Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року N 474/5

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.11.2019

м. Київ

N 3587/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2019 р. за N 1174/34145

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року N 474/5

Відповідно до статей 301, 31, 311, 1832, 255, 3251 - 3254 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 3892 Кримінального кодексу України, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (Постанова N 228),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року N 474/5 (Порядок N 474/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за N 457/22989 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
21 листопада 2019 року N 3587/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2019 р. за N 1174/34145

ЗМІНИ
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт (Порядок N 474/5)

1. У розділі I:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Виконання постанови суду (судді) (далі - постанова суду) про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт покладається на уповноважений орган з питань пробації.";

2) пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Громадські роботи порушники виконують на об'єкті в межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до місця проживання у вільний від роботи чи навчання час.";

3) пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. Щороку на початку року уповноважений орган з питань пробації надсилає запит (додаток 1) до органів місцевого самоврядування щодо визначення видів громадських робіт та переліку об'єктів, на яких порушники виконуватимуть такі роботи.".

2. У розділі II:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"II. Функції уповноваженого органу з питань пробації при виконанні постанов суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт";

2) абзац перший викласти в такій редакції:

"При виконанні постанов суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт на уповноважений орган з питань пробації покладаються:";

3) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"погодження з власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами (далі - власники підприємств) переліку об'єктів, на яких порушники відбувають адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, та видів таких робіт;".

3. У розділі III:

1) пункти 3.3, 3.4 викласти в такій редакції:

"3.3. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт вважається прийнятою до виконання уповноваженим органом з питань пробації, а порушник - взятим на облік з дня реєстрації постанови суду у журналі обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт (далі - журнал обліку порушників) (додаток 2).

Протягом десяти робочих днів з дня отримання постанови суду порушник повинен приступити до відбування адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт, крім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику тощо).

3.4. У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників. У такому самому порядку реєструються особові справи, що надійшли з іншого уповноваженого органу з питань пробації.";

2) у пункті 3.12 слова "територіального підрозділу Державної міграційної служби України" замінити словами "органу реєстрації";

3) в абзаці другому пункту 3.13 слово "підрозділу" замінити словами "уповноваженого органу з питань пробації";

4) пункт 3.14 викласти в такій редакції:

"3.14. Особові справи і копії облікових карток (завірені підписом посадової особи та печаткою уповноваженого органу з питань пробації) пересилаються через відповідні філії Державної установи "Центр пробації".";

5) у пункті 3.16 слова "після перевірки за місцем проживання порушника встановлено, що він за цим місцем не проживає, місцеперебування його невідоме та" виключити;

6) у пункті 3.22 слова "(суспільно корисних)" виключити.

4. У пункті 4.2 розділу IV слова "орган місцевого самоврядування" замінити словами "відповідного прокурора".

5. У розділі V:

1) у назві розділу слова "які відбули" замінити словами "на яких накладено";

2) пункт 5.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Зняття порушника з обліку у зв'язку зі зміною місця проживання здійснюється за наявності підтвердження про отримання особової справи уповноваженим органом з питань пробації за новим місцем проживання.";

3) пункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Про дату та підстави для зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників, на титульному аркуші обкладинки його особової справи та в обліковій картці.";

4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"5.4. У триденний строк уповноважений орган з питань пробації надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про зняття порушника з обліку (додаток 14).".

6. У пункті 6.1 розділу VI слово "стягнення" замінити словами "постанови суду про накладення адміністративного стягнення".

7. У розділі VII:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"VII. Функції уповноваженого органу з питань пробації при виконанні постанов суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт";

2) абзац перший викласти в такій редакції:

"При виконанні постанов суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт на уповноважений орган з питань пробації покладаються:";

3) абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим.

8. У розділі VIII:

1) у пункті 8.11 цифри "324" замінити цифрами "325";

2) в абзаці другому пункту 8.13 слово "підрозділу" замінити словами "уповноваженого органу з питань пробації";

3) у пункті 8.14 слова "відповідне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції" замінити словами "відповідні філії Державної установи "Центр пробації";

4) у пункті 8.26 слова ", за місцем проживання, вказаним у постанові суду, не проживає, місцеперебування його невідоме та наявні підстави" замінити словами "або наявні підстави".

9. У пункті 9.2 розділу IX слова "орган місцевого самоврядування" замінити словами "відповідного прокурора".

10. У розділі X:

1) у назві розділу слова "які відбули" замінити словами "на яких накладено";

2) пункт 10.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Зняття порушника з обліку у зв'язку зі зміною місця роботи здійснюється за наявності підтвердження про отримання особової справи уповноваженим органом з питань пробації за новим місцем роботи.";

3) пункт 10.3 викласти в такій редакції:

"10.3. Про дату та підстави для зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників, на титульному аркуші обкладинки його особової справи та в обліковій картці.";

4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"10.4. У триденний строк уповноважений орган з питань пробації надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про зняття порушника з обліку (додаток 14).".

11. У розділі XI:

1) пункт 11.1 викласти в такій редакції:

"11.1. Виконання постанови суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт покладається на уповноважений орган з питань пробації.";

2) пункт 11.5 викласти в такій редакції:

"11.5. Щороку на початку року уповноважений орган з питань пробації надсилає запит (додаток 1) до органів місцевого самоврядування щодо визначення видів суспільно корисних робіт та переліку об'єктів, на яких порушники виконуватимуть такі роботи.".

12. У розділі XII:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"XII. Функції уповноваженого органу з питань пробації при виконанні постанов суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт";

2) у пункті 12.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"При виконанні постанов суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на уповноважений орган з питань пробації покладаються:";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"погодження з власниками підприємств переліку об'єктів, на яких порушники відбувають суспільно корисні роботи, та видів таких робіт;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"надсилання матеріалів до органів поліції для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до статті 3892 Кримінального кодексу України стосовно порушників, які злісно ухиляються від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.".

13. У розділі XIII:

1) у назві розділу слово "(судді)" виключити;

2) у пункті 13.1 слово "(судді)" виключити;

3) пункт 13.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється на об'єкті у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до місця проживання порушника.";

4) пункти 13.3, 13.4 викласти в такій редакції:

"13.3. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт вважається прийнятою до виконання уповноваженим органом з питань пробації, а порушник взятим на облік з дня реєстрації постанови суду у журналі обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додаток 21).

Протягом десяти робочих днів з дня отримання постанови суду порушник повинен приступити до відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, крім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику тощо).

13.4. У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. У такому самому порядку реєструються особові справи, що надійшли з іншого уповноваженого органу з питань пробації.";

5) у пункті 13.5 слово "(судді)" виключити;

6) пункт 13.8 викласти в такій редакції:

"13.8. Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації постанови суду в журналі обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.";

7) у пункті 13.9 слово "(судді)" виключити;

8) у пункті 13.10 слова "або" та "(судді)" виключити;

9) у пункті 13.11:

слово "(судді)" виключити;

слово "підрозділу" замінити словами "уповноваженого органу з питань пробації";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Особові справи і копії облікових карток порушників (завірені підписом посадової особи та печаткою уповноваженого органу з питань пробації) пересилаються через відповідні філії Державної установи "Центр пробації".";

10) у пункті 13.12 слово "(судді)" виключити;

11) пункт 13.13 викласти в такій редакції:

"13.13. Якщо після перевірки за місцем проживання порушника встановлено, що він за цим місцем не проживає, місцеперебування його невідоме або наявні підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанови.";

12) у пункті 13.15:

слово "(судді)" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"За потреби направлення видається повторно, якщо особа тривалий час (понад три місяці з дня видачі попереднього направлення) незалежно від причин не відбувала стягнення.";

13) пункт 13.19 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Копії протоколу про адміністративне правопорушення, супровідного листа та відповідне судове рішення долучаються до особової справи порушника.";

14) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"13.20. Щодо порушників, які злісно ухиляються від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, уповноваженим органом з питань пробації надсилаються матеріали із супровідним листом до органу поліції для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до статті 3892 Кримінального кодексу України. Копії цих матеріалів долучаються до особової справи порушника.

13.21. В органи поліції надсилаються такі матеріали:

подання про притягнення до кримінальної відповідальності (додаток 25);

копія постанови суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт;

копія облікової картки (завірена підписом посадової особи та печаткою уповноваженого органу з питань пробації);

копія постанови суду, якою особу притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі статті 1832 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

довідка про відбутий порушником час стягнення (у годинах);

пояснення порушника (у разі наявності);

інші матеріали, що підтверджують факт злісного ухилення (документи від власника підприємства за місцем відбування порушником адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, акт перевірки виконання порушником адміністративного стягнення тощо).

13.22. У разі винесення обвинувального вироку за злісне ухилення від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт копія цього судового рішення долучається до особової справи порушника.

За відсутності поважних причин, які перешкоджають відбуванню адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, порушник викликається до уповноваженого органу з питань пробації для отримання направлення для подальшого відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.".

14. У пункті 14.2 розділу XIV цифри "3213" замінити цифрами "3253".

15. У розділі XV:

1) у назві розділу слова "які відбули" замінити словами "на яких накладено";

2) пункт 15.1 викласти в такій редакції:

"15.1. Виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв'язку із:

відбуттям призначеної судом кількості годин суспільно корисних робіт - за наявності табеля про відпрацьований час, завіреного підписом та печаткою власника підприємства;

скасуванням постанови - за наявності постанови суду;

наявністю підстав, що унеможливлюють виконання постанови суду, - після отримання відповідного судового рішення;

смертю порушника - за наявності довідки органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Зняття порушника з обліку у зв'язку зі зміною місця проживання здійснюється за наявності підтвердження про отримання особової справи уповноваженим органом з питань пробації за новим місцем проживання.";

3) пункт 15.3 викласти в такій редакції:

"15.3. Про дату та підстави для зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, на титульному аркуші обкладинки його особової справи та в обліковій картці.";

4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"15.4. У триденний строк уповноважений орган з питань пробації надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про зняття порушника з обліку (додаток 14).".

16. У тексті Порядку слово "підрозділу" виключити.

17. У додатках до Порядку:

1) додатки 1, 3, 4 викласти у новій редакції, що додаються;

2) заголовок додатка 5 викласти в такій редакції:

"Облікова картка N ____/20__ р. порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт";

3) у додатку 9:

слово "щомісячного" виключити;

слова "копія якого надсилається до уповноваженого органу з питань пробації після відбуття порушником громадських робіт" замінити словами "копія якого щомісяця надсилається до уповноваженого органу з питань пробації протягом відбуття порушником громадських робіт";

4) додатки 10, 13 викласти у новій редакції, що додаються;

5) доповнити Порядок новим додатком 14, що додається.

У зв'язку з цим додатки 14 - 22 вважати відповідно додатками 15 - 23.

У тексті Порядку посилання на додатки 14 - 22 замінити відповідно посиланнями на додатки 15 - 23;

6) у додатку 15:

заголовок додатка викласти в такій редакції:

"Облікова картка N ____/20__ р. порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт";

слова "Заходи заохочення (стягнення) _______" виключити;

7) у додатках 19, 20 слова "вважаю за доцільне надіслати" замінити словом "надсилаю";

8) доповнити Порядок новим додатком 22, що додається.

У зв'язку з цим додатки 22, 23 вважати відповідно додатками 23, 24.

У тексті Порядку посилання на додатки 22, 23 замінити відповідно посиланнями на додатки 23, 24;

9) додаток 23 викласти у новій редакції, що додається;

10) доповнити Порядок новим додатком 25, що додається;

11) у тексті додатків до Порядку слово "підрозділу" виключити.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко

 

Додаток 1
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт

Місце для штампа

 

 

__________
                (найменування органу місцевого самоврядування)
__________
__________
__________
__________

ЗАПИТ

_
                                                                    (найменування уповноваженого органу з питань пробації)
відповідно до статей 301, 311, 3211, 3251 Кодексу України про адміністративні правопорушення просимо визначити види робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт, та перелік об'єктів, на яких порушники виконуватимуть такі роботи.

Визначений перелік видів робіт та перелік об'єктів, на яких порушники виконуватимуть такі роботи, надіслати до уповноваженого органу з питань пробації
_
                                                              (місцезнаходження уповноваженого органу з питань пробації)

__
(посада, найменування уповноваженого органу з
питань пробації)
__
__

 

(підпис)

 
_________
(власне ім'я та прізвище)

 

Додаток 3
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт

Місце для штампа

 

 

____
               (найменування та місцезнаходження суду)
____
____
____
____

ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття постанови суду до виконання

Повідомляємо, що постанова суду від "___" 20__ р. N ________ щодо громадянина(ки) _,
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) _
                                                                                                           (найменування суду)
за статтею ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді ________ годин громадських (суспільно корисних) робіт (______ місяців виправних робіт з відрахуванням _______ % із заробітку в дохід держави), одержана "___" 20__ р. та прийнята до виконання.

__
(посада, найменування уповноваженого органу з
питань пробації)
__
__

 

(підпис)

 
_______
(власне ім'я та прізвище

Тел.

 

 

 

Додаток 4
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ"

__
(найменування уповноваженого органу з питань пробації)
_

ОСОБОВА СПРАВА N _____/20__ р.

Прізвище _____

Ім'я __________

По батькові ___

Дата народження "___" ____ р.

Місце проживання ________
_

Телефон ___________

_
                                                                                         (найменування суду, який виніс постанову)
"___" 20__ р. за статтею __________ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді ______ годин громадських (суспільно корисних) робіт (_______ місяців виправних робіт з відрахуванням ______ % із заробітку в дохід держави).

Узятий(а) на облік "___" 20__ р.

Знятий(а) з обліку "___" 20__ р.

Підстави для зняття з обліку

Кількість аркушів у справі __
                                                                                                                                  (словами)

Строк зберігання - 3 роки.

Опис
документів, що містяться у справі

N з/п

Стислий зміст документа

Аркуші справи (NN)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт

Місце для штампа

 

ГРАФІК
виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт

Прізвище, ім'я, по батькові особи ________

Період роботи: з ____ до 20__ р.

Число, місяць, рік

Кількість годин за графіком

Години праці

Об'єкти

Види робіт

1

2

3

4

5

17 серпня 2011 р.

4 години

З 08:00
до 12:00

Парк "Лісовий", вул. Сонячна, м. Донецьк

Прибирання парку

 

 

 

 

 

Відповідальна особа

______
(посада)


(підпис)

_
(власне ім'я та прізвище)

Керівник підприємства (установи, організації)

___________
(підпис)

___________
(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

 

 

__
(посада, найменування уповноваженого органу з
питань пробації)
__
__

 

(підпис)

 
______
(власне ім'я та прізвище)

 

Додаток 13
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт

Місце для штампа

 

 


         (найменування та місцезнаходження суду)


ПОДАННЯ
про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

м. _______

"___" 20__ р.

Я, ___________
                                                  (посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації)
____, розглянувши матеріали
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
щодо порушника(ці) _______,
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) _ "___" 20__ р.
                                                                                    (найменування суду)
за статтею ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт,

УСТАНОВИВ:
_
                                  (обґрунтування факту ухилення порушника від відбування адміністративного стягнення)
_
_
_

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 3214 Кодексу України про адміністративні правопорушення, надсилаю матеріали щодо громадянина(ки) ________
                                                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
до суду для розгляду питання про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт.

__
(посада, найменування уповноваженого органу з
питань пробації)
__
__

 

(підпис)

 
______
(власне ім'я та прізвище)

М. П.

 

 

Тел. ___

 

 

Місце для штампа

 

 

___
          (найменування та місцезнаходження суду)
___
___
___

ПОДАННЯ
про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

м. _______

"___" 20__ р.

Я, ___________
                                                     (посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації)
____, розглянувши матеріали
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
щодо порушника(ці) _______,
                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) _ "___" 20__ р.
                                                                              (найменування суду)
за статтею ____ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ місяців виправних робіт з відрахуванням ___ % із заробітку в дохід держави,

УСТАНОВИВ:
_
                                  (обґрунтування факту ухилення порушника від відбування адміністративного стягнення)
_
_
_

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 325 Кодексу України про адміністративні правопорушення, надсилаю матеріали щодо громадянина(ки) ________
                                                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
до суду для розгляду питання про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт.

__
(посада, найменування уповноваженого органу з
питань пробації)
__
__

 

(підпис)

 
_______
(власне ім'я та прізвище)

М. П.

 

 

Тел. ___

 

 

 

Додаток 14
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт

 

____
              (найменування та місцезнаходження суду)
_____
_____

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зняття порушника з обліку

Повідомляємо, що громадянин(ка) _______,
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) _
                                                                                                      (найменування суду)
постановою від "___" 20__ р. N _____ за статтею ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді ________ годин громадських (суспільно корисних) робіт (_______ місяців виправних робіт з відрахуванням ___ % із заробітку в дохід держави) знятий(а) з обліку у зв'язку з
_
                                                                                                   (підстава зняття з обліку)
_

__
(посада, найменування уповноваженого органу з
питань пробації)
__
__

 

(підпис)

 
_______
(власне ім'я та прізвище)

Тел.

 

 

 

Додаток 22
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт

ДОВІДКА
про проведену бесіду

Я, ______, ознайомлений(а) з
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
порядком та умовами відбування адміністративного стягнення у вигляді ____ годин суспільно корисних робіт, яке накладено на мене судом.

Я попереджений(а), що згідно зі статтею 3254 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі ухилення від відбування суспільно корисних робіт підлягатиму притягненню до адміністративної відповідальності за статтею 1832 Кодексу України про адміністративні правопорушення (санкція статті передбачає адміністративний арешт строком до 10 діб), а у разі злісного ухилення від відбування суспільно корисних робіт - до кримінальної відповідальності за статтею 3892 Кримінального кодексу України (санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років).

Мені роз'яснено про необхідність повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про поважні причини, що унеможливлюють вихід на суспільно корисні роботи або прибуття за викликом до уповноваженого органу з питань пробації, а також про зміну місця проживання.

Примітка. Ухиленням особи від відбування суспільно корисних робіт є неприбуття порушника до місця виконання суспільно корисних робіт (підприємства, установи, організації) протягом двох днів з дати, визначеної у направленні уповноваженого органу з питань пробації без поважних причин, невихід на суспільно корисні роботи або відмова від виконання роботи, вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин, а також поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння. Злісним ухиленням особи від відбування суспільно корисних робіт є продовження ухилення від відбування суспільно корисних робіт особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі статті 1832 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто неприбуття до місця виконання суспільно корисних робіт (підприємства, установи, організації) протягом двох днів з дати, визначеної у направленні уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу з питань пробації без поважних причин, невихід на суспільно корисні роботи або відмова від виконання роботи, вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин, а також поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння. Поважними причинами є хвороба та інші документально підтверджені обставини, що фактично позбавляють можливості порушника прибути для відпрацювання суспільно корисних робіт.

"___" 20__ р.

___________
(власне ім'я та прізвище)

____
                 (підпис)

 

 

Додаток 23
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт

Місце для штампа

 

 

_________
           (найменування підприємства, установи, організації)
_________
_________
_________

НАПРАВЛЕННЯ

Направляється громадянин(ка) __________,
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) _
                                                                                                     (найменування суду)
"___" 20__ р. за статтею ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин суспільно корисних робіт.

Інформуємо, що згідно з чинним законодавством суспільно корисні роботи є оплачуваними роботами і виконуються не більш як вісім годин на день (неповнолітніми - дві години).

Відповідно до статті 3253 Кодексу України про адміністративні правопорушення на власника підприємства (установи, організації) або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником суспільно корисних робіт покладаються такі обов'язки:

погодження з уповноваженим органом з питань пробації переліку об'єктів, на яких порушники відбувають суспільно корисні роботи, та видів цих робіт;

контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;

своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування стягнення;

нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів;

ведення обліку та інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість відпрацьованих порушником годин, що передбачає:

видання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом розпорядчого документа про початок відбування порушником суспільно корисних робіт, закріплення за ним відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення;

складання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом на строк відбування порушником суспільно корисних робіт графіка, в якому поденно зазначаються час та місце відбування цих робіт;

надсилання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом у день видання розпорядчого документа витягу з нього та графіка, у якому зазначено час та місце відбування робіт, до уповноваженого органу з питань пробації;

заповнення власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом табеля виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, копія якого щомісяця надсилається до уповноваженого органу з питань пробації протягом відбуття порушником суспільно корисних робіт.

Працівники уповноваженого органу з питань пробації у межах повноважень можуть здійснювати перевірку за місцем відбування порушником суспільно корисних робіт. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві (в установі, організації).

Громадянин(ка) _____ повинен приступити
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
до відбування _ суспільно корисних робіт не пізніше "___" 20__ р.
                                         (годин)

__
(посада, найменування уповноваженого органу з
питань пробації)
__
__

 

(підпис)

 
_______
(власне ім'я та прізвище)

 

Додаток 25
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт

Місце для штампа

_________
              (найменування та місцезнаходження органу поліції)
_________
_________

ПОДАННЯ
про притягнення до кримінальної відповідальності

м. _______

"___" 20__ р.

Я, ___________
                                                  (посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації)
__________, розглянувши матеріали щодо порушника(ці)
                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
_,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) _______ судом "___" 20__ р.
                                                               (найменування суду)
за статтею ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _______ годин суспільно корисних робіт,

УСТАНОВИВ:
_
               (конкретні факти, які свідчать про злісне ухилення порушника від відбування адміністративного стягнення)
_
_
_

Враховуючи викладене, керуючись абзацом другим статті 3254 Кодексу України про адміністративні правопорушення та на підставі статті 3892 Кримінального кодексу України, надсилаю матеріали щодо громадянина(ки) ______
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
до органів поліції для вирішення питання про притягнення його (її) до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

__
(посада, найменування уповноваженого органу з
питань пробації)
__
__

 

(підпис)

 
_______
(власне ім'я та прізвище)

М. П.

 

 

Тел. ___

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали