ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.03.2012 р. N 415

Київ

Про затвердження змін і доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2011 N 346

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Постанова N 650), з метою уточнення показників рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, враховуючи пропозиції структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, та в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни і доповнення до Порядку проведення рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2011 N 346 "Про запровадження рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій" (Розпорядження N 346) (зі змінами і доповненнями), що додаються.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації - керівнику апарату Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
19.03.2012 N 415

Зміни і доповнення
до Порядку проведення рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2011 N 346 "Про запровадження рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій" (Розпорядження N 346) (зі змінами і доповненнями)

1. Додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:

 

"Додаток 2
до Порядку

Показники рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій

N
п/п

Показники

Одиниця виміру

Періодичність

Відповідальні за надання даних / джерело інформації

Відповідальні за підготовку оцінки у відповідній сфері

Економічний розвиток

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції у відсотках до відповідного періоду попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики

2.

Темпи зростання (зниження) експорту товарів, у відсотках до відповідного періоду попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління економіки та інвестицій

3.

Питома вага району в загальному обсязі експорту товарів м. Києва

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

4.

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року

грн.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління економіки та інвестицій

5.

Темпи зростання (зниження) обсягу інвестицій в основний капітал, у відсотках до попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління економіки та інвестицій

6.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, у відсотках до обсягів на початок року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

7.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування

дол. США

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

8.

Кількість пропозицій, включених до переліку об'єктів на території району, які потребують залучення інвестицій

од.

Щопівроку

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

9.

Кількість проведених інвестиційних конкурсів по об'єктах, запропонованих районними в місті Києві державними адміністраціями

од.

Щопівроку

Головне управлінням економіки та інвестицій / Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

10.

Рівень освоєння капітальних вкладень, у відсотках до запланованого Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на відповідний рік

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління економіки та інвестицій

- " -

11.

Питома вага інноваційно активних підприємств у загальній кількості підприємств

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики

12.

Питома вага реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики

13.

Питома вага освоєних та впроваджених наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

Державні фінанси

14.

Рівень виконання доходів загального фонду бюджету міста Києва, відсотків до затверджених річних індикативних показників

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне фінансове управління

15.

Темп зростання (зменшення) доходів загального фонду бюджету міста Києва (без трансфертів), у відсотках до відповідного періоду попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / ДПС у місті Києві, Головне фінансове управління

- " -

16.

Обсяг податкових надходжень у розрахунку на одиницю населення

грн.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / ДПС у місті Києві, Головне фінансове управління

- " -

17.

Темп зростання (зниження) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, у відсотках до початку року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / ДПС у місті Києві

- " -

18.

Темп зростання (зниження) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України з урахуванням єдиного соціального внеску, у % до початку року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління Пенсійного фонду в місті Києві

Головне управління економіки та інвестицій

19.

Нежитлова площа, передана до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, яка здається в оренду, у відсотках до відповідного періоду попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління комунальної власності міста Києва

20.

Темп зростання (зменшення) обсягу орендної плати за здачу нежитлової площі, переданої до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, у відсотках до відповідного періоду попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

21.

Темп зростання (зменшення) обсягу заборгованості по орендній платі за здачу нежитлової площі, переданої до сфери управління районних в місті Києві державних  адміністрацій, у відсотках до початку року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

Підтримка бізнесу

22.

Кількість новостворених за звітний період суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва

23.

Динаміка кількості новостворених за звітний період суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

24.

Кількість документів дозвільного характеру, виданих за звітний період у районному дозвільному центрі

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

25.

Динаміка кількості документів дозвільного характеру, виданих за звітний період у районному дозвільному центрі

%

Щоквартально

Районні в м. Києві державні адміністрації

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва

26.

Загальна кількість юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують податки, на 10 тис. осіб наявного населення

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Держана податкова служба у місті Києві

 

27.

Динаміка загальної кількості юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують податки

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Державна податкова служба у місті Києві

- " -

28.

Кількість підприємців, залучених до участі у Київському міському конкурсі "Молодий підприємець року"

ос.

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації

 

Споживчий ринок

29.

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, у відсотках до відповідного періоду попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення

30.

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу до відповідного періоду попереднього року

грн.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

31.

Рівень виконавчої дисципліни в районних в місті Києві державних адміністраціях щодо розгляду питань споживчого ринку, % правдивого виконання

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Служба допомоги киянам "Call-центр"

Служба допомоги киянам "Call-центр"

32.

Якість та рівень організації ярмарків

бал

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення

Житлово-комунальне господарство

33.

Рівень виконавчої дисципліни стосовно розгляду питань житлового господарства, що надійшли до Служби допомоги киянам "Call-центру", за виключенням питань, які потребують фінансування з міського бюджету, відсоток правдивого виконання

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Служба допомоги киянам "Call-центр"

Головне управління житлового господарства

34.

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, у відсотках до відповідного періоду попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

35.

Рівень виконання плану-графіку по створенню об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, у відсотках до запланованого

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

36.

Кількість квартир, в яких встановлено прилади обліку ГВП та ХВП, в т. ч. на умовах розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 N 952, у відсотках до загальної потреби

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

37.

Кількість зупинок ліфтів (більше 3-х діб) з розрахунку на 1000 існуючих ліфтів, за виключенням ліфтів, які увійшли до міської програми "Ліфт" на заміну чи модернізацію

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

38.

Рівень зареєстрованих фінансових зобов'язань (за виключенням авансових платежів) щодо робіт з капітального ремонту житлового фонду, реалізація яких передбачається за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, у відсотках до суми бюджетних асигнувань

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне фінансове управління

- " -

39.

Рівень виконання заходів з поточного ремонту житлових будинків, що виконуються комунальними підприємствами житлового господарства районів м. Києва за рахунок відповідної складової тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, у відсотках до фактичного надходження коштів від населення в оплату послуг утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по відповідній складовій

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / КП "ГІОЦ"

Головне управління житлового господарства

40.

Стан виконання заходів з підготовки до опалювального сезону 2011 - 2012 років:
- об'єкти житлово-комунального господарства (незалежно від форми власності та відомчої належності), у відсотках до запланованого

%

Щоквартально в міжопалювальний період
(червень - жовтень)

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

41.

Стан виконання заходів з підготовки до опалювального сезону 2011 - 2012 років:
- заклади освіти; охорони здоров'я (школи, дитячі садки, лікувальні заклади), у відсотках до запланованого

%

Щоквартально в міжопалювальний період
(червень - вересень)

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження

42.

Рівень безперебійної роботи приладів обліку теплової енергії, встановлених в бюджетних закладах районів, у відсотках до встановленої кількості

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

43.

Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління контролю за благоустроєм

Головне управління контролю за благоустроєм

44.

Кількість виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ

од.

Щопівроку, після проведення весняного та осіннього місячника з благоустрою та санітарної очистки

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління контролю за благоустроєм

Головне управління контролю за благоустроєм

45.

Обсяги вивезених роздільно зібраних побутових відходів із житлової забудови до загальної кількості утворених твердих побутових відходів на території житлової забудови району

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління комунального господарства

46.

Темпи зниження (збільшення) руху квартирної черги за результатами щорічної інвентаризації, у відсотках до відповідного періоду попереднього року

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації

Головне управління житлового забезпечення

47.

Кількість зауважень щодо несвоєчасності розподілу квартир та заселення квартир з порушенням чинного порядку

од.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -

Соціальний розвиток та ринок праці

48.

Темп зростання (зниження) номінальної середньомісячної заробітної плати штатних працівників, у відсотках до відповідного періоду попереднього року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління праці та соціального захисту населення

49.

Темп зростання (зменшення) суми заборгованості із виплати заробітної плати, у відсотках до початку року

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

50.

Питома вага заборгованості із виплати заробітної плати району в загальному обсязі боргу по місту

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління праці та соціального захисту населення

51.

Створено нових робочих місць, у відсотках до завдання Програми зайнятості населення м. Києва

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Київський міський центр зайнятості

- " -

52.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

грн.

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління праці та соціального захисту населення

Освіта

53.

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць

ос.

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління освіти і науки

54.

Рівень охоплення дітей 5-ти річного віку усіма формами дошкільної освіти

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління освіти і науки

- " -

55.

Рівень охоплення дітей дошкільного віку (від 3 до 6 років) усіма формами дошкільної освіти

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління освіти і науки

- " -

56.

Рівень охоплення освітою дітей шкільного віку всіма формами позашкільної освіти

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління освіти і науки

Головне управління освіти і науки

57.

Відсоток навчальних закладів, в яких проведено ремонти приміщень

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління освіти і науки

- " -

Охорона здоров'я

58.

Кількість відкритих амбулаторій сімейного лікаря (відповідно до графіка), у відсотках до запланованої графіком відкриття

%

Щопівроку

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління охорони здоров'я

- " -

59.

Забезпеченість лікарями загальної практики (сімейними лікарями) на 1000 населення

штатних посад

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління охорони здоров'я

- " -

60.

Питома вага робочих місць сімейних лікарів, які укомплектовані відповідно Табеля оснащення кабінету лікарів загальної практики / сімейної медицини, у відсотках до загальної кількості штатних посад лікарів загальної практики / сімейної медицини

%

Щопівроку

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління охорони здоров'я

Головне управління охорони здоров'я

61.

Питома вага виявлених при профоглядах випадків онкологічних захворювань, у відсотках до загальної кількості вперше виявлених онкологічних захворювань

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління охорони здоров'я

- " -

62.

Питома вага виявлених при профоглядах випадків захворювання на туберкульоз, у відсотках до загальної кількості вперше виявлених захворювань

%

Щоквартально

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління охорони здоров'я

- " -

63.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

од.

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління охорони здоров'я

- " -

Екологія*

64.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одну особу, у відсотках до попереднього року

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління екології та охорони природних ресурсів

65.

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в розрахунку на одну особу

кг

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

Головне управління екології та охорони природних ресурсів

66.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами в розрахунку на одну особу, у відсотках до попереднього року

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації / Головне управління статистики у місті Києві

- " -

67.

Кількість промислових підприємств, які підготували, затвердили та впроваджують заходи з охорони навколишнього природного середовища, у відсотках до загальної кількості

%

Щорічно

Районні в місті Києві державні адміністрації

- " -


* не враховується в рейтинговій оцінці

".

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали