ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.12.2010 р.

N 3/75

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - І. Воліка (доповідача), суддів - Н. Капацин, О. Кролевець, розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк" на рішення від 21.07.2010 господарського суду Кіровоградської області та на постанову від 07.10.2010 Дніпропетровського апеляційного господарського суду у справі N 3/75 за позовом Відкритого акціонерного товариства "Кіровоградський проектно-конструкторсько-технологічний інститут "Маштехкомплекс" до Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" в особі Кіровоградської філії "Кіровоградське регіональне управління" ПАТ КБ "ПриватБанк" про зобов'язання вчинити певні дії (в судове засідання прибули представники сторін: позивача - не з'явились; відповідача - Передереєв В. Г., дов. від 01.03.2010 N 940-0), встановив:

У червні 2010 року позивач - Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський проектно-конструкторсько-технологічний інститут "Маштехкомплекс" (надалі - ВАТ КПКТІ "Маштехкомплекс") звернувся до господарського суду з позовом до Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" в особі Кіровоградської філії "Кіровоградське регіональне управління" ПАТ КБ "ПриватБанк" (надалі - ПАТ КБ "Приватбанк" в особі Кіровоградської філії "Кіровоградське регіональне управління" ПАТ КБ "ПриватБанк") про зобов'язання вчинити певні дії, а саме:

- закрити рахунки ВАТ "КПКТІ "Маштехкомплекс": 26002052901732, 26002180877051, 26005180877092, 26006052901868, 26008180877022, 26008180877099;

- перерахувати залишок коштів з рахунку 26002052901732 в сумі 69061,17 грн., та з рахунку 26008180877099 в сумі 1531,13 грн. на рахунок 26005181416 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805, код ОКПО 04618056, ВАТ КПКТІ "Маштехкомплекс";

- видати ВАТ "КПКТІ "Маштехкомплекс" довідку про закриття рахунків 26002052901732, 26002180877051, 26005180877092, 26006052901868, 26008180877022, 26008180877099 (з урахуванням заяви про зміну предмету позову від 21.07.2010) (а. с. 72).

Рішенням господарського суду Кіровоградської області від 21.07.2010 у справі N 3/75 (суддя: Болгар Н. В.), залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 07.10.2010 (колегія суддів: Ясир Л. О. - головуючий, судді: Герасименко І. М., Джихур О. В.) позов задоволено; зобов'язано ПАТ КБ "ПриватБанк" закрити рахунки ВАТ "Кіровоградський проектно-конструкторський технологічний інститут "Маштехкомплекс" 26002052901732, 26002180877051, 26005180877092, 26006052901868, 26008180877099, 26031180877022, відкриті у Кіровоградській філії "Кіровоградське регіональне управління"; зобов'язано ПАТ КБ "ПриватБанк" перерахувати залишок коштів з рахунку 26002052901732 в сумі 69061,17 грн. та з рахунку 26008180877099 в сумі 1531,13 грн. на рахунок 26005181416 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" ВАТ "Кіровоградський проектно-конструкторський технологічний інститут "Маштехкомплекс"; зобов'язано ПАТ КБ "ПриватБанк" видати довідку про закриття рахунків 26002052901732, 26002180877051, 26005180877092, 26006052901868, 26008180877099, 26031180877022 ВАТ "Кіровоградський проектно-конструкторський технологічний інститут "Маштехкомплекс", відкритих у Кіровоградській філії "Кіровоградське регіональне управління"; стягнуто з ПАТ КБ "ПриватБанк" на користь ВАТ "Кіровоградський проектно-конструкторський технологічний інститут "Маштехкомплекс" 85,00 грн. державного мита, 236,00 грн. витрат на оплату послуг по інформаційно-технічному забезпеченню судового процесу.

Не погоджуючись з постановленими судовими актами судів попередніх інстанцій, відповідач - ПАТ КБ "Приватбанк" звернувся з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України, в якій просить рішення та постанову судів попередніх інстанцій скасувати, а справу направити на новий розгляд на стадію прийняття позовної заяви, виходячи з того, що при прийнятті позовної заяви судом допущено порушення норм процесуального права, зокрема, ст. 46, частини 4 ст. 63 ГПК України, положення Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито". Окрім того, при розгляді справи по суті судами не вірно застосовано норми ст. 1074 Цивільного кодексу України, пункту 20.6 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Національного банку України N 492 від 12.11.2003, що, на думку скаржника, є безумовною підставою для скасування оскаржуваних судових актів.

Позивач не скористався правом, наданим ст. 1112 Господарського процесуального кодексу України, та відзив на касаційну скаргу відповідача до Вищого господарського суду України не надіслав, що не перешкоджає касаційному перегляду судових актів, які оскаржуються.

Перевіряючи юридичну оцінку встановлених судом фактичних обставин справи та їх повноту, Вищий господарський суд України, заслухавши суддю-доповідача, представника відповідача та перевіривши матеріали справи, дійшов висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами встановлено, що 17.03.2003 між ПАТ КБ "Приватбанк" (Банк) та ВАТ Кіровоградський ПКТІ "Маштехкомплекс" (Клієнт) укладений договір N 180877 на здійснення розрахунково-касового обслуговування, згідно з умовами якого Банк відкриває Клієнту поточний рахунок (поточні рахунки) у національній та іноземній валюті (в тому числі картковий) та/або здійснює його (їх) розрахунково-касове обслуговування відповідно до діючих нормативних актів Національного банку України.

Відповідно до пункту 2.1.3 Договору, Банк зобов'язався виконувати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документів у строки, в ньому визначені. Клієнт має право самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством; вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених договором послуг (пп. 3.1.1, 3.1.2 Договору).

Отже, виходячи з предмету договору суди дійшли вірного висновку, що між сторонами склалися відносини на підставі договору банківського рахунку, які регулюються положеннями глави 72 Цивільного кодексу України

Відповідно до ст. 1066 Цивільного кодексу України за договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій за рахунком.

Частиною 3 статті 1068 Цивільного кодексу України передбачено, що банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку. Обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду, встановлених законом (ст. 1074 ЦК України).

В силу приписів частини 1 статті 1075 Цивільного кодексу України клієнт банку вправі у будь-який час ініціювати процедуру розірвання Договору, що і було зроблено останнім в порядку ст. 188 Господарського кодексу України та пункту 7.2 Договору шляхом направлення на адресу Банку відповідного повідомлення N ОЛ/58 від 23.06.2010 про розірвання Договору банківського рахунку та перерахування залишку коштів у сумі 69061,17 грн. на підставі платіжного доручення N 950 від 23.06.2010 з рахунку N 26002052901732 КРУ ПАО КБ "ПриватБанк" на рахунок ВАТ "КПКТІ "Маштехкомплекс" N 26005181416 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та залишку коштів у сумі 1531,13 грн. на підставі платіжного доручення N 951 від 23.06.2010 на перерахування коштів з рахунку N 26008180877099 КРУ ПАО КБ "ПриватБанк" на рахунок ВАТ "КПКТІ "Маштехкомплекс" N 26005181416 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль.

Разом з тим, в порушення умов договору та вимог діючого законодавства Банком не здійснено операції за надісланими платіжними дорученнями та не виконано вимоги пункту 20.6 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Національного банку України N 492 від 12.11.2003, щодо закриття поточного рахунку за бажанням клієнта

Згідно пункту 3.2.2 Договору N 180877 від 17.03.2003, Банку надано право відмовити клієнту у здійсненні розрахункових і касових операцій у разі оформлення документів з порушенням вимог чинного законодавства та нормативних актів НБУ, а також в інших випадках, встановлених законодавством. Втім, Банком не надано належних та допустимих доказів, які б надавали Банку право відмови Клієнту у здійсненні перерахування коштів по зазначених платіжних дорученнях з зазначених підстав, що свідчить про неналежне виконання Банком договірних зобов'язань та порушення законних прав та інтересів позивача за захистом яких він звернувся до суду.

За встановлених обставин, місцевий господарський суд, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, дійшов правомірного висновку, щодо задоволення позовних вимог виходячи з того, що за умовами договору та вимог діючого законодавства договір банківського рахунку може буди розірваний з ініціативи клієнта у будь-який час. Це правило є винятком із загальної норми, встановленої ст. 525 Цивільним кодексом України про те, що одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Закриття поточного рахунку за бажанням клієнта здійснюється на підставі його заяви про закриття рахунку, форма та зміст якої встановлюються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах.

За наявності коштів на рахунку банк здійснює завершальні операції за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок клієнта, зазначений у заяві, тощо). Датою закриття рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день.

Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття рахунку є день отримання банком цієї заяви.

У день закриття рахунку банк зобов'язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку (п. 20.5 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах).

Судами правомірно не взято до уваги посилання відповідача, на порушення Клієнтом (позивачем) пункту 7.2 Договору N 180877 від 17.03.2003, яким встановлено, що при закритті карткого рахунку (за ініціативою клієнта або банку) клієнт не пізніше 21-го дня від дня письмового повідомлення про намір закрити картковий рахунок повинен погасити всі види заборгованості перед банком, а також повернути в банк всі корпоративні платіжні картки, оскільки позивач просив закрити поточні рахунки (з урахуванням уточнених позовних вимог), закриття яких визначено Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах та не передбачає повернення платіжних карток.

З урахуванням наведених правових положень та встановлених обставин справи колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що доводи, викладені ПАТ КБ "ПриватБанк" в касаційній скарзі, є необґрунтованими, оскільки вони спростовуються зібраними по справі доказами і не відповідають вимогам закону.

Інші доводи викладені у касаційній скарзі заявника, судова колегія вважає непереконливими та такими, що зводяться до оцінки доказів у справі, розгляд яких за приписами статті 1117 Господарського процесуального кодексу України виходить за межі повноважень касаційної інстанції.

З урахуванням того, що з'ясування підставності оцінки доказів та встановлення обставин по справі згідно приписів ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України знаходиться поза межами компетенції касаційної інстанції, колегія суддів Вищого господарського суду України приходить до висновку про неможливість задоволення касаційної скарги.

На підставі викладеного, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що судами першої та апеляційної інстанцій було повно та всебічно з'ясовано обставини, що мають значення для справи, надано їм належну правову оцінку та винесено рішення з дотриманням норм матеріального та процесуального права, що дає підстави для залишення їх без змін.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк" залишити без задоволення.

Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 07.10.2010 у справі N 3/75 залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

І. Волік

Судді:

Н. Капацин

 

О. Кролевець

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали