МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2012

м. Київ

N 360


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 квітня 2012 р. за N 568/20881

Про затвердження Змін до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 410 (Указ N 410/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року N 1099 (Положення N 1099), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за N 1318/20056, що додаються.

2. Національному центру "Мала академія наук України" (Лісовий О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому законодавством порядку.

3. Департаменту управління справами (Ворошиловський О. В.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
26.03.2012 N 360

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 квітня 2012 р. за N 568/20881


ЗМІНИ
до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (Положення N 1099)

1. У розділі I:

1.1. У пункті 1.2:

в абзаці двадцять другому слова "історико-географічне" замінити словом "історії;";

доповнити цей пункт після абзацу двадцять другого новим абзацом такого змісту:

"науки про Землю;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять п'ятий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцять шостим;

абзац тридцять третій після слів "наукових відділень" доповнити словами "конкурсу-захисту,";

абзац тридцять шостий після слова "конкурсах" доповнити словами "з навчальних предметів".

1.2. Абзац другий пункту 1.8 викласти у такій редакції:

"На всіх етапах олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності завдання готуються окремо для кожного класу (курсу), а конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт - для кожного класу (курсу) відповідної секції наукового відділення.".

2. У розділі II:

2.1. Абзац двадцять перший пункту 2.1 викласти у такій редакції:

"Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього Положення розробляють правила (умови) проведення I, II, III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, I, II етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, I, II етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності, якими визначаються кількісний склад, місце та інші питання проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, конкурсів з фахової майстерності з урахуванням місцевих можливостей.".

2.2. У пункті 2.3:

підпункт 2.3.1 викласти в такій редакції:

"2.3.1. II етап олімпіад з навчальних предметів та I етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт проводяться щороку в листопаді - грудні.

Завдання II етапу олімпіад з навчальних предметів готуються обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, I етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт - предметно-методичними комісіями, склад яких формується згідно з вимогами пункту 1.8 розділу I цього Положення та затверджується районними (міськими) управліннями (відділами) освіти.

Кількість турів олімпіад, конкурсів-захистів, їхня тривалість та форми проведення визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій разом з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад, конкурсів з навчальних предметів та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.";

у підпункті 2.3.3 слова "- до кінця січня наступного року" замінити словами та цифрами "та заявки на участь у II етапі конкурсу-захисту - до 30 січня наступного року.".

2.3. У пункті 2.4:

абзаци другий і третій підпункту 2.4.6 замінити новим абзацом такого змісту:

"Звіти про проведення II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, заявки на участь команд у III етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт надсилаються до оргкомітету в строки, визначені умовами його проведення, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

3. У розділі III:

3.1. У пункті 3.7 друге речення виключити.

3.2. Доповнити цей розділ новим пунктом 3.10 такого змісту:

"3.10. У I етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт беруть участь учні загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації з числа учнів - членів Малої академії наук України. У II і III етапах конкурсу-захисту беруть участь переможці відповідно I і II етапів.

Перелік наукових відділень і секцій, з яких проводяться I і II етапи конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, визначається оргкомітетами відповідного етапу. Перелік наукових відділень і секцій, з яких проводиться III етап конкурсу-захисту, визначається умовами проведення, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України.".

У зв'язку з цим пункти 3.10 - 3.23 вважати відповідно пунктами 3.11 - 3.24.

4. У розділі V:

4.1. Абзац перший пункту 5.6 викласти у такій редакції:

"5.6. Переможці IV етапу олімпіад з навчальних предметів, III етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за класами (курсами), секціями наукового відділення або за профілями у кількості, що не перевищує 50 % загальної кількості учасників змагань відповідного класу (курсу), з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.".

4.2. Абзац перший пункту 5.7 після слів "відповідних змагань окремо за класами (курсами)" доповнити словами ", секціями наукового відділення.".

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

О. В. Єресько

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали