512), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2012 року за N 2035/22347, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал армії України

В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Об'єднаного комітету
профспілки СБ України

В. Шатілов

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
27 лютого 2018 року N 286

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 березня 2018 р. за N 361/31813

Зміни
до Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України (Наказ N 512)

1. У розділі I:

1) після пункту 1.6 доповнити новим пунктом 1.7 такого змісту:

"1.7. Організація медико-психологічної реабілітації визначається наказом Центрального управління СБУ від 03 лютого 2016 року N 42/ДСК, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за N 327/28457.".

У зв'язку з цим пункт 1.7 вважати пунктом 1.8;

2) пункт 1.8 після слова "медичної" доповнити словами "і медико-психологічної".

2. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. На медичну реабілітацію направляються:

1) до відділення реабілітації санаторію:

співробітники-військовослужбовці СБУ (далі - військовослужбовці);

пенсіонери з числа військовослужбовців СБУ, які перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ;

працівники, які уклали трудовий договір із СБУ (за основним місцем роботи), у тому числі державні службовці (далі - працівники СБУ), які перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ, - у період відпустки;

2) до Лікарні - особи, які перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ (за винятком осіб до 18 років), а також на договірних засадах - інші особи.

Першочергово реабілітаційне лікування отримують особи, які перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ.";

2) пункт 2.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рішення про необхідність направлення працівників СБУ на медичну реабілітацію до відділення реабілітації санаторію приймають ЛКК закладів охорони здоров'я СБУ за результатами розгляду їх медичних документів, що оформлюється протоколом ЛКК.";

3) у пункті 2.8:

абзац дев'ятий після слів "для пенсіонерів" доповнити словами "та працівників СБУ";

абзаци одинадцятий, дванадцятий після слів "військовослужбовцям" доповнити словами ", працівникам СБУ".

3. У розділі III:

1) абзац другий пункту 3.2 замінити двома абзацами такого змісту:

"у відділенні реабілітації санаторію "Трускавець" - 12 днів;

у відділеннях реабілітації санаторіїв "Одеса" та "Ворзель" - 11 днів;".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

2) у пункті 3.3:

в абзаці п'ятому слова "абзаці другому" замінити словами "абзацах другому, третьому підпункту 1";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"довідку з місця роботи та паспорт - особи, зазначені в абзаці четвертому пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції;".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

в абзаці сьомому слова "в абзаці третьому" замінити словами "у підпункті 2".

4. У додатках до Інструкції:

1) у додатку 1:

пункт 2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"залишкові явища гострої пневмонії (після нормалізації рентгенологічних даних та загального аналізу крові);

залишкові явища сухого або ексудативного плевриту;

простий та слизово-гнійний хронічний бронхіти;

хронічна обструктивна хвороба легень при легеневому серці та легенево-серцевій недостатності I стадії з дифузним пневмосклерозом;

емфізема легень без вираженого кардіолегеневого синдрому при легенево-серцевій недостатності не вище I стадії;

бронхіальна астма середньої тяжкості персистуюча легкого та середнього ступенів тяжкості загострення;

бронхоектатична хвороба у фазі ремісії при обмежених інфільтративних змінах без виділення гнійного мокротиння та легенево-серцевій недостатності I стадії без схильності до кровохаркання.";

пункт 3 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"4) розлади психіки та поведінки:

минущі вегетативні прояви, донозологічні та преморбідні стани, що характеризуються напруженням механізмів адаптації або зниженням функціональних можливостей із задовільними показниками соціальної та професійної адаптації;

стани, які виникли внаслідок негативного впливу несприятливих факторів професійного та навколишнього середовища під час виконання завдань оперативно-службової діяльності (гравітаційне перевантаження, переохолодження, тривалий вплив спекотної та/або вологої погоди, контакт із шкідливими речовинами та іонізуючим випромінюванням, специфічний та неспецифічний вплив шуму тощо);

зниження емоційно-вольової активності та розумової діяльності, що супроводжується астенічним та гіпостенічним синдромами;

наявність негативних когнітивно-поведінкових реакцій при дезадаптивному статусі;

затяжний стан емоційної напруги (тривога, неспокій), повторні переживання психотравмуючих подій та хвороблива реакція на них, порушення сну, що відображаються на самопочутті, працездатності та потребують незначного психотерапевтичного та медикаментозного коригування;

синдром хронічної втоми, гостра реакція на стрес;

посттравматичний стресовий розлад.";

2) пункт 3 додатка 2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"хронічна обструктивна хвороба легень, пневмонія, пневмосклероз, емфізема легенів, що супроводжуються легенево-серцевою недостатністю вище II-А стадії;

бронхоектази, хронічні абсцеси при різкому виснаженні хворих, підвищенні температури тіла, що супроводжуються виділенням рясної гнійної мокроти та кровохарканням;

спонтанний пневмоторакс;

хронічна рецидивна форма тромбоемболії легеневої артерії;

кістозна гіпоплазія легень з частими спалахами нагноєння;

гострі фіброзні та ексудативні плеврити;

тяжка персистуюча бронхіальна астма з частими нападами. Бронхіальна астма середньої тяжкості у фазі загострення за відсутності ефекту після прийому гормональних препаратів;

стан після оперативного втручання на легенях за наявності трахеобронхіальних нориць;

стан після неефективних оперативних втручань з приводу нагноювальних процесів та наявності плевральних випотів.".

 

Т. в. о. начальника
Військово-медичного управління
Служби безпеки України

В. Завалецький
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали