ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

 

10.08.2009 р.

Справа N 36/238

За позовом

заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради

До

Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Імперіал Будсервіс"

Про

знесення об'єктів самочинного будівництва та приведення земельної ділянки у приданий для використання стан

Суддя

Трофименко Т. Ю.

Представники:

 

Від позивача

не з'явився

Від відповідача

не з'явився

Від прокуратури

Некрасов О. М., посвідчення N 180 від 07.12.2004 р.

В засіданні приймали участь

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд господарського суду міста Києва переданий позов Заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Імперіал Будсервіс" знести об'єкти самочинного будівництва на земельній ділянці, розташованій на території парку "Сирецький гай" по вул. Піхотній, 8 у м. Києві, та привести її у приданий до використання стан.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.06.2009 р. порушено провадження у справі N 36/238, розгляд справи призначено на 13.07.2009 р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.07.2009 р., на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи було відкладено на 10.08.2009 р.

В судовому засіданні 10.08.2009 р. представник прокуратури позовні вимоги повністю підтримав.

Представники позивача та відповідача в судове засідання, призначене на 10.08.2009 р. не з'явилися, відповідач письмовий відзив на позов не надав, сторони вимог суду, викладених в ухвалах суду від 18.06.2009 р. та від 13.07.2009 р., не виконали.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (роз'яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 18.09.97 р. N 02-5/289, із змінами, "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України").

Крім того, в інформаційному листі Вищого господарського суду України від 14.08.2007 р. N 01-8/675 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року" (пункт 15) зазначено, що відповідно до пункту 2 частини другої статті 54 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити, зокрема, місцезнаходження сторін (для юридичних осіб).

Згідно із статтею 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

У пункті 11 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2007 р. N 01-8/123 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2006 році" зазначено, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Водночас законодавство України, в тому числі Господарський процесуальний кодекс України, не зобов'язує й сторону у справі, зокрема позивача, з'ясовувати фактичне місцезнаходження іншої сторони (сторін) у справі (якщо воно не співпадає з її місцезнаходженням, визначеним згідно із згаданою статтею 93 Цивільного кодексу України) та зазначати таке фактичне місцезнаходження в позовній заяві чи інших процесуальних документах.

В разі коли фактичне місцезнаходження юридичної особи - учасника судового процесу з якихось причин не відповідає її місцезнаходженню, визначеному згідно з законом, і дана особа своєчасно не довела про це до відома господарського суду, інших учасників процесу, то всі процесуальні наслідки такої невідповідності покладаються на цю юридичну особу.

З матеріалів справи вбачається, що ухвали господарського суду міста Києва було надіслано на адреси відповідача, вказані в позовній заяві та в Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії АГ, N 846127, наданому прокуратурою.

На підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані матеріали справи, заслухавши пояснення представника прокуратури, господарський суд міста Києва встановив:

Відповідно до статті 189 Земельного кодексу України самоврядний контроль за використанням та охороною земель в місті Києві здійснюється Київською міською радою.

Прокуратурою міста Києва встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Імперіал Будсервіс" використовує земельну ділянку на території парку "Сирецький гай" по вул. Піхотній, 8 у Подільському районі м. Києва, яка не відведена у встановленому законом порядку для цієї мети, для будівництва житлового будинку без дозволу на виконання будівельних робіт та узгодженої проектної документації на будівництво.

Як вбачається з матеріалів справи (листа Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) N 03-92/10579 від 10.04.2009 р.), Київська міська рада рішення про відведення Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія Імперіал Будсервіс" зазначеної земельної ділянки не приймала, згода Київського міського голови на розроблення проекту землеустрою щодо відведення Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія Імперіал Будсервіс" вказаної земельної ділянки не надавалася, документи, що посвідчують право Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Імперіал Будсервіс" на користування (оренду, власність) земельною ділянкою не зареєстровано.

Листом Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві N 7/26-1014/09 від 27.03.2009 р. вбачається, що перевіркою з виїздом на місце 26.03.2009 встановлено ознаки самовільного будівництва на території парку "Сирецький гай" по вул. Піхотній, 8 - 10 у місті Києві. За фактом самовільного будівництва директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Імперіал Будсервіс" Сагірова Г. І. притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі ст. 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Подільським РУ ГУ МНС України в м. Києві та СЕС у Подільському районі м. Києва проектна кошторисна документація щодо будівництва даного об'єкту не погоджувалася.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме та нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Згідно п. 5 ст. 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, або державних органів приватизації, або центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом.

Пунктом 12 Перехідних положень Земельного кодексу України передбачено, що до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.

Відповідно до пункту 1 статті 124 Земельного кодексу України передача земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

Згідно з вимогами ст. 125 Земельного кодексу України право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її користувачем документа, що посвідчує право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації. Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації.

Приступати до використання земельної ділянки до встановлених її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

Як вбачається з положень ст. 126 Земельного кодексу України, статті 28 Регламенту розгляду питань щодо набуття та реалізації права користування землею в м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 р. N 457/1868, право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає з моменту реєстрації цих прав.

Крім того, згідно зі ст. 376 Цивільного кодексу України житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.

Нормами статті 212 Земельного кодексу України передбачено, що самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними. Приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням суду.

Самовільне зайняття земельної ділянки - будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними (ст. 1 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель").

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач належних та допустимих доказів правомірності користування спірною земельною ділянкою, проведення на ній будівництва суду не надав.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню в повному обсязі.

Витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, підлягають стягненню з відповідача в доход Державного бюджету України.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 33, 43, 44, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішив:

Позов задовольнити повністю.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Імперіал Будсервіс" (04050, м. Київ, вул. Артема, 37/41, м. Київ, вул. Гусєва, 6, кв. 80, код ЄДРПОУ 32531243) знести об'єкти самочинного будівництва на земельній ділянці, розташованій на території парку "Сирецький гай" по вул. Піхотній, 8 у м. Києві, та привести її у приданий до використання стан.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Імперіал Будсервіс" (04050, м. Київ, вул. Артема, 37/41, м. Київ, вул. Гусєва, 6, кв. 80, код ЄДРПОУ 32531243) в доход Державного бюджету України 85 (вісімдесят п'ять) грн. 00 коп. державного мита.

Стягнути з Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Імперіал Будсервіс" (04050, м. Київ, вул. Артема, 37/41, м. Київ, вул. Гусєва, 6, кв. 80, код ЄДРПОУ 32531243) 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу до спеціального фонду Державного бюджету по КЕКД 22050000 "Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах".

Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

 

Суддя

Т. Ю. Трофименко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали