ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

26.12.2011 р.

N 2а-7152/11/1370


Львівський окружний адміністративний суд, суддя - Гавдик З. В., секретар судового засідання Кавка Н. І., розглянувши в судовому засіданні адміністративну справу за позовом Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області, представник ОСОБА_1 (довіреність N 7/13-6-96 від 27.07.2011 року) до ОСОБА_2 про зобов'язання виконати вимоги припису, встановив:

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області звернулась до Львівського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до ОСОБА_2, у якому просить суд зобов'язати ОСОБА_2 виконати вимоги припису N 1ш/95-ф від 01.04.2011 року, а саме привести квартиру N 2 в попередній стан шляхом демонтажу самовільно здійснених приміщень кухні, кладової, житлової кімнати, коридору та допоміжного приміщення по АДРЕСА_1 відповідно до правовстановлюючих документів.

Позивач позовні вимоги обґрунтовує тим, що за результатами проведеної 30.03.2011 року перевірки встановлено, що гр. ОСОБА_2 здійснено реконструкцію квартири шляхом прибудови приміщень кухні, кладової, житлової кімнати та допоміжного приміщення по АДРЕСА_1 на земельній ділянці, що належить територіальній громаді смт Брюховичі без погодженої та затвердженої проектної документації.

За результатами проведеної перевірки видано припис N 1ш/95-ф від 01.04.2010 року, яким запропоновано відповідачу привести квартиру в попередній стан шляхом демонтажу прибудованих приміщень.

Проведеною 25.05.2011 року перевіркою виконання вимог припису N 1ш/95-ф від 01.04.2010 року встановлено його невиконання відповідачем.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просив суд задовольнити позов повністю.

Відповідач в судовому засіданні порти позову заперечила, просила в задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Заслухавши пояснення представника позивача, відповідача, безпосередньо, всебічно, повно та об'єктивно дослідивши наявні у справі докази, давши їм оцінку, суд встановив:

25.05.2011 року Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області проведено перевірку відповідача з приводу самовільного будівництва прибудови до будинку по АДРЕСА_1. За результатами проведеної перевірки складено акт N 60ш.

Проведеною перевіркою встановлено, що гр. ОСОБА_2 здійснено в період з 2008 - 2009 роки реконструкцію квартири із збільшенням загальної площі шляхом прибудови приміщень: кухні, кладової, житлової кімнати, коридору та допоміжного приміщення на АДРЕСА_1 та на другому поверсі збільшено балкон (1,7 кв. м х 4,8 кв. м). Дані будівельні роботи виконані без затвердженої проектної документації та без права на виконання будівельних робіт. Земельна ділянка належить територіальній громаді смт Брюховичі і не передана в користування або в приватну власність відповідачу, чим порушено вимоги ст. ст. 7, 9, 27 Закону України "Про архітектурну діяльність" та без дозволу на виконання будівельних робіт, чим порушено ст. 29 Закону України "Про планування і забудову територій", ч. 1 ст. 22 Закону України "Про містобудування".

За дане порушення гр. ОСОБА_2 було притягнено до адміністративної відповідальності (постанова N 1/84ш від 18.06.2009 року).

01.04.2011 року за результатами проведеної перевірки видано припис N 1ш/95-ф, у якому відповідачу запропоновано в 20-ти денний термін з дня отримання припису привести квартиру N 2 в попередній стан шляхом демонтажу самовільно здійснених приміщень кухні, кладової, житлової кімнати, коридору та допоміжного приміщення АДРЕСА_1 відповідно до правовстановлюючих документів.

25.05.2011 року позивачем проведено перевірку виконання відповідачем вимог припису N 1ш/95-ф від 01.04.2011 року встановлено його невиконання відповідачем.

Спірні правовідносини регулюються Конституцією України, Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" N 3038-VI від 17.02.2011 року (Закон N 3038-VI), із змінами і доповненнями, Законом України "Про архітектурну діяльність" N 687-XIV від 20.05.99 року, із змінами і доповненнями, Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" N 877-V від 05.04.2007 року, із змінами і доповненнями, Положенням про державний архітектурно-будівельний контроль, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.93 року за N 225, із змінами і доповненнями, Положенням про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України N 317 від 19.11.2007 року, Порядку надання дозволу на виконання підготовчих робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 1104 від 30.09.2009 року, із змінами і доповненнями (в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин), КАС України.

Згідно ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ст. 9 Закону України "Про архітектурну діяльність", будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

Згідно Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), цей Закон (Закон N 3038-VI) встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Згідно п. 11 ст. 1 цього ж Закону (Закон N 3038-VI), проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

Згідно ст. 37 цього ж Закону (Закон N 3038-VI), дозвіл на виконання будівельних робіт видається відповідними інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Згідно ст. 41 цього ж Закону (Закон N 3038-VI), державний архітектурно-будівельний контроль - сукупність заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт.

Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю розглядають відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю під час перевірки мають право - складати протоколи про вчинення правопорушень, акти перевірок та

накладати штрафи відповідно до закону, видавати обов'язкові для виконання приписи щодо - усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил.

Згідно ч. 8 ст. 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання. Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку.

Згідно п. п. 1, 2 Положення про державний архітектурно-будівельний контроль, державний архітектурно-будівельний контроль - це сукупність організаційно-технічних і правових заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов, а також положень затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів (далі - затверджені проектні рішення), місцевих правил забудови населених пунктів усіма суб'єктами містобудівної діяльності незалежно від форм власності під час забудови територій і населених пунктів, розміщення, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам'яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Державний архітектурно-будівельний контроль і нагляд з питань будівництва, містобудування та архітектури здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція та її територіальні органи.

Згідно п. 1 Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі є територіальними органами Державної архітектурно-будівельної інспекції, входять до сфери її управління, підзвітні і підконтрольні їй.

Згідно пп. 4 п. 4 цього ж Положення, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до покладених на них завдань видають замовникам та реєструють у встановленому порядку дозвіл на виконання підготовчих робіт та дозвіл на виконання будівельних робіт (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, розширення та технічне переоснащення підприємств).

Згідно пп. 5 п. 5 цього ж Положення, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, крім іншого, мають право давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним і будівельним організаціям, підприємствам, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, обов'язкові для виконання приписи щодо усунення фактів порушень вимог законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів, вносити замовникам пропозиції щодо припинення фінансування об'єктів будівництва на період до усунення виявлених у результаті здійснення державного архітектурно-будівельного контролю недоліків.

Стаття 70 КАС України встановлює правила належності доказів, які визначають об'єктивну можливість доказу підтверджувати обставину, що має значення для вирішення справи, а також правила допустимості доказів, що визначають легітимну можливість конкретного доказу підтверджувати певну обставину у справі. Предметом доказування, згідно з ч. 1 ст. 138 КАС України, є обставини (факти), якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі.

Відповідач надала суду копії: рішення Виконавчого комітету Брюховицької селищної ради народних депутатів від 18.04.2004 року "Про надання дозволу на реконструкцію господарської споруди в подвір'ї комунального будинку АДРЕСА_2", рішення Виконавчого комітету Брюховицької селищної ради Народних депутатів від 12.04.89 року "Про надання дозволу на реконструкцію господарської споруди на території комунального будинку АДРЕСА_2", рішення Виконавчого комітету Брюховицької селищної ради N 179 від 22.06.2004 року "Про дозвіл на проектування квартири АДРЕСА_1", Акта від 29.03.89 року, складеного працівниками ЖЕО Шевченківського району, Технічного висновку "Про стан основних конструкцій та відповідність державним будівельним нормам, стандартам і правилам здійсненої реконструкції квартири N 2 з прибудовами /під літ. A-2; A"-1; A"-1; веранди a"-1/ на АДРЕСА_1 виготовленого Львівським філіалом Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту "НДІ ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ".

Судом враховуються пояснення представника позивача щодо обґрунтованості позовних про зобов'язання виконання припису N 1ш/95-ф від 01.04.2011 року, оскільки відповідач по суті не заперечила, що на земельній ділянці по АДРЕСА_1 здійснила реконструкцію квартири із збільшенням загальної площі шляхом прибудови приміщень: кухні, кладової, житлової кімнати, коридору та допоміжного приміщення, без затвердженої проектної документації та без права на виконання будівельних робіт та належним чином оформлених документів на право власності на земельну ділянку, а відтак позивач діяв в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Припис N 1ш/95-ф від 01.04.2001 року згідно Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі є обов'язковим до виконання відповідачем.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Докази подані позивачем переконують в обґрунтованості позовних вимог.

Згідно ст. 49, 70 КАС України, сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, а відтак зобов'язані обґрунтовувати належність та допустимість доказів для підтвердження своїх вимог або заперечень, чого відповідачем зроблено не було.

Таким чином, з врахуванням ст. 162 КАС України, позовні вимоги Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області до ОСОБА_2 про зобов'язання виконати вимоги припису, підлягають задоволенню повністю.

Згідно ч. 4 ст. 94 КАС України, судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись ст. ст. 69, 70, 159 - 163, 167 КАС України, суд вирішив:

1. Адміністративний позов задовольнити повністю.

2. Зобов'язати ОСОБА_2 виконати вимоги припису N 1ш/95-ф від 01.04.2011 року, а саме привести квартиру N 2 в попередній стан шляхом демонтажу самовільно здійснених приміщень кухні, кладової, житлової кімнати, коридору та допоміжного приміщення по АДРЕСА_1, відповідно до правовстановлюючих документів.

Постанова суду першої інстанції може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду, у порядку та строки згідно ст. 186 КАС України.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення.

Якщо суб'єкта владних повноважень було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду першої інстанції, набирає законної у порядку та строки згідно ст. 254 КАС України.

Постанова складена у повному обсязі 03.01.2012 року.

 

Суддя

З. В. Гавдик

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали