АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.07.2011

м. Київ

N 367-р

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 серпня 2011 р. за N 954/19692

Про затвердження Змін до Положення про концентрацію

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та з метою підвищення ефективності здійснення контролю за концентрацією суб'єктів господарювання Антимонопольний комітет України постановив:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 N 33-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за N 284/6572, що додаються.

2. Юридичному департаменту подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  

Голова Комітету

В. П. Цушко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

С. І. Свищева

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Антимонопольного комітету України
13.07.2011 N 367-р

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 серпня 2011 р. за N 954/19692

Зміни
до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію)

1. Пункт 1.2 глави 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"1.2.16. Вигода від майна - отримання чи можливість отримання користі від володіння, користування чи розпорядження майном, зокрема:

доходів від цього майна;

немайнових прав, що випливають з права власності на це майно;

можливості користування цим майном".

2. Підпункт 3.9.12 пункту 3.9 глави 3 доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Стосовно учасників концентрації - іноземних суб'єктів господарювання, які зареєстровані в офшорних зонах відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України, подаються:

копії договорів доручень, довіреностей чи документів, підписаних керівником органу управління суб'єкта господарювання, які надають право іншим особам виконувати функції чи частину функцій відповідного органу управління суб'єкту господарювання;

копії договорів доручень, довіреностей чи документів, підписаних акціонерами (учасниками) суб'єкта господарювання, згідно з якими інша особа чи особи має (мають) право участі в управлінні, отримання прибутку, укладання договорів купівлі-продажу часток (акцій, паїв);

відомості про фізичних та юридичних осіб, які отримують вигоди від майна суб'єкта господарювання, його часток (акцій, паїв), незалежно від того, хто є його власником.

У разі необхідності зазначена інформація може бути запитана у заявників державними уповноваженими стосовно інших учасників концентрації - іноземних суб'єктів господарювання.".

3. Назви других стовпчиків першої таблиці у пункті 1.1 та таблиці у пункті 1.2 розділу 1 додатка 2 викласти в такій редакції:

"Податковий номер платника податку (для юридичних осіб); серія, номер, ким та коли виданий документ, що посвідчує особу, податковий номер платника податку (у разі його відсутності надати пояснення) (для фізичних осіб)".

4. Назви других стовпчиків таблиць у додатку 4 викласти в такій редакції:

"Місце проживання, телефон, телефакс, адреса електронної пошти, серія, номер, ким та коли виданий документ, що посвідчує особу, податковий номер платника податку (у разі його відсутності надати пояснення)".

5. У тексті Положення слова "код за ЄДРПОУ", "ідентифікаційний код за ЄДРПОУ", "код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)", та "ідентифікаційний номер" в усіх числах замінити словами "податковий номер" у відповідних числах.

  

Заступник Голови Комітету -
державний уповноважений

Л. І. Колісник

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали