КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 травня 2011 року N 229/2616

Про затвердження звіту про виконання бюджету Шевченківського району міста Києва за 2010 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 79 рішення Київради від 14.10.2010 N 79/4891 "Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Шевченківського району м. Києва за 2010 рік згідно з додатком.

1.1. По доходах у загальній сумі 495099,7 тис. грн., у тому числі:

- по доходах загального фонду - 383761,7 тис. грн.,

- по доходах спеціального фонду - 111338,0 тис. грн.

1.2. По видатках у загальній сумі 569969,7 тис. грн., у тому числі:

- по видатках загального фонду - 458635,1 тис. грн.,

- по видатках спеціального фонду - 111334,6 тис. грн.

1.3. По фінансуванню бюджету - 74870,0 тис. грн., у тому числі:

- зміна обсягів готівкових коштів - 2110,6 тис. грн.,

- фінансування за рахунок єдиного казначейського рахунку - 76980,6 тис. грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
25.05.2011 N 229/2616

ЗВІТ
про виконання бюджету Шевченківського району міста Києва за 2010 рік

тис. грн.

Найменування показника

Код бюджетної класифікації

Затверджено з урахуванням змін станом на 01.01.2011

Виконано станом на 01.01.2011

% виконання до річних показників бюджету

1

2

3

4

5

I. ДОХОДИ:

Податкові надходження

10000000

460877,1

358643,7

77,8

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

345480,9

256062,8

74,1

Податок з доходів фізичних осіб

11010000

342980,9

255189,2

74,4

Податок на прибуток підприємств

11020000

2500,0

873,6

34,9

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

2500,0

873,6

34,9

Збори на спеціальне використання природних ресурсів

13000000

32212,3

23066,0

71,6

Плата за землю

13050000

32212,3

23066,0

71,6

Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

16683,9

17407,7

104,3

Податок на промисел

14060100

55,0

52,1

94,7

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

14060200

38,9

25,5

65,6

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

14060300

780,0

743,8

95,4

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

14060900

60,0

53,9

89,8

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

14061100

9000,0

8604,2

95,6

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

14070000

6750,0

7928,2

117,5

Інші податки

16000000

66500,0

62107,2

93,4

Місцеві податки і збори

16010000

32900,0

27096,0

82,4

Податки, не віднесені до інших категорій

16030000

0,0

17,5

0,0

Фіксований сільськогосподарський податок

16040000

0,0

2,1

0,0

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва

16050000

33600,0

34991,6

104,1

Неподаткові надходження

20000000

48351,6

21350,4

44,2

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

1305,0

1370,5

105,0

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

21010300

350,0

203,9

58,3

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

21080900

175,0

135,3

77,3

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

780,0

1028,6

131,9

Інші надходження

21080500

 

2,7

0,0

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

22000000

22944,8

19658,6

85,7

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

22020000

144,8

248,8

171,8

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080000

10000,0

11767,9

117,7

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності

22080400

10000,0

11767,9

117,7

Державне мито

22090000

12800,0

7641,9

59,7

Інші неподаткові надходження

24000000

24101,8

321,3

1,3

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

24030000

215,0

4,3

2,0

Інші надходження

24060300

23886,8

317,0

1,3

Доходи від операцій з капіталом

30000000

800,0

751,4

93,9

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31010200

800,0

751,4

93,9

Разом доходів

 

510028,7

380745,5

74,7

Офіційні трансферти

40000000

4190,0

3016,2

72,0

Субвенції

41030000

4190,0

3016,2

72,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року

41036300

190,0

159,7

84,1

Інші субвенції

41035000

4000,0

2856,5

 

Всього доходів загального фонду

900103

514218,7

383761,7

74,6

ДОХОДИ (спеціальний фонд)

 

 

 

 

Спеціальний фонд, в т. ч.

900103

330709,1

111338,0

33,7

Власні надходження бюджетних установ

25000000

39267,6

35380,4

90,1

* органи виконавчої влади

 

24000,0

16046,2

66,9

* установи освіти

 

13150,1

15815,5

120,3

* установи соціального захисту

 

 

690,7

 

* установи культури

 

2117,5

2773,7

131,0

* установи фізичної культури

 

 

54,3

 

Доходи від операцій з капіталом

30000000

0,0

3500,1

 

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

31030000

 

3500,1

 

Цільові фонди

50000000

284296,4

69080,0

24,3

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

50110000

284296,4

69080,0

24,3

Разом доходів

 

323564,0

107960,5

33,4

Офіційні трансферти

40000000

7145,1

3377,5

47,3

Інші субвенції

41035000

7145,1

3377,5

47,3

Всього доходів (загальний та спеціальний фонд)

900103

844927,8

495099,7

58,6

Фінансування

600000

12991,5

74870,0

х

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

9950,0

 

х

Зміни обсягів готівкових коштів

602000

3041,5

2110,6

х

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

603000

 

76980,6

х

Баланс фінансового ресурсу

 

857919,3

569969,7

66,4

II. ВИДАТКИ:

2.1. Видатки за функціональною класифікацією (загальний фонд)

 

 

 

 

Державне управління

10000

44393,5

41614,4

93,7

Освіта

70000

270727,8

246159,7

90,9

Соціальний захист та соціальне забезпечення

90000

12129,2

10866,8

89,6

Житлово-комунальне господарство

100000

38087,8

29251,1

76,8

Культура і мистецтво

110000

30346,5

28422,4

93,7

Фізична культура і спорт

130000

5675,9

5476,2

96,5

Видатки, не віднесені до основних груп, в т. ч.:

250000

1053,0

360,4

34,2

Інші видатки

250404

1053,0

360,4

34,2

Разом видатків

900201

402413,7

362151,0

90,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

250344

3041,5

1066,4

35,1

Всього видатків

900202

405455,2

363217,4

89,6

Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів, з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів

250302

111805,0

95417,7

85,3

Всього видатків (загальний фонд)

900203

517260,2

458635,1

88,7

2.2. Видатки (спеціальний фонд)

 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство (субвенція з міського бюджету на придбання малогабаритної техніки для прибирання прибудинкових територій для комунальних підприємств по утриманню житлового фонду)

100000

808,5

762,8

94,3

Будівництво

150000

12164,6

3587,8

29,5

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (субвенція з міського бюджету)

170703

2272,0

2272,0

100,0

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди

180409

1850,0

0,0

0,0

Цільові фонди

240900

283649,9

68484,3

24,1

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

250344

646,5

646,5

100,0

Спеціальні кошти бюджетних установ, в т. ч.:

 

39267,6

35581,2

90,6

Державне управління

10000

 

110,7

 

Освіта

70000

13150,1

15932,5

121,2

Соціальний захист та соціальне забезпечення

90000

 

690,7

 

Культура і мистецтво

110000

2117,5

2694,3

127,2

Фізична культура і спорт

130000

 

48,2

 

Видатки, не віднесені до основних груп

250000

24000,0

16104,8

67,1

Всього видатків (спеціальний фонд)

900203

340659,1

111334,6

32,7

Всього видатків (загальний і спеціальний фонди)

 

857919,3

569969,7

66,4

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали