КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 травня 2011 року N 225/2612

Про затвердження звіту про виконання бюджету Печерського району міста Києва за 2010 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та пункту 79 рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2010 рік" (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 14.10.2010 N 79/4891) Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Печерського району міста Києва за 2010 рік згідно з додатком:

1.1. По доходах у загальній сумі 309793,7 тис. грн., у тому числі:

- по доходах загального фонду - 236047,3 тис. грн.,

- по доходах спеціального фонду - 73746,4 тис. грн.

1.2. По видатках у загальній сумі 338801,9 тис. грн., у тому числі:

- по видатках загального фонду - 267554,8 тис. грн.,

- по видатках спеціального фонду - 71247,1 тис. грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
25.05.2011 N 225/2612

ЗВІТ
про виконання бюджету Печерського району міста Києва за 2010 рік

(тис. грн.) 

Найменування показника

Код бюджетної класифікації

Затверджено з урахуванням змін станом на 01.01.2011

Виконано станом на 01.01.2011

% виконання до річних показників бюджету

I. ДОХОДИ:

Податкові надходження

10000000

255682,2

208749,5

81,6

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

181199,7

136094,7

75,1

Податок з доходів фізичних осіб

11010000

180979,7

135730,4

75,0

Податок на прибуток підприємств

11020000

220,0

364,3

165,6

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

220,0

364,3

165,6

Збори на спеціальне використання природних ресурсів

13000000

22208,3

22387,7

100,8

Плата за землю

13050000

22208,3

22387,7

100,8

Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

9921,5

8438,9

85,1

Податок на промисел

14060100

12,0

14,9

124,2

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

14060200

40,0

41,7

104,3

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

14060300

890,0

831,2

93,4

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

14060900

 

66,0

 

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

14061100

4920,0

4822,5

98,0

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

14070000

4059,5

2662,6

65,6

Інші податки

16000000

42352,7

41828,2

98,8

Місцеві податки і збори

16010000

17352,7

16265,9

93,7

Податки, не віднесені до інших категорій

16030000

0,0

0,0

0,0

Фіксований сільськогосподарський податок

16040000

0,0

0,0

0,0

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва

16050000

25000,0

25562,3

102,2

Неподаткові надходження

20000000

49360,0

24714,7

50,1

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

10,0

268,6

2686,0

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

21080900

 

65,9

 

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

10,0

200,2

2002,0

Інші надходження

21080500

 

2,5

0,0

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

22000000

30200,0

23993,4

79,4

Надходженні від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080000

20000,0

15260,2

76,3

Надходженні від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

22080400

20000,0

15260,2

76,3

Державне мито

22090000

10200,0

8733,2

85,6

Інші неподаткові надходження

24000000

19150,0

452,7

2,4

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

24030000

9,0

11,4

126,7

Інші надходження

24060300

19141,0

441,3

2,3

Доходи від операцій з капіталом

30000000

54,9

83,1

151,4

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31010200

54,9

83,1

151,4

Разом доходів

 

305097,1

233547,3

76,5

Офіційні трансферти

40000000

2600,0

2500,0

96,2

Субвенції

41030000

2600,0

2500,0

96,2

Інші субвенції

41035000

2600,0

2500,0

96,2

Всього доходів загального фонду

900103

307697,1

236047,3

76,7

 

 

 

 

 

ДОХОДИ (спеціальний фонд)

 

 

 

 

Спеціальний фонд, в т. ч.

900103

50560,6

73746,4

145,9

Власні надходження бюджетних установ

25000000

6122,8

11511,2

188,0

* органи виконавчої влади

 

 

2,6

 

* установи освіти

 

5019,3

9586,5

191,0

* установи соціального захисту

 

 

199,1

 

* установи культури

 

1103,5

1682,7

152,5

* установи фізичної культури

 

 

40,3

 

Доходи від операцій з капіталом

30000000

18843,1

48902,0

 

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

31030000

18843,1

48902,0

 

Цільові фонди

50000000

16000,0

5529,9

34,6

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

50110000

16000,0

5529,9

34,6

Разом доходів

 

40965,9

65943,1

161,0

Офіційні трансферти

40000000

9594,7

7803,3

81,3

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту населення

41034300

84,5

84,5

100,0

Інші субвенції

41035000

9510,2

7718,8

81,2

Всього доходів (загальний та спеціальний фонд)

900103

358257,7

309793,7

86,5

II. ВИДАТКИ:

2.1. Видатки за функціональною класифікацією (загальний фонд)

 

 

 

 

Державне управління

10000

26664,9

26099,5

97,9

Освіта

70000

137799,2

128183,8

93,0

Охорона здоров'я

80000

3514,6

2963,7

84,3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

90000

8558,7

8443,2

98,7

Житлово-комунальне господарство

100000

23961,1

22888,3

95,5

Культура і мистецтво

110000

17607,2

17535,2

99,6

Засоби масової інформації

120000

350,0

350,0

100,0

Фізична культура і спорт

130000

4052,8

3104,2

76,6

Видатки, не віднесені до основних груп, в т. ч.:

250000

16980,0

117,7

0,7

Інші видатки

250404

16980,0

117,7

0,7

Разом видатків

900201

239488,5

209685,6

87,6

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

250344

454,5

454,4

100,0

Всього видатків

900202

239943,0

210140,0

87,6

Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів, з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів

250302

68208,6

57414,8

84,2

Всього видатків (загальний фонд)

900203

308151,6

267554,8

86,8

2.2. Видатки (спеціальний фонд)

 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство (субвенція з міського бюджету на придбання малогабаритної техніки для прибирання прибудинкових територій для комунальних підприємств по утриманню житлового фонду)

100000

808,5

807,2

99,8

Будівництво

150000

25182,8

23229,2

92,2

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (субвенція з міського бюджету)

170703

1912,0

1912,0

100,0

Внески органів місцевого самоврядування у статутні Фонди

180409

450,0

450,0

100,0

Цільові фонди

240900

42000,0

34323,7

81,7

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту населення

250915

84,5

84,5

100,0

Спеціальні кошти бюджетних установ, в т. ч.:

 

6122,8

10440,5

170,5

Державне управління

10000

 

2,6

 

Освіта

70000

5019,3

9390,5

187,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення

90000

 

201,2

 

Культура і мистецтво

110000

1103,5

805,7

73,0

Фізична культура і спорт

130000

 

40,5

 

Видатки, не віднесені до основних груп

250000

 

 

 

Всього видатків (спеціальний фонд):

900203

76560,6

71247,1

93,1

Всього видатків (загальний і спеціальний фонди)

 

384712,2

338801,9

88,1

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали