МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2011

м. Київ

N 401

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2011 р. за N 1225/19963

Про затвердження Змін до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" та на виконання Плану заходів із запровадження електронного документообігу, пов'язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1557-р,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.03.2009 N 317, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за N 340/16356, що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України:

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Забезпечити своєчасне доведення цього наказу до відома вантажовідправників, вантажоодержувачів і населення України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. В. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Клюєв

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
04.10.2011 N 401

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2011 р. за N 1225/19963

Зміни
до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги

1. У розділі I:

1.1. У підпункті 9.1 пункту 9:

1.1.1. Абзац другий викласти в такій редакції:

"внутрішніх та експортних - за тарифами, що діють на дату приймання вантажу до перевезення, зазначену в перевізних документах станцією відправлення".

1.1.2. Абзац четвертий викласти в такій редакції:

"оформлених накладною прямого міжнародного залізничного сполучення - за тарифами, що діють на дату приймання вантажу до перевезення, зазначену в перевізних документах станцією відправлення".

1.1.3. Абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"перевезення яких здійснюється з переоформленням накладної з одного транспортного права на інше, - за тарифами, що діють на залізницях України в день оформлення перевізних документів прикордонною станцією України або станцією, яка здійснює переоформлення перевізних документів".

1.2. У підпункті 9.2 пункту 9:

1.2.1. Абзац другий викласти в такій редакції:

"із залізничної станції - за тарифами, що діють на залізницях України на дату приймання вантажу до перевезення, зазначену в перевізних документах станцією відправлення".

1.2.2. Абзац третій викласти в такій редакції:

"з пунктів відправлення інших видів транспорту - за тарифами, що діють на залізницях України на дату перевалки вантажу, зазначену в перевізних документах станцією перевалки вантажу з інших видів транспорту на залізницю".

1.2.3. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Відмітки, на які є посилання в цьому Збірнику, проставляються у відповідних графах накладної внутрішнього або міжнародного сполучення, оформленої у паперовому вигляді, або відповідних графах електронної накладної.

Форми перевізних документів, на які є посилання в цьому Збірнику, наведено у відповідних Правилах або міжнародних угодах".

2. У розділі II:

2.1. В абзаці першому пункту 3.3 слова "штемпелем станції і" виключити.

2.2. Пункт 6.3 викласти в такій редакції:

"6.3. У разі перевезення вантажу вагонною відправкою у відповідній графі накладної внутрішнього сполучення проставляється позначка "х", у накладній СМГС у графі 21 закреслюється непотрібне".

2.3. Друге речення пункту 8.7 викласти в такій редакції: "Сума плати проставляється у перевізних документах".

2.4. Абзац четвертий пункту 12.2 викласти в такій редакції:

"Ці тарифи застосовуються за наявності у накладній відмітки "Контрейлерний поїзд _______ (назва поїзда)".

2.5. Абзац другий пункту 12.3 викласти в такій редакції:

"Ці тарифи застосовуються за наявності у накладній відмітки "Поїзд комбінованого транспорту ___________ (назва поїзда)".

2.6. В абзацах першому та третьому пункту 13.3, у пунктах 13.5, 13.6 та 13.8 слова та цифри "форми ГУ-64" виключити.

2.7. В абзаці четвертому пункту 13.4, в абзаці другому пункту 13.9 слова та цифри "форми ГУ-29-О, ГУ-29-Б" виключити.

2.8. В абзаці другому пункту 18.6 слова "Негабаритний, індекс ______", "Понаднегабаритний, індекс ______", ("Негабаритный, индекс _______ ", "Сверхнегабаритный, индекс ______")" замінити словами "Н ______ (індекс негабаритності вантажу)", ("Негабаритный груз ____ (индекс негабаритности груза)").

2.9. У пункті 23.5 слова "графі "Найменування вантажу" замінити словами "відповідній графі".

2.10. У пункті 27.3 літери "ВВ" замінити словами "про вагонну відправку".

2.11. У пункті 27.4:

2.11.1. В абзаці першому слова "дорожніми відомостями" замінити словом "документами".

2.11.2. Абзац третій виключити.

2.12. В абзаці другому пункту 31.1 слова "із зазначенням коду станції" виключити.

2.13. У пункті 31.4 слова "досильною дорожньою відомістю" замінити словами "досильним документом".

3. У розділі III:

3.1. У пункті 3.1:

3.1.1. Абзаци другий та третій підпункту 3.1.1 викласти в такій редакції:

"вагонних, контейнерних і контрейлерних відправок - 2,2 грн. за 1 комплект;

маршрутних і групових відправок, оформлених накладною з додаванням відомості вагонів за формою, наведеною в додатку 2 до Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 08.06.2011 N 138), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 863/5084, або відомості вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) за накладною, за формою, наведеною в додатку 4 до Правил перевезення вантажів в універсальних контейнерах, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 N 542, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за N 798/5989, - 4,5 грн. за 1 комплект;".

3.1.2. Абзац другий підпункту 3.1.3 викласти в такій редакції:

"вагонних, контейнерних і контрейлерних відправок - 3,2 грн. за 1 комплект;".

4. У пункті 3 розділу VI:

4.1. У рядку 2:

у графі "Хто робить відмітку" слова "штемпелем станції і" виключити;

у графі "Місце відмітки в перевізних документах: 1 - внутрішнього сполучення, 2 - СМГС" (далі - остання графа) слова "та дорожній відомості" виключити.

4.2. У рядку 3:

у графі "Зміст відмітки" слова "та штемпелем" виключити;

в останній графі цифру "5" замінити словами "Відмітки залізниці".

4.3. У рядку 4:

у графі "Зміст відмітки" літери "ВВ" замінити словами "Позначка "х", а літери "ВО" замінити словами "непотрібне закреслити";

у графі "Підстава" слова та цифри "п. 3.1 Правил оформлення перевізних документів" виключити.

4.4. В останній графі рядка 10 цифру і слово "5 накладної" замінити словами "Відмітки залізниці".

4.5. В останній графі рядка 12 слова "Код типорозміру" замінити словами "Найменування вантажу".

4.6. У рядку 21:

у графі "Підстава" слова та цифри "п. 2.1 Правил оформлення перевізних документів Параграф 9 додатка 3 до СМГС" виключити;

в останній графі слова "Найменування вантажу" замінити словами "Заяви відправника".

4.7. У рядку 24:

графу "Зміст відмітки" викласти в такій редакції:

"Зазначається індекс негабаритності Н ______"

"Негабаритный груз _______ (индекс негабаритности груза)";

останню графу викласти в такій редакції:

"1 - у графі 59

2 - у графі 11".

4.8. У рядку 25:

графу "Зміст відмітки" викласти в такій редакції:

"З окремим локомотивом (електровоз або тепловоз)"

"С отдельным локомотивом (электровоз или тепловоз)";

останню графу викласти в такій редакції:

"1 - у графі "Найменування вантажу"

2 - у верхній частині".

4.9. У першому абзаці графи "Зміст відмітки" рядка 28 слово "телеграма" замінити словом "розпорядчим документом".

4.10. У рядку 29:

у графі "Хто робить відмітку" слова "Станція відправлення" замінити словом "Відправник";

у графі "Підстава" слова та цифри "п. 3.1 Правил оформлення перевізних документів" виключити;

в останній графі слова "Місце для відміток і штемпелів" замінити словами "у графі "Заяви відправника".

4.11. У рядку 31:

у графі "Зміст відмітки" слово "Переадресування" виключити;

у графі "Підстава" слова та цифри "п. 4.4 Правил оформлення перевізних документів" виключити;

в останній графі слова "у верхній частині нової накладної та дорожньої відомості" виключити, цифру "5" замінити словами "Відмітки залізниці" двічі.

4.12. У рядку 32:

у графі "Підстава" слова та цифри "п. 4.5 Правил оформлення перевізних документів" виключити;

в останній графі цифру 5 замінити словами "Відмітки залізниці".

4.13. У рядку 33:

у графі "Підстава" слова та цифри "п. 4.6 Правил оформлення перевізних документів" виключити;

в останній графі слова "Місце для відміток і штемпелів" замінити словами і цифрами "у графі 64".

4.14. У рядку 34:

у графі "Зміст відмітки" слова "код станції відправлення або вхідної станції України" виключити;

в останній графі слова "Місце для відміток і штемпелів" замінити словами "Відмітки залізниці".

4.15. У рядку 35:

у графі "Зміст відмітки" слова "код станції відправлення або вхідної станції України" виключити;

в останній графі цифри та слова "1 - "Місце для відміток і штемпелів", 1 - "Тарифні відмітки" замінити цифрою і словами "1 - у графі "Відмітки залізниці".

 

Директор Департаменту державної
політики у галузі залізничного транспорту

М. Снітко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали