ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.06.2011

м. Київ

N 721

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2011 р. за N 1001/19739

Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та затвердження Порядку заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пунктів 15 та 30 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 48, 49 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та з метою контролю за діяльністю інститутів спільного інвестування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2010 N 50), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985, що додаються.

2. Затвердити Порядок заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Порядок N 721), що додається.

3. Департаменту моніторингу фондового ринку (О. Табала) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Бурмаку.

6. Це рішення набирає чинності з 30.09.2011.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Першого заступника Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. І. Свищева

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

Протокол засідання Комісії
від 14 червня 2011 р. N 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
14.06.2011 N 721

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2011 р. за N 1001/19739

Зміни
до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

1. У розділі I:

1.1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Інформація в електронній формі складається шляхом заповнення державною мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Комісією.

Електронна форма Інформації складається відповідно до Порядку заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2011 N 721 (Порядок N 721)".

1.2. Пункти 5 - 13 виключити.

2. Розділ II викласти в такій редакції:

"II. Порядок і строки подання Інформації Компанією щодо результатів діяльності ІСІ

1. Компанія подає до центрального апарату Комісії Інформацію щодо результатів діяльності ІСІ:

щоденну;

щоквартальну;

щорічну.

2. Щоденна Інформація - це Інформація Компанії щодо вартості чистих активів ІСІ, яка розраховується для ІСІ відкритого типу на кінець кожного робочого дня, закритого та інтервального типу - на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та/або викуп цінних паперів ІСІ.

3. Щоквартальна Інформація - це Інформація Компанії щодо результатів діяльності ІСІ за квартал.

4. Щорічна Інформація - це Інформація Компанії щодо результатів діяльності ІСІ за рік.

5. Компанія подає Інформацію щодо результатів діяльності ІСІ до Комісії у терміни:

щоденну - до 13-ї години наступного робочого дня;

щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом, за четвертий квартал - до 20 лютого наступного року за звітним;

щорічну - до 30 квітня року, наступного за звітним.

6. Інформація подається до Комісії одним із таких способів:

6.1. Шляхом подання (надсилання) до загального відділу центрального апарату Комісії Інформації в паперовій та/або в електронній формах.

6.2. Шляхом подання до центрального апарату Комісії Інформації в електронній формі у вигляді електронних документів з використанням системи електронного документообігу.

7. Спосіб подачі Інформації до Комісії обирає Компанія.

8. Інформація відповідно до способу, визначеного підпунктом 6.1 пункту 6 цього розділу, подається (надсилається) таким чином:

8.1. Щоденна Інформація надсилається до Комісії в електронній формі.

8.2. Щоквартальна Інформація подається до Комісії в паперовій (крім венчурних фондів) та в електронній формах.

8.3. Щоквартальна Інформація щодо діяльності венчурних фондів надсилається до Комісії в електронній формі.

8.4. Щорічна Інформація подається до Комісії в паперовій та в електронній формах.

8.5. На письмовий запит Комісії Компанія зобов'язана надати паперову форму Інформації відповідно до запиту.

8.6. Електронна форма Інформації за змістом має відповідати паперовій формі Інформації, склад якої установлено цим Положенням.

8.7. У разі якщо паперова форма Інформації нараховує більше одного аркуша, така паперова форма має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки Компанії та підписом особи, відповідальної за складання Інформації. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки Компанії та підписом особи, відповідальної за складання Інформації, аркушів (кількість)".

8.8. Паперова форма Інформації при поданні до Комісії супроводжується листом на бланку Компанії.

8.9. Інформація подається до Комісії у формах, строки та обсязі, що встановлені цим Положенням. Інформація повинна містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Інформації мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію.

8.10. Інформація у паперовій формі подається до загального відділу центрального апарату Комісії або надсилається поштою.

8.11. Електронна форма Інформації складається та подається по кожному фонду окремо і не архівується.

8.12. За один день Комісією здійснюється реєстрація в електронному журналі лише однієї Інформації кожного виду.

Електронний журнал - електронний журнал прийняття Інформації, у якому фіксуються дата та реєстраційний номер прийняття Інформації.

8.13. Після прийняття Інформації Комісія надсилає відправнику електронною поштою реєстраційний номер, за яким Інформація зареєстрована в електронному журналі. У разі відсутності реєстраційного номера Інформації в електронному журналі така Інформація вважається неприйнятою.

8.14. У разі надання виправленої щоквартальної Інформації Компанія зобов'язана подати її до Комісії не пізніше дати закінчення строків, зазначених у абзаці третьому пункту 5 цього розділу.

8.15. У разі надання виправленої щорічної Інформації Компанія зобов'язана подати її до Комісії не пізніше дати закінчення строків, зазначених у абзаці четвертому пункту 5 цього розділу.

8.16. Виправлена Інформація подається до Комісії в паперовій та електронній формах (диск 3,5 або лазерний диск) та супроводжується листом Компанії, в якому зазначаються причини заміни.

9. Інформація відповідно до способу, визначеного підпунктом 6.2 пункту 6 цього розділу, подається у порядку, встановленому Положенням про подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 N 492 (Положення N 492), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.06.2011 N 789/19527.

10. У разі якщо останній день подання Інформації припадає на неробочий, термін подання Інформації переноситься на перший після неробочого робочий день.

11. Термін подання інформації Компанією продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Інформації у встановлений термін у зв'язку з:

а) вилученням документів Компанії у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

б) настанням форс-мажорних обставин (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

12. Компанія зобов'язана подати Інформацію до Комісії протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації".

 

Директор департаменту
моніторингу фондового ринку

О. М. Табала

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали