КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 травня 2011 року N 228/2615

Про затвердження звіту про виконання бюджету Святошинського району міста Києва за 2010 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" тапункту 79 рішення Київради "Про бюджет міста Києва на 2010 рік" (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 14.10.2010 N 79/4891) Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Святошинського району міста Києва за 2010 рік згідно з додатком.

1.1. По доходах у загальній сумі 613970,5 тис. грн., у тому числі:

- по загальному фонду - 526968,2 тис. грн.,

- по спеціальному фонду - 87002,3 тис. грн.

1.2. По видатках у загальній сумі 648259,5 тис. грн., у тому числі:

- по загальному фонду - 561070,0 тис. грн.,

- по спеціальному фонду - 87189,5 тис. грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
25.05.2011 N 228/2615

Про виконання бюджету Святошинського району міста Києва у 2010 році

Найменування показника

КБК

Затверджено з урахуванням змін

Виконано

Відсоток виконання до річного показника бюджету
(гр. 4/гр. 3 * 100)

1

2

3

4

5

ДОХОДИ

Загальний фонд

Податкові надходження

10000000

569651,7

520410,3

91,4

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

452289,8

401354,4

88,7

Податок з доходів фізичних осіб

11010000

452186,1

401243,3

88,7

Податок на прибуток підприємств

11020000

103,7

111,1

107,1

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

103,7

111,1

107,1

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

13000000

78106,3

79823,6

102,2

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

13010000

86,7

103,5

119,4

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду

13010200

86,7

103,5

119,4

Плата за землю

13050000

78019,6

79720,1

102,2

Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

9660,1

8532,1

88,3

Плата за ліцензії

14060000

6324,7

6622,0

104,7

Податок на промисел

14060100

50,0

63,7

127,4

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

14060200

23,1

33,0

142,9

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

14060300

276,4

325,5

117,8

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

14060900

39,9

59,2

148,4

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

14061100

5935,3

6140,6

103,5

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

14070000

3 335,4

1910,1

57,3

Інші податки

16000000

29595,5

30700,2

103,7

Місцеві податки і збори

16010000

8755,6

9011,6

102,9

Фіксований сільськогосподарський податок

16040000

2,4

3,6

150,0

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва

16050000

20837,5

21685,0

104,1

Неподаткові надходження

20000000

24315,2

4657,3

19,2

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

412,8

-350,9

-85,0

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, а також заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств

21010000

11,0

20,0

181,8

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

21010300

11,0

20,0

181,8

Інші надходження

21080000

401,8

-370,9

-92,3

Інші надходження

21080500

12,4

12,4

100,0

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

21080900

42,4

56,0

132,1

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

347,0

-439,3

-126,6

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

22000000

8747,1

5028,9

57,5

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080000

6540,1

2760,8

42,2

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

22080400

6540,1

2760,8

42,2

Державне мито

22090000

2207,0

2268,1

102,8

Інші неподаткові надходження

24000000

15155,3

-20,7

-0,1

Інші надходження

24060000

15155,3

-20,7

-0,1

Інші надходження

24060300

15155,3

-20,7

-0,1

Доходи від операцій з капіталом

30000000

50,0

66,6

133,2

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31010000

50,0

66,6

133,2

Офіційні трансферти

40000000

1834,0

1834,0

100,0

Субвенції

41030000

1834,0

1834,0

100,0

Інші субвенції

41035000

1834,0

1834,0

100,0

Всього доходів (Загальний фонд)

 

595850,9

526968,2

88,4

Спеціальний фонд

Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є власність Автономної Республіки Крим, інша комунальна власність

21010800

12,0

12,0

100,0

Власні надходження бюджетних установ

25000000

18013,9

68405,7

379,7

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

31030000

25000,0

9893,7

39,6

Субвенції

41030000

15514,9

8439,8

54,4

Інші субвенції

41035000

15514,9

8439,8

54,4

Цільові фонди

50000000

400,0

251,1

62,8

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

50110000

400,0

251,1

62,8

Всього доходів (спеціальний фонд)

 

58940,8

87002,3

147,6

Разом доходів (загальний та спеціальний фонд)

 

654791,7

613970,5

93,8

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Державне управління - всього

010000

30609,1

30197,8

98,7

в т. ч.

 

 

 

 

органи місцевого самоврядування

010116

2480,5

2389,3

96,3

органи виконавчої влади в м. Києві

010117

28128,6

27808,5

98,9

Освіта

070000

357465,8

345394,0

96,6

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

090000

12583,7

12137,2

96,5

в т. ч.

 

 

 

 

інші видатки на соціальний захист населення

090412

546,0

545,6

99,9

інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

090416

23,3

23,3

100,0

утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

091101

755,2

717,9

95,1

програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

091102

73,1

73,1

100,0

соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

091103

0,7

0,7

100,0

утримання клубів підлітків за місцем проживання

091105

2156,1

1892,4

87,8

соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

091107

2,8

2,8

100,0

заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

091108

122,7

122,7

100,0

територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

091204

5712,5

5664,8

99,2

фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

091209

285,6

283,0

99,1

централізована бухгалтерія

091211

302,1

265,6

87,9

інші установи та заклади

091214

2603,6

2545,3

97,8

Житлово-комунальне господарство - всього

100000

32357,2

20687,8

63,9

в т. ч.

 

 

 

 

житлово-експлуатаційне господарство

100101

6576,8

92,1

1,4

капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

100102

1739,8

0,0

0,0

дотація житлово-комунальному господарству

100103

62,5

62,4

99,8

благоустрій міст, сіл, селищ

100203

21513,5

20230,9

94,0

комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

100302

2464,6

302,4

12,3

Культура і мистецтво

110000

15355,1

14847,9

96,7

Засоби масової інформації всього

120000

22,0

22,0

100,0

в т. ч.

 

 

 

 

періодичні видання (газети та журнали)

120201

22,0

22,0

100,0

Фізична культура і спорт - всього

130000

5885,7

5802,7

98,6

в т. ч.

 

 

 

 

проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

130106

140,0

115,7

82,6

утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

130107

5745,7

5687,0

99,0

Видатки, не віднесені до основних груп - всього

250000

143691,7

131980,6

91,8

в т. ч.

 

 

 

 

резервний фонд

250102

90,0

0,0

0,0

кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів

250302

141630,9

130785,0

92,3

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

250344

1032,4

589,9

57,1

інші видатки

250404

938,4

605,7

64,5

Разом видатки загального фонду

 

597970,3

561070,0

93,8

Спеціальний фонд

Державне управління - всього

010000

1500,0

1096,1

73,1

в т. ч.

 

 

 

 

органи виконавчої влади в м. Києві

010117

1500,0

1096,1

73,1

Освіта

070000

14687,1

65367,0

445,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

090000

188,3

311,0

165,2

в т. ч.

 

 

 

 

утримання клубів підлітків за місцем проживання

091105

188,3

241,7

128,4

територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

091204

0,0

61,3

 

централізована бухгалтерія

091211

0,0

8,0

 

Житлово-комунальне господарство - всього

100000

808,5

804,1

99,5

в т. ч.

 

 

 

 

комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

100302

808,5

804,1

99,5

Культура і мистецтво

110000

1436,8

1418,3

98,7

Фізична культура і спорт - всього

130000

201,7

228,0

113,0

в т. ч.

 

 

 

 

проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

130106

0,0

6,5

 

утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

130107

201,7

221,5

109,8

Будівництво - всього

150000

33510,4

14234,5

42,5

в т. ч.

 

 

 

 

капітальні вкладення

150101

12464,4

6152,5

49,4

проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

150110

19458,4

7487,7

38,5

проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю

150114

1587,6

594,3

37,4

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика - всього

170000

2308,0

2307,3

100,0

в т. ч.

 

 

 

 

видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

170703

2308,0

2307,3

100,0

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю - всього

180000

1500,0

0,0

0,0

в т. ч.

 

 

 

 

внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

180409

1500,0

0,0

0,0

Цільові фонди - всього

240000

2800,0

1423,2

50,8

в т. ч.

 

 

 

 

охорона та раціональне використання природних ресурсів

240601

2400,0

1200,0

50,0

цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

240900

400,0

223,2

55,8

Разом видатки спеціального фонду

 

58940,8

87189,5

147,9

Всього видатки

 

656911,1

648259,5

98,7

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали