КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 травня 2011 року N 226/2613

Про затвердження звіту про виконання бюджету Подільського району міста Києва за 2010 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 79 рішення Київради від 14.10.2010 N 79/4891 "Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Подільського району міста Києва за 2010 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4:

1.1. По доходах у загальній сумі 357223114 грн., у тому числі:

- по доходах загального фонду - 297586127 грн.,

- по доходах спеціального фонду - 59636987 грн.

1.2. По видатках у загальній сумі 380912428 грн., у тому числі:

- по видатках загального фонду - 332518129 грн.,

- по видатках спеціального фонду - 48394299 грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
25.05.2011 N 226/2613

Звіт
про виконання доходів загального фонду бюджету Подільського району міста Києва за 2010 рік

(гривень)

Назва доходів

Код бюджетної класифікації

Затверджено Подільською районною у місті Києві радою на 2010 рік

Затверджено рішенням Подільської районної у місті Києві ради з урахуванням змін

Виконано

Результат виконання показників до уточненого плану,
%

1

2

3

4

5

6 (5 : 4)

Податкові надходження

10000000

334952200

341582200

287352817

84,1

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

217316400

248158100

199509789

80,4

Податок з доходів фізичних осіб

11010000

217111800

247953500

199276849

80,4

Податок на прибуток підприємств

11020000

204600

204600

232940

113,9

Збори на спеціальне використання природних ресурсів

13000000

86491300

62279600

59212507

95,1

Плата за землю

13050000

86491300

62279600

59212507

95,1

Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

7510900

7510900

6147221

81,8

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

14060000

5118800

5118800

4730440

92,4

Податок на промисел

14060100

7600

7600

14728

193,8

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

14060300

266100

266100

280817

105,5

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

14060900

 

 

14204

 

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та плата за видачу ліцензій та сертифікатів

14061100,
14060200

4845100

4845100

4420691

91,2

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

14070000

2392100

2392100

1416781

59,2

Інші податки

16000000

23633600

23633600

22483300

95,1

Місцеві податки і збори

16010000

5339200

5339200

5714504

107,0

Податки, не віднесені до інших категорій

16030000

 

 

147

 

Фіксований сільськогосподарський податок

16040000

7200

7200

18159

252,2

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва

16050000

18287200

18287200

16750490

91,6

Неподаткові надходження

20000000

16371400

9579600

9320793

97,3

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

450600

450600

227673

50,5

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

21010300

98600

98600

78337

79,4

Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів

21050000

281100

281100

281191

100,0

Інші надходження

21080500

 

 

1712

 

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

21080900

35900

35900

54372

151,5

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

35000

35000

-187939

-537,0

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

22000000

4160700

4160700

4111403

98,8

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080000

2103900

2103900

2033724

96,7

Державне мито

22090000

2056800

2056800

2077679

101,0

Інші неподаткові надходження

24000000

11760100

4968300

4981717

100,3

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31010200

123000

123000

106917

86,9

Разом

 

351446600

351284800

296780527

84,5

Інші субвенції

41035000

 

1996200

805600

40,4

Всього доходи

 

351446600

353281000

297586127

84,2

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
25.05.2011 N 226/2613

Звіт
про виконання доходів спеціального фонду бюджету Подільського району міста Києва за 2010 рік

(гривень)

Назва доходів

Код бюджетної класифікації

Затверджено Подільською районною у місті Києві радою на 2010 рік

Затверджено рішенням Подільської районної у місті Києві ради з урахуванням змін

Виконано

Результат виконання показників до уточненого плану

Всього

в т. ч. Бюджет розвитку

Всього

в т. ч. Бюджет розвитку

Всього

в т. ч. Бюджет розвитку

Всього,
%

в т. ч. Бюджет розвитку, %

Неподаткові надходження

20000000

9719200

 

9674500

 

14573707

 

150,6

 

Власні надходження бюджетних установ

25000000

9719200

 

9674500

 

14573707

 

150,6

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

25010000

9574100

 

9529400

 

9396017

 

98,6

 

Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з функціональними повноваженнями

25010100

7798800

 

7754100

 

7809056

 

100,7

 

Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності

25010200

19100

 

19100

 

19798

 

103,7

 

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

1755200

 

1755200

 

1560839

 

88,9

 

Кошти, які отримуються від реалізації майна

25010400

1000

 

1000

 

6324

 

у 6 разів

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

145100

 

145100

 

5177690

 

у 35 разів

 

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами

25020100

92000

 

92000

 

5102045

 

у 55 разів

 

Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів

25020200

53100

 

53100

 

75645

 

142,5

 

Доходи від операцій з капіталом

30000000

27000000

27000000

28700000

28700000

39011690

39011690

135,9

135,9

Надходження від продажу основного капіталу

31000000

27000000

27000000

28700000

28700000

39011690

39011690

135,9

135,9

Надходження від відчудження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

31030000

27000000

27000000

28700000

28700000

39011690

39011690

135,9

135,9

Субвенції

41030000

2046800

0

3046800

0

2993956

0

98,3

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих комітетів міських, міст обласного значення та районних у містах рал для забезпечення внеску України у фінансування спільно з Світовим банком проекту "Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту в Україні"

41034300

302300

 

302300

 

249900

 

82,7

 

Інші субвенції

41035000

1744500

 

2744500

 

2744056

 

100,0

 

Цільові фонди

50000000

60000

 

60000

 

3057634

 

5096,1

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами

50110000

60000

 

60000

 

3057634

 

у 50 разів

 

Всього доходи

 

38826000

27000000

41481300

28700000

59636987

39011690

143,8

135,9

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
25.05.2011 N 226/2613

ЗВІТ
про виконання видатків загального фонду бюджету Подільського району міста Києва за 2010 рік

(гривень)

Назва видатків

Код бюджетної класифікації видатків

Затверджено Подільською районною у місті Києві радою на 2010 рік

Затверджено рішенням Подільської районної у місті Києві ради з урахуванням змін

Виконано

Результат виконання до уточненого плану

"+", "-"
(гр. 5 - гр. 4)

%
(гр. 5 / гр. 4)

1

2

3

4

5

6

7

Державне управління

010000

22497500

22764119

22421342

-342777

98,5

з них:

 

 

 

 

 

 

- Оплата праці

 

14910200

15040200

14992283

-47917

99,7

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

554000

553500

475417

-78083

85,9

- Капітальні видатки

 

22400

18000

17997

- 3

100

Освіта

070000

205146700

204508800

192171436

- 2337364

94

з них:

 

 

 

 

 

 

- Оплата праці

 

106627700

106435000

106021847

-413153

99,6

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

35043500

35320500

31262203

-4058297

88,5

- Капітальні видатки

 

3847800

3992500

18577

-3973923

0,5

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090000

10163000

10313640

9838634

-475006

95,4

з них:

 

 

 

 

 

 

- Оплата праці

 

5511400

5511400

5448481

-62919

98,9

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

707700

710100

650434

-59666

91,6

Житлово-комунальне господарство

100000

16126400

18169594

16665277

-1504317

91,7

з них:

 

 

 

 

 

 

- Поточні видатки

 

16126400

18169594

16665277

-1504317

91,7

- Капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

Культура і мистецтво

110000

16460500

17098400

17089819

-8581

99,9

з них:

 

 

 

 

 

 

- Оплата праці

 

11027300

11495000

11495000

 

100

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

1076600

1079500

1079472

-28

100

- Капітальні видатки

 

1600

1600

1600

 

100

Засоби масової інформації

120000

191000

191000

184158

-6842

96,4

з них:

 

 

 

 

 

 

- поточні видатки

 

191000

191000

184158

- 6842

96,4

Фізична культура і спорт

130000

1519100

1519100

1329140

-189960

87,5

з них:

 

 

 

 

 

 

- Оплата праці

 

937200

937200

922143

-15057

98,4

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

19500

19500

18764

-736

96,2

Обслуговування боргу

230000

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

- Поточні видатки

 

 

 

 

 

 

- Капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

Видатки, не віднесені до основних груп

250000

853500

615547

240779

-374768

39,1

з них:

 

 

 

 

 

 

- Поточні видатки

 

594900

356947

172179

-184768

48,2

- Капітальні видатки

 

168600

168600

68600

-100000

40,7

Резервний фонд

250102

90000

90000

 

-90000

 

Інші видатки

250404

763500

525547

240779

-284768

45,8

з них:

 

 

 

 

 

 

- Поточні видатки

 

594900

356947

172179

-184768

48,2

- Капітальні видатки

 

168600

168600

68600

-100000

40,7

РАЗОМ видатків

 

272957700

275180200

259940585

-15239615

94,5

Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення),селищних, сільських та районних у містах бюджетів

250302

78893400

78893400

72139389

-6754011

91,4

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів

250344

745500

435500

404655

-30845

92,9

з них:

 

 

 

 

 

 

- Поточні видатки

 

645500

410500

404655

-5845

98,6

- Капітальні видатки

 

100000

25000

 

-25000

 

Інші субвенції

250380

53500

53500

33500

-20000

62,6

з них:

 

 

 

 

 

 

- Поточні видатки

 

33500

33500

33500

 

100

- Капітальні видатки

 

20000

20000

 

-20000

 

ВСЬОГО видатків

900201

352650100

354562600

332518129

-22044471

93,8

з них:

 

 

 

 

 

 

- ОПЛАТА ПРАЦІ

 

139013800

139418800

138879754

-539046

99,6

- ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕНЕРГОНОСІЇВ

 

37401300

37683100

33486290

-4196810

88,9

- КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

 

4160400

4225700

106774

-4118926

2,5

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
25.05.2011 N 226/2613

ЗВІТ
про виконання видатків спеціального фонду бюджету Подільського району міста Києва за 2010 рік

(гривень)

Назва видатків

Код бюджетної класифікації видатків

Затверджено Подільською районною у місті Києві радою на 2010 рік

Затверджено рішенням Подільської районної у місті Києві ради з урахуванням змін

Виконано

Результат виконання до уточненого плану

"+", "-"
(гр. 5 - гр. 4)

%
(гр. 5 / гр. 4)

1

2

3

4

5

6

7

Державне управління

010000

1177500

1132800

508352

-624448

44,9

з них:

 

 

 

 

 

 

- Оплата праці

 

778400

778400

356675

-421725

45,8

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

30000

30000

16920

-13080

56,4

Освіта

070000

5877900

5877900

11355245

5477345

193,2

з них:

 

 

 

 

 

 

- Оплата праці

 

155000

155000

144567

-10433

93,3

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

943000

943000

790916

-152084

83,9

- Капітальні видатки

 

4000

4000

1635128

1631128

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090600

259100

259100

313479

54379

121

з них:

 

 

 

 

 

 

- Оплата праці

 

138100

138100

144545

6445

104,7

- Оплата комунальних послуг та енергоносії

 

45900

45900

70082

24182

152,7

- Капітальні видатки

 

8000

8000

 

 

 

Житлово-комунальне господарство

100000

808500

808500

808056

-444

99,9

з них:

 

 

 

 

 

 

- Капітальні видатки

 

808500

808500

808056

-444

99,9

Культура і мистецтво

110000

2404700

2404700

2291589

-113111

95,3

з них:

 

 

 

 

 

 

- Оплата праці

 

1540700

1540700

1553636

12936

100,80

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

104300

104300

74914

-29386

71,80

- Капітальні видатки

 

85000

85000

1600

-83400

1,90

Будівництво

150000

27000000

62508700

13742159

-48766541

22

з них:

 

 

 

 

 

 

- Капітальні видатки

 

27000000

62508700

13742159

-48766541

22

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

170000

936000

1936000

1936000

 

100,0

з них:

 

 

 

 

 

 

- Поточні видатки

 

936000

1936000

1936000

 

100,00

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

180000

 

2664200

2560747

-103453

96,1

з них:

 

 

 

 

 

 

- Поточні видатки

 

 

2462200

2460747

-1453

99,9

- Капітальні видатки

 

 

202000

100000

-102000

49,5

Цільові фонди

240000

60000

19290500

14628772

-4661728

75,8

з них:

 

 

 

 

 

 

- Поточні видатки

 

60000

272663

49977

-222686

18,3

- Капітальні видатки

 

 

19017837

14578795

-4439042

76,7

Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

250915

302300

302300

249900

-52400

82,7

з них:

 

 

 

 

 

 

- Поточні видатки

 

302300

302300

249900

-52400

82,7

РАЗОМ видатків

900201

38826000

97184700

48394299

-48790401

49,8

ВСЬОГО видатків

900202

33826000

97184700

48394299

-48790401

49,8

з них:

 

 

 

 

 

 

- ОПЛАТА ПРАЦІ

 

2612200

2612200

2199423

-412777

84,2

- ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕНЕРГОНОСІЇВ

 

1123200

1123200

952832

-170368

84,8

- КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

 

27905500

82634037

30865738

-51768299

37,4

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали