ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.10.2011

м. Київ

N 1484

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2012 р. за N 62/20375

Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям та Порядку заповнення управителями іпотечним покриттям електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.11.2008 N 1377 "Про затвердження Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2008 за N 1222/15913, слово "надання" замінити словом "подання".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.11.2008 N 1377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2008 за N 1222/15913, що додаються.

3. Затвердити Порядок заповнення управителями іпотечним покриттям електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Порядок N 1484), що додається.

4. Департаменту моніторингу фондового ринку (О. Табала) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії М. Бурмаку.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови  -
Голова ліквідаційної комісії
 Державного комітету України з питань
 регуляторної політики та підприємництва

Г. М. Яцишина

Заступник Голови
Національного банку України

І. В. Соркін

 

Протокол засідання Комісії
від 20 жовтня 2011 р. N 44

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
20.10.2011 N 1484

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 січня 2012 р. за N 62/20375

Зміни до Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям

1. У заголовку Положення слово "надання" замінити словом "подання".

2. У розділі I:

2.1. Абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"журнал прийняття Даних - електронний журнал, у якому фіксуються дата та реєстраційний номер прийняття Даних;".

2.2. Пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

"4. Дані, передбачені цим Положенням, крім випадків, передбачених пунктом 7 цього розділу, подаються (надсилаються) до Комісії з урахуванням способу подання Даних, обраного Управителем відповідно до пункту 2 розділу III цього Положення.

Електронна форма Даних складається відповідно до Порядку заповнення управителями іпотечним покриттям електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Порядок N 1484), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 N 1484 (далі - Порядок).

5. У разі подання (надсилання) Управителем Даних відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.1 пункту 2 розділу III цього Положення, Дані в паперовій формі формуються як друкована копія електронної форми. Дані в паперовій формі, подання яких передбачено цим Положенням, засвідчуються підписом керівника Управителя та печаткою Управителя.".

2.3. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Нерегулярні Дані Управителя подаються (надсилаються) до Комісії в електронній формі на електронну адресу, визначену Порядком.".

2.4. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. У разі подання (надсилання) Управителем Даних відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.1 пункту 2 розділу III цього Положення, електронна форма Даних за складом інформації має відповідати паперовій формі Даних, склад якої установлено цим Положенням.".

3. У розділі III:

3.1. Пункти 2, 3, 4 викласти в такій редакції:

"2. Дані подаються до Комісії одним із таких способів:

2.1. Шляхом подання (надсилання) до загального відділу центрального апарату Комісії Даних в паперовій формі та/або в електронній формі.

2.2. Шляхом подання до центрального апарату Комісії Даних в електронній формі у вигляді електронних документів з використанням системи електронного документообігу.

3. Спосіб подання Даних до Комісії обирає Управитель.

4. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.1 пункту 2 цього розділу, подаються (надсилаються) таким чином:

4.1. Квартальні Дані подаються (надсилаються) до загального відділу центрального апарату Комісії в паперовій формі. Електронна форма квартальних Даних подається (надсилається) до центрального апарату Комісії на електронну адресу, визначену Порядком.

4.2. Відомості про нерегулярні Дані подаються (надсилаються) до центрального апарату Комісії в електронній формі.".

3.2. Доповнити розділ пунктом 5 такого змісту:

"5. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.2 пункту 2 цього розділу, подаються у порядку, встановленому Положенням про подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 N 492 (Положення N 492), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 789/19527.".

4. Пункт 2 розділу IV викласти в такій редакції:

"2. За неподання, подання не в повному обсязі та/або подання недостовірних Даних Управитель несе відповідальність відповідно до закону.".

5. У тексті Положення та додатках до нього слова "надання", "надаються", "надає" та "надають" замінити відповідно словами "подання", "подаються", "подає" та "подають".

 

Директор департаменту
моніторингу фондового ринку

О. Табала

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали