КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 травня 2011 року N 221/2608

Про затвердження звіту про виконання бюджету Дніпровського району міста Києва за 2010 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Дніпровського району міста Києва за 2010 рік згідно з додатком.

1.1. По доходах у загальній сумі 562361,8 тис. гривень, у тому числі:

- по доходах загального фонду - 492969,4 тис. грн.,

- по доходах спеціального фонду - 69392,4 тис. грн.

1.2. По видатках у загальній сумі 599080,6 тис. грн., у тому числі:

- по видатках загального фонду - 548417,3 тис. грн.,

- по видатках спеціального фонду - 50663,3 тис. грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
25.05.2011 N 221/2608

ЗВІТ
про виконання місцевого бюджету Дніпровського району міста Києва за 2010 рік

Код бюджетної класифікації

Найменування показника

Затверджено розписом на 2010 рік

Затверджено розписом на 2010 рік з урахуванням змін

Виконано за 2010 рік

Відхилення до уточненого плану
+, -

% виконання

1

2

3

4

5

6

7

10000000

Податкові надходження

556381,5

558645,4

471008,1

-87637,3

84,3 %

11000000

1. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

378404,2

390727,8

313319,8

-77408,0

80,2 %

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

376204,2

389427,8

312081,0

-77346,8

80,1 %

11020000

Податок на прибуток підприємств

2200,0

1300,0

1238,8

-61,2

95,3 %

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

2200,0

1300,0

1238,8

-61,2

95,3 %

13000000

2. Збори за спеціальне використання природних ресурсів

134573,4

128513,7

117624,0

-10889,7

91,5 %

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду

40,0

40,0

6,3

-33,7

15,8 %

13050000

Плата за землю

134533,4

128473,7

117617,7

-10856,0

91,6 %

14000000

3. Внутрішні податки на товари та послуги

12303,9

10103,9

10374,9

271,0

102,7 %

14060000

Плата за ліцензії

7103,9

7103,9

7230,1

126,2

101,8 %

14060100

Податок на промисел

15,0

15,0

20,0,

5,0

133,3 %

14060200

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

8,4

8,4

2,5

-5,9

29,8 %

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

370,0

370,0

301,3

-68,7

81,4 %

14060900

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

10,5

10,5

6,7

-3,8

63,8 %

14061100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

6700,0

6700,0

6899,6

199,6

103,0 %

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

5200,0

3000,0

3144,8

144,8

104,8 %

16000000

4. Інші податки

31100,0

29300,0

29689,4

389,4

101,3 %

16010000

Місцеві податки і збори

7100,0

6200,0

6136,4

-63,6

99,0 %

16050000

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва

24000,0

23100,0

23553,0

453,0

102,0 %

20000000

Неподаткові надходження

21542,8

19278,9

19700,4

421,5

102,2 %

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2181,0

2282,8

2454,3

171,5

107,5 %

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

12,0

12,0

18,4

6,4

153,3 %

21050000

Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів

2100,0

2201,8

2201,9

0,1

100,0 %

21080500

Інші надходження

0,0

0,0

0,9

0,9

0,0 %

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

32,0

32,0

48,6

16,6

151,9 %

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

37,0

37,0

184,5

147,5

498,6 %

22000000

2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

18500,0

16500,0

16735,9

235,9

101,4 %

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

16000,0

14000,0

14064,1

64,1

100,5 %

22090000

Державне мито

2500,0

2500,0

2671,8

171,8

106,9 %

24000000

4. Інші неподаткові надходження

861,8

496,1

510,2

14,1

102,8 %

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0 %

24060300

Інші надходження

861,8

496,1

510,1

14,0

102,8 %

30000000

Доходи від операцій з капіталом

150,0

150,0

103,4

-46,6

68,9 %

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою, в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

150,0

150,0

103,4

-46,6

68,9 %

40000000

Офіційні трансферти

415,0

3930,1

2157,5

-7772,6

54,9 %

41030000

Субвенція

415,0

3930,1

2157,5

-1772,6

54,9 %

41020600

Від органів державного управління

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 %

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 %

 

РАЗОМ ДОХОДІВ (Загальний фонд)

578489,3

582004,4

492969,4

-89035,0

84,7 %

 

ДОХОДИ (Спеціальний фонд)

 

 

 

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

20084,5

20084,5

22834,0

2749,5

113,7 %

31030000

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

26477,6

26477,6

40845,4

14367,8

154,3 %

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

441,6

441,6

343,6

-98,0

77,8 %

41035000

Інші субвенції

5766,5

12468,4

5321,6

-7146,8

42,7 %

50110000

Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та органам" виконавчої влади

200,0

200,0

47,8

-152,2

23,9 %

 

Всього доходів (Спеціальний фонд)

52970,2

59672,1

69392,4

9720,3

116,3 %

 

Всього доходів (загальний і спеціальний фонди)

631459,5

641676,5

562361,8

-79314,7

87,6 %

 

II. ВИДАТКИ:

 

 

 

 

 

 

2.1. Видатки за функціональною класифікацією (загальний фонд)

 

 

 

 

 

010000

Державне управління

31948,9

32189,4

31105,4

-1084,0

96,6 %

010116

Органи місцевого самоврядування

3239,8

3128,7

3017,2

-111,5

96,4 %

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

28709,1

29060,7

28088,2

-972,5

96,7 %

070000

Освіта

340164,6

348306,1

338952,8

-9353,3

97,3 %

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

16631,7

16491,7

15767,4

-724,3

95,6 %

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

1587,3

1387,5

1318,4

-69,1

95,0 %

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

99,0

99,0

97,7

-1,3

98,7 %

090700

Притулки для неповнолітніх

630,9

690,7

690,6

-0,1

100,0 %

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

14,9

14,9

9,3

-5,6

62,4 %

091101

Утримання центрів соціальних служб для молоді

995,2

995,2

939,9

-55,3

94,4 %

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді

87,0

87,0

87,0

0,0

100,0 %

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

32,5

32,5

18,0

-14,5

55,4 %

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

3417,4

3417,4

3062,9

-354,5

89,6 %

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

43,4

43,4

17,0

-26,4

39,2 %

091108

Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей

1500,0

1500,0

1498,5

-1,5

99,9 %

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

7106,3

7190,5

7064,7

-125,8

98,3 %

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

381,3

381,3

381,3

0,0

100,0 %

091214

Інші установи та заклади

736,5

652,3

582,1

-70,2

89,2 %

100000

Житлово-комунальне господарство

23739,6

30042,4

21180,9

-8861,5

70,5 %

100101

Житлово-експлуатаційне господарств

7914,1

7734,1

2727,3

-5006,8

35,3 %

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

2312,1

2312,1

924,2

-1387,9

40,0 %

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

13121,4

19538,4

17478,1

-2060,3

89,5 %

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

392,0

457,8

51,3

-406,5

11,2 %

110000

Культури і мистецтво

26197,0

26189,9

24879,5

-1310,4

95,0 %

120000

Засоби масової інформації

300,0

300,0

278,5

-21,5

92,8 %

130000

Фізичні культура і спорт

6386,7

6313,7

6228,5

-85,2

98,7 %

180000

Інші послуги пов'язані з економічною діяльністю

10,0

10,0

0,0

-10,0

0,0 %

250000

Видатки, не піднесені до основних груп

138595,9

127646,3

110024,3

-17622,0

86,2 %

250102

Резервний фонд

90,0

90,0

0,0

-90,0

0,0 %

250380

Інші субвенції

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0 %

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету

1517,5

285,0

242,6

-42,4

0,0 %

250302

Кошти, що передаються до районних та міських бюджетів з міських, селищних, сільських та районних у містах бюджетів

132813,7

125329,1

109175,0

-16154,1

87,1 %

250404

Інші видатки

4074,7

1942,2

606,7

-1335,5

31,2 %

900203

Разом видатків

583974,4

587489,5

548417,3

-39072,2

93,3 %

 

2.2. Видатки (спеціальний фонд)

 

 

 

 

 

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

28,0

28,0

23,8

-4,2

0,0 %

070000

Освіта

17348,0

17348,0

18428,9

1080,9

106,2 %

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

300,0

300,0

423,8

123,8

141,3 %

100000

Житлово-комунальне господарство

808,5

808,5

808,5

0,0

100,0 %

110000

Культура і мистецтво

2248,9

2248,9

2824,7

575,8

125,6 %

130000

Фізична культура і спорт

159,6

159,6

71,7

-87,9

44,9 %

150000

Будівництво

21247,6

34590,2

13358,6

-21231,6

38,6 %

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

1128,0

2128,0

2128,0

0,0

100,0 %

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди

9060,0

12235,0

12175,0

-60,0

99,5 %

240000

Цільові фонди

200,0

230,0

76,7

-153,3

33,3 %

250915

Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту

441,6

441,6

343,6

-98,0

0,0 %

900203

Всього видатків (спеціальний фонд)

52970,2

70517,8

50663,3

-19854,5

71,8 %

 

Всього видатків (загальний і спеціальний фонди)

636944,6

658007,3

599080,6

-58926,7

91,0 %

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали