НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 жовтня 2011 року N 2074

м. Київ

Про затвердження Змін до Регламенту Національної комісії регулювання електроенергетики України

Відповідно до Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" (із змінами) Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Затвердити Зміни до Регламенту Національної комісії регулювання електроенергетики України, затвердженого постановою НКРЕ від 29.11.2007 N 1662, що додаються.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
27.10.2011 N 2074

Зміни до Регламенту Національної комісії регулювання електроенергетики України

1. У пункті 4 слова "центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування" замінити словами "державними органами".

2. В абзаці другому пункту 22 слова "затвердженого Головдержслужбою" замінити словами "затвердженого наказом Головдержслужби".

3. У пункті 23:

в абзаці першому слова "Головдержслужби й Міністерства палива та енергетики України" замінити словами "Державного агентства з питань державної служби, Міністерства енергетики та вугільної промисловості та інших державних органів.";

абзац другий після слова "Подякою" доповнити словом "Грамотою".

4. Абзац другий пункту 30 викласти в такій редакції:

"Рішення НКРЕ з питань встановлення цін та тарифів (крім встановлення цін та тарифів для населення) і функціонування оптового ринку електричної енергії не підлягають державній реєстрації.".

5. Пункт 40 викласти в такій редакції:

"40. Засідання Комісії є відкриті і закриті. У разі необхідності, за рішенням Комісії, проводяться виїзні засідання, на які запрошуються заінтересовані особи. З питань, які стосуються забезпечення функціонування ринків електричної енергії і природного газу і потребують термінового розгляду, проводяться робочі засідання.".

6. Пункт 45 викласти в такій редакції:

"45. Інші питання, крім тих, які визначені у пункті 41 цього Регламенту, можуть розглядатися як на відкритих, так і на робочих засіданнях.".

7. Пункт 49 викласти в такій редакції:

"49. Голова і Члени Комісії беруть участь у розгляді питань, винесених на розгляд Комісії, безпосередньо. У разі знаходження у відрядженні, Голова і Члени Комісії можуть приймати участь у засіданні дистанційно, шляхом застосування технічних засобів, зокрема відео- та аудіозв'язку. При прийнятті рішень Голова Комісії, Члени Комісії мають один голос.".

8. Абзац п'ятий пункту 60 після слова "приймаються" доповнити словом "протокольні".

9. У пункті 62:

в абзаці першому слова "розміщується на офіційному сайті НКРЕ не пізніше ніж за 5 днів до дати" замінити словами "оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕ не пізніше ніж за три робочих дні до дня";

у першому реченні абзацу другого слово "три" замінити словами "два робочих".

10. Абзац другий пункту 97 викласти в такій редакції:

"Протокол засідання Комісії підписують Голова Комісії і секретар та візують Члени Комісії, які брали участь у засіданні, і керівники відповідних структурних підрозділів.".

11. У пункті 99 слово "десяти" замінити словом "п'ятнадцяти".

12. У абзаці другому пункту 100:

слово "підписує" замінити словом "підписують";

після слів "Голова Комісії" доповнити словами ", Член Комісії, до повноважень якого належить відповідне питання згідно з функціональним розподілом обов'язків,".

13. У пункті 103:

у першому реченні після слова "Постанови" доповнити словами ", у тому числі постанови про накладення адміністративних стягнень";

у другому реченні слова "Головою Комісії та секретарем" замінити словами "також секретарем засідання";

14. Друге і третє речення пункту 104 викласти в такій редакції:

"Протокольне рішення підписується Головою Комісії, Членом Комісії, до повноважень якого належить відповідне питання згідно з функціональним розподілом обов'язків, та секретарем засідання. Якщо таке рішення підлягає виконанню структурними підрозділами НКРЕ, воно доводиться секретарем засідання до відома керівників структурних підрозділів та підлягає контролю Членом Комісії, до повноважень якого належить відповідне питання згідно з функціональним розподілом обов'язків, і сектором контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Якщо таке рішення підлягає виконанню ліцензіатами, - доводиться до відома ліцензіатів та підлягає контролю відповідними структурними підрозділами НКРЕ.".

14. У пункті 120:

слова "Президентом України та його Секретаріатом" замінити словами "Президентом України та його Адміністрацією";

доповнити словами "і іншими державними органами.".

15. У пункті 124 слова "органами виконавчої влади" замінити словами "державними органами".

 

Начальник юридичного управління

В. Морозова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали