РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 1957 року N 1078

Київ

Про зміну і визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР, а також рішень колишнього Народного Комісаріату праці УРСР, колишньої Всеукраїнської територіальної страхкаси соціального страхування та колишнього Міністерства комунального господарства УРСР, в зв'язку з введенням в дію Закону про державні пенсії і Положення про порядок призначення і виплати державних пенсій

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1992 року N 548)

У зв'язку з введенням в дію Закону про державні пенсії і Положення про порядок призначення і виплати державних пенсій та відповідно до постанови Ради Міністрів Союзу РСР від 29 червня 1957 року N 808, Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зміни рішень Уряду Української РСР, згідно з додатком N 1.

2. Визнати такими, що втратили силу повністю або частково, рішення Уряду УРСР, а також постанови, правила, інструкції та роз'яснення колишнього Народного Комісаріату праці УРСР, колишньої Всеукраїнської територіальної страхової каси соціального страхування та колишнього Міністерства комунального господарства УРСР, згідно з додатками NN 2, 3 і 4.

3. Зобов'язати Міністерство соціального забезпечення УРСР /т. Федорова/ в двотижневий строк скасувати Інструкції та Правила колишнього Народного Комісаріату соціального забезпечення УРСР і накази Міністерства соціального забезпечення УРСР, які втратили силу.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

М. ГУРЄЄВ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

Я. СІРЧЕНКО

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 19 вересня 1957 року N 1078

ЗМІНИ,
які вносяться в рішення Уряду Української РСР в зв'язку з введенням в дію Закону про державні пенсії і Положення про порядок призначення і виплати державних пенсій

1. В пункті 1 постанови ЦВК і РНК УРСР від 4 грудня 1935 року "Про скасування законів УРСР щодо пільг колишнім червоногвардійцям і червоним партизанам" /З. З УРСР 1935 р. N 43, ст. 207/ слова: "в порядку соціального страхування або соціального забезпечення" замінити словами: "з військовослужбовцями та їх сім'ями".

2. В абзаці другому постанови. Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1952 року N 3020 "Про призначення пенсій сім'ям загиблих і потерпілих при аварії поїзда N 751 на станції Дровніне Західної залізниці" слова "постановою Раднаркому СРСР від 16 липня 1940 року N 1269" замінити словами: "Положенням про порядок призначення і виплати державних пенсій, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 4 серпня 1956 року N 1044".

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

Я. СІРЧЕНКО

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 19 вересня 1957 року N 1078

ПЕРЕЛІК
рішень Уряду УРСР, які втратили силу повністю або частково в зв'язку з введенням в дію Закону про державні пенсії і Положення про порядок призначення і виплати державних пенсій

1. Декрет Ради Народних Комісарів України від 25 лютого 1919 р. "Про передачу справ забезпечення воїнів, що зазнали каліцтва, у відання Народного Комісаріату соціального забезпечення" /З. У УРСР 1919 р. N 15, ст. 171/.

2. Декрет Ради Народних Комісарів України від 26 лютого 1919 року "Про забезпечення червоноармійців та їх родин" /З. У. УРСР 1919 р. N 16, ст. 174/.

3. Постанова Ради Народних Комісарів України від 2 березня 1919 р. "Про передачу пенсійних відділень при військових відомствах у відання Народного Комісаріату соціального забезпечення" /З. У. УРСР 1919 р. N 20, ст. 214/.

4. Постанова Ради Народних Комісарів України від 21 березня 1919 р. "Про забезпечення інвалідів промисловості і членів їх родин у випадках, що не підлягають дії законів про страхування /тимчасове положення/" /З. У. УРСР 1919 р. N 32, ст. 351/.

5. Постанова Ради Народних комісарів України від 1 квітня 1919 р. "Про організацію державної допомоги потерпілим від єврейських погромів" /З. У. УРСР 1919 р. N 34, ст. 382/.

6. Декрет Ради Народних Комісарів України від 4 квітня 1919 р. "Про соціальне забезпечення біженців, що знаходяться на території Української Соціалістичної Радянської Республіки /З. У. УРСР 1919 р. N 35, ст. 406/.

7. Декрет Ради Народних Комісарів України від 24 квітня 1919 р. "Про врегулювання пенсійної справи" /З. У. УРСР 1919 р. N 37, ст. 454/.

8. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УРСР від 20 червня 1928 р. "Про порядок забезпечення осіб, що є на соціальному забезпеченні, в разі, коли вони міняють місце своєї домівки" /З. У. УРСР 1928 р. N 16, ст. 142/.

9. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР від 16 липня 1935 р. "Про розмір пенсій для інвалідів війни і військової служби, осіб, до них дорівнених, а також членів родин цих осіб" /З. З УРСР 1935 р. N 23, ст. 136/.

10. Постанова ЦВК і РНК УРСР від 4 серпня 1935 р. "Про затвердження Положення про Державне забезпечення інвалідів війни і військової служби, осіб, до них дорівнених, а також членів родин цих осіб" /З. З УРСР 1935 р. N 22, ст. 125/.

11. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР від 29 червня 1937 р. "Про збільшення пенсій інвалідам громадянської війни і військової служби в лавах Робітничо-Селянської Червоної Армії, особам, до них дорівненим, колишнім червоногвардійцям і червоним партизанам, а також членам родин цих осіб" /З. З УРСР 1937 р. N 42, ст. 150/.

12. Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УРСР від 2 вересня 1937 р. "Про зміну та доповнення Положення про державне забезпечення інвалідів війни і військової служби, осіб, до них дорівнених, а також членів родин цих осіб" /З. З УРСР 1937 р. N 48, ст. 169/.

13. Постанова РНК УРСР від 21 грудня 1938 року N 1736 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення сліпих і глухонімих - інвалідів дитинства і випадку, що навчаються в учбових закладах" /З. П. УРСР 1938 р. N 15, ст. 62/.

14. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР від 27 лютого 1939 р. N 195 "Про строк застосування нових розмірів пенсій за Положенням про пенсійне забезпечення наукових і педагогічних працівників вищих учбових закладів і наукових установ" /З. П. УРСР 1939 р. N 7, ст. 36/.

15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 лютого 1946 р. N 286 "Про спеціальний перелік посад, передбачених ст. 3 постанови Секретаріату ВЦРПС "Про пенсійне забезпечення з державного соціального страхування в західних областях УРСР і БРСР, у Бесарабії і Північній Буковині", затвердженої Раднаркомом Союзу РСР 31 грудня 1940 року".

16. Пункт 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 квітня 1946 р. N 694 "Про план видобутку торфу торфопідприємствами міністерств і відомств на 1946 рік по Українській РСР".

17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 березня 1947 р. N 277 "Про комісії по призначенню пенсій і допомог інвалідам Вітчизняної війни та сім'ям військовослужбовців" /З. П. УРСР 1947 р. N 6, ст. 24/.

18. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 березня 1947 р. N 199.

19. Підпункти "б" і "в" пункту 1 /в частині пенсійного забезпечення/ постанови Ради Міністрів УРСР від 5 вересня 1947 р. N 1536 "Про поширення на працівників воєнізованої охорони міністерств і відомств державного соціального страхування" /З. П. УРСР 1947 р. N 18, ст. 119/.

20. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 листопада 1947 р. N 1451-113 - в частині пенсійного забезпечення.

21. Пункт 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 листопада 1947 р. N 2203 "Про розширення виробництва і покращання якості фарфоро-фаянсового посуду на підприємствах Міністерства місцевої промисловості УРСР" - в частині пенсійного забезпечення.

22. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 грудня 1947 року N 1496.

23. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 квітня 1948 р. N 532 "Про затвердження Інструкції про порядок призначення та виплати пенсій по державному соціальному страхуванню органами соціального забезпечення" /З. П. УРСР 1948 р. N 8, ст. 27/.

24. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 серпня 1948 р. N 1763 "Про зміну порядку виплати пенсій пенсіонерам - інвалідам третьої групи" /З. П. УРСР 1948 р. N 16, ст. 65/.

25. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1948 р. N 1200.

26. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1948 р. N 2162 "Про збереження надбавок до пенсій, встановлених у зв'язку з деяким підвищенням пайкових цін" - в частині надбавок до пенсій, передбачених Положенням про порядок призначення і виплати державних пенсій, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 4 серпня 1956 р. N 1044/.

27. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 листопада 1948 року N 2477 "Про порядок виплати пенсій інвалідам третьої групи, яких забезпечують органи соціального забезпечення" /З. П. УРСР 1948 р. N 21 - 22, ст. 82/.

28. Пункт 22 /в частині пенсійного забезпечення/ та пункт 23 постанови Ради Міністрів УРСР від 13 лютого 1950 року N 344 "Про заходи по збільшенню видобутку кам'яного вугілля на шахтах місцевої паливної промисловості УРСР".

29. Пункти 1 і 2, а також пункт 4 /в частині пенсійного забезпечення /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 22 травня 1950 року N 564.

30. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 травня 1950 р. N 1575 "Про обчислення трудового стажу працівників Міністерства металургійної промисловості при призначенні їм пенсії за старістю" /З. П. УРСР 1950 р. N 9 - 10, ст. 28/.

31. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 травня 1950 р. N 583.

32. Пункт 3 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 4 жовтня 1950 року N 1177 - в частині пенсійного забезпечення.

33. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 жовтня 1950 р. N 3140 "Про обчислення трудового стажу працівників нафтової промисловості при призначенні пенсії за старістю" /З. П. УРСР 1950 р. N 19 - 20, ст. 59/.

34. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 листопада 1950 р. N 3446 "Про приймання від Міністерства шляхів контингентів на пенсійне забезпечення".

35. Пункти 1, 2 і 3, а також п. 6 /в частині пенсійного забезпечення/ розпорядження Ради Міністрів УРСР від 18 листопада 1950 року N 1371.

36. Пункт 4, а також пункт 5 /в частині вирахування загального трудового стажу, що надає право на пенсійне забезпечення/ постанови Ради Міністрів УРСР від 3 березня 1951 р. N 429 "Про соціальне страхування учнів шкіл і курсів по підвищенню кваліфікації, перекваліфікації та підготовці кадрів" /З. П. УРСР 1951 р. N 5 - 6, ст. 23/.

37. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 березня 1951 р. N 476 "Про приймання від Міністерства зв'язку контингентів на пенсійне забезпечення" /З. П. УРСР 1951 р. N 5 - 6, ст. 26/.

38. Підпункт "д" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 2 квітня 1951 року N 628 "Про укріплення державного гірничого контролю за безпечним веденням гірничих робіт на підприємствах гірничої промисловості і в геологорозвідувальних партіях" - в частині пенсійного забезпечення.

39. Пункти 3 і 4 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 вересня 1951 р. N 1229-068.

40. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1951 р. N 1301.

41. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 січня 1952 р. N 7-2.

42. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1952 р. N 3140-328.

43. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 3 листопада 1952 р. N 1646 - в частині пенсійного забезпечення.

44. Підпункт "б" пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 16 травня 1953 р. N 1010 "Про порядок проведення організованого набору робітників в Українській РСР" /З. П. УРСР 1953 р. N 9 - 10, ст. 29/ - в частині пенсійного забезпечення.

45. Підпункт "б" пункту 13 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 вересня 1953 р. N 1981 "Про заходи по збільшенню добичі риби та випуску рибних продуктів" /З. П. УРСР 1953 р. N 17 - 18, ст. 60/ - в частині пенсійного забезпечення.

46. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 18 вересня 1953 р. N 1079 /З. П. УРСР 1953 р. N 17 - 18, ст. 69/ - в частині пенсійного забезпечення.

47. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня 1953 р. N 2152 "Питання організації Міністерства автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР" - в частині пенсійного забезпечення.

48. Підпункт "к" пункту 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 9 грудня 1953 р. N 2550 "Про будівництво в 1954 році торгових підприємств і складів для продовольчих і промислових товарів системи Міністерства торгівлі УРСР" - в частині пенсійного забезпечення.

49. Підпункт "ж" пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 березня 1954 р. N 234 - в частині пенсійного забезпечення.

50. Підпункт "з" пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 19 березня 1954 р. N 346 "Про хід виконання постанов Ради Міністрів СРСР від 15 серпня 1953 р. N 2201 і Ради Міністрів УРСР від 18 вересня 1953 р. N 1981 "Про заходи по збільшенню добичі риби та випуску рибних продуктів" і про додаткові заходи допомоги рибній промисловості" - в частині пенсійного забезпечення.

51. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 березня 1954 р. N 285 /З. П. УРСР 1954 р. N 5 - 6, ст. 28/.

52. Підпункт "б" пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 квітня 1954 р. N 507 "Про виділення з складу Міністерства культури УРСР Головного управління професійної освіти і передачу цього управління та його учбових закладів, установ і майна Головному управлінню трудових резервів при Раді Міністрів СРСР" /З. П. УРСР 1954 р. N 7 - 8, ст. 35/ - в частині пенсійного забезпечення.

53. Підпункт "в" пункту 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 червня 1954 р. N 853 "Питання організації Міністерства вугільної промисловості Української РСР" - в частині пенсійного забезпечення.

54. Підпункти "в" і "г" пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 червня 1954 р. N 865 "Питання Міністерства лісової промисловості УРСР" - в частині пенсійного забезпечення.

55. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1954 р. N 723 /З. П. УРСР 1954 р. N 13 - 14, ст. 81/.

56. Підпункт "б" пункту 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 квітня 1956 р. N 443 "Питання організації Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості Української РСР" - в частині пенсійного забезпечення.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

Я. СІРЧЕНКО

 

Додаток N 3
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 19 вересня 1957 р. N 1078

ПЕРЕЛІК
постанов, правил, інструкцій і роз'яснень колишнього Народного Комісаріату праці УРСР та колишньої Всеукраїнської територіальної страхової каси соціального страхування, що втратили силу в зв'язку з введенням в дію Закону про державні пенсії і Положення про порядок призначення і виплати державних пенсій

1. Постанова Народного Комісаріату праці України від 31 січня 1919 р. "Про розміри і порядок виплати пенсій" /З. У УРСР 1919 р. N 4, ст. 54/.

2. Обіжник Наркомпраці УРСР від 20 березня 1926 р. N 163 "Про порядок розгляду справ для призначення персональних пенсій особам, що мають право на забезпечення органами соціального страхування, та про розрахунок страхорганів з НКСЗ за цих осіб" /"Вісті НКП УРСР" 1926 р. N 3/.

3. Обіжник Наркомпраці УРСР і Наркомсоцзабезу від 15 червня 1926 р. N 237/394/370 "Про порядок розгляду справ для призначення збільшеної пенсії особам, що мають право на забезпечення органами соціального страхування, та про розрахунок страхових органів з інспектурами соцзабезу" /"Вісті НКП УРСР" 1926 р. N 7/.

4. Обіжник Наркомсоцзабезу та Наркомпраці УРСР від 30 червня 1926 р. за N 372/240/395 "Про порядок приймання від органів соцзабезу справ інвалідів громадянської війни зі складу робітників і службовців, а також родин робітників і службовців, що загинули на громадянській війні" /"Вісті НКП УРСР" 1926 р. N 8/.

5. Обіжник Наркомпраці УРСР від 10 березня 1927 р. N 36/460 "Про посилання інвалідів праці до інвалідних будинків" /"Вісті НКП УРСР" 1927 р. N 7/.

6. Обіжник Наркомпраці УРСР від 16 травня 1927 р. за N 79-476 "Про порядок пересилання пенсійних справ" /"Вісті НКП УРСР" 1927 р. N 10/.

7. Обіжник Наркомпраці УРСР від 14 червня 1927 р. за N 92/484 "Про пенсії, що їх виплачують органи соцстраху робітникам освіти за вислугу літ, яким призначено персональні пенсії" /"Вісті НКП УРСР" 1927 р. N 11/.

8. Роз'яснення Наркомпраці УРСР від 29 липня 1927 р. за N 119 "Про встановлення терміну подачі документів особами, що їх переведено в інваліди, щоб одержати пенсію" /"Вісті НКП УРСР" 1927 р. N 13/.

9. Обіжник Наркомпраці УРСР від 26 січня 1928 р. N 15 "Про надання пенсійного забезпечення престарілим робітникам з підприємств текстильної промисловості" /"Вісті НКП УРСР" 1928 р., додаток до N 1 - 2/.

10. Обіжник Наркомпраці УРСР від 18 травня 1928 р. за N 112 "Про порядок виплати пенсій та допомог застрахованим, що перебувають під вартою" /"Вісті НКП УРСР" 1928 р., додаток до N 7 - 14/.

11. Вступна частина обіжника Наркомпраці УРСР від 11 липня 1928 р. за N 140 "Про порядок застосування постанови ЦВК і РНК СРСР від 15 січня 1925 р. "Про пенсійне забезпечення вчителів шкіл I-го ступеня, сільських та міських і інших робітників освіти на селі" /"Вісті НКП УРСР" 1928 р., додаток до N 7 - 14/.

12. Вступна частина обіжника Наркомпраці УРСР від 31 серпня 1928 р. за N 171 "Про забезпечення порядком соціального страхування з причини інвалідності та втрати годувальника" /"Вісті НКП УРСР" 1928 р. N 14 - 15/.

13. Обіжник Наркомпраці УРСР за N 138 "Про порядок призначення пенсії героям праці та членам сімей померлих або безвісно відсутніх героїв праці" /"Вісті НКП УРСР" 1928 р. додаток до N 7 - 14/.

14. Постанова Наркомпраці УРСР від 12 березня 1929 р. за N 31 "Про пенсійні комісії, що розглядають скарги в пенсійних справах при округових відділах /інспектурах/ праці" /"Вісті НКП УРСР" 1929 р. N 4/.

15. Інструкції Наркомпраці УРСР від 27 квітня 1929 р. за N 43 "Про застосування постанови Народного Комісаріату праці УРСР від 12 березня 1929 р. N 31 "Про пенсійні комісії, що розглядають скарги в пенсійних справах при округових відділах /інспектурах/ праці" /"Вісті НКП УРСР" 1929 р. N 6/.

16. Обіжник Наркомюсту і Наркомпраці УРСР від 27 травня 1929 р. за N 54 "Про повернення сум пенсій та допомог, що їх незаконно або неправильно одержано від органів соцстраху" /"Вісті НКП УРСР" 1929 р. N 10/.

17. Постанова Всеукраїнської Ради соціального страхування при Наркомпраці УРСР від 19 червня 1929 р. за N 5 "Про відсутність права застрахованих на пенсійне забезпечення через інвалідність, що виникла через злочини, що вони вчинили" /"Вісті НКП УРСР" 1929 р. N 10/.

18. Пояснення Наркомпраці УРСР від 5 листопада 1929 р. за N 105 "Про право інвалідів VI, V, IV груп інвалідності на пенсію в разі погіршення стану їх здоров'я за час перебування в інвалідній кооперації" /"Вісті НКП УРСР" 1929 р. N 21/.

19. Роз'яснення Всеукраїнської Ради соціального страхування від 8 лютого 1930 р. за N 1 "Про урахування заробітків робітників освіти, що одержують пенсію за вислугу років" /"Вісті НКП УРСР" 1930 р. N 5/.

20. Обіжник Наркомпраці УРСР від 19 квітня 1930 р. N 92 "Як пристосувати правила про позбавлення забезпечення від органів соцстрахування до осіб, позбавлених виборчих прав" /"Вісті НКП УРСР" 1930 р. N 11/.

21. Обіжник Наркомпраці УРСР від 18 серпня 1930 р. N 154 "Про позбавлення пенсій та допомог за безробіттям через позбавлення виборчих прав" /"Вісті НКП УРСР" 1930 р. N 17 - 18/.

22. Інструкція Наркомпраці УРСР від 30 жовтня 1930 р. за N 197 "Про пенсійні комісії, що розглядають скарги в пенсійних справах" /"Вісті НКП УРСР" 1930 р. N 21 - 22/.

23. Постанова Наркомпраці УРСР від 1 червня 1931 р. N 94 "Про виплату на підприємствах, в установах і організаціях пенсій інвалідам праці та пенсіонерам через старість, що працюють у наймах" /"Вісті НКП УРСР" 1931 р. N 17/.

24. Постанова Наркомпраці УРСР від 25 жовтня 1931 р. N 144 "Про посади, що час служби на них до Жовтневої революції і при контрреволюційних урядах не зараховується до стажу роботи в наймах для одержання пенсій порядком соціального страхування" /"Вісті НКП УРСР" 1931 р. N 21/.

25. Обіжник Всеукраїнської територіальної каси соціального страхування від 7 січня 1932 р. "Як переглядати розмір пенсій за вислугу років робітникам освіти, медичним та ветеринарним робітникам і агрономам, що їх призначили до першого січня 1932 р." /"Вісті НКП УРСР" 1932 р. N 3 - 4/.

26. Обіжник Всеукраїнської територіальної страхової каси соціального страхування від 11 травня 1932 р. "Про вирахування пенсій згідно з постановою Союзної Ради соціального страхування від 29 лютого 1932 р. N 47" /"Вісті НКП УРСР" 1932 р. N 10/.

27. Інструкція Всеукраїнської територіальної і галузевих республіканських кас соціального страхування - металургійної, гірничо-рудної, машинобудівельної, хімічної і вугільної промисловості від 20 травня 1932 р. за N 32 "Як застосовувати постанову СРСС N 47 від 29 лютого 1932 р. про поліпшення пенсійного забезпечення на інвалідність, на випадок втрати годувальника і за старістю" /"Вісті НКП УРСР" 1932 р. N 11 - 12/.

28. Постанова Наркомпраці УРСР від 9 червня 1932 р. за N 38 "Про доповнення списку дефіцитних професій по металургійній промисловості" /"Вісті НКП УРСР" 1932 р. N 31/.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

Я. СІРЧЕНКО

 

Додаток N 4
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 19 вересня 1957 р. N 1078

ПЕРЕЛІК
постанов колишнього Народного Комісаріату комунального господарства УРСР, які втратили силу в зв'язку з введенням в дію Закону про державні пенсії і Положення про порядок призначення і виплати державних пенсій

Постанова Народного Комісаріату комунального господарства УРСР від 29 листопада 1933 р. "Про квартирну плату з персональних пенсіонерів" /З. З. УРСР 1934 р. N 1, ст. 7/.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

Я. СІРЧЕНКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали