РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

24.06.2011 р.

Справа N 12/5025/319/11

Рівненський апеляційний господарський суд у складі: головуючий - суддя Мельник О. В., судді - Огороднік К. М., Коломис В. В., при секретарі судового засідання Ващук К. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу позивача приватного підприємства "Євробілдінг" на рішення господарського суду Хмельницької області від 18.04.2011 р. у справі N 12/5025/319/11 за позовом приватного підприємства "Євробілдінг" до відділу освіти Деражнянської райдержадміністрації про зобов'язання повернути тротуарну плитку - 232,56 кв. м, поребрики - 232 шт., хомути для ринв - 48 штук (за участю представників сторін: позивача - не з'явився, відповідача - не з'явився), встановив:

Приватне підприємство "Євробілдінг" звернулось з позовом до відділу освіти Деражнянської райдержадміністрації про зобов'язання відповідача повернути тротуарну плитку - 232,56 кв. м, поребрики - 232 шт., водостічні зливи - 24 м, хомути для ринв - 48 шт.

Рішенням господарського суду Хмельницької області від 18.04.2011 року (суддя Шпак В. О.) у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Своє рішення суд першої інстанції обґрунтував тим, що позивачем роботи виконувались на підставі договору підряду N 90 від 20.09.2007 р., в тому числі поставлялись матеріали. Позивач в якості правових підстав позовних вимог посилається на ст. 1212 Цивільного кодексу України, відповідно до якої особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Однак, вказані матеріали поставлялись по договору, а тому суд першої інстанції прийшов до висновку, що спірне майно за своїми ознаками не є безпідставно набутим майном, отже вимоги позивача не ґрунтуються на законі, а тому в позові відмовив.

Позивач з прийнятим рішенням господарського суду не погодився та подав апеляційну скаргу в якій просить його скасувати та прийняти нову постанову, якою задовольнити позовні вимоги.

Апеляційна скарга обґрунтована невідповідністю висновків, викладених у рішенні місцевого суду обставинам справи, що призвело до прийняття незаконного рішення. Апелянт зокрема вказує, що, ухвалюючи оскаржене рішення, суд першої інстанції проігнорував принципи недоторканості права власності, так як той факт, що відповідач не може оплатити отримане майно, не означає, що позивач позбавлений права власності на це майно. Вважає, що оскільки немає можливості оплатити витребовуване майно, то єдиним способом відновити порушене право власності позивача на це майно, є його повернення законному власнику.

Відповідач надав відзив на апеляційну скаргу в якому просить рішення суду залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення посилаючись на те, що п. 13 договору підряду відповідач забезпечив позивачу кошторисними документаціями на загальну суму 750 тис. грн. Даними кошторисами передбачені роботи з використанням матеріалів, які стали предметом даного спору. Станом на 01.11.2008 року розрахунки з ПП "Євробілдінг" були проведені в повному обсязі в сумі 750 тис. грн. Вважає, що до спірних правовідносин положення ст. 1212 ЦК України не можуть бути застосовані.

Представники сторін на розгляд справи до суду не з'явились.

Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення (а. с. 68), ухвала про прийняття апеляційної скарги до провадження, що надсилалась апеляційним судом за адресою ПП "Євробілдінг", зазначеною для листування в апеляційній скарзі, повернута поштовою установою до суду без вручення позивачу.

До повноважень господарських судів не віднесено встановлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місце проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу. Примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками "адресат вибув", "адресат відсутній" і т. п., можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій.

Враховуючи, що відповідач отримав копію ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження отримав 06.06.2011 року (а. с. 67) та, будучи належним чином повідомленими про місце, дату, час судового засідання, сторони участь повноважних представників під час розгляду справи в апеляційному суді не забезпечили, про поважність причин неявки суд не повідомили, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертались, отже колегія суддів апеляційного господарського суду вважає за можливе провести розгляд апеляційної скарги за відсутності представників сторін.

Розглянувши апеляційну скаргу та відзив на неї, вивчивши матеріали справи, наявні в ній докази, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення місцевим господарським судом, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції при винесенні оскаржуваного рішення норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду вважає, що рішення господарського суду Хмельницької області від 18.04.2011 року слід залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення, виходячи з наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 509, п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України, зобов'язання виникають з договорів та інших правочинів.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України та статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має бути виконано належним чином відповідно до закону, умов договору та інших актів цивільного законодавства.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України, ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України).

Стаття 610 Цивільного кодексу України визначає, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Апеляційним господарським судом встановлено, що приватним підприємством "Євробілдінг" згідно договору підряду N 90 від 20.09.2007 р. було виконано підрядні роботи на замовлення Відділу освіти Деражнянської райдержадміністрації щодо реконструкції приміщення дитячого садка під загальноосвітній заклад I - II ступенів с. Коржівці Деражнянського району Хмельницької області.

Відповідно до додаткових угод N 1 від 18.11.2008 р., N 1 від 01.08.2008 р. до договору підряду від 20.09.2007 р. N 90 позивач зобов'язався здійснити навішування водостічних відливів і лійок - 24 метри; улаштування тротуарної плитки - 228 кв. м; установлення бетонних поребриків - 116 м. п. Загальна вартість вищевказаних робіт становить 36118,8 грн., з яких: будівельні матеріали та інші витратні матеріали - 17445,40 грн.

Згідно п. 17 Договору підряду, забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням здійснюється генпідрядником (позивачем).

Статтею 204 ЦК України закріплено принцип презумпції правомірності правочину, згідно якого, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

За змістом статті 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події, а також застосовуються до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Вказаною нормою визначені загальні умови існування цивільно-правових зобов'язань, що виникають у зв'язку з так званим безпідставним збагаченням, тобто набуттям або збереженням майна без достатньої правової підстави.

Зобов'язання з набуття або збереження майна без достатньої правової підстави має місце за наявності таких умов:

- є набуття або збереження майна, що означає, що особа набуває нові цінності, збільшує кількість та вартість належного їй майна або зберігає майно, яке неминуче мало б вибути із її володіння;

- мало місце набуття або збереження майна за рахунок іншої особи, тобто збільшення або збереження майна у особи є наслідком втрати або недоотримання цього майна іншою особою;

- відсутність правової підстави для набуття або збереження майна за рахунок іншої особи, тобто мала місце помилка, обман, випадковість або інші підстави набуття або збереження майна, які не можна віднести до підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, передбачених статтею 11 Цивільного кодексу України.

Поряд з тим, за умови набуття майна у виконання умов договору, який недійсним визнано не було, відсутня обов'язкова умова, що є необхідною для застосування положення ст. 1212 ЦК України, як зазначена позивачем правова підстава задоволення позову.

Судова колегія вважає, що суд першої інстанції повно з'ясував обставини справи і дав їм правильну юридичну оцінку. Порушень чи неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права при розгляді спору судом першої інстанції, судовою колегією не встановлено, тому мотиви, з яких подана апеляційна скарга не можуть бути підставою для скасування прийнятого у справі рішення, а наведені в ній доводи не спростовують висновків суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 99, ст. 101, п. 1 ст. 103, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, Рівненський апеляційний господарський суд постановив:

1. Рішення господарського суду Хмельницької області від 18.04.2011 року у справі N 12/5025/319/11 залишити без змін, апеляційну скаргу приватного підприємства "Євробілдінг" - без задоволення.

2. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку.

 

Головуючий, суддя

О. В. Мельник

Судді

К. М. Огороднік

 

В. В. Коломис

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали