ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.02.2012

м. Київ

N 85

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2012 р. за N 287/20600

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Відповідно до пунктів 1 та 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 17.5 статті 17 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та з метою удосконалення державного регулювання страхової діяльності Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.12.2004 N 3178, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за N 1654/10253, що додаються.

2. Департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколуДепартаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

В. П. Павленко

 

Протокол засідання Комісії
від 7 лютого 2012 р. N 700

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
07.02.2012 N 85

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2012 р. за N 287/20600

Зміни
до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

1. У главі 2:

1.1. У підпункті 2.1.4 пункту 2.1:

1.1.1. Підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) забезпечити здійснення функції з урегулювання подій, що мають ознаки страхових випадків за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, на всій території України, для чого страховик має право створювати власні підрозділи та/або залучати своїх представників (працівників, аварійних комісарів, експертів або юридичних осіб, у штаті яких є аварійні комісари чи експерти);".

1.1.2. Абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Для виконання підпункту "б" цього підпункту страховик зобов'язаний забезпечити перебування представників страховика, уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.".

1.2. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Страховик зобов'язаний здійснити фінансове забезпечення виконання своїх зобов'язань перед МТСБУ у порядку, який визначено статутом МТСБУ, на весь період свого членства в МТСБУ та до закінчення зобов'язань після припинення такого членства. Розмір фінансового забезпечення має становити суму, установлену та затверджену МТСБУ. Умови договору фінансового забезпечення встановлюються Президією МТСБУ.".

2. У підпункті 7.4.7 пункту 7.4 глави 7:

2.1. Підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) відмовою страховиком будь-якому страхувальнику в укладанні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;".

2.2. Підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) укладенням страховиком договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на інших умовах, ніж визначені Законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";".

2.3. Підпункт 14 викласти в такій редакції:

"14) установленням страховиком страхових сум та страхових лімітів нижчих, ніж встановлені Держфінпослуг за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;".

3. Додатки 1, 5, 6 до Ліцензійних умов викласти в новій редакції, що додаються.

 

Член Комісії - директор департаменту
реєстрації, ліцензування
та дозвільних процедур

О. М. Калінін

 

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Заява
про видачу ліцензії на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Заявник
,
                                                                                 (повне найменування страховика)
,
                                                              (скорочене найменування страховика /за наявності/)
,
                                                                                           (місцезнаходження)
,
                                                                                         (банківські реквізити)
,
                                                                            (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
,
                                                                                              (телефон, факс)
просить видати ліцензію на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Місце провадження страхової діяльності

Прізвища, імена, по батькові працівників, аварійних комісарів, експертів або найменування юридичних осіб, у штаті яких є аварійні комісари чи експерти, з якими укладено договори (копії додаються) з урегулювання претензій страхувальників за договорами цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (за наявності)

Перелік та місцезнаходження відокремлених підрозділів заявника, через які він провадить обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за наявності), та номер безкоштовної багатоканальної телефонної лінії страховика

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

"___" 20__ року

Керівник страховика __________
                                                    (підпис, ініціали, прізвище)

                                                     М. П.

 

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Заява
про переоформлення ліцензії на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Страховик
,
                                                                                                 (найменування)
,
                                                                                            (місцезнаходження)
,
                                                                             (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
,
                                                                                         (найменування банку)
,
                                                                                     (місцезнаходження банку)
МФО, поточний рахунок _________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ___________,
серія та номер ліцензії ___________,
дата видачі ліцензії ________,
строк дії ліцензії з до ,
___________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з

                                                                                         (зазначити причину)

Перелік та місцезнаходження відокремлених підрозділів заявника, через які він провадить обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за наявності), та номер безкоштовної багатоканальної телефонної лінії страховика: ___________

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

"___" 20__ року

Керівник страховика _________
                                                    (підпис, ініціали, прізвище)

                                                    М. П.

 

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Заява
про видачу дубліката ліцензії на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Страховик
,
                                                                                                   (найменування)
,
                                                                                              (місцезнаходження)
,
                                                                                (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
,
                                                                                          (найменування банку)
,
                                                                                      (місцезнаходження банку)
МФО, поточний рахунок ____,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____,
серія та номер ліцензії _,
дата видачі ліцензії ____,
строк дії ліцензії з до ,
перелік відокремлених підрозділів заявника, які мають повноваження щодо здійснення страхової діяльності, із зазначенням їх місцезнаходження: _______,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з

                                                                                            (зазначити причину)

Перелік та місцезнаходження відокремлених підрозділів заявника, через які він провадить обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за наявності), та номер безкоштовної багатоканальної телефонної лінії страховика ___________

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

"___" 20__ року

Керівник страховика _________
                                                   (підпис, ініціали, прізвище)
                                             М. П.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали