ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.01.2011 р. N 2

Київ

Про затвердження змін до Статуту Київського міського будинку дитини "Берізка"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з урахуванням наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18.05.98 N 123 "Про затвердження Типового положення про будинок дитини", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 червня 1998 р. за N 372/2812 (із змінами та доповненнями), спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 17.03.2004 N 142/275 "Про затвердження форми акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкції про порядок його заповнення", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.03.2004 за N 401/9000, та з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни до Статуту Київського міського будинку дитини "Берізка", затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 23.03.98 N 586 (Розпорядження N 586) (в редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 02.07.2002 N 1285 (Розпорядження N 1285)) (із змінами та доповненнями), виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Голова 

О. Попов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації
23.03.98 N 586
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 10.01.2011 N 2)

Статут
Київського міського будинку дитини "Берізка"

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Київський міський будинок дитини "Берізка" (далі іменується Установа), є спеціалізованою, бюджетною (неприбутковою) Установою, що заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядкована Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Київського міського голови, наказами Міністерства охорони здоров'я України і Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), цим Статутом та іншими нормативними актами.

1.3. Установа має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський і первинний медичний облік, веде статистичну звітність у встановленому законодавством порядку, всі фінансові операції здійснює через органи Державного казначейства України за місцем знаходження.

1.4. Місцезнаходження Установи: м. Київ, вул. Маршала Жукова, 4.

1.5. Установа є юридичною особою, має штамп встановленого зразка, печатку з власним найменуванням, зразок якої затверджується Головним управлінням охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), користується правом оперативного управління щодо закріпленого за нею майна.

II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

2.1. Метою діяльності Установи є надання медичної допомоги дітям-сиротам та дітям, які залишилися без батьківського піклування, з органічними ураженнями центральної нервової системи, в тому числі дитячим церебральним паралічем, з порушенням психіки. Головним завданням установи є надання медичної допомоги, реабілітація хворих дітей, а також виховання дітей дошкільного віку згідно з програмою дитячих садків.

2.2. Предметом діяльності Установи є:

- медична практика;

- організація прийому, утримання, надання медичної допомоги та реабілітація дітей;

- виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків;

- надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих та раптових захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випадках;

- кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хворих;

- консервативне лікування хворих;

- розробка, впровадження та здійснення прогресивних методів лікування;

- реабілітація хворих з серцево-судинними та ревматологічними захворюваннями;

- створення комплексу комфорту, який супроводжує лікувально-оздоровчу практику;

- своєчасна госпіталізація і стаціонарне лікування дітей;

- створення аптеки, зберігання та видача фармацевтичних препаратів та форм;

- вжиття заходів щодо підвищення кваліфікації та забезпечення проведення атестації медичного персоналу Установи.

2.3. Умови приймання дітей в будинок дитини та виписування з нього.

2.3.1. Порядок приймання дітей у будинок дитини:

2.3.2. У будинок дитини приймаються:

діти-сироти;

діти, покинуті в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я;

діти, яких відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я батьки чи інші родичі;

діти підкинуті;

діти знайдені;

діти батьків, позбавлених батьківських прав;

діти одиноких батьків;

діти з вадами фізичного та психічного розвитку;

діти, які за рішенням суду відібрані у батьків без позбавлення їх батьківських прав;

діти батьків, визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, недієздатними;

діти, батьки яких не мають можливості їх виховувати (за станом здоров'я; у зв'язку з тривалим від'їздом, відбуванням покарання, перебуванням під вартою; в період слідства; у зв'язку з тяжкими матеріально-побутовими умовами та інше).

2.3.3. У будинок дитини приймаються діти від народження до трирічного віку; діти з вадами фізичного та психічного розвитку можуть знаходитись у реабілітаційних групах до чотирирічного віку.

2.3.4. Приймання дітей здійснюється в карантинну групу або ізолятор, де проводяться потрібні лікувально-профілактичні та виховні заходи відповідно до стану здоров'я та віку дитини. З карантинної групи (ізолятора) дитина поступає в групу. Кожне наступне переміщення дитини повинно фіксуватися на титульній сторінці історії розвитку дитини з відповідним обґрунтуванням у тексті.

2.3.5. Прийняття дітей, зазначених у підпункті 2.3.2 пункту 2.3 Статуту, до будинку дитини здійснюється у разі відсутності в них станів та захворювань, які потребують стаціонарного обстеження та лікування.

2.3.6. Документи для влаштування дітей до будинку дитини оформлюються за місцем їх постійного проживання батьками, опікунами чи закладами, де діти знаходяться на утриманні та лікуванні, і подаються відповідно до Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.3.7. Перелік документів для оформлення дитини в будинок дитини:

- рішення, за місцем розташування пологового будинку, закладу охорони здоров'я і документів, підготовлених службою у справах неповнолітніх;

- акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину;

- направлення Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації);

- заява про тимчасове влаштування дитини у будинок дитини одного або обох батьків або особи, що їх замінює;

- свідоцтво про народження дитини;

- виписка з історії розвитку дитини (Ф-112/о) та/або медичної карти стаціонарного хворого (Ф-003/о), карти розвитку новонародженого (Ф-097/о), а також обмінної карти пологового будинку, пологового відділення лікарні (Ф-113/о), якщо дитину направлено з пологового будинку;

- дані лабораторних аналізів на предмет наявності венеричних захворювань, загальні аналізи крові, сечі та калу за давністю не більше місяця;

- дані бактеріологічних досліджень на наявність дифтерійної палички, збудників гострих кишкових інфекцій та інші (за епідеміологічними показами) за давністю не більше 3 днів від дня отримання результату дослідження;

- дані лабораторного дослідження на наявність ВІЛ/СНІД, що проводиться на прохання чи за згодою законних представників дитини;

- довідка про відсутність контакту з інфекційними хворими;

- довідка з місця роботи, навчання батьків або особи, що їх замінює, про отримувані доходи при тимчасовому влаштуванні дитини в будинок дитини;

- довідка про отримання державної допомоги одинокою матір'ю;

- свідоцтво про смерть батьків, рішення суду про позбавлення батьківських прав чи відібрання дитини від батьків, вирок суду;

- довідка про хворобу чи від'їзд батьків та інше;

- довідка про батьків та близьких родичів (дідусь, бабуся, брати, сестри);

- довідка-попередження органів опіки та піклування за місцезнаходженням батьків дитини про ознайомлення їх з частиною другою ст. 219 Сімейного кодексу України.

2.3.8. Діти, покинуті в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі, підкинуті чи знайдені діти влаштовуються до будинку дитини на підставі акта, складеного адміністрацією цього закладу у присутності представника органу внутрішніх справ або органами внутрішніх справ за формою, затвердженою спільним наказом МОЗ України та МВС України від 17.03.2004 N 142/275 "Про затвердження форми акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкції про порядок його заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2004 за N 401/9000.

2.3.9. Після приймання підкинутої дитини до будинку дитини адміністрація будинку дитини у триденний строк подає заяву до органу РАЦС про реєстрацію народження цієї дитини.

2.3.10. На кожну дитину, прийняту у будинок дитини, оформляється облікова картка та історія розвитку дитини (Ф-112-0). Всі дані про дітей реєструються у журналі обліку приймання дітей у будинок дитини (Ф-121-0). Сторінки журналу обліку приймання дітей до будинку дитини нумеруються, журнал прошнуровується, скріплюється печаткою будинку дитини і після його закінчення зберігається в архіві будинку дитини постійно.

2.3.11. Супровідна медична документація на дитину, яка прийнята у будинок дитини, зберігається в індивідуальному пакеті протягом всього часу перебування дитини у даному закладі та підклеюється до історії розвитку дитини.

2.3.12. Під час тимчасового перебування дітей-вихованців будинку дитини у лікувально-профілактичному закладі діти не вважаються такими, що вибули із будинку дитини. Про переміщення дитини (стаціонар, дитячий будинок) адміністрація будинку дитини зобов'язана повідомити батьків або осіб, що їх замінюють.

2.3.13. Адміністрація будинку дитини виконує обов'язки опікуна по відношенню до дітей, яким органами опіки опікуни (усиновителі) не призначені.

2.3.14. Адміністрація будинку дитини сприяє, щоб дітям-сиротам та дітям, які залишилися без піклування батьків, були своєчасно оформлені та видані документи про інвалідність, пенсійні свідоцтва і доходи за приватизаційними сертифікатами.

2.4. Порядок виписування дітей із будинку дитини:

2.4.1. Виписування дітей із будинку дитини проводиться:

- при поверненні їх у сім'ю за заявою батьків або осіб, що їх замінюють. Подовження терміну перебування дитини у будинку дитини здійснюється за наказом органу охорони здоров'я, якому підпорядкований будинок дитини;

- з метою захисту прав та інтересів дітей у випадках необґрунтованої відмови батьків (або осіб, які їх замінюють) забрати дитину по закінченні терміну перебування, вказаного у заяві, будинок дитини має право подати позов до суду про позбавлення їх батьківських прав;

- повернення дітей батькам, які раніше дали згоду на їх усиновлення (тобто відмовились від дітей), здійснюється відповідно до частини шостої статті 217 Сімейного кодексу України;

- при переведенні у дитячий будинок системи Міністерства освіти і науки України Головного управління освіти та науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- при переведенні у спеціалізований дитячий будинок чи інші заклади системи Міністерства праці та соціальної політики України на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації та направлення (путівок) Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- при переданні на усиновлення на підставі рішення суду;

- при переданні під опіку на підставі рішення відділу опіки та піклування.

2.4.2. При переведенні дитини із будинку дитини у заклади системи Міністерства освіти і науки України або Міністерства праці та соціальної політики України передаються оригінали всієї документації, яка є у дитини.

2.4.3. Дані про дітей, які підлягають переведенню у дитячі заклади системи Міністерства освіти і науки України чи Міністерства праці та соціальної політики України, повідомляються цим закладам за три місяці до терміну переведення.

2.4.4. Будинок дитини забезпечує дітей, які переводяться до згаданих державних закладів, сезонним одягом та взуттям.

2.4.5. Передання дітей на усиновлення здійснюється згідно з чинним законодавством.

При переданні на усиновлення у журналі обліку приймання дітей у будинок дитини (Ф-121-0) головним лікарем будинку дитини робиться позначка про передання дитини на усиновлення без зазначення прізвища та адреси усиновителя, дати та рішення суду (за винятком іноземних усиновителів). Ця інформація зберігається у головного лікаря будинку дитини і може бути представлена тільки слідчим та судовим органам за їх офіційною вимогою.

III. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

3.1. Відносини Установи з підприємствами, установами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності будуються на договірних засадах згідно з законодавством України.

3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також коштів, отримання яких передбачено законодавством України.

3.3. Установа здійснює в повному обсязі свої права та обов'язки в сферах планування, матеріально-технічного постачання, організації та оплати праці, фінансів, цін та прав в інших сферах діяльності, передбачених законодавством України.

IV. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

4.1. Управління Установою здійснюється головним лікарем (надалі Керівник).

4.2. Керівник Установи призначається на посаду та звільняється з посади наказом начальника Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

Заступники Керівника, керівник бухгалтерської служби Установи призначаються на посаду і звільняються з посади наказом Керівника Установи за погодженням з Головним управлінням охорони здоров'я, інші працівники призначаються на посаду та звільняються з посади наказом Керівника Установи.

Керівник Установи несе персональну відповідальність за діяльність Установи.

4.3. Керівник вирішує самостійно всі питання діяльності Установи, в межах своїх повноважень видає накази та дає вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками, вживає заходи до заохочення працівників та накладає стягнення, затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, складає штатний розпис Установи у межах, встановлених фондів оплати праці та нормативів чисельності працівників і подає на затвердження Головному управлінню охорони здоров'я в установленому порядку.

4.4. Керівник діє від імені Установи, без доручення представляє її інтереси на всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах та організаціях, в межах наданих повноважень, укладає договори, видає доручення, має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах Установи.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА УСТАНОВИ

5.1. Установа для найбільш повного використання трудового потенціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного працівника:

5.1.1. Проводить атестацію та раціоналізацію робочих місць, визначає їх кількість.

5.1.2. Встановлює форми організації праці працівників, здійснює тарифікацію та встановлює працівникам надбавки до посадового окладу за високу якість, складність та напруженість в роботі, професійну майстерність та інші доплати і надбавки згідно з законодавством України.

5.1.3. Встановлює режим робочого часу, а також тривалість додаткових відпусток згідно з трудовим законодавством України.

5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється згідно з відповідними постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, іншими нормативно-правовими актами та внутрішніми нормативними документами.

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ

6.1. Матеріально-технічну базу і кошти Установи складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображена у самостійному балансі.

6.2. Майно Установи належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва і закріплюється за нею на праві оперативного управління.

6.3. Витрати по утриманню Установи фінансуються за рахунок місцевого бюджету та інших джерел, передбачених законодавством України.

6.4. Установа має право за згодою власника або уповноваженого ним органу у встановленому законодавством України порядку відчужувати закріплене за нею майно іншим підприємствам, установам і організаціям, здавати в оренду нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати їх з балансу в установленому порядку.

VII. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ

7.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає статистичну звітність у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Перевірка окремих напрямків діяльності Установи здійснюється податковими та іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства України.

7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійснюється власником, або уповноваженим ним органом при потребі, але не рідше одного разу на два роки.

7.4. Установа підзвітна Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

VIII. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ

Зміст та обсяг інформації, що становить лікарську таємницю Установи, порядок її захисту визначається Керівником і доводиться до працівників, які мають до неї доступ. Відповідальність за розголошення лікарської таємниці визначається у межах законодавства України.

IX. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ

Зміни та доповнення до Статуту Установи вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.

X. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

10.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації, за рішенням власника чи уповноваженого ним органу, за рішенням суду, у порядку, встановленому законодавством України.

10.2. У разі припинення діяльності Установи працівникам, що звільняються, гарантується додержання їх прав і інтересів відповідно до законодавства про працю України.

10.3. У випадку ліквідації Установи її активи мають бути за рішенням власника передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

Заступник голови -
керівник апарату
 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали