ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.07.2011 р. N 1223

Київ

Про затвердження змін і доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2011 N 346

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Постанова N 650), з метою уточнення показників рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій відповідно до пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Преамбулу розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2011 N 346 "Про запровадження рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій" (Розпорядження N 346) викласти в такій редакції:

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Постанова N 650), з метою проведення оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій щодо виконання ними визначених законодавством України повноважень, оперативного виявлення проблем та підвищення ефективності управлінських рішень місцевих органів виконавчої влади з реалізації пріоритетних завдань розвитку міста Києва та в межах функцій місцевого органу виконавчої влади". 

2. Затвердити зміни і доповнення до Порядку проведення рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2011 N 346 "Про запровадження рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій" (Розпорядження N 346), що додаються.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

  

Виконуючий обов'язки голови

О. Мазурчак

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
15.07.2011 N 1223

Зміни і доповнення
до Порядку проведення рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрації, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2011 N 346 "Про запровадження рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій" (Розпорядження N 346)

1. Пункт 2 Порядку викласти в такій редакції:

"2. Предметом рейтингової оцінки є результати діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій за наступними напрямами:

економічний розвиток;

інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність;

державні фінанси;

підтримка бізнесу;

споживчий ринок;

житлово-комунальне господарство;

соціальний розвиток та ринок праці;

освіта та охорона здоров'я;

екологія;

організаційно-управлінська діяльність."

2. Пункт 4 Порядку викласти в такій редакції:

"4. Районні в місті Києві державні адміністрації:

- до 25 числа місяця, що наступає за звітним періодом, надають структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідальним за підготовку рейтингової оцінки у відповідній сфері, значення показників згідно з додатком 2 та пропозиції щодо поліпшення ситуації в окремих сферах;

- до 30 числа місяця, що наступає за звітним періодом, подають Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зведені показники рейтингової оцінки згідно з додатком 2 з аналітичною довідкою до них."

3. Додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:

"

Додаток 2
до Порядку

Показник рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій

N п/п

Показники

Одиниця виміру

Періодичність

Відповідальні за надання даних / джерело інформації

Відповідальні за підготовку оцінки у відповідній сфері

Економічний розвиток

1

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одну особу

грн.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики

2.

Темпи зростання (зниження) експорту товарів, у % до відповідного періоду попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління економіки та інвестицій

3.

Питома вага району в загальному обсязі експорту товарів місті Києва

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

4.

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком з початку року

грн.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління економіки та інвестицій

5.

Темпи зростання (зниження) обсягу інвестицій в основний капітал, у % до попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

6.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, у % до обсягів на початок року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління економіки та інвестицій

7.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування

дол. США

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

8.

Кількість прийнятих пропозицій до переліку об'єктів на території району, які потребують залучення інвестицій

од.

Щопівроку

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

9.

Рівень освоєння капітальних вкладень, у % до запланованого Програмою соціально-економічного розвитку місті Києва на відповідний рік

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління економіки та інвестицій

- " -

10.

Питома вага інноваційно-активних підприємств у загальній кількості підприємств, у % до загальної кількості підприємств

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики

11.

Питома вага реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції, у % до загального обсягу

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

12.

Питома вага освоєних та впроваджених наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики

Державні фінанси

13.

Темп зростання (зниження) надходжень до бюджету міста Києва в розрізі районів, у % до відповідного періоду попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / ДПА у місті Києві, Головне фінансове управління

Головне фінансове управління

14.

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу

грн.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / ДПА у місті Києві, Головне фінансове управління

- " -

15.

Темп зростання (зниження) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, у % до початку року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / ДПА у місті Києві

- " -

16.

Темп зростання (зниження) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, у % до початку року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління Пенсійного фонду в місті Києві

Головне управління економіки та інвестицій

17.

Нежитлова площа, передана до сфери управління РДА, яка здається в оренду, у % до відповідного періоду попереднього року

%

За підсумками 2011 р. (в подальшому - щоквартально)

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління комунальної власності м. Києва

18.

Темп зростання (зменшення) обсягу орендної плати за здачу нежитлової площі, переданої до сфери управління РДА, у % до відповідного періоду попереднього року

%

За підсумками 2011 р. (в подальшому - щоквартально)

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління комунальної власності м. Києва

19.

Темп зростання (зменшення) обсягу заборгованості по орендній платі за здачу нежитлової площі, переданої до сфери управління РДА, у % до початку року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

Підтримка бізнесу

20.

Середня кількість реєстраційних дій, здійснених за звітний період одним державним реєстратором

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва

21.

Кількість новоутворених за звітний період суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

22.

Кількість документів дозвільного характеру, виданих за звітний період у районному дозвільному центрі

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

Споживчий ринок

23.

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, у % до відповідного періоду попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики в місті Києві

Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення

24.

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу до відповідного періоду попереднього року

грн.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики в місті Києві

- " -

25.

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одну особу до відповідного періоду попереднього року

грн.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики в місті Києві

- " -

26.

Кількість учасників сільськогосподарських ярмарків у звітному періоді

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення

27.

Обсяги реалізованої продукції на сільськогосподарських ярмарках у звітному періоді

тонн

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

28.

Кількість звернень громадян щодо роботи підприємств споживчого ринку

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення

- " -

Житлово-комунальне господарство

29.

Рівень виконавчої дисципліни стосовно розгляду питань житлового господарства, що надійшли до "Call-Центру", за виключенням питань, які потребують фінансування з міського бюджету

% виконання

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Служба допомоги Київського міського голови-киянам "Call-Центр"

Головне управління житлового господарства

30.

Стан розрахунків населення за житлово-комунальні послуги, % сплати ЖКП з урахуванням сплати боргів (всі форми власності)

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / КП "ГІОЦ"

- " -

31.

Рівень виконання плану-графіка по створенню об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, у % до запланованого

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

32.

Кількість квартир, в яких встановлено прилади обліку ГВП та ХВП, в т. ч. на умовах розпорядження КМДА від 10.11.2010 N 952, у % до загальної потреби

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління житлового господарства

33.

Кількість зупинок ліфтів (більше 3-х діб) з розрахунку на 1000 існуючих ліфтів, за виключенням ліфтів, які увійшли до міської програми "Ліфт" на заміну чи модернізацію

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

34.

Стан виконання заходів з підготовки до опалювального сезону 2011 - 2012 років:
- об'єкти житлово-комунального господарства (незалежно від форми власності та відомчої належності), у % до запланованого

%

Щоквартально в міжопалювальний період (червень - жовтень)

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

35.

Стан виконання заходів з підготовки до опалювального сезону 2011 - 2012 років:
- заклади освіти; охорони здоров'я (школи, дитячі садки, лікувальні заклади), у % до запланованого

%

Щоквартально в міжопалювальний період (червень - вересень)

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження

36.

Рівень безперебійної роботи приладів обліку теплової енергії, встановлених в бюджетних закладах районів, у % до встановленої кількості

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

 

37.

Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління контролю за благоустроєм

Головне управління контролю за благоустроєм

38.

Кількість ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ до загальної кількості виявлених

%

Щопівроку, після проведення весняного та осіннього місячника з благоустрою та санітарної очистки

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

39.

Обсяги вивезених роздільно зібраних побутових відходів із житлової забудови до загальної кількості утворених ТПВ на території житлової забудови району

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління комунального господарства

40.

Темпи зниження (збільшення) руху квартирної черги за результатами щорічної інвентаризації, у % до відповідного періоду попереднього року

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління житлового забезпечення

41.

Кількість зауважень щодо несвоєчасності розподілу квартир

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

 

Соціальний розвиток та ринок праці

42.

Темп зростання (зниження) номінальної середньомісячної заробітної плати штатних працівників, у % до відповідного періоду попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління праці та соціального захисту населення

43.

Розмір заробітної плати, у % до середнього рівня по місту

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

44.

Темп зростання (зменшення) суми заборгованості із виплати заробітної плати, у % до початку року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

45.

Питома вага заборгованості із виплати заробітної плати району в загальному обсязі боргу по місту

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

46.

Темп зростання (зменшення) суми заборгованості із виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах, у % до початку року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління праці та соціального захисту населення

47.

Питома вага району в загальному обсязі заборгованості із виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах, у %

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

48.

Створено нових робочих місць, у % до завдання Програми зайнятості населення м. Києва

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Київський міський центр зайнятості

- " -

49.

Рівень наповнення Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ЄДАРП), у % до загальної кількості пільговиків, що звернулися для реєстрації в ЄДАРП

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління праці та соціального захисту населення

- " -

50.

Кількість проведених спортивних заходів (відповідно до Календарного плану фізкультурно-спортивних заходів), у % до запланованих

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту

51.

Кількість проведених сімейних та молодіжних заходів (відповідно до календарного плану заходів)

од

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту

 

52.

Кількість проведених міських та районних туристичних (туристично-спортивних) заходів

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління комунального господарства

Головне управління комунального господарства

53.

Кількість відремонтованих, відреставрованих, реконструйованих та збудованих об'єктів спортивної інфраструктури

од.

Щопівроку

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту

54.

Кількість спільно проведених заходів з місцевими осередками об'єднань громадян

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю

55.

Кількість проведених консультацій з громадськістю

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

Освіта та охорона здоров'я

56.

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць

осіб

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління освіти і науки

57.

Рівень охоплення дітей 5-ти річного віку усіма формами дошкільної освіти

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління освіти і науки

- " -

58.

Рівень охоплення дітей дошкільного віку (від 3 до 6 років) усіма формами дошкільної освіти

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління освіти і науки

Головне управління освіти і науки

59.

Рівень охоплення освітою дітей шкільного віку всіма формами позашкільної освіти

%

I квартал, 9 місяців

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління освіти і науки

- " -

60.

Рівень обладнання загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп'ютерними комплексами, підключеними до мережі Інтернет

%

Щопівроку

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління освіти і науки

- " -

61.

Відсоток навчальних закладів, в яких проведено ремонти приміщень

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління освіти і науки

- " -

62.

Обсяг залучення коштів з додаткових джерел фінансування закладів охорони здоров'я з розрахунку на одного мешканця

грн.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління охорони здоров'я

Головне управління охорони здоров'я

63.

Кількість відкритих амбулаторій сімейного лікаря (відповідно до графіка), у % до запланованої графіком відкриття

%

Щопівроку

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління охорони здоров'я

- " -

64.

Забезпеченість лікарями загальної практики (сімейними лікарями) на 1000 населення

штатних посад

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління охорони здоров'я

- " -

65.

Питома вага робочих місць сімейних лікарів, які укомплектовані відповідно Табеля оснащення кабінету лікарів загальної практики / сімейної медицини, у % до загальної кількості штатних посад лікарів загальної практики / сімейної медицини

%

Щопівроку

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління охорони здоров'я

Головне управління охорони здоров'я

66.

Питома вага виявлених при профоглядах випадків онкологічних захворювань, у % до загальної кількості вперше виявлених онкологічних захворювань

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління охорони здоров'я

- " -

67.

Питома вага виявлених при профоглядах випадків захворювання на туберкульоз, у % до загальної кількості вперше виявлених захворювань

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління охорони здоров'я

- " -

68.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

од.

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління охорони здоров'я

- " -

Екологія

69.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одну особу, у % до попереднього року

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління екології та охорони природних ресурсів

70.

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в розрахунку на одну особу

кг

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

71.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами в розрахунку на одну особу, у % до попереднього року

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління екології та охорони природних ресурсів

72.

Кількість промислових підприємств, які підготували, затвердили та впроваджують заходи з охорони навколишнього природного середовища, у % до загальної кількості

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

Організаційно-управлінська діяльність

73.

Рівень виконання контрольних документів, у % до загальної кількості

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

Контрольне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

74.

Рівень виконання контрольних документів у встановлені терміни

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

 

75.

Питома вага звернень громадян, розглянутих з порушенням терміну (кількість звернень, розглянутих з порушенням терміну, до загальної їх кількості)

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Управління з питань звернень громадян виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Управління з питань звернень громадян виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

76.

Частка (%) повторних звернень у загальній кількості звернень громадян

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Управління з питань звернень громадян виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Управління з питань звернень громадян виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

77.

Загальна кількість громадян, прийнятих на особистих прийомах головою районної в місті Києві державної адміністрації

ос.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Управління з питань звернень громадян виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

- " -

".

  

Заступник голови -
керівник апарату

 

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали