Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Зміни до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо формування переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2012

м. Київ

N 1352


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2012 р. за N 2053/22365

Про затвердження Зміни до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо формування переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Відповідно до абзацу третього пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 року N 960 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 999" (Постанова N 960)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміну до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо формування переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 03 грудня 2010 року N 1546, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за N 1325/18620, що додається.

2. Департаменту відносин власності (Максимов О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату Павленка В. П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Виконувач обов'язків Міністра

А. А. Максюта

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.11.2012 N 1352

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2012 р. за N 2053/22365


ЗМІНА
до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо формування переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Підпункт 3.1 пункту 3 викласти в такій редакції:

"3.1. У разі надання пропозицій щодо включення підприємств до переліку обґрунтування, які підтверджують відповідність діяльності підприємства критеріям, повинні містити нижченаведені документи.

3.1.1. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом другим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про основні види діяльності підприємства, забезпечення цим підприємством цілісності об'єднаної енергетичної системи та розрахунок частки продукції, робіт та послуг (далі - продукція) підприємства за основним видом діяльності на загальнодержавному ринку товару.

Розрахунок частки продукції підприємства на загальнодержавному ринку товару здійснюється на підставі інформації суб'єктів господарювання, які працюють на відповідному ринку, про обсяги реалізації продукції (у натуральних або вартісних показниках) та інформації органів державної статистики щодо експорту та імпорту відповідної продукції у звітному році.

Частка підприємства на ринку розраховується як співвідношення обсягу продукції підприємства до загального обсягу ринку з урахуванням обсягу експорту та імпорту.

3.1.2. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом третім пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про те, що основним видом діяльності підприємства є здійснення транспортування хімічних продуктів магістральними трубопроводами й обслуговування таких трубопроводів, та розрахунок частки продукції підприємства за основним видом діяльності на загальнодержавному ринку товару згідно з підпунктом 3.1.1 підпункту 3.1 цього пункту.

3.1.3. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом четвертим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про основні види діяльності підприємства та затверджений Державною службою геології та надр України пооб'єктний план геологорозвідувальних робіт і розрахунок частки продукції підприємства за основним видом діяльності на загальнодержавному ринку товару згідно з підпунктом 3.1.1 підпункту 3.1 цього пункту.

3.1.4. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом п'ятим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про те, що основним видом діяльності підприємства є видобування та переробка корисних копалин загальнодержавного значення, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", та розрахунок частки продукції підприємства за основним видом діяльності на загальнодержавному ринку товару згідно з підпунктом 3.1.1 підпункту 3.1 цього пункту.

3.1.5. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом шостим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про те, що основним видом діяльності підприємства є виготовлення топографо-геодезичної та картографічної продукції (матеріалів, інформації, даних тощо) і забезпечення нею потреб державного управління, економіки, оборони, науки, культури, освіти і населення країни, та розрахунок частки продукції підприємства за основним видом діяльності на загальнодержавному ринку товару згідно з підпунктом 3.1.1 підпункту 3.1 цього пункту.

3.1.6. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом сьомим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про те, що основним видом діяльності підприємства є здійснення спостережень за гідрометеорологічними умовами, геофізичними процесами в атмосфері, аналізу й узагальнення отриманих даних, активних впливів на гідрометеорологічні процеси, забезпечення гідрометеорологічною інформацією, прогнозами і попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища органів державної влади, органів місцевого самоврядування і населення, та розрахунок частки продукції підприємства за основним видом діяльності на загальнодержавному ринку товару згідно з підпунктом 3.1.1 підпункту 3.1 цього пункту.

3.1.7. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом восьмим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про те, що основним видом діяльності підприємства є провадження діяльності у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку, витяг з Державного реєстру телерадіоорганізацій України, наданий Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, завірені органом, що видав, чи нотаріально копії ліцензій на мовлення та розрахунок частки продукції підприємства за основним видом діяльності на загальнодержавному ринку товару згідно з підпунктом 3.1.1 підпункту 3.1 цього пункту.

3.1.8. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом дев'ятим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про те, що основним видом діяльності підприємства є реалізація продукції у сфері залізничного транспорту загального користування, автомобільного, морського і річкового транспорту, та розрахунок частки продукції підприємства за основним видом діяльності на загальнодержавному ринку товару згідно з підпунктом 3.1.1 підпункту 3.1 цього пункту.

3.1.9. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом десятим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про належність підприємства до авіаційної і ракетно-космічної промисловості та завірена органом, що видав, чи нотаріально копія ліцензії Державного космічного агентства України на провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин.

3.1.10. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом одинадцятим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про віднесення підприємства до категорій цивільної оборони та завірений органом, що видав, відповідний документ.

3.1.11. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом дванадцятим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про здійснення підприємством діяльності з обігу, виготовлення та ремонту всіх видів зброї; випуску прекурсорів, наркотичних, бактеріологічних, біологічних, психотропних, сильнодіючих хімічних та отруйних речовин (засобів); обігу, використання (зберігання) радіоактивних речовин.

3.1.12. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом тринадцятим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про здійснення підприємством діяльності щодо забезпечення розміщення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційних запасів, та зберігання продукції державного інтервенційного фонду.

3.1.13. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом чотирнадцятим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про виконання підприємством загальнодержавних цільових науково-технічних програм і державних замовлень (довідка відповідного головного розпорядника бюджетних коштів про обсяги бюджетного фінансування цього підприємства за останні три роки).

3.1.14. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом п'ятнадцятим пункту 1 постанови, є витяг з реєстрів суб'єктів природних монополій, наданий Антимонопольним комітетом України.

3.1.15. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом шістнадцятим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про виробництво підприємством продукції, яка має важливе соціально-економічне значення, та розрахунок частки продукції підприємства за основним видом діяльності на загальнодержавному ринку товару, та/або розрахунок сукупної частки продукції підприємства з одним або двома іншими підприємствами за основними видами діяльності на загальнодержавному ринку товару, та/або розрахунок сукупної частки продукції підприємства разом не більше ніж з чотирма іншими підприємствами за основними видами діяльності на загальнодержавному ринку товару згідно з підпунктом 3.1.1 підпункту 3.1 цього пункту.

3.1.16. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом сімнадцятим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про середньооблікову кількість штатних працівників підприємства, підготовлена відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722 (із змінами).

3.1.17. Підтвердженням відповідності діяльності підприємства критерію, визначеному абзацом вісімнадцятим пункту 1 постанови, є інформація уповноваженого органу управління про включення підприємства до Реєстру великих платників податків, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики.".

 

Директор департаменту
відносин власності

О. А. Максимов

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали