НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 серпня 2011 року N 1431

м. Київ

Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (у редакції Указу Президента України від 21.04.98 N 335), та постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2009 N 126 "Про особливості приєднання до електричних мереж об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Затвердити Зміни до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 16.07.2009 N 838, що додаються.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Першого заступника Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. Свищева

Заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України

С. Чех

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
11.08.2011 N 1431

ЗМІНИ
до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

1. У пункті 2.1:

після слів "його положеннями" доповнити словами "та положеннями законодавства України";

друге речення виключити.

2. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Тариф на електроенергію, яку ВАД продає ДПЕ, на дату укладення цього Договору становить ______ гривень за 1 кВт·год. без ПДВ. Величина тарифу встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ) у національній валюті України.

НКРЕ встановлює тариф на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт _______ (зазначити коефіцієнт відповідно до Закону). Для малих гідроелектростанцій та суб'єктів господарювання, які виробляють електроенергію з енергії сонячного випромінювання, роздрібний тариф для споживачів другого класу напруги визначається із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації).".

3. Статтю 2 після пункту 2.3 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.4. Величина тарифу на електроенергію, яку ВАД продає ДПЕ, не може бути меншою за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується в національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату. Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для ВАД установлюється шляхом перерахування в євро величини "зеленого" тарифу, розрахованого відповідно до положень пункту 2.3 цього Договору.".

У зв'язку з цим пункт 2.4 вважати пунктом 2.5.

4. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Платежі за отриману ДПЕ у ВАД електроенергію здійснюються кожного банківського дня з поточного рахунка із спеціальним режимом використання ДПЕ відповідно до алгоритму ОРЕ, який затверджується НКРЕ. Остаточний розрахунок за куплену ДПЕ у ВАД електроенергію в розрахунковому місяці здійснюється до 15-го (включно) числа місяця, наступного за розрахунковим.".

5. Підпункт 5.5.2 викласти в такій редакції:

"5.5.2. Здійснювати оплату ВАД за фактично відпущену ДПЕ електроенергію грошовими коштами. При цьому ДПЕ здійснює оплату купленої електроенергії грошовими коштами відповідно до алгоритму розподілу коштів ОРЕ в межах наявних на поточному рахунку із спеціальним режимом використання ДПЕ грошових коштів, які відповідно до алгоритму ОРЕ підлягають перерахуванню ВАД. Зазначене водночас не обмежує зобов'язання ДПЕ щодо остаточних розрахунків за куплену у ВАД електроенергію відповідно до пункту 4.2 цього Договору.".

6. Підпункт 5.6.1 пункту 5.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Сплата пені не звільняє ДПЕ від зобов'язань по сплаті вартості купленої у ВАД електроенергії.".

7. Пункт 7.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Не обмежуючись іншими положеннями цього Договору, за ініціативою будь-якої зі Сторін такий спір може бути передано на вирішення до міжнародного арбітражу. При цьому текст положень підпункту "с" пункту 4 статті 26 Договору про Енергетичну Хартію від 17 грудня 1994 року вважається інкорпорованим до цього Договору шляхом посилання.".

8. Пункт 8.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, ВАД може обрати новий порядок стимулювання.".

9. Пункт 8.9 викласти в такій редакції:

"8.9. У разі зупинення дії ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії дія Договору призупиняється на термін такого зупинення.".

10. Пункт 8.10 викласти в такій редакції:

"8.10. У разі анулювання дії ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії дія Договору припиняється з моменту анулювання ліцензії.".

11. Доповнити статтю 8 новим пунктом такого змісту:

"8.12. Для ВАД застосовується порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії на дату введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії.

На весь термін застосування "зеленого" тарифу закріплюється вимога щодо закупівлі всієї електроенергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), і не продану за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим "зеленим" тарифом, а також щодо розрахунків за таку електроенергію в повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами в порядку, установленому законом.".

12. Доповнити Примірний договір позицією такого змісту:

"Погоджено Національною комісією регулювання електроенергетики України (протокол засідання від __________ N ____).

Голова Комісії ___".

 

Заступник начальника
управління генеруючих підприємств

В. Кікоть

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали