КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 травня 2011 року N 233/2620

Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва за 2010 рік

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 31.26 статті 31 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.2008 N 8/8, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва за 2010 рік згідно з додатками.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток 1
до рішення Київради
25.05.2011 N 233/2620

Звіт
"Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва у 2010 році"

3.1. Ресурсне забезпечення розвитку міста

3.1.1. Фінансово-бюджетна політика

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Збільшення обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів. Забезпечення виконання затверджених показників по надходженнях до бюджетів усіх рівнів

Надходження до:

 

 

 

 

- Зведеного бюджету України у м. Києві

млн. грн.

104413,6

-

107,5

- Державного бюджету України у м. Києві

млн. грн.

89599,7

-

107,8

- Бюджету м. Києва (без урахування субвенцій)

млн. грн.

14813,9

75,0

106,2

Надходження до загального фонду бюджету м. Києва (без урахування субвенції) склали:
в тому числі:

млн. грн.

10227,8

88,9

109,0

- податок з доходів фізичних осіб

млн. грн.

10227,8

88,9

109,0

- плата за землю

млн. грн.

1875,5

72,3

107,6

- єдиний податок на підприємницьку діяльність

млн. грн.

232,4

101,2

106,8

- місцеві податки і збори

млн. грн.

126,8

86,6

105,7

- частка прибутку комунальних підприємств

млн. грн.

30,9

57,0

122,8

- податок на прибуток підприємств комунальної власності

млн. грн.

40,2

62,8

126,0

Надходження до спеціального фонду бюджету м. Києва (без урахування субвенцій)

млн. грн.

1962,7

76,7

96,3

Налагодження ефективної роботи по проведенню аукціонів із продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, як засобу збільшення надходжень до бюджету розвитку

У 2010 році продаж земельних ділянок на аукціонах не проводився у зв'язку з відсутністю законодавчої бази з питань проведення земельних торгів.
Річні надходження від продажу землі та нематеріальних активів до спеціального фонду бюджету м. Києва склали.

млн. грн.

421,3

39,7

89,9

Приведення договорів про оренду землі у відповідність до вимог чинного законодавства в частині визначення розміру орендної плати за землю

Загальна кількість укладених договорів оренди землі, станом на 01.01.2011 по яких розмір орендної плати становить не менше 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки становить

од.

2065

 

 

З них приведено у відповідність до вимог чинного законодавства в частині визначення розміру орендної плати

од.

110

 

 

Забезпечення ефективної роботи щодо залучення коштів до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету

Надходження до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету
в тому числі:

млн. грн.

214,5

93,5

79,7

- кошти отримання від продажу загальної площі жилих будинків

млн. грн.

105,3

85,0

80,2

- пайові кошти інвесторів на розвиток інфраструктури

млн. грн.

69,4

218,1

82,0

- кошти від сплати за право тимчасового використання місць для розташування об'єктів зовнішньої реклами

млн. грн.

21,8

35,2

51,3

- кошти (гранти), які перераховуються до бюджету м. Києва фізичними і юридичними особами

млн. грн.

0,2

31,5

11,4

- кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території м. Києва

млн. грн.

17,1

202,4

205,8

- кошти від інвестиційних угод

млн. грн.

0,7

25,4

60,7

Проведення системної роботи з суб'єктами господарювання в частині недопущення мінімізації або ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету

Для підвищення добровільної сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету та залучення до оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, які мають низьку податкову віддачу управлінням оподаткування юридичних осіб ДПА у м. Києві вжито наступні заходи:

 

 

 

 

- проведено засідань робочих груп

од.

1000

 

 

- заслухано керівників збиткових підприємств на робочих групах

од.

430

 

 

- заслухано керівників підприємств з низькою податковою віддачею

од.

1641

 

 

Підрозділами оподаткування фізичних осіб м. Києва за звітний період:

 

 

 

 

- проведено документальних перевірок юридичних та СПД - фізичних осіб

од.

2252

 

 

- встановлено порушень

од.

2003

 

89,4

За результатами документальних перевірок

 

 

 

 

- узгоджено донарахованих сум

млн. грн.

45,8

 

-

Стягнуто до бюджету донарахованих сум

млн. грн.

29,8

 

51,3

Поряд з цим, управлінням податкового контролю ДПА у 2010 році:

 

 

 

 

- перевірено підприємств - "мінімізаторів"

од.

1598

 

-

- донараховано податкових зобов'язань

млн. грн.

7680,9

 

249,0

- з донарахованих сум стягнуто до бюджету стягнуто

млн. грн.

564,0

 

174,2

Відділом податкової міліції ДПА у м. Києві з метою недопущення мінімізації або ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів було розпочато операцію "Бюджет", в ході якої були здійсненні такі результати:

 

 

 

 

- проведено перевірок

од.

748

 

 

- донараховано сум

млн. грн.

3667,8

 

 

- стягнуто коштів на суму

млн. грн.

81,5

 

 

- зменшено заявлених до відшкодування сум ПДВ

млн. грн.

382,7

 

 

Оптимізація видатків міського бюджету та посилення контролю за їх використанням. Запровадження жорсткого режиму економії бюджетних коштів і першочергового фінансування видатків на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату спожитих енергоносіїв, комунальних послуг, придбання продуктів харчування та медикаментів

Фінансування за рахунок коштів міського бюджету, проводиться відповідно до показників розпису видатків міського бюджету в межах фактичних надходжень з урахуванням встановленої бюджетним законодавством черговості здійснення фінансування, а саме, в першу чергу, згідно з вимогами статті 55 Бюджетного кодексу України, забезпечується виплата заробітної плати (та інших захищених статей бюджету) по бюджетних установах.

 

 

 

 

Недопущення збільшення штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів апарату та виконавчих органів міської і районних рад (КМДА, РДА), а також установ і організацій бюджетної сфери

Відповідно до пункту 20.8 рішення Київради "Про бюджет м. Києва на 2010 рік" від 14.05.2010. N 793/4231 (зі змінами та доповненнями) заборонено збільшувати в 2010 році штатну чисельність працівників діючих установ та закладів соціально-культурної сфери, що затверджена у штатних розписах станом на 31.12.2009.
Крім того, згідно з п. 17 протоколу Колегії ВОКМР (КМДА) від 02.07.2010 N 7 головним розпорядникам бюджетних коштів доручено розробити заходи щодо оптимізації існуючої мережі по основних галузях соціально-культурної сфери та впорядкуванню чисельності працюючих з метою зваженого підходу до формування їх фінансового забезпечення.

 

 

 

 

Оптимізація видатків на утримання та забезпечення діяльності апарату та структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Рішенням Київради від 27.04.2010 N 805/4243 "Про оптимізацію структури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)" затверджено нову структуру підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

 

 

 

 

Здійснення контрольно-перевірочних заходів щодо ефективного використання бюджетних ресурсів міста

Головним управлінням внутрішнього фінансового контролю та аудиту проведено контрольних заходів по перевірці підприємств, установ та організацій комунальної форми власності

од.

122

 

-

Встановлено порушень на суму

млн. грн.

2176,5

 

-

За результатами проведених перевірок:

 

 

 

 

- притягнуто до дисциплінарної та матеріальної відповідності

осіб

16

 

-

- звільнено посадовців

осіб

10

 

-

- передано матеріали до правоохоронних органів

установ

23

 

-

- порушено кримінальну справу

осіб

2

 

-

Забезпечення виконання запланованих показників по надходженнях до Пенсійного фонду України в м. Києві

Обсяг надходжень коштів до бюджету Пенсійного фонду України у м. Києві

млн. грн.

23452,1

 

114,5

Спрямовано на виплату пенсій

млн. грн.

13482,0

 

113,0

Середній розмір пенсії в м. Києві станом на 01.01.2011
Пенсія виплачувалась своєчасно та в повному обсязі.

грн.

1470,9

98,1

109,7

3.1.2. Інвестиційна політика

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Реалізація заходів, спрямованих на зростання обсягів інвестиційних ресурсів та створення сприятливого інвестиційного клімату в м. Києві. Проведення реєстрації іноземних інвестицій та договорів спільної діяльності за участю іноземних інвесторів

02.06.2010 проведено засідання круглого столу з обговорення Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки на тему "Заможне суспільство, конкурентна економіка, ефективна держава" (Програма).

 

 

 

 

Зареєстровано іноземних інвестицій,

млн. дол. США

108,76

 

45,9

що дорівнює за курсом НБУ на момент фактичного внесення інвестицій (45,9 % від загальної суми інвестицій, зареєстрованих за 2009 рік - 236,9 млн. дол. США.)

млн. грн.

838,9

 

 

Зареєстровано договори про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора без створення юридичної особи

од.

2

 

 

Участь у міжнародних та всеукраїнських виставкових заходах (конференціях, симпозіумах, круглих столах тощо) з метою формування та просування позитивного іміджу міста

16.04.2010 проведено круглий стіл на тему: "Залучення інвестицій в економіку м. Києва" за участю наукових і бізнесових кіл, структурних підрозділів КМДА.
14.09.2010 проведена зустріч з представниками інвестиційного банку "Goldman Sachs", яка відбулася в приміщенні КМДА з метою співпраці з банком щодо випуску нових євробондів, надання прямих кредитів та проведення операцій страхування валютних ризиків по доларових бондах.
22.10.2010 проведено зустріч представників структурних підрозділів КМДА з представниками китайської компанії "China National" з метою обговорення питань залучення інвестиційних ресурсів на пільгових умовах під державні гарантії для реконструкції та будівництва інфраструктурних об'єктів м. Києва.
02.12.2010 участь у круглому столі Ukrainian Real Estate Club, що проходив в Національному заповіднику "Софія Київська", де поінформовано гравців сектору нерухомості про відновлення роботи конкурсної Комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів нерухомості.
08.12.2010 участь у Першому міжнародному форумі "Україна: брендинг країни та міст" в готелі Hyatt Regency Kyiv, присвяченому актуальним питанням щодо практичних підходів та кейсів брендингу та маркетингу країн, регіонів, міст, релевантних для України.

 

 

 

 

Розвиток системи зовнішніх запозичень на потреби капітального будівництва, транспорту, впровадження енерго- й ресурсозберігаючих технологій

Взято участь у робочих зустрічах з міжнародними фінансовими компаніями, в т. ч. ЄБРР, ЄІБ, та іноземними фінансовими установами (Ексімбанк та Банк розвитку КНР, Lazard Group, Зовнішекономбанк РФ).
Опрацьовуються пропозиції щодо залучення кредитних ресурсів на пільгових умовах до реалізації таких проектів: будівництво метро між житловим масивом Троєщина та Подолом, Бортницька станція аерації, ТЕЦ на відновленому паливі, підземний автомобільний тунель між станцією м. "Лівобережна" та площею Перемоги, Подільський мостовий перехід, реконструкція транспортних розв'язок на Ленінградській і Поштовій площах, будівництво багаторівневої транспортної розв'язки на Харківській площі, реконструкція проспекту Бажана.

 

 

 

 

Збільшення міською владою інвестиційних пропозицій за рахунок об'єктів незавершеного будівництва, територій непрацюючих промислових підприємств, неефективно використовуваних земельних ділянок, проектів комплексної реконструкції і реновації територій

З метою наповнення міського бюджету, розвитку міської інфраструктури столиці та здійснення інвестиційної діяльності проведено передінвестиційні дослідження щодо реалізації інвестиційних проектів.

од. 

37

 

 

23.12.2010 на засіданні постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів оголошено 17 конкурсів по залученню інвесторів та 14 проектів направлено на доопрацювання.
Розпорядженням КМДА від 05.05.2010 N 338 передбачено проведення конкурсів із залучення інвесторів для будівництва житлових будинків, в т. ч. для громадян, що постраждали від діяльності ГІБК "Еліта-Центр" за адресами: вул. Курнатовського, 7-б, вул. П. Запорожця, 15-в і вул. Маршала Малиновського, 32-б-36.

од.
 

17

 

 

Формування та організація виконання завдань щодо залучення коштів до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету. Залучення коштів інвесторів (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та коштів, що сплачуються в порядку компенсації за інженерну підготовку території

Залучено пайових коштів інвесторів (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

млн. грн.

69,4

93,7

80,5

Залучено коштів, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод.

тис. грн.

669,5

25,4

12,5

3.1.3. Забезпечення ефективного управління комунальним майном територіальної громади м. Києва

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Забезпечення виконання затверджених показників надходжень до бюджету м. Києва від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності, завдяки першочерговому проведенню приватизації об'єктів, подальше перебування яких в комунальній власності є неефективним та не створює соціальний ефект для розвитку міста

Відповідно до рішень Київради всього приватизовано об'єктів комунальної власності всього:
в тому числі:

од.

535

 

91,0

- об'єктів територіальної громади м. Києва

од.

50

 

45,9

- об'єктів комунальної власності районів у м. Києві

од.

485

 

101,3

За звітний період до бюджету м. Києва від відчуження майна перераховано

млн. грн.

395,5

110,4

79,7

За 2010 рік від дивідендів нарахованих на частку територіальної громади до міського бюджету перераховано

млн. грн.

19,1

476,2

159,9

Продаж на аукціоні пакетів акцій господарських товариств, які мали від'ємний фінансовий результат, та частка територіальної громади м. Києва в статутних фондах

На підставі рішень Київради Головним управлінням комунальної власності м. Києва на аукціоні продано пакетів акцій підприємств:

од.

4

 

400,0

- ВАТ "Київгаз" (розмір пакету 28,46 %) на суму

тис. грн.

6017,9

 

 

- ВАТ АК "Київводоканал" (розмір пакету 25,46 %) на суму

тис. грн.

32167,1

 

 

- ВАТ "РБУ N 1" (розмір пакету 51,0 %) на суму

тис. грн.

984,3

 

 

- СП ТОВ "Міжнародний офісно-готельний центр" (розмір пакету 50,0 %) на суму

тис. грн.

348,5

 

 

01.11.2010 року Господарським судом прийнято рішення щодо повернення пакетів акцій ВАТ "Київгаз" та ВАТ АК "Київводоканал" у комунальну власність територіальної громади міста, відповідно до якого здійснюються відповідні організаційні заходи

 

 

 

 

Загальний обсяг надходжень від продажу пакетів акцій до бюджету м. Києва у 2010 р. становив

тис. грн.

39517,8

 

399,0

Здійснення контролю за станом виконання умов договорів купівлі-продажу комунального майна територіальної громади м. Києва, укладених у процесі його приватизації

При укладанні договорів купівлі-продажу майнових комплексів передбачаються додаткові умови: збереження профілю діяльності, збереження робочих місць та інші.
У разі порушення виконання умов покупцем орган приватизації виходить з пропозицією стосовно розірвання такого договору купівлі-продажу та повернення об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва.
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву систематично здійснюється контроль за збереженням існуючих робочих місць на підприємствах у разі зміни форм власності.
Здійснено перевірку договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації
Результати перевірок виконання умов договорів засвідчили збереження кількості робочих місць.

од.

22

100,0

75,9

Підвищення прозорості використання коштів підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності шляхом відображення всіх доходів та обґрунтованості витрат у фінансових планах

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15.06.2010 N 444 затверджено нову форму річного фінансового плану, яка підлягає застосуванню, розпочинаючи з річного фінансового плану на 2011 рік.
В ході затвердження фінансових планів станом на 01.01.2011 надходження від сплати частини прибутку до бюджету м. Києва становили

млн. грн.

30,9

57,0

122,8

Посилення відповідальності керівників підприємств комунальної форми власності за виконання фінансових планів

Керівники підприємств щоквартально надають інформацію Головному управлінню комунальної власності м. Києва про хід виконання фінансових планів підприємства разом з пояснювальною запискою.

 

 

 

 

Підвищення прибутковості діяльності підприємств комунальної форми власності

Показником прибутковості підприємства є сплата податку на прибуток до бюджету м. Києва.
Так, за 2010 рік до бюджету м. Києва надійшло коштів від податку на прибуток підприємств комунальної власності

млн. грн.

40,2

62,8

126,0

Здійснення контролю за виконанням договорів оренди комунального майна та своєчасними розрахунками орендарів за оренду майна

Надходження до загального фонду бюджету м. Києва від оренди нерухомого майна склали

млн. грн.

112,9

72,2

85,5

Заборгованість орендарів за оренду майна міста та районів у м. Києві станом на 01.01.2011 становила:

млн. грн.

125,7

-

113,2

З орендарями-боржниками проводиться попереджувальна та претензійно-позовна робота, зокрема:

 

 

 

 

- направлено попереджень та приписів

од.

4535

-

69,2

- направлено позовів до суду

од.

857

-

101,1

- з яких задоволено

од.

625

-

98,6

В результаті проведеної роботи протягом звітного періоду погашено заборгованість в обсязі

млн. грн.

27,7

-

87,9

3.2. Модернізація і розбудова міської інфраструктури

3.2.1. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Будівництво та розвиток метрополітену. Завершення спорудження станцій "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська" Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену

• Куренівсько-Червоноармійська лінія метрополітену. Будівництво дільниці від ст. "Либідська" до ст. "Виставковий центр" (4 станції, протяжність 4,8 км).

15.12.2010 введена в експлуатацію I черга дільниці з трьома станціями "Деміївська", "Голосіївська" та "Васильківська".

км

3,7

41,1

5080,0

Виконано робіт

млн. грн.

485,9

 

 

Профінансовано за рахунок:

 

 

 

 

- державного бюджету (поточні капітальні вкладення);

млн. грн.

485,2

 

 

- міського бюджету (оплата за роботи виконані у минулі роки).

млн. грн.

455,0

 

 

• Придбання обладнання та рухомого складу метрополітену

млн. грн.

30,2

 

 

Згідно з договором від 16.07.2009 N 16-УПР-09 з ТОВ "УКРРОСЛІЗИНГ" щодо купівлі 100 вагонів метрополітену на загальну суму 1390,8 млн. грн.

 

 

 

 

- отримано вагонів

од.

84

 

 

- з них введено в експлуатацію у 2010 році

од.

79

 

 

Виконано ремонт 173 вагонів метрополітену
в т. ч.:

млн. грн.

75,4

 

 

- 25 вагона в обсязі КР-1;

млн. грн.

11,0

 

 

- 21 вагона в обсязі КР-2;

млн. грн.

22,5

 

 

- 127 вагона в обсязі ПР-3;

млн. грн.

36,7

 

 

- додаткові роботи.

млн. грн.

5,1

 

 

Виконано ремонтно-технологічні роботи по утриманню спеціального рухомого складу

млн. грн.

1,5

 

 

Виконано ремонтно-будівельні роботи
в т. ч.:

млн. грн.

25,7

 

 

- капітальний та поточний ремонт тунельного господарства;

млн. грн.

11,9

 

 

- капітальний ремонт колійного господарства;

млн. грн.

11,5

 

 

- капітальний та поточний ремонт окремо розташованих будівель

млн. грн.

2,3

 

 

В КП "Київський метрополітен" у результаті виконання Комплексної програми енергозбереження м. Києва скорочено споживання енергетичних ресурсів, а саме:

 

 

 

 

- енергетичної енергії на тягу поїздів;

млн. кВт·г.

2,3

101,64

 

- природного газу.

тис. м3

24,35

102,63

 

Приведення об'єктів метрополітену до належного протипожежного стану.

Для забезпечення належного стану пожежної безпеки об'єктів КП "Київський метрополітен" залучено власних коштів
за рахунок яких:

млн. грн.

13,28

 

 

- придбано сертифікованих вогнегасників;

шт.

1111

 

 

- придбано апаратів захисту органів дихання,

шт.

317

 

 

- проведено технічне обслуговування вогнегасників різних типів;

шт.

5179

 

 

- протигазів УІП;

шт.

85

 

 

- замінено пожежно-господарського водопроводу та ін.;

м. п.

2400

 

 

- укладено угоду між КП "Київський метрополітен" та ДО "Київський ВГРЗ" на здійснення цілодобового постійного та обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування об'єктів Київського метрополітену на загальну суму;

млн. грн.

1,65

 

 

- проведено спеціальне навчання з питань пожежної безпеки з посадовими особами в кількості 60 осіб;
- укладено угоду і здійснено страхування членів ДПД в кількості 234 особи;
- проведено спільних навчань по ліквідації наслідків умовних надзвичайних ситуацій із залученням підрозділів МНС, МВС, КАРС "Київська служба порятунку", КМС ШД та медицини катастроф.

од.

48

 

 

Реалізація інфраструктурно-інвестиційних проектів, спрямованих на створення збалансованої опорної наземної транспортної мережі та підвищення її пропускної спроможності (розвиток транспортних вузлів, багаторівневих розв'язок, транспортних терміналів, автостоянок, місць паркування тощо).

• Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро

 

 

 

 

Виконано робіт

млн. грн.

189,8

31,5

100,95

у тому числи за рахунок:

 

 

 

 

- залишків коштів з міського бюджету;

млн. грн.

49,7

 

 

- Державного бюджету (функції столиці).

млн. грн.

140,1

 

 

Профінансовано за рахунок коштів державного бюджету.

млн. грн.

182,0

 

-

• Реконструкції транспортної розв'язки на Московській площі

 

 

 

 

Виконано робіт

млн. грн.

139,7

95,7

225,7

у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- з міського бюджету;

млн. грн.

9,1

 

 

- Державного бюджету (функції столиці);

млн. грн.

97,7

 

 

- Євро-2012

млн. грн.

32,9

 

 

Профінансовано за рахунок коштів:

млн. грн.

119,2

80,5

-

- міського бюджету

млн. грн.

3,0

 

 

- Державного бюджету (функції столиці);

млн. грн.

108,0

 

 

- Євро-2012

млн. грн.

32,5

 

 

15.12.2010 введена в експлуатацію розв'язка на Московській площі.

 

 

 

 

• Будівництво вул. Здолбунівської на ділянці від Харківського шосе до вул. Тепловозної та на ділянці від залізничних колій до Дніпровської набережної та реконструкція вул. Здолбунівської від вул. Тепловозної до залізничних колій

 

 

 

 

Виконано робіт

млн. грн.

40,6

99,9

298,53

у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- з бюджету розвитку;

млн. грн.

20,6

 

 

- державного бюджету (Євро).

млн. грн.

20,0

 

 

Профінансовано за рахунок коштів:

млн. грн.

35,7

 

-

- з бюджету розвитку;

млн. грн.

23,7

 

 

- Євро-2012.

млн. грн.

12,0

 

 

• Реконструкції транспортної розв'язки на перетині Дніпровської набережної і просп. Возз'єднання

 

 

 

 

Виконано робіт

тис. грн.

96,6

0,5

0,21

Профінансовано

тис. грн.

2,0

 

 

• Будівництво під'їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кировоградської) до міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни)

 

 

 

-

Виконано проектні роботи

млн. грн.

1,8

5,9

 

Профінансовано за рахунок коштів державного бюджету (Євро)

млн. грн.

1,5

4,8

 

• Реконструкція просп. Гагаріна з реконструкцією транспортної розв'язки біля станції метрополітену "Чернігівська" з демонтажем трамвайної колії по просп. Гагаріна

 

 

 

 

Виконувались проектні роботи

тис. грн.

21,8

1,5

 

• Реконструкція просп. Воззєднання від мосту ім. Є. О. Патона до Ленінградської площі (I та II черги)

 

 

 

 

Виконано робіт

тис. грн.

0,3

0,004

 

• Реконструкція просп. Бажана

 

 

 

 

Виконано робіт

тис. грн.

1175,1

3,8

 

в т. ч. проектні роботи

тис. грн.

1126,5

 

 

Профінансовано

млн. грн.

1,9

 

 

• Реконструкції транспортної розв'язки на Київському півкільці на ділянці км 12 + 240-км 14 + 360 (Жулянський шляхопровід)

 

 

 

 

Виконано робіт

тис. грн.

1313,4

6,9

 

Профінансовано за рахунок коштів бюджету розвитку

тис. грн.

5102,3

26,7

 

• Реконструкція існуючого пасажирського терміналу з привокзальною площею та паркінгом на 200 автомобілів

 

 

 

 

Виконано проектні роботи

тис. грн.

940,0

 

 

Профінансовано

тис. грн.

940,0

8,2

 

Розширення мережі вулиць м. Києва з одностороннім рухом транспорту

Впроваджено односторонній рух транспорту по вул. Стрілецькій і на відрізку вул. О. Гончара від вул. Ярославів Вал до вул. Великої Житомирської на суму

тис. грн.

479,7

 

-

Виконано проектні роботи

тис. грн.

479,7

10,3

-

Розвиток та вдосконалення маршрутної мережі міста громадського транспорту шляхом будівництва і введення нових, реконструкції й оптимізації діючих, ліквідації нераціональних маршрутів на основі системних досліджень пасажиропотоків

• Комплексна реконструкція лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги

 

 

 

 

Обсяг виконаних робіт

млн. грн.

101,6

56,6

54,5

у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- державного бюджету;

млн. грн.

51,6

 

 

- міського бюджету.

млн. грн.

50,6

 

 

Профінансовано

млн. грн.

72,8

40,5

 

у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- державного бюджету (функції столиці);

млн. грн.

40,0

 

 

- міського бюджету.

млн. грн.

32,8

 

 

По комплексній реконструкції лінії швидкісного трамваю завершено влаштування колій (20,2 км) та запущено рух трамвайних вагонів у звичайному режимі.

На підставі результатів вивчення пасажиропотоку:
- збільшено кількість автобусів на маршруті N 31;
- оптимізовано режими роботи та розклади руху на більшості трамвайних, тролейбусних маршрутах звичайного режиму руху;
- відновлено роботу автобусного маршруту N 43-к;
- закрито тролейбусні маршрути NN 7к, 21. Вивільнений рухомий склад направлено на маршрути NN 7, 40;
- змінено трасу руху автобусів маршруту N 108 у зв'язку з введенням в експлуатацію залізничної платформи "Лівий берег";
- у зв'язку з введенням в експлуатацію лінії швидкісного трамваю на ж/м Борщагівка відновлено роботу трамвайних маршрутів NN 1, 3 та організовано роботу нового трамвайного маршруту N 2.

 

 

 

 

Забезпечення оптимального рівня насичення транспортних маршрутів зупинковими комплексами, павільйонами очікування з електронними інформаційними табло прибуття рухомого складу, іншими об'єктами транспортної інфраструктури

• Облаштування дорожніх шляхів пристроями примусового зниження швидкості руху транспорту (ППЗШ);

 

 

 

 

- виконано планово-профілактичні роботи з утримання 285 ППЗШ;

тис. грн.

587,3

 

 

- виконано ремонтні роботи на ППЗШ;

тис. грн.

1762,0

 

 

- влаштовано 3 нових ППЗШ

тис. грн.

91,4

 

 

• Облаштування світлофорними об'єктами:

 

 

 

 

- встановлено 3 світлофорні об'єкти;
- облаштовано світлофорні об'єкти спеціальними пристроями для учасників дорожнього руху з обмеженими вадами зору;

тис. грн.

257,5

 

 

- замінено лампове та світлофорне обладнання на 2 світлофорних об'єктах;

тис. грн.

138,6

 

 

- виконано ремонтні роботи на 570 світлофорних об'єктах;

тис. грн.

2368,45

 

 

- виконано планово-профілактичні роботи на 570 світлофорних об'єктах.

тис. грн.

4346,5

 

 

Забезпечення оптимальної кількості та технічного стану громадського транспорту шляхом оновлення, модернізації та поповнення його парку, підвищення інноваційності, екологічності транспорту.

• Укладено договір від 23.07.2010 N 06/40-10 між КП "Київпастранс" та ТОВ "ТФК" "ЛАЗ" на поставку 10 автобусів A292D1(проведена попередня оплата);

• Укладено договір від 07.12.2010 N 06/62-10 з ТОВ "Торговельно-фінансова компанія "ЛАЗ" на поставку 77 нових тролейбусів ЛАЗ Е 301.

млн. грн.

25,0

 

 

• Сплачено борг за поставлені у 2009 році трисекційні трамваї K3R-N для лінії швидкісного трамваю.

млн. грн.

5,4

 

 

• Придбано 10 трамваїв

Крім того, ВАТ "КВБЗ" за участю КП "Київський метрополітен" продовжується робота по створенню вагонів метрополітену з асинхронним тяговим приводом. На сьогоднішній день виготовлено 3 дослідних вагони, які проходять випробування на заводі.

млн. грн.

62,3

 

 

Удосконалення організації дорожнього руху, оптимізація управління транспортними процесами та потоками в м. Києві, створення сучасних систем для забезпечення надання послуг громадського транспорту в межах міста та здійснення контролю за безпекою на дорогах.
Придбання, виготовлення та встановлення дорожніх знаків, показчиків з найменуваннями вулиць українською та англійськими мовами, розташованих на перехрестях м. Києва та за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів.

• Встановлення дорожніх знаків:

 

 

 

 

- - впроваджено 1575 дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування;

тис. грн.

797,8

 

 

- - змінено 1609 дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування.

тис. грн.

897,5

 

 

• Інші заходи з організації дорожнього руху.

тис. грн.

304,85

 

 

Продовження робіт з розробки та впровадження автоматизованої системи управління транспортом м. Києва АСУТ (АСКДР, АСДУ, придбання та встановлення систем контролю із використанням сучасних автоматизованих систем і технічних засобів регулювання дорожнього руху)

• Експлуатація ЦПК, АСКДР, дислокація

тис. грн.

3738,9

 

 

3.2.2. Комунальне господарство

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Реконструкція і будівництво мереж водопостачання та водовідведення

За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету та коштів державного бюджету на виконання функцій столиці протягом звітного періоду здійснювались роботи з:

 

 

 

 

- реконструкції дамб мулових полів N 1,2 Бортницької станції аерації;

млн. грн.

36,0

92,3

в 2,5 рази більше

- будівництва Другої нитки Головного міського каналізаційного колектора;

млн. грн.

48,7

58,6

в 1,2 рази більше

- будівництва Південно-Західного каналізаційного колектора;

млн. грн.

84,9

99,9

в 1,3 рази більше

- будівництва водопровідної мережі від вул. Маршала Гречка до Великої кільцевої дороги;

млн. грн.

40,1

99,9

в 2,1 рази більше

- реконструкції Піщаного каналізаційного колектора;

млн. грн.

15,9

99,6

в 2,2 рази більше

- перекладання напірного каналізаційного колектора від насосної станції ж/м "Святошин" до Чумаківського самопливного колектора.

млн. грн.

40,4

99,9

91,0

Здійснення організаційних заходів для запобігання виникненню аварій і надзвичайних ситуацій, підтримання в робочому стані обладнання, технічних засобів і оснащення, необхідних для їх ліквідації

Виконувались будівельно-монтажні роботи по влаштуванню водопониження для ліквідування аварійної ситуації на Позняківському каналізаційному колекторі на вул. Здолбунівській у Дарницькому районі м. Києва;

млн. грн.

0,24

16,2

-

Виконано значну частину будівельно-монтажних робіт по реконструкції (нарощуванню) дамб мулових полів N 1 та N 2.
Ліквідовані аварійні прориви, підсипано 289672 куб. м ґрунту для нарощення дамби до проектних відміток, збудовано 2 перепускних і 6 випускних колодязів на мулових полях N 1, розпочаті роботи з підсипки дамб на мулових полях N 2, підсипано 53900 куб. м ґрунту та збудовано 6 перепускних колодязів. На даний час будівельно-монтажні роботи на об'єкті продовжують виконуватися.

Виконано 5030 робіт по усуненню аварій водопровідних мереж і 61 робота по каналізаційних мережах.

млн. грн.

35,9

91,8

в 2,5 рази більше

Забезпечення санітарної очистки міста
Продовження реконструкції та технічного переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці

Продовжуються проектні роботи з реконструкції та модернізації комплексу підготовки, переробки та знешкодження фільтраційних вод полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці.

млн. грн.

0,7

100,0

-

Продовження реалізації проекту з впровадження технології роздільного збирання побутових відходів, закупівля необхідного обладнання, проведення роз'яснювально-інформаційної роботи

Розроблено і затверджено Схему санітарної очистки міста, Програму поводження з побутовими відходами в м. Києві на 2010 - 2015 роки.

 

 

 

 

У 2010 році виконано та розпочато виконання наступних заходів:

 

 

 

 

- розпочата поставка 2,5 тис. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів, які КП "Київкомунсервіс" закуплено за тендерною процедурою (кошти на зазначені цілі в обсязі 4725 тис. грн. з місцевого бюджету не виділялись);

контейнерів, од.

252

10,0

110,0

- проведено тематичні тренінги з питань роздільного збору побутових відходів в навчальних закладах (урок в гімназії N 30 "Еконад" Дніпровського району проведено з записом телекомпанією "1+1");

од.

6

100,0

200,0

- проведено науково-практичний семінар з питань поводження з побутовими відходами з методистами середніх навчальних закладів міста на базі КП "Київський Будинок природи";

 

 

 

 

- розпочато інформаційно-просвітницьку кампанію щодо впровадження роздільного збирання побутових відходів (надруковані листівки та плакати щодо запрошення до участі киян у роздільному зборі побутових відходів, відповідний відеоролик розміщено у Київському метрополітені, спеціалістами КП "Київкомунсервіс" опрацьовано та надано Головному управлінню реклами КМДА інформацію щодо потреби в рекламоносіях на 2011 рік

од.

4000

100,0

200,0

Розробка проекту будівництва ТЕЦ на відновленому паливі у Деснянському районі і опрацювання питання залучення позабюджетних коштів

Виконані проектно-вишукувальні роботи по проекту "Будівництво ТЕЦ на відновленому паливі у Деснянському районі м. Києва" на суму 999,9 тис. грн.

млн. грн.

1,0

0,03

-

Покращення умов проживання киян шляхом асфальтування облаштування міських подвір'їв

Виконано робіт

млн. грн.

14,1

-

Забезпечення інженерного захисту територій

Здійснювались роботи з укріплення зсувонебезпечних схилів:

 

 

 

 

- Божкового Яру;

млн. грн.

1,9

78,0

17,0 %

- Парку Вічної Слави;

млн. грн.

2,5

80,0

-

- біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк);

млн. грн.

0,4

15,0

60,0 %

- вздовж вул. Нижньоюрківської, 53;

млн. грн.

0,8

100,0

-

- Совської балки в районі вул. Радченка

млн. грн.

0,2

16

-

Здійснення економічно обґрунтованої тарифної політики

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 N 721 "Про проведення вексельних розрахунків з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію", відповідно до якої було прийнято рішення Київської міської ради від 25.08.2010 N 4/4816 "Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік" у вересні та грудні поточного року перераховано субвенції міського бюджету теплопостачальним підприємствам міста.

Виконавчим органом Київської міської ради (КМДА) прийнято розпорядження від 29.12.2010 N 1221, яким встановлено економічно обґрунтовані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по 8406 будинках комунальної власності, з веденням дію з 01.02.2011. При цьому, рівень тарифів залежить від терміну оплати.

млн. грн.

1957,7

-

-

Розроблення програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста на 2010 - 2014 рр.

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Києва на 2010 - 2014 роки затверджена рішенням Київради від 16.09.2010 N 12/4824.

 

 

 

 

3.2.3. Житлова політика

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Реалізація комплексу заходів, спрямованих на подолання наслідків фінансової кризи в будівельній галузі, впровадження механізмів підтримки забудовників

Відповідно до скоригованої Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2010 рік заплановані кошти на придбання (будівництво) квартир для соціально незахищених верств населення на умовах пайової участі в жилих будинках з високим ступенем будівельної готовності у сумі 14782,6 тис. грн.

млн. грн.

14,8

100 %

-

Формування житлового фонду соціального призначення, створення умов для будівництва або придбання житла громадянами, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до чинного законодавства
Будівництво житла для пільгових категорій населення (багатодітних сімей, хворих ТБЦ, інвалідів війни та учасників бойових дій, членів сімей загиблих, дітей-сиріт)

Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2010 рік кошти на формування житлового фонду соціального призначення шляхом будівництва нового житла у 2010 році передбачені у сумі 5,0 млн. грн. у ж/б на ж/м Позняки, 4 м-н, діл. 36

млн. грн.

5,0

100 %

26,3

На будівництво житла для пільгових категорій населення (черговиків квартобліку) в 2010 році передбачені кошти в сумі:

млн. грн.

23,4

80,5 %

106,0

Реалізація програми спільного фінансування будівництва житла за кошти міського бюджету та населення "30 х 70"

Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 2010 рік були передбачені кошти на будівництво житла за програмами "60 х 40", "70 х 30" та "50 х 30 х 20" у сумі 127,3 млн. грн. (в тому числі 12,8 млн. грн. - борги за виконані у 2009 році роботи).

млн. грн.

102,4

80,5 %

86,1

У 2010 році введено в експлуатацію житлові будинки на вул. Алма-Атинській, 37-б, Сирецькій, 32, вул. Маршала Тухачевського, 44, у 26-а м-ні ж/м В. Троєщина, буд. 5, 6, 13, 14, в яких за програмами "60 х 40", "70 х з30", "50 х 30 х 20" збудовано 320 квартир загальною площею:

од.

7

 

 

тис. кв. м

24,6

 

 

Поліпшення якості житлового фонду та послуг його обслуговування:
Виконання ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Києва, програми ремонту житлових будинків інших форм власності, впровадження програм капітального ремонту житлових будинків, мешканці яких створили або мають намір створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

У 2010 році велись ремонтні роботи на об'єктах житлового фонду м. Києва

од.

55

10,8

-

на загальну суму:

тис. грн.

6170,0

8,0

 

Завершено виконання робіт на 46 об'єктах житлового господарства на суму 4927,2 тис. грн.

 

 

 

-

Виконано робіт по асфальтуванню прибудинкових територій на загальну суму

млн. грн.

14,1

22,3

 

Проведення заміни або модернізації застарілих і фізично зношених ліфтів згідно з загальноміською Програмою заміни або модернізації ліфтів у житловому фонді м. Києва на 2007 - 2010 роки (Програма "Ліфт")

По об'єкту "Влаштування, реконструкція, заміна та модернізація ліфтів в житловому фонді м. Києва" виконано роботи на 52 об'єктах, освоєно капітальні вкладення в сумі:

млн. грн.

18,3

76,4 %

в 1,2 рази більше

Крім того, профінансовано заборгованість в сумі.

млн. грн.

41,1

-

-

Реалізація пілотних проектів реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду міста

За замовленням Головного управління житлового забезпечення згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24.05.2004 N 850 здійснюється реконструкція мікрорайону "Соцмістечко", обмеженого вулицями Попудренка, Мініна, Червоноткацькою та Червоногвардійською в Дніпровському районі, в якому буде збудовано 266,4 тис. кв. м житла, 2 дитячих садки та реконструкція загальноосвітньої школи.

 

 

 

 

Із застарілого житлового фонду "Соцмістечка":

 

 

 

 

- відселено сімей:

од.

419

 

 

- витрати житлової площі становлять:

 

 

 

 

- збудовано та введено в експлуатацію нежитловий будинок на вул. М. Лебедєва, 14-а для правоохоронних органів Дніпровського району загальною житловою площею

тис. кв. м

6,8

 

 

У 2010 році:

 

 

 

 

- введено в експлуатацію:3 жилих будинки на 430 квартир на вул. Краківській, 13 та вул. Червоногвардійській, 10, 12 загальною площею:

тис. кв. м

35,1

 

 

- розпочато будівництво ще одного будинку загальною площею 19,9 тис. кв. м

тис. кв. м

19,9

 

 

Удосконалення відносин з обслуговування й утримання житлового фонду:
Стимулювання нових форм утримання й експлуатації житлового фонду (передусім об'єднань співвласників багатоквартирних будинків), забезпечення методологічного супроводження діяльності управителів жилих будинків, включаючи навчання відповідних фахівців

Прийнято рішення Київради N 143/1199 від 02.04.2009 "Про заходи щодо підвищення ефективності процесу створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів".

 

 

 

 

У житловому фонді столиці:

 

 

 

 

- зареєстровано об'єднань співвласників багатоквартирних будинків,

од.

568

 

110,3

- створено ОСББ у 2010 році.

од.

70

99,6

 

Запроваджено роботу консультаційних центрів допомоги мешканцям по створенню ОСББ для проведення роз'яснювальної роботи та надання методичної підтримки.

од.

41

 

 

У кожному районі міста утворені та діють ініціативні групи по створенню ОСББ

од.

125

 

 

Розроблено програму дій ініціативної групи по створенню ОСББ "12 кроків по створенню ОСББ".

 

 

 

 

Затверджено навчальну програму для ініціативних груп ОСББ з питання "Утримання, експлуатація та фінансово-господарська діяльність жилих будинків, які належать ОСББ".

 

 

 

 

3.2.4. Територіальний розвиток міста

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Розробка Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року і його базового документа - Концепції розвитку м. Києва на період до 2025 року

Концепція стратегічного розвитку м. Києва (перша стадія Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року) розглянута та ухвалена рішенням Київради від 16.09.2010 N 35/4847.

До складу Концепції входить:
- план розвитку транспортної та вулично-дорожньої мережі;
- схеми розвитку об'єктів інженерної інфраструктури;
- план розвитку об'єктів житлової, соціальної сфери та системи громадського обслуговування у м. Києві.

тис. грн.

500,0

2,56

-

Проведення земельно-кадастрової інвентаризації земель міста Києва

Розробка Положення про склад, зміст містобудівного кадастру

тис. грн.

32,6

100,0

-

Проведено земельно-кадастрову інвентаризацію земель м. Києва,

тис. га

62,6

 

103,9

- землі громадян

тис. га

4,8

 

101,3

- землі підприємств, установ, організацій та інші землі

тис. га

57,8

 

104,1

Оформлення права власності на землю та права користування

Оформлено право власності на землю:

 

 

 

 

• Громадянам

док.

77749

 

 

• Юридичним особам:

 

 

 

 

- оформлення права власності (у т. ч. викуп)

док.

1878

 

 

- оформлення права користування -

 

 

 

 

- всього

док.

9014

 

 

- в т. ч. оренди

док.

6501

 

 

Плата за землю

Надходження коштів до бюджету м. Києва від плати за землю

млн. грн.

1762

-

101,1

- в т. ч. орендна плата

млн. грн.

1065

 

 

Заборгованість по земельному податку

млн. грн.

189,8

 

 

Продаж земельних ділянок

Продано земельних ділянок

діл.

60

 

 

- в т. ч. з аукціону

діл.

-

 

 

3.2.5. Енергозабезпечення та енергозбереження

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Розвиток системи електропостачання.
Будівництво, реконструкція, ремонт ліній електромереж згідно зі Схемою розвитку електричних мереж 35 Кв і вище м. Києва на період до 2020 року

Будівництво:
• ПС "Університетська"
Отримано дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою від 22.04.2010 N Д-4653. ТЕО розроблено, розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
• ПС "Оленівська"
Отримано дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою від 22.04.2010 N Д-4650. Розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
• ПС "Славутич"
До Київради подано клопотання від 13.04.2010 N К-16350 про отримання дозволу на розроблення документації із землеустрою. ТЕО розроблено;
• ПС "Брест-Литовська"
Отримано дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою від 17.05.2010 N Д-4683. ТЕО розроблено, проект землеустрою розробляється.
• ПС "Московська"
Отримано дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою від 07.06.2010 N Д-4712. ТЕО розроблено, проект землеустрою розробляється.
• ПС "Ватутинська"
Отримано дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою від 25.10.2010 N Д-5024. ТЕО розроблено, розробляється РП. Проект землеустрою розроблено, знаходиться на погодженні в Київській міській державній адміністрації.

 

 

 

 

Розвиток системи електропостачання. Будівництво підстанції 110/10 кВ "Європейська" з прокладанням кабельної лінії 110 кВ - від "ТЕЦ-5" до електропідстанції "Європейська";

У 2010 році виготовлено проектну документацію по розділах: інженерно-геодезичні вишукування, розрахунок стійкості схилу, основні технологічні рішення, організація зв'язку, система охоронної сигналізації, автоматична установка порошкового пожежогасіння та сигналізації, архітектурні рішення, конструкції залізобетонні, підпірна стінка, матеріали вибору та погодження траси; оформлено умови та розроблено технічну документацію із землеустрою.
Проектну документацію (стадія "П") 29.11.2010 року подано на проведення комплексної державної експертизи.
Виконано проектних робіт за рахунок власних коштів АК "Київенерго" на суму

тис. грн.

2385,8

89,7

89,7

Будівництво і реконструкція повітряних ліній, кабельних ліній 0,4 - 10 кВ трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ тощо (об'єкт ЄВРО-2012)

Продовжуються роботи з розробки проектно-кошторисної документації на встановлення нових трансформаторів, виконано ремонт 59,4 км кабельних ліній 0,4 - 10 кВ, 313 ТП і РП, 50 одиниць силових трансформаторів.

Профінансовано виконання робіт

млн. грн.

43,2

 

 

Підтримання сталої та безперебійної роботи системи газопостачання

З метою підвищення безпеки та надійності газових мереж міста у 2010 році:

 

 

 

 

- перекладено газопроводу

м

37

 

 

- замінено корозійних вводів у житлові будинки

од.

857

 

 

- відремонтовано газових колодязів

од.

91

 

 

- замінено газових стояків

од.

55

 

 

- проведено технічне обстеження підземних газопроводів

км

883,3

 

 

Розвиток системи теплопостачання.
Розробка Міської програми модернізації систем теплопостачання;

Після затвердження схеми теплопостачання міста Києва розпочнуться роботи по розробці "Програми модернізації комунальної теплоенергетики та системи теплопостачання міста Києва на 2011 - 2015 роки.
Проводяться роботи з підготовки тендерної документації.

 

 

 

 

Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання теплової енергії

Проведені роботи з розробки проектно-кошторисної документації з оснащення вузлами обліку теплової енергії (ВОТЕ) житлових будинків

од.

50

 

 

(50 ВОТЕ на ЦО та 50 на ГВП) на загальну суму

тис. грн.

280,0

 

 

Розробка "Міської програми енергоефективності на 2011 - 2015 роки"

Головним управлінням енергетики, енергоефективності та енергозбереження у 2010 році розроблено "Регіональну програму підвищення енергоефективності на 2011 - 2015 роки для міста Києва", яка спрямована на реалізацію в м. Києві державної енергозберігаючої політики.

 

 

 

 

У сфері енергозбереження.
Впровадження енергозберігаючих заходів у житловому господарстві та закладах бюджетної сфери: заміна світильників і ламп розжарювання на енергоефективні прилади освітлення, утеплення та заміна вікон на металопластикові, утеплення зовнішніх стін фасадів будівель, встановлення в будинках з кількістю поверхів понад 5 та будинках колективної форми власності (ЖБК та ОСББ) вузлів обліку теплової енергії

У житловому господарстві та закладах бюджетної сфери проведені роботи із заміни світильників і ламп розжарювання на енергоефективні прилади освітлення та утеплення зовнішніх стін фасадів та герметизації і утеплення покрівель будівель.
Станом на 31.12.2010 на зазначені заходи витрачено

млн. грн.

15,6

-

150,0

Реалізація енергозберігаючих заходів підприємствами господарського комплексу міста згідно з власними програмами: створення та використання енергоефективних технологій, модернізація та ремонт систем тепло- й енергопостачання, застосування новітнього паливо-енергоспоживаючого та діагностичного устаткування, конструкційних та ізоляційних матеріалів

Підприємства міста за власні кошти відповідно до своїх програм енергозбереження впроваджували заходи з використання теплової енергії від технологічних процесів для потреб опалення та гарячого водопостачання виробничих приміщень. Економія теплової енергії досягнута за рахунок:
- зниження теплоносія в нічний час та вихідні дні;
- проведення налагоджувальних робіт з удосконалення гідравлічного режиму на теплових мережах;
- автоматичного регулювання подачі теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря;
- утеплення зовнішніх стін фасадів;
- ущільнення вікон та дверей.

млн. грн.

89,0

 

 

3.2.6. Використання туристично-рекреаційного потенціалу, розвиток індустрії туризму

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Розширення готельної мережі м. Києва, продовження будівництва готельних комплексів та інших закладів розміщення туристів та гостей столиці, сприяння інвесторам, залученим до будівництва, реконструкції, переоснащення готелів, гуртожитків, готельно-офісних комплексів тощо

Відповідно до Програми підготовки до Євро-2012 в м. Києві:

 

 

 

 

Введено в експлуатацію готелів:

од.

3

75,0

 

Велось будівництво об'єктів готельного господарства:

од.

16

 

 

Велись ремонтні роботи, реконструкція та переоснащення об'єктів готельного господарства:

од.

12

 

 

Організовано підписання угод на готельне обслуговування цільових груп УЄФА ("родина УЄФА", команди, рефері, партнери, спонсори, організатори трансляції та ін.) між компанією TUI Travel - офіційною агенцією з розміщення УЄФА та готелями м. Києва.

 

 

 

 

Станом на 01.10.2010 підписано угод:

 

 

 

 

- з діючими готелями на 6219 номерів;

од.

76

 

 

- з готелями, що будуються, на 405 номерів.

од.

3

 

 

Завершується розробка Концепції розміщення 200 - 250 тис. вболівальників Євро-2012 (планується залучити всі можливі заклади розміщення як у столиці України, так і в межах 70 км зони навколо м. Києва). Станом на 01.01.2011 база таких закладів налічує 88 тис. місць для поселення вболівальників, які прибудуть на чемпіонат Європи 2012 року з футболу.

 

 

 

 

Створення у м. Києві й на прилеглих до нього територіях за маршрутами руху учасників чемпіонату ЄВРО-2012 і туристів належної інфраструктури. Створення та організація функціонування туристичних терміналів

У 2008 році спільно з КП "ТІЦ" Шевченківського району були встановлені туристичні термінали в центральній частині міста. Роботу терміналів забезпечувала автоматизована система інформаційно-рекламної діяльності. У зв'язку із відсутністю фінансування роботи щодо підтримки системи були призупинені.

од.

10

 

 

В жовтні 2010 року була погашена заборгованість по виконаних роботах:

тис. грн.

752,3

 

 

Встановлення інформаційних стендів, інформаторів на станціях громадського транспорту для оперативного відтворення інформації про перебіг чемпіонату та задоволення інших інформаційних потреб.

Протягом серпня - грудня 2010 року встановлено інформаційних стендів, вказівників українською, англійською та іншими мовами у місцях масового скупчення людей у центральній частині міста з інформацією про основні туристичні об'єкти столиці:

од.

60

18,0

 

Вартість встановлених стендів становить 520 тис. грн., з них оплачено:

тис. грн.

84,0

 

 

Поліпшення якості обслуговування туристів. впорядкування системи екскурсійного обслуговування у м. Києві. Розробка Порядку контролю за здійсненням екскурсійної діяльності, забезпечення контролю за сертифікацією і дотриманням стандартів надання туристсько-екскурсійних, готельних і санаторних послуг, забезпечення роботи акредитаційної комісії по видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу, створення бази даних про наявні у м. Києві кадри туристичного супроводу, рівень фахової підготовки екскурсоводів, гідів-перекладачів тощо

Станом на 01.10.2010 в м. Києві працює туристичних підприємств різної форми власності, із них:

од.

2257

 

 

- туроператорів

од.

1183

 

 

- турагентів

од.

1074

 

 

Взято участь у роботі 52 Ліцензійних комісій Державної служби туризму і курортів, за результатами яких:

 

 

 

 

- видано ліцензії київським туристичним підприємствам на право здійснення туроператорської та турагентської діяльності;

од.

404

 

 

- позбавлено ліцензії туристичних підприємств м. Києва

од.

63,0

 

 

Відбулось 18 засідань акредитаційної комісії для отримання дозволу на право здійснення туристичного супроводу, за результатами яких видано - 77 та продовжено дію 135 дозволів.

 

 

 

 

Забезпечення випуску сувенірної продукції: виготовлення рекламно-інформаційної друкованої та сувенірної продукції про м. Київ, путівників, географічних карт (різними мовами)

Протягом 2010 року виготовлено різноманітної рекламно-інформаційної та сувенірної продукції на суму 1028,08 тис. грн.

тис. од.

250

12 %

 

Розвиток спортивно-оздоровчого, дитячого, молодіжного та сімейного туризму, розширення тематики екскурсійних маршрутів для дітей і молоді, проведення змагань із техніки водного, велосипедного та інших видів туризму, спортивного орієнтування тощо

Організовано та проведено спортивно-оздоровчих та масових туристичних заходів.

од.

15

 

 

Проведення маркетингової кампанії зі створення позитивного іміджу м. Києва на українському та міжнародному туристичних ринках. Організація рекламних турів для іноземних туроператорів та засобів масової інформації з метою висвітлення туристичного потенціалу міста

24 - 26 березня 2010 року
- взято участь у Міжнародному виставковому центрі (Броварський пр-т, 15) в рамках Міжнародної туристичної виставки "UITT - 2010";
- проведено 9-ту Міжнародну туристичну виставку-ярмарок "Київ - древня та сучасна столиця України" за підтримки Київського міського голови;
- проведено спеціалізований традиційний туристичний салон дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку "Канікули. Весна-Літо 2010".

13 - 16 травня 2010 року єдиним стендом "Київ туристичний" прийнято участь у X Московській Міжнародній Туристичній Ярмарці "MITF - 2010. Туризм і відпочинок"

15 травня 2010 року з метою висвітлення туристичного потенціалу закордоном, залучення більшої кількості іноземних туристів до м. Києва та в рамках Днів Культури Республіки Польща в Україні на Софійській площі організовано туристичну ярмарку

25 - 30 травня 2010 року організовано прес-тур "Київ - Європейська столиця!" для представників провідних друкованих видань Німеччини, Нідерландів та Бельгії.

24 вересня 2010 року в рамках святкування Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні нагороджено кращих представників туристичної сфери та сфери гостинності м. Києва почесними відзнаками (грамотами, подяками) КМДА

27 вересня 2010 року проведено щорічну акцію "Лідери туріндустрії м. Києва" та нагороджено переможців конкурсу 2010 року у 21 номінації

6 - 8 жовтня 2010 року взято участь у 17 туристичному салоні "УКРАЇНА-2010".

7 - 9 листопада 2010 року участь єдиним стендом "Київ туристичний" у Всесвітній Туристичній Біржі WTM-2010 (Лондон, Велика Британія)

В рамках виставкових заходів організовано прес-конференції та семінари для засобів масової інформації з актуальних питань розвитку галузі у м. Києві, стану підготовки міста до проведення чемпіонату Євро-2012.

Туристичними підприємствами м. Києва під час роботи виставок були підписані угоди щодо партнерства з представниками турбізнесу різних країн світу:

од.

20

 

 

Випуск рекламно-інформаційної друкованої та сувенірної продукції про туристичні можливості міста

Випущено та розповсюджено понад 254 тис. примірників 8 видів рекламної турпродукції

тис. од.

254

 

 

3.3. Створення сприятливих умов для поступового виходу економіки міста з кризового стану

3.3.1. Підтримка розвитку підприємництва

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Зняття зайвих адміністративних і регуляторних бар'єрів на шляху розвитку підприємництва.
Забезпечення контролю за дотриманням структурними підрозділами КМДА процедури підготовки проектів регуляторних актів та відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Затверджено та оприлюднено на веб-порталі Київської міської влади план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, до якого включено проекти

од.

32

 

39,5

До плану діяльності проектів регуляторних актів внесено змін та доповнень

од.

26

 

55,3

Для одержання пропозицій і зауважень від суб'єктів господарювання та громадян на веб-порталі Київської міської влади на сторінці "Підприємцям" в розділі "Регуляторна політика":

 

 

 

 

- оприлюднено проектів регуляторних актів

од.

39

 

48,1

- здійснено та оприлюднено базових відстежень результативності регуляторних актів

од.

28

 

59,6

- здійснено повторних відстежень результативності регуляторних актів

од.

40

 

5,0

Вдосконалення діяльності міського "Єдиного офісу" з надання документів дозвільного характеру

Забезпечується функціонування міського дозвільного центру "Єдиний офіс" з метою зняття адміністративних перешкод та зменшення витрат підприємців у процесі отримання документів дозвільного характеру.

 

 

 

 

До роботи із видачі документів за принципом організаційної єдності залучено міських дозвільних органів

од.

20

 

142,9

Відпрацьовано документів дозвільного характеру

од.

57

 

150,0

Інформація про процедури отримання документів дозвільного характеру в "Єдиному офісі" розміщена на стендах в приміщенні Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва, на офіційному веб-порталі Київської міської влади, веб-сайтах районів міста.

 

 

 

 

До міського дозвільного центру "Єдиний офіс" з початку року звернулось суб'єктів господарювання

тис. осіб

7,34

 

 

За принципом організаційної єдності видано документів дозвільного характеру

тис. од.

5,26

 

 

Оптимізація процедур видачі документів дозвільного характеру та забезпечення дотримання посадовими особами дозвільних органів порядку видачі дозволів

Дозвільні центри працюють в 10 районах міста.

 

 

 

 

Протягом 2010 року адміністраторами та місцевими дозвільними органами:

 

 

 

 

- видано документів дозвільного характеру

од.

12750

 

59,0

- надано консультацій

од.

20660

 

79,5

- зареєстровано новостворених суб'єктів господарської діяльності

од.

30110

 

102,1

Посилення ресурсного та інформаційного забезпечення розвитку малого бізнесу, розвиток інфраструктури підтримки підприємництва. Надання фінансово-кредитної підтримки шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок по кредитах тим суб'єктам малого та середнього підприємництва, які впроваджують енергозберігаючі проекти, новітні технології та впливають на створення нових робочих місць та зростання зайнятості населення

З бюджету на часткову компенсацію відсотків за кредитами перераховано
в т. ч.

млн. грн.

12,3

 

175,7

- за статтею "підтримка малого і середнього підприємництва"

млн. грн.

10,7

 

140,0

- за іншими статтями міського бюджету

млн. грн.

1,6

 

 

Удосконалення системи освітніх заходів з питань підприємницької діяльності

У сфері підприємництва реалізується Програма заходів з перепідготовки управлінських кадрів.

 

 

 

 

Зареєстровано заяв по проходженню перепідготовки
в т. ч.

од.

230

 

-

- за напрямом "Економіка та підприємництво"

од.

90

 

-

- за напрямом "Менеджмент"

од.

140

 

-

Надано рекомендацій підприємцям для участі у стажуванні на підприємствах країн Європейського союзу за програмою In Went

од.

21

 

48,0

Підвищили кваліфікацію державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування в рамках модуля "Розвиток підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики в м. Києві"

чол.

51

 

12,7

Розширення мережі об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва

Для надання допомоги підприємцям з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності функціонує комунальне підприємство "Київський міський бізнес-центр".

 

 

 

 

З початку року Центром укладено 476 договорів з підприємцями на надання офісних, інформаційно-консультативних послуг

од.

900

 

-

Станом на 01.01.2011 у м. Києві налічувалось:

 

 

 

 

- бізнес-центрів

од.

129

 

90,2

- бізнес-інкубаторів

од.

10

 

83,3

- технопарків

од.

19

 

105,6

- лізингових компаній

од.

378

 

92,6

- кредитних спілок

од.

442

 

90,2

- фондів підтримки підприємництва

од.

73

 

83,0

- інвестиційних фондів і компаній

од.

1620

 

94,6

- інноваційних фондів і компаній

од.

379

 

89,6

- інформаційно-консультативних установ

од.

1128

 

100,9

- громадських об'єднань підприємців

од.

251

 

110,1

- бірж

од.

126

 

86,9

- страхових організацій

од.

1447

 

83,4

- аудиторських фірм

од.

588

 

100,7

Загальна кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва становила

од.

6590

 

92,8

Забезпечення організації роботи Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові

Проведено 4 засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові, на якому обговорювався звіт Координаційної ради за 2009 рік та план роботи на 2010 рік, стан реалізації положень ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", проект Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки, впорядкування в м. Києві торгівлі та реклами алкогольних і слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів та інше.
Проводились засідання районних координаційних рад, на яких обговорювались актуальні питання розвитку підприємництва.

од.

23

 

 

Вдосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення суб'єктів малого підприємництва, включаючи забезпечення відкритого доступу до інформації про майнові ресурси міста

На офіційному інтернет-порталі Київської міської влади розміщено нормативно-правові акти щодо земельних відносин у м. Києві та оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Києва, а також інформація щодо об'єктів, що підлягають продажу на земельних торгах та умов їх проведення. Інформування підприємців щодо нежитлових приміщень комунальної власності районів міста, які пропонуються до продажу або передачі в оренду здійснюється через районні засоби масової інформації та мережу інтернет.

 

 

 

 

Подальший розвиток інтернет-ресурсів "Столичний діловий портал" та системи "МЕТ-ОНЛАЙН" для допомоги підприємцям з різних аспектів їх діяльності

Протягом року інтернет-ресурс "Столичний діловий портал" призначений для допомоги підприємцям з різних аспектів їх діяльності відвідали

тис. осіб

18,0

 

 

На порталі розміщено нові модулі-сайту
- Київська міська програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки;
- Фінансово-кредитна підтримка суб'єктів господарювання діяльності в м. Києві;
- Молодий підприємець року;
- Методичні посібники;
- Довідники і каталоги;
- Фінанси для бізнесу

од.

8

 

 

Створено та опубліковано новий інформаційно-аналітичний контент порталу, який включає:

 

 

 

 

- методичні матеріали

од.

17

 

 

- довідники і каталоги

од.

18

 

 

- інвестиційні пропозиції

записів

80

 

 

- зарубіжні ділові пропозиції

записів

334

 

 

- віртуальна виставка київських підприємств

записів

78

 

 

- франчайзинг

записів

27

 

 

- галерея народно-художніх і ремісничих виробів

записів

76

 

 

Проведення круглих столів, семінарів, спеціалізованих телевізійних програм з проблемних питань розвитку підприємництва із залученням підприємців та їх громадських об'єднань

Для підвищення ефективності діяльності дозвільних центрів протягом 2010 року проведено:
- круглий стіл "Зарегульованість підприємницької діяльності" для надання практичної допомоги у здійсненні державної регуляторної політики спеціалістам міської та районних держадміністрацій, на яких покладені відповідні повноваження, та представникам громадських об'єднань підприємців;
- круглий стіл щодо стану впровадження Закону України від 15.12.2009 N 1759-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні";
- чотири наради, семінар та два круглих столи щодо вдосконалення роботи державних реєстраторів та вирішення проблемних питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців;
- п'ять нарад та три круглі столи щодо функціонування дозвільних центрів відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та надання практичної допомоги адміністраторам дозвільних центрів з питань підвищення ефективності їх діяльності;
- два круглі столи з проблемних питань фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва в м. Києві;
- круглий стіл "Роль бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів у розвитку підприємництва в м. Києві".
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва висвітлюються засобами масової інформації м. Києва: газетами "Хрещатик", "Вечірній Київ" та ТРК "Київ" і на радіостанції "Голос Києва", а саме:
- на телеканалі "Київ" виходять інформаційно-аналітичні передачі:
- "Економічний вісник" (у I кварталі 2010 року);
- "У центрі уваги" (п'ять разів на тиждень);
- "Столиця" (п'ять разів на тиждень);
- "Новини" (щодня);
- на КП "Радіостанція "Голос Києва" виходять радіопередачі:
- "Правовий Київ" (тричі на тиждень);
- "У центрі уваги" (п'ять разів на тиждень);
- "Спікер-тайм" (двічі на тиждень);
- "Новини" (щодня).
У звітному періоді проведено 15 телефонних гарячих ліній "Київ-підприємцям".

 

 

 

 

3.3.2. Подолання спаду в роботі промислового комплексу міста

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Виробництво промислової продукції

Індекс обсягів виробництва промислової продукції у 2010 році становив:

%

104,1

 

104,1

В тому числі. за видами промислової діяльності:

 

 

 

 

- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів;

%

97,6

 

97,6

- легка промисловість;

%

108,2

 

108,2

- оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів;

%

115,7

 

115,7

- целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність;

%

106,9

 

106,9

- хімічна та нафтохімічна промисловість;

%

103,3

 

103,3

- виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;

%

104,3

 

104,3

- металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів;

%

94,2

 

94,2

- машинобудування

%

98,3

 

98,3

Створення умов для забезпечення зростання у сфері матеріального виробництва шляхом проведення активної структурної та інвестиційно-інноваційної політики

В рамках проведення тижня "бізнесу" з 21.09. по 23.09.2010 організовано проведення зустрічей першого заступника голови КМДА Попова О. П. з керівниками промислових підприємств з метою вивчення реального фінансово-економічного стану підприємств, визначення інноваційно-інвестиційних проектів для залучення потенційних партнерів.

Підготовлено звернення до:
- голови Київської міської державної адміністрації Попова О. П. щодо проблемних питань діяльності ТОВ "Фірма "Фавор" вирішення яких доз волить підприємству працювати на повну потужність та переробляти до 30 тонн молока на добу.
- ХК "Київміськбуд" щодо закупівлі для встановлення у новобудовах ліфтів виробництва ВАТ "Київський радіозавод".
Направлено до Міністерства промислової політики України матеріали з питань відновлення та розвитку машинобудування.

 

 

 

 

Сприяння збільшенню виробництва високоякісної, конкурентоспроможної та експортоорієнтованої продукції, стимулювання ресурсозбереження та прибутковості у роботі підприємств

Проведено аналіз імпортних поставок за товарними групами та окремими видами товарів до м. Києва у 2009 році та за I квартал 2010 року. Визначено три групи товарів, які мають найбільші обсяги імпортних поставок.
Продукція першої товарної групи (енергетичні продукти) на території м. Києва не виробляється.
По другій товарній групі - продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей. На території м. Києва працюють потужні, технологічно оснащені підприємства фармацевтичної галузі. Ці підприємства мають можливість освоїти випуск лікарських препаратів, імпорт яких становить 1,1 млрд. дол. США.
Третя група - це продукція машинобудування. На виконання доручення Прем'єр-міністра України М. Азарова та за результатами проведеного аналізу підготовлені пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо створення сприятливих умов підприємствам для налагодження випуску імпортозамінної продукції
Опрацьовано інформацію щодо експортних поставок промисловими підприємствами м. Києва за 2009 рік. Визначені основні експортери:
- ДП Завод 410 ЦА (послуги з ремонту та технічне обслуговування літаків АН-24,26,30,32,72,74 на суму 10,2 млн. дол. США);
- ВАТ НВК КЗА ім. Петровського (контрольно-вимірювальні прилади на суму 7,0 млн. дол. США);
- ВАТ "Фармак" (лікарські засоби - 25,8 млн. дол. США);
- ЗАТ "Холдингова компанія "Бліц Інформ" (поліграфічна продукція - 18,2 млн. дол. США);
- ВАТ "Укрпластик" (пакувальні матеріали - 46,1 млн. дол. США).
Розроблено на направлено на узгодження проект угоди про співробітництво Київської міської державної адміністрації та Міністерства промислової політики України.
Щоквартально проводиться моніторинг виробництва будівельних матеріалів на промислових підприємствах м. Києва. Інформація направляється до Міністерства будівництва та регіонального розвитку України.
Підготовлено та направлено до Управління міжнародних зв'язків КМДА інформацію щодо підприємств, що зацікавлені у постачанні своєї продукції до Киргизстану та перелік продукції, що пропонується для поставки в Болгарію в розрізі промислових підприємств.

У 2010 році на промислових підприємствах м. Києва освоєно випуск нових видів продукції та технологічних процесів:
- ВАТ "Укрпластик" (технологія виробництва багатошарових високобар'єрних плівок із заданими властивостями, технологія лазерного скрабування пакувальних матеріалів);
- ТОВ "Київміськвторресурси" (спеціалізовані кіоски для роздільного збору відходів, лінія по виготовленню склопластикових спецконтейнерів для роздільного збору відходів, лінія по виготовленню металосітчатих спецконтейнерів для роздільного збору відходів);
- КП СПБ "Арсенал" введено в дію нові контрольно-випробувальні потужності вартістю понад 8,58 млн. грн. (тривісний похило-поворотний стенд та контрольна навігаційна система), освоєно виготовлення 3-кратної інфрачервоної насадки для тепловізійного об'єктиву, бере участь у високотехнологічному міжнародному проекті "Циклон" (Бразилія), проектах національної космічної програми "БІНС", "Оптика", "Борт", "СІЧ-2М" завершено міжнародний космічний проект "ЄгиптСат" (Єгипет);
- ЗАТ "Фанплит" впроваджено лінію для додаткового завантаження теплогенератора тирсою від деревообробного виробництва;
- ВАТ "Фармак" введено в дію дві асептичні лінії в рамках проекту "РЛЗ-2" (Рідкі лікарські засоби);
- ДП ВО "Київприлад" впроваджено 26 нових видів продукції (мікропроцесорні пристрої релейного захисту для електропостачання підстанцій типу МРЗС-05-60 та МРЗС-05-61, прилади для систем керування бортовими комплексами пілотованих та вантажних космічних кораблів "Союз-ТМА", "Прогрес-М1", імітатори ракети-носія системи "Циклон-4").

 

 

 

 

Стимулювання впровадження новітніх технологій та науково-технічне оновлення базових галузей економіки міста, орієнтованих у першу чергу на внутрішній ринок та потреби міського господарства

На виконання доручення Уряду від 27.09.2010 N 56598/1/1-10 підготовлено інформацію щодо запланованих заходів із впровадження нових енергозберігаючих технологій та нового енерго-економічного обладнання:
- удосконалення процесу видалення органічних сполук і підвищення енергетичної ефективності Бортницької станції аерації;
- впровадження перетворювачів залишків тепла на інші види енергії на підприємствах міста;
- удосконалення роботи пилогазовловлюючих систем на підприємствах міста.
На промислових підприємствах м. Києва впроваджено наступні енергозберігаючі заходи:
- на ВАТ "Київський завод "РІАП" проведено реконструкцію та впроваджено систему постачання цеху АПН системним повітрям;
- на ЗАТ "Чинбар" впроваджено компресорну станцію з частотним управлінням;
- на ЗАТ КВО "Медапаратура" проведено зміну технології фарбування виробу на полімерне покриття;
- на ЗАТ "Оболонь" проведено наладку парогенераторів в котельні та запуск нового теплопункту системи опалення;
- на ВАТ "Веркон" проведено реконструкцію насосної станції;
- ДП ВО "Київприлад" закуплено та встановлено в складальному цеху енергозберігаючі станції паяльні ICON Nano.

Найбільш ефективно інноваційною діяльністю у звітному періоді займались наступні підприємства:
- ДП "Київський державний завод "Буревісник" - впровадження технологій очищення, дезінфекцій та стерилізації апаратів штучної вентиляції легенів;
- ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" - здійснено часткову автоматизацію процесів пакування готової продукції у гофротару та її скочування;
- ВАТ "Київський маргариновий завод"
- ЗАТ НВЦ "БХФЗ" - впроваджено інноваційні технології для випуску оригінальних українських препаратів у відповідності з міжнародними вимогами;
- ВАТ "Київський радіозавод" - освоєно виробництво нових ліфтів;
- ВАТ "Аналітприлад" - освоєно технологічний процес фарбування виробів сучасними порошковими полімерними фарбами;
- ВАТ "Фармак" - налагоджено випуск біотехнологічних продуктів, таких як еритропоетин (Еповітал), інтерферон (Назоферон);
- КВО "Медапаратура" - розпочато розробку конструкторської та технологічної документації по виготовленню зразків для випробування;
- ВО "Київприлад" - впровадження та підготовка до виробництва серії мікропроцесорних приладів та протиаварійної автоматики підстанцій для потреб електроенергетики м. Києва.

 

 

 

 

Здійснення організаційних заходів по забезпеченню закупівлі головними розпорядниками бюджетних коштів товарів, робіт і послуг для потреб міського господарства у столичних підприємств-виробників

Проведено розширене засідання президії Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва на якому розглядались напрями діяльності Київської міської державної адміністрації щодо запровадження стимулюючих факторів для вітчизняного виробника в питаннях організації та проведення тендерів на закупку продукції за державні кошти.
Підготовлено перелік товарів, робіт і послуг, які можуть бути використані при проведенні робіт по розвитку міської інфраструктури в рамках проведення ЄВРО 2012.

 

 

 

 

Опрацювання річних планів закупівель головних розпорядників коштів міського бюджету та створення бази даних промислової продукції та послуг, які передбачено придбати для міського господарства у 2010 році за рахунок коштів міського бюджету

Проведено збір інформації від головних розпорядників бюджетних коштів щодо проведених закупівель промислової продукції та послуг за рахунок коштів міського бюджету станом на 01.12.2010 року.
Підприємства, що перемогли у торгах:
- ДП Хлібокомбінат N 11;
- ТОВ Фірма "Фавор";
- КП "Промінь";
- ТОВ "Укравтозапчастина";
- Українське державне підприємство "Ізотоп";
- ДП Хлібокомбінат N 10;
- ДП Хлібокомбінат N 2.

 

 

 

 

Оновлення та розміщення на офіційному веб-порталі Київської міської влади "Каталогу продукції промислових підприємств м. Києва", яка пропонується для закупівлі головним розпорядникам бюджетних коштів для потреб міського господарства

З метою інформування головних розпорядників про номенклатуру продукції промислових підприємств, що пропонується для закупівель, забезпечується підтримка в актуальному стані відповідної інформації, яка доступна на офіційному сайті Київської міської влади: www/kmv.gov.ua (на сторінці Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики).

 

 

 

 

Координація діяльності підприємств щодо формування бази даних продукції, технологічних можливостей, вільних потужностей. Створення міської бази кооперації для підприємств міста

Проведено роботу зі збору інформації від промислових підприємств для створення міської бази кооперації у таких напрямах:
- виготовлення вузлів та деталей для виробів спецтехніки та воєнної техніки (кооперація між підприємствами оборонно-промислового комплексу);
- виготовлення інструментів та оснастки;
- механічна обробка металу;
- виготовлення намоточних виробів (котушки, трансформатори);
- виробництво друкованих плат;
- термічна обробка деталей;
- гальванічне покриття деталей;
- ливарне виробництво.

 

 

 

 

Надання фінансово-кредитної підтримки промисловим підприємствам м. Києва шляхом часткового відшкодування відсотків з міського бюджету за користування кредитами, наданими КБ "Хрещатик", з метою впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів, освоєння нових видів інноваційної продукції, створення нових робочих місць, збільшення обсягів виробництва продукції з одночасним зниженням витрат матеріальних та енергетичних ресурсів

В міському бюджеті міста Києва на 2010 рік на підтримку вітчизняного виробника малого та середнього підприємництва та на часткову компенсацію відшкодування відсоткових ставок за користування банківськими кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів передбачені бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних коштів - Головному управлінню з питань промислової та науково-технічної та інноваційної політики в розмірі

млн. грн.

5,1

 

 

Станом на 01.01.2011 профінансовано

млн. грн.

1,6

31,4

-

Доведення пропозицій товаровиробників м. Києва до відома потенційних споживачів столичної продукції шляхом підвищення ефективності виставково-ярмаркових заходів і рекламно-пропагандистських кампаній (забезпечення участі промислових підприємств у колективних експозиціях м. Києва в рамках міжнародних і всеукраїнських виставок)

Промислові підприємства міста брали участь у виставках та конкурсах, а саме:
- ВАТ "Фармак" - у Міжнародному діловому форумі керівників торгово-промислових палат зарубіжних країн, м. Київ;
- Хлібокомбінат N 2 - у роботі XV Міжнародної спеціалізованої виставки "ХЛІБ/Кондитер Експо-2010" в складі Укрхлібпрому, м. Київ;
- Київський завод шампанський вин "Столичний" - у Першому національному дегустаційному конкурсі "Best Drink 2010";
- ВАТ "Поліграфмаш" продукцію представлено на виставках в Україні:
- Міжнародній виставці упаковки, обладнання та технологій для пакування "ПАКЕКСПО", м. Київ,
- Міжнародному діловому форумі "Роль Торгово-промислових палат у сприянні реалізації експортного потенціалу регіонів України, м. Київ;
- АТ "Спецмеблі" - у Київському міжнародному меблевому форумі "KIFF 2010", "Примус: Будівництво-Україна/Весна 2010", м. Київ; "ЄвроЕкспоМеблі 2010", м. Москва.

У серпні 2010 року 30 промислових підприємств м. Києва взяли участь та представили свої досягнення у щорічній загальнодержавній акції "Барвиста Україна", що проходила у Національному комітеті "Експоцентр України".
З 30 вересня по 4 жовтня 2010 року на території аеродрому "Київ-Антонів" відбувся 7-й Міжнародний авіаційно-космічний салон "Авіасвіт-XXI".
15 - 16 листопада 2010 року виробники сувенірної продукції міста Києва прийняли участь у Всеукраїнській виставці сувенірної продукції "Український сувенір-2010".

 

 

 

 

Проведення аналізу та опрацювання пропозицій промислових підприємств міста щодо впровадження ними антикризових заходів на засіданнях постійно діючої робочої групи

У зв'язку з створенням робочої групи "Сталий економічний розвиток, бізнес-клімат та інвестиції", відповідно до розпорядження голови виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Черновецького Л. М. від 30.03.2010 N 194, постійно діюча робоча група для опрацювання пропозицій промислових підприємств міста щодо впровадження ними антикризових заходів, як дублююча структура, припинила свою діяльність.
Згідно доручень Кабінету Міністрів України та першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Попова О. П. питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати на промислових підприємствах усіх форм знаходиться під постійним контролем.
Керівництво Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики особисто відвідало ДП "Ізумруд", ДП "Київський державний завод "Буревісник", ДП "Завод "Генератор", ДП "Алмазінструмент", ДНВП "Захід", за результатами яких були підготовлені пропозиції центральним органам виконавчої влади, що координують діяльність цих підприємств (Міністерство промислової політики України, Фонд державного майна України) щодо конкретних заходів по погашенню заборгованості на підприємствах.
Крім того, питання погашення заборгованості на підприємствах державної форми власності розглядалось на міжвідомчій нараді керівників правоохоронних органів, органів державної виконавчої влади та підприємств оборонно-промислового комплексу та було прийнято рішення про організацію спільних комплексних перевірок додержання законодавства про оплату праці органами управління підприємствами, органами внутрішніх справ, Київською міською державною адміністрацією, територіальною інспекцією праці в м. Києві.

 

 

 

 

Моніторинг та здійснення заходів щодо сприяння своєчасному поверненню промисловим підприємствам м. Києва заборгованих сум по сплаті ПДВ

Щоквартально здійснюється моніторинг стану розрахунків по підприємствам, що мають заборгованість по відшкодуванню ПДВ.
У разі потреби готуються звернення до центральних органів виконавчої влади щодо сприяння прискорення відшкодування заборгованості по ПДВ.

 

 

 

 

Проведення реорганізації збиткових підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста та створення на їх базі нових конкурентоспроможних підприємств, які будуть виконувати важливі функції для столиці

На виконання доручень голови Київської міської державної адміністрації від 22.10.2010 N 38593, 36104 Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики приймало участь в роботі комісії по інвентаризації основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та перебувають на балансі комунального підприємства "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій". В результаті проведення інвентаризації встановлено, що приміщення будівель і споруд, які використовувались підприємством для забезпечення організації допоміжного виробництва знаходяться в незадовільному технічному стані і більшість з них непридатна для подальшого використання.

 

 

 

 

Поліпшення кадрового забезпечення промисловості шляхом посилення профорієнтаційної діяльності, впровадження ефективних механізмів співпраці роботодавців і районного центру зайнятості, навчальних закладів професійної освіти стосовно узгодження діяльності з підготовки кадрів із перспективними потребами ринку праці

Розроблено спільну програму співробітництва Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики, Ради директорів міста та управління професійно-технічної освіти.
Проведена робота щодо закріплення за професійно-технічними учбовими закладами промислових підприємств, впроваджена практика підготовки спеціалістів на замовлення, створено учбовий Центр з підготовки робітничих професій на виробничій базі ВАТ "Радар".

 

 

 

 

У сфері інноваційної діяльності. Проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" та залучення до участі у ньому столичних промислових підприємств, що сприятиме поліпшенню якості та конкурентоспроможності столичної продукції, впровадженню на підприємствах м. Києва сучасних методів управління якістю

Прийнято розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.06.2010 N 437, яким затверджено склад Регіональної конкурсної комісії м. Києва Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України"
Проведено відбір учасників регіонального у м. Києві V етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України".
У липні 2010 року підведені підсумки регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2010 р. у м. Києві.
За його результатами визначено 11 переможців, 25 лауреатів та 1 фіналіст у чотирьох номінаціях.
Всього на участь у конкурсі на регіональному етапі Конкурсу було подано 69 заявок від 40 підприємств м. Києва.
9 - 10 листопада 2010 року у ДП "Український дім" проведено фінальні заходи Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2010 р., а саме: урочисте відкриття Національної виставки Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2010 р. та церемонію нагородження фіналістів, лауреатів та переможців Конкурсу.

 

 

 

 

Проведення виставок та ярмарків інноваційної продукції

В рамках "Всеукраїнського Фестивалю науки" до Дня Науки, проведено виставку спеціалізованого обладнання та технологій "Наука-виробництву", (травень 2010 року, НК "Експоцентр України").

 

 

 

 

Проведення засідання "круглого столу" за участю директорів промислових підприємств м. Києва та представників наукових установ НАН України з питань впровадження високотехнологічних та інноваційних розробок на підприємствах столиці

25 травня 2010 року на базі ВАТ Фармак" спільно з Національною академією наук України проведено "круглий стіл" на тему "Наука - виробництву".
У травні 2010 року у виставковому центрі Інституту технічної теплофізики НАН України проведено засідання "круглого столу" щодо представлення кращих інноваційних проектів інститутів Шевченківського району потенційним інвесторам.
Проведено інвестиційний бізнес-форум китайських та українських промисловців, на якому було презентовано економічний та науково-технічний потенціал м. Гуанчжоу (КНР). Після форуму було розпочато роботу "круглих столів" за участю представників промислових підприємств міст Гуанчжоу та Києва.

 

 

 

 

3.3.3. Розвиток споживчого ринку та сфери послуг

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Забезпечення продовольчої безпеки міста. Реалізація Програми із забезпечення продовольчої безпеки та здійснення заходів щодо стабілізації ринку продовольчих товарів, формування регіональних запасів продовольчого зерна та плодоовочевої продукції у м. Києві

Загальний обсяг обороту роздрібної торгівлі

млрд. грн.

68,4

 

106,9

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств

млрд. грн.

50,1

-

106,2

Кількість завезеного зерна

тис. т

250,5

-

160,8

Кількість зерна, закупленого в регіональні запаси

тис. т

65,5

136,5

241,0

Виготовлено та реалізовано мешканцям міста хліба та хлібобулочних виробів

тис. т

229,0

-

-

Кількість свіжої та солоно-квашеної плодоовочевої продукції урожаю 2010 року, закладеною на міжсезонне зберігання

тис. т

24,6

112,2

104,2

Кількість завезених овочів урожаю 2010 року

тис. т

164,6

104,2

100,4

Залучення на споживчий ринок міста товарних ресурсів шляхом проведення загальноміських і районних ярмарків за участі безпосередніх товаровиробників з регіонів України (у 2010 році передбачається провести 240 ярмарків)

Кількість ярмарок

од.

324

135,0

137,9

Кількість реалізованої сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів

тис. т

39,8

-

130,9

Проведення моніторингу цінової ситуації на споживчому ринку та здійснення товарних інтервенцій з державного матеріального резерву для запобігання необґрунтованому підвищенню цін на продовольчі товари

Для стабілізації цінової ситуації в м. Києві Київською міською державною адміністрацією вживались всі необхідні заходи.
Індекс споживчих цін на продовольчі товари (110,7 %), по Україні - 110,6 %.

 

 

 

 

Формування торговельної інфраструктури, адекватної умовам ринку та необхідної для виконання містоутворюючих функцій. Розвиток мережі підприємств торгівлі та громадського харчування з урахуванням комплексної забудови мікрорайонів міста, розміщення в мікрорайонах, де тимчасово відсутні продовольчі магазини, закладів торгівлі павільйонного типу

Кількість відкритих продовольчих магазинів

од.

77

-

-

Загальна площа відкритих продовольчих магазинів

тис. кв. м

55,1

-

-

Кількість відкритих закладів ресторанного господарства

од.

73

210

-

Кількість посадкових місць у відкритих закладах ресторанного господарства

од.

1980

-

-

В новозбудованому мікрорайоні (вул. Анни Ахматової, Урлівська та Дніпровська набережна) на перших поверхах житлових будинків та прибудованих до них приміщеннях, відкрито заклади торгівлі:

 

 

 

 

- продовольчі

од.

6

-

-

- непродовольчі

од.

9

-

-

- ресторанного господарства.

од.

3

-

-

Заклади торгівлі великого формату, що введені в експлуатацію:

шт.

6

-

-

- ТОВ "Новус" (3,5 тис. кв. м);

 

 

-

 

- Супермаркет "Практикер" (9,7 тис. кв. м);

 

 

 

 

- "Народний" ДП "Мережа-Трейд" (6,5 тис. кв. м);

 

 

-

 

- ТОВ "Ашан Україна" (19,4 тис. кв. м);

 

 

 

 

- Склад-магазин оптово-роздрібної торгівлі (1,5 тис. кв. м);

 

 

 

 

- Супермаркет "Білла-Україна" (2,6 тис. кВ. м)

 

 

 

 

Реалізація заходів щодо створення мережі магазинів з продажу товарів першої необхідності у житлових мікрорайонах з недостатньою кількістю стаціонарних магазинів шляхом активізації роботи КП "Домашній магазин"

Відкрито заклади торгівлі мережі КП "Домашній магазин".
У місті визначено 72 вільні земельні ділянки, на яких можливо розташувати зазначені магазини.
До Головного управління земельних ресурсів надіслано адресні пропозиції щодо можливого розміщення тимчасових споруд КП "Домашній магазин" та закріплення у постійне землекористування за комунальним підприємством земельних ділянок у Деснянському та Святошинському районах.

од.

1

-

-

Розвиток і перетворення існуючої мережі ринків міста в сучасні багатофункціональні комплекси з наданням широкого спектру послуг, покращення рівня обслуговування покупців і умов праці для торгівців

Кількість ринків:

 

 

 

 

- всього, в т. ч.

од.

98

 

 

- продовольчих та змішаних

од.

73

 

 

- непродовольчих

од.

25

 

 

Кількість торговельних місць

од.

43,0

 

 

Перетворення ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси:

 

 

 

 

- закінчено реконструкцію

од.

14

-

-

- продовжують реконструкцію

од.

23

-

-

- оформлюють ПКД

од.

5

-

-

Кількість об'єктів побутових послуг на ринках

од.

320

-

-

Забезпечення державного регулювання цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

Розроблено і затверджено 10.06.2010 року План заходів щодо державного регулювання цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.
Підготовлено проект розпорядження КМДА "Про регулювання граничних розмірів плати за послуги, що надаються на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів", який у встановленому порядку було розміщено на офіційному веб-сайті Київської міської влади для громадського обговорення. Після узагальнення пропозицій та зауважень розпочато процедуру погодження структурними підрозділами КМДА.

 

 

 

 

Реалізація комплексу заходів по стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку

Здійснено перевірок, в т. ч.:

од.

304

-

98,4

- на підприємствах торгівлі;

од.

60

-

57,1

- на ринку послуг;

од.

105

-

90,5

- на ринку базових галузей промисловості;

од.

48

-

192,0

- на ринку лікарняних засобів.

од.

71

-

147,9

Виявлено порушення встановлення і застосування цін

од.

155

-

98,1

За результатами перевірок прийнято 142 рішень про застосування економічний і фінансових санкцій.

тис. грн.

215334,9

-

-

За прийнятими рішеннями сплачено до бюджету

тис. грн.

8151,2

-

171,9

Проведено перерахунки зі споживачами

тис. грн.

8633,9

-

69,7

На 57 службові особи, з вини яких допущені порушення державної дисципліни цін, накладено адміністративні штрафи.

тис. грн

5,8

-

113,7

Посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі. Впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд у сфері торгівлі та побутового обслуговування, сприяння скороченню частки товарообігу неорганізованих і неформальних ринків шляхом розширення стаціонарної мережі, створення тимчасових ринкових майданчиків для реалізації продовольчих і непродовольчих товарів у місцях стихійної торгівлі

В осередках стихійної торгівлі постійно проводиться роз'яснювальна робота серед торгівців із пропозицією здійснювати торгівлю на ринках м. Києва
Кількість вільних торговельних місць

од.

400

-

-

Посилення взаємодії з контрольними, наглядовими, податковими, правоохоронними органами з організації контролю за суб'єктами підприємницької діяльності, що діють на споживчому ринку, з метою профілактики та запобігання зловживанням

Кількість матеріалів перевірок, надісланих для відповідного реагування, всього
в т. ч.:

од.

599

-

54,1

- правоохоронним органам;

од.

145

-

78,0

- органам державного контролю і нагляду;

од.

215

-

63,0

- виконавчим органам місцевого самоврядування;

од.

159

-

43,0

- Управлінню у справах захисту прав споживачів у м. Києві Держспожив-стандарту України

од.

80

-

38,0

Забезпечення пільгового обслуговування споживчими товарами ветеранів війни та малозабезпечених верств населення міста

Продовжується робота щодо забезпечення пільгового обслуговування споживчими товарами ветеранів війни та малозабезпечених верств населення міста.

 

 

 

 

Кількість соціальних працівників, які забезпечують обслуговування продовольчими товарами:

осіб

1061

 

 

- одиноких громадян похилого віку;

тис. осіб

17,0

 

 

- дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей без батьківського піклування

тис. осіб

9,5

 

 

Отримано безкоштовно продовольчих наборів

тис. осіб

2,0

 

 

на суму

тис. грн.

180,0

 

 

Кількість ветеранів війни, які обслуговуються за дисконтними картками закладів торгівлі великих форматів для придбання товарів зі знижкою 2 - 7 %.

тис. осіб

120,0

 

 

Кількість дисконтних карток, якими користуються ветерани війни

тис. шт.

39,4

 

 

Кількість закладів торгівлі, відділів та секцій, які забезпечують пільгове обслуговування ветеранів війни

од.

19

 

 

Кількість дітей-інвалідів, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, які безкоштовно обслуговуються закладами ресторанного господарства "МакДональдз" Юкрейн ЛТД.

осіб

85

 

 

Виконання основних завдань та заходів Програми захисту прав споживачів у м. Києві на 2007 - 2010 роки, затвердженої рішенням Київради від 15.03.2007 N 251/921

Кількість проведених перевірок закладів торгівлі та ресторанного господарства

од.

3769

-

71,0

Виявлено порушень правил торгівлі

од.

3219

-

43,0

Перевірено продукції на загальну суму

млн. грн.

7,2

-

61,0

Задоволено скарг

%

98,0

-

99,0

Розвиток сфери побутового обслуговування населення. Забезпечення раціональної інфраструктури побутового обслуговування населення на території міста шляхом відкриття нових, реконструкції та модернізації існуючих об'єктів, наближення їх до місць проживання та роботи киян

Відкрито об'єктів побутового обслуговування, з них:

од.

279

310,0

71,0

- перукарень та салонів краси;

од.

97

-

-

- послуги з хімічного чищення та прання білизни, текстильних та хутряних виробів;

од.

31

-

-

- майстерень з пошиття та ремонту одягу;

од.

20

-

-

- об'єктів з ремонту взуття;

од.

22

-

-

- об'єктів з надання автопослуг;

од.

24

-

-

- об'єктів з надання фото послуг.

од.

12

-

-

В сфері побутового обслуговування створено робочих місць

од.

1011

-

107,0

Підприємствами побутового обслуговування реалізовано побутових послуг

млрд. грн.

2,0

-

-

Організація пільгового обслуговування соціально незахищених верств населення, сприяння розвитку видів послуг, які є соціально важливими та попит на які не задовольняється (запровадження для суб'єктів економічної діяльності, що надають відповідні послуги, пільгових тарифів по платі за оренду комунального майна)

Кількість підприємств побуту, які здійснюють пільгове обслуговування киян

од.

972

-

102,5

Здійснено пільгове обслуговування малозабезпечених громадян м. Києва

тис. осіб

93,5

-

104,5

Обсяги наданих пільгових послуг

тис. грн.

5698,0

-

104,5

Забезпечення підготовки сфери торгівлі та побутового обслуговування до проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу: збільшення мережі закладів ресторанного господарства, облаштування об'єктів торгівлі з продажу сувенірної та подарункової продукції, пунктів по наданню побутових послуг у місцях перебування учасників і гостей ЄВРО-2012; професійна перепідготовка працівників ресторанного бізнесу, продавців сувенірної і подарункової продукції для туристів

Кількість відкритих закладів торгівлі з продажу товарів сувенірно-подарункової продукції

од.

9

-

180,0

З метою забезпечення підготовки сфери побутового обслуговування до проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 проведено планові обстеження об'єктів побуту щодо доступності їх розташування для споживачів, рівню обслуговування, зручності режиму роботи, санітарному стану та естетичному вигляду приміщень.

од.

371

-

-

Проведення міського конкурсу - огляду підприємств торгівля та закладів ресторанного господарства на звання "Краще підприємство - за високу якість обслуговування"

Підготовлено проект розпорядження про проведення міського конкурсу-огляду підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства на звання "Краще підприємство - за високу якість обслуговування".
Крім того, в рамках святкування Дня Києва та Дня столиці на території річкового вокзалу проведено перший міський фестиваль закладів ресторанного господарства, в якому прийняло участь 20 підприємств.
Переможцями фестивалю визначено три кращих підприємства ресторанного господарства: шинок "Козачок", ресторан "Піратос" та кафе "Дельфін".

 

 

 

 

3.4. Недопущення зниження рівня соціальних стандартів життя киян

3.4.1. Демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Підвищення рівня народжуваності та ствердження сімейних цінностей. Поліпшення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства, запровадження програм первинної реанімації новонароджених та інших заходів згідно з міською Міжгалузевою комплексною програмою "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки, розпорядженням Київської міської державної адміністрації "Про затвердження заходів зі зміцнення матеріально-технічної бази міських лікарень і пологових будинків на 2005 - 2015 роки" від 04.07.2005 N 1140

За оперативними даними Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення народжуваність дітей у 2010 році перевищила смертність киян майже в 1,1 раза

осіб

32082

 

98,8

В пологових закладах міста активно впроваджувались перинатальні технології. Проведена реорганізація акушерських стаціонарів: ліквідовані відділення обсервації; пологи проводяться в індивідуальних і сімейних пологових залах.
Згідно з планом МОЗ України та ЮНІСЕФ за проектом "Здоров'я матері та дитини" працюють київські міські пологові будинки NN 2, 3, 7 та акушерське відділення КМКЛ N 1.
Впроваджено програму МОЗ України "Підтримка грудного вигодовування немовлят". В післяпологовому періоді широко застосовується сумісне перебування матері та дитини. Кількість новонароджених, які виписуються зі стаціонарів на виключно грудному вигодуванні становить 89,3 %. Діє єдина сучасна програма первинної реанімації новонароджених.
Забезпечено виконання Програми профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини; проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та гіпотиреоз.
Відповідно до календарного плану щеплень, медичних та епідемічних показів здійснювалась робота щодо вакцинації новонароджених проти гепатиту "В" та профілактичні щеплення дітей 1-го року життя проти дифтерії та коклюшу

осіб

28625

 

101,2

Кількість дітей до року, яким закінчено вакцинацію у 2010 році склала
Проти вірусного гепатиту "В" вакцинацію отримало 21,1 % новонароджених.
В м. Києві працюють спеціалізовані заклади, якими надається стаціонарна допомога при захворюваннях репродуктивної системи (Київський центр репродуктивного здоров'я при КМКЛ N 1 у Дарницькому районі, відділення репродуктивної патології при КМПБ N 5 у Солом'янському районі, відділення репродуктивного здоров'я при поліклініці N 2 Шевченківського району, Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини).

осіб

23946

80,7

 

Виконання заходів, передбачених загальноміською комплексною програмою "Сім'я, діти, молодь міста Києва. 2009 - 2011"

Протягом звітного періоду проведено наступну роботу за напрямками програми:

 

 

 

 

- підтримано проведення регіонального туру Всеукраїнського конкурсу "Таланти багатодітної родини", в якому взяло участь 200 дітей (переможці конкурсу отримали пільгові путівки на оздоровлення);

 

 

 

 

- реалізовувалась програма "Щаслива сім'я" - проведено 8 курсів по 12 занять для молодят

осіб

760

100,0

135,0

- в рамках відзначення Міжнародного дня сім'ї нагороджені преміями Київського міського голови в розмірі 2000 грн 16 одиноких молодих батьків та матерів, 9 переможців міського конкурсу "Сім'я року", вшановано 7 сімей, які прожили в шлюбі більше 50 років; 60 багатодітних і неповних сімей відвідали на безоплатній основі Київський зоологічний парк; за поданням Київської міської державної адміністрації двоє представників молоді отримали Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України за підсумками 2009 року;

 

 

 

 

- в сім'ях опікунів/піклувальників виховувалось 1928 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

 

 

 

- чисельність дітей, які перебувають під опікою/піклуванням, становить від загальної чисельності дітей, які перебувають на первинному обліку в районних службах у справах дітей (у 2009 році - 74,6 %);

%

76

 

 

- створено та функціонує:

 

 

 

 

прийомних сімей, до яких розміщено 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

од.

36

 

 

дитячих будинків сімейного типу у яких виховується 73 дитини даної категорії.

од.

10

 

 

- взято під соціальний супровід 313 сімей, закрито 204 справи соціального супроводу;

 

 

 

 

- з нагоди Дня молоді нагороджено стипендіями Київського міського голови для обдарованої молоді у розмірі 1700 грн 50 найкращих представників обдарованої молоді та вручено 39 подяк Київського міського голови за вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики;

 

 

 

 

- нагороджено щомісячною стипендією у розмірі 300,00 грн та премією Київського міського голови у розмірі 1275,00 грн відповідно 50 та 60 найкращих студентів, які успішно навчаються, проводять наукові дослідження, здійснюють науково-технічні розробки і вже досягли значних результатів у цій справі;

 

 

 

 

- Київським молодіжним центром праці молодим підприємцям та молоді, надано 1770 консультацій з питань бізнес-планування, проектного менеджменту, реєстрації господарських одиниць, сприяння державних структур розвитку підприємництва серед молоді; реалізовано програму Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді м. Києва" (взяло участь 68 осіб); проведено конкурс "молодий підприємець року" (взяло участь 47 осіб); Київською молодіжною біржею праці Київського молодіжного центру праці працевлаштовано 1483 особи (всього звернулося 7661 молода людина);

осіб

68

 

 

- у жовтні 2010 року до участі у реалізації програми "Залучення молоді до роботи на державній службі" запрошено 1000 студентів 3-х вищих навчальних закладів м. Києва, з яких 300 осіб були відібрані та протестовані у першому турі проекту, 18 осіб - зараховані до резервного складу Київської міської державної адміністрації;

осіб

47

 

 

- за кошти місцевого бюджету Головним управлінням у справах сім'ї та молоді організовано відпочинок та оздоровлення в пансіонаті "Рута" (Одеська обл.) студентів вищих навчальних закладів м. Києва

осіб

625

 

86,0

та дітей шкільного віку в ДОК "Лісова пісня" (Запорізька обл.), ДОК "Берег" (АР Крим), ДОУ "Аист" (Одеська обл.), ЦСРПМ "Зміна" (Київська обл.);

осіб

565

 

75,0

- направлено на оздоровлення та відпочинок 52 дитини віком від 4 років у супроводі з дорослими в ДОК "Бригантина", Херсонська обл.;

 

 

 

 

- в рамках здійснення заходів із сприяння творчому, інтелектуальному та патріотичному розвитку молоді проведено низку загальноміських заходів з нагоди святкування Дня молоді та Дня Конституції України у м. Києві (бліцтурнір з шахів серед молоді, акцію "Захисти себе з профспілками", концерт "Молоді таланти України", національно-патріотичну акцію "Мрії молоді"); організовано фотовиставку-інсталяцію; взято участь у Всеукраїнській молодіжній акцї - автопробіг "Молодь єднає Україну, проведено Всеукраїнський фестиваль аеродизайну "Повітряний карнавал", програму "Чорнобильська толока"; проведено Флеш-моб "Молодь проти расизму!" в рамках святкування з нагоди відзначення у м. Києві Дня студента;

 

 

 

 

- функціонувало підліткових клубів за місцем проживання які охоплюють своєю діяльністю понад (дітей, молоді, батьків);

одиниць

184

 

100,0

- продовжив функціонування молодіжний інтернет портал www.sms.gov.ua, що оперативно доводить інформацію з питань реалізації державної політики стосовно молоді в м. Києві.

осіб

35000

 

107,0

Розпочато роботу щодо створення у м. Києві Будинку молоді України:
- розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 12.05.2010 N 357 створено робочу групу з питань створення та організації діяльності у м. Києві Будинку молоді України;
- проведено 10.06.2010 перше засідання вищезазначеної робочої групи, на якому попередньо було визначено місце розташування нового об'єкту (територія заводу "Радар", вул. Бориспільська, Дарницького району), шляхи фінансування (спільно з державного та міського бюджету) створення та забезпечення діяльності Будинку молоді України в м. Києві та визначено необхідність створення проектно-кошторисної документації для подання на фінансування.

 

 

 

 

Впровадження соціальної реклами, посилення просвітницької діяльності з проблем охорони здоров'я, морально-етичного виховання, підготовки молоді до сімейного життя, пропаганди здорового способу життя тощо, зокрема, видання та розповсюдження серед молоді буклетів (з питань профілактики наркоманії, тютюнокуріння, алкоголізму, ВІЛ-інфекції, СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом), проведення роз'яснювальних заходів про захист від можливостей зараження інфекціями, а також громадських акцій, спрямованих на привернення уваги до перелічених проблем якомога більшої кількості людей

Протягом звітного періоду проведено такі заходи:
- організовано та проведено 23.12.2010 спільно з Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту Всеукраїнський круглий стіл "Молодь за здоровий спосіб життя";
- реалізовано другу частину масштабної рекламної соціальної кампанії "Міцне здоров'я, якісна музика, успішне життя", у рамках якої розміщено 2 сюжети: "Думай головою, Думай сам: Наркотики - це СПАМ!", "Вдихай життя наповну, КИНУТЬ КУРИТИ!" на 100 біл-бордах та у 200 салонах міського комунального транспорту;
- у вересні 2010 року розпочато роботу щодо реалізації акції "Бережи себе", спрямованої на заохочення молоді до здорового способу життя (інформаційну кампанію проведено у 16 ВНЗ м. Києва, якою охоплено понад 8 тис. студентів, з яких 3,5 тис. студентів на добровільних засадах пройшли експрес-тестування на ВІЛ);
- спеціалістами Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в рамках заходів до Всесвітнього Дня пам'яті померлих від СНІД розповсюджено 2500 примірників тематичних флаєрів, буклетів, 100 наліпок, виготовлених за кошти міського бюджету; розповсюджено 1500 примірників раніше створених інформаційно-рекламних матеріалів з питань формування здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я дітей та молоді;
- випущено 11 прес-релізів для ЗМІ, 9 статей з питань профілактики наркоманії, туберкульозу - 9, ВІЛ/СНІДу - 10; надано Міській СЕС 22 комплекти санітарно-освітніх матеріалів для дитячих літніх таборів;
- розповсюджено 400 примірників брошур та книг з питань подолання йододефіцитних захворювань; 1000 примірників пам'яток "Для тих, хто бажає планувати вагітність і народження здорової дитини";
- з метою підготовки молоді до подружнього життя реалізовувалась програма "Щаслива сім'я", якою охоплено 12 ВРАЦСів м. Києва, проведено - 8 курсів по 12 занять для 350 молодих пар;
- в рамках акції Фонду "Розвиток України" для населення розповсюджена інформація про роботу у березні - квітні поточного року пересувного флюографу (обстеження пройшли 4,5 тис. киян та гостей міста, з них 30 - направлено в спеціалізовані заклади з підозрою на туберкульоз);
- продовжив свою роботу антитютюновий клуб Київського міського центру зайнятості, громадянам надано 7 письмових відповідей;
- продовжено профілактичну роботу в школах міста (прочитано170 лекцій, якими охоплено 9 тис. осіб) та підготовку соціальних педагогів шкіл районів міста з питань профілактики ВІЛ-інфекції;
- здійснено 35 виступів на телебаченні, 12 - на радіо з питань посилення просвітницької діяльності з проблем охорони здоров'я.

 

 

 

 

Використання творчого потенціалу молоді у підготовці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Києві: формування серед студентів ВНЗ волонтерських загонів для розповсюдження інформації про стан підготовки та популяризації ЄВРО-2012; відпрацювання моделі діяльності місць зборів футбольних уболівальників (фан-зон) з урахуванням соціальної складової (забезпечення якісного дозвілля молодих інвалідів, молоді та дітей із пільгових категорій сімей), забезпечення функціонування 10 фан-зон у кожному районі м. Києва

Розроблено проект "Молодь назустріч ЄВРО 2012", що передбачає:
- формування студентських волонтерських загонів, до складу яких залучаться найкращі студенти ВНЗ столиці;
- два напрямки підготовки волонтерів: волонтер та волонтер-аніматор.

З метою створення 10 міні фан-зон у кожному районі м. Києва розроблено та розіслано пропозиції до потенційних інвесторів та спонсорів.

 

 

 

 

Поліпшення та збереження здоров'я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя населення. Впровадження програм ранньої діагностики та лікування порушень репродуктивного здоров'я, відновлення практики профілактичних оглядів населення, підтримання санітарно-епідеміологічного благополуччя

Запроваджено дотримання регламенту спостереження за вагітними згідно з наказами МОЗ України щодо впровадження галузевих стандартів якості надання медичної допомоги:
- проводиться масовий скринінг вагітних на виявлення ВІЛ-інфекції, патогенного стафілококу, сифілісу, гепатитів;
- продовжили роботу 28 кабінетів "Репродуктивного здоров'я та планування сім'ї", створені в базових жіночих консультаціях; амбулаторно-поліклінічна медична допомога надається жінкам в 37 жіночих консультаціях міста;
- забезпечено виконання Програми профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини.;
- діє єдина сучасна програма первинної реанімації новонароджених.
В м. Києві діє міська комплексна програма "Репродуктивне здоров'я населення міста Києва на період до 2015 року", згідно з якою в місті чітко відпрацьована система надання медичної допомоги жінкам та дітям всіх вікових груп.
Продовжують своє функціонування на базі 10 центральних районних поліклінік відділення профілактики.

Укладені угоди про спільну діяльність та співпрацю з фізкультурно-спортивними товариствами "Україна", "Динамо" та "Спартак", які активно співпрацюють з профспілками трудових колективів підприємств та організацій м. Києва.
Станом на 01.01.2011 в КМ ФСТ "Україна" функціонувало 187 колективів фізкультури, які активно приймають участь у різноманітних спортивних заходах, у тому числі:
- 167 колективів підприємств, організацій та установ виробничої та соціально-побутової сфери;
- 7 професійно-технічних закладів;
- 6 вищих навчальних закладів 1 - 2 рівнів акредитації;
- 4 вищих навчальних заклади 3 - 4 рівнів акредитації.
Загальна кількість осіб, що працюють на підприємствах, в установах, організаціях і навчаються в навчальних закладах, складає 233,8 тис. осіб, з яких займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи 31,2 тис. осіб або 13,3 % від загальної кількості населення м. Києва.

 

 

 

 

Регулювання міграційних процесів шляхом розроблення нової редакції Концепції міграційної політики м. Києва, спрямованої на впровадження економічних механізмів запобігання виїзду з Києва кваліфікованих спеціалістів (особливо молоді), вдосконалення потоків маятникової трудової міграції, легалізацію нелегальної трудової міграції

Протягом звітного періоду Київським міським центром зайнятості:

 

 

 

 

- видано дозволів столичним підприємствам, установам та організаціям, які запросили на роботу іноземних громадян

од.

3417

 

 

- подовжено дозволів на використання праці іноземних громадян

од.

1487

 

 

Інспекцією по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Київського міського центру зайнятості постійно здійснюється контроль за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість населення, зокрема в частині праці іноземних громадян. Протягом звітного періоду було застосовано 39 штрафних санкцій до підприємств, на яких працювали без дозволу державної служби зайнятості 56 іноземних громадян.

На веб-сторінці Головного управління праці та соціального захисту населення веб- порталу Київської міської державної адміністрації розміщено роз'яснення про можливості легального працевлаштування за кордоном.

 

 

 

 

Подолання негативних наслідків старіння населення. Підвищення якості та доступності безоплатних лікувально-діагностичних послуг особам похилого віку, а також спеціалізованої геріатричної допомоги

Стаціонарна допомога надається у відділеннях Київського міського шпиталю інвалідів ВВВ потужністю 500 ліжок, амбулаторно-клінічною службою (44 установи) та стаціонарними закладами, в яких розгорнуто 290 госпітальних ліжок, 60 з яких закриті на ремонт (КМКЛ N 10) з 03.08.2009 згідно наказу ГУОЗ та МЗ м. Києва від 24.06.2009 N 234. Функціонує палати для інвалідів та інших категорій ветеранів війни в міських клінічних лікарнях та спеціалізованих медичних закладах, де розгорнуто 701 ліжко.

 

 

 

 

Всього

ліжок

1491

-

101,8

Кількість госпітальних ліжок та ліжок в палатах для ветеранів війни міських клінічних лікарень забезпечує потребу в стаціонарному лікуванні ветеранів війни.
Крім того, ветерани війни направляються на лікування в шпиталь "Печерський" потужністю 46 ліжок, який підпорядкований органам місцевого самоврядування.

Здійснювалось забезпечення нужденних людей похилого віку, які потребують корекції зору та слуху, окулярами та слуховими апаратами за пільговими цінами. Налагоджено облік осіб, що потребують зубного та слухового протезування, протезування клапанів серця, штучних кришталиків та суглобів.
Вивчався стан зайнятості осіб пенсійного віку на 123 окремих підприємствах та організаціях міста, 16 % від працюючих на цих підприємствах складають особи пенсійного віку.

Протягом звітного періоду Київським міським центром зайнятості велась робота щодо створення умов для реалізації економічної активності осіб похилого віку:
- проводилась системна робота з роботодавцями щодо отримання інформації про вільні робочі місця та вакантні посади, в т. ч., де може бути використана праця осіб пенсійного віку, інформаційно-роз'яснювальні семінари стосовно ставлення роботодавців до вирішення трудових потреб пенсіонерів;
- в базі даних столичної служби зайнятості виділено розділ, в який винесено вакансії, призначені для працевлаштування виключно пенсіонерів (база даних для осіб пенсійного віку в основному складається із робітничих професій і на 10 % - вакансій для службовців);
- на веб-сайті Київського міського центру зайнятості та веб-сайті Київської міської державної адміністрації щотижнево на замовлення роботодавців м. Києва розміщується інформація про вакансії; за допомогою засобів масової інформації здійснюється інформування широкого кола громадськості, у т. ч. і літніх людей, про послуги служби зайнятості, наявність вільних робочих місць та вакантних посад;
- при зверненні до центрів зайнятості пенсіонерам надаються індивідуальні профінформаційні консультації, адресна допомога у виборі професійної діяльності з урахуванням інтересів, здібностей, індивідуально-психологічних особливостей, стану здоров'я та вимог ринку праці;
- особи пенсійного віку залучаються до участі у семінарах з техніки пошуку роботи, отримують допомогу в пошуку роботи через мережу Інтернет та в заповненні резюме з подальшим розміщенням на порталі Державного центру зайнятості "Труд".

 

 

 

 

3.4.2. Забезпечення зайнятості населення та розвиток ринку праці

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Виконання Плану антикризових заходів по стабілізації ситуації в м. Києві в 2009 - 2010 роках щодо запобігання впливу фінансово-економічної кризи на ринок праці

24 березня 2010 року відбулось засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення міста, на якому були розглянуті питання стану ринку праці, проведення аналізу обсягів вивільнення працівників і вимушеної неповної зайнятості.

 

 

 

 

Чисельність зайнятого населення у віці 15 - 70 років, січень - вересень 2010 року

тис. осіб

1398,7

99,4

101,3

Рівень зайнятості населення (за січень - вересень 2010 року)

%

64,1

на 0,1 в. п. менше

на 0,4 в. п. більше

Рівень безробіття за методологією МОП (за січень - вересень 2010 року)

%

5,5

100

на 0,7 в. п. менше

Безробітне населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП), за січень - вересень 2010 року

тис. осіб

81,2

100,9

84,1

Здійснення моніторингу обсягів вивільнення та створення нових робочих місць на підприємствах, в організаціях та установах міста

Створено нових робочих місць

місць

61340

115,3

107,9

Із загальної кількості робочих місць створено у:

 

 

 

 

- промисловості

місць

3873

117,4

87,1

- будівництві

місць

2420

110,0

108,0

- транспорті та зв'язку

місць

3229

115,3

108,7

- торгівлі, ресторанному господарстві.

місць

29330

115,0

101,6

Зокрема, створені нові робочі місця на: ТОВ "Ш.Е.Н." - 584 р. м.; ТОВ "Формула Ритейл" - 125 р. м.; ЗАТ "ОТП Банк" - 358 р. м.; ТОВ "Торговельно-будівельний дім "ОЛДІ" - 119 р. м.; АТ "Нова лінія" - 792 р. м., АКБ "Форум" - 204 р. м.; ТОВ "Леруа Мерлен Україна" - 314 р. м.; ТОВ "Ді Ай Вай Глобал Юкрейн Партнерс"" - 192 р. м.; ТОВ "Ашан Україна гіперкмаркет" - 178 р. м.; ТОВ "Спар-Центр" - 395 р. м.; ТОВ "Аутсорсінгова фірма "Сова" - 254 р. м.; ТОВ "Баракуда і К" - 258 р. м.; ТОВ "ДЦ Україна" - 297 р. м.; ПІК "ААЗ Трейдинг Ко" - 225 р. м.; ТОВ "Симпатик" - 240 р. м.; ТОВ "ДХЛ Логістика" - 109 р. м.; ТОВ "07 Продакшн" - 119 р. м.; ТОВ "Град Інвест Ріал Істейл" - 209 р. м. тощо.

 

 

 

 

Вивільнено працівників з підприємств, організацій та установ міста
Фактичне вивільнення працівників відбулось переважно на підприємствах, організаціях, установах фінансової діяльності; обробної промисловості; операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам, оптової та роздрібної торгівлі, торгівлі транспортними засобами, послуги з ремонту; державному управлінню.
Зокрема, вивільнено відбулось на ЗАТ "Оболонь" - 263 особи, ПАТ "Райффайзен банк Аваль" - 254 особи, АК "Київенерго" - 308 осіб, ТОВ "Завод "Вулкан" - 190 осіб, ДП КиАЗ "Авиант" "Серійний завод Антонов" - 127 осіб, АТ "Сведбанк" - 708 осіб, ТОВ "Український промисловий банк" - 2587 осіб, КП СПБ "Арсенал" - 243 особи, Державне управління справами при Президентові України - 185 осіб, Господарсько-фінансовий департамент Кабінету Міністрів України - 227 осіб тощо.

тис. чол.

15,8

-

62,1

Проведення превентивних заходів для працівників підприємств, де очікується звільнення, з метою їх адаптації до умов ринку праці та запобігання безробіттю

Проведено виїзних консультацій на підприємствах, в організаціях, установах, де передбачається або відбувається вивільнення працівників, з метою зняття психологічної напруги серед них,
а саме на:
ДК "Газ України НАК "Нафтогаз Україна"; АСТ "Вексель"; Центральна стоматологічна поліклініка МО України; Лікарня швидкої допомоги; ЗАТ "Зерноторгівельна компанія" тощо.

од.

68

-

-

Підвищення конкурентоспроможності та професійної мобільності безробітних за рахунок організації їх ефективного професійного навчання та перенавчання відповідно до потреб ринку праці та вимог роботодавців

Проходили професійне навчання
Особлива увага приділяється професійній підготовці, перепідготовці або підвищенню кваліфікації безробітних, зокрема, безпосередньо за конкретним замовленням роботодавців, що дає змогу замовнику після закінчення навчання бути працевлаштованим на підприємстві. Ефективною формою навчання є стажування на підприємствах. Київський міський центр зайнятості проводить професійну підготовку за дуальною системою, яка передбачає проходження практики на виробництві, що, як правило, дає змогу успішно працевлаштуватись на підприємство, де проходять практику безробітні громадяни.

тис. осіб

6,8

-

в 1,6 раза більше

Підвищення рівня працевлаштування незайнятого населення, особливо його соціально незахищених верств

Працевлаштовано
В т. ч.:

тис. осіб

38,4

 

108,4

- шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;

тис. осіб

0,5

 

в 268 рази більше

- за рахунок надання дотацій роботодавцям.

тис. осіб

0,8

 

в 16,1 рази більше

Станом на 01.01.2011 перебували на обліку особи, які потребують додаткових гарантій при працевлаштуванні (жінки з малолітніми дітьми, молодь, яка шукає перше робоче місце, діти-сироти, особи передпенсійного віку, звільнені з місць позбавлення волі)

тис. осіб

5,2

 

87,0

Працевлаштовано осіб квотної категорії

тис. осіб

1,4

 

86,7

Організація тимчасової зайнятості за рахунок оплачуваних громадських робіт, в тому числі на об'єктах з підготовки до чемпіонату ЄВРО-2012 з футболу

Кількість укладених договорів з підприємствами, організаціями та установами м. Києва для організації громадських робіт

тис. од.

0,3

-

131,0

Кількість робочих місць за укладеними договорами

тис. од.

2,8

-

98,7

Залучено до громадських робіт

тис. осіб

9,5

-

103,5

За укладеними договорами організовувалися тимчасові роботи на підприємствах комунальної власності, в галузях торгівлі та громадського харчування, промисловості, об'єктах соціальної сфери, будівництві, агропромислових комплексах та інше.
Організовувались підсобні та ремонтні роботи на будівництві та на об'єктах соціальної сфери, виконання вантажно-розвантажувальних робіт, прибирання території, догляд за особами похилого віку та інвалідами, надання їм побутової допомоги.
Схвалений Координаційним комітетом сприяння зайнятості м. Києва перелік об'єктів, який включено до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та визначений, як загальнодержавні оплачувані громадські роботи на 2009 - 2010 роки, Київським міським та районними центрами зайнятості м. Києва використовується для налагодження співпраці із зазначеними підприємствами-виконавцями робіт.

 

 

 

 

Залучення роботодавців до навчального процесу з професійної підготовки та перепідготовки безробітних, організації навчання за індивідуальною формою під конкретні замовлення роботодавців безпосередньо на виробництві; активізація роботи щодо підбору підприємств для проходження виробничої практики та стажування

Проходили навчання за конкретним замовленням роботодавців
Замовлення надійшли від ПП "Юридична фірма "Евіденс" (юрист), ТОВ "Джаз-тревел" (головний бухгалтер), ТОВ "Поліса" (менеджер з реклами), ТОВ "Метро кеш енд кері України" (касир), ТОВ "Толеко" (директор по персоналу), АТ "Елміз" (лицювальник-плиточник), АТ "ОТП банк" (ділова англійська мова).

тис. осіб

2,6

-

108,3

Проходили стажування на підприємствах: ТОВ "Фундамент плюс" - інженер, ПАТ СК "Брокбізнес" - спеціаліст зі страхування, ТОВ "Спецзнак" - менеджер з продажу, ТОВ "Ліка дизайн студія" - оператор з монтажу відеоматеріалу, ТОВ "Лабірінт" - юрист, ТОВ "Хлібні технології - пакувальник, ТОВ ДТ "Ассортимент" - інженер-програміст, ТОВ "Державні лотереї" - менеджер з продажу, ТОВ "Арта цінні папери" - менеджер з продажу, ТОВ "Видавничий дім" - менеджер з реклами, ПП "Шериф-комплекс" - інструктор, тощо.

тис. осіб

0,4

-

в 3,3 рази більше

Проходили навчання за професіями, що дадуть змогу в подальшому займатись індивідуально-трудовою діяльністю

тис. осіб

0,

 

 

Проходили навчання з основ підприємницької діяльності

тис. осіб

0,5

 

 

Підвищення якісних показників банку даних про вакансії (висока заробітна плата, привабливі для шукача роботи соціальні програми, нормальні умови праці тощо) за рахунок активізації співпраці з роботодавцями

Проводиться системна робота з роботодавцями щодо отримання від них повної, достовірної інформації про вакансії, заробітну плату, умови праці, соціальну сферу підприємства, обов'язкові та бажані вимоги до претендентів.
Результат проведення роботи з роботодавцями по отриманню від них інформації про вакансії з привабливими умовами підтверджуються динамікою росту середньої заробітної плати по заявленим вакансіям.

 

 

 

 

Станом на 01.01.2011 р. середня заробітна плата по відкритим вакансіям становила

грн.

2045,4

-

123,5

У загальноміській базі налічувалось вакансій.

тис. од.

188,5

 

103,7

Кількість вакансій на кінець грудня 2010 року.
В столиці на кінець грудня 2010 року кількість вакансій перевищує чисельність осіб, які на них претендують, в 3,4 рази. На кожного робітника припадає 9 вільних робочих місць, на особу без професії - 10 од., на 1 службовця - 2 вакансії.

тис. од.

20,9

-

 

3.4.3. Підвищення рівня доходів населення та заробітної плати

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Недопущення зниження оплати праці в бюджетній сфері за рахунок коштів бюджету м. Києва

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників:

 

 

 

 

- охорони здоров'я та надання соціальної допомоги становив

 

 

 

 

- у 1,3 рази перевищував середньомісячну заробітну плату працівників цього виду діяльності по Україні (1631 грн.);

грн.

2162

 

122,5

- освіти

 

 

 

 

- у 1,4 рази перевищував середньомісячну заробітну плату працівників цього виду діяльності по Україні (1889 грн.);

грн.

2598

 

112,9

- працівників у сфері надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

 

 

 

 

- майже в 1,5 рази перевищував середньомісячну заробітну плату працівників цього виду діяльності по Україні (2065 грн.).

грн.

2990

 

105,7

Здійснення обстежень підприємств, установ і організацій міста Києва з метою контролю за дотриманням вимог законодавства щодо своєчасності та не нижче визначеного державою мінімального розміру виплати заробітної плати

Проведено обстежень (перевірок) підприємств та організацій з питань контролю за своєчасною оплатою праці

од.

680

 

79,1

За результатами перевірок керівникам підприємств надано рекомендацій щодо усунення виявлених порушень норм чинного законодавства та зауважень з метою недопущення порушень законодавства у подальшому

од.

1724

 

92,8

До контролюючих та правоохоронних органів міста передано матеріалів обстежень для вжиття відповідних заходів реагування до посадових осіб підприємств за порушення законодавства про працю та оплату праці.

од.

363

 

90,1

Проведення засідань міської робочої групи з питань ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях м. Києва з метою надання відповідальним посадовим особам підприємств-боржників доручень, спрямованих на погашення заборгованості із заробітної плати

Проведені засідання робочих груп з питань ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях м. Києва та своєчасності і повноти сплати внесків до Пенсійного фонду, до складу яких входять представники відповідних контролюючих та правоохоронних органів, а також об'єднань профспілок та організацій роботодавців міста.
За результатами проведених засідань приймались відповідні рішення та пропозиції щодо визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань з метою прискорення погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста.

од.

141

-

95,9

Завдяки вжитим міською владою заходам, протягом 2010 року борги із заробітної плати були погашені в повному обсязі на підприємствах міста

од.

704

-

73,8

на загальну суму майже

млн. грн.

168,4

-

33,7

Заборговану заробітну плату отримали майже

тис. осіб

64,0

-

49,2

Недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в установах і організаціях бюджетної сфери, а також на підприємствах комунальної власності

Розроблено та затверджено План заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати в м. Києві, згідно з яким, персональну відповідальність за забезпечення своєчасної виплати заробітної плати в першочерговому порядку на підприємствах, що належать до сфери управління територіальних громад м. Києва та районів міста, а також в установах і організаціях, які фінансуються з місцевого бюджету покладено на керівників зазначених підприємств (установ та організацій).
З керівниками підприємств-боржників проводиться претензійно-позовна робота, пов'язана зі стягненням дебіторської заборгованості за виконані роботи та надані послуги та спрямування отриманих коштів, у першу чергу, на погашення боргів із заробітної плати.
По кожному підприємству затверджуються графіки погашення заборгованості із заробітної плати та контролюється хід їх виконання.
Станом на 01.01.2011 в місті Києві відсутня заборгованість із заробітної плати в установах та організаціях, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

 

 

 

Борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету на компенсації постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи склав

тис. грн.

15,0

 

21,5

На 01.01.2011 року кількість підприємств комунальної власності міста, що мали заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

од.

3

 

5,7

Обсяг заборгованості з виплати заробітної плати на комунальних підприємствах міста та районів становив

млн. грн.

0,6

 

2,3

Забезпечення своєчасної виплати пенсій

Виплата пенсій у м. Києві здійснюється своєчасно та в повному обсязі. Станом на 01.01.2011 середній розмір пенсії у м. Києві становив

грн.

1470,91

 

109,7

Проведення моніторингу цін на споживчому ринку споживчих товарів з метою недопущення їх випереджаючого зростання по відношенню до темпів зростання середньомісячної заробітної плати у м. Києві у поточному році

Проводився щоденний моніторинг цін на споживчому ринку

 

 

 

 

Темпи зростання середньомісячної заробітної плати у м. Києві випереджають індекси споживчих цін, зокрема:

 

 

 

 

- індекс споживчих цін за грудень 2010 року по відношенню до грудня 2009 року становив

%

109,8

 

 

- темп зростання номінальної середньомісячної заробітної плати у м. Києві у 2010 році по відношенню до 2009 року становив

%

115,8

 

 

3.4.4. Підвищення ефективності соціального захисту населення

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів на потреби соціального захисту населення, поліпшення якості соціальних послуг. Удосконалення процедури обліку осіб, які мають право на пільги, на підставі Єдиного державного автоматизованого реєстру

Станом на 01.01.2011 у м. Києві зареєстровано та проживає громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою, близько
Інформацію про них внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).
Забезпечено та здійснюється електронний обмін інформацією про пільгові категорії населення за соціальною ознакою між органами праці та соціального захисту населення та організаціями і підприємствами - надавачами та постачальниками житлово-комунальних послуг.

тис. осіб

550,0

 

101,9

Використання в управліннях праці та соціального захисту населення районних у м. Києві державних адміністрацій єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги

В усіх управліннях праці та соціального захисту населення районних у м. Києві державних адміністрацій впроваджується стандартна модель надання соціальної допомоги, яка базується на застосуванні складових єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням всіх видів допомоги за однією заявою на підставі одного пакету документів.

од.

19

 

 

Створено віддалені робочі місця з прийому заяв та документів від населення на призначення усіх видів допомог та віддалені робочі місця з прийому заяв та документів від населення на призначення лише певних видів допомог.

од.

62

 

 

Починаючи з серпня 2010 року до районних управлінь праці та соціального захисту звернулося за призначенням житлової субсидії: Проведено розрахунок субсидій на підставі повного комплексу документів

тис. родин

48,9

 

 

В місті функціонують 1 міський та 11 районних територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, в яких на обліку більше ніж 47,3 тисяч користувачів соціальних послуг.
На надомному обслуговуванні знаходиться майже 13,5 тисяч одиноких непрацездатних громадян, які обслуговуються силами 1205 соціальних працівників, які працюють у 40 відділеннях допомоги вдома.

тис. родин

47,8

 

 

Проведення заходів по запровадженню єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, для покращення умов прийому громадян

Для покращення умов прийому громадян здійснюється:
- розподіл функцій прийому заяв та документів і розрахунку розмірів допомоги, формування виплатних документів
- прийом громадян без обідньої перерви та за спрощеним порядком в умовах єдиної технології прийому громадян
- прийом єдиного пакету документів для призначення усіх видів соціальної допомоги
- прийом заяв на призначення усіх видів соціальної допомоги без територіального розподілу
- щоденний контроль за опрацюванням заяви та наданих документів в частині дотримання 10-денного терміну прийняття рішення
- зберігання особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги в окремих, спеціально виділених приміщеннях та обмеження доступу до них.

 

 

 

 

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням дітей-інвалідів, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ветеранів війни

В 2010 році придбано 327 путівок на суму 721,0 тис. грн для оздоровлення ветеранів війни та праці в ДП "Київська міська курортна бальнеолікарня профспілок України" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця".

тис. грн.

721,0

 

 

Розробка проектів рішень Київради, розпоряджень Київської міської державної адміністрації щодо створення будинків для літніх людей (згідно з дорученням Київського міського голови Л. Черновецького від 11.06.2009 N 35337/014) та розробка відповідної проектно-кошторисної документації

Станом на 01.01.2011 в системі соціального захисту функціонує 3 інтернатні установи для дорослих та інвалідів, які завантажені не на повну потужність.
Нагальної потреби в створенні пансіонатів на 20 - 30 місць на сьогодні не існує.

 

 

 

 

Забезпечення соціальної і професійної реабілітації та максимальної адаптації до суспільного життя осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями. Реалізація програм Київського міського центру роботи з інвалідами у сфері професійної підготовки та працевлаштування, надання підтримки громадським організаціям інвалідів і підприємствам, які використовують працю осіб з обмеженими можливостями

Протягом 2010 року Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів опікувався близько 21,2 тис. інвалідів, із яких близько 1,6 тис. чоловік отримали адресну допомогу від спонсорів.

У Центрі продовжує своє функціонування кабінет психофізичного розвантажування, в якому використовуються методи традиційної та нетрадиційної медицини.

тис. чол.

21,2

 

95,7

Допомогою кабінету скористались близько

В кабінеті комп'ютерної грамотності розробляються і надаються незрячим особам учбово-методичні матеріали для підвищення ефективності використання специфічних методів навчання.
Комп'ютерні курси прийшли 15 інвалідів з вадами зору.

На курсах водіїв з ручним керуванням автомобілів навчаються 20 осіб з порушенням опорно-рухового апарату.

чол.

2500

 

98,1

На обліку для працевлаштування перебувало інвалідів

чол.

223

 

66,8

Працевлаштовано

чол.

204

 

78,8

Накопичена інформація щодо нових робочих місць

од.

411

 

108,4

Одержали консультацію з питань працевлаштування

чол.

1142

 

99,4

Навчались робітничим професіям та художньо-прикладному мистецтву.

чол.

142

 

130,3

Через громадську приймальню "Телефон довіри" отримали консультації юриста, психолога, методиста

тис. чол.

3,5

 

 

Пристосування середовища життєдіяльності до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, насамперед забезпечення обладнання існуючих об'єктів житлового та громадського призначення пристроями вільного (безбар'єрного) доступу (пандусами, спецобладнанням туалетів тощо)

В 2010 році перевірено:
- об'єкти, які вводилися в експлуатацію, з них по 10 об'єктам надані зауваження згідно з чинними нормами.

од.

12

 

 

Удосконалення процедури надання транспортних послуг особам із порушеннями опорно-рухового апарату шляхом створення бази даних цієї категорії населення та розвитку спеціалізованих транспортних служб, застосування спеціально обладнаних автобусів і тролейбусів на міських маршрутах

Відділ транспортного обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату при Територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва налічує 36 спеціальних мікроавтобусів для перевезення інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату.

 

 

 

 

Виконано заявок

од.

13002

 

106,6

Перевезено інвалідів

чол.

7825

 

79,5

Здійснено перевезень.
Сформовано базу даних, яка нараховує близько 3 тисяч осіб, які мають право користування спецавтотранспортом (інваліди-візочники, діти-інваліди віком після 3-х років, інваліди, яким проводяться постійні процедури за життєвими показниками, ветерани війни).

од.

12921

 

83,5

Створення системи реінтеграції бездомних громадян та соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі. Забезпечення реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 N 639, зокрема, вдосконалення мережі будинків соціального піклування (нічліжних закладів для бездомних громадян), шляхом створення єдиної системи міських і районних закладів; систематичне проведення зовнішньопрофілактичних заходів з метою виявлення безпритульних дітей, дітей-жебраків, дітей, які схильні до вживання алкогольних, наркотичних чи токсичних речовин

В підпорядкуванні соціального захисту населення знаходяться:

 

 

 

 

- Центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (для чоловіків).
Надано соціальних послуг

чол.

164

 

62,8

- Будинок соціального піклування з відділеннями нічного перебування та соціального готелю (вул. Суздальська, 4/6).
Послугами скористалося

чол.

963

 

в 1,8 раза більше

- Центр обліку бездомних громадян.

 

 

 

 

Взято на облік

чол.

1318

 

в 1,9 раза більше

Відновлено документів

чол.

458

 

в 2,0 раза більше

Отримали реєстрацію переважного місця знаходження.

чол.

721

 

134,0

Залучення до роботи з бездомними громадянами й особами, звільненими з місць позбавлення волі, недержавних організацій, які вже працюють у даному напрямі та не дублюють напрямків роботи структурних підрозділів КМДА

Продовжувалась співпраця з громадськими організаціями ГОІ "Київ - рідний дім" та ГО "Народна допомога - Київ". За клопотанням громадської організації інтелігенції "Київ - рідний дім" Головне управління соціального захисту населення сприяє влаштуванню осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які проходили реабілітацію в цій організації, до Центру соціальної адаптації та до Будинку соціального піклування з метою завершення їх соціальної адаптації.
У 2010 році звернулося 32 особи, звільнені з місць позбавлення волі, з яких 5 особам була надана допомога у відновленні документів (паспортів).

 

 

 

 

3.4.5. Забезпечення доступності якісних медичних послуг

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Розвиток мережі та поліпшення матеріально-технічної бази системи охорони здоров'я

Завершено:
- будівництво центру із застосуванням ПЕТ-технології для раннього виявлення онкологічних захворювань, де освоєно
Об'єкт введено в експлуатацію 15 жовтня 2010 року

Розроблено по адресний план розташування понад 60 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини.

Підготовлено розпорядження Київської міської державної адміністрації щодо впровадження пілотного проекту по реорганізації засад первинної медико-санітарної допомоги в м. Києві на базі двох адміністративних районів

млн. грн.

98,3

98,1

417,1

Реформування системи охорони здоров'я, підвищення ефективності використання її ресурсного потенціалу. Вдосконалення механізмів управління, координації та взаємодії між усіма суб'єктами сфери охорони здоров'я міста, чітке розмежування лікувально-профілактичних закладів трьох рівнів

Реформування системи охорони здоров'я столиці було проведено в 2007 році, відповідно до рішення Київради від 19.12.2006 N 290/347 "Про оптимізацію системи надання медичної допомоги мешканцям міста Києва". Затверджена Концепція розвитку охорони здоров'я м. Києва та інші документи стосовно подальшого розвитку системи охорони здоров'я міста.
З метою раціонального розподілу коштів, оптимального використання матеріальних ресурсів сфери охорони здоров'я, підвищення ефективності медичного обслуговування розпочато чітке розмежування первинного, вторинного і третинного рівнів надання медичної допомоги.

Прийнято рішення Київради від 15.07.2010 N 1269/4707 "Про заходи щодо сприяння розвитку системи охорони здоров'я в місті Києві", яким було створено муніципальну лікарняну касу.

 

 

 

 

Продовження реструктуризації галузі з метою ліквідації диспропорцій у розвитку різних видів медичної допомоги, раціоналізації амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги, вдосконалення спеціалізації ліжкового фонду згідно з показниками його використання

У підпорядкуванні Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення знаходиться закладів, з них:

од.

191

 

 

- фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, в т. ч.:

од.

180

 

 

- територіальні медичні об'єднання

од.

4

 

 

- комунальні підприємства

од.

5

 

 

- медичні коледжі

од.

4

 

 

Впровадження стаціонарозаміщуючих технологій медичної допомоги (денних стаціонарів і стаціонарів на дому для хворих, що не потребують цілодобового нагляду), розширення лікувально-діагностичної та медико-соціальної допомоги вдома

Надається лікувально-профілактична допомога:

 

 

 

 

- в амбулаторно-поліклінічних закладах

од.

81

 

 

- стаціонарах

од.

56

 

 

Кількість ліжок у лікарнях м. Києва

од.

18952

 

 

В стаціонарах при амбулаторно-поліклінічних закладах проліковано

тис. чол.

508,2

 

102,5

В стаціонарах вдома проліковано
Стаціонарна допомога надається всім мешканцям м. Києва, незалежно від місця проживання. Потреба в наданні стаціонарної медичної допомоги населенню міста в рамках єдиного медичного простору покривається повністю.

тис. чол.

272,0

 

102,8

Розвиток медичного обслуговування на засадах загальної лікарської практики (сімейної медицини), насамперед покращення умов праці сімейних лікарів, проведення навчальних тренінгів тощо

В місті функціонують заклади сімейної медицини
На 159 посадах лікарів загальної лікарської практики (сімейної медицини) працює 100 фізичних осіб, укомплектованість складає 81,8 %.
Для літніх людей проводяться практичні заняття зі спіральної гімнастики, покращення зору та пам'яті.
Триває робота щодо проведення навчальних тренінгів для сімейних лікарів.

од.

29

 

 

Розвиток територіальної служби медицини катастроф та вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги відповідно до вимог УЄФА (реалізація заходів Державної програми екстреної медичної допомоги та Програми розвитку служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, швидкої психіатричної допомоги та медичного автотранспорту міста Києва на 2006 - 2010 роки)

Напрацьовані графіки роботи виїзних бригад швидкої медичної допомоги з урахуванням потреби населення м. Києва в екстреній медичній допомозі протягом доби, контролюється дотримання профільності госпіталізації хворих та потерпілих до медичних закладів (відділень).
Станція швидкої медичної допомоги забезпечена медикаментами та виробами медичного призначення згідно потреб.
Бригадами швидкої медичної допомоги щодобово виконується більше 1100 виїздів бригадами швидкої медичної допомоги.

 

 

 

 

Вдосконалення надання медичної допомоги матерям і дітям, людям похилого віку. Забезпечення спільного перебування матері та дитини в пологових будинках міста, запровадження програм первинної реанімації новонароджених, сучасних методик медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи

В практику роботи пологових будинків впроваджено програму МОЗ України "Підтримка грудного вигодовування немовлят". Відсоток раннього прикладання до грудей складає понад 90 %. У випадках, якщо грудне вигодовування протипоказано, новонароджені забезпечуються безкоштовним харчуванням.
Діє єдина сучасна програма первинної реанімації новонароджених. Реанімаційна допомога новонародженим на першому етапі надається в реанімаційних відділеннях пологових будинків N 2, N 5, N 6, N 7 та в палатах інтенсивної терапії решти пологових будинків.
Функціонує єдина розгалуджена система медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями "Тандем - партнерство", "дитина - сім'я - фахівець" в будинку дитини ім. М. Городецького.

 

 

 

 

Проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та гіпотиреоз (дозволяє своєчасно виявити цю патологію для здійснення необхідного лікування та запобігання інвалідності), вакцинації новонароджених проти гепатиту "B", а також дітей, які досягли 1-го року життя, проти дифтерії, коклюшу, правця

Проводиться масовий скринінг новонароджених на фенілкетонурію та гіпотиреоз. Здійснюється постійна робота щодо вакцинації новонароджених проти гепатиту "B", а також своєчасні профілактичні щеплення дітей, які досягли 1-го року життя, проти дифтерії, коклюшу, правцю згідно календаря щеплень, медичних та епідпоказів.

 

 

 

 

Розвиток шкільної служби охорони здоров'я та валеологічного виховання, забезпечення укомплектованості дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл медичними працівниками

В місті існує 484 школи та 44 приватних навчальних закладів. Всі діти 5-х, 9-х, 11-х класів проходять обов'язкові щорічні медичні профілактичні огляди. Діти, які перебувають за станом здоров'я під диспансерним наглядом, отримують медичне обслуговування у лікарів-спеціалістів в умовах дитячих поліклінік.
Учні інших класів проходять медичні огляди шкільним педіатром, а в разі його відсутності, педіатром поліклініки за місцем проживання та дитячим лікарем-стоматологом. Діти, які перебувають за станом здоров'я під диспансерним наглядом, отримують медичне обслуговування у профільних спеціалістів в умовах дитячих поліклінік.

Згідно з показаннями та довідками лікувальних комісій дитячих амбулаторно-поліклінічних закладів школярі отримують безкоштовне харчування.

 

 

 

 

Виконання заходів програми "Репродуктивне здоров'я", створення мережі геронтологічних і соціальних ліжок у структурі лікувально-профілактичних закладів м. Києва другого рівня

На сьогодні працює Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, який створений з метою забезпечення потреб населення в кваліфікованій і доступній медичній допомозі, який є єдиним медичним закладом в м. Києві, де надається медична допомога вагітним та породіллям при інфекційних патологіях, включаючи ВІЛ-інфекцію/СНІД.

В базових жіночих консультаціях продовжують працювати створені кабінети "Репродуктивного здоров'я та планування сім'ї". Налагоджено взаємодію з пологовими будинками та жіночими консультаціями м. Києва.

 

 

 

 

Профілактика захворюваності, запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань, поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації. Виконання заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках, у т. ч. використання сучасних технологій організації лікування хворих на туберкульоз; розробка механізмів залучення до обов'язкового лікування хворих на туберкульоз, які зловмисно ухиляються від прийому ліків і є епідемічно небезпечними для оточуючих

Впроваджено квартальний когортний аналіз, якій дозволяє оцінити результати лікування всіх хворих з визначенням вихідних стандартів лікування.

Органами внутрішніх справ до лікувально-профілактичних закладів міста постійно надаються списки осіб, звільнених з місць позбавлення волі, для проведення медичного огляду з метою своєчасного виявлення та диспансеризації хворих на туберкульоз.

 

 

 

 

Виконання заходів, передбачених на 2010 рік Загальнодержавною цільовою програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки, розділом "Профілактика ВІЛ/СНІДу" міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки

На даний час в місті функціонує 7 Кабінетів Довіри. У II півріччі 2010 року відкрито Кабінет Довіри в Голосіївському районі.

 

 

 

 

Обстежено на ВІЛ/СНІД

чол.

67100

 

133,1

Виявлено ВІЛ-позитивних хворих
Виконуються директивні документи з профілактики тютюнопаління. Триває лекторська профілактична робота в навчальних закладах та громадських організаціях.
Проведено 9 масових інформаційно-оздоровчих акцій для населення.

чол.

1615

 

100,6

3.4.6. Розвиток сучасної якісної освіти

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Здійснення будівництва

Введено в дію після реконструкції з добудовою:

 

 

 

 

- загальноосвітній навчальний заклад N 47 на вул. П. Лумумби, 14/21

млн. грн.

12,7

100,0

101,1

- на будівництві загальноосвітньої школи, ж/м Позняки, 9 м-н, діл. 11, де освоєно 19,8 %

млн. грн.

4,1

19,4

35,9

Впровадження державної програми розвитку дітей дошкільного віку "Я у Світі"

З 1 вересня 2010 року всі дошкільні навчальні заклади працюють за базовою програмою розвитку дітей дошкільного віку "Я у Світі".

 

 

 

 

Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази навчальних закладів. Інформатизація та комп'ютеризація навчального процесу, забезпечення телекомунікаційними засобами доступу до мережі Інтернет, базовими та спеціалізованими програмними продуктами, сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (кабінети хімії, фізики, біології)

У закладах освіти м. Києва функціонують:

 

 

 

 

- навчальні комп'ютерні комплекси

комплексів

813

 

 

- інтерактивні комп'ютерні комплекси
Середній показник у місті Києві по забезпеченню комп'ютерами навчальних закладів складає 19 учнів - на 1 комп'ютер.
Усі школи міста Києва мають можливість користуватись безкоштовно "dial-up" підключенням до мережі Інтернет.
Станом на 01.10.2010 178 загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва мають швидкісний доступ до мережі Інтернет.

комплексів

1165

 

 

Проведення капітальних та поточних ремонтів загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, встановлення в навчальних закладах фільтруючих очисних систем, оновлення харчоблоків, проведення капітального ремонту місць загального користування, заміна вікон, встановлення енергозберігаючих світильників та ін

Проведено ремонт:

 

 

 

 

- дахів

од.

80

 

 

- зовнішніх мереж

од.

71

 

 

- внутрішніх мереж

од.

73

 

 

- електрообладнання на загальну суму

тис. грн.

950,0

 

 

Перевірено теплолічильників

Виконано 516 замірів опору ізоляції

од.

680

 

 

Запровадження профільного навчання в кожному районі м. Києва на виконання Концепції профільного навчання у старшій школі

Профільним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва у 2009 - 2010 навчальному році охоплено учнів 10 - 12 класів
При формуванні профільних класів та груп враховуються інтереси, бажання та здібності учнів. Для цього проводяться зустрічі-консультації з учнями та батьками. Це дає можливість самостійного вибору учнями профілю навчання, випробування власних сил, реалізації їхніх освітніх, професійних інтересів.

учнів

16192

 

 

Найбільш популярними серед старшокласників є такі напрями:

 

 

 

 

- філологічний

учнів

5785

 

 

- природничо-математичний

учнів

4240

 

 

- суспільно-гуманітарний

учнів

3591

 

 

- технологічний

учнів

1807

 

 

Проведення науково-пошукової діяльності щодо розроблення та апробації форм інтегрованого (інклюзивного) навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в т. ч. дітей-інвалідів

В навчальних закладах (ШДС "Паросток", НВК "Барвінок", СЗШ N 168 та СЗШ N 231) проводиться на державному рівні науково-педагогічний експеримент "Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання".

од.

5

 

 

Для забезпечення освітою дітей з вадами психофізичного розвитку, крім інтернатних закладів, функціонують в умовах загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладах інтегровані та інклюзивні класи (групи) у Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах столиці.
Загальна кількість дітей у 2009 - 2010 навчальному році складає

чол.

147

-

-

Проведення районних, міських і загальнодержавних предметних олімпіад

Учні загальноосвітніх навчальних закладів міста у 2009/10 навчальному році взяли участь в:

 

 

 

 

- Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін: з української мови і літератури, іноземних мов, історії, основ правознавства, біології, екології, географії, математики, інформатики, фізики, хімії, основ економіки, трудового навчання;

од.

15

 

 

- міських учнівських олімпіадах: із зарубіжної літератури, російської мови і літератури, образотворчого мистецтва, комп'ютерної графіки, Web-дизайну, комп'ютерної анімації;

од.

6

 

 

- відкритих учнівських олімпіадах: із східних і слов'янських мов.

У першому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових та спеціальних дисциплін взяли участь 156745 школяри загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, у другому - 33870, у третьому етапі - 5337 юних киян.
На Всеукраїнському етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін переможцями та призерами з 15 предметів став 91 учень.

од.

2

 

 

Реалізація заходів з удосконалення виховної роботи в навчальних закладах міста, визначених на 2009 рік програмою "Освіта столиці: 2006 - 2010 роки", зокрема проектами "Модель національної школи", "Здоров'я через освіту", "Школа повного року навчання", "Обдарованість", "Позашкільна освіта", максимальне використання можливостей однозмінного навчання для залучення дітей до різноманітних форм позашкільної освіти

У системі освіти Києва функціонує позашкільних навчальних закладів:

од.

63

 

 

- комплексних

од.

17

 

 

- профільних

од.

46

 

 

У позашкільних закладах займається (37,4 % від загальної кількості школярів міста) з них:
- 14,4 тис. дітей відвідують 24 дитячо-юнацькі спортивні школи системи освіти

тис. чол.

85,1

 

 

У позашкільних навчальних закладах системи освіти в творчих об'єднаннях художньо-естетичного напрямку займається

тис. чол.

34,0

 

 

Відвідують шкільні гуртки художньої творчості

тис. чол.

40,0

 

 

У шкільних гуртках, спортивних секціях та інших творчих об'єднаннях займається (57,3 % від загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів міста).

тис. чол.

165,8

 

 

Іншими видами позаурочної діяльності в школі займається (21,5 % від загальної кількості школярів міста).

тис. чол.

45,2

 

 

Соціальний захист учнів. Організація 100-відсоткового забезпечення гарячим харчуванням учнів 1 - 4 класів, безоплатного харчування дітей пільгових категорій з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених сімей, дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також учнів 5 - 11 класів, які за висновками медичних комісій потребують дієтичного харчування, відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.08.2006 N 1301 "Про організацію харчування учнів 1 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва"

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.08.2010 N 683 "Про організацію харчування учнів 1 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва комунальної форми власності" з 01.09.2010 забезпечено 100 % безоплатне харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів таких категорій:

 

 

 

 

- із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування-

чол.

1012

 

100,0

- із малозабезпечених сімей

чол.

339

 

100,0

- всім учням 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста-

чол.

85625

 

100,0

- груп подовженого дня;

чол.

3620

 

100,0

- які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

чол.

19

 

100,0

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними медичними кабінетами (кабінетами лікаря, фізіотерапевтичними кабінетами) та повної їх укомплектованості медичними працівниками, організація належного медичного обслуговування школярів, проведення профілактичних медичних оглядів, дотримання санітарно-гігієнічних умов навчально-виховного процесу, посилення роботи з питань профілактики різних захворювань

У загальноосвітніх навчальних закладах міста функціонують:

 

 

 

 

- кабінетів лікаря з приймальнею

од.

341

 

 

- процедурних кабінетів для проведення щеплень

од.

239

 

 

- фізіотерапевтичних кабінетів

од.

51

 

 

- стоматологічних кабінетів

од.

144

 

 

- інших медичних кабінетів

од.

55

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади міста фактично забезпечені медичними сестрами на 86 % та лікарями на 81 %.

 

 

 

 

Підвищення престижу професійно-технічної освіти. Посилення профорієнтаційної діяльності органів міської влади в сфері популяризації професійно-технічної освіти, в т. ч. виконання міської програми "Профорієнтація учнів 10 - 11 класів загальноосвітніх шкіл м. Києва", впровадження ефективних механізмів узгодження діяльності з підготовки кадрів із перспективними потребами ринку праці за участю потенційних роботодавців, міського і районних центрів зайнятості, закладів загальної і професійної освіти, центрів сприяння підприємництву, навчально-консультативних і бізнес-центрів, громадських організацій тощо

Проводились:
- зустрічі випускників шкіл зі студентами професійно-технічних закладів;

- відвідування випускниками шкіл Днів відкритих дверей у професійно-технічних закладах;

- відвідування Ярмарку виробничих професій.

Профорієнтаційна робота з учнями старших класів загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів міста проводиться спільно з міжшкільними навчально-виробничими комбінатами, налагоджена співпраця з районним та міським Центрами зайнятості. У школах міста оформлено тематичні куточки, стенди, інформаційні бюлетені з профорієнтації.

 

 

 

 

Соціальний захист працівників освіти та покращення їх матеріального становища: продовження практики виплати надбавок до посадового окладу за складність і напруженість у роботі

Продовжувалась виплата надбавок у розмірах:

- 20 % посадового окладу за складність та напруженість в роботі всім працівникам освітньої галузі.

 

 

 

 

3.4.7. Задоволення культурних потреб

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Зміцнення матеріально-технічної бази сфери культури та мистецтв

У 2010 році було продовжено виконання робі на об'єкті "Реконструкція будівель на Андріївському узвозі, 20-а, б під театр на Подолі".
Завершено Проект по Музею шістдесятництва, який на сьогодні знаходиться на погодженні в "Київдержбудекспертизі".

млн. грн.

5,1

89,2

у 30 разів більше

Проведення інформаційно-агітаційної роботи щодо залучення різних вікових категорій населення до регулярної культурно-мистецької діяльності, підвищення рівня охоплення дітей, підлітків і студентської молоді різними видами послуг завдяки розвитку молодіжних центрів дозвілля, мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (художніх, хореографічних, театральних тощо)

У публічних бібліотеках та музеях комунальної власності міста проведено заходи:
- Шевченківський березень
- День Слов'янської письменності і культури
- 80-річчя від дня народження Л. Костенко
- День Соборності України
- 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні
- День Незалежності України
- День Державного Прапору України
- День партизанської слави
- День Чорнобильської трагедії
- День Конституції
- Всесвітній день боротьби зі СНІДом
- 110-річчя від дня народження К. Білокур
- 170-річчя від дня народження М. Старицького та ін.

Кожного останнього четверга місяця пільгові категорії населення (до яких входять інваліди, малозабезпечені багатодітні родини, пенсіонери, ветерани війни, інваліди праці, одинокі непрацездатні громадяни) безкоштовно відвідували театрально-концертні заклади, що входять до підпорядкування Головного управління культури і мистецтв.
За затвердженим графіком один раз на тиждень учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно-технічних училищ та студенти безкоштовно відвідували муніципальні театри комунальної власності м. Києва.
Один раз на місяць дітям з реабілітаційного центру "Місто щасливих дітей" надавалась можливість безкоштовно переглядати вистави Київського академічного театру ляльок, Київського академічного театру юного глядача на Липках та Київського муніципального академічного театру ляльок.

 

 

 

 

Сприяння залученню благодійних та інвестиційних ресурсів у розвиток матеріально-технічної бази мережі комунальних і приватних парків культури та відпочинку для розташування на їх території сучасних атракціонів, кінозалів, майданчиків для проведення театралізованих спектаклів, дискотек, дитячих казкових містечок, дитячої залізниці, аквапарків і басейнів, луна-парків, спортивних майданчиків і залів тощо

За власні кошти парками закуплено:

 

 

 

 

- нових атракціонів

од.

3

 

 

- у Голосіївському парку встановлено орендовані дитячі атракціони.

од.

16

 

 

На естрадах та майданчиках парків проводяться культурно-мистецькі заходи для відвідувачів.
На виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.12.2010 N 1067 "Про затвердження доповнень до Програми загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів" на Майдані Незалежності на час проведення новорічних свят було встановлено 12 атракціонів, які працювали безкоштовно для киян та гостей міста.

 

 

 

 

Пропагування культурно-мистецького та рекреаційного потенціалу Києва, проведення урочистих подій і масових заходів (свят, ювілеїв, фестивалів, конкурсів, виставок, конференцій тощо)

Влаштовано Дитячий пленер в Центральному парку культури і відпочинку, де свою майстерність киянам демонстрували 100 юних художників.
До Дня Києва на Співочому полі пройшов фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик", на якому виступили 22 танцювальні колективи з України Росії, Польщі, Білорусі. Відзначено номінантів на Площі зірок.
Мистецькою акцією став проект Київської міської галереї "Лавра" "Я люблю Київ", де були: виставки авангардного мистецтва, ексклюзивні відео та кінопокази, виступи сучасних музичних груп з України та Європи, фешн-покази молодих українських дизайнерів, майстер-класи з фотомистецтва, поетичні змагання та презентація чайних церемоній різних народів.
Учні початкових спеціалізованих та студенти вищих мистецьких навчальних закладів постійно приймають участь у районних, міських та державних культурно-мистецьких заходах під час відзначення державних, народних і традиційних свят.
У грудні безкоштовно пройшли концерти за участю кращих творчих колективів "Скарби української культури".
Проведено свято засвічення Головної новорічної ялинки м. Києва, яке співпало з відкриттям Різдвяного ярмарку та запаленням трьох благодійних свічок від Благодатного вогню за участю Президента України В. Ф. Януковича та Митрополита Київського і Всієї України Володимира. Свято завершилося концертною програмою та святковим феєрверком.

 

 

 

 

Збереження кіномережі м. Києва, як складової культурно-мистецьких закладів міста.

На кінець 2010 року у м. Києві функціонує 46 кінотеатрів, серед яких 18 є підприємствами, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

од.

46

 

 

Збережена мережа 8 дитячих спеціалізованих кінотеатрів, 7 із яких увійшли до КП "Київкінофільм".
За рахунок коштів, виділених з місцевого бюджету новоствореному комунальному підприємству "Київкінофільм", здійснена реконструкція та модернізація, встановлене сучасне кіно-відео обладнання на магнітних та електронних носіях у дитячих кінотеатрах, а саме: "Салют", "Факел", "Старт", "Алмаз".

од.

8

 

 

Проведення ремонтно-реставраційних робіт та погашення заборгованості за минулі роки на визначних пам'ятках історії та архітектури:
Проведення ремонтно-реставраційних робіт на визначних пам'ятках історії та архітектури, таких як: Дмитрівська церква, дзвіниця та мури Кирилівського монастиря, Караїмська кенаса, дзвіниця Китаївської пустині, дзвіниця Михайлівського Золотоверхого Монастиря; завершення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятці архітектури місцевого значення - Соборі Святого Миколая Свято-Покровського монастиря

Погашено заборгованість за 2008 - 2009 роки та виконано ремонтно-реставраційні роботи на об'єктах:
- Пам'ятник княгині Ользі
- Дзвіниця та мури Кирилівського монастиря
- Церкви Миколи Набережного
- Собор Святого Миколая Свято-Покровського монастиря
- Пам'ятник Рівноапостольному князю Володимиру Монумент на честь проголошення незалежності України на Майдані Незалежності
- Арка Дружби народів
- Пам'ятник М. Ватутіну
- Пам'ятник Г. Петровському
- Надгробок патріарху Володимиру

тис. грн.

1580,7

81,5

182,9 %

Створення та спорудження в травні 2010 р. на площі Слави у м. Києві пам'ятника тричі Герою Радянського Союзу І. Кожедубу до святкування 65-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні.

тис. грн.

4050,0

100,0

-

Приведення чинних норм охорони культурної спадщини у відповідність до міжнародних норм і вимог ЮНЕСКО виготовлено паспорти і облікові картки об'єктів культурної спадщини за 2003 - 2010 роки.

Паспортизація об'єктів культурної спадщини

шт.

179

-

15,2

Облікові картки об'єктів культурної спадщини

шт.

1339

-

98,0

Здійснення постійного моніторингу стану пам'яток історії та архітектури, в т. ч. техногенного тиску на них з боку будівельної індустрії та транспорту

Проводиться постійний моніторинг стану пам'яток історії та архітектури

 

 

 

 

Видано:

 

 

 

 

- приписів

од.

41

 

 

- складено актів обстеження пам'яток.

од.

37

 

 

- надано дозволів на проведення робіт.

од.

17

 

 

Складено актів про вчинення правопорушень у сфері охорони культурної спадщини та 6 постанов про накладання фінансових санкцій, 4 з яких сплачено на загальну суму

од.

77

 

 

тис. грн

68,0

 

 

3.4.8. Розвиток фізичної культури та спорту

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення ефективної навчально-тренувальної роботи

Станом 01.01.2011 в м. Києві функціонує 89 спортивних шкіл, з яких 49-ДЮСШ, 40-СДЮШОР.
У жовтні 2010 року у Голосіївському районі створено комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу "Тріумф" з виділенням боксу, кікбоксингу та гімнастики.

В усіх ДЮСШ та СДЮШОР міста набуло розвитку 82 видів спорту, з них 14 для дітей-інвалідів.

тис. чол.

34,8

 

 

Проведення традиційних щорічних спортивно-масових заходів

Проведено 41 спортивно-масовий захід в якому взяло участь

тис. чол.

24,3

 

 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури згідно з Єдиним календарним планом спортивно-масових заходів на 2010 рік ("Пробіг під каштанами", "Естафета незалежності", футбольні заходи, присвячені пропаганді чемпіонату Європи з футболу 2012 року, та ін.)

Проведені нетрадиційні спортивно-масові заходи:
- благодійний легкоатлетичний пробіг "Під каштанами";
- легкоатлетичний пробіг пам'яті І. Самойленка;
- спортивно-мистецьке свято "Водохрещі";
- міські військово-спортивні змагання серед учнівської молоді "Снайпер столиці", які вперше започатковані в Україні;
- змагання з легкоатлетичного кросу та плавання приурочених річниці Чорнобильської трагедії;
- XVI відкритий юнацький турнір з футболу "Оболонь-2010";
- міжнародний фестиваль з повітроплавання "Повітряне братерство";
- спортивно-масова акція "Олімпійський день бігу";
- заходи до свят День Незалежності та Дня фізичної культури та спорту та ін.

 

 

 

 

Підвищення рівня охоплення дітей, підлітків та студентської молоді різними видами фізкультури і спорту

Фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою охоплено
В загальноосвітніх навчальних закладах, крім спеціалізованих, особливо в початковій школі - уроки фізичної культури проводяться три рази на тиждень.

тис. чол.

146,0

 

 

Підготовка спортсменів до складу збірних команд міста й України, їх участі в міських, загальнонаціональних і міжнародних спортивних змаганнях згідно з Єдиним календарним планом змагань та учбово-тренувальних зборів на 2010 рік

Проведено:

 

 

 

 

- міських змагань

од.

40

 

 

- учбово-тренувальних зборів

од.

7

 

 

Підготовка до участі у Всеукраїнській спартакіаді серед дітей з особливими потребами "Повір у себе"

Згідно з Єдиним календарним планом спортивно-масових заходів було проведено міські спартакіади "Повір у себе".
За результатами змагань сформована збірна команда м. Києва, яка прийняла участь у Всеукраїнській Спартакіаді "Повір у себе", що проходила на базі МДЦ "Артек" 01 - 21.06.2010.
Спортсмени-кияни вибороли на цих змаганнях 16 золотих, 4 срібні та 3 бронзові нагороди.

од.

12

 

 

Сприяння проведенню навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту згідно з календарним планом

За 12 місяців 2010 року спортсмени-інваліди взяли участь в 20 міжнародних змаганнях в складі збірних команд України.

осіб

39

 

 

Згідно з планом-календарем спортсмени-інваліди міста взяли участь у 25 чемпіонатах, кубках, першостях України з 18 видів спорту.

осіб

181

 

 

3.5. Збереження довкілля та підвищення рівня безпеки киян

3.5.1. Охорона навколишнього природного середовища

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Покращення стану атмосферного повітря. Встановлення очисного обладнання для знешкодження забруднюючих речовин на промислових підприємствах та підприємствах теплоенергетики

На найбільших промислових підприємствах міста виконувались: модернізація, встановлення нових ПГОУ, модернізація котлів, реконструкція та проведення режимно-налагоджувальних робіт і еколого-теплотехнічних випробувань котлоагрегатів тощо. Встановлювалось нове або реконструювалось діюче очисне обладнання, закрема - проводилась модернізація та реконструкція ЛОС і ВОЗ на підприємствах міста. ТОВ "Київміськвторресурси" здійснило встановлення піролізної установки для розщеплення складних органічних сполук на прості. ЗАТ "Екостандарт" проведено ремонт золоуловлюючих котлів, що значно знизить шкідливі викиди в атмосферу. На Бортиницькій станції аерації відбулось удосконалення процесу видалення органічного осаду, що призвело до підвищення енергоефективності.

тис. грн.

7093,1

 

 

Модернізація застарілих технологій та засобів виробництва

На підприємствах міста впроваджувались заходи та проводилась робота з: заміни реагенту з аміаку на фреон; монтажу установок приливної вентиляції; модернізація систем тепло - енергопостачання, обладнання рекуперації енергії на варильних порядках; утилізації тепла, утвореного від згорання природного газу з метою використання утилізованого тепла для підігріву води та обігріву виробничих приміщень в холодний період року; впровадження екологічно чистих енергоносіїв для теплової обробки залізобетонних виробів; впроваджувались нові технології та застосовувались нові матеріали.

тис. грн.

2097,2

 

 

Поліпшення стану водного басейну міста. Завершення розробки проекту реконструкції споруд Бортницької станції аерації та залучення інвестиційних коштів для її проведення

Фінансовано роботи з монтажу й запуску аеротенків:

 

 

 

 

- з міського бюджету

млн. грн.

12,8

 

 

- з державного бюджету.

млн. грн.

5,0

 

 

На реконструкцію грабельних відділень 2-го та 3-го блоків направлено

млн. грн.

3,02

 

 

З міського бюджету виділено:

 

 

 

 

- на впровадження заходу "Будівництво об'єкта "Удосконалення процесу видалення органічного осаду і підвищення енергетичної ефективності БСА";

млн. грн.

1,0

 

 

- на виконання робіт з реконструкції дамб мулових полів N 1, N 2.

млн. грн.

35,6

 

 

За кошти підприємства проведено:

 

 

 

 

- контроль викидів від стаціонарних джерел та контроль ПГОУ Станції;

тис. грн.

16,5

 

 

- інтенсифікація процесу ущільнення стабілізованого мулу шляхом придбання 20,4 тонн флокулянту в ПП "Сервіс ОК".

тис. грн.

1609,6

 

 

Підготовка пропозицій та здійснення заходів щодо впровадження на екологічно небезпечних підприємствах сучасних систем очищення промислових стоків

Розроблено цільову програму "Питна вода у м. Києві. 2011 - 2020 роки", якою передбачено впровадження на екологічно небезпечних підприємствах міста сучасних систем очищення промислових стоків, затверджена рішенням Київської міської ради від 04.11.2010 N 220/5032.

тис. грн.

240,0

100,0

 

Покращення стану зеленого господарства та земельних ресурсів міста
Виконання у повному обсязі заходів, передбачених Програмою комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року

• Київський зоологічний парк

 

 

 

 

- реконструкція каналізаційних мереж;

тис. грн.

287,6

99,2

 

- розробка плану організації території;

тис. грн.

280,86

96,8

 

- виготовлення інформаційних стендів та табличок для облаштування науково-просвітницької експозиції "Екологічна стежка".

тис. грн.

50,00

100,0

 

• Розробка проектів

 

 

 

 

- по розробленню та виготовленню документації: обстеження та розчистка русла р. Либідь та приведенню її до належного технічного стану;

тис. грн.

150,00

100,0

 

- поточних ремонтів гідротехнічних споруд на р. Віта в Голосіївському районі м. Києва;

тис. грн.

120,00

40,0

 

- обстеження та розчистки русла р. Нивка на ділянці від вул. Крейсера Аврори до вул. Волинської;

тис. грн.

6,82

100,0

 

- обстеження та розчистки перепускного каналу з о. Сонячне в о. Прірва;

тис. грн.

7,24

100,0

 

- обстеження та розчистки перепускних каналів (труб) о. Опечень;

тис. грн.

10,22

100

 

- розчистки вхідної, вихідної групи та технологічного входу закритої частини колектору р. Либідь.

тис. грн.

50,0

4,0

 

• Проведення комплексу топографо-геодезічних робіт

 

 

 

 

- закритої частини колектору р. Либідь (на діл. від вул. Саперно-Слобідської до ур. Лиса Гора);

тис. грн.

25,7

100

 

- для обстеження та розчистки перепускного каналу з о. Сонячне в о. Прірва;

тис. грн.

0,8

6,8

 

Проведення просвітницьких заходів на базі КП "Київський міський будинок природи".

тис. грн.

50,0

100,0

 

Виконання у повному обсязі заходів, передбачених Програмою комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року

Створено (висаджено та посіяно) нових лісових культур на площі

га

46,0

 

 

Доповнено (підсаджено) лісовими культурами на площі

га

125,7

 

 

Комунальними підприємствами "Київзеленбуд" на території забудованої частини міста висаджено:

 

 

 

 

- декоративних дерев;

тис. од.

29,7

 

 

- вічнозелених і квітучих чагарників;

тис. од.

26,5

 

 

- квіткової розсади;

млн од.

15,0

 

 

- влаштовано газонів

га

160,0

 

 

- відновлено газонів

га

140,0

 

 

Знято сухостійних та аварійних дерев

тис. шт.

14,5

 

 

Очищено від омели

тис. шт.

3,4

 

 

Проведено догляд за кронами дерев

тис. шт.

31,8

 

 

Ліквідовано стихійні звалища

шт.

250

 

 

Виконано роботи з поточного ремонту об'єкта міського зеленого господарства (посадка дерев та кущі, влаштування квітників та відновлення газонів.

Розроблено нова система контролю за благоустроєм м. Києва, територію міста поділено на 45 секторів (від 4 до 7 секторів в кожному районі).

шт.

152

 

 

Проведення протизсувних й укріплювальних заходів на схилах парку Вічної Слави; Дніпровського схилу біля пішохідного мосту та Паркової алеї біля Музичної естради

На виконання укріплювальних робіт на схилах парку Вічної Слави освоєно

тис. грн.

2514,7

80,0

 

На виконання робіт по влаштуванню підпірних стінок на Дніпровському схилі біля пішохідного мосту освоєно

Виконані проектні роботи щодо укріплення схилу Паркової алеї біля Музичної естради.

тис. грн.

422,0

 

 

Придбання спеціальної техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства міста Києва

Придбання спеціальної техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства на загальну суму

тис. грн.

11683,87

-

-

Удосконалення системи поводження з відходами. Розробка проекту будівництва ТЕЦ на відновлюваному паливі в Деснянському районі м. Києва

Ведеться активна робота щодо пошуку інвестора із спорудження сміттєспалювального заводу.
На підставі рішення Київської міської ради від 26.06.2007 N 1012/1673 виділена земельна ділянка площею 5,05 га на будівництво зазначеного об'єкта. Завершується робота по виготовленню акта, що посвідчує право на землекористування та винесення її меж в натуру.
Виконані проектні роботи

тис. грн.

1000,0

14,3

 

Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також сучасних та високопродуктивних технологій їх утилізації

Впроваджується роздільне збирання відходів у 10 районах міста.

 

 

 

 

Поставлено контейнерів для роздільного збирання побутових відходів

од.

252

10,0

 

Надруковано листівок і плакатів

тис. од.

4,0

100,0

 

Проведено семінарів і тренінгів

од.

6

100,0

 

3.5.2. Техногенна безпека

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Здійснення робіт з приведення у безпечний стан хімічно небезпечних об'єктів міста

Кількість хімічно небезпечних об'єктів, що знаходиться на території м. Києва, які використовують в технологічному процесі небезпечні хімічні речовини з них:

од.

32

 

 

- встановлено автоматизовані системи контролю за станом техногенної безпеки;

од.

5

 

 

- встановлено насосні станції ВАТ "АК "Київводоканал";

од.

13

 

 

- потребують розробку технічної документації та доопрацювання;

од.

8

 

 

- ведеться робота щодо підготовки технічної документації на монтування автоматизованої системи контролю

од.

6

 

 

Підготовлено та проведено засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

од.

79

 

 

На об'єктах господарювання міста проведено:

 

 

 

 

- комплексних об'єктових навчань

од.

66

 

 

- комплексних об'єктових тренувань

од.

112

 

 

- штабне об'єктове тренування

од.

661

 

 

- тактико-спеціальних навчань

од.

414

 

 

Постійно проводяться заходи з питань безпеки хімічно небезпечних об'єктів:
- страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду;
- обслуговування окремих об'єктів аварійно-рятувальними підрозділами;
- атестації комунальних і об'єктових аварійно-рятувальних служб та перевірки їх готовності;
- функціонування добровільних пожежних дружин (команд) та пожежно-технічних комісій;
- заняття та учбові тривоги згідно планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій на ХНО.

 

 

 

 

Спільно з МНС України проведено перевірку технічного стану сховищ цивільної оборони, які увійшли до статутних фондів об'єктів господарювання міста

од.

98

 

 

Створення водолазно-рятувального підрозділу

Відповідно до наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від 23.04.2010 N 75 рятувальну станцію N 7, розташовану в затоці Оболонь, єдиним майновим комплексом крім штату станції (18 чол.) передано КП "ПЛЕСО".
КАРС "Київською службою порятунку" спільно з КП "ПЛЕСО" подано клопотання до Головного управління земельних ресурсів про виділення та оформлення права користування земельною ділянкою рятувальної станції N 7, яке знаходиться на розгляді у відповідних управліннях Київської міськдержадміністрації.

 

 

 

 

3.6. Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність

Основні завдання та заходи Програми на 2010 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми у 2010 році

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/зниження у % до 2009 року

Участь у програмах співробітництва України з Європейським Союзом, інших міждержавних програмах і угодах, заходи яких спрямовані на поширення присутності на міжнародній арені; членство м. Києва в міжнародних організаціях (Асоціація європейських міст "ЄВРОСИТІЗ", Ліга історичних міст, Міжнародна Рада Муніципальних Екологічних Ініціатив та ін.)

Києвом укладені рамкові угоди про поріднення, дружбу, співробітництво з 60 містами та регіонами Європи і світу.
Протягом року делегації м. Києва взяли участь у:
- форумі інвесторів та емітентів цінних паперів країн Центральної та Східної Європи, 17.01. - 21.01.2010;
- семінарі з енергозбереження в м. Осака, Японія, 20.02. - 09.03.2010;
- переговорах з представниками ЄБРР у м. Лондон, Велика Британія, 10.03. - 12.03.2010;
- робочому засіданні Постійного Комітету Союзу столиць Центральної та Південно-східної Європи у м. Афіни, Греція, 17.03. - 19.03.2010;
- програмі "Міське управління для вищих посадових осіб" у м. Сеул, Республіка Корея, 19.03. - 28.03.2010;
- в навчальному проекті "Сприяння у створенні ефективної системи державного управління в Україні" в м. Варшава, Республіка Польща, 09.05. - 15.05.2010;
- у м. Києві проведені заходи з нагоди святкування Дня Європи, 15.05.2010.

 

 

 

 

Поглиблення співробітництва із зарубіжними містами та регіонами

У 2010 році проводились міжнародні ділові зустрічі з представниками дипломатичних установ, акредитованих в Україні, владних та ділових зарубіжних кіл:
- Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні (щодо перспектив співробітництва Вільнюса та Києва);
- Президентом Народної політичної конференції Мао Геліном (КНР) з метою налагодження співпраці в економічній, будівельній та екологічних сферах;
- віце-мером м. Гуанчжоу Луань Чень Мін Де з метою підготовки та проведення українсько-китайського форуму;
- Президентом УЕФА М. Платіні щодо підготовки інфраструктури міста до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
- Головою Московської міської Думи В. Платоновим з метою налагодження співпраці;
- ділові зустрічі з питань подальшого співпраці з членами іноземних делегацій з міст Рига, Відень, Загреб, Варшава, Москва та ін. в рамках святкування Дня Києва;
- участь делегації м. Києва в святкуванні Днів Анни Київської (Ярославни) в місті Санліс (Франція) з нагоди п'ятиріччя підписання Договору про співпрацю між мерією міста Санліс та м. Києвом;
- Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Бельгія в Україні Марком Вінком (з питань підготовки програми візиту до столиці України у рамках Економічних місій бельгійського наслідного Принца Філіпа);
- мером м. Вейфан Сюй Лицюанем (щодо налагодження двосторонніх партнерських, ділових та дружніх стосунків);
- Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ганс-Юргеном Гаймзьотом (щодо співпраці з економічних питань, в культурній, спортивній, та освітній сферах);
- Надзвичайним та Повноважним Послом Канади в Україні Г. Даніелем Кароном;
- Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Чжан Сіюнем;
- Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Паком Ро-Бьоком;
- Мером Москви Собяніним С. С. (щодо розширення двостороннього співробітництва);
- з представникамами Світового банку, міжнародними консалтинговими компаніями (GTZ, McKinsey & Company, LLC Boston Consulting Group) щодо співпраці з розробки Плану розвитку м. Києва до 2025 року.

Крім того, в рамках міжрегіонального співробітника укладено:
- Угоду про торгово-економічне, науково-технічне і гуманітарне співробітництво між Києвом та Севастополем, 21 вересня 2010;
- Меморандум про співробітництво в галузі соціально-економічного, науково-технічного, гуманітарно-культурного розвитку та містобудівній сфері між м. Києвом та Київською обл., 29 вересня 2010 р.

 

 

 

 

Розвиток співробітництва у сфері освіти, культури, мистецтва і спорту, зокрема, участь загальноосвітніх шкіл м. Києва у міжнародних освітянських програмах і проектах

На сьогодні 314 загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва підтримують міжнародні стосунки з навчальними закладами 36 країн світу, з них: 24 країни Європи, 3 - Північної та Центральної Америки, 8 країн Азії, 1 країна Африки.

123 загальноосвітні навчальні заклади м. Києва взяли участь у 72 міжнародних програмах та проектах, серед яких:
- проект асоційованих шкіл "ЮНЕСКО" (25 навчальних закладів);
- польсько-українська ініціатива "Разом" (7 навчальних закладів);
- Міжнародна програма "Німецький мовний проект" (7 навчальних закладів);
- програма "FLEX" (програма обміну майбутніх лідерів) (35 навчальних закладів).

116 загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва задіяні у проектах щодо співпраці з 68 міжнародними громадськими організаціями.
В столиці діє 3 міжнародні школи, які дають можливість отримати учням дипломи державного та міжнародного зразка: Британська міжнародна школа, Міжнародна французька школа, Німецька школа.
В рамках культурно-мистецької співпраці столичні музеї, театральні та концертні колективи презентували українські художні програми на міжнародних виставках, конкурсах та фестивалях, а саме:
- Різдвяному фестивалі духовної музики землі Північна Рейн-Вестфалія;
- дев'ятому Московському Великодньому Фестивалі;
- Європейському театральному фестивалі "Близькі Незнайомці", м. Познань, Польща;
- VI Міжнародному музичному фестивалі - конкурсі для дітей та молоді "Квітуча Чехія", м. Тепліце, Чехія;
- V Міжнародному фестивалі "Українська весна у Санкт-Петербурзі", м. Санкт-Петербург, Російська Федерація;
- Міжнародному фестивалі духовної музики "Хайнувка-2010", м. Белосток, Польща;
- XI Міжнародному фестивалі "Сонце. Радість. Краса", м. Несебр, Болгарія;
- VI Міжнародному хоровому фестивалі "Mundus Cantal Sopot 2010", м. Сопот, Польща;
- "Візантія. Велич і повсякденне життя", м. Бонн, ФРН (музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків);
- "Реріховський вік", м. Санкт-Петербург, Російська Федерація (Київський музей російського мистецтва);
- Міжнародній "Літній музичній академії-2010" (майстер-класи на базі Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра), м. Київ;
- XI Міжнародному фестивалі циганського мистецтва (Центр народознавства "Козак Мамай", м. Київ);
- Міжнародному мультидисциплінарному фестивалі сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST, м. Київ;
- XV міжнародних змаганнях зі спортивного танцю "KYIV OPEN 2010".

З метою розвитку співпраці у сфері спорту протягом звітного періоду взято участь у:
- III міжнародному дитячому турнірі з художньої гімнастики "Золота мрія - 2010", м. Київ, 12 - 14.02.2010;
- X Міжнародних спортивних іграх дітей міст-героїв Росії, Білорусії, України, присвячених 65-річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, м.Москва, 02 - 09.05.2010;
- XVI Міжнародному фестивалі повітроплавання "Повітряне братство" під назвою "Кубок Відродження-2010".
43 спортсмени-інваліди м. Києва взяли участь у десяти міжнародних змаганнях у складі збірних команд України, ними було завойовано 14 золотих, 15 срібних і 8 бронзових медалей.

од.

72

 

 

Організація та проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо з актуальних питань розвитку сучасного міста, зовнішньоекономічного й інших видів міжнародного співробітництва

Протягом звітного періоду представники міської влади, київські виробники взяли участь у:
- семінарі-тренінгу з питань умов і порядку презентації інвестиційних та інноваційних проектів за підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні та Міжнародного фонду "Seed Forum International", м. Київ, 16.03.2010;
- Міжнародному діловому форумі "Роль Торгово-промислових палат у сприянні реалізації експортного потенціалу регіонів", м. Київ, 01.06.2010;
- українсько-естонському бізнес-форумі, м. Київ, 28.05.2010;
- III Міжнародному інвестиційному саміті "Державно-приватне партнерство в контексті нової економічної політики, 29 - 30.09.2010;
- семінарі за участю експертів м. Відень, причетних до підготовки столиці Австрії до Євро-2008 в частині безпеки та громадського транспорту;
- організації та проведенні круглого столу "Реформування сектору житлово-комунального господарства м. Києва", м. Київ, 15.12.2010.

 

 

 

 

Розширення експортного потенціалу. Відновлення позицій київських виробників, утрачених внаслідок негативного впливу світової фінансової кризи.

Суб'єкти господарювання міста підтримували зовнішньоекономічні зв'язки зі 184 країнами світу.

 

 

 

 

Інтенсивне впровадження енергозберігаючих технологій, що дозволить скоротити обсяг імпорту енергоносіїв, а також зменшити собівартість продукції та підвищити її конкурентоспроможність на зовнішніх ринках збуту

На ВАТ "Завод "Ленінська Кузня" розпочато перехід на споживання CO2, вуглецю та природного газу в баллонах.
Керівництвом ВАТ "Видавництво "Київська Правда" розглядається питання щодо рекуперації тепла від обладнання на опалення виробничих приміщень.
На ВАТ "Київполіграфмаш" проведено реконструкцію термічного відділення, впроваджено малогабаритну лінію для хімічного оксидування деталей.
На ЗАТ "Фанпліт" впроваджено теплогенератор N 1 потужністю 3 МГВт, впроваджується теплогенератор N 2 потужністю 5 МГВт для спалювання відходів деревини замість спалювання природного газу.

 

 

 

 

Сприяння налагодженню зовнішньоекономічних зв'язків столичних суб'єктів господарювання з підприємствами міст, які підтримують побратимські стосунки з Києвом

Протягом звітного періоду підприємства та організації м. Києва взяли участь у міжнародних виставкових заходах:
- Міжнародний салон наземного та морського озброєння "DefExpoIndia", Індія (ДАХК "Артем");
- 13 Міжнародна спеціалізована виставка "Шипи, ГТВ та Каучук 2010", м. Москва (ВАТ "НВП "Більшовик");
- 2 міжнародна конференція Greener Skies Ahead 2010 в рамках Міжнародного космічного салону ILA-2010 (ДП "Антонов");
- XXXIV Федеральний оптовий ярмарок "Текстильлегпром", м. Москва (ЗАТ "Трикотажна фабрика "Роза");
- "Ганновер-Мессе 2010", м. Ганновер, ФРН (ВАТ "Меридіан", Міжнародний науково-навчальний Центр технологій систем НАН та МОН України);
- "Metrol Expo'10", м. Москва, Росія (ВАТ "Меридіан");
- 18 міжнародна спеціалізована виставка-ярмарок "ЄвроЕкспоМеблі 2010", м. Москва, (АТ "Спецмеблі");
- XII міжнародна агропромислова виставка-ярмарок "Агро-2010", м. Київ;
- Міжнародна аерокосмічна виставка ILA-2010, м. Берлін (КП СПБ "Арсенал");
- Високотехнологічний міжнародний проект "Циклон - 4", Бразилія (КП СПБ "Арсенал");
- Виставка "WORLD OF INDASTRY-2010" і "MOTOR PLUS-2010", м. Стамбул, Туреччина (ВАТ "Київський завод "Радар").

Експозиції київських підприємств харчової промисловості були представлені на виставках:
- "Техагро-2010", м. Брно, Чеська республіка;
- "В'єтнам - Експо - 2010", м. Ханой, Соціалістична республіка В'єтнам;
- "Вина і Смаки", м. Дінан, Бельгія.

 

 

 

 

 

Додаток 2
до рішення Київради
25.05.2011 N 233/2620

Інформація щодо фактичного освоєння та фінансування капітальних вкладень за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету
за січень - грудень 2010 року

тис. грн.

НАЙМЕНУВАННЯ

Спеціальний фонд міського бюджету, всього

в тому числі:

Бюджет розвитку

Цільові фонди

Програма

Освоєно

Профінан-
совано

% освоєння

Програма

Освоєно

Профінан-
совано

% освоєння

Програма

Освоєно

Профінан-
совано

% освоєння

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ВСЬОГО

1092599,0

525238,6

422789,0

48,1

1049119,5

483451,9

394440,1

46,1

43479,5

41786,7

28348,9

96,1

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування 2010 року

790647,6

421449,2

318999,6

53,3

747168,1

379662,5

290650,7

50,8

43479,5

41786,7

28348,9

96,1

залишок коштів на 01.01.2010

301951,4

103789,4

103789,4

34,4

301951,4

103789,4

103789,4

34,4

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування витрат

91353,4

90815,6

67469,6

99,4

28436,9

28436,9

9951,9

100,0

62916,5

62378,7

57517,7

99,1

оплата за 2009 рік

88430,9

 

64622,0

 

53608,4

 

43464,0

 

34822,5

 

21158,0

 

оплата за минулі роки

348209,3

 

183477,6

 

347738,7

 

183207,0

 

470,6

 

270,6

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

10763,5

4017,5

1000,0

37,3

10763,5

4017,5

1000,0

37,3

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

34670,0

 

25873,9

 

34670,0

 

25873,9

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

3355,7

3355,7

1000,0

100,0

3355,7

3355,7

1000,0

100,0

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

3355,7

3355,7

1000,0

100,0

3355,7

3355,7

1000,0

100,0

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БЮДЖЕТНІЙ ТА КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ МІСТА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

3355,7

3355,7

1000,0

100,0

3355,7

3355,7

1000,0

100,0

 

 

 

 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ"

4985,5

661,8

 

13,3

4985,5

661,8

 

13,3

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

1324,7

 

1324,6

 

1324,7

 

1324,6

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

4985,5

661,8

 

13,3

4985,5

661,8

 

13,3

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

1324,7

 

1324,6

 

1324,7

 

1324,6

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ГАЗОПРОВОДІВ ВІД КОРОЗІЇ (I ЧЕРГА)

3338,1

 

 

 

3338,1

 

 

 

 

 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ГАЗОРЕГУЛЮЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ НА ГРП (I ЧЕРГА)

482,6

 

 

 

482,6

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

132,0

 

131,9

 

132,0

 

131,9

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

1164,8

661,8

 

56,8

1164,8

661,8

 

56,8

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

1192,7

 

1192,7

 

1192,7

 

1192,7

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНЦІЙ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ГАЗОПРОВОДІВ ВІД КОРОЗІЇ (I ЧЕРГА)

692,1

621,7

 

89,8

692,1

621,7

 

89,8

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

898,4

 

898,4

 

898,4

 

898,4

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГГРП "МИКІЛЬСЬКА БОРЩАГІВКА" НА ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 2-Б

472,7

40,1

 

8,5

472,7

40,1

 

8,5

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

294,3

 

294,3

 

294,3

 

294,3

 

 

 

 

 

АЕК "КИЇВЕНЕРГО"

2422,3

 

 

 

2422,3

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

33345,3

 

24549,3

 

33345,3

 

24549,3

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

2422,3

 

 

 

2422,3

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

33345,3

 

24549,3

 

33345,3

 

24549,3

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ N 2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДЙОМУ (МІЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) НА ВУЛ. ВЕРБОВІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

498,5

 

 

 

498,5

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖІ РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ "БОРТНИЧІ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1065,3

 

 

 

1065,3

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖ ВІД РК "СИРЕЦЬ-2" НА ВУЛ. БАКИНСЬКІЙ, 22

290,3

 

 

 

290,3

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1186,2

 

1186,2

 

1186,2

 

1186,2

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦО ТА ГВП ДО СПОЖИВАЧІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 16-Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

370,3

 

370,3

 

370,3

 

370,3

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД ЦТП НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 17-А ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ NN 17, 17-А, 19, 21/38 НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА ТА N 36 НА ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

2275,8

 

2275,8

 

2275,8

 

2275,8

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖІ РК "ДЕПУТАТСЬКА - 2"

260,0

 

 

 

260,0

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

812,0

 

812,0

 

812,0

 

812,0

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКІЙ, 36 (ЗАМІНА ОБЛАДНАННЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

586,7

 

 

 

586,7

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКІЙ, 6-А ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1603,8

 

1603,8

 

1603,8

 

1603,8

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 8-Г ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ (I ЕТАП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

2305,2

 

2305,2

 

2305,2

 

2305,2

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП НА ПРОСП.КОРОЛЬОВА, 10 З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРУБОПРОВОДІВ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД ЦТП ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ NN 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 10-Б, 10-В ПО ВУЛ. КОРОЛЬОВА ТА ДИТЯЧОГО САДКА ПО ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 8-А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

2506,9

 

2506,9

 

2506,9

 

2506,9

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТМ N 8 ВІД ТЕЦ-5 НА ДІЛЯНЦІ ВІД УТ 807 А ДО УП-2 НА БУЛЬВ. Л. УКРАЇНКИ ТА ВУЛ. КУТУЗОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

4177,6

 

4177,6

 

4177,6

 

4177,6

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ГВП ВІД ТП "ЛЕНІНА, 23" (К/К ГЕОФІЗИКІВ, 10) ДО БУДИНКІВ 27, 29 НА ВУЛ. ЛЕНІНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

592,8

 

 

 

592,8

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ТП "ЛЬВІВСЬКА, 57-А" ІЗ ЗАМІНОЮ БОЙЛЕРІВ І ЦО ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРУБОПРОВОДІВ ГВП ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 57-А, ВУЛ. ВЕРХОВИННІЙ, 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

474,8

 

474,8

 

474,8

 

474,8

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 4 ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ІЗ ЗАМІНОЮ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

4594,8

 

4594,8

 

4594,8

 

4594,8

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 5/9 І РЕКОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦО ТА ГВП ВІД ТП "ПЕТРИЦЬКОГО, 5/9" ДО Ж/Б НА ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, NN 7, 7/9; ЛЬВІВСЬКІЙ, 7/9 ТА ВЕРХОВИННІЙ, 18 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1330,3

 

 

 

1330,3

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД ЦТП НА ВУЛ. ПРИОЗЕРНІЙ, 12-А ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ NN 10, 10-А, 10-В, 10-Г, 12, 12-А ПО ВУЛ. ПРИОЗЕРНІЙ ТА N 4-Б ПО ВУЛ. Л. ГАВРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1393,8

 

1393,8

 

1393,8

 

1393,8

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА БУЛЬВ. Р. РОЛЛАНА, 3 ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

3024,0

 

 

 

3024,0

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА БУЛЬВ. Р. РОЛЛАНА, 4 ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1136,8

 

 

 

1136,8

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖ N 1 ВІД РК "МОЛОДЬ" НА ДІЛЯНЦІ ВІД УТ-107 ДО УТ-121 НА ВУЛ. ЯКІРА

1872,0

 

 

 

1872,0

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

3409,7

 

2848,1

 

3409,7

 

2848,1

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТУ

997,0

 

997,0

 

997,0

 

997,0

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

762,7

 

 

 

762,7

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

127,1

 

127,1

 

127,1

 

127,1

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

997,0

 

997,0

 

997,0

 

997,0

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

762,7

 

 

 

762,7

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

127,1

 

127,1

 

127,1

 

127,1

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ПРОСП. П. ТИЧИНИ, 18

997,0

 

997,0

 

997,0

 

997,0

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ В ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

127,1

 

127,1

 

127,1

 

127,1

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ДЮСШ N 15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

762,7

 

 

 

762,7

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

115249,9

88289,6

55969,0

76,6

71770,4

46502,9

27620,1

64,8

43479,5

41786,7

28348,9

96,1

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування витрат

91353,4

90815,6

67469,6

99,4

28436,9

28436,9

9951,9

100,0

62916,5

62378,7

57517,7

99,1

оплата за 2009 рік

40184,1

 

26519,6

 

5361,6

 

5361,6

 

34822,5

 

21158,0

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування витрат

91353,4

90815,6

67469,6

99,4

28436,9

28436,9

9951,9

100,0

62916,5

62378,7

57517,7

99,1

оплата за 2009 рік

20417,3

 

6752,8

 

 

 

 

 

20417,3

 

6752,8

 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування витрат

91353,4

90815,6

67469,6

99,4

28436,9

28436,9

9951,9

100,0

62916,5

62378,7

57517,7

99,1

оплата за 2009 рік

20363,7

 

6699,2

 

 

 

 

 

20363,7

 

6699,2

 

КОМПЕНСАЦІЯ НА ЗДЕШЕВЛЕННЯ ВАРТОСТІ ЖИТЛА ТА НА ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ ІПОТЕЧНИМИ КРЕДИТАМИ НА БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЮ) ЖИТЛА ДЛЯ МОЛОДИХ СІМЕЙ ТА ОДИНОКИХ МОЛОДИХ ГРОМАДЯН ПО ДОГОВОРАХ, УКЛАДЕНИХ У 2005 - 2008 РОКАХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

20363,7

 

6699,2

 

 

 

 

 

20363,7

 

6699,2

 

ПІДТРИМКА З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ПРОГРАМОЮ "50Х30Х20"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, фінансування витрат

9293,6

9107,2

9107,2

98,0

 

 

 

 

9293,6

9107,2

9107,2

98,0

ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) КВАРТИР ДЛЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ НА УМОВАХ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ ЗА ПРОГРАМОЮ "70Х30" (Ж/Б НА ПРОСП. НАУКИ, 80 ТА ВУЛ. УШАКОВА, 71, У 26-А МІКРОРАЙОНІ Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, фінансування витрат

62103,4

62103,4

44352,1

100,0

21668,5

21668,5

8048,4

100,0

40434,9

40434,9

36303,7

100,0

ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) КВАРТИР ДЛЯ ІНВАЛІДІВ І ГРУПИ ВВВ НА УМОВАХ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В ЖИЛИХ БУДИНКАХ З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ БУДІВЕЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, фінансування витрат

3270,3

2918,9

2918,9

89,3

 

 

 

 

3270,3

2918,9

2918,9

89,3

ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) КВАРТИР ДЛЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ НА УМОВАХ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В ЖИЛИХ БУДИНКАХ З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ БУДІВЕЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ (ПР. НАУКИ, 80, ВУЛ. С. ЛАЗО, 4 - 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, фінансування витрат

14782,6

14782,6

9187,9

100,0

4864,9

4864,9

 

100,0

9917,7

9917,7

9187,9

100,0

ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) КВАРТИР ВМС ЗС УКРАЇНИ В ПОРЯДКУ ШЕФСЬКОЇ ДОПОМОГИ В М. СЕВАСТОПОЛІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, фінансування витрат

1903,5

1903,5

1903,5

100,0

1903,5

1903,5

1903,5

100,0

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

53,6

 

53,6

 

 

 

 

 

53,6

 

53,6

 

КОМУНАЛЬНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ, ТРОЄЩИНА 14 М-Н, ДІЛ. 45, 46, 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

53,6

 

53,6

 

 

 

 

 

53,6

 

53,6

 

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"

28088,5

20377,9

11545,9

72,5

20959,0

13248,4

4971,6

63,2

7129,5

7129,5

6574,3

100,0

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

20885,2

15538,9

9098,6

74,4

13755,7

8409,4

2524,3

61,1

7129,5

7129,5

6574,3

100,0

Ж/Б НА ВУЛ. БАУМАНА, 25, 27, 29

3805,5

3805,5

3805,5

100,0

 

 

 

 

3805,5

3805,5

3805,5

100,0

Ж/Б НА ВУЛ. ВАСИЛЬЧЕНКА, 3

2285,2

2285,2

693,2

100,0

1592,0

1592,0

 

100,0

693,2

693,2

693,2

100,0

Ж/Б НА ПРОВ. МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 (I ЧЕРГА)

13192,5

7846,2

3888,8

59,5

11272,8

5926,5

2524,3

52,6

1919,7

1919,7

1364,5

100,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГУРТОЖИТКУ НА ВУЛ. СИРЕЦЬКІЙ, 32

711,1

711,1

711,1

100,0

 

 

 

 

711,1

711,1

711,1

100,0

Ж/Б НА ВУЛ. ТУХАЧЕВСЬКОГО, 44

890,9

890,9

 

100,0

890,9

890,9

 

100,0

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

7203,3

4839,0

2447,3

67,2

7203,3

4839,0

2447,3

67,2

 

 

 

 

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. БАУМАНА, 25, 27, 29

220,0

220,0

 

100,0

220,0

220,0

 

100,0

 

 

 

 

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. ВАСИЛЬЧЕНКА, 3

1193,4

1193,4

958,0

100,0

1193,4

1193,4

958,0

100,0

 

 

 

 

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. ГОРЬКОГО, 48-Б

2460,0

95,7

 

3,9

2460,0

95,7

 

3,9

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ НА ВУЛ. СИРЕЦЬКІЙ, 32

1489,3

1489,3

1489,3

100,0

1489,3

1489,3

1489,3

100,0

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ДО Ж/Б НА ВУЛ. ТУХАЧЕВСЬКОГО, 44

1840,6

1840,6

 

100,0

1840,6

1840,6

 

100,0

 

 

 

 

КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"

87161,4

67911,7

44423,1

77,9

50811,4

33254,5

22648,5

65,4

36350,0

34657,2

21774,6

95,3

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

19766,8

 

19766,8

 

5361,6

 

5361,6

 

14405,2

 

14405,2

 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

53982,8

52290,0

36952,2

96,9

17632,8

17632,8

15177,6

100,0

36350,0

34657,2

21774,6

95,3

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

12881,4

 

12881,4

 

540,2

 

540,2

 

12341,2

 

12341,2

 

БУДІВНИЦТВО Ж/Б НА Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ. 36

30850,9

29159,0

22539,0

94,5

13677,6

13677,6

13677,6

100,0

17173,3

15481,4

8861,4

90,1

крім того, оплата за 2009 рік

9983,5

 

9983,5

 

 

 

 

 

9983,5

 

9983,5

 

Ж/Б N 1 НА Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 МКРН, ДІЛ. 19

849,9

849,9

 

100,0

 

 

 

 

849,9

849,9

 

100,0

Ж/Б N 2 НА Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 МКРН, ДІЛ. 19

4827,0

4827,0

2000,0

100,0

1236,5

1236,5

 

100,0

3590,5

3590,5

2000,0

100,0

Ж/Б N 3 НА Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 МКРН, ДІЛ. 19

386,9

386,9

 

100,0

 

 

 

 

386,9

386,9

 

100,0

Ж/Б N 4 НА Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 МКРН, ДІЛ. 19

268,4

268,4

 

100,0

 

 

 

 

268,4

268,4

 

100,0

Ж/Б В КВАРТАЛІ ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКОЇ ТА ПРОВ. СЕНОМАНСЬКОГО

4279,7

4279,7

3061,0

100,0

1218,7

1218,7

 

100,0

3061,0

3061,0

3061,0

100,0

БУДІВНИЦТВО Ж/Б НА ВУЛ. В. КИТАЇВСЬКІЙ, 55 - 57 (II ЧЕРГА)

3320,0

3320,0

3320,0

100,0

 

 

 

 

3320,0

3320,0

3320,0

100,0

крім того, оплата за 2009 рік

2058,5

 

2058,5

 

 

 

 

 

2058,5

 

2058,5

 

Ж/Б N 1 НА ВУЛ. С. ЛАЗО (У ДВОРАХ БУДИНКІВ N 4 ТА N 6)

3109,2

3109,2

333,1

100,0

 

 

 

 

3109,2

3109,2

333,1

100,0

Ж/Б N 2 НА ВУЛ. С. ЛАЗО (У ДВОРАХ БУДИНКІВ N 4 ТА N 6)

195,4

195,4

 

100,0

 

 

 

 

195,4

195,4

 

100,0

Ж/Б N 3 НА ВУЛ. С. ЛАЗО (У ДВОРАХ БУДИНКІВ N 4 ТА N 6)

195,4

195,4

 

100,0

 

 

 

 

195,4

195,4

 

100,0

Ж/Б В КВАРТАЛІ ОБМЕЖЕНОМУ ВУЛ. РОГОЗІВСЬКОЮ, ВОЛХОВСЬКОЮ ТА С. ЛАЗО

200,0

199,1

199,1

99,6

 

 

 

 

200,0

199,1

199,1

99,6

БУДІВНИЦТВО Ж/Б НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. Н. УЖВІЙ ТА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКОЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

839,4

 

839,4

 

540,2

 

540,2

 

299,2

 

299,2

 

Ж/М В.-ТРОЄЩИНА, 26-А М-Н

5500,0

5500,0

5500,0

100,0

1500,0

1500,0

1500,0

100,0

4000,0

4000,0

4000,0

100,0

Ж/Б N 4

2500,0

2500,0

2500,0

100,0

1500,0

1500,0

1500,0

100,0

1000,0

1000,0

1000,0

100,0

Ж/Б N 5

1000,0

1000,0

1000,0

100,0

 

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

100,0

Ж/Б N 6

1000,0

1000,0

1000,0

100,0

 

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

100,0

Ж/Б N 8

1000,0

1000,0

1000,0

100,0

 

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

100,0

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

11511,6

11511,6

3975,4

100,0

11511,6

11511,6

3975,4

100,0

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

2566,5

 

2566,5

 

502,5

 

502,5

 

2064,0

 

2064,0

 

ОСОКОРКИ-ЦЕНТРАЛЬНІ, 7, 8 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА

2046,9

2046,9

2046,9

100,0

2046,9

2046,9

2046,9

100,0

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

163,9

 

163,9

 

163,9

 

163,9

 

 

 

 

 

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКОЇ ТА ПРОВ. СЕНОМАНСЬКОГО

1428,5

1428,5

1428,5

100,0

1428,5

1428,5

1428,5

100,0

 

 

 

 

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 54-Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

1797,9

 

1797,9

 

 

 

 

 

1797,9

 

1797,9

 

КОМУНАЛЬНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ, ВУЛ. ПОЛІСЬКА, 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

266,1

 

266,1

 

 

 

 

 

266,1

 

266,1

 

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ, ВУЛ. РОГОЗІВСЬКА, 1-А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

338,6

 

338,6

 

338,6

 

338,6

 

 

 

 

 

Ж/М В.-ТРОЄЩИНА, 26-А М-Н

8036,2

8036,2

500,0

100,0

8036,2

8036,2

500,0

100,0

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ К-1 ПО ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА (ШТОЛЬНЕВА ПРОХОДКА) У 26-А МІКРОРАЙОНІ Ж. М. ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

3686,2

3686,2

 

100,0

3686,2

3686,2

 

100,0

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОМЕРЕЖІ Д-426 ВІД ТОЧКИ "А" ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ N 313/11-8 ПО ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА У 26-А МІКРОРАЙОНІ Ж. М. ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

4350,0

4350,0

500,0

100,0

4350,0

4350,0

500,0

100,0

 

 

 

 

ОСВІТА

21667,0

4110,1

3495,5

19,0

21667,0

4110,1

3495,5

19,0

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

4318,9

 

4318,9

 

4318,9

 

4318,9

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, ДІЛ. 11

21667,0

4110,1

3495,5

19,0

21667,0

4110,1

3495,5

19,0

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

3436,8

 

3436,8

 

3436,8

 

3436,8

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

882,1

 

882,1

 

882,1

 

882,1

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА ВУЛ. І. ПУЛЮЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

290,4

 

290,4

 

290,4

 

290,4

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н, ДІЛ. 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

165,6

 

165,6

 

165,6

 

165,6

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ. 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

426,1

 

426,1

 

426,1

 

426,1

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ

644935,0

277330,0

240851,3

43,0

644935,0

277330,0

240851,3

43,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування 2010 року

342983,6

173540,6

137061,9

50,6

342983,6

173540,6

137061,9

50,6

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

301951,4

103789,4

103789,4

34,4

301951,4

103789,4

103789,4

34,4

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

26230,9

 

20170,0

 

26230,9

 

20170,0

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

159863,9

 

75509,9

 

159663,9

 

75509,9

 

200,0

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

209311,1

113838,9

93924,3

54,4

209311,1

113838,9

93924,3

54,4

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування 2010 року

171674,2

96222,6

76308,0

56,0

171674,2

96222,6

76308,0

56,0

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

37636,9

17616,3

17616,3

46,8

37636,9

17616,3

17616,3

46,8

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

16271,1

 

11051,3

 

16271,1

 

11051,3

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

3964,1

 

1290,4

 

3964,1

 

1290,4

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ

209311,1

113838,9

93924,3

54,4

209311,1

113838,9

93924,3

54,4

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування 2010 року

171674,2

96222,6

76308,0

56,0

171674,2

96222,6

76308,0

56,0

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

37636,9

17616,3

17616,3

46,8

37636,9

17616,3

17616,3

46,8

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

16271,1

 

11051,3

 

16271,1

 

11051,3

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

3964,1

 

1290,4

 

3964,1

 

1290,4

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ

51565,9

51565,9

43199,7

100,0

51565,9

51565,9

43199,7

100,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування 2010 року

35565,9

35565,9

27199,7

100,0

35565,9

35565,9

27199,7

100,0

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

16000,0

16000,0

16000,0

100,0

16000,0

16000,0

16000,0

100,0

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

5620,3

 

5620,3

 

5620,3

 

5620,3

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ МІСЬКОГО НАЗЕМНОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

3998,8

 

 

 

3998,8

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ (СТАНЦІЇ ТРОЄЩИНА-2, СИРЕЦЬ, БОРЩАГІВКА)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

1100,0

 

17,6

 

1100,0

 

17,6

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ ТРАМВАЇВ, ТРОЛЕЙБУСІВ ТА АВТОБУСІВ

157745,2

62273,0

50724,6

39,5

157745,2

62273,0

50724,6

39,5

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування 2010 року

136108,3

60656,7

49108,3

44,6

136108,3

60656,7

49108,3

44,6

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

21636,9

1616,3

1616,3

7,5

21636,9

1616,3

1616,3

7,5

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

5413,4

 

5413,4

 

5413,4

 

5413,4

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

424,4

 

424,4

 

424,4

 

424,4

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

138,6

 

 

 

138,6

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

3539,7

 

866,0

 

3539,7

 

866,0

 

 

 

 

 

ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

238,1

 

 

 

238,1

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФУНІКУЛЕРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

232,5

 

 

 

232,5

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МІСЬКОЇ ДО ВУЛ. СЕЛЯНСЬКОЇ У ПУЩІ-ВОДИЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

138,6

 

 

 

138,6

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

983,3

 

514,0

 

983,3

 

514,0

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЖДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М. КИЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

560,0

 

 

 

560,0

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

538,6

 

 

 

538,6

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

203,4

 

 

 

203,4

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ РОЗВОРОТНИХ КІЛЕЦЬ НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

252,6

 

 

 

252,6

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ФРУНЗЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

179,2

 

 

 

179,2

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД" (I ЧЕРГА ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ВУЛ. СИМИРЕНКА)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

352,0

 

352,0

 

352,0

 

352,0

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"

213709,8

122987,0

108355,0

57,5

213709,8

122987,0

108355,0

57,5

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування 2010 року

120470,9

67736,8

53104,8

56,2

120470,9

67736,8

53104,8

56,2

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

93238,9

55250,2

55250,2

59,3

93238,9

55250,2

55250,2

59,3

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

8589,0

 

7845,9

 

8589,0

 

7845,9

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

21366,8

 

15887,0

 

21166,8

 

15887,0

 

200,0

 

 

 

ТРАНСПОРТ

213709,8

122987,0

108355,0

57,5

213709,8

122987,0

108355,0

57,5

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування 2010 року

120470,9

67736,8

53104,8

56,2

120470,9

67736,8

53104,8

56,2

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

93238,9

55250,2

55250,2

59,3

93238,9

55250,2

55250,2

59,3

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

8589,0

 

7845,9

 

8589,0

 

7845,9

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

21366,8

 

15887,0

 

21166,8

 

15887,0

 

200,0

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО

87601,4

49763,9

49763,9

56,8

87601,4

49763,9

49763,9

56,8

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

87601,4

49763,9

49763,9

56,8

87601,4

49763,9

49763,9

56,8

 

 

 

 

ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)

3900,0

1002,5

3900,0

25,7

3900,0

1002,5

3900,0

25,7

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

202,3

 

202,3

 

202,3

 

202,3

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП.ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ВІД МОСТУ ІМ. Є. О. ПАТОНА ДО ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ (I ТА II ЧЕРГИ)

7040,0

0,3

500,0

 

7040,0

0,3

500,0

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

37,3

 

37,3

 

37,3

 

37,3

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ГАГАРІНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП. ГАГАРІНА

1500,0

21,8

 

1,5

1500,0

21,8

 

1,5

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ

19219,9

96,6

 

0,5

19219,9

96,6

 

0,5

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

2743,1

 

2000,0

 

2743,1

 

2000,0

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ ДО ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ТА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ ДО ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ДО ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ

20640,1

20619,9

17855,8

99,9

20640,1

20619,9

17855,8

99,9

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

5845,9

 

5845,9

 

5845,9

 

5845,9

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ СОРТУВАЛЬНОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ КАНАЛЬНОЇ ДО ВУЛИЦІ КЛЕМАНСЬКОЇ

7437,0

245,8

 

3,3

7437,0

245,8

 

3,3

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГРІНЧЕНКА ДО ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

2139,9

 

2139,9

 

2139,9

 

2139,9

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ЛЕНІНГРАДСЬКІЙ ПЛОЩІ

151,2

 

 

 

151,2

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

151,2

 

 

 

151,2

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

256,8

 

 

 

256,8

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА МОСКОВСЬКІЙ ПЛОЩІ

13164,7

9064,6

8486,3

68,9

13164,7

9064,6

8486,3

68,9

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування 2010 року

7678,4

3578,3

3000,0

46,6

7678,4

3578,3

3000,0

46,6

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

5486,3

5486,3

5486,3

100,0

5486,3

5486,3

5486,3

100,0

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЩУСЄВА З ВУЛ. ТИРАСПОЛЬСЬКОЮ БІЛЯ СТ. М. "СИРЕЦЬКА" З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

3558,0

 

3558,0

 

3558,0

 

3558,0

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. БАЖАНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

725,6

 

725,6

 

725,6

 

725,6

 

 

 

 

 

ПЕРЕКЛАДКА МЕРЕЖ, II П. К. ПО ВЕЛИКІЙ ОКРУЖНІЙ ДОРОЗІ ВІД ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1849,6

 

 

 

1849,6

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ГОРЬКОГО

49,0

 

49,0

 

49,0

 

49,0

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1000,0

 

1000,0

 

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

47300,0

41785,0

26700,0

88,3

47300,0

41785,0

26700,0

88,3

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1649,0

 

1649,0

 

1649,0

 

1649,0

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

5706,5

386,6

1100,0

6,8

5706,5

386,6

1100,0

6,8

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

9948,3

 

6574,9

 

9748,3

 

6574,9

 

200,0

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ПОДОВЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ШОСЕ ВЗДОВЖ ЗАЛІЗНИЦІ ДО ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА З ВИХОДОМ НА ВУЛ. БОЖЕНКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

500,0

 

500,0

 

500,0

 

500,0

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ДНІПРО"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1097,2

 

100,0

 

1097,2

 

100,0

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ, ЩО З'ЄДНУЄ ВУЛ. ДОВБУША З ВУЛ. БУТЛЕРОВА-ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКОЮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

50,0

 

50,0

 

50,0

 

50,0

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП. НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ

1806,5

3,5

 

0,2

1806,5

3,5

 

0,2

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

400,6

 

 

 

400,6

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1066,0

 

1066,0

 

1066,0

 

1066,0

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА (ШУЛЯВСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)

2500,0

283,1

1000,0

11,3

2500,0

283,1

1000,0

11,3

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

700,0

 

700,0

 

700,0

 

700,0

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

103,8

 

103,8

 

103,8

 

103,8

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ БІЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ" З БУДІВНИЦТВОМ ДВОХ АВТОМОБІЛЬНИХ ТУНЕЛІВ ТА ОДНОГО ТРАМВАЙНОГО ТУНЕЛЮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М. РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ.ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

328,1

 

 

 

328,1

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

332,5

 

 

 

332,5

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

400,0

 

400,0

 

400,0

 

400,0

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДМИТРІВСЬКОЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

500,0

 

 

 

500,0

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СЕРГІЯ СТРУТИНСЬКОГО

400,0

100,0

100,0

25,0

400,0

100,0

100,0

25,0

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ

1000,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1110,0

 

1110,0

 

1110,0

 

1110,0

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ХАРКІВСЬКІЙ ПЛОЩІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

2446,8

 

2446,8

 

2446,8

 

2446,8

 

 

 

 

 

НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД НА БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ В РАЙОНІ ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

30,0

 

30,0

 

30,0

 

30,0

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

300,0

 

 

 

300,0

 

 

 

 

 

 

 

РЕСТАВРАЦІЯ (РЕАБІЛІТАЦІЯ) СХОДІВ ДО ПАМ'ЯТНИКА МАГДЕБУРЗЬКОМУ ПРАВУ (ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

215,0

 

 

 

215,0

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПО ОСВІТЛЕННЮ ДОРІГ, МОСТІВ, БУДИНКІВ, ПАМ'ЯТОК ТА ГРАФІЧНОГО ДОДАТКА ДО НЕЇ "СВІТЛОВИЙ ПЛАН М. КИЄВА" (ПРОГРАМА)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

200,0

 

 

 

 

 

 

 

200,0

 

 

 

КОМПЛЕКС ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ БУДИНКУ ФЛІГЕЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 4-А)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

68,3

 

68,3

 

68,3

 

68,3

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

186773,5

38094,4

36642,0

20,4

186773,5

38094,4

36642,0

20,4

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування 2010 року

15697,9

7171,5

5719,1

45,7

15697,9

7171,5

5719,1

45,7

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

171075,6

30922,9

30922,9

18,1

171075,6

30922,9

30922,9

18,1

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

132649,6

 

58332,5

 

132649,6

 

58332,5

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ

186773,5

38094,4

36642,0

20,4

186773,5

38094,4

36642,0

20,4

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування 2010 року

15697,9

7171,5

5719,1

45,7

15697,9

7171,5

5719,1

45,7

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

171075,6

30922,9

30922,9

18,1

171075,6

30922,9

30922,9

18,1

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

132649,6

 

58332,5

 

132649,6

 

58332,5

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В М. КИЄВІ ВІД СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР"

81075,6

30922,9

30922,9

38,1

81075,6

30922,9

30922,9

38,1

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

81075,6

30922,9

30922,9

38,1

81075,6

30922,9

30922,9

38,1

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

30200,0

 

30200,0

 

30200,0

 

30200,0

 

 

 

 

 

КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" ДО СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" (ОБСЛУГОВУЮЧІ ПРОЦЕСИ ДОДАТКОВИХ ПРИСТРОЇВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

56,8

 

 

 

56,8

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ОБ'ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ДОДАТКОВИХ ПРИСТРОЇВ) КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

1319,9

 

 

 

1319,9

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

50,0

 

50,0

 

50,0

 

50,0

 

 

 

 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ. I ЧЕРГА. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ГЛИБОЧИЦЬКА" ДО СТАНЦІЇ "РАЙДУЖНА" З ВІДГАЛУЖЕННЯМ У БІК ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА

20,2

20,2

20,2

100,0

20,2

20,2

20,2

100,0

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

0,7

 

0,7

 

0,7

 

0,7

 

 

 

 

 

ЛІВОБЕРЕЖНА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ТРОЄЩИНА - ОСОКОРКИ" (I ЧЕРГА). ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА" З І ПУСКОВИМ КОМПЛЕКСОМ ЕЛЕКТРОДЕПО "ТРОЄЩИНА"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

20,9

 

20,9

 

20,9

 

20,9

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ

90000,0

 

 

 

90000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залишок коштів на 01.01.2010

90000,0

 

 

 

90000,0

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

10481,6

 

 

 

10481,6

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" (СНІГООЧИСНА МАШИНА, РИХТУВАЛЬНА МАШИНА, МОТОВОЗИ, ПРИЧЕПИ ДО МОТОВОЗІВ, ДЕФЕКТОСКОПНІ ВІЗКИ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

89,0

 

 

 

89,0

 

 

 

 

 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРОХОДУ ПАСАЖИРІВ У МЕТРОПОЛІТЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1427,6

 

 

 

1427,6

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ (ПІДГОТОВКА ДО ЄВРО-2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

39,4

 

 

 

39,4

 

 

 

 

 

 

 

СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ЛУК'ЯНІВСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ДОРОГОЖИЧІ" (БОРГ ЗА ЕСКАЛАТОРИ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

37998,8

 

1000,0

 

37998,8

 

1000,0

 

 

 

 

 

ТЕО ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У М. КИЄВІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

 

 

 

 

СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ХАРКІВСЬКА" ДО ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ З ЕЛЕКТРОДЕПО "ХАРКІВСЬКЕ" (II ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС ЕЛЕКТРОДЕПО)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

48854,6

 

23830,7

 

48854,6

 

23830,7

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

14357,8

7151,3

5698,9

49,8

14357,8

7151,3

5698,9

49,8

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

3230,2

 

3230,2

 

3230,2

 

3230,2

 

 

 

 

 

СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ВИХІД НА СТАНЦІЮ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА"

2600,0

1,8

 

0,1

2600,0

1,8

 

0,1

 

 

 

 

КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ

11757,8

7149,5

5698,9

60,8

11757,8

7149,5

5698,9

60,8

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

3230,2

 

3230,2

 

3230,2

 

3230,2

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВДОРСЕРВІС"

16159,9

479,7

 

3,0

16159,9

479,7

 

3,0

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

1370,8

 

1272,8

 

1370,8

 

1272,8

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

1883,4

 

 

 

1883,4

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ

16159,9

479,7

 

3,0

16159,9

479,7

 

3,0

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

1370,8

 

1272,8

 

1370,8

 

1272,8

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

1883,4

 

 

 

1883,4

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ

10509,9

 

 

 

10509,9

 

 

 

 

 

 

 

ВЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ПРИМУСОВОГО ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ВУЛИЦЯХ І ДОРОГАХ М. КИЄВА

1000,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

1272,8

 

1272,8

 

1272,8

 

1272,8

 

 

 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ОДНОСТОРОННЬОГО РУХУ НА ВУЛИЦЯХ М. КИЄВА (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН)

4650,0

479,7

 

10,3

4650,0

479,7

 

10,3

 

 

 

 

ЗАМІНА ЛАМПОВИХ СВІТЛОФОРІВ І СВІТЛОФОРНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ДОРОГАХ М. КИЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

697,2

 

 

 

697,2

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО II ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

186,2

 

 

 

186,2

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

98,0

 

 

 

98,0

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

1000,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО СТАЦІОНАРНИХ ПРОПУСКНИХ ПУНКТІВ ПЛАТНОГО В'ЇЗДУ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ ДО М. КИЄВА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ МИЙОК ТА ПУНКТІВ ПЕРЕВІРКИ ВАГИ І ГАБАРИТІВ АВТОТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВО НОВИХ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

98,0

 

 

 

98,0

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1000,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

18980,7

1930,0

1930,0

10,2

18980,7

1930,0

1930,0

10,2

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ

18980,7

1930,0

1930,0

10,2

18980,7

1930,0

1930,0

10,2

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ З ПРИВОКЗАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ ТА ПАРКІНГОМ НА 200 АВТОМОБІЛІВ

6880,7

940,0

940,0

13,7

6880,7

940,0

940,0

13,7

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПІД БУДІВНИЦТВО НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

9000,0

940,0

940,0

10,4

9000,0

940,0

940,0

10,4

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЇ ОГОРОЖІ АЕРОДРОМУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

3100,0

50,0

50,0

1,6

3100,0

50,0

50,0

1,6

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

12958,5

2826,9

3891,6

21,8

12958,5

2826,9

3891,6

21,8

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

2561,5

 

2461,4

 

2561,5

 

2461,4

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

3420,0

8,5

3058,0

0,2

3420,0

8,5

3058,0

0,2

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

2100,0

 

2000,0

 

2100,0

 

2000,0

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА

3420,0

8,5

3058,0

0,2

3420,0

8,5

3058,0

0,2

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

2100,0

 

2000,0

 

2100,0

 

2000,0

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ, 20 (А, Б) ПІД ТЕАТР НА ПОДОЛІ

3420,0

8,5

3058,0

0,2

3420,0

8,5

3058,0

0,2

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

2000,0

 

2000,0

 

2000,0

 

2000,0

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО МАНЕЖУ ДЛЯ КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОЛЕДЖУ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ, 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

9538,5

2818,4

833,6

29,5

9538,5

2818,4

833,6

29,5

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

461,5

 

461,4

 

461,5

 

461,4

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА

9538,5

2818,4

833,6

29,5

9538,5

2818,4

833,6

29,5

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

461,5

 

461,4

 

461,5

 

461,4

 

 

 

 

 

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ БУДІВЛІ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 53/3

9538,5

2818,4

833,6

29,5

9538,5

2818,4

833,6

29,5

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

461,5

 

461,4

 

461,5

 

461,4

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

420,2

 

 

 

420,2

 

 

 

 

 

 

 

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

420,2

 

 

 

420,2

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 (II ЧЕРГА) (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

420,2

 

 

 

420,2

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

23954,5

18297,9

3000,0

76,4

23954,5

18297,9

3000,0

76,4

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

14729,1

 

14729,1

 

14729,1

 

14729,1

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

43012,8

 

26351,9

 

43012,8

 

26351,9

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

23954,5

18297,9

3000,0

76,4

23954,5

18297,9

3000,0

76,4

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

14729,1

 

14729,1

 

14729,1

 

14729,1

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

43012,8

 

26351,9

 

43012,8

 

26351,9

 

 

 

 

 

ВЛАШТУВАННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ, ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ М. КИЄВА

23954,5

18297,9

3000,0

76,4

23954,5

18297,9

3000,0

76,4

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

14729,1

 

14729,1

 

14729,1

 

14729,1

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

43012,8

 

26351,9

 

43012,8

 

26351,9

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

72631,9

51712,1

36286,6

71,2

72631,9

51712,1

36286,6

71,2

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

1468,9

 

 

 

1468,9

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

28607,7

 

10413,1

 

28607,7

 

10413,1

 

 

 

 

 

УКБ ВАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"

5000,0

3741,3

3400,0

74,8

5000,0

3741,3

3400,0

74,8

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

9215,9

 

2575,8

 

9215,9

 

2575,8

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

5000,0

3741,3

3400,0

74,8

5000,0

3741,3

3400,0

74,8

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

9215,9

 

2575,8

 

9215,9

 

2575,8

 

 

 

 

 

ВОДОВІД Д = 900 ММ ВІД ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДО ВУЛ. СМІЛЯНСЬКОЇ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

3000,0

2997,3

3000,0

99,9

3000,0

2997,3

3000,0

99,9

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д = 1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

2,6

 

2,6

 

2,6

 

2,6

 

 

 

 

 

ПЕРЕКЛАДАННЯ ІСНУЮЧОГО ВОДОПРОВОДУ Д = 250 ММ ПО ВУЛ. КАЙСАРОВА ВІД ВУЛ. СМОЛЬНОЇ ДО ВУЛ. СУМСЬКОЇ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

500,0

499,8

 

100,0

500,0

499,8

 

100,0

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

324,5

 

 

 

324,5

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕКЛАДАННЯ ІСНУЮЧОГО ВОДОПРОВОДУ Д = 150 ММ НА ВУЛ. М. СТЕЛЬМАХА ВІД ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛОМОНОСОВА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

240,8

 

 

 

240,8

 

 

 

 

 

 

 

АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДВОХ НАПІРНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБОПРОВОДІВ Д = 1200 ММ ВІД ОБОЛОНСЬКОЇ КНС ДО ГОЛОВНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1593,1

 

 

 

1593,1

 

 

 

 

 

 

 

ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЇ НА ПОЗНЯКІВСЬКОМУ КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

1500,0

244,2

400,0

16,3

1500,0

244,2

400,0

16,3

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ПРОТАСІВ ЯР ВІД ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГРІНЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

134,9

 

 

 

134,9

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М. КИЄВІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

213,4

 

 

 

213,4

 

 

 

 

 

 

 

ДЕСНЯНСЬКА ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

3902,3

 

1487,3

 

3902,3

 

1487,3

 

 

 

 

 

ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ N 1 ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1363,6

 

1287,3

 

1363,6

 

1287,3

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ХЛОРНОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ПРОСП. А. НАВОЇ, 1-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

390,8

 

 

 

390,8

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧЕТВЕРТОГО РЕЗЕРВУАРУ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТРЕТЬОГО ПІДЙОМУ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

2147,9

 

200,0

 

2147,9

 

200,0

 

 

 

 

 

ДНІПРОВСЬКА ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

85,9

 

85,9

 

85,9

 

85,9

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 110/35/6 КВ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

85,9

 

85,9

 

85,9

 

85,9

 

 

 

 

 

ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ ОБ'ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

2718,4

 

1000,0

 

2718,4

 

1000,0

 

 

 

 

 

ДРУГА НИТКА ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

2718,4

 

1000,0

 

2718,4

 

1000,0

 

 

 

 

 

ВАТ "СПЕЦ. УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ"

10480,3

5879,2

4554,7

56,1

10480,3

5879,2

4554,7

56,1

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

4243,5

 

4243,5

 

4243,5

 

4243,5

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

10480,3

5879,2

4554,7

56,1

10480,3

5879,2

4554,7

56,1

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

4243,5

 

4243,5

 

4243,5

 

4243,5

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК)

2812,5

422,0

264,4

15,0

2812,5

422,0

264,4

15,0

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

2917,6

 

2917,6

 

2917,6

 

2917,6

 

 

 

 

 

ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛАХ БОЖКОВОГО ЯРУ

2500,0

1952,5

1800,0

78,1

2500,0

1952,5

1800,0

78,1

 

 

 

 

ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛАХ ПАРКУ ВІЧНОЇ СЛАВИ

3129,0

2514,7

1700,3

80,4

3129,0

2514,7

1700,3

80,4

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1122,5

 

1122,5

 

1122,5

 

1122,5

 

 

 

 

 

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

790,0

790,0

790,0

100,0

790,0

790,0

790,0

100,0

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

99,9

 

99,9

 

99,9

 

99,9

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

1248,8

200,0

 

16,0

1248,8

200,0

 

16,0

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

103,5

 

103,5

 

103,5

 

103,5

 

 

 

 

 

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ НАД ПАРКОВОЮ ДОРОГОЮ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПАРКОВОГО МОСТУ ДО МУЗИЧНОЇ ЕСТРАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

3,5

 

3,5

 

3,5

 

3,5

 

 

 

 

 

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ СОВСЬКОЇ БАЛКИ В РАЙОНІ ВУЛ. П. РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

1248,8

200,0

 

16,0

1248,8

200,0

 

16,0

 

 

 

 

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ САДИБ N 13, 15, 17 НА ВУЛ. КОРЧУВАТСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

 

 

 

 

ВАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

6518,2

 

354,5

 

6518,2

 

354,5

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

5498,2

 

334,5

 

5498,2

 

334,5

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ДЛЯ ВАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

5498,2

 

334,5

 

5498,2

 

334,5

 

 

 

 

 

ОСВІТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

1020,0

 

20,0

 

1020,0

 

20,0

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА ТА ШКОЛИ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1020,0

 

20,0

 

1020,0

 

20,0

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

57151,6

42091,6

28331,9

73,6

57151,6

42091,6

28331,9

73,6

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

1468,9

 

 

 

1468,9

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

8630,1

 

3239,3

 

8630,1

 

3239,3

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

57151,6

42091,6

28331,9

73,6

57151,6

42091,6

28331,9

73,6

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

1468,9

 

 

 

1468,9

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

8630,1

 

3239,3

 

8630,1

 

3239,3

 

 

 

 

 

ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА КОМПЛЕКСУ СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ Ж/М ОСОКОРКИ-ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

3442,5

300,4

1,9

8,7

3442,5

300,4

1,9

8,7

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ N 1, 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ

39119,3

35953,6

24184,4

91,9

39119,3

35953,6

24184,4

91,9

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

80,5

80,5

80,5

100,0

80,5

80,5

80,5

100,0

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З МОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

57,5

 

57,5

 

57,5

 

57,5

 

 

 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИДАЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК І ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

7847,4

2538,2

2538,2

32,3

7847,4

2538,2

2538,2

32,3

 

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ГРАБЕЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ II ТА III БЛОКІВ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 1

4999,4

1556,5

864,4

31,1

4999,4

1556,5

864,4

31,1

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

3016,2

 

3016,2

 

3016,2

 

3016,2

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

5556,4

 

165,6

 

5556,4

 

165,6

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

1662,5

1662,4

662,5

100,0

1662,5

1662,4

662,5

100,0

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

1468,9

 

 

 

1468,9

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ

662,5

662,5

662,5

100,0

662,5

662,5

662,5

100,0

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТЕЦ НА ВІДНОВЛЕНОМУ ПАЛИВІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

1000,0

999,9

 

100,0

1000,0

999,9

 

100,0

 

 

 

 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ I ТА II ЧЕРГИ, БУДІВНИЦТВО III ЧЕРГИ ТА ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ НА ПОЛІГОНІ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ N 6 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНІЙ, 94 - 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

1468,9

 

 

 

1468,9

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

955,0

138,0

540,0

14,5

955,0

138,0

540,0

14,5

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

655,0

63,0

270,0

9,6

655,0

63,0

270,0

9,6

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

655,0

63,0

270,0

9,6

655,0

63,0

270,0

9,6

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО НОВОЇ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ В С. КРЕНИЧІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

380,0

63,0

 

16,6

380,0

63,0

 

16,6

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

275,0

 

270,0

 

275,0

 

270,0

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА

300,0

75,0

270,0

25,0

300,0

75,0

270,0

25,0

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

300,0

75,0

270,0

25,0

300,0

75,0

270,0

25,0

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КЛУБУ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО Р-НУ

300,0

75,0

270,0

25,0

300,0

75,0

270,0

25,0

 

 

 

 

ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

7500,0

2227,5

 

29,7

7500,0

2227,5

 

29,7

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

7500,0

2227,5

 

29,7

7500,0

2227,5

 

29,7

 

 

 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОШЛЯХІВ В С. ХОДОСІЇВКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

7500,0

2227,5

 

29,7

7500,0

2227,5

 

29,7

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

6080,9

 

 

 

6080,9

 

 

 

 

 

 

 

ДКП "ПЛЕСО"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

6080,9

 

 

 

6080,9

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

6080,9

 

 

 

6080,9

 

 

 

 

 

 

 

РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

6080,9

 

 

 

6080,9

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

576,0

 

 

 

576,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

576,0

 

 

 

576,0

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

576,0

 

 

 

576,0

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПЕРШОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В ПУЩА-ВОДИЦІ НА ВУЛ. ГАМАРНИКА, 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

576,0

 

 

 

576,0

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

9978,2

 

2000,0

 

9978,2

 

2000,0

 

 

 

 

 

ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

9978,2

 

2000,0

 

9978,2

 

2000,0

 

 

 

 

 

РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДЕЯКИМИ РЕСТАВРАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ, ЗАМІНОЮ ЛІФТІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

9978,2

 

2000,0

 

9978,2

 

2000,0

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

5040,6

4036,0

2332,8

80,1

5040,6

4036,0

2332,8

80,1

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

633,2

 

25,8

 

633,2

 

25,8

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

8587,8

 

3890,2

 

8317,2

 

3619,6

 

270,6

 

270,6

 

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"

3632,8

3632,8

2332,8

100,0

3632,8

3632,8

2332,8

100,0

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

607,4

 

 

 

607,4

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

4650,7

 

3619,6

 

4650,7

 

3619,6

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

3632,8

3632,8

2332,8

100,0

3632,8

3632,8

2332,8

100,0

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

607,4

 

 

 

607,4

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

4650,7

 

3619,6

 

4650,7

 

3619,6

 

 

 

 

 

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ, ПРИЛЕГЛИХ ДО АВТОДОРОГИ "БОРИСПІЛЬ-КИЇВ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

240,7

 

 

 

240,7

 

 

 

 

 

 

 

ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

585,3

 

 

 

585,3

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "НИВКИ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

2,8

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1178,9

 

1178,9

 

1178,9

 

1178,9

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

12,0

 

12,0

 

12,0

 

12,0

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ, ПРИЛЕГЛИХ ДО ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ФЕОФАНІЯ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

413,6

 

413,6

 

413,6

 

413,6

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ООН У М. КИЄВІ НА ТЕРИТОРІЇ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

51,0

 

 

 

51,0

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕМОРІАЛЬНОГО ПАРКУ "БАБИН ЯР" НА РОЗІ ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, ВУЛ. О. ТЕЛІГИ ТА ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКОЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

359,6

 

 

 

359,6

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІЧНОЇ СЛАВИ НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

2013,3

 

2013,3

 

2013,3

 

2013,3

 

 

 

 

 

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО МАСИВУ ТА ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ЛІСНИЦТВА, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИНОГРАДАР (СТВОРЕННЯ БУФЕРНОГО ПАРКУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

54,1

 

 

 

54,1

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНОЇ ВЕЖІ У ДАЧНОМУ ЛІСНИЦТВІ ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА КОНЧА-ЗАСПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

122,5

 

 

 

122,5

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНОЇ ВЕЖІ У МЕЖИГІРСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

122,5

 

 

 

122,5

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ОБ'ЄКТАМИ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА КИЄВА (ДОРОЖНИЙ ПИЛОСОС, МОТОБЛОК, РЕКУЛЬТИВАТОР, ГАЗОНОКОСАРКА, ЯМОБУР, ПЕРЕСАДЖУВАЧ ДЕРЕВ, СНІГОПРИБИРАЛЬНА ТЕХНІКА)

3632,8

3632,8

2332,8

100,0

3632,8

3632,8

2332,8

100,0

 

 

 

 

ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ ОБ'ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

1,8

 

1,8

 

1,8

 

1,8

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ (КПІ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1,8

 

1,8

 

1,8

 

1,8

 

 

 

 

 

КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК

1407,8

403,2

 

28,6

1407,8

403,2

 

28,6

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

25,8

 

25,8

 

25,8

 

25,8

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

3937,1

 

270,6

 

3666,5

 

 

 

270,6

 

270,6

 

КУЛЬТУРА

1407,8

403,2

 

28,6

1407,8

403,2

 

28,6

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

25,8

 

25,8

 

25,8

 

25,8

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

3937,1

 

270,6

 

3666,5

 

 

 

270,6

 

270,6

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ

1407,8

403,2

 

28,6

1407,8

403,2

 

28,6

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

25,8

 

25,8

 

25,8

 

25,8

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

3937,1

 

270,6

 

3666,5

 

 

 

270,6

 

270,6

 

БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ ЛЮДИНОПОДІБНИХ МАВП (ГОРИЛ, ШИМПАНЗЕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

3666,5

 

 

 

3666,5

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВЕДМЕЖАТНИКА ПІД ПАВІЛЬЙОН ТРОПІЧНИХ ВЕДМЕДІВ

1257,8

403,2

 

32,1

1257,8

403,2

 

32,1

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

25,8

 

25,8

 

25,8

 

25,8

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ З УКРІПЛЕННЯМ СХИЛУ

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

270,6

 

270,6

 

 

 

 

 

270,6

 

270,6

 

РОЗРОБКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ КИЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

270,6

 

270,6

 

 

 

 

 

270,6

 

270,6

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА М. КИЄВА

135403,6

61105,1

64768,5

45,1

135403,6

61105,1

64768,5

45,1

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

2918,4

 

2912,5

 

2918,4

 

2912,5

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

19821,5

 

15056,7

 

19821,5

 

15056,7

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦІЯ РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

31123,6

3784,6

7012,1

12,2

31123,6

3784,6

7012,1

12,2

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

11000,0

 

 

 

11000,0

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КОМУНАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ З ПОДАЛЬШИМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ НА ЧЕСТЬ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВА В М. КИЄВІ

11000,0

 

 

 

11000,0

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТА

15000,0

479,8

5000,0

3,2

15000,0

479,8

5000,0

3,2

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ "МАЛЯТКО" З ДОБУДОВОЮ НА ВУЛ. БІЛИЦЬКІЙ, 14

15000,0

479,8

5000,0

3,2

15000,0

479,8

5000,0

3,2

 

 

 

 

КУЛЬТУРА

5123,6

3304,8

2012,1

64,5

5123,6

3304,8

2012,1

64,5

 

 

 

 

СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА ЖУРНАЛІСТУ ГЕОРГІЮ ГОНГАДЗЕ ТА ЖУРНАЛІСТАМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ ЗА НЕЗ'ЯСОВАНИХ ОБСТАВИН НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 115 - 121

1808,6

 

 

 

1808,6

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ХРАМУ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА НА ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 (БЕРКОВЦІ)

2015,0

2009,4

2012,1

99,7

2015,0

2009,4

2012,1

99,7

 

 

 

 

СПОРУДЖЕННЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ АЛЕЇ ПАМ'ЯТІ "ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ" НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ

1300,0

1295,4

 

99,6

1300,0

1295,4

 

99,6

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"

30794,6

4111,8

3387,9

13,4

30794,6

4111,8

3387,9

13,4

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

8216,2

 

7451,4

 

8216,2

 

7451,4

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

30794,6

4111,8

3387,9

13,4

30794,6

4111,8

3387,9

13,4

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

8216,2

 

7451,4

 

8216,2

 

7451,4

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 14 ПІД КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КРОВІ НА ВУЛ. ЗООЛОГІЧНІЙ, 3

3600,0

766,1

593,3

21,3

3600,0

766,1

593,3

21,3

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

1932,3

 

1932,3

 

1932,3

 

1932,3

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 16 (КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ) НА ВУЛ. РЕЙТАРСЬКІЙ, 22

664,7

 

 

 

664,7

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

447,6

 

447,6

 

447,6

 

447,6

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЕЛЬ ЦЕНТРУ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЄВА НА ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1

4936,2

 

334,5

 

4936,2

 

334,5

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

4563,8

 

3964,3

 

4563,8

 

3964,3

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСУ N 4 КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОНКОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ ПІД ГОСПІС ДЛЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ НА ВУЛ. ВЕРХОВИННІЙ, 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

866,2

 

700,9

 

866,2

 

700,9

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕМОНТ З ПОДАЛЬШИМ ОБЛАДНАННЯМ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 16

10500,0

 

 

 

10500,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

11093,7

3345,7

2460,1

30,2

11093,7

3345,7

2460,1

30,2

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

406,3

 

406,3

 

406,3

 

406,3

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 17 У ПРОВ. ЛАБОРАТОРНОМУ, 20

1500,0

117,9

74,9

7,9

1500,0

117,9

74,9

7,9

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 12 НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А

4000,0

1582,4

870,3

39,6

4000,0

1582,4

870,3

39,6

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 18 НА БУЛЬВАРІ ШЕВЧЕНКА, 17

2000,0

519,4

389,3

26,0

2000,0

519,4

389,3

26,0

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1

2000,0

796,1

796,1

39,8

2000,0

796,1

796,1

39,8

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37-Б

1593,7

329,9

329,5

20,7

1593,7

329,9

329,5

20,7

 

 

 

 

крім того, оплата за минулі роки

406,3

 

406,3

 

406,3

 

406,3

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА М. КИЄВА

73485,4

53208,7

54368,5

72,4

73485,4

53208,7

54368,5

72,4

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

2918,4

 

2912,5

 

2918,4

 

2912,5

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

11605,3

 

7605,3

 

11605,3

 

7605,3

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ

53,3

 

53,3

 

53,3

 

53,3

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

53,3

 

53,3

 

53,3

 

53,3

 

 

 

 

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ, 120

17,0

 

17,0

 

17,0

 

17,0

 

 

 

 

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 37

17,0

 

17,0

 

17,0

 

17,0

 

 

 

 

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 74 - 76

19,3

 

19,3

 

19,3

 

19,3

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

72508,0

52486,0

53592,5

72,4

72508,0

52486,0

53592,5

72,4

 

 

 

 

крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

2918,4

 

2912,5

 

2918,4

 

2912,5

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д = 1400 ММ ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

300,0

 

300,0

 

300,0

 

300,0

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В М. КИЄВІ

4200,0

 

1576,1

 

4200,0

 

1576,1

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М. КИЄВІ, I ЧЕРГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

933,3

 

933,3

 

933,3

 

933,3

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ N 1, 2 КНС "М. БОРЩАГІВКА N 1" (ДВІ НИТКИ) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

6000,0

5796,0

5804,9

96,6

6000,0

5796,0

5804,9

96,6

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА

2216,3

391,2

394,1

17,7

2216,3

391,2

394,1

17,7

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА N 1 ВІД КНС "М. БОРЩАГІВКА N 2" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

5200,0

5132,0

5132,2

98,7

5200,0

5132,0

5132,2

98,7

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА

4029,0

3790,6

3790,7

94,1

4029,0

3790,6

3790,7

94,1

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА

3682,3

1086,0

1098,8

29,5

3682,3

1086,0

1098,8

29,5

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1000 - 1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА

1557,3

231,5

242,6

14,9

1557,3

231,5

242,6

14,9

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. КІОТО

2949,0

2541,0

2556,3

86,2

2949,0

2541,0

2556,3

86,2

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 2400 ММ ПО ВУЛ. М. ЛЕБЕДЄВА

2565,7

1084,3

1085,0

42,3

2565,7

1084,3

1085,0

42,3

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

700,0

137,2

 

19,6

700,0

137,2

 

19,6

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ПРОТАСІВ ЯР ВІД ВУЛ.СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГРІНЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

11326,2

9435,7

9441,1

83,3

11326,2

9435,7

9441,1

83,3

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

173,8

 

173,8

 

173,8

 

173,8

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1200 ММ ПО ВУЛ. СОРТУВАЛЬНІЙ

1158,1

683,8

683,9

59,0

1158,1

683,8

683,9

59,0

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М. КИЄВІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

818,4

 

818,4

 

818,4

 

818,4

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО СТОЛИЧНОМУ ШОСЕ

1900,0

402,7

410,6

21,2

1900,0

402,7

410,6

21,2

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІЩАНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД ПРОВ. ТБІЛІСЬКОГО ДО ВУЛ. БОРЩАГІВСКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

16017,0

15955,5

15955,5

99,6

16017,0

15955,5

15955,5

99,6

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВАРУ Л. УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

5,9

 

 

 

5,9

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ "ОЛІМПІЙСЬКА" З ПРОКЛАДАННЯМ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ 110 КВ ВІД ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ "МОСКОВСЬКА" ДО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ "ОЛІМПІЙСЬКА" В М. КИЄВІ

1469,7

1469,7

1469,7

100,0

1469,7

1469,7

1469,7

100,0

 

 

 

 

крім того, оплата за 2009 рік

687,0

 

687,0

 

687,0

 

687,0

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ З НАПРУГОЮ 110/10 КВ "ЄВРОПЕЙСЬКА" З ПРОКЛАДАННЯМ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ 110 КВ ВІД ТЕЦ-5 ДО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА" В М. КИЄВІ

2660,0

2385,8

2385,9

89,7

2660,0

2385,8

2385,9

89,7

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ІЗ ШТУЧНИМ ЛЬОДОМ НА ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ, 6

1100,0

205,5

 

18,7

1100,0

205,5

 

18,7

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОМЕРЕЖІ 2DN500 L = 1,8 КМ ПО ВУЛ.ЗОЛОТОУСТІВСЬКІЙ ВІД ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ ДО ВУЛ. М. РИБАЛКА

2,9

2,9

2,9

100,0

2,9

2,9

2,9

100,0

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

3674,5

1654,6

1462,2

45,0

3674,5

1654,6

1462,2

45,0

 

 

 

 

КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ КОЛЕКТОР ПО ВУЛ. ЛОМОНОСОВА - ВУЛ. МЕЙТУСА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

850,0

660,0

666,0

77,6

850,0

660,0

666,0

77,6

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ III ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА

1120,0

368,5

368,5

32,9

1120,0

368,5

368,5

32,9

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВОДУ Д = 1200 ММ ПО ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА ТА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТУ ВІД ВУЛ. А. НАВОЇ ДО ІСНУЮЧОГО ВОДОПРОВОДУ

4,5

4,4

4,5

97,8

4,5

4,4

4,5

97,8

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д = 1200 ММ L = 1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ

1300,0

420,1

423,2

32,3

1300,0

420,1

423,2

32,3

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАННОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ (БІЛЯ БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК)

100,0

50,4

 

50,4

100,0

50,4

 

50,4

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАННОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ (З БОКУ МОНУМЕНТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ)

100,0

50,4

 

50,4

100,0

50,4

 

50,4

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОВАЛЬНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 25

100,0

50,4

 

50,4

100,0

50,4

 

50,4

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАСКАДНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 119

100,0

50,4

 

50,4

100,0

50,4

 

50,4

 

 

 

 

ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА

924,1

722,7

722,7

78,2

924,1

722,7

722,7

78,2

 

 

 

 

крім того:

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали