НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

11.08.2011

м. Київ

N 396

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 вересня 2011 р. за N 1034/19772

Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу

Відповідно до статей 6 та 14 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, затверджених рішенням НКРЗ від 11.12.2008 N 1256, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за N 1238/15929, що додаються.

2. Економічному управлінню разом з Юридичним управлінням в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Першого заступника Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. І. Свищева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
11.08.2011 N 396

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 вересня 2011 р. за N 1034/19772

ЗМІНИ
до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу

1. У главі 1:

1.1 у пункті 14 слова та цифри "і проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації, що наведені в статтях 14 та 15" замінити словами та цифрами ", проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації та участі в роботі комісій відповідно до статей 14, 15, 19"; друге речення викласти в такій редакції: "Вартість пробігу автотранспорту до місця виконання робіт та в зворотному напрямку визначається калькуляцією УДЦР";

1.2 пункт 17 доповнити реченням "Вартість робіт (послуг), не визначених цими Тарифами, визначається окремими калькуляціями УДЦР";

1.3 в абзаці другому пункту 19 слово "держказначейства" замінити словами "Казначейства України або довідки органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач РЧР";

1.4 пункт 20 після слова "програм" доповнити словом "виключно", а також доповнити новим абзацом такого змісту:

"Застосування коефіцієнта здійснюється на підставі заяви суб'єкта господарювання та додатка 3 до ліцензії на мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, лише для розповсюдження програм телерадіокомпаній, засновником яких є виключно органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування";

1.5 доповнити главу пунктами 21, 22 такого змісту:

"21. Статті 14.3 та 15.3 застосовуються для кожного другого та наступних приймачів-передавачів стаціонарного РЕЗ тієї самої технології, що й перший, розташованого на тому самому місці, що й перший, та за умови виконання робіт у той же день, що й для першого приймача-передавача.

22. На земну станцію типу VSAT Ku-діапазону, що експлуатується на підставі чинного дозволу на експлуатацію, у разі модернізації супутникової мережі шляхом зміни частотного плану в межах конкретного транспондеру космічної станції, частотний ресурс якого використовується оператором супутникової мережі, надається новий дозвіл на експлуатацію з оплатою 25 відсотків від статті 2.9 без застосування коефіцієнта ускладнення ЕМС, передбаченого пунктом 8 глави 1 цих Тарифів".

2. У главі 2:

2.1 перше речення абзацу другого після слів "стаціонарних РЕЗ" доповнити словами "одного типу"; друге речення викласти в такій редакції: "Дозвіл на експлуатацію базової станції надається як дозвіл на експлуатацію РЕЗ, до складу якого входять зазначені стаціонарні РЕЗ";

2.2 доповнити главу новим абзацом такого змісту:

"Аматорська радіостанція (АРС) - станція аматорської або аматорської супутникової служби. До складу АРС може входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність передавачів та приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський радіозв'язок".

3. У розділі I "Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з розглядом заявочних документів, присвоєнням радіочастот, призначенням позивних сигналів, підготовкою висновків, оформленням дозволів":

3.1 статтю 1.8 викласти в такій редакції:

"

1.8

Радіолокації, радіонавігації, супутникового радіозв'язку, телеметрії та телеуправління супутникових мереж

за РЕЗ

92,50

";

3.2 статтю 2.9 викласти в такій редакції:

"

2.9

Супутникового радіозв'язку (земні станції)

за номінал частоти РЕЗ

139,80

";

3.3 статтю 14 викласти в такій редакції:

"

14

Проведення первинного технічного контролю РЕЗ та ВП на місці експлуатації (без проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП):

 

 

14.1

першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ або ВП, що розташований в межах обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя

за РЕЗ, ВП

442,00

14.2

першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ або ВП, що розташований за межами обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя

за РЕЗ, ВП

563,00

14.3

кожного наступного приймача-передавача стаціонарного РЕЗ або ВП, місце розташування якого те саме, що й у першого

за РЕЗ, ВП

40,70

";

3.4 статтю 19 викласти в такій редакції:

"

19

Участь у роботі комісій під час проведення натурних випробувань РЕЗ

за людино-годину

87,90

".

4. У розділі II "Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ":

4.1 статтю 22 доповнити пунктом 22.5:

"

22.5

Для мереж радіозв'язку з можливістю пакетної передачі даних

за базову станцію, ретранслятор

36,20

";

4.2 статтю 34 викласти в такій редакції:

"

34

Супутниковий радіозв'язок, телеметрія та телеуправління супутникових мереж:

за РЕЗ

 

34.1

ЗС VSAT-Ku

 

 

34.1.1

при кількості земних станцій в мережі до 30

 

83,00

34.1.2

при кількості земних станцій в мережі від 31 до 300

 

50,80

34.1.3

при кількості земних станцій в мережі від 301 до 3000

 

35,60

34.1.4

при кількості земних станцій в мережі від 3001 і більше

 

25,40

34.2

інші земні станції (за винятком рухомих)

 

131,30

".

5. Розділ III "Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з оформленням дозволів на право ввезення та експлуатації РЕЗ на обумовлений термін в Україні іноземними користувачами" викласти в такій редакції:

"

N статті

Оформлення дозволів для РЕЗ радіотехнологій

Одиниця виміру

Розмір оплати, євро

40

Оформлення дозволу на ввезення та експлуатацію РЕЗ на строк до 3 місяців:

 

 

40.1

Супутникового радіозв'язку:

за РЕЗ

 

40.1.1

рухомої

 

52,0

40.1.2

репортажної SNG-станції, в тому числі встановленої на автомобіль

 

590,0

40.2

Базова станція ультракороткохвильового радіозв'язку або транкінгового радіозв'язку стандарту TETRA (один дуплексний канат у містах проведення змагань)

за РЕЗ

62,0

40.3

Базова станція широкосмугового радіодоступу

за РЕЗ

17,0

40.4

Безпроводова відеокамера

за РЕЗ

100,0

40.5

Радіомовний передавач з потужністю до 5 Вт

за РЕЗ

42,0

40.6

Абонентська станція транкінгового радіозв'язку стандарту TETRA

за РЕЗ

7,0

40.7

Безпроводовий (радіо) мікрофон

за РЕЗ

7,0

40.8

РЕЗ безпосереднього радіозв'язку (портативна радіостанція типу "Вокі-токі")

за РЕЗ

7,0

40.9

Аматорського радіозв'язку, аматорського супутникового радіозв'язку

за АРС

7,0

40.10

Радіокерування моделями

за комплект (передавач/приймач)

7,0

40.11

РЕЗ інших радіотехнологій

за РЕЗ

29,0

".

 

Начальник Економічного управління

Т. Ієвлева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали