Додаткова копія: Про зміни до Обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016 - 2020 роки

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.01.2019 р. N 10

Про зміни до Обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016 - 2020 роки

На виконання законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", указів Президента України від 06 лютого 2003 року N 84/2003 "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією", від 18 лютого 2002 року N 143/2002 "Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян", від 19 липня 2005 року N 1119/2005 "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності":

1. Схвалити зміни до Обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016 - 2020 роки (далі - Програма), схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 19 травня 2016 року N 276 (Розпорядження N 276) (зі змінами) та затвердженої рішенням обласної ради від 17 червня 2016 року N 196 (зі змінами), що додаються.

2. Відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації спільно з Управлінням Служби безпеки України в Рівненській області подати зміни до Програми (Розпорядження N 276) на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення внести відповідні зміни до районних та міських комплексних програм профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016 - 2020 роки і забезпечити їх виконання.

 

Голова адміністрації

О. Муляренко

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
09.01.2019 N 10

Зміни
до Обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016 - 2020 роки (Розпорядження N 276)

1. Пункти 9, 51 додатка 1 до Програми викласти у такій редакції:

"9. Забезпечити проведення заходів антитерористичних операцій, навчань та тренувань спеціальних підрозділів, спільних груп розрахунку по боротьбі з тероризмом. Організувати взаємодію суб'єктів боротьби із тероризмом по протидії деструктивному впливу державних та неурядових структур суміжних країн, недопущенню сепаратизму, розпалюванню національної чи расової ворожнечі. Сприяти придбанню радіостанцій, обладнання для фото-, відеофіксації, безпілотних літальних апаратів, засобів та обладнання для оснащення режимних об'єктів, спецавтотранспорту, пально-мастильних матеріалів.

Управління Служби безпеки України в Рівненській області, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, Рівненський зональний відділ Військової служби правопорядку, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, військова частина 3055 Національної гвардії України, обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, виконкоми рад міст обласного значення.

2016 - 2020 роки";

"51. З метою покращення стану протидії злочинності, охорони національної безпеки та порядку, профілактики скоєння правопорушень сприяти у матеріально-технічному забезпеченні.

Головне управління Національної поліції в Рівненській області, Управління Служби безпеки України в Рівненській області, районні державні адміністрації, виконкоми рад міст обласного значення.

2016 - 2020 роки.".

2. У додатку 2 до Програми "Фінансове забезпечення заходів Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування" пункт 2 викласти у такій редакції:

"

N

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

2016 рік, тис. гривень

2017 рік, тис. гривень

2018 рік, тис. гривень

2019 рік, тис. гривень

2020 рік, тис. гривень

ВСЬОГО, тис. гривень

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюд-
жети (субвен-
ція з місцевого бюд-
жету держав-
ному бюд-
жету на вико-
нання програми соціально-
еконо-
мічного розвитку)

інші дже-
рела, не заборо-
нені законо-
давст-
вом

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвен-
ція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на вико-
нання програми соціально-
еконо-
мічного розвитку)

інші дже-
рела, не заборо-
нені законо-
давст-
вом

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвен-
ція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на вико-
нання програми соціально-
еконо-
мічного розвитку)

інші дже-
рела, не заборо-
нені законо-
давст-
вом

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвен-
ція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на вико-
нання програми соціально-
еконо-
мічного розвитку)

інші дже-
рела, не заборо-
нені законо-
давст-
вом

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвен-
ція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на вико-
нання програми соціально-
еконо-
мічного розвитку)

інші дже-
рела, не заборо-
нені законо-
давст-
вом

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвен-
ція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на вико-
нання програми соціально-
еконо-
мічного розвитку)

інші джерела, не заборо-
нені законо-
давством

2

п. п. 7; 8; 9, 16, 51. Проведення заходів антитерористичних операцій, навчань та тренувань в області спеціальних підрозділів, спільних груп розрахунку по боротьбі з тероризмом (субвенція державному бюджету)

Управління Служби безпеки України в Рівненській області, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, Головне управління ДФС у Рівненській області, обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

 

400,0

 

 

 

405,0

 

 

 

410,0

 

 

 

420,0

 

 

 

430,0

 

 

 

2 065,0

 

 

 

 

військова частина 3055 Національної гвардії України

 

 

 

 

 

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

800,0

 

 

".

 

Начальник відділу взаємодії
з правоохоронними органами
та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації

О. Баладир

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
09.01.2019 N 10

Фінансове забезпечення заходів програми за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування

N п/п

Заходи по реалізації програми

Відповідальні виконавці

2016 рік, тис. грн.

2017 рік, тис. грн.

2018 рік, тис. грн.

2019 рік, тис. грн.

2020 рік, тис. грн.

ВСЬОГО, тис. грн.

держав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місце-
вий бюд-
жет

інших джерел не заборо-
нених законо-
давством

держав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місце-
вий бюд-
жет

інших джерел не заборо-
нених законо-
давством

держа-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місце-
вий бюд-
жет

інших джерел не заборо-
нених законо-
давством

держав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місце-
вий бюд-
жет

інших джерел не заборо-
нених законо-
давством

держав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місце-
вий бюд-
жет

інших джерел не заборо-
нених законо-
давством

держав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місце-
вий бюд-
жет

інших джерел не заборо-
нених законо-
давством

1

2; 11; 24; 26; 27; 28; 31; 47; 48; 49; 50; 51; 52. Матеріально-технічне забезпечення заходів програми з громадської та публічної безпеки, профілактики злочинності, субвенція державному бюджету.

Головне управління Національної поліції в Рівненській області, обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

500,0

 

 

 

505,0

 

 

 

510,0

 

 

 

520,0

 

 

 

530,0

 

 

 

2 565,0

 

 

2

7; 8; 9. Сприяти у забезпеченні проведення заходів антитерористичних операцій, навчань та тренувань спеціальних підрозділів, спільних груп розрахунку по боротьбі з тероризмом, субвенція державному бюджету.

Головне управління Національної поліції в Рівненській області, Управління Служби безпеки України в Рівненській області, обласна державна адміністрація

 

400,0

 

 

 

405,0

 

 

 

410,0

 

 

 

420,0

 

 

 

430,0

 

 

 

2 065,0

 

 

3

16; 17; 23 ;25; 35; 36. Виготовлення рекламних відеороликів, радіо-телепрограм на поліцейську тематику соціальної спрямованості з метою профілактики злочинності, залучення технічних заходів творчого потенціалу для їх виготовлення, демонстрації та трансляції н

Головне управління Національної поліції в Рівненській області, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.

 

50,0

 

 

 

55,0

 

 

 

55,0

 

 

 

55,0

 

 

 

55,0

 

 

 

270,0

 

 

4

1; 41. Сприяти підрозділам поліції та громадським формуванням в матеріально-технічному забезпеченні, приведення у відповідність ізоляторів тимчасового тримання та кімнат затриманих у відповідності із затвердженими нормами та міжнародними стандартами шляхом

Головне управління Національної поліції в Рівненській області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, обласної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

0,0

950,0

0,0

0,0

0,0

965,0

0,0

0,0

0,0

975,0

0,0

0,0

0,0

995,0

0,0

0,0

0,0

1015,0

0,0

0,0

0,0

4900,0

0,0

0,0

 

Керівник апарату адміністрації

О. Бірюков
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали